REKLAMA

Prokurator Generalny wystosował pytania do Sądu Najwyższego

Połączenie
Data emisji:
2021-02-05 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Anna Cendrowska adwokatka zajmująca się m.in. sprawami frankowiczów dzień dobry dzień dobry państwu będziemy rozmawiali o przygotowywanej przez Sąd Najwyższy uchwale w sprawie kredytów frankowych sąd ma rozpatrzyć 6 pytań, ale może najpierw, zanim się tym zajmiemy jak jak te pytania brzmią co dokładnie będą za kwestie może zacznijmy od takiego wątku, który pojawił się w jednej z naszych Rozwiń » pierwszych rozmów miesiąc temu 2 miesiące temu maksimum, kiedy mówiła pani, że właściwe rozwiązanie spraw frankowych choćby uchwałą Sądu Najwyższego jest nieopłacalne dla nikogo jak pani sądzi się zmieniło się jednak Sąd Najwyższy postanowił zająć tą sprawą jak nigdy nie powiedziała, że rozwiązanie tego przez Sąd Najwyższy jest nieopłacalne Niko dla nikogo, że raczej nie będzie rozwiązania ustawowego tutaj Sąd Najwyższy nie nie ukrywam, że przerósł moje oczekiwania rzeczywiście mamy tutaj próby podjęcia takiej uchwały, która dosyć kompleksowo ureguluje temat mogą uprościć sprawy spróbujmy może wyjaśnić jak pytania brzmią co też w nich jest jak interpretować pytanie pierwsze brzmi tak czy w razie uznania za postanowienie, że postanowienie umowy kredytu frankowego, które odnosi się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postawienie umowne nie wiąże konsumenta możliwe przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określania kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów co to jest chodzi o zamianę LIBOR WIBOR itd. jest nie chodzi o to, że w tych umowach rak klientów to pierwsze przeliczenie przy wypłacie kredytu były robione robione generalnie na podstawie tabelek banku i tutaj tabelki są po te klauzule wprowadzające tabelki są powszechnie uznawane za tzw. klauzule abuzywne, jeżeli nam tak nakazuje odpada i konsumenta nie wiąże to kwestia co dalej jakoś można uzupełnić jakimś prawem, jakim ustalonym zwyczajem i na to odpowiedzieć Sąd Najwyższy moim zdaniem odpowiedź może być tylko 1 nie wolno w ten sposób uzupełniać inaczej obchodzić byśmy też prawo unijne i rozumiem, że właśnie, dlatego że być może odpowiedź będzie właśnie nie mamy cały wolny 5 kolejnych pytań właśnie czy w razie niemożności ustalenia wiążącego kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może zostać może wiązać strony w pozostałym zakresie co tu chodzi generalnie to jest pytanie o to czy, jeżeli te tabele nam wypadną to czy możemy w ogóle tak jak by wyciąć franka szwajcarskiego z tej umowy i czy może nam zostać umowa Złotów Kowa z oprocentowaniem opartym na Boże to byłoby tzw. odfrankowienie po planie taka opcja jest dopuszczalna pytanie trzecie czy w razie niemożności ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie jak to rozumieć to jest to samo pytanie tylko dotyczące kredytu denominowanego, ale mamy dodatkowy problem, bo kredyt jedynym nominowanym klient podpisuje umowę, w której ma kwotę we franku szwajcarskim kwoty w złotówkach nie ma, więc wtedy trzeba odnosić się najprawdopodobniej do tej kwoty, którą faktycznie otrzymał w złotówkach, więc tutaj prawnie to troszkę bardziej skomplikowane, ale takie wyroki zapadały, więc jest to jakaś obca pytanie czwarte jest ciekawe czy w przypadku nieważności bezskuteczności umowy kredytowej w wykonaniu, której bank wypłacił kredytobiorcy całość kwoty kredytu kredytobiorca dokonał spłaty kredytu powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron czy też powstaje jedno roszczenie równe różnicy spełnionych świadczeń na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość tak to jesteśmy w wariancie umowa nieważna lub bezskuteczna wtedy to jest pytanie czy tzw. teoria 2 kondykcji czy tzw. teoria salda są to sobie sam rozlicza i tylko różnica podlega rozliczenia czy też to co niezależne roszczenia, że konsument, który zapłacił 200 000zł może żądać od banku zwrotu 200 000zł, a bank musiałby składać swoje roszczenia czy też rozlicza się to tak jakby automatycznie pytanie piąte czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych postanowień postanowień bieg przedawnienia roszczenia banku zwrot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłat i tutaj jest pytanie o przedawnienie, czyli jak w kółko bank może domagać zwrotu środków, które były wypłacone w przypadku nieważnej umowy bankowi, czyli co bankowi trzeba będzie oddać w przypadku nieważnej umowy jak do tej pory było regule regulowane przez sądy co trzeba bankowi ja nie znam wyroku prawomocnego, gdzie nie byłoby obowiązku zwrotu w sytuacji, kiedy auto klient pozywał natomiast generalnie kwestia ta jest mocno niejasna w orzecznictwie czy, jeżeli w przypadku to ostatnie pytanie czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania ze środków pieniężnych przez drugą stronę to jest chyba też ciekawe pytanie to jest to słynne podnoszone przez banki wynagrodzenie za korzystanie z kapitału używane jako powiedzmy straszak w ostatnich miesiącach bardzo intensywnie pod hasłem za każdym razem praktycznie, kiedy przed sądem klient i ważność umowy chce nieważności umowy no to bank mówi chwileczkę chwileczkę, ale będzie pozew o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału się ten przejadą przez tak kwestia przedawnienia moim zdaniem można w ogóle takie roszczenie nie ma podstaw prawnych a gdyby w ogóle miały nawet jakimś cudem mieć podstawy czy miał nie z nami potrafi wskazać co miało być podstawą to jest już to i tak tylko za 3 lata przy przedawnieniu także teraz spójrzmy na to całościowo nie będą oznaczały odpowiedzi na te pytania Sądu Najwyższego dla spraw, które się toczą dla sytuacji frankowiczów generalnie wszystko zależy od tego jakie będą odpowiedzi, a przede wszystkim na ile konkretne jednoznaczne będą odpowiedzi, bo Sąd Najwyższy PiS różnie czasami uchwał są bardzo precyzyjne, a czasami oczywiście zawiera odpowiedzi na pytanie, ale tak naprawdę są wariantowe i uzależniają to też człowiek okoliczności konkretnych Stanach faktycznych, więc jeżeli on, więc może być także te odpowiedzi będą takie pozytywne, ale dosyć ogólne wariantowe i wtedy niekoniecznie to jakoś radykalnie przyspieszy sprawę wszystko wyjaśni natomiast może być również tak, że to będzie bardzo precyzyjna uchwała mówiąca to tak to nie takie roszczenia mają podstawę to rozliczamy tak przedawnienie tak wynagrodzenie w ten sposób itd. za rzeczywiście będzie bardzo precyzyjny drogowskaz, a jeżeli będzie precyzyjny drogowskaz czy to uprości te sprawy w sądach jak udrożni też przez to sądy ja uważam, że powinno uprościć natomiast znowu rozwijać to szczegóły czy to będzie na tyle precyzyjne, że sądy będą mogły zrezygnować np. z poprzedniej przeprowadzanej oraz dowodów które, które nie mają najmniejszego sensu wydłużają postępowanie mam tu przede wszystkim na myśli dowody przesłuchania świadków, którzy nie uczestniczyli w zawieraniu umowy, więc jeżeli będzie precyzyjnie i mocno to wydaje mi się, że może być nieco szybciej natomiast jest też pytanie jak wygląda w tym momencie wygląda wydolność co do sądownictwa, bo z 1 strony może być trochę prości w sprawach frankowych sędziowie mogą wiedzieć co robić być gotowi orzekać powszechnie, bo teraz już wielu sędziów gotowych natomiast no i część ewidentnie będzie czekać na to Sąd Najwyższy natomiast niewiele to może dać w sytuacji, kiedy nagle po tej uchwale kolejne nie wiem 20 000 ludzi pójdzie do sądów no właśnie tej właśnie w gruncie rzeczy ta uchwała musiałaby jakoś zachęcić banki do ugód taki, że chcielibyśmy rzeczywiście udrożnienia tego systemu odblokowania sądownictwa to jest jedno z opcji natomiast ja powiem szczerze czarno widzę, dlatego że ono też tutaj na antenie rozmawialiśmy kiedyś tych ugodach PKO BP chwalił jako 1 pilotażową pierwszy ugodą no ja po drodze kilkaset spraw frankowych żadnych propozycji ugodowych nowych nie nie nie nie zauważyłam od tej pory nic nie dzieje, więc tutaj narazić go nie ma natomiast jest jeszcze 1 sposób na udrożnienie tego systemu to znaczy zrobienie i z wyspecjalizowanych wydziałów sądach, które rzeczywiście zajęłyby się tymi sprawami kompleksowo, iż po natomiast do tego trzeba nowych wydziałów nowych sędziów określonej liczby osób, które miały odpowiednie moce przerobowe, że tak powiem dziękuję bardzo, a nawet Czechowska adwokatka zajmująca się sprawami frankowymi była państwa moim gościem 1316 za chwilę informacje łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA