REKLAMA

Czy Szkocja zrzuci koronę? Długa droga Szkotów do uzyskania niepodległości

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-01-30 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM wójt proszę sobie wyobrazić rozwód po ponad 300 latach, kto wie być może coś takiego czeka Anglię Szkocję nie jest z nami pani dr Małgorzata Kaczorowska wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pani doktor dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu muszę przyznać nawet się zaczęło takie przed rozwodowy złośliwości, bo premier Kocka powiedziała, że wizyta brytyjskiego premiera Szkocji nie jest Rozwiń » niezbędne, chociaż zastrzegła, że jak już bardzo chce to może przyjechać ale, żeby nie będzie musiał to co to proszenie, ale no to oczywiście jeśli już zechce to będzie przywitany z takich komentarzy już musi przyjechać zapraszam bardzo uprzejmie to są jakieś znaczące komentarzy ze strony szefowej szkockiego rządu, ale rzeczywiście Hej, cieszę się, że układanie zwróciła uwagę bo a to jest pewna nowość, która się pojawia relacji między odgórnie należne nam, czego zresztą można było się spodziewać po wprowadzeniu reformy rewolucyjnej, która dokonała się decyzją społeczeństwa po dziewięćdziesiątym siódmym roku jesienią w referendach dziesiątym ósmy roku przyjęto ustawę w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku było pierwsze wybory do parlamentu szkockiego i dokonała się właściwie rewolucja przekazanie części prac wybranych zakresach parlamentowi szkockiemu to się też wydarzyło wali dla północnej kolejnym nieco poziomie, a Palikot początkowo nie tak głęboko i tak do spodziewano się od samego początku, że relacje między Londynem, a Szkocją, choć działo się to lata dziewięćdziesiąte, kiedy dokonywała się rewolucja, który przedstawiono po raz drugi, czyli decentralizacja władzy przekazanie właśnie części kompetencji kompetencji przede wszystkim członków parlamentu szkockiego Irlandii północnej w zakresie stanowienia prawa pierwotnego Walia otrzymała prawo uprawnienia nieco później odrobinkę kilka lat później wynik też konsultacje kolejnych i pogłębiania procesu rewolucyjnego to spowodowało, że jeszcze wówczas odbywało się to w latach dziewięćdziesiątych za czasów rządu laburzystów, a może być skłonnych wykorzystać narzędzie do centralizacji do zacieśnienia, a można widzieć tych więzów, które łączą Szkocję z resztą Zjednoczonego Królestwa to zjednoczenie Królestwa pozostało ich by umocnić, a natomiast konserwatyści przeciwni można rodzić takiemu procesowi nie są specjalnie chętni do zwiększania rewolucji i a już urząd co za tym idzie w ogóle dyskusji na temat na temat w ogóle rozluźnienia więzów, czego też laburzyści nie chcą oczywiście, że nie ma czego tutaj dowodem są od jakiegoś czasu już słyszane właśnie byłego premiera z ramienia partii pracy Goran Gordona Browna spodziewano się samego początku że, a na stanowisku premiera w Londynie może stanąć konserwatysta, a w pozycję tzw. premiera szkockiego czy też szefowej egzekutywy jak formalnie brzmi zgodnie z prawem może stać polityk reprezentujący albo szkockich nacjonalistów albo laburzystów i doprowadzić do takiej sytuacji, którą znamy z Gdyni goście posługują się pojęciem współ zamieszkiwania czy takiej kooperacji koegzystencji, a innymi słowy koabitacji właśnie 2, a egzekutor główny rządu takich takiej może powiedzieć expressis verbis wdrażanej konwencji, że skoro musi pan premier do nich przyjeżdża, ale nie ma takiej potrzeby tego do tej pory nie było do tej pory widać było, że chętnie chętnie właśnie to było w interesie korzystać która, która chciała się porozumieć się z Borisem Johnsonem z innymi szefami rządu ona też spotykała z Teresą na jej wcześniej, a właśnie w sprawie porozumienia dotyczącego przeprowadzenia planu przeprowadzenia drugiego referendum niepodległościowego przypomnijmy, że pierwsza tego typu referendum przeprowadzona we wrześniu 2014 roku były też w Chinach września wówczas referendum 45% opowiedziało się, a za wyjściem Szkocji, a o Unii brytyjskiej, bo to też 1, a 4 narodowości, a jak takiej niesamowitej czwórki osób forsę jak to zeszły, a właściwie już niemal 2 lata temu, a jeszcze jesienią 2019 roku tak muszą nimi górującym na premierostwo Boris Johnson nazwał 4 właśnie nabędzie narody a jakie jak wskazał, a szkoda, że tylko leków ratujących wspólnocie właśnie minister jest ten jest narodowość, której w ostatnich miesiącach odszedł z badań, które zostały publikowane w tym czasie w ostatnim czasie w styczniu wszystkie wskaźniki dotyczące poparcia dla niepodległości wzrosły ponad 55 ponad 50% badanych są właśnie w 2014 było to 45% na rzecz niepodległości 2019 jest ta już pojawiło się, a ponad 50% 51 teraz ta tendencja została utrzymana też ponad 50% chce wyłączenia wyjścia, a odłączenia od Zjednoczonego Królestwa Szkocji takie tendencje też zauważona właśnie ostatni badanych 4 grup etnicznych państwo brytyjskiego również w Irlandii północnej, która z kolei dąży do Kowna połączenia się z republiką Irlandii w ramach czy też częścią kaptura zostają granicach państwa brytyjskiego Korony brytyjskiej no właśnie w 2014 roku 55% opowiadała się za pozostaniem w granicach Zjednoczonego Królestwa, a w wielkiej Brytanii Irlandii północnej, a już od 2000 właśnie szesnastego piętnastego nawet roku rok później ta liczba wzrastała do 49 nawet procent to nieco spada ktoś 1 był 2019 spaść w ogóle do 36% teraz również w okolicach 30 paru procent, a liczba chętnych czy też utrzymujących, a taką preferencję tylko tak, żeby pozostawać pod rządami Londynu się utrzymuje natomiast wzrasta i wzmacnia szyła chętnych do wejścia w brytyjskim to faktycznie znaczące znacząca różnica tego rządu analogi małżeństwa pewnie trochę niefortunnie, chociaż niestety różnie bywa małżeństwa mamy tutaj zdecydowaną dominację 1 ze stron też Londyn nie ma łączności wyłącznie z Edynburga mamy z wieloma podmiotami jest ciekawe, że właśnie Szkoci Szkoci są coraz bliżej tego, żeby z relacji zerwać, dlaczego akurat oni Szkoci właściwie można powiedzieć pani powiedziała o małżeństwach ja myślę, że to będzie drugi chyba w najbliższym czasie jak kształtują analitycznych, które może się dokonać takiej taki proces rozwodowy no bo wielka Brytania wybaczone leśną ostrą rozwiodła się z Unią europejską i chaszczy całą Unię na poletku Zjednoczonego Królestwa stanie czy to nie będzie taki wewnętrzny wewnętrzny proces rozwodowy, a właściwie można gdzieś na początku, a pani podziała 33300 lat małżeństwa na początku wieku osiemnastego Łukasz był 1700, a pierwsze lata właśnie roku, ale osiemnastego 1700 siódmy można powiedzieć takim, a hotelem przekonana, że część parlamentarzystów parlamentu ówczesnego parlamentu szkockiego są sobie było, a można być tylko wówczas osobne królestwo Zjednoczone długu o monarchy ten sam monarchą, a Unia, a personalna i które które Głosowi, którzy głosowali za tym by połączyć się z Londynem, a ich by zaprzestał swojej działalności tak to się stało to miało się na to miał się dokonać właśnie rachunek takiego, jakiej takiej zgody miał być wydany pod postacią udziału, a zdobywanie kolejnych, a kolonii brytyjskich, a rożnych częściach świata i tak to się stało od samego początku, kiedy dokonała się decyzja właśnie Szkoci UN w starali się, a szczególnie właśnie 19 wieku trochę na hali, a takich dążeń, a Irlandczyków również włączone do państwa brytyjskiego staram się by jednak wrócić do jakiej Formuły samo urządzenie czekasz na malucha Mru to nasiliło się wraz z powstaniem rynku u nas takiej faktycznej, a przebrany tak konkretnych kształtów ruchu oddolnego od postacią w latach się, że od 20 dwudziestego wieku w roku, a ostatecznie w roku 150034 postacią szkockiej partii narodowej, która jednoczy różne siły rządowe samorządowe oddolna, która się, a pod takim sztandarem walki o niepodległość samorządność na początku maja właśnie taką autonomię, ale znaczą, a i ten proces zdobywania poparcia przez tak długi czas jednak zachowanego, a i zdominowanego przez państwo brytyjskie, ale państwo brytyjskie Londyn, który tak na dobre są zawsze był daleko odległy a kiedy chodziłam badaniami chcą Szkocji pytałam właśnie o zwiększenie nastroju popularnością wasz dzień niepodległości, że tuż przed rok przed głosowaniem referendum w 2014 łączy tysiące trzynastym roku jesienią dosłownie do września również rok wcześniej, a powiedziano mi, że właśnie najbardziej boli Szkotów fakt, że Londyn ani lekarza brytyjskie, które określają właśnie na szkołach gazety wydawane, który miał swoje siedziby mają w Split właśnie mówią, że w ogóle interesują się ani Londyn Aniu, właśnie minister czy parlament, ale łatwo ani czy rząd brytyjski co dzieje się tak mam haka na pewno się problemami Finance, a tej właśnie blisko 1 do 12 to jak żyć razem 16 tej państwa rosyjskiego, a co więcej to o powierzchni wygląda, a tak jak ten problem w ogóle nie były istotne czy też dostrzegalna, a właśnie lata siedemdziesiąte przyniosły dwudziestego wieku tak skoro gros i tu dużą, a końcówka lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych był taki, a pierwszy PIT pierwszy wzrost popularności szkockich nacjonalistów właśnie na fali haseł niepodległościowych już nie tylko chęć uzyskania samorządu, choć ta formuła przebiła się do Londynu i pod postacią właśnie ustawy szkockiej walijskiej była procedowana i przygotowywana, a opracowana potencjalnie to możliwa do prowadzenia poproszę o referendum wówczas referendum, a które, po którym szkodzi głosowano ponad 50%, a właśnie 51 i 6 głosów wówczas siedemdziesiątym dziewiątym roku referendum padło na rzecz niepodległości Szkocji, a frekwencja była spora blisko 60%, ale wtedy był warunek, iż głosy na tak muszą stanowić 40 proc część populacji, a elektoratu było to zaledwie niespełna 33% dlatego referendum, a z 62 dziewiątego roku przeprowadzono już pod auspicjami właśnie łóżko skrzydłami partii konserwatywnej nie było już przygotowane przez zajmuje się wcześniej pan, że przegrali wybory 60 żyjącym nie było nie było wiążąca, a pokotem na taką sprawę dopiero właśnie w latach dziewięćdziesiątych pod rządami laburzystów Knight frank to co się dzieje wówczas odkryto tylko dodam umów 70 latach na morzu północnym złoża ropy naftowej, która stała się takim można godzić ucha światełkiem w tunelu, że stan podległości i budżet Szkocji może być dopięty i można wyrzucić zbilansowane to dało szansę i dał taką nadzieję faktycznie szkockim nacjonalistom, którzy uzyskali w poparciu popularności, a w wyborach zaczęli otrzymywać już nie tylko czekam końca, ale właśnie skończyła ich popularności wybory zgodnie z 11 pani PR, czyli ta droga jest długa to nie z tego Szkoci nagle pomyśleli wyboiste nagle pomyśleli, a dobra już nie będzie w tym trudnym funkcjonować tylko to jest długi proces, jaki może być jego finał 2014 mieliśmy ostatnio referendum pani o tym mówiła oczywiście szkocka partia narodowa mówi, żeby robić kolejne z kolei Boris Johnson Londyn ale o co chodzi o mieście jedno referendum można robić referendów no do 3× sztuka od jak to jak to ma być interpretowane czy Szkocja faktycznie odejdzie czy Brexit będzie tutaj tym czynnikiem kluczowym Brexit jak w swoim raporcie napisał John karty z siecią karty jeden z badaczy tarć politycznych nastrojów politycznych w Zjednoczonym królestwie i polityki wewnętrznej mówi, że Brexit zasila właśnie tendencje niepodległościowe i takie role tendencje, które rozsadzają wewnątrz jedność państwa brytyjskiego absolutnie tak w badaniu przeprowadzonym również niedawno ponad 60% Szkotów twierdzi, że Brexit Brexit pogorszy sytuację gospodarczą w Szkocji natomiast wzrosła liczba i odsetek badanych, którzy twierdzą, że niepodległość może pogorszyć tę sytuację ekonomiczną gospodarczą, a więc tutaj nastroje się zmieniają, bo to co było hamulcem w roku 2014 tym pierwszym głosowaniu w sprawie niepodległości, a to kwestia właśnie wypłacalności i ewentualnego zbilansowania budżetu przyszłego budżetu wolnego państwa niepodległego państwa Szkocji, a naj właśnie kwestii ekonomicznych, a co tu dużo mówić o kryzysie ekonomicznym 2008 roku Londyn mocno pomógł Szkocji, a szkockim przedsiębiorcą w gospodarce Brexit natomiast nie był popularny powiedzmy sobie szczerze, że Szkocja była dużym stopniu dużym odsetku przeciwna głosowaniu 2016 roku, a w referendum brexitowym takich badaniach kończąc Reasumując, takich komentarzach spotkam się właśnie taką, a takim hasłem, że stawianie na torze w 2040 roku z okresu będzie Zjednoczone jest dość dużą dużym wyrazem hazardowego hazardu, a prawdopodobnie wielu wielu obserwatorów i a myślę, że tu coś w tym jest, że ten Brexit przyspiesza zresztą Nikolas też sama stwierdziła, że Brexit inni niejako wyzerować wszelkie deklaracje, które dokonały się zaraz po głosowaniu wieś głosowania w kraju uległości i spowodowały, że nie będzie już przesunięty na kolejną generację kolejne pokolenia, ale przyspieszy to decyzje sama zapowiada, że jeśli wygra, a takie są sondaże wskazujące, że ponad 50% mandatów 139 osobowym parlamencie szkockim ponad 70 będzie prawdopodobnie miała szkocka partia narodowa jeśli wygra Nikola staże zapowiedział, że przeprowadzi doprowadzi do przeprowadzenia drugiego w najbliższym czasie bardzo nieodległym kolejnego referendum musi, ale im tak jest i propozycje zwiększenia autonomii życia są re odpowiedział, iż stało się za późno, więc ta coraz dobro, jakim przed pierwszą coraz mniejsza robi się wielka Brytania pani dr Małgorzata Kaczorowska wydział nauk politycznych i studiów międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo, pani doktor dziękuję bardzo, informację Japonii porozmawiamy o aborcji, ale w sposób głębszy mądrzejsze niż to się zwykle dzieje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA