REKLAMA

Jak odwiesić sędziego Juszczyszyna?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-02-05 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Żakowski piątkowy poranek taka teraz 24 minuty poszedłem połączenie sędzią Pawłem już 7 dzień dobry panie sędzio czy dobry panie redaktorze dzień dobry państwu codziennie pan tak rano wstaje jak pan nie musi chodzić do roboty różnie bywa, ale wróciłem do wcześniejszego wstawania to, że tak powiem wynika bardziej z rytmu mojej rodziny no tak wiadomo dzieci do szkoły dorośli do pracy, a sędzia Juszczyszyn od roku co robi czekam na okno Rozwiń » pogodowe jak wspinam poręczył trudne odcinki zbieram siły, ale poważnie mówiąc odchodząc od tej metafory górskiej wysokogórskiej angażuje się w coraz większym zakresie pomimo trudności wynikających z obostrzeń pandemii aktywność taką społeczną staram się spotykać z ludźmi rozmawiać z nimi, bo jest wiele spraw do omówienia i do kłamania sędziowie w ostatnim czasie podlegali i presji, ale z drugiej strony wielu takim naciskom medialnym próbowano nas zdyskredytować w oczach społeczeństwa i staram się w tym zakresie to rzeczywistość trochę udoskonalić w tym sensie, że staram się przekazać społeczeństwu współobywatelom prawdziwy obraz z 1 strony naszej służby dla społeczeństwa z drugiej strony to jak niecne zakłamany sposób pozbawia się sądownictwa niezależności, a obywateli gwarancji praw wolności pod płaszczykiem tzw. reformy sądownictwa, która póki co doprowadziło tylko do przedłużenia się postępowań sądowych do skoku na stanowiska w sądownictwie ludzi z klucza koleżeńsko politycznego jak orzekł ani merytorycznej przypomnę przypomnę państwu, a co, gdy chodziło o sędziach Paweł Juszczyszyn, bo po roku może nie wszyscy pamiętają też SN sędzia, który poprosił czy też może zażądał ujawnienia list poparcia dla kandydatów do krajowej rady sądownictwa Pani Marszałek Sejmu wiła się jak mogła wtedy i to się nie udało i został karnie zawieszony, kiedy w jego obronie wystąpili inni sędziowie sądu olsztyńskiego była ta słynna scena, w której prezes Maciej Nawacki członek neo-KRS drze, że petycję z sędziów, którym niby w Olsztynie przewodniczy czy pan próbuje wrócić do pracy czy pan może coś zrobić, żeby wrócić do orzekania tak jak tego domagali się np. protestujący w przedwczoraj sędziowie sądów krakowskich ja cały czas nieustannie wręcz notorycznie zgłaszam oficjalnie manifestuje na zewnątrz gotowość porzucenia do prac do służby, a co oznacza zgłasza oficjalnie kieruje pisma do prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie żądaniami wydania stosownych zarządzeń, które umożliwią mi przystąpienie do wykonywania moich obowiązków należy już prezesa Sądu Rejonowego zależy, że to jest decyzja prezesa Sądu Rejonowego prezes Sądu Rejonowego to jest ta o to jest taki ostatni stopień hierarchii władzy sądowniczej, który decyduje od takich kwestiach też technicznych, żeby zacząć mi przydzielać akta spraw do rozpoznania, żeby on może to zrobić sale rozpraw i on może to zrobić to jest jego treść jego decyzja ta ona tak na samym, że tak powiem dole, ale tutaj zdecydowanie decydują myślę, że wyższe instancje Ministerstwo Sprawiedliwości na czele prezes Nawacki tak samo jak Ministerstwo Sprawiedliwości pomija milczeniem to na czasie powołuje pisma żądających dopuszczenia do pracy to, że izba dyscyplinarna nie jest sądem i to już przesądził nasz Sąd Najwyższy w historycznej uchwale 3 izb, że złe zawiesiło działalność Izby dyscyplinarnej i tutaj nawet sama izba dyscyplinarna nie ma wątpliwości, że dotyczy to takich spraw jak moja, bo moja sytuacja o tyle różni się od sytuacji sędziego Igora tulei czy sędzi Beaty Morawiec, że izba dyscyplinarna w mojej sprawie podjęła decyzję o zawieszeniu mnie w ramach postępowania dyscyplinarnego, a nie w ramach postępowania i mnie i immunitetowych go no dobrze i dostaje pan jakieś odpowiedzi pana sędziego Nowackiego dostałem 23 takie formalne odpowiedzi że, dopóki nie zostanę dopóki decyzja Izby dyscyplinarnej zostanie przez izbę dyscyplinarną uchylona czy też w innym trybie zostanie uchylona zdaniem sędziego Nawackiego ta decyzja obowiązuje ono odmawia dopuszczenia mnie do wykonywania obowiązków na co można, że pan powiedzieć decyzja o przepraszam przepraszam jako 1 rzecz bardzo istotne chcę powiedzieć wczoraj zasięgnąłem informacji ile ja załatwiałem spraw przeciętnie rocznie muszę państwu powiedzieć, że załatwiałem około 900 spraw obywateli i to głównie na rozprawach nie, uciekając się do takiego łatwiejszego sposobu rozstrzygania spraw w nakazach zapłaty, bo tylko taki sposób bez rozpoznania spraw na rozprawach daje możliwość np. roztoczenia pełnej ochrony nad prawami konsumenta ja taką ochronę konsumentom obywatelom dawałem co przekładało też na ogromną ilość uzasadnień, które sporządzały w ciągu roku przykładowo w 2018 roku przekroczyłem liczbę 300 uzasadnień pisemnych sporządzonych do wydanych przeze mnie orzeczeń i wszystkie uzasadnienia sporządziłem w terminie i poprzez moje o zawieszenie obywatele zostali pozbawieni możliwości szybkiego rozpoznania spraw mówi w liczbie około 900 spraw rocznie to z kolei przełożyło na o wiele większe obciążenie moich kolegów sędziów i na pewno nie przysłużyło się przyspieszeniu postępowań i rozpoznanie spraw w sądzie, a co można zrobić, żeby pana tak powiem odwiesić co by się musiało stać jak prezes Nawacki zasłania się dobrze, że jest jest decyzja Izby dyscyplinarnej to pan musi wnosić do Izby dyscyplinarnej, a prezes Nawacki, kto ona sama siebie problem polega na tym, że izba dyscyplinarna w tej chwili również kierownictwo Sądu Najwyższego osobie pani Manowskiej no uniemożliwia jakąkolwiek akcję, bo moi obrońcy z wolnych sądów mówi obrońca Mikoła mecenas Mikołaj Pietrzak z dziekan Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie wnieśli złożyli wniosek o wznowienie tego postępowania, w którym zostałem zawieszony i wnosiliśmy żądaliśmy rozpoznania tego wniosku przez w pełni niezależny bezstronny sąd postaci Sądu Najwyższego w izbie Izby karnej, ale ten wniosek po tym, jak odszedł w stan spoczynku pan sędzia Stanisław Zabłocki został przekazany do Izby dyscyplinarnej kamień wodę nic się nie dzieje czy rozejm w odpowiedzi na ten wniosek w ogóle słucham rozumiem, że w ogóle nie ma odpowiedzi na ten wniosek nie ma nie ma nie ma żadnych czynności mógłbym próbować z wszcząć procedurę przed sądem pracy, ale też mieć na uwadze to, że moja argumentacja co nie jest tajemnicą musiałby się w dużej mierze opierać na tym że, że izba dyscyplinarna nie jest sądem, a sędziowie osoby przepraszam, bo tutaj trzeba być precyzyjnym osoby tam zasiadające nie są sędziami, a w tej chwili mamy w Polsce obowiązującą ustawę kagańca, która w sposób absolutnie sprzeczne z konstytucją ogranicza sędziów z możliwości badania statusu sędziów badania tego trzymamy do czynienia w konkretnym przypadku sądem niezależnym bezstronnym i obsadzonym na podstawie prawa z tym ostatnim, zwłaszcza mamy duży problem, zwłaszcza w świetle ostatniego orzeczenia europejskiego Trybunału praw człowieka 1grudnia 2020 roku tzw. sprawie islandzkiej sędziom z tego pan teraz żyje żyje tych z tej części wynagrodzenia, która jest mi wypłacana obniżania wynagrodzeń w 40% otrzymuje wsparcie z funduszu pomocy działającego w ramach fundacji dom sędziego seniora no i no gospodaruje wspólnie z rodziną, owszem, dla wielu osób w Polsce nawet to wynagrodzenie, które otrzymujemy w ramach tego obniżonego wynagrodzenia to i tak są spore pieniądze, ale proszę pamiętać o tym, że ja też mamy dosyć wysokie zobowiązania, które były też odpowiednio dostosowane do poziomu moich wynagrodzeń, więc w momencie, w którym ja jestem całkowicie pozbawiony całkowicie, ale pozbawiony dużej części tego wynagrodzenia i proszę o 1 rzeczy pamiętać to jest może najbardziej istotne w tej sytuacji w tej w tej w tej stronie materialnej tego Tychy tych szykan, które są moją stronę skierowane ja jestem nadal sędziom znaczy, że ja nie mogę nawet wykorzystać tego czasu, którego teoretycznie mam teraz trochę więcej na dorobienie ja nie mam prawa podjęcia pracy zarobkowej poza powiedzmy takim wyjątkiem jak jakaś praca dydaktyczna praca naukowa aleja pracy naukowej proc bardzo dziękuję sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony od roku był naszym rozmówcą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA