REKLAMA

Co ze szczepieniami dla osób chorych na nowotwory?

Życie w COVIDzie
Data emisji:
2021-02-07 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk życie w covidzie kontynuujemy nasze stałe cykle, które pewnie poświęcimy jeszcze dużo miejsca biorąc pod uwagę rozwija się pandemii, jakie są konsekwencje to właściwie w każdym obszarze w naszym cyklu staramy się dotykać rozmaitych tematów najczęściej są to jednak tematy związane z medycyną dziś naszym kolejnym gościem jest prof. Adam Maciejczyk prezes polskiego Towarzystwa onkologicznego dzień dobry panie profesorze Rozwiń » dzień dobry panu dzień dobry państwu o Onkologii w kontekście pandemii czy też odwrotnie pandemii w kontekście Onkologii można dyskutować na wiele sposobów też otwierający wiele rozdziałów, ale rozpoczniemy tego najważniejszego czy pańskim zdaniem pandemia wstrzymała już w Onkologii jako właściwie rzecz niezbędną ludziom chorym na nowotwory mówiąc onkologiczną myśli cały schemat pracy z pacjentem cała całe Formuły leczenia, jakie podejmowane są bardzo długotrwałym procesie na pewno tak pandemia mocno skomplikowała proces opieki onkologicznej, nakładając na szpitale onkologiczne, ale też pacjentów dodatkowe reżimy leży w izolacji i to no to nie pomaga to pomaga nam na pewno codziennej praktyce w tym pierwszym momencie zetknięcie się z pandemią, czyli w okresie od ma marca mają musieliśmy dostosować do nowych wymogów to był taki moment bardzo twórczej pracy chronionej Śląsk nowych regulacji przepisów nawet nowych rekomendacji mówi jako szef polskiego Towarzystwa onkologicznego no ale teraz już te wszystkie dokumenty wypracowaliśmy teraz codzienna praktyka obserwujemy jak ciężko jest wrócić do tej normalnej aktywności jak ta aktywność nasza się też wydłuża jak duże problemy z realizacją najprostszych czynności medycznych także do ludu duże utrudnienia i musimy nauczyć żyć po prostu nowe standardy potrzeb wymagają czasu tak by zaadaptować tak by wprowadzić w życie nie czynić go trudny jeśli chodzi o no o to, o czym dzisiaj mówimy nie da się oszacować ilu pacjentów poprzez pandemię zostało dotkniętych tym, że leczenie zostało wstrzymane bądź też nie zostało przeprowadzone tak jak należy tym samym w jakim odsetku pacjenci tracą szanse na to by wyzdrowieć bądź też po prostu żyć aż do policzyć mierzymy bardzo dokładnie dzięki temu, że akurat w naszym województwie obok województwa świętokrzyskiego, ale też pomorskiego białostockiego prowadzony pilotaż kraju sieci onkologicznej i w ramach tego pilotażu do kraju sieci gromadzimy dane pacjenta z 5 głównych nowotworów to jest rak płuca piersi prostaty przewodu pokarmowego głównie jelita grubego no i jajnika, czyli 54 nowotwory to są najczęstsze nowotwory je monitorujemy bardzo szczegółowo w obecnie w tych 4 województwach ara dziennikarz uwagi na szczególne problemy związane z koordynacją tego nowotworu też został objęty pilotaże i te dane gromadzimy i obserwujemy jak ta fala wzrasta maleje w zależności od poziomu pandemii i w zależności od rodzaju szpital także to dosyć szczegółowo obserwujemy i to co widzimy oczywiście to widzimy utrudnienia widzieliśmy już spadek, o którym mówiłem w okresie marca maja tej pierwszej fali pandemii no i muszę wiedzieć jak wzrosła nam liczba pacjentów nowych pacjentów okresie już od czerwca i ponowna fala pojawiła się we wrześniu z tym, że ta fala opadająca, a liczba pacjentów, którzy tutaj zauważyliśmy ciągle centra Onkologii dobrze sobie poradziły z tą drugą falę pandemii kota zdecydowanie spadek zachód notowano w szpitalach pulmonologiczne no i w tych szpitalach, które znajdują się SOR-y, które z dużej części przekształcone na szpitale covidowe tamten spadek był bardzo wyraźnie 1 kwestią są ludzie, którzy zapadli na nowotwory inną kwestią jest profilaktyka nowotworowa i proszę powiedzieć na ile w konsekwencji albo wszystko to co wynika z obecnych obostrzeń przepraszam chociażby przełoży się później na wzrost Polaków, którzy na nowotwory zapadną, bo wcześniej tego nie zdiagnozowali no to będzie tu poważny problem, bo to co pan wspomniał, że profilaktyka do parafii teraz czynna bierna Biernat to w jaki sposób my postępujemy ze swoim życiem jest takie hasło w ramach kampanii, w której polskie Towarzystwo onkologiczne współpracuje z polskim Towarzystwa chirurgii onkologicznej ty decydujesz czy zachorujesz i tak jest ponad 50% chorób nowotworowych wywołanych jest złe złymi nawykami odpalenia papierosów po nadwagę po przez złe odżywianie itd. narażenie na słońce może w zimie akurat najmniej, ale tych nawykowych sporo i to jest no i tutaj możemy cały czas na profilaktykę uprawiać nawet w trakcie pandemii część osób trzeba bardzo uprawia sport myśleć o tym no ale generalnie taka izolacja zamknięcie w domu na pewno nie sprzyja zmianie tylko tych nawyków, a druga sprawa to dostęp do badań profilaktycznych Alone jest dostępna we wszystkich nowotworach ona jest Okręgowy badania duży spadek badań okręgowych okresie właśnie pierwszej fali pandemii, który był wywołany głównie z wstrzymaniem realizacji badań z okręgowych, bo taka była też rekomendacja Narodowego Funduszu Zdrowia, ale od tego momentu od maja już tam badania przesiewowe wszystkie są prowadzone w szpitalach i powoli ta liczba wraca do normy z tym, że ten spadek liczby pacjentów to są jednak setki nawet przechodzę, przechodząc już tysiące dużej liczby pacjentów i tego się nie dlatego łatwo odrobić część tych pacjentów na dalszy zgłasza do onkologów tu szczególnie odnotowaliśmy duży spadek liczby pacjentów nowych pacjentów z rakiem płuca i 5 może, dlatego że szpital pulmonologiczny dużym procencie zostały przekształcone w szpitalach covidowe i tego nie odrobimy niestety zobaczy będą może już w tym roku pod koniec roku, a najpewniej w przyszłym roku z gorszych wynikach leczenia raka w tym raka płuca nowotworów w tym szczególnie raka płuca no to jest coś czym też musimy zmierzyć koszty leczenia tych pacjentów dostęp do tego leczenia to jest duże obciążenie dla nas wszystkich w przyszłości również ekonomiczne i o tym należy zapominać także efekty pandemii będą obserwowane w zakresie opieki onkologicznej przez wiele czy na pewno przez kilka następnych lat wrażenie panie profesorze żaden społecznie nasza percepcja też w tempie to dość mocno nie wiem, obserwując siebie jakąkolwiek zmianę już Niechcę wnikać bo, bo nie jestem znawcą materii ludzie bardzo często odwlekają moment pójścia do lekarza mówiąc to poczekam jak pandemia minie, kiedy będzie można bezpiecznie się wybrać pomijam dostępność fachowców ale, ale chodzi też nasze przeświadczenie u dziś uwrażliwia nas, że jeśli musimy nie wychodźmy to jest błędne rozumowanie, bo w trakcie pandemii nowotwór nie przestaje rosnąć także tutaj już nie chcę się tu 6 takich populistyczne hasła, które spełnią swoją przestrzeni medialnej, ale prawda jest taka, że nowotwór to jest to jest choroba która, których głównym sprzymierzeńcem samego nowotwory czas czyli, jeżeli walczymy musimy szybko tora realizować tą naszą strategię walki dlatego tak ważny czas realizacji diagnostyki czas realizacji trapi cały czas walczymy z czasem no teraz mamy ten dodatkowy problem, że jest utrudniony dostęp do i też do służby zdrowia utrudniony dostęp do wykaże podstawy opieki zdrowotnej do specjalistów poradnia, którzy nami mogą wystawić pacjentom powinni wystawiać skierowania na badania czy chociażby kartę zieloną kartę karty dilo, czyli szybkiej diagnostyki onkologicznej i przy tym utrudnionym dostępie do tego z utrudnionym procesie realizacji tych wszystkich badań, bo wydłuża czas realizacji wszystkich badań endoskopowych dużo się czas realizacji badań obrazowych no widać, że jest coraz trudniej, więc nie ma co się spodziewać dużej poprawy nawet jeśli wszyscy będziemy wystąpienie już to problem onkologiczny będzie towarzyszył jeszcze wszystkich porad dotyka pan bardzo poważnej sprawy, jaką są szczepienia określono priorytetowe grupy też wskazano ludzi przewlekle chorych jako tych, którzy kwalifikują się do przejścia w nowym do pierwszego rzędu nie wiem zapotrzebowanie jeśli chodzi o szczepionkach czy nie powinno to być doprecyzowane doprecyzowane jeszcze bardziej szczegółowe nie chciałbym wartościować, które choroba jest poważniejsza, ale chyba jasnym jest pacjent onkologiczny wymaga zaszczepienia w pierwszej kolejności przed pacjentem, który cierpi na nadciśnieniem uchwała przewlekłe choroby przewlekłe nierówna tak to prawda no chorobę nowotworową na szczęście znalazł się w tej grupie 1 bez za, czyli tych świadczeń tych chorób, przez które mogą być szczepione wcześniejszej fazie szczepień niż inne choroby, ale też są pewne jednoznaczności w tym tej propozycji Ministerstwa Zdrowia nawet nasze polskie Towarzystwo onkologiczne apelowało już to, żeby uszczegółowić te zalecenia, a najchętniej rozszerzyć na całą grupę pacjentów onkologicznych szczególnie tych pacjentów, którzy są w aktywnym momencie tej choroby, czyli w trakcie diagnostyki leczenia czy też w krótkim okresie po leczeniu, kiedy odporność słabsza, kiedy są bardziej wrażliwi na ryzyko powikłań związanych z zakażeniem ewentualne zakażenie wirusem mamy dość szczegółowo na razie jesteśmy jeszcze w momencie, w którym mamy problem z dostawami szczepionek, więc ta faza nie zostaną na szczepienie osiągnięta, ale liczymy na to, że do szczegółu żadna z sądem wytyczne, bo to też pozwoli szybciej pacjentów wyszczepić istotą takiego szczepienia to jest poza tym, żeby chronić tego pacjenta przed ryzykiem zakażenia i powikłań związanych z zakażeniem i jednoczesnym leczeniem onkologicznym toż jest to, że na chronimy innych pacjentów którymi ten chory styka się podczas procesu diagnostyki i podczas hospitalizacji szpitale onkologiczne też chronić personel pacjent szczepiony jest mniejszym obciążeniem dla personelu, które na co dzień się spotyka się pacjentami i mecz myśmy nosi teraz wszyscy wiemy, że w okresie pandemii obdarzono wszystkie problemy z odpowiednią liczbą lekarzy pielęgniarek no trzeba ten persony chronić zresztą cały personel lekarze też techników bardzo ważna grupa zawodowa są takie dane medyczne, które pokazują, że najgorzej w czasie pandemii reagowali pacjenci z rakiem płuca ci pacjenci z najbardziej zaawansowanym chorobą nowotworową w tej grupie w tych grupach pacjentów największą śmiertelność, jeżeli chodzi o zakażenie jednoczasowe wirusem covid 19 i tutaj dla tych chorych szczególnie musi ułożyć czy pańskim zdaniem koronawirus też zbierze swoje żniwo onkologicznie tak się tak się wyrażę czy bardzo trudny przebieg tej choroby może wywoływać nowotwory płuc znaczy to sam wirusy wywołują oczami ten wirusa nie ma dowód na to, że wywołuje nowotwory, ale ślad, jaki pozostawia choćby w płucach pacjenta na pewno upośledza funkcje płuc pacjenci i tak mają uszkodzone płuca, chociaż przez nowotwór płuc, więc to wszystko razem nakłada się jej powoduje olbrzymie ryzyko na konto naprawdę przyspieszonego i to widać w tych danych, które są dostępne, które w publikacjach, które czytamy czy nawet wstępnych analizach materiału, który zbiera się w Polsce materiały informacyjne oczywiście wszystkich danych klinicznych plus połączonych z danymi o śmiertelności naszych pacjentów także to powoli się pojawia mówi powoli jednak nowotwór to nie jest także widzimy to jest nagła śmierć tak jak w przypadku zawału tylko to jest po kilku miesiącach pół roku roku obserwacji pacjenta widzimy, bo progresji choroby możemy ją chorobę nowotworową zatrzymać nas z tamtym etapie jego rozwoju i wstępnym zaawansowaniu niższym zaawansowaniu także bardziej zaawansowana choroba nowotworowa jest dużo gorzej no tak szczerze powiem najgorzej będzie dopiero za rok i wtedy zobaczymy efekt ostateczny tej pandemii jak to spowodowało, jakie wyniki nasze leczenie się pogorszą w stosunku do poprzednich lat, ale ten efekt będzie widoczny w w wielu krajach nie tylko w Polsce w całej Europie, a nawet podział szczególnie mocno będzie to widoczne w wielkiej Brytanii Stanach Zjednoczonych tam dostęp nawet szpital onkologiczny jest bardzo utrudniony, a tu muszę powiedzieć, że sprawna dosyć organizacja nowych wytycznych i te rekomendacje oraz zalecenia ochrony Onkologii przy właśnie za przekształcenie szpitali szpitale covidowe w Polsce działa, więc tak naprawdę pacjenci onkologiczni mieli dziś zgłosić co prawda nie mogli zgłosić się do najbliższego szpitala z tą chorobą onkologiczną, ale szpital onkologiczny był otwarty dla pacjentów onkologicznych cały czas nigdy nie byliśmy zamknięci przez cały okres pierwszej drugiej fali pandemii działaliśmy pod dużym zatrudnieniu z dużymi problemami, ale stale pacjenci byli przyjmowani, mimo że personel też chorobą i to na poziomie nawet 2030% w niektórych szpitalach, bo takie informacje też na pewno do pana redaktora dotarł dziękuję panu bardzo za rozmowę prof. Adam Maciejczyk prezes polskiego Towarzystwa onkologicznego, bo naszym gościem cyklu życie w covidzie w niedzielnym magazynie Radia TOK FM kłaniam się panie profesorze dziękuję dziękuję panu redaktorowi państwu panu redaktorowi szczególnie zainteresowani problemami polskiej Onkologii dziękuję bardzo, dobry wszystkiego najlepszego państwa zapraszamy teraz na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŻYCIE W COVIDZIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA