REKLAMA

[PPK] Rynki finansowe czy państwo? Kto zagwarantuje emerytury?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-02-04 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:47 min.
Udostępnij:

77% uprawnionych osób wypisało się z Pracowniczych Planów Kapitałowych. O podsumowanie działania pomysłu inwestowania składek na rynku finansowym poprosiliśmy prof. Leokadię Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz prof. Leokadia Oręziak związane ze szkołą główną handlową dzień dobry panie proszę pani profesor dzień dobry witam serdecznie bardzo cieszy bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy jestem bardzo ciekawa jak pani oceni czy skomentuje dotychczasowe funkcjonowanie pracowniczych planów kapitałowych przypomną słuchaczom profesor rynek od początku była bardzo krytyczna wobec tego programu Rozwiń » rozwiniemy pewnie tę krytykę w trakcie rozmowy, ale tylko zaznaczy, że przede wszystkim chodziło o to, że zawyżanie naszych emerytur i przyszłości rynkom finansowym giełdom niekoniecznie jest najbardziej bezpiecznym stabilnym pomysłem tak sobie pozwala pani profesor wprowadzić, ale po rozwijamy dane, które przedstawiono na początku roku z tych danych wynika, że na ambicje plany rządu nie powiodły, bo zamiast 34 pracowników pozostających w tym programie 34 mniej więcej się wypisała no nie wiem, jaki będzie pani do tego komentarz to znaczy to dobrze czy to źle to jest wielka porażka PPK jak pani tak co teraz ważne o między program dotyczący pracowniczych planów kapitałowych to jest kontynuacja istniejących ciągle jeszcze otwartych funduszy emerytalnych ten projekt dotyczący OFE jak ocenia zakończył się całkowitą katastrofą, chociaż dalej istnieje natomiast PPK to jest taka kontynuacja już to trochę zmodyfikowana ba nie wprowadzono tu przymusu udziału w tym programie natomiast zastosowano automatyczny zapis, czyli przyjęto zasadę, że pracownicy w wieku od 18 do 55 lat są automatycznie zapisani do tego programu i sektora prywatnego sektora publicznego na sektor publiczny właśnie teraz w tym kwartale ta trasa DSS wobec decydują o tym czy chcą pozostać, więc automatyczny zapis oznacza, że jak ktoś nie wypisze z tego programu nie złoży odpowiedniego oświadczenia to będzie potrącana składka z jego wynagrodzenia i pracy i pracodawca też będzie musiał dopłacić zatem po prostu to, że tak dużo osób się wypisała tak czy powiedziała, że 34 osób dotychczas zapisanych wypisał się z tego systemu oznacza po prostu no to jest podsumowanie sensu tego projektu ja uważam, że pracownicze plany kapitałowe to droga donikąd i nie dziwi mnie to, że tak dużo ludzi się pisało po prostu działa tu kilka czynników po pierwsze, oczywiście brak zaufania do rynku finansowego wydaje, że państwa bardziej nie do państwa do państwa też no ale w sumie tak naprawdę to ludzie jeszcze pamiętają to co się stało z otwartymi funduszami emerytalnymi, choć uważam, że to było bardzo słuszne to co ten poprzedni rząd poprzedni rząd przeprowadziły redukcję tego systemu prawie 85% szkoda, że nie zlikwidował go w całości natomiast społeczeństwo nie zostało to wyjaśnione nie powiedziane zostało, dlaczego to zrobiono, więc system ten dalej istnieje pochłania ogromne koszty w finansach publicznych i tak naprawdę niczego nie gwarantuje jak dzisiaj spojrzymy na stronę komisji nadzoru finansowego jest tam ciągle aktualny aktualne aktualna publikacja stopy zwrotu OFE za ostatnie 3 lata, czyli właśnie na na koniec trzeciego kwartału mimo 25% przez 3 lata prawda zarobiły OFE co pokazuje skalę ryzyka związanego z tego rodzaju programami, bo zarówno i otwarte fundusze emerytalne pracownicze plany kapitałowe to jest właśnie ta sama idea, czyli inwestowanie składek pobieranych od wynagrodzeń pracowniczych inwestowanie na rynku finansowym akcje obligacje inne instrumenty finansowe w przypadku pracowniczych franka planów kapitałowych ta polityka inwestycyjna jest dość liberalne właściwie tylko powiedziane, że kolejny rocznik 55 letnie grupy pracowników no i ich składki są inwestowane i w ten sposób, że im starszy pracownik tym można będzie bardziej bezpieczne, czyli obligacje skarbowe, a młodszy tym więcej w akcje, ale w sumie to i tak jest bez sensu, ponieważ tak jeśli chodzi o akcję no to oczywiście ona charakteryzują się wysokim ryzykiem i kolejne załamania kryzysy giełdowe po prostu mogą spowodować drastyczny spadek wartości akcji jak dzieci jak na emerytura widzimy, że spadło mu kilkadziesiąt procent, więc to jest wtedy bardzo przykre, ale też wcale nie jest lepszym rozwiązaniem inwestowanie składek emerytalnych obligacje skarbowe właśnie o to chciałam zapytać jeszcze tylko co robić w takim razie jak emerytury projekt by zabezpieczyć, ale jednak, bo taki trudny moment to znaczy z 1 strony tak jak pani, a eksperci niektórzy krytykują ten system właśnie, dlatego że on jest postawiony na rynkach finansowych, które są bardzo niepewne, ale z drugiej strony czy on on indywidualnie może być korzystne ze względu na to, że po część składki do praca dopłaca pracodawca, więc indywidualnie to jednak są jakieś pieniądze dodatkowe, które na tę emeryturę możemy mieć będziemy tak mało czy ten kanał, jaki jest taki jest nie jest czymś w nocy trochę nas bardziej zabezpieczy no dobrze to tutaj kilka kwestii pierwsza to już wspomniano tych obligacji skarbowych, więc pierwszy popieramy także takie systemy jak owej PPK zostały utworzą utworzone pod hasłem Zanie uniezależnienia emerytur od państwa od ZUS-u od finansów publicznych uznając, że tendencje demograficzne spowodują, że publiczny system będzie niewydolny, ale to wobec tego skoro w PPK po prostu te też duża część składki mam jest inwestowana w obligacje skarbowe bądź ktoś mnie od tego, że to jest też zależy od państwa, tak więc w ogóle po prostu jest nie rozwiązuje tego problemu teraz jeśli chodzi o to, że w ramach PPK, gdyż jest system mocno subsydiowany pieniędzy publicznych i oczywiście ta ta wpłata powitalna dopłaty roczne plus ulgi podatkowe, ale też w ogóle tak naprawdę to co do pracodawca tę składkę, którą on dopłaca no to nasze nie bierze znikąd, bo przecież pracodawca ma ograniczone środki jeśli przeznaczy na tę składkę na to nie przeznaczona na wzrost wynagrodzenia pracownika zatem właściwie pieniądze, które idą na PPK nie biorą się znikąd znikąd one tak samo to są to pochłania to zasoby publiczne i prywatne tak i właściwie to tak naprawdę jest celem tego systemu, żeby te pieniądze przekierować na rynek finansowy zamiast do systemu publicznego tak to jest akurat mi się wydaje pani profesor to jest tak mi się wydaje, bo pani podkreśla tym niepewność rynków finansowych w związku z tym jak brak na zaufania do tego by można było planować przyszłość budować strategie emerytalne w na czymś co tak niepewnej i chimeryczne, ale wydaje się, że duża część Polaków te związane z doświadczeniem historycznym i doświadczenie ostatnich lat może nawet bardziej nie ufa państwu niż tym rynkom na czym w ogóle to to, że ludzie nie ufają państwu zostało zrobione przez neoliberalną propagandą to dziesiątki lat wbijania ludziom do głowy, że państwo jest niedobre, że państwo nic nie zabezpieczy, że państwo może upaść no po prostu jeśliby nie było emerytury ZUS jeśli państwo zapewniało bezpieczeństwo obywatelom to znaczy, że już upadło tak naprawdę, więc czy w takich sytuacjach państwo upadnie to utrzyma się giełda i czy utrzymają się czy wartość akcji zostanie jakoś utrzymana nie państwo to jest podstawa i ludzie oczywiście dlatego tak są krytycznie nastawieni wobec systemu publicznego wobec usług, bo to są są lata propagandy podważania systemu publicznego pokazuje praktyka, że właśnie tylko on tak naprawdę jest danie ludziom zapewnić bezpieczeństwo ja w ostatnim czasie na bardzo intensywnie zajmuje się badaniami także systemu w innych krajach i widzę, jakie są propozycje w Kanadzie, żeby odejść po prostu tych emerytów rynkowej przywrócić po prostu system Ossowski, bo ten, który jestem system rynkowy daje ogromne zyski instytucjom finansowym tym wszystkim, którzy są powiązani z tym systemem te grupy polityczne te te ten wielki biznes ani mają z tego korzyści natomiast zwykły człowiek jest ofiarą po prostu tego systemu on ma za zadanie przekazywać pieniądze ze swojego wynagrodzenia i nikt nie daje gwarancję, że ona trzymasz tego czy tylko cokolwiek tak to ten system nie ma żadnych gwarancji po prostu, więc tak będzie to jest też oczywiście ostatnio w stanach jest będzie film jest niesamowita książka Nomadland, która pokazuje jak też być emerytem w stanach Zjednoczonych, gdy właśnie ta emerytura nośnym zniesienie gwarantowana przez państwo, ale pani profesor chciałam zapytać, bo co co teraz to znaczy też wiemy o tym, że do ZUS ma szacunki są, że zabraknie od 300400 miliardów do roku 2005. w ZUS-ie co oczywiście związane z nieudaną reformą wieku emerytalnego wiemy tu jest bardzo dużo emocji też sporów no wiek emerytalny jest niższa jest stosunkowo niski 100 w porównaniu do innych państw oczywiście do wydłużającej go się długości życia, choć oczywiście wiemy, dlaczego tak wielu ludzi nie jest nie może nawet fizycznie pracować tak długo w Polsce, czyli system ochrony zdrowia rynek pracy tak dalej, ale co teraz w obliczu tej dziury no i sytuacja jest taka, że ten system rynkowy te prywatne emerytury niczego nie załatwiają nic nie dają nic nie gwarantują pochłaniają tylko ogromne pieniądze twarzą zyski dla uprzywilejowanych grup one oczywiście bardzo to popierają byłby, gdyby ktoś tutaj był w banku to bardzo ten system popierał miast znają nowego ZUS no, a dotować ZUS po prostu tutaj Ameryki nie odkryjemy jest to system repartycyjny ze składek bieżących albo można oczywiście będą płacić podatków jeśli przyjmiemy założenie, że trzeba ludzi starych utrzymać przy życiu i zapewnić środki do życia na to po prostu dochodu, który młode pokolenie wypracowuje część zostanie dla nich przekazana niezupełnie powinni pozostawieni zostać sami sobie bez środków do życia natomiast wszystkie inne też tego od rodzaju wynalazki jak Pekao OFE czy coś takiego to one przede wszystkim dają emerytury nie dają żadnego zabezpieczenia są bardzo kosztowne one nie są przecież stworzony bez pieniędzy pani równie wróciła do dyskusji o wieku emerytalnym na czym pewnie tak po prostu pewnie trzeba było wrócić jakiś sposób zastosować tutaj tak, żeby to był w sposób sprawiedliwy, ale oczywiście jak popatrzymy na wiek ustawowy wiek emerytalny w różnych krajach Unii Europejskiej to Polska należy dotykać będzie najniższy wiek emerytalny tak no to oczywiście nie dziwne jest po prostu, że nie liczy nie będzie dziwić pogorszenie sytuacji w ZUS-ie należy ustawowo jest instytucja Państwowa nigdy nie upadnie nam po prostu zawsze może być dofinansowana z podatków i jeśli wobec tego jak bezpieczeństwo emerytalne ma być zapewniony to dbanie o to po pierwsze, żeby wynagrodzenia pracownicze były odpowiednio wysokie także wynik ludzie mogli negocjować po prostu wynagrodzenia tak, żeby nie byli na przegranej pozycji wystarczy pracodawca tak, czyli związki zawodowe to jest ogólny trend tak jak studia literaturę światową, że potrzeba po prostu przywrócić pozycję związku zawodowego ktoś musi chronić pracownika jego wynagrodzenie to jest 1 rzecz druga rzecz to, żeby można było mieć emerytury systemu publicznego musi rozwijać odpowiednia gospodarka odpowiednio wydajna po prostu gospodarkę zapewni zawsze emerytury systemu publicznego inne sposoby to jest rozkradanie majątku publicznego przekazywanie odda dla niewielkiej grupy pod hasłem tego, że system publiczny jest niewydolny i tu, więc postawić kropki pani profesor, bo będziemy do tej rozmowy wracały też zobaczymy właśnie co dalej z PPK przy tak niskich wynikach jak rząd będzie próbował zachęcać Polaków, więc bardzo dziękuję za rozmowę prof. Leokadia Oręziak ze szkoły głównej handlowej była państwa gościa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA