REKLAMA

Ptaki w betonie [Urban Evolutionary Biology]

OFF Czarek
Data emisji:
2021-02-05 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Marta Szulkin z centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie pani profesor w Chinach państwo niecałe 100 lat temu Konstanty Ildefons Gałczyński wiersz wciąż czekamy pisał, że wciąż czekamy z miasta do miasta być może przewidział albo już wtedy wiedział, że połowa populacji połowa Rozwiń » ludności dzisiaj w miastach mieszka w miastach żyje, a w ciągu najbliższych 20 lat wszystko wskazuje na to, że prawie 70% wg ONZ-etu 66% światowej populacji ludzkiej będzie w miastach mieszkało także wszystko co się dzieje praktycznie dzieje się w miastach jeszcze bardziej będzie się działo w miastach, ale dzisiaj nie koncentrujemy się tak bardzo na gatunki ku, którego jesteśmy przedstawicielami, ale na innych gatunkach, bo im także przychodzi żyć w miastach niedawno ukazała się niezwykle interesująca książka zatytułowana Orbán Evolution by ludzi, czyli biologia ewolucyjna w mieście albo miejska biologia ewolucyjna książka ukazała się nakładem Oxford University Press i tam ponad 40 autorów o tejże biolog ewolucyjny w mieście mówi wiele interesujących rzeczy jedną z redaktorek tej książki właśnie pani prof. Marta Szulkin razem z Jacksonem musi sosem z uniwersytetów forda Nowym Jorku i pan Szach mat jest Uniwersytetu badawczego modeli ewolucja czy biologia ewolucyjna w mieście, czyli właściwie co pani profesor ta książka, ale też ta dziedzina nauki stawia przede wszystkim takie pytanie dla całej całej społeczności badaczy biologów ewolucyjnych ekologów, którzy starają się zrozumieć, jakie siły ewolucyjne rzeczywiście są nakładane na organizmy żywe żyjące w miastach bardzo często mówi się ewolucji to myśli się o doborze naturalnym, czyli takim kierunku kierunku owej sile, która ma na celu zaobserwowano pewne zmiany na poziomie wyglądu czy jakieś cechy fizjologiczne organizmu, ale należy pamiętać, że ewolucja szeroko pojęta jest zdefiniowana 4 siłami, że tak pokrótce przedstawia jedno to taka podstawowa chodzi o mutację czyli, żeby była ewolucja ta musi być zmiana w kodzie genetycznym następnie bardzo ważną siłą to się często mało mówi to jest tzw. dryf genetyczny, czyli siły takie siły losowe, które tak naprawdę obserwujemy teraz przy np. mobilizowaniu zmian różnych wariantów covid-u tak niektóre szczepy covidu rosną lub zmniejsza się frekwencji w zależności od różnych okoliczności losowych i wreszcie sars-cov 2 pewnie, żeby tak sars-cov 2 dokładnie kolejnymi siłami rewolucyjnymi to jest to jest przepływ genów, czyli to na ile różne organizmy są mobilne można sobie tutaj wyobrazić, że właśnie miasta wprowadzają zupełnie nową przestrzeń, przez którą organizmy żywe muszą jakoś odnaleźć sobie drogę no, a oczywiście najważniejsze to bardzo ważny to właśnie dobór naturalny czy taka siła kierunkowa, tak więc tutaj mówimy o próbie zrozumienia w jakim stopniu miasta zmieniają jakąś równowagę w tych różnych siła rewolucyjnych no i przy pewnym takim zastanowienie się rzeczywiście coś się zmienia nagle odkrywamy, że rzeczywiście też rewolucyjne są bardzo znacząca w środowisku miejskim nie wszystkie tak czy są bardzo znaczące też dotykają w zasadzie całą rzeszę organizmów mówimy tutaj od bakterii po rośliny ssaki inne kręgowce, ale te różne zmiany tyczą się też człowieka jeszcze na sam koniec dodam, że takim stanem pośrednim też bardzo ważnym dla biologów ewolucyjnych są też tzw. zmiany fenotypowe, czyli zmianę spowodowane przez środowisko ale kto niekoniecznie oczywiście na tronie konie, które nie mają bazy genetycznej natomiast zmiana zmiany fenotypowe też są bardzo ważne, ponieważ ona mogą mimo wszystko nastawiać organizmem takie inne trajektoria, na które następnie nakłada na nakładane są różne siły ewolucyjne tak jak dobre naturalne a w jaki sposób obserwować to co się dzieje to znaczy jakie mamy narzędzia, aby to co się dzieje w środowisku miejskim z badań zaobserwować przeanalizować, czyli jakich narzędzi używamy do konsumpcji biologii ewolucyjnej w mieście, tak więc najprostszym narzędziem, chociaż one jako oczywiście jest dosyć wyśrubowane technologicznie jest po prostu podejście genetyczne, czyli badanie struktury genetycznej populacji, porównując np. populację dzikie do populacji, które obsługujemy w mieście i taką nauką zajmuje się właśnie na takim badaniu zajmuje się genetyka populacji, czyli nie chodzi tutaj badanie takich mechanizmów genetycznych na poziomie bardziej komórkowym ale, ale po prostu zrozumienia jak struktura genetyczna populacji się zmienia pod wpływem organizacji to jest coraz bardziej możliwe w dzisiejszych czasach, gdy mamy coraz lepsze narzędzia, które pozwalają na taki scharakteryzował nie genotypu, czyli struktury genetycznej populacji na coraz większą skalę strat lepszą dokładnością tak to jest jedno podejście oczywiście to co należy pamiętać, że jeżeli tam tylko geny to by tu już nawet geny, ale po prostu kody dna to nie zawsze takie zmiany, które obserwujemy w kodzie genetycznym przekładają się na zmiany na poziomie fanom typu, czyli tego co widzimy na zewnątrz duża część takich zmian jest zlokalizowana w regionach genomu naszego, która nie odpowiada na żadne zmiany natomiast ona może też podać nam pewne informacje co do tego jak właśnie populację się przemieszczają w przestrzeni poza miejskiej, ale też mińskiej inna potencjalnie bardziej wartościowa też dużo trudniejsze logistycznie inny sposób na badania ewolucji w mieście to jest taki moment, kiedy mamy informację o np. genetyce organizmu, ale też o jakich cechach fenotypu, czyli cecha fizjologii albo cecha budowy ciała, które zmieniają i bezpośrednia sukcesu reprodukcyjnego takich organizmów, ponieważ możemy mówić o doborze naturalnym i takiej odpowiedzi na dobór naturalny, który SM, który popularnie mówimy o ewolucji o zmianie kierunkowej tylko, jeżeli dana mutacja dana zmiana cesze zacznie się rozprzestrzeniać populacji wtedy mówimy o o rewolucji takiej kierunkowe i żeby móc takie zmiany obserwować to musimy mieć informację o sukcesie reprodukcyjnym zwierząt zarówno takich warunkach naturalnych, jakie w warunkach miejskich myślę sobie, że w warunkach naturalnych może niektóre gatunki jest łatwiej śledzić pewnie trudniej o warunkach miejskich może o tym o tym rozmawiamy jeżeli pani profesor pozwoli po informacjach Radia TOK FM dzisiaj Szanowni Państwo wszystko wskazuje na to że, że program czarek też będzie krótszy albo jeszcze krótszy, albowiem pan premier Mateusz Morawiecki na godzinę 11 zapowiedział konferencję plac prasową w sprawie luzowania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, jeżeli wszystko odbędzie się punktualnie faktycznie konferencja rozpocznie się o godzinie jedenastej to będziemy ją dla państwa transmitować tak jak w momencie tylko się rozpocznie, ale należy powrócimy do tego co się dzieje w mieście w jaki sposób miasto wpływa na biologię ewolucyjną państwa moim gościem jest pani prof. Marta Szulkin centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego informacje o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut, a po informacjach wracamy do programu off czarek wcale państwa moim gościem jest pani prof. Marta Szulkin z centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy m.in. o książce której, które ukazały się między nimi pod redakcją pani prof. Orbán Evolution liczba ludzi książka ukazała się w wydawnictwie Oxford University Press i traktuje o tym co się dzieje w mieście wygląda biologia ewolucyjna w mieście, ale warto warto wspomnieć podkreślić, że to jest młoda dziedzina nowa dziedzina młoda dziedzina, ale myślę, że coraz ważniejsza będzie się robiła, ale też nie o to chodzi, żeby tutaj jakiś podjął tworzyć, kto jest ważne to nieważne przed informacją mówi pani profesor o tym jak zmieni urbanizacja jak zmiany w środowisku jak przenoszenie się ludzi w siłę miast wpływa na ewolucję myślę, że jednym z 1 rzecz, którą także narzekamy czasami czasami nie jest to, że ośrodki miejskie są takimi wyspami ciepła w jaki sposób miejskie wyspy ciepła wpływa na ewolucję gatunków, jakie może mieć rewolucyjne konsekwencje i dobry państwu tak niskiego spożycia wody bardzo ciekawe zagadnienie zarówno dla nas dla mieszkańców miast, jaki na poziomie ewolucyjnym chociażby, dlatego że te wyspy miejskiej wyspy ciepła to jest w zasadzie takie zmiany klimatyczne korzysta przestrzeni ani w czasie tak teraz obserwujemy takie dosyć szybko idące zmiany klimatyczne związane z wzrostem dwutlenku węgla w atmosferze, a niskie bezpieczne ponadto szybko inny mechanizm, ale przedstawię pokrótce tutaj rozwiązanie samo z tego, że miasta charakteryzują się tym, że jestem bardzo duża betonu asfaltu szkła, ale skupię się przede wszystkim na na tym betonie i i asfalcie, które nakazuje ciepło, które jest emitowane przez słońca i nocy to ciepły jak wydawane do przestrzeni miejskiej powoduje, że temperatury miasta są średnio rzecz biorąc wyższa niż w warunkach naturalnych no to jest coś co można dosyć wyraźnie odczuć też i jakby ludzie czują te różnice temperatury, ale rząd jak najbardziej też no i niektóre organizmy wiemy, że udaje im się dostosować do takich zmian chociażby na poziomie fizjologicznym ludzie za zachodzą takie zmiana związana z tolerancją ciepła to są tak bardzo ciekawa mechanizmy właśnie ewolucyjne, gdyż o tyle, o ile miasta czasami różnią się ze sobą jest to związane z klimatem na całym świecie z kulturą o efekty bezpiecznej są bardzo podobnej zasadzie na całym świecie i to powoduje raczej na tej podstawie jawi się takie pytanie na ile możemy obserwować takie kierunkowe działaniu doboru naturalnego kierunkowe zmiany ewolucyjne kontekście adaptacji na tej znamy temperatura, która zachodzi tak samo we wszystkich miastach na efekt może być silniejszy łagodniejszym w zależności od budowy od typu miasta, ale są oczywiście procesy, które dzieją się na całym świecie to jest bardzo bardzo takie fascynujące mechanizm biologiczny, który można z łatwością badacz, ponieważ miasta są takie fakty laboratoria ewolucyjne, gdzie naprawdę jest taki bardzo ciekawy układ badawcze, ponieważ na weryfikację Arabica czy takie powtarzana sytuacji środowiskowe to jest taki ogromna ogromna zaleta statystyczna i pozwala nam większą pewnością stwierdzić, że jakiś proces rzeczywiście spowodowany miastem tak, ponieważ można badać, jaki proces nie tylko 1 mieście to nie jest np. efekt Warszawy albo Paryża, ale że jest to proces się powtarza na całym świecie, ale powtarza się podobnie to znaczy np. te zmiany właśnie Warszawy zmiany Paryża będą podobne czy metal będą się różniły, jeżeli mówimy tutaj o efekcie ubezpiecza klęka rzeczywiście zmiany są podobne natomiast to nie zawsze proces, które plan dla człowieka jest taki dogodna i można bardzo duża robić interwencji, które zmieniają, choć Trocha siła takiej takiego efekty ubezpieczonej to jest oczywiście związane z tym na ile mamy betonu w środowisku ana ile mam na przestrzeni zielonych, tak więc tyle ile Instytut badawczy to te efekty są bardzo ciekawe i powodują dosyć dużą zmianę, która nadal są bardzo ciekawie raportowane niektóre gatunek mrówek Stanach Zjednoczonych, gdzie pokazano, że cała taka gospodarka fizjologiczna jest zmieniona pod wpływem tych zmian temperaturowych i np. miejskim rowki gorzej się rozmnażają środowisko naturalne, a mrówki wzięta ze środowiska naturalnego korzyść rozważa wyspę w środowisku miejskim, czyli to jest taki dowód pośredni na to, że to są zmiany, które zostały jakoś zapisane w kodzie genetycznym i że to ma taką bazę genetyczną, która nie jest taką takim pięknym przykładem zmiany ewolucyjnej długotrwałej w tej książce będzie także wątek zapoznawania się tak często potrafią miasta, żeby zrozumieć co się dzieje jak się dzieje wciąż pojawi się model nowego zbioru też właśnie bardziej Manhattanu i z taką wskazówką, żeby obserwować badać to coś co się dzieje musimy doskonale znać topografię, z której co się dzieje i oczywiście się trochę różni od niej badań w lesie trzynaste piecz na pustyni, bo tutaj mamy do czynienia także z pewnym środowiskiem staną topografię, ale specyficzną, ale inną tak myślę, że historycznie badania o środowisku miejskim czy to w takim zakresie bardziej ekologicznym charakterystyk środowiskowe takich interakcji np. drapieżnik ofiara czy zmian dostępność pokarmu to takie starsze prace bardzo skupiają na pana porównaniu z miasta i środowiska naturalnego podchodzą do tego dosyć bardzo uproszczony sposób, czyli większość starych prasę skład badało co się dzieje w parku miejskim co się dzieje w środowisku narzut naturalnym lesie, ale jak dobrze wiemy miasto to jest tak naprawdę wielka mozaika bardzo zróżnicowanych środowisk i wydają się, że ogromnie ważne jest zapamiętanie, że na niestety, ale miasta nie są jedynie można zredukować miast do parków i że jest zieleń jest przestrzeń wykorzystywana przez środowisko przez dzikie gatunki również w najdziwniejszych innych miejscach w mieście oczywiście może takim klasycznym przykładem to są środowiska to są osiedla mieszkaniowe, ale mówimy też o pasach przydrożnych o różnych klasach o cmentarzach nagrody są bardzo różne środowiska i bardzo ważne żebym, aby móc też badać takie inne środowiska i zrozumieć co się dzieje, w jakich innych mniej typowych środowiskach niż park, żeby zrozumieć całą dynamikę taką biologiczną i rewolucyjną miast to jest najtrudniejsze w takiej obserwowania gatunków miejskich czy też wmieście roszczenie miejskich nakaz na niektóre gatunki są mniej łatwe do obserwacji chociażby bardzo wiele gatunków kręgowców gryzonie to są tak naprawdę gatunki, które żerują w nocy, tak więc i, które mają też różne gniazda podziemne przyziemna, tak więc te gatunki trudno obserwować sposób ten taki sposób, aby móc duża próby zabrać natomiast są różne gatunki ptaków wróblowatych np. sikorki, które są wspaniałe gatunkiem badawczym, ponieważ ona żerują rozmnażają się zarówno de środowiskach bardzo naturalne w Puszczy Białowieskiej w lasach podmiejskich jakich środowiskach bardzo zorganizowane i to dzięki temu jest to świetny obiekt badawczy, ponieważ można śledzić pewne zmiana, czyli na poziomie genetycznym na poziomie fizjologii wyglądu, tudzież sukcesu reprodukcyjnego no i można dzięki temu patrzyć jak jest właśnie ten wpływ miast na na taki organizm czy to jakaś taka nowa specjalizacja że, gdyby się teraz tylko to studia czy też w ramach w ogóle innych studiów tak, żeby zdobyć odpowiednią wiedzę przygotowanie, a na pewno dużym plusem badań zwierząt dzikich w mieście na pewno jest czy generalnie mamy ogromny zasób wiedzy tego jak organizmy dzikie żerują, rozważając środowiskach naturalnych i to jest taki ogromny ogromny fundament wiece, które można zastosować w środowisku miejskim na ten właśnie ta ciekawa zagwozdka, gdyż zakłada się, że różne procesy zachodzą w podobny sposób, ale na środowisko miejskie mają jeszcze tak wiele niespodzianek i wiele niezbadanych zależności, tak więc można powiedzieć, że paradoksalnie, ponieważ jak pan redaktor wspomniał coraz więcej ludzi mieszka w środowisku miejskim z drugiej strony jest taka no może nie tak, bo lata cenieni taka biała karta, ale mimo wszystko bardzo dużo takich biologicznych mechanizmów jest bardzo słabo zbadane w środowisku miejskim ta książka miała też pierwsza podsumować co wiemy, ale każdy z takim zaczątkiem do stawiania pytań od strony metodologicznej czy tak samo licznej czy pojęciowej co chcemy i co musimy co powinniśmy badać środowisku miejskim wrócimy do naszej rozmowy pani profesor po informacjach Radia TOK FM pani prof. Marta Szulkin centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa moim gościem informację o godzinie dziesiąty 40 już kilka minut, a po informacjach wracamy do programu off czarek po czasie państwa moim gościem pani prof. Marta Szulkin centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego bardzo męcząca książka pojawiło się nakładem Oxford University Press pod redakcją m.in. pani prof. Marta Szulkin Orbán Evolution ryba lodzie, czyli biologia ewolucyjna w mieście my to sobie o gatunkach różnych książkach trawkę Myszka Szczurka i warunkach, a tymczasem pani profesor są naprawdę interesujące rozdziały, czyli seks seks seks przejdźmy do konkretnych rozdział 14 w fazie doboru naturalnego rzeczywiście co z tym seksem w jaki sposób seks w sposób sektor wiemy, ale w domu w domach z betonu nie ma wolnej miłości, ale co z ze zwierzątkami co ze zwierząt Camino tak jak mówiłam rzeczywiście seks, tudzież po prostu reprodukcja jest podstawy szerzenie się pewnych cech ewolucyjne, tak więc jest ta jest taka siła która się różne zmiany do przodu ta jest teraz rozumiem, że tak o ludzi tak nie wiem rozdział 14 o ludzi to one go ludzie są mniej interesujący, ale są interesujące, ale rozumiem że, ale również, że pewnie też tak rozumiem, że to, że jesteśmy w mieście i że gdyby pewnie inaczej zdobywamy pożywienie czy w ogóle to nowe środowisko wpływa i inaczej na NATO jak stajemy się atrakcyjni dla partnerów partnerek w jaki sposób wybieramy tych partnerów partnerki co dalej jak wysyła sygnały tak dalej tak dalej z bardzo rozwiązanie rozdział w tej książce rozmawiają jest rzeczywiście ciekawy rozdział i znów, jakby więcej póki co się o tym pisze niż rzeczywiście dowodów rzeczowych, ale niewątpliwie one są tylko trzeba zabrać i ja myślę, że należy jak z tym seksem zacząć od tego, że środowisko miejskie to jest jakby cały zestaw bodźców, które są, jakby spoza naturalnego zakresu naszych palców biologicznych i to wiąże się z tym, że jest np. inne dużo większa ekspozycja na zanieczyszczenie światłem za nie na różne zanieczyszczenia chemiczne mamy też inne pobieramy my i zwierzęta pobieram inny pokarm to powoduje, że różne sygnały które, jakby odgrywają ważną rolę tzw. doborze płciowym, czyli to jak partnerzy dobierają się do rozrodu mieście mogą być po prostu zmieniona zaburzona, ale albo po prostu zmienione takim przykładem np. jest to, że zmiana diety powoduje pewne drobne zmiany w ubarwieniu np. piór ptaków i takie w takiej miejskiej czas są bardziej szare mają oni karotenoidów w ubarwieniu rzutem tak to jest taki 1 przykład, ale wydaje się, że są też bardzo inne ciekawe przykłady znów, o których po prostu za mało wiemy natomiast czy takim przykładem jest komunikacja chemiczne np. czyli to jak zwierzęta komunikują się za pomocą feromonów no środowisku miejskim jest duże zanieczyszczenie jest ogromne zanieczyszczenia drobnymi drobinami smok czy grani, jeżeli mówimy o smogu zanieczyszczeń chemicznych zanieczyszczeń metalami ciężkimi czy dwutlenku azotu no to jakby spekuluje się o tym, że te związki mogą mieć ogromny wpływ na to jak jak nasze jak nasz organizm odbierają czy tu jest organizmem dzikich zwierząt odbierają sygnały i emitują sygnały następnie dla odbiorcy, ale no dowodów jest jeszcze dosyć mało no w końcu jeszcze takim innym przykładem wymiarem to jest komunikacja dźwiękowa i to na ile zwierzęta rzeczywiście zmieniły sposób komunikacji, używając do tego innych częstotliwości, czyli zmieniał, jakby emisję dźwięku tak, aby mogą być np. słyszalne kona dźwięk, które jest generowany w mieście to jest fascynujące pani profesor myślę sobie, że było z 1 strony odbiorca musi wiedzieć, że teraz sygnał, który coś tam oznacza był emitowany w taki sposób Teresy emitowany w inny sposób nadawca musi wiedzieć, że ten sygnał dotrze tak w tak na dokładnie tam pierwsze to pierwsze tygodnie były trudne również zdaniem w Kosowie śpiewał albo Słowik albo Skowronek, a jakoś lica albo skoro rolnicy ca a bo Skowron Szyca słuchała nic w ogóle słuchanie tego co trzeba wyraźnie na to wszystko zależy od te od tego tła i szumu jaki, jakim jak można zaobserwować należy zaznaczyć, że póki co te dane, które znaczy to co wiemy o takich do takim dostosowaniu się do tła dźwiękowego miasta niekoniecznie ma taki fundament genetyczne czy nie jest konieczna zmiana ewolucyjna, która pozostanie, ale jest to po prostu taka adaptacja krótkoterminowa wchodząca w ramach tej plastyczności na typowy takiej elastyczności organizmu dostosowanie się do nagłej zmiany środowiskowej co ciekawe ostatnio tak bardzo ciekawa praca okazała się badająca to na ile taki zmieniły swój śpiew w czasie, kiedy bardzo wiele miast było w tym tzw. lockdownie związanym z epidemią sars-cov 2 i wykazano, że jak tylko ilość natężenie samochodów się zmniejszyło w miastach no to od razu taki troszeczkę jak zmieniły tembr nasze zmieniły poziom emisji dźwięku w porównaniu do tego co się działo w miastach przed lockdownem fascynujące okiem, bo jeszcze o właśnie tak też okazać interesujące mówi pani o tym, że gros inwestycji będą ważne jak chodzi, więc drożej, ale to też pójdzie to praca, której pani współautorką tak tak też policja albo ona ona jak mnie nie jest związana stricte z kwest seksu tylko gdzieś com znacie seksu, a może jest bezpośrednio związana chociażby, dlatego że na czas wypadkową seksu, czyli z sukcesem redukcyjnym ptaków środowisko chińskim i ta praca kary czy po prostu przygląda się temu jak takie rozwijania środowisku miejskim w kontekście zwiększającej się ilości betonu wokół gniazda, w którym się znajdują tutaj doktorantka Mikela corsy nie znalazła jak wykazała takie wspaniałe zależności, które na jednoznacznie wykazują jak bardzo beton negatywnie wpływa na masy ciał takich rozwijających się pisklaków na przeżywalność pisklaków, czyli krótko można bardzo dokładnie określić na ile ujemne jest jako wpływ betonu na sukces reprodukcyjny na dostosowanie ptaków środowisku miejskim są bardzo silne efekty, które można zaobserwować akurat przyglądaliśmy się 2 gatunkom ptaków, czyli bogactwo i porażce na jej generalnie no jest naprawdę bardzo taki prosty myślę przekaz, że jeżeli zależy nam na tym, żeby taki był w naszej przestrzeni, żebyśmy mogli słyszeć ich śpiewy to musimy maksymalnie zadbać o to, żeby te tereny zielone, żeby przestrzeń Zielona była maksymalnie utrzymywana, żeby beton był trzymany w ryzach modraszka dobrze pamięta się to zabawnie angielska nazywa się groźba luty, a czy betonowe gniazda nie są bardziej trwałe są zdecydowanie bardziej trwała do naszego projektu czy badamy właśnie sukces reprodukcyjny ptaków nagrody im się organizacji w Warszawie używane takiej właśnie miast tzw. trociny betonu czy taka mieszanka drewna i betonu i to są takie gniazda badawcze, które pozwalają bardzo łatwo mieć wzgląd sytuację produkcyjną takich ptaków one się tym różnią od budek z drewna, że po prostu są dużo bardziej trwałe mniej pracują, jeżeli chodzi o wilgoć, czyli nie wypaczają się i można dużo łatwiej prowadzić badania na takich budkach teraz kolejny interesujący artykuł niewiele nam czasu wystarczy ale kiedy sobie spacerujemy po lesie czy po parku to tutaj nam rośnie tak roślinka rośnie inna tu jeszcze inna natomiast kiedy myślimy o roślinach 200 to często to są rośliny, które albo zostały osadzone sobie rosną w tych częściach w okolicach chodnika jezdni, który został wydelegowany do tego albo sobie gdzieś tam na nielegalu rosną tak się wyrażę pomiędzy płytami chodnikowymi to się też bardzo interesujący wątek w jaki sposób rośliny się przystosowują do miasta zarówno te legalne jak te nielegalne tak na pewno tak rzeczywiście dużo badań, które wykazały, że prosimy miejskie zmieniły bardzo dużo cech związanych z wyglądem znacie, czyli jak morfologia, jaki z systemem zapylania środowisku miejskim natomiast i to na pewno ma ogromną wartość, jeżeli chodzi o całą roślinność, która po prostu sobie naturalnie rośnie w przestrzeni miejskiej myślę, że takim innym ciekawym zagadnieniem trochę z tym związanym, ale też bardziej związane z zagrożeniami przekształcenie terenu jako, jakie są doświadczane często poza granicami miasta jest to na ile miasta mogą w takim repozytorium różnych cennych gatunków jak wyszła na żadne cenne gatunki niekoniecznie zaraz sobie od tak w przestrzeni miejskiej, ale jeżeli pamiętamy o tym, że miasta bardzo się rozrastają na całym świecie takim wbudowane mechanizmy mogą być też to, aby ceny różne cenne przyrodniczo gatunki można było dedykowanych przestrzeniach sadzić też w miastach to jest na razie takiej szalone szalony pomysł, ale coraz więcej zaczyna się od umowy myślę, że to jest bardzo ciekawe bardzo ciekawa tematyka książkę fascynująca Szanowni Państwo czy Wielkopolskim ukaże się jakoś są jakieś informacje na temat polskiego tłumaczenia książki pani profesor minister te obawy, że póki co zamysł jest takie, ponieważ ta książka w zasadzie dla studentów dla badacze to pozostanie ona w wydaniu angielskim natomiast jest też książka popularnonaukowa autorstwa pana menu Schulzem, która się nazwa angielsku dał rynkom spytam, czyli Darwin przychodzi do miasta czy i wiem, że została przetłumaczona też na język Polski nie jestem pewna czy dokładnie tak jak teraz to przetłumaczyłem ale, ale jest świetna książka popularnonaukowa, która właśnie wykazuje jak bardzo miasta są w stanie zmienić właśnie takie różne trajektorię ewolucyjna i zwierząt roślin jest taką naprawdę piękną piękną książką ukazującą nowe środowisko, które z 1 strony znamy od podszewki jako ludzi mieszkańcy miasta, ale gdzie nagle jakby pokazany jest jako taki właśnie nowa przestrzeń do eksploracji dla biologów zainteresowanych właśnie to biologia miejską pani profesor bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę rozmawialiśmy m.in. w książce Orbán wolne by ludzi książka ukazała się nakładem Oxford University Press pani prof. Marta Szulkin z centrum nowych technologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jedną z redaktorek tej książki jak pod redakcją m.in. pani profesor książka się ukazała informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej, a po jedenastej pani jedenastej informacja po informacjach w zależności od tego czy się konferencja pana premiera oraz innych ministrów opóźni to albo Owczarek albo on Mateusz no zobaczymy też, że mogą państwo stawiać informację o godzinie jedenastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA