REKLAMA

"Freedom Act" czy ACTA 3

Połączenie
Data emisji:
2021-02-01 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:31 min.
Udostępnij:

O ustawie wolnościowej, która ma ograniczyć działalność platform społecznościowych w sieci

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję 1341 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Patryk Wachowiec forum obywatelskiego rozwoju fundacji centrum analiz dla rozwoju dzień dobry czy dobre będziemy mówili, o czym co bywa nazywane projekt regulacji wolności słowa internecie właściwie tutaj jak czytam w wywiadzie Sylwia Czubkowska jej wiceministrem Kaleta to okazuje się że, o ile dziennikarka porównuje to z ekstra to Sebastian Kaleta mówi, że to jest Freedom act właśnie to nad czym resort Rozwiń » pracuje też dość ciekawe właściwie jeżeliby spojrzeć na to co jest tej w tym akcje to dopiero od niedawna wiemy, bo on przez długi czas był tylko taką zapowiedzią znacznie widzieliśmy właściwie tego projektu teraz projekt jakoś objawił to też myślę bardzo interesujące prawda, że właściwie to trochę nie do końca jest jasne w jaki sposób ten ten dokument został ujawniony no tak pan redaktor poruszył 2 kwestie pierwsza to to nazewnictwo no obecna władza ma takie tendencje do odwracania pojęć mówimy o reformach wymiaru sprawiedliwości usprawnianie sądownictwa o większej wolności gospodarczej i czasie objawia też w przypadku tego projektu ustawy w naszym przekonaniu sytuacja, w której władza reguluje jak wolność, a która, która jest zapisana w konstytucji i aktach prawa Międzynarodowego myślę, że obywatelom powinno się zapalać czerwona lampka, dlaczego skoro mamy jakąś wolność, czyli para bez ingerencji państwa ta ingerencja jest jednak zasadna to jest 1 kwestia druga kwestia to oczywiście okoliczności ujawnienia tego projektu do nas do mnie do Krzysztofa Izdebskiego Fundacja państwo dotarł ten projekt z kilku źródeł projekt datowany na dwudziestego drugie ustawy pamiętam 2stycznia tak 2021 roku niezawierający uzasadnienia oceny skutków regulacji, ale jednak sam sam tekst otrzymaliśmy no postanowiliśmy w trosce o jakość debaty publicznej w trosce o jawność tworzenia prawa udostępnić go go publicznie jak widzę już dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości także ten projekt udostępniło na swojej stronie internetowej co ciekawe projekt w wersji 15stycznia czyli, czyli wcześniejsze, chociaż na ten moment nie osób nie doszukałem się jakichś różnic między między nimi, więc co ciekawe jeszcze w piątek ministerstwo informowało mnie, że no w ramach prawa dostępu do informacji publicznej nie jest możliwe udostępnienie tego projektu, gdyż trwa jeszcze jego opracowywania dobrze to może powiedzmy o tym co właściwie ten projekt ma regulować, bo to jest oczywiście ta słynna, dlaczego ekstra prawda, dlatego że jak pamiętamy konto internetowe Donalda Trumpa zostały zawieszone przez wielu platform przez niektóre Platformy to największa w związku z tym co za sprawą tych kont wykreował chodzi mianowicie o szturm na Kapitol i teraz trzeba powiedzieć, jakiego rodzaju działania przewiduje ten projekt sytuacji, kiedy taki Facebook albo Twitter podejmie właśnie podobne działania wobec kogoś w Polsce, kto no ma swoją własną agendę polityczną swoje własne poglądy i w internecie zamieszcza autorzy projektu wskazują jako 1 ze swoich celów cytuje zapewnienie prawa do prawdziwej informacji wiele się mówi ze strony przedstawicieli większości rządzącej o walce z dezinformacją mówieniu, że jakieś medium dezinformuje, że gdzieś są publikowane treści informujące z drugiej strony też wyrażane są takie opinie, że ci giganci technologiczni mające te Platformy internetowe stosują swego rodzaju cenzurę na na użytkownikach i to miałaby być rzekomo ten projekt miał być rzekomo odpowiedzią na właśnie te zagadnienia ustawa przede wszystkim będzie zobowiązywała operatorów takich platform społecznościowych, na które zarejestrować, który korzysta co najmniej 1 000 000 osób w Polsce do wprowadzenia takich wewnętrznych postępowań kontrolnych w sytuacji, w której operator usunie nasz profil albo usunie wpisy które, które na tym profilu zamieściliśmy, gdyż też narusza on np. dobra osobiste innej osoby ma charakter przystępne, ale co też istotny narusza np. dobre obyczaje co jest bardzo trudno bardzo trudne do zdefiniowania albo stanowi dezinformację, która też jest bardzo trudną bardzo trudną kategorią do zdefiniowania ustawa przewiduje, że moglibyśmy we odwołać się do zbóż taką reklamację do tego operatora w przypadku negatywnego rozpatrzenia naszej reklamacji mielibyśmy prawo skierować skargę do nowego organu, który nazywać miałby się rada wolności słowa i ta rada miałaby wtedy we własnym zakresie taką skargę rozpatrywano nakazywać ewentualnie operatorowi przywrócenie tych treści te ciekawe co tutaj proponują ustawodawcy mówi się o tym, że by taki taka Platforma była, jakby objęta oddziaływaniem tej ustawy musi z niej korzystać przynajmniej zdaje się 1 000 0001 000 000 polskich użytkowników i zdaje się 100 skarg na to w jaki sposób usuwa się stamtąd treści ma być przyjęty jako pewien limit czy dobrze zrozumiałem tak oczywiście nie każda Platforma społecznościowa będzie ewentualnie objęta tą ustawą tak jak pan redaktor mówi musi musi korzystać z niej 1 000 000 co najmniej 1 000 000 użytkowników w Polsce pytanie w jaki sposób jest to do zweryfikowania chociażby z tego powodu, że obecnie bardzo coraz bardziej popularniejsze są usługi fałszował IPN tzw. VPN, które no pozwalają też wybrać inną lokalizację niższy niż Polska i tak przedstawia się na danych stronach internetowych, a i tak to będą również objęte Platformy tą ustawą będą z nich objęta Platformy, które w ciągu roku czy w latach poprzednich miały co najmniej 100 takich reklamacji zastanawia się taki sposób ustawodawca planuje weryfikację tego, która konkret konkretnie Platforma będzie będzie objęta tą ustawą, ale to już pozostawiam pozostawia ustawodawcy do sprawcę to jest ciekawe również mają do tego wywiadu to, które przywołałem, bo tutaj Sebastian Kaleta mówi tak też bardzo interesujące w jaki sposób pan wykłada pewien zamysł, którzy Stali za tą ustawą mówi mówi, że następującą w naszej ocenie doszło do pewnego rodzaju zafiksowanie na idei kasowania treści mówienie o mowie nienawiści, a jest to pojęcie bardzo płynne subiektywne jako uniwersalnej podstawy do usuwania treści wg nas po prostu niebezpieczna idea stojąca za tym projektem jest niejako kontynuacją tej narracji prowadzone m.in. przez pana wiceministra Kaletę my w swojej opinii raz czy Krzysztofem Izdebskim stwierdziliśmy, że tak naprawdę indywidualna wolność słowa każda która, która przynależy każdemu z nas zmienia się w tej ustawie na naprawy takie takie kolektywne prawo do poszukiwania czy dostępu do prawdy której, które tą, którą naprawdę tak naprawdę definiuje sobie ustawodawca wg kursu aksjologii obecnej większości ma będzie pewne treści będą zasługiwały na ochronę pewne pewne treści nie będą zasługiwały na ochronę pamiętajmy, że wielu przypadkach przede wszystkim i to usunięcie profilu czy usunięcie wpisu jest wynikiem po prostu nieznajomości regulaminu tego serwisu naruszenia tego regulaminu bo, bo też pamiętajmy, że chociażby prawo unijne nakłada na operatorów takich platform ustanowienie przejrzystych reguł dotyczących tego, jakie treści należy usuwać jakich jakich usuwać nie należy co jest zgodne z regulaminem, a co nie i myślę, że to jest wynik takiej no frustracji wielu osób no mających pewien zbiór poglądów które, które nie są bardzo szeroko akceptowane i ta ustawa miała miałaby być taką taką przeciwwagą dla wyrównania dla takiego może źle pojmowanego symetryzmu w debacie publicznej prowadzonej w internecie, ale co też istotne projekt nie tylko reguluje właśnie te reklamacje u operatorów medium społecznościowym dalsze postępowanie przed radą wolności słowa wybieranej zresztą przez Sejm tak naprawdę większością większością rządzącą tak naprawdę rządząca mogłaby mogła wybrać wszystkich tych członków, ale co istotne one zawierać bardzo niebezpieczne przepisy dotyczące działań prokuratora prokurator, jeżeli uzna, że publika jakaś publikacja mogłaby wyrządzić znaczną znaczną szkodę lub dalsze utrzymywanie mogą być szkodliwe lub posty mogą 1 postępowym postanowieniem bez kontroli sądowej nakazać takiemu operatorowi usunięcie konkretnej treści, więc w sytuacji, której minister sprawiedliwości jednocześnie prokuratorem generalnym posła inicjatorem tego projektu ustawy z szefem partii koalicyjnej no myślę, że jest to rozwiązanie niezwykle niebezpieczne właśnie dla wolności są też bardzo ciekawe w jaki sposób właśnie to rada wolności słowa będzie powoływana przez Sejm, bo tutaj miałaby taka reguła, że mają być wybierani członkowie rady wolności to mają być wybierani przez Sejm większością 35 głosów co jak rozumiem gwarantowałoby jakiś konsensus co ich kandydatury, ale zostało zapisane, że w razie nieuzyskania takiego wyniku zwykłą większością głosów, więc w zasadzie nie chce się z nikim dogadywać dokładnie tak zapisanie większości kwalifikowanej mówienie o chęci zapewnienia jakiegoś pluralizmu w jakimś szerokiego poparcia różnych środowisk politycznych no blednie w sytuacji, w której w drugim kroku można tych członków tego organu powołać zwykłą większością głosów to jest podobny mechanizm jak w przypadku obecnej krajowej rady sądownictwa tam też był był zapis większości kwalifikowanej jak się skończyło to chyba wszyscy wiemy i to to też przekładało przełożyło się tak naprawdę na sposób funkcjonowania tego organ, ale czy pan uważa, że to jest realistyczne jak wprowadzenie takiej ustawy takiej regulacji może rzeczywiście zostać przeprowadzony może to, że to może zostać wdrożone czy też skończy się tak, bo zdaje się Krzysztof Izdebski dość często do tego nawiązuje też może skończyć tak jak nowelizacją ustawy o panie wielka awantura międzynarodowa właściwie los coś na kształt skandalu nie wykluczam, że ten projekt wejdzie w życie, szczególnie że kilka dni temu resort sprawiedliwości przesłał go już do kancelarii premiera czyli, zaczynając formalnie ten etap legislacyjny, chociaż z drugiej strony też może służyć jako taki swego rodzaju straszak pamiętajmy pamiętam kilka miesięcy temu również przedstawiciele solidarnej Polski przedstawiali ustawy o regulowaniu o uregulowaniu zasad finansowania organizacji pozarządowych zagranicę rzekomo w odpowiedzi na udział jako wielkiego kapitału wpływaniu na na procesy decyzyjne w Polsce i ich przy właśnie przy za sprawą organizacji pozarządowych na ten moment ten projekt o tym projekcie niczego więcej nie słychać poza poza samymi zapowiedziami, więc być może będzie będzie to bardzo podobnie w przypadku tego projektu, chociaż myślę, że tutaj jest jednak większe prawdopodobieństwo na na jego przyjęcie poparcie w samym prawo prawo w samym MON nie moje Prawa i Sprawiedliwości jest raczej większa, bo no ta ta formacja ten reprezentanci tego światopoglądu czują się jednak bardziej pokrzywdzeni w internecie, a jak już mówiłem to raczej wynika z naruszeń regulaminu, który jest wszystkim znany aniżeli jakiś tam formy tzw. cenzury przez operatorów mają społecznością naciągniętego zastanawia, jakby ta obawa i ten to podejście Sebastiana Kalety do tego, że mowa nienawiści to jest problem, że powoływanie się na mowę nienawiści to jest problem w internecie, że to to jest niepokojące jednak skoro operator media społecznościowe Facebook Twitter Albicla czy jakikolwiek inny portal wskazuje w swoim regulaminie, że ma pełne prawo do uznawania co jest mową nienawiści, a co nie jest albo co narusza dobre obyczaje i i przyznaje sobie uprawnienia, że może jakiś wpis skasować jakiś profil zawiesić, bo to nie dziwmy się później że, zakładając konto w tym serwisie, działając w tym serwisie na co dzień możemy się narazić na takie mam na takie usunięcie naszego profilu Czeczena czy nasze treści oczywiście z z 1 strony pan Kaleta mówi właśnie mowie nienawiści stwierdzi, że to jest bardzo jest Vive nie zdefiniowane pojęcie, ale z drugiej strony sama proponuje w tym projekcie ustawy takie takie pojęcia właśnie dezinformacja i pod pojęciem dezinformacji miałaby być rozumiana treść, która fałszywa lub wprowadzająca w błąd informacja wytworzona zaprezentowana rozpowszechniona dla zysku lub naruszenia interesu publicznego to cytat z tego projektu tak naprawdę każdy przejaw satyry czy ktoś będzie dla zysku, bo no, bo też mogą chcieć zarobić wprowadzać opinię publiczną w błąd no będzie odpadała po to, ustawa i powinna być usuwana dziękuję panie to są, więc są bardzo delikatne kwestie, a trudno jest nowa lektura tego projektu no nie nie przekonuje mnie osobiście, ale myślę wielu przedstawicieli opinii publicznej do tego, że te rozwiązania są zasadne nie znalazłem żadnej diagnozy, która by, która by potwierdzała konieczność wprowadzenia takich regulacji dziękuję bardzo, Patryk Wachowiec forum obywatelskiego rozwoju fundacji centrum analiz dla rozwoju państwa moim gościem 1357 za chwilę informacje lub łącznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA