REKLAMA

Łętowska: Wyrok TK ma wady, ale nie ma żadnego trybu stwierdzenia jego nieważności. Teraz wszystkie karty należą do ustawodawcy

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-02-03 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz na poważnie kolejnym gościem programu jest prof. Ewa Łętowska sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzecznik Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu pani profesor czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej jest obowiązującym w Polsce prawem niezależnie od tego jakie ma zasady magiczne nie będę ich w tej chwili zmieniała to będzie, ponieważ nie ma żadnego innego trybu stwierdzenia Rozwiń » niekonstytucyjności w wyroku jest wadliwy albo z tego powodu nie może być nie wywierać skutków prawnych będzie działał tak jak jak byłby to normalny wyrok mamy trochę do czynienia tutaj przykładem kolejnej aktualizacji prawa to znaczy nam się coraz częściej pojawiają w naszej rzeczywistości takie sytuacje tak jak np. ten wyrok, które mają nigdy wygląd wyroku, ale są obciążone licznymi wadami tylko, że nie ma jak ich z tego obrotu prawnego usunąć, a więc będą działały tak jakby były niewadliwe w ubiegłą środę Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie tego orzeczenia z końca zeszłego roku co pani sądzi o tym uzasadnienia uzasadnienie zawiera też taką trującą pigułkę w środku, dlatego że główną osią rozumowania jest to, że konstytucję jako wzorzec porównania ustawy do konstytucji zawiera zasady że, jakoby było prawo do życia i to chronione od chwili poczęcia, jeżeli państwo pamiętają dyskusje poprzedzające wejście w życie konstytucyjne 0507. roku to przypomną sobie państwo, że ten problem od kiedy życie podlega ochronie budzą ogromne dyskusje ogromne kontrowersje, gdy uchwalano konstytucję nie było żadnej wątpliwości, że nie ma czegoś takiego jak ochrona życia od poczęcia jest ochrona życia ale w jakim zakresie decydują o tym ustawy zwykłe no i również ustawa, która dopuszcza możliwość legalnej aborcji nie takie przesłanki legalnego dokonania tego zabiegu dopuszczała natomiast konstytucja w tym brzmieniu, jakim usiłuje jej nadać uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego twierdzi inaczej wedle tego uzasadnienia może chronić życie od poczęcia, jaki to skutek przedmiotem tego rozstrzygnięcia jest wyeliminowanie dopuszczalności przerywania ciąży, gdy ma ona charakter Andrew patologiczny bardzo poważne uszkodzenia płotu to zresztą stanowi 97% dla statystyki wszystkich dokonanych zabiegów wyeliminowanie tej przesłanki jako niekonstytucyjnej powoduje, że liczba legalnych dokonanych aborcji zmniejsza się o 97%, więc znaczy to praktycznie biorąc z bardzo niewielu wypadkach istnieje jeszcze możliwość dokonania aborcji co legalne tyle tylko, że to uzasadnienie odwołujące się do zasady ochrony życia od poczęcia również stawia pod znakiem zapytania kolejny wypadek dozwolonej aborcji, który jeszcze się ostał Hania życia to jest przyczyną przestępstw nie jest na odwrót przedstawi swoje piwo jest przyczyną jest rozdział tak ciąży, więc tego rozstrzygnięcia to orzeczenie nie przewiduje, ale przy takim rozumowaniu, jakie tutaj zastosowane, bo pan zapytał co znaczy to uzasadnienie to ja odpowiadam, że znacie otwarcie wrót do dalszego postępującego zaostrzenia rygorów, w których można byłoby w sposób legalny dokonać przerwania ciąży, ale jeszcze jedno, że to jest 1 zatruta rzecz w tym uzasadnieniu, ale jeszcze druga mianowicie kolejną przesłanką legalnego przerwania ciąży jest w tej chwili sytuacja, kiedy ciąża zagraża życiu zdrowiu życiu i albo zdrowiu matki Otóż przy takim ujęciu sprawy bardzo szerokiej ochronie życia czyni się lekarzy w gruncie rzeczy zakładnikami decyzji o tym czy ciąża zagraża zdrowiu matki czy nie ja chcę przypomnieć taki sprzed kilkunastu lat wypadek w Irlandii, kiedy to tam była podobna sytuacja, kiedy to dentystka noszące ciążę patologiczną nie była pozbawiona możliwości dokonania aborcji właśnie z powodu zagrożenia zdrowia, bo każdy bał się po niej podjąć tego rodzaju decyzję ona w życie zmarła na set Otóż ja się obawiam, bo to jest bardzo, jakby powiedzieć wygodnie namawiać lekarzy do heroizmu, ale w od dziś po prostu mogą bać tego, że za każdą ich decyzję, kiedy uznają, że ciąża zagraża zdrowiu kobiety będzie perspektywa tłumaczenia się w prokuraturze i ja muszę powiedzieć jestem tutaj Pesy miejską, dlatego że niektórzy mówią, a no, jeżeli będzie ciąża patent biologiczna to być może furtką jakoś do rozwiązania sytuacji kobiety będzie pójście metodą nie rozumowania, że tutaj jest zagrożenie dla życia z emocjonalnego zdrowia psychicznego kobiet, owszem, teoretycznie tak, ale praktycznie obawiam się to będzie drugą stronę, że to praktyka pójdzie w kierunku obawy lekarzy, że zbyt szerokie korzystanie z tej przesłanki nawet wtedy, kiedy rzeczywiście ciąża zagraża zdrowiu kobiety o może narazić na odpowiedzialność wtedy mamy otwartą drogę do takiej sytuacji, jaka zdarzyła kilkanaście lat temu w Irlandii także uważam to o uzasadnienie za bardzo, ale to bardzo zły, dlatego że ono otwiera drogę do tego, żeby sami sama publiczność się bała i od obawiała się tego rodzaju sytuacji, która doprowadzi ich albo do odpowiedzialności albo do katastrofy życiowej wypadku kobiety rzeczywiście Ziębie patologiczna pani profesor, bo mediach społecznościowych pojawiło się jak rozumiem takie żarty wynikające właśnie takiego rozumienia przez Trybunał Konstytucyjny ochrony życia, że to jest ochrona życia od momentu poczęcia do związku z tym są pewne konsekwencje związane z definicją początku życia jak tak takie konsekwencje jak np. 500 plus naliczane od momentu poczęcia, czyli 9 miesięcy wcześniej, ale także prawa emerytalnego Merkel podtrzymała Boya oczywiście rozumiem, że chodzi o wykazanie nielogiczności rozumowania przyjętego przez Trybunał Konstytucyjny, ale ja odpowiadam sprawa jest tak poważna jak bolesna i tak dotykająca na naprawdę szerokie rzesze ludzi i to ludzi w nieszczęściu czy aby już od tych żartów to muszę powstrzymała pani profesor czy patrząc z takiego ludzkiego punktu widzenia nie prawnego widzi pani sens w tych masowych protestach po wyroku się pana widzę, ale to nawet właśnie w szerszym aspekcie to znaczy, że była pełna jasność ja nie jestem człowiekiem rewolucji, ale ja doskonale ocenia sytuację, w której jeżeli się rozchodzi do drogi pomiędzy prawem pisanym na papierze konstytucja ustawy, a praktyką tego jak to prawo jest rozumiane jest obchodzone wydrążony w treści ułamany jej prawo jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju umową społeczną i ci, którzy prawa mają pilnować powinni szanować tę umowę, jeżeli jej opowiadają posłuszeństwo nawet nie wprost wyraźnie tylko właśnie poprzez omijanie wydrążenie naginanie no to wtedy prawo już jest bezradne tylko to nie jest obiad tego, że prawo w ogóle się do niczego nie nadaje po prostu prawo jest odrzucany jako metoda układania stosunków w państwie, a jeżeli prawo jest odrzucane jako metoda układania stosunków w państwie to wtedy rzeczywiście jako alternatywa pozostaje droga poza prawna oczywiście to jest bardzo proces przybliżający powoli stopniowo walne niemający wiele fas my jesteśmy w takiej jednak właśnie Swans to jest po prostu nie jest korzystne dla prawidłowość historyczna, którą skoro mamy do czynienia i znów, jeżeli teraz działania pozaprawne przybierają postać ogromnie gwałtowną no to wtedy mamy rewolucję, jeżeli mamy bardziej umiarkowaną mer protesty uliczne no i my jesteśmy w tej właśnie w fazie pani profesor, ale jeśli jest tak, że wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej ze wszystkimi swoimi wadami jest jednak obowiązującym prawem jest wyrokiem ostatecznym no to co jest raczej w państwie tak co na gruncie prawa da się zrobić jeszcze na gruncie prawa proszę pana w tej chwili mamy sprawę otwartą co po wyroku zrobi ustawodawca tyle tylko, że ja nie zauważam żadnej gotowości do działania, bo jeżeli nad wieżami sprawy na płaszczyźnie prawnej ustawodawca ma przepraszam bardzo wszystko może zrobić mu się również zliberalizować ustawę tyle tylko, że po pierwsze to jest mało prawdopodobne w obecnej konfiguracji politycznej i sytuacji większości parlamentarnej, a po drugie, prawdopodobnie jeżeliby tak uczynił to będzie znowu zaskarżone do Trybunału ten Trybunał uznał, że wypowiedź tak jak wypowiedział do tej pory, jeżeli będzie lotnicze do czego zmierzam płaszczyzna w tej chwili tak gra, która jest pomiędzy Trybunałem i ustawodawców ona ma swoją logikę to znaczy taką, że po orzeczeniu Trybunału całe pole należy do ustawodawcy i w tym uzasadnieniu, które ja przedstawiłem właśnie jest pewna sugestia, która jest błędna, dlatego że uzasadnienie usiłuje przedstawić ustawodawcy tak sytuację, że ustawodawca jest skrępowany tą wizją konstytucji jako nakazującą ochronę życia od poczęcia, ale to jest fałszywa etykieta, bo tego art. 38 konstytucji tak naprawdę nie mówi, więc w związku z tym oczywiście, że przy tej o tym układzie sił w parlamencie to ja raczej nie liczę na to, żeby doszło do jakichkolwiek liberalizacji usług aktualnie obowiązującej ustawy nie przewidującej dla ochrony życia ochrony rodziny i ustawie i dającego możliwości dokonania aborcji natomiast gdyby doszło do zmiany politycznej to niema konstytucyjnej przeszkody, żeby liberalizować obowiązujące ustawodawstwo zmierza po prostu do tego, że to od strony politycznej, bo droga jest otwarta, proszę bardzo, liberalizuje my zaostrzamy albo przywracamy im jakąś kompromisową wersję wszystko jest dopuszczalne prawnie jest pytanie na to jest zgoda polityczna, czyli pomimo tego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego tego wyroku nie da się wzruszyć no to rozumiem, że w dalszym ciągu ustawodawca ma wszystkie karty w ręku to znaczy, że jest proszę pana, dlatego że milczenie ustawodawcy konstytucyjnego w art. 38 oznacza to, że wszystkie karty w tym zakresie należą do ustawodawcy kont uznał tak dla zwykłego i uzasadnienie tego wyroku jest wykreowanie mniej mogę wrażenia, że karty te zostały ustawodawcy zwykłemu zabrane, a to jest po prostu nieprawda, dlatego że w momencie proszę przypomnieć proszę zwrócić do dyskusji konstytucyjnej z dziewięćdziesiątego 0607. roku wyraźnie ta dyskusja doprowadziła do sytuacji art. 38 nie przesądza tej sprawy sprawa otwarta dla ustawodawcy zwykłego Trybunał Konstytucyjny w tej chwili zasugerował, że on sam może określić jak to gdzie ta granica przebiega i to jest soki i zieleni na moją prawniczą wiedzę to jest oczywiste mutacja bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę prof. Ewa Łętowska sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzecznik Praw Obywatelskich była państwa moim gościem i to wszystko co przygotowaliśmy dzisiaj dla państwa z Bartłomiejem pogranicznym trwa program zrealizował Szymon waluta za chwilę informacje, a po nich połączenie, na które zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut to suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA