REKLAMA

"Jest to bardzo zły kandydat. I gorszego kandydata, nawet do upolitycznionej KRS, nie można sobie wyobrazić"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-02-02 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:33 min.
Udostępnij:

O kandydaturze Łukasza Piebieka, byłego wiceministra sprawiedliwości, łączonego z aferą hejterską do neoKRS rozmawiamy z dr Sebastianem Gajewskim z Instytutu im. Daszyńskiego. Pytamy o sylwetkę sędziego i możliwość wyboru do KRS. Rozmawiamy również o samej KRS upolitycznionej przez obecną władzę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest już z nami dr Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór pani redaktor dobry wieczór państwu, kiedy po wybuchu afery hejterskiej Łukasz Piebiak wiceminister sprawiedliwości ową aferę zaangażowany odchodził z resortu to był sierpień 2019 roku to jego dotychczasowy i Kompanii dawali go nie znają i wtedy pomyślałam, że wskazują na taką Orły Lwowską Ewa operację zrzucają sami, ale Rozwiń » Łukasz Piebiak odczekał chwilę na zapleczu potem dostał stanowisko w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, który do Instytutu rzecz jasna jest zależne od resortu Zbigniewa Ziobry, a teraz wraca wraca z przytupem jako kandydat do upolitycznionej krajowej rady sądownictwa pisze tak każdemu, któremu leży na sercu idea prawdziwej głębokiej i skutecznej reformy wymiaru sprawiedliwości proszę o poparcie, bo chce mieć nie tylko poparcie sędziów przypominam, że 35 musi podpisać, ale także poparcie obywateli 2000 osób powinno się znaleźć pod takim wnioskiem tak sobie pomyślałam że, że może nie ma żadnych granic wstydu, że taki kompletny bezwstyd no to pani redaktor zobaczymy w ciągu najbliższych dni tygodni, bo na razie wiemy, że pan sędzia Łukasz Piebiak ma ochotę zostać członkiem krajowej rady sądownictwa, ale nie wiemy czy muszę to uda po pierwsze, udało się znaleźć tak 25 sędziów, którzy zechcą podpisać się pod jego kandydaturą i czy Sejm nawet większością Prawa i Sprawiedliwości oraz koalicjantów zdecyduje się na wybór takiej osoby do krajowej rady sądownictwa, bo przyznam szczerze, że jest to bardzo zły kandydat gorszego kandydata w gruncie rzeczy nawet do tej politycznej krajowej rady sądownictwa nie można sobie wyobrazić i tutaj są zarówno aspekty takie czysto konstytucyjne i polityczne, jakie aspekty funkcjonalne, bo z 1 jest z 1 strony jest także krajowa rada sądownictwa jest jak najwyższym organem samorządu sędziowskiego g, które reprezentuje środowisko sędziowskie, które no bardzo ważne zadanie polegające na prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych i awansować na stanowiska sędziowskie jeśli ktoś miałby tutaj zasiadać no to przede wszystkim sędziowie, którzy orzekają sędziowie, którzy nie są tak jednoznacznie kojarzeni z daną jakąkolwiek formację polityczną Łukasz Piebiak on mimo tego, że to jest oczywiście prawda, że od lat jednym z podsekretarzy stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości jest zawsze sędzia to jest to, żeby ten sędzia zajmował się czynnościami nadzoru administracyjnego, które wykonuje minister sprawiedliwości i nigdy nie udział w przeszłości wątpliwości natomiast Łukasz Piebiak wyszedł z tej roli sędziego delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości po to, żeby wykonywać czynności nad nimi nadzoru administracyjnego nad sądami tylko po prostu stał się jednym z czołowych reprezentantów agendy politycznej Prawa i Sprawiedliwości co biorąc pod uwagę, że te rozmaite konstytucyjne wątpliwości dotyczące ukształtowania obecnego składu krajowej rady sądownictwa naprawdę nie wróży dobrze to jest takie aspekty czysto konstytucyjnych te polityczne związki sędziego Piebiaka one jednak tylko umacniają te wątpliwości dotyczące niezależności tego gremium jego nieprawidłowego ukształtowana jest też aspekt czysto funkcjonalny, na które ja też patrzę jako prawnik jeśli okaże się, że parlamentarzyści posłowie zdecydują się wybrać pana sędziego Łukasza Piebiaka to okaże się, że w krajowej radzie sądownictwa lat 2 nie ma już ani 1 przedstawiciela sądów sędziów sądów administracyjnych biorąc pod uwagę, że krajowa rada sądownictwa zajmuje się też postępowaniami rekrutacyjnymi sądownictwie administracyjnym no przynajmniej 1 osoba z tego środowiska zresztą względnie licznego powinna się dla prawidłowego działania tego gremium tam znaleźć jeśli będzie to Łukasz Piebiak to tak nie będzie no trzeba też zwrócić uwagę na to, że Łukasz Piebiak od kilku lat zajmuje się głównie działalnością urzędniczą albo Quazi polityczną, a nawet w takim gremium, które dzisiaj jest krajowa rada sądownictwa co, do których politycznych konotacji związków nie ma większych wątpliwości jednak można sobie wyobrazić skład, który mimo tych wątpliwości będzie zapewnia lepsze wykonywanie tych zadań przez krajową radę sądownictwa i skład, który te to poprawność merytoryczną poprawność będzie zapewniał w mniejszym stopniu na pewno Łukasz Piebiak, gdzie elementem tego drugiego składu, który mówił panie doktorze trochę uprzedził pan moje pytania jeszcze dopytam, bo tak się ciężko zastanawiałam czy to w ogóle ma znaczenie czy przewodniczącym neo-KRS upolitycznionej KRS jest Leszek Mazur czy jest Paweł Styrna czy ma znaczenie czy już jest Łukasz Piebiak członkiem upolitycznionej KRS jest ktokolwiek inny Jan Kowalski tak czy to ma znaczenie chociażby w świetle tego co wydarzy się w marcu, kiedy i unijny Trybunał sprawiedliwości ma wydać wyrok dotyczący ważności procesów nominacyjnych dokonywanych przez te w neo-KRS, jeżeli Trybunał uzna, że rada nie spełnia wymogów niezależności od polityków to podważy decyzję wydawane przez sędziów wydawanych przez sędziów tak, których rekomendowała nowa rada czy to w ogóle ma znaczenie jak teraz jest ukształtowana skoro wiemy, że jest grzech pierworodny w jej kształtowaniu moim zdaniem pani redaktor to bardzo duże znaczenie widać to po ostatnich wydarzeniach w krajowej radzie sądownictwa oczywiście krajowa rada sądownictwa została ukształtowana w sposób, który budzi bardzo istotne wątpliwości konstytucyjne znalazło się tam przynajmniej w dużej części osoby pośrednio lub bezpośrednio powiązane z prawem sprawiedliwością czy przynajmniej sympatyzujące z tą formacją, ale nawet w takim w takiej sytuacji w takich uwarunkowaniach konstytucyjnych politycznych można zachowywać bardziej przyzwoicie uniki przyzwoicie można zachować się bardziej kompetentnie lub mniej kompetencji i doskonałym przykładem dowodem na to, o czym mówi była sytuacja z praktyką patologiczną praktyką mnożenia diet za posiedzenia zespołów komisji krajowej rady sądownictwa, które kiedyś odbywały się ono w tym samym dniu, kiedy posiedzenie samej samej krajowej rady sądownictwa wtedy te diety kształtowały się jakimś racjonalnym poziomie natomiast pewnym momencie po to, żeby ponad miarę ponad potrzebę podwyższyć wynagrodzenie członków krajowej rady sądownictwa zaczęły odbywać się inne dni notę praktykę ukrócił sędzia Leszek Mazur moim zdaniem zachował się przyzwoicie tak jak powinien zachować każdy przewodniczący organu władzy publicznej piastun organu władzy publicznej, który odpowiada za wydatkowanie środków publicznych i oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest to kwestia drobna, ale z drugiej strony nie jest to rzecz zupełnie nieistotne podobnie jeśli siedzimy postępowanie rekrutacyjne czy postępowania awansowego to można wyobrażać sobie różne rozstrzygnięcia, które są w różny sposób motywowany można sobie wyobrażać rozstrzygnięcia, które w większości przypadków motywowane są merytorycznie, a przynajmniej są dokonywane w składzie, które gwarantuje mi merytorycznej oceny można sobie wyobrazić takie postępowanie rekrutacyjne, gdzie nawet uczyni merytorycznej oceny nie można rozmawiać to wszystko, więc to wszystko ma znaczenie zarówno ma znaczenie, kto z dzisiejszych członków krajowej rady sądownictwa jest szefem tej rady ma znaczenie również, kto zostanie wybrany czy będzie to Łukasz Piebiak być może będzie to finansowo to jeszcze 1 kwestia także polityczna związana z KRS bo kiedy Paweł Styrna został wybrany nowym przewodniczącym krajowej rady sądownictwa to mówiono dość wprost o porażce z frakcji Ziobry w tejże krajowej radzie sądownictwa zgłoszenie się do KRS-u przez Łukasza Piebiaka jest interpretowane jako no jako to, że frakcja Ziobry chce się wzmocnić FK wreszcie, a co pan o tym myśli to jest bardzo smutne, że rozmawiamy w ogóle o tym, że w krajowej radzie sądownictwa są frakcje, które są powiązane z określonym politykiem no i mocno Ziobro jest no bo są mniej Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości z tego tytułu zgodnie z konstytucją zasiada w krajowej radzie sądownictwa na tym jego wpływy z krajowej radzie sądownictwa powinny się kończy oczywiście wiadomo, że krajowa rada sądownictwa jest organ kolegialny, więc tutaj zawsze jakieś doraźne frakcje czy układy będą budować te budowały się w przeszłości nie jest wielką tajemnicą środowisku prawniczym natomiast my dzisiaj mamy sytuację, w której od tych rozmaitych frakcji rozmaitych frakcji czy doraźnych sojuszach krajowej radzie sądownictwa decydują politycy czy politycy je tworzą jest stan patologiczny, który przesądza czy utwierdza nas w tych wszystkich w tych wszystkich zastrzeżeniach natury konstytucyjnej dotyczących kształtowania krajowej rady sądownictwa, bo to też jest bardzo ważne na pewno ten będzie się zajmował Trybunał to znaczy to nie jest tylko kwestia tego jak kształtowane są nasze polskie przepisy w tej materii, ale kluczowa jest również praktyka jesteśmy wstanie lepszej teoretycznie wyobrazić sytuację, że przy obowiązujących przepisach, gdzie to Sejm wybiera krajową radę sądownictwa znajdują się tam osoby realnym poparciu w środowisku sędziowskim co, do których niezawisłości niezależności od polityków nie budzi najmniejszych DC nie budzą najmniejszej wątpliwości natomiast, a to, że dzisiaj trafiają mogą trafić tam tak o sobie Łukasz Piebiak to, że mówi się w przestrzeni publicznej frakcji Zbigniewa Ziobry frakcji CSU niepowiązana z PiS bardziej powiązana z PiS-em no pokazuje, że to gremium działa w warunkach niezbędnej niezależności niezawisłości osób, które wchodzą w jego skład, a jeśli Trybunał panie doktorze uznał, że rada nie spełnia wymogów niezależności od polityków właściwie trudno byłoby przypuszczać, żeby Trybunał tak nie uznał to jaki to będzie miało konsekwencje dla tego wszystkiego co się wydarzyło, bo rada sobie działa od 2018 roku prawda i wielu już nominowała ci nominowani sędziowie wydali wiele wyroków czy ja nie spodziewał jak nie spodziewam się, żeby to bez względu na to jaki będzie rozstrzygnięcie Trybunału, żeby było to interpretowane w kategorii w takich kategoriach, że oto wszystkie wyroki, które zostały wydane przez sędziów powoływanych przez tą krajową radę sądownictwa czy składzie udziałem takiego sędziego były obarczone kwalifikowaną wadą też np. przesądzanie ważności postępowania myślę, że udało się w orzecznictwie w praktyce orzeczniczej ostatnich lat wypracować taki test, który chyba zresztą pierwotnie pochodzi z orzecznictwa sądów administracyjnych, że po prostu sąd ma w każdym przypadku zbadać czy osoba, która została sędzia, który został powołany przez tę krajową radę sądownictwa on w rzeczywistości jest niezawisły czy nie zdecydowały o tym jakie względy polityczne względy polityczne wydaje się, że z punktu obywatela, ale z punktu praktyki funkcjonują punkty widzenia praktyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości taki test jest racjonalny i zasadny, bo jeśli mielibyśmy zmierzać w kierunku uznawania, że wszystkie orzeczenia obarczone wadą uzasadniającą czy nieważne nieważność postępowania wznowienie z przyczyn nieważności w zależności od tego jakie to postępowanie karne cywilne czy sądowo administracyjne to myślę, że mimo wszystko rządzili byśmy więcej obywatelom szkody niż niż pożytku tutaj trzeba też myśleć o takich względach czysto praktycznych funkcjonalnych tak, żeby po prostu nie wylać dziecka z kąpielą natomiast takie rozpoznać zdania ruszy ona musi się przełożyć na rozstrzygnięcia ustawodawcy po prostu na zmianę przepisów na planie, jeżeli takie zachodnie dr Sebastian Gajewski prawnik analityk polityczny centrum imienia Ignacego Daszyńskiego był naszym gościem bardzo dziękuję za rosną bardzo dziękuję Tomasz Krzemiński wydawał Adam Szurek realizował na to 360 już osiemnasty zaproszę państwa Adam Soska ja życzę udanego wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA