REKLAMA

Jak naprawić system pieczy zastępczej?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-02-06 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:36 min.
Udostępnij:

Piecza to serial dokumentalny, w którym przez cztery tygodnie Michał Janczura opowiada o pełnym nielogiczności, absurdów i niedoróbek systemie pieczy zastępczej.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka dziesiątki tysięcy dzieci w Polsce jest w systemie pieczy zastępczej systemie nieprzyjaznym pełnym zakamarków niejasności sprzeczności paradoksów na pewno nie jest to system skonstruowany w sposób, który wspierałby dobro dzieci jednocześnie w tym świecie jest dużo dobra osób rodzin, które walczą o jak najlepszy los nie swoich sensie biologicznym dzieci wbrew temu systemowi o tym wszystkim jest radiowy serial dokumentalny Michała jak i Michała Rozwiń » Janczury pt. piecza jesteśmy już po trzecim odcinku mogą państwo wszystkie te odcinki wysłuchać w naszej aplikacji TOK FM oraz na TOK FM kropkę PL we wtorek czwarty ostatni z nami jest pani Agnieszka ziemska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobre inna ryzykami wiele rzeczy uderza w tym serialu, ale jednym z takich zdań, które we mnie przyznaje siedzi najmocniej jest zdanie dziecko w tym systemie nie jest podmiotem przedmiotem czy jest aż tak źle no i systemie opieki nad dzieckiem nie jest najlepiej może, dlatego że bardzo długo już trwa przekształcenie systemu zakładowego na rzecz form rodzin podobnych rzecznik jest orędownikiem takiego kierunku przekształceń w systemie opieki, które będzie stawiał w centrum dziecko i wprowadził ograniczenia funkcjonowania wszystkich placówek opiekuńczych typu zakładowego na rzecz właśnie rozwoju rodzinnych form opieki, a jednocześnie wzmocnienia wsparcia udzielanego rodzinie i środowisko i dziecko w środowisku otwartym właśnie o tym też jest serial o tym ten wątek też się pojawia, bo wg deklaracji władz domów dziecka ma już nie być tych domów dziecka w znaczeniu takim właśnie instytucjonalnym, a one są generują koszty grubo ponad 10 000 nawet tyle kosztuje utrzymanie miejsca dla 1 wychowanka domu dziecka a gdyby to samo dziecko trafiło do rodziny zastępczej jego opiekunowie dostaliby około 1200zł więc, gdzie tutaj jest kłopot, dlaczego te deklaracje rozmijają z rzeczywistością, dlaczego osobom, które decydują się wziąć pod opiekę dzieci również niepełnosprawne państwo de facto nie pomaga, słuchając tego w produkcji często mamy wrażenie, że wręcz to utrudnia z czego się bierze wedle pani wiedzy pani opinii naszych doświadczeń, a dziennikarza cały proces deinstytucjonalizacji tzw. bo o tym mówimy tak, kiedy dzieci są placówkami zakładowych koszty utrzymania jest dużo większe, ponieważ przekłada się również na koszt utrzymania sam pracownik formy rodzinne są do roku dużo tańsze przyjaźni się dziecku i oczywiście powinny być jak najszerszym zakresie rozwiązań niestety jest także jakoś długo trwa ten proces deinstytucjonalizacji cieszymy się, że obecnie docierają do nas sygnały, że ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej zdecydowało się na określenie ram strategicznych procesu w tej instytucji analiza akcji mamy nadzieję że, jakie są tak podawane przeprasza, ale nie ma nie ma tam żadnych danych jesteśmy tutaj pan raptem na procesie natomiast docierają do nas takie informacje ze środowiska, jako że interesujemy się również kwestiami w ogóle przekształceń w systemie opieki, a mamy nadzieję, że po prostu powstanie system, który odpowiada wymogom oraz współczesnego spojrzenia na dziecko i jego rodzina, a jednocześnie ustawodawca wsłucha się głosy rodziców zastępczych jak opcyjne będą to cykl reportaży czy serialu zatytułowany piecza to jest właśnie taki głos środowiska, które najwięcej o tym co w systemie ciała i jaką powinien być przekształcane, żeby był przyjazny dziecku i rodzinie również tak, ponieważ to nie mówimy tylko o o placówkach w rodzinach zastępczych rodzinach adopcyjnych, ale tutaj w tle jest cała rodzina biologiczna również, więc cały system powinien być spójny ze sobą współgrać no właśnie rodzina biologiczna też jest jeden z głównych wątków rzecz jest niechęć przedziwna, ale jest w ten sposób, że winę w tym systemie czasami ważniejsze czy też często zwykle od dobra dziecka ważniejsze jest instytucja w sensie instytucja rodziny biologicznej albo inne instytucje np. instytucje powiatu, w którym np. nie opłaca się pozwalać na przekazanie dziecka do pieczy do innego powiatu albo po prostu nie potrafią ze sobą dogadać na Krze Zagłębia cały ten system naprawdę jest poczucie, że dziecko typy jest najmniej w tym wszystkim istotne to ile razy dzieci rodzice, którzy ewidentnie krzywdzą swoje dzieci nie chodzi o biedę to zresztą było badane, żeby dzieci nie są odbierane z powodu biedy tylko rodzice biologiczni krzywdzą swoje dzieci one i tak do nich wracają w imię właśnie tej pozwolę sobie określić fiksacji na punkcie biologicznych więzów polskiego państwa i one wychodzą z tego często pokiereszowane pokaleczone, bywa że niestety dosłownie no to wszystko jest niepojęte nie wiem czy pani może jakoś skomentować czy może tak to nazwała organizacja pieczy zastępczej, a to również ludzie, a cały system pewnie też nie jest doskonała, ale praktyka stosowania przepisów też drugi aspekt, który wymaga również głębszego przyjrzenia się, ponieważ cykl reportaży przedstawianych przez pana Michała Janczura pokazuje pewne dysfunkcje również, ale z punktu widzenia praktyki stosowania przepisów prawa tam gdzieś ktoś nie do końca tego dopilnował jeszcze coś nie zadziałało tak jak powinno wydają się, że większy nadzór nad realizacją zadań przez organizatorów pieczy zastępczej też przyniósł wymierne efekty natomiast muszę powiedzieć pani, że do rzecznika nie wpływa dużo skarg dotyczących systemu opieki nad dzieckiem, a w szczególności również od rodzin zastępczych to sporadyczne skargi, więc z racji tego, że rzecznik jest instytucją skarbową nasza wiedza o dysfunkcja systemowych opiera się głównie na analizie różnych informacji, które pojawiają się w przestrzeni publicznej ze skargi, więc cel jest dla nas informacje, które zawierane, które zawarte są w cyklu państwa reportaże i mogą także oferować swoje strony, że sygnalizowane problemy będą poddane szczegółowej analizie rzecznika pod kątem możliwości właśnie podjęcia przez rzecznika działań i przeanalizujemy na pewno, tym bardziej że jest to głos praktyków osób, które się w samym centrum systemu i to do nich skierowane do nich są tak naprawdę kierowane do rozwiązania były reprezentant dziecka czy pani by zachęcała osoby, które czują się pokrzywdzone funkcjonowaniem tego systemu, żeby składały skargi do do RPO nie na RPO od do RPA, żeby zgłaszały swoje swoje przypadki jako właśnie naruszenie praw obywatelskich, ale oczywiście, ponieważ to dla nas też, jaką instytucji będzie stanowiło źródło wiedzy o problemach rzecznik dysponuje środkami prawnymi, a która w inne umożliwiają korzystanie tak tzw. pośredniej inicjatywy prawodawczej rzecznik nie ma prawa inicjatywy ustawodawczej, jednakże może występować do organów, które taką inicjatywę posiadają w tym przypadku jest ministerstwo rodziny pracy polityk mit ministerstwo rodziny i polityki społecznej odpowiedzialne za system opieki nad dzieckiem do podjęcia działań ustawodawczych, tym bardziej że aktualnie toczą się prace legislacyjne nad zmianami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rzecznik zgłaszał swoje uwagi, jednakże koncentrowano euro, a nasze głównie na proponowane rozwiązania legislacyjne, które nie w pełni realizowały dotychczas zgłaszane przez rzecznika postulaty zmiany prawa w obszarze szeroko rozumianego systemu opieki nad dzieckiem, a więc wsłuchujemy się cały czas głos środowiska rodziców zastępczych rodziców adopcyjnych organizacji pozarządowych jesteśmy otwarci na uwagi co do wzmocnienia zmian systemowych tak będziemy po prostu kierowanie państwa uwagi państwa rodziców do ustawodawcy RPO kropkę go w kropkę PL RPO kropkę go w kropkę PL tam znajdą państwo informacje jak zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich ze swoją sprawą, ale musi być pismo pełne formalności musimy znać przepisy prawa czy po prostu opisujemy swój problem jako obywatele, którzy czują się pokrzywdzeni wniosek rzecznika nie jest żaden sposób sformalizowana do oczywiście musi być podane imię nazwisko i adres kontaktowy, żebyśmy mogli się z państwa zwrotnie skontaktować to jest cała formalna formalne wymogi wniosku kierowanego do rzecznika dzieci w teczkach Michał Janczura pokazał w tym serialu w trzecim odcinku, że system nie wspiera kontaktu między rodzinami, które chcą adoptować dzieci nawet jeśli dzieci są chore niepełnosprawne, ponieważ te dzieci są zapisywane jako nie adopcyjny i nie proponowane potencjalnym rodzinom są dosłownie w teczkach papierowych w różnych pomieszczeniach w ośrodkach adopcyjnych istnieje co prawda system elektroniczny rejestr tych dzieci czekających na adopcję natomiast nie działo, dlaczego tak jest wiceminister resortu rodziny pracy i polityki społecznej, kiedy usłyszała to pytania o niedziałający rejestr powiedziała, a to mnie pan zaskoczył tym pytaniem, chociaż nasz dziennikarz przysyłał zagadnienia wcześniej mailem, a sam wywiad starał się od miesiąca ja chciałem zapytać jeszcze tylko dodam, że grupa zapaleńców na Facebooku była w stanie znaleźć domy dla 40 czworga dzieci, które najprawdopodobniej, gdyby nie te osoby wciąż byłyby w ośrodkach opiekuńczych ja chcę zapytać czy takie klasyfikowanie z góry jako nie adopcyjne to nie jest sprzeczne z prawami obywatelskimi tych dzieci to nie rodzaj dyskryminacji nasze tutaj dla mnie sytuacja jest jasna dziecko podlega okresowej kwalifikacji do, a adopcyjną nie spotka się przypadkiem, w którym dziecko z góry by mogło być kwalifikowane jako adopcyjna, chyba że nie był ustawiony jej niebyła uregulowana w ogóle sytuacja prawna dziecka to wówczas dziecko przebywa w pieczy zastępczej czyli, jeżeli jest do dziesiątego roku życia powinna przebiegać w placówce rodzinnej tak nie w placówce instytucjonalnej to również była w ubiegłym roku skierowaliśmy 2 duże wystąpienia ministra rodziny pracy i polityki społecznej dotyczące po raportach szczególnie NIK-u, który jeden z nich dotyczy opieki nad dzieckiem pogotowiach rodzinnych i opiekuńcze, gdzie ewidentnie wynikało, że jest zbyt mała liczba miejsc pierwsze czy ich, a i zbyt długo dzieci przebywają w trybie interwencyjnym nie są przenoszone do placówek o charakterze rodzinnym, więc mamy szara, która działań rzecznika w tej kwestii wiadomo, że krótki czas pozwala nam tutaj powiedzieć wszystkim natomiast kierunek zmian w systemie jak najbardziej jest śledzony przez Leśnika cały czas dziękujemy za te deklaracje dotyczące planowanych interwencji zachęcamy państwa zgłaszania się RPO kropkę go w kropkę PL pani Agnieszka ziemska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję pani bardzo dziękuję bardzo, widzenia jeszcze posłuchajmy krótkiego fragmentu czwartego odcinka serialu piecza przy pani zdaniem sędziowie są rodziny w Polsce są dobrze przygotowani do pełnienia tej roli pan myślę, że tak, ale nie mogą ich, że wszyscy prawda są takie sytuacje, że w tej chwili sędziowie wyznaczają sprawy na kwiecień przyszłego roku nie dlatego życie nie chce pracować jak szybko rozstrzygnąć sprawę, kiedy jest dobro dziecka zagrożone jak terminy są za 7 miesięcy im była im byłem starszym sędziom i miała takie doświadczenie życiowe, że jednak kolejną szansę nie można dawać szczegół wynika, że tak, bo sędziowie tego nie widzą wszyscy byli tego boją to się boją krytyki jak czytelnie nie powiedziałbym, że niechęć obawę o ostatnią osobą, która młodzieży to jest wina Sejm sędziów ma on podejrzany jest, ale na to wpływa cały system to jest właśnie kwestia tego tego wsparcia znaczy czasami słyszę od pracownika socjalnego albo kuratora kuratora, który jest oczami sędziego ta mówi pani, gdyby mógł nagrać smród, który jest mieszkaniu i łączyć sędziemu sędziemu w jego gabinecie to może on wtedy uwierzył czwarty odcinek serialu dokumentalnego piecza we wtorek w południe premiera na tokfm PL aplikacja TOK FM na antenie Radia TOK FM po godzinie dwudziestej audycję mikrofon autorem tego serialu jest Michał Janczura kończymy sobotni poranek Radia TOK FM przygotował go Tomasz Kopka realizował Maciej Gorczyński Gorczyński za chwilę informacje po nich wybory w toku, na które zaprasza Dominika Wielowieyska dzisiaj po jedenastej Olga Tokarczuk w TOK FM dziękuję państwu Karolina Głowacka do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA