REKLAMA

Czy kobiety we władzach spółek mogą wpłynąć na efektywność firmy?

Strefa Szefa
Data emisji:
2021-01-31 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
32:25 min.
Udostępnij:

Udział kobiet we władzach 140 polskich spółek giełdowych wynosił tylko 13,8 % na koniec 2019

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdeczny chciałabym porozmawiać dzisiaj o tym czy udział kobiet we władzach spółki wpływa pozytywnie czy negatywnie na efektywność firmy jak to jest czy kobieta w zarządzie w radzie nadzorczej jest w stanie spowodować, że zarabia firma więcej mniej czy też w ogóle nie ma to znaczenia rozmawiajmy państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pani Ewa Sowińska członek rady programowej PiS ekonomii Rozwiń » dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry pani redaktor pani Milena Olszewska Szulist prezes zarządu WM 2 wzory dzień dobre ceny pani redaktor dzień dobry państwo pani dr Anna Golec pracownik Uniwersytetu gdańskiego i University USA dzień dobry dzień dobre 2 ostatnie panie są jednocześnie współautor kami raportu udział kobiet we władzach efektywność spółek i ten raport stał się inspiracją do dzisiejszej audycji, ale moje pierwsze pytanie dotyczy pomysłu na nowy raport, skąd chciał się pomysł, żeby takie badania przeprowadzać każda podróż zaczyna się od inspiracji i tak samo było naszym raportem raport stworzony jest przez kobietę, której są członkiniami stowarzyszenia CFA Society Poland jednocześnie aktywnie działają w komitecie różnorodność jej naszym celem jest strzeżenie różnorodności na rynkach kapitałowych finansowych i wśród władz spółek mówiąc o różnorodności, która czasem kojarzona jest takim tematem miękkim poszukały ósmy dane szukałyśmy liczb i inspirowały my się międzynarodowymi portami, która od lat publikowane są przez takie firmy jak kiedyś miejscem Kindze jej brakowało nam jednak informacji dotyczących ściśle polskiego rynku byłyśmy ciekawe czy te zależności, które obserwowane są przez analityków badacze na rynkach międzynarodowych przy wielu krajach świeca czy on też będą widoczne w Polsce i to była naszą inspiracją to właśnie, bo pamiętam takie badania jeszcze nawet ta czy 4 lata temu w strefie szefa pokazywaliśmy wyniki badań ze Stanów zjednoczonych i wtedy też pamięta się pani, która była studia powiedziała niestety nie mamy takich badań w Polsce, więc możemy mieć tylko nadzieję, że jest tak samo to jest tak samo czy nie jest no jest i nie jest można powiedzieć także cały czas poszukujemy, jakby jakiś takiej, a wspólnego mianownika może tak to nazwę, a staramy się porównywać to jest na pewno początek drogi raczej, niż by dojrzały leżała jakaś teoria, która może powiedzieć, że na pewno udział kobiet, a wpływa pozytywnie bądź negatywnie na wyniki przedsiębiorstw natomiast jest to pierwszy krok na pewno, które już pokazuje, że mamy na pewno wiele do zrobienia pierwsze jakieś wyniki pewnego okresu, za które prowadzone było to badanie pewny tutaj przed audycją krótko rozmawiałyśmy pani Ewa Sowińska powiedziała, że raport był bardzo oczekiwany i dlaczego akurat taki raport, dlaczego np. pani czekała na taki raport o tak rzeczywiście czekałam na ten raport wyraża głównie wynika to faktu, że od wielu lat jestem członkinią kapituły, która ocenia raporty społeczne raporty zintegrowane polskich spółek giełdowych i od wielu lat sygnalizuje, że kwestie związane z różnorodnością szczególnie zatrudnianiem kobiet we władzach spółek są dość wypełniane przez polskie firmy i tak jak pani wcześniej wspominał jak mówiła Ania Milena rzeczywiście są dostępne raporty, które mówią o sytuacji na innych rynkach szczególnie posiłkujemy się wynikami rynku amerykańskiego, ale potrzebowaliśmy, żeby tym, którzy nie mają pewności, że tak jest, że wpływ kobiet jest pozytywne mieć dane na podstawie polskich polskich spółek polskich podmiotów i nie ukrywam, że ktoś osusza Milenę, że na takim raportem z pozostałymi koleżankami pracuje to od razu wiedziałam, że włączy się w to, żeby o tym raporcie mówić pokazywać, bo to jest niesamowicie ważny punkt, od którego startujemy wiemy, gdzie w tej chwili są polskie spółki i kobiety władza no właśnie polskie spółki to, jakie spółki panie badały, jakie zostały wzięte do badania i potem te wyniki opublikowano raport do naszych badań wzięłyśmy 140 największych spółek giełdowych, które wchodziły na koniec 2019 roku do 3 ważnych indeksów te indeksy to tzw. to WIG 2020 największych spółek mWIG 40 kolejnych 40 największych najbardziej płynnych spółek i sWIG 80, czyli kolejne 80 spółek także w naszych badaniach uwzględniły ósmy firmy z głównych sektorów od bankowości i przez energetykę przez firmy telekomunikacyjne informatyczne jak i detaliczne jednocześnie kobiety w największych spółek znalazły się też spółki zagraniczne, które notowane są na naszych na naszym rynku, skąd akurat taki wyborczy to, dlatego że dzięki temu, że są to spółki giełdowej łatwy dostęp do bilansów do sprawozdań finansowych to na pewno też, ale też trzeba podkreślić, że są takie spółki, które budzą największe emocje i też są najczęściej przedmiotem obrotu po prostu pomiędzy inwestorami MO w związku z tym na pierwszy ogień oczywiście poszło właśnie te spółki, a ja jak dla w takim razie aha ja chciałbym jeszcze dodać, że wiele z tych spółek już jest zobowiązane, żeby w swoich raportach pokazywać polityki różnorodności i właśnie szczególnie z perspektywy władz spółek i dobrego na płeć, więc to są tzw. raportowanie niefinansowe raportowanie różnorodności takie obowiązki już spółki zatrudniające co najmniej 250 osób mają od 2017 roku z jak wygląda sytuacja kobiet we władzach spółek w Polsce kobiety cały czas są mniejszością mówi pomysł on właśnie od 140 spółkach naszych badaniach kupiłyśmy się na władzach spółek, czyli badały łącznie zarząd prosi radę nadzorczą z tego też względu, że w kilku spółkach zagranicznych, które mamy mamy tzw. radę dyrektorów, w której są dyrektorzy zarządzający nie zarządzające łatwiej było nam, więc porównywać wyniki pomiędzy spółkami z 1 i drugi Groupe to co pokazał pokazały nasze badania to, że kobiety stanowiły niecałe 14% władz tych spółek na koniec 2019 roku i chociaż przez dekadę po postęp miał miejsce to było jednak nieznaczne też 2010 roku udział kobiet w tych spółkach to było tylko 10% także w dekadę, a udział kobiet zwiększy się od tego punkty procentowe natomiast te postęp ten był wolne to, ale czy, jeżeli to jest tylko 14% to czy w ogóle możemy badać czy ta próba, gdzie w ogóle w spółkach wystąpiły kobiety jest już na tyle dusza usprawiedliwia to branie sąd w ogóle tworzenie takiego raportu no jak najbardziej natomiast na pewno jest to troszeczkę inne zadanie troszeczkę inaczej są ustawione poziomy przy, których traktujemy spółki jako zdywersyfikowane tak sobie to nazwijmy, czyli takie, w których w ogóle występuje jakakolwiek reprezentacja kobiet, którą należy brać pod uwagę na pewno sama konstrukcja i porównywanie spółek, których nie było żadnej kobiety albo było ich bardzo mało ze spółkami, w których tych pań było, a odrobina tak to nazwa, a na ten punkt, rozdzielając na pewno był dużo niżej niż w przypadku rynków zagranicznych u nas np. przeprowadzenie badania na spółkach, których reprezentacja kobiet jest powyżej 30% w ogóle nie miałoby sensu jest taki sposób bardzo mało, a w ogóle są takie spółki panu zdarzają się skoki tak, aczkolwiek nie dziadkowie nie było nie było ich dużo i tutaj właśnie tak jak Ania wspomniała musiałyśmy zastosować inne metody badań niż tak niż w międzynarodowych raportach to co jeszcze pokazał nasz raport to, że częściej można było znaleźć kobieta w radach nadzorczych niż w zarządach było to widoczne w każdym z 3 indeksów, które były badane i co ciekawe kwestia widać widać było, iż spółki największe, czyli te w wieku 20 były najbardziej różnorodna pod kątem płci udział kobiet i władzach po największe większe niż tych średniaków z mWIG 40 no i większe niż sWIG 80, w którym jest największa miejsca do poprawy i do zwiększenia różnorodności władz ja myślę Ewo, ja myślę, że właśnie ta co powiedziała Milena, że to 13,8%, bo oczywiście państwo domyślają, że ja przeczytam raport szkolony skoro nie ma tak czekałam to jest średnia, ale jeżeli zobaczymy, jaki procent kobiet jest we władzach, którym jest zarząd Noto już te procenty są zdecydowanie niższe 11,1 tak wykazują autorki w raporcie mi się wydaje, że MO to też moja obserwacja jestem zawodu biegłym rewidentem, więc moja praca polega na współpracy z radą nadzorczą zarządem ja zdecydowanie zauważam dokładnie to co jest w raporcie, że nawet, jeżeli spółki są giełdowe w tym większe niż giełdowych spółkach częściej się spotyka kobiety zarówno w radach nadzorczych zarządzie, ale dużym wyzwaniem takim myślę, że poważną lekcję do odrobienia jest to, że jest bardzo mało kobiet mniejszych firmach, a i sam fakt, że kobiety się pojawiły to co powiedziała Milena w ostatnich 10 lata to też z raportu wynika też moje obserwacje w dużej części, dlatego że Rudd zaczął być coraz liczniejsza coraz więcej ról zaczęto przypisywać Radom w związku z tym poszerzanie składu rady często zapraszano kobiety nie była to taka sytuacja, że jest stabilna liczba członków zarządu rady nadzorczej i w jakim momencie kończy się kadencja mężczyzna rozpoczyna się kadencja kobiety to oczywiście się zdarza, ale generalny trend jest taki, że te dodatkowe osoby są kobiety mi się wydaje, że to też wymaga przeanalizowania i pewnie w kolejnych raportach to będzie bardziej nam tutaj udostępnione nawet udało nam się w tym raporcie zauważyć, że udział kobiet właśnie wzrósł wtedy, kiedy liczebność lat aż wzrosła, więc chyba możemy uspokoić panów to nie jest c związane też z zastępowaniem ich kobietami tylko z dodatkowymi miejscami w radzie kobiety nie wygrywają mężczyzn tylko uzupełniają osób miasto zobaczyć lekarz we Francji, które są potrzebne z tego co bez zmian w raporcie to, że przejęły panie te 140 spółek następnie wyodrębniły pięćdziesiątce te, gdzie ta różnorodność była największa, czyli był największy procent kobiet we władzach oraz 50% te oraz 50 spółek w efekcie ten udział kobiet był najniższy dla młodych mało panie za sobą 2 grupy dobrze zrozumiała dokładnie tak było, bo przekopy porozmawiajmy sobie tych wynikach, gdzie efektywność spółek jest wyższa, gdzie jest niższa jak to wygląda, a badały my oczywiście nie wszystko, ale pewne wybrane wskaźniki, a badały się jak zachowuje się, a np. marża zysku czy też rentowność kapitału własnego, czyli takie wskaźniki obrazujące efektywność i badał myśmy wskaźniki związane z relacją ceny do pewnych parametrów takich jak zysk na 1 akcję czy też wartość księgowa badaliśmy zależności związane z wypłatą dywidendy no bo to akcjonariusze też bardzo interesuje, a zbadały ćmy ani tempo wzrostu jako przyrost wartości sprzedaży, tudzież przyrost zysków oraz badaliśmy ryzyko mierzone zmiennością cen akcji oraz stopą zwrotu dla akcjonariuszy no i okazało się, że oczywiście nie wszystkie te wskaźniki jak by jednoznacznie pokazują, że tam, gdzie ta reprezentacja pań była większa wyniki okazały się lepsze, a w wielu przypadkach jak nie było jasnego wskazania w zasadzie w większości przypadków te wyniki były takie niejednoznaczne natomiast 3 w przypadku 3 wskaźników właśnie stopy dywidendy marże zysku netto oraz dziennej zmienności cen akcji okazało się, że tam, gdzie są panie no tamte wskaźniki wypadają lepiej oczywiście można sobie, a tutaj też zadać takie pytanie no dobrze badaliśmy spółki z najróżniejszych sektorów tak jak Milena wspomniała od bankowości poprzez energetykę handel i różne inne sektory jak to wszystko można porównywać ze sobą tak, bo spółki w kata energetyczne mają za sobą dosyć trudny czas w spółki dajmy na to z sektora gamingowego mają za sobą z kolei bardzo dobry, czas więc żeby zweryfikować czy to nasze, a wyniki nie wynikają właśnie z tego, że takie było akurat nowa trzeba sektor ruszą innych bodźców zewnętrznych zewnętrznych wpływało na na wyniki finansowe dokładnie, tak więc staraliśmy się to wyłączyć poprzez porównanie tych wyników w stosunku do sektora tak czy do tego co się działo w sektorze, więc nawet po przeprowadzeniu tego wyrównania okazało się, że te wyniki są stabilne, czyli że nadal, a spółki, które mają więcej pań UE wypłacają procentowo więcej, a dywidendy mają wyższe marże no i też zmienność cen akcji jest mniejsza te 3 wskaźniki one się jakoś przykładają naczyń czy czy te 3 wskaźniki wystarczą nam do tego, żeby powiedzieć, że ewidentnie efektywność zwiększa o tym powiemy zaraz po skoczy informacji Radia TOK FM strefa szefa audycja strefa szefa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa moi goście pani dr Anna Golec pracownik Uniwersytetu gdańskiego i University jest pani Milena Olszewska Szulist prezes zarządu WM 2 wzory obie panie są jednocześnie współautorka raportu udział kobiet we władzach efektywność spółek oraz pani Ewa Sowińska członek rady programowej PiS ekonomi rozmawiamy o raporcie udział kobiet we władzach, a efektywność spółek wiemy już raport został napisany na podstawie badania przeprowadzonego na 140 firmach giełdowych wzięto 50 firm, w których udział kobiet był największy we władzach oraz 50, których był najmniejszy porównano wyniki finansowe mogłaby pani przypomnieć pani Milena te 3 wskaźniki, które ewidentnie różnicują firmy z dużą reprezentację kobiet we władzach tak to jest stopa dywidendy brutto to jest marża netto to jest od ZMID zmiana ceny akcji dzienna zmiana cen akcji to ona przez odchylenie standardowe także to co różni cofała spółki zarówno w tym prostsze badaniu, jaki nie w badaniu IEA korygujące nie o sektory to jest to spółki, które miały wyższą reprezentacja kobiet miały wyższą marżę netto, czyli miało wyższą rentowność charakteryzowały się też niższą dzienną zmianą cena, czyli niższym ryzykiem, a z, a w sumie ile wszystkich wskaźników panie brały pod uwagę łącznie brałyśmy pod uwagę 11 wskaźników starałyśmy się tak dobre wskaźniki, aby jak, aby były one nie sensowne i do zastosowania przy całym te mogą zróżnicowane w gronie spółek, czyli były to takie wskaźniki, które można było zastosować zarówno do sektora finansowego, jaki sektora niefinansowego w moje pytanie brzmi czy, jeżeli tylko 311 pokazują sza, bo udział kobiet we władzach ma wpływ na efektywność spółek to czy ciągle możemy mówić o tym przekonujemy, że ten wpływ jest to czy to może być po prostu przypadek jak panie myślą ja to bym była ostrożna w ferowanie takich wyroków to na pewno jest wpływ tak, bo wpływ nie był przedmiotem badania by w raporcie od strony technicznej, a nasze badanie, jakby takim pierwszym krokiem i pokazuje jak wygląda sytuacja spółek, w których było więcej kobiet jak wygląda sytuacja spółek w tym kobiet było mniej, ale możemy mówić korelacja wpływy tak raczej tak oczywiście to może wynikać z najróżniejszych innych przesłanek i to na pewno należałoby w dalszej części zbadać, a Tomsia co jest ciekawe to, że w żadnym z badanych wskaźników okazało się, że to te spółki, które są mniej zdywersyfikowane pod względem płci we władzach wypadają lepiej a, czyli to się coś co jest uważam bardzo dużo tak, czyli na pewno spółki z reprezentacją kobiet wyższą niż niż powiedzmy przeciętne nie wypadają gorzej pani Ewa częstować ja ja właśnie podpisuje się po tym co powiedziała Ania można, że nie wypadało nie najgorzej, czyli tam, gdzie są we władzach więcej jest reprezentacji kobiet, a nie wypadało lepiej tam, gdzie kobiet nie było czym było ich mniej, a ja myślę, że też ważne jest zapowiedziały zarówno Milana, jaki ani na samym początku, że de facto badania zagranicznych, a na te rynki zagraniczne szczególnie amerykańskiej pokazano, że ten wpływ jest zauważany wtedy, kiedy mniejszość jest reprezentowana co najmniej na poziomie 30% i wydaje się, że ten raport trzeba traktować jak i właśnie początek takich pomiarów punktu wyjścia, ale też dobrego przykładu, żeby właśnie pokazać, że w tych spółkach nie jest gorzej, a zdecydowanie lepiej jest więcej kobiet i myślę że, że wszyscy czekamy na to, żeby ten procent z 8 z 138 średnio w zarządzie radzie nadzorczej zmienił się na 30% wtedy będzie można chyba wnioski, a propos wyciągać bardziej wiarygodnie porównywać z tym jest na świecie na pewno trzeba tutaj też podkreślić, że badaliśmy jakąś grupę spółek w jakimś konkretnym okresie, tak więc pewny, a żeby uogólniać wnioski na jakąś szerszą populację potrzebujemy szerszych badań tak potrzebujemy kolejnych badań w innych okresach na trochę rozszerzonych próbach, jeżeli wyniki będą nadal wskazywały na to samo to będziemy mogli mówić o jakieś zależności i próbować to wyjaśnić czy natomiast może się też okazać, że po prostu był to kompletny przypadek po prostu tak się ułożyły dane taki był czas, który sprzyjał paniom np. albo tym spółkom, które zatrudniały panie w tamtym okresie no i może się zdarzyć, że przyszłe badania pokażą jakieś inne wynik albo wręcz jeszcze więcej wskaźników okaże się, czyli jest szansa, że tylko pojawią się wyniki finansowe za krok 2020 to panie przeprowadzą takie badania po raz kolejny powstanie nowy raport ja myślę, że warto warte podkreślenia jest też element, którym wspomniała Ewa, czyli ten próg 30% to co pokazały statystyki analizy, która zrobiła ma, że coraz większej grupie spółek na przestrzeni ostatniej dekady udział kobiet przekraczał 10% coraz większej liczby spółek udział kobiet we władzach przekracza również 20%, ale progiem, który okazał się no takim bardzo ciężkim do pokonania, bo właśnie ten pkt 30 procent próg, który mówi, że mniejszość pozostaje mniejszością, ale głos jest bardziej słyszalne w 2010 roku było to 5% badanych naszych spółek 20197%, a także myślę, że ważna jest dla prowadzenia dalszych badań żeby, że wykonanie wspólnej prace biznesu inwestorów nad tym, aby ten udział 30% przestał być barierą dla kobiet, a ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć to co Milena powiedziała, że i Ania, że te spółki, w których jest więcej kobiet niż przeciętnie czy czy te generalnie więcej pokazały, że nie padł ich wynik ich efektywność, a cenę akcji nie były wielkim ryzykiem nie zmieniały się i dla mnie taki argument już jest wystarczający, żeby powiedzieć, że skoro Polska tak jak 190 czy inne kraje podpisały agenda 2030, które jest piąte cel równość płci to uważam, że to jest wystarczający powód, dla którego należy zachęcać akcjonariuszy rady nadzorcze zarządy, żeby we władzach spółek pojawiał się kobiety, bo o równość płci byłaby wtedy, kiedy byłoby 50 na 50, a tutaj Milena ani mówią, że czekają na ten próg 30, żeby pokazać, że ten wpływ jest jest już odczuwalne i korzystne, a jeszcze chciałbym zaznaczyć, że przed nami są czasy, kiedy coraz większe znaczenie w raportowaniu firm będzie miało raportowanie niefinansowe tam kwestie różnorodności równości płci będą odgrywały coraz większe znaczenie może się okazać, że w przyszłości będzie miało większy wpływ na cenę akcji niż dzisiaj Rasia wszystkim i tak właśnie ten punkt jest Ewa podniosła, który był kolejną inspiracją do naszego raportu, że na rynkach finansowych kapitałowych, na których przywykliśmy mówić tylko o zwrocie języku pojawia się właśnie ten trzeci element element nie finansowe i to co chciałyśmy też zespół autorkami dyskusje, kto chciałyśmy wywołać to jest właśnie czy wskaźniki niefinansowe, które powinny być i są coraz częściej wykorzystywane przez inwestorów nie do myślenia o spółkach to dobierania spółek do portfela, żeby one uwzględniały to właśnie ten wskaźnik różnorodność kobiet we władzach na być może słuchają nas słuchacze, którzy po raz pierwszy słyszą pojęcie różnorodność w biznesie to morze przypomnijmy, dlaczego ta różnorodność jest tak ważna ta różnorodność jest ważna, ponieważ znowu amerykańskich badań HR pokazują, że w środowisku bardziej zróżnicowanym, jeżeli pracujemy czy kontaktujemy się to sygnał zmian, które przechodzą do naszego biznesu są szybciej wyłapywane są często zauważane wielu różnych stron czyli, czyli takie zespoły po prostu lepiej sobie radzą trudnych sytuacja, bo znajdują rozwiązania, które nie są standardowe, ale też lepiej wykorzystują okazję, kiedy jest dla akurat ich branży dla ich profesji taka sytuacja że, że to jest dobry czas potrafią ten dobry czas wykorzystać ja myślę też warto podkreślić znaczenie rady nadzorczej taka rada nadzorcza, czyli z 1 strony organ nadzorujący, ale z drugiej strony organ doradczy tak rada ma też radzić skoro ma radzić no to warto, żeby były w niej reprezentowane różne punkty widzenia, żeby można było przedyskutować różne perspektywę by podejść do tematów zrób podróżnym kątem i wybrać najlepsze rozwiązanie i unikać takiej pułapki wszyscy myślą bardzo podobny sposób wszyscy się ze sobą zgadzają oczywiście to jest najwygodniejsza najszybciej można podjąć decyzję natomiast niekoniecznie musi być to najlepsze dla przedsiębiorstwa skądinąd z psychologii znamy pojęcie syndromu grupowego myślenia, czyli właśnie takiego myślenia bardzo homogeniczne, gdzie wszyscy mają podobne doświadczenia, a możemy z wspólnie dojść do błędnych wniosków oczywiście na nie myślę, że to jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy kwestie klimatyczne ryzyko klimatu zaczyna być jednak z kluczowych ryzyk w prowadzeniu biznesu i jeden z bardziej wymagających ryzyk, które trzeba zaadresować stworzyć odpowiednie polityki policzyć się, a jeżeli chodzi o klimat to to często się mówi że, że to jest temat, który jest bliższy kobietom, bo to one gdzieś oto ognisko domowe dbają i prawda jest taka, że jeżeli są jakieś zespoły, które pracują nad raportowaniem niefinansowym dyskutują o tym to dominuje tam głos kobiecy, więc kobiety są postać spadkami w tym temacie w związku z tym co powiedziała Ania one muszą być taką jedną z takim patrzeniem na decyzje biznesowe i zarządzie w radzie nadzorczej to już dzisiaj nieposiadanie osób z takimi kwalifikacjami jest trudno wytłumaczalne, a nie, a niedługo będzie obowiązkowe członek rady nadzorczej zarządu będzie musiał wykazać się właśnie taką wiedzą, a wszystkie kursy wszystkie szkolenia, które są w tym temacie oczywiście są kobiety mężczyźni, ale zdecydowanie więcej kobiet, więc więcej jest jak do osób, które można wybrać właśnie do naszych firm, a jak panie mają, jakie przeczucia czy te firmy, które miały większą różnorodność we władzach na i radach nadzorczych lepiej sobie poradziło teraz w czasach pandemii czy wiadomo już są jakieś wyniki myślę, że to są tylko intuicyjne takie i moim perspektywę z mojej perspektywy pewnie jeszcze takich taki wynik ruchu nie mamy powołują się często eksperci na kraje na czele, których stoją kobiety, że one sobie lepiej radzą nie umiem się w tym temacie wypowiedzieć ale, ale tak się mówi maja też myślę, że to była czysta spekulacja ta jeszcze daje szansa, ale nie umiem się, jakby pan przeprowadziły taki sam raport właśnie na danych w 2020 roku to już można by coś powiedzieć w końcu prawie cały rok spędziliśmy nawet cały 2020 takim no od marca właściwie, tak więc wyniki mogą tak być w związku z tym pojawi wrócę do tego pytania czy możemy liczyć na kolejny raport za rok 20201 też z elementów które, które chciałyśmy zwrócić uwagę jest to, że zachęcamy innych do tworzenia badań, że jest to obszar, który ma w naszym raporcie tylko dotknęły ósmy badaniami natomiast chciałybyśmy, żeby więcej osób ze środowisk naukowych i biznesowych i żeby przyłączały się to do tworzenia raportów raporty międzynarodowe one dotyczą kwestii właśnie niefinansowych aktywów wspomniała Ewa jest tutaj, więc wiele elementów do zrobienia i ich chciałybyśmy być jedną z elementów i powrócić to powrócić do naszych badań, choć myśleniu, że po 2020 roku nie możemy tego obiecać myślę, że na pewno jakiś szybki szybka aktualizacja statystyki jak wyglądają jak ocenia spółek to na pewno, ale myślę, że będzie za wcześnie, żeby mówić o wynikach, a w krajach chce te, a ja żałuję, bo taki raport np. przez spędziłem 45 kolejnych lat pokazujący, że jednak ta większa różnorodność bardzo wpływa na efektywność myślę, żeby to wszystkich bardziej przemówił prawda tak, ale też zwróćmy uwagę i proszę naszych tutaj słuchaczy o przejrzenie tego raportu, bo to co chciałyśmy zrobić to napisać ten raport prostym językiem to nie jest naukowa publikacja jest po, których każdy z państwa może przeczytać bardzo serdecznie zachęcamy w szczególności osoby, które prowadzą biznesy, które są w zarządach radach nadzorczych, które są inwestorami i zwróćcie proszę uwagę na te elementy, które tam są zawarte i NATO biznesową istotę różnorodności przypomina raport udział kobiet we władzach efektywność spółek, a moimi państwa gośćmi były panie Ewa Sowińska członek rady programowej PiS ekonomi dziękuję państwu do usłyszenia pani Milena Olszewska Szorc prezes zarządu WM 2 wzory dziękuję dziękuję również pani dr Anna Golec pracownik Uniwersytetu gdańskiego i University USA dziękuję bardzo, dziękuję ja nazywam się Marzena Mazur zaprasza na kolejną audycję strefa szefa już za tydzień do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA