REKLAMA

"Przyjmijmy do wiadomości, że przyjdzie nam żyć w otoczeniu, w którym nie ma deflacji"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-02-08 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
25:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka rozpoczynamy drugą część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry pan Henryk Orfinger współzałożyciel i przewodniczący rady nadzorczej dr Irena Eris jest gościem drugiej części jak dzień dobry dzień dobry pan dr Jarosław Janecki szkoła główna handlowa w Warszawie warstwa ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry mieliśmy być nieco szerszym składzie, ale w ostatniej chwili okazało się, że to niemożliwe 14% na tyle pan Ludwik Kotecki Rozwiń » wespół z panem dr. Andrzejem Rutkowskim wyliczyli realizację strategii odpowiedzialnego rozwoju, która w skrócie nazywana jest także strategią Morawieckiego to powiedziałbym no słabo to pytanie kieruję do pana dr. Janeckiego zaskoczony pan jest oczywiście jak będzie publikacja obejrzymy dokument metodologię tak dalej, ale 14% jak mówił Ludwik Kotecki to naprawdę słabo no oczywiście to jest to jest bardzo bardzo niezadowalający wynik i trochę możemy mieć się zastanawiać się, dlaczego akurat w tej sytuacji powstaje jakiś nowy plan, który w, które ma pokazywać się nowe wyzwania dla narządu dla społeczeństwa dla przedsiębiorców no dobrze było, gdyby te wszystkie zapowiedzi przynajmniej część tych zapowiedzi no była może nie jest realizowana, ale rozpoczęta tak, żebyśmy mogli mówić o pewnego rodzaju kontynuacji pamiętajmy, że tego rodzaju plamy są realizowane w okresie długoletnimi tutaj to, że nikt nie miałby pretensji, gdyby było jakieś opóźnienie w 2 czy trzyletnie, ale w sytuacji, kiedy byśmy wiedzieli, że rzeczywiście ma miejsce kontynuacja pewnej myśli strategii to wówczas z pewnością nie myśmy mówili o jakiś problemach związanych z niepewnością czy też czy też z pewnego rodzaju też chaosem związanym z priorytetami jakie, jakie są przedstawiane wszystkim do realizacji tak czy tutaj no lepiej byłoby, gdybyśmy skupili się na tych priorytetach realizowali je, a jeżeli nawet co się nie udało zrobić no to przemyśleć tę sytuację i zastanowić w jaki sposób to strategie można można zmienić czy też zmodyfikować, ale nie ustawiać jakąś nową strategię już teraz jak pan pan minister Kotecki powiedział tutaj taka sama o tym, że liczył realizację tej strategii na 14% to jest dla mnie jasne, dlaczego rząd uroczyście nie zamyka strategii odpowiedzialnego rozwoju, publikując właśnie jej wykonanie oceny wykonania przed otwarciem tego nowego polskiego ładu, czyli kolejnej strategii wszystko staje się jasne mam jeszcze do pana prezesa Singera pytanie pan prowadzi biznes przez lata zajmował się biznesem w biznesie działa się przyjmuje różne strategie krótko średnio długookresowe ale gdyby firmie ktoś przyjął strategię taką na 5 lat i miał 14%owej wykonanie jak pan to biznesowe ocenił czy też w ogóle uniemożliwia, dlatego że nigdy nie robi się planów pięcioletnich pod podsumowuje ich 5 latach to co roku analizowane aktualizowane porządkowane świadczy dokonali imienia jest rzeczą naturalną oczywistą, że plany muszą ulegać zmianie i pakowanie tego jak wygląda nasze życie bieżące w związku z tym zupełnie inaczej myśli ponad nasze plany muszą mieć realny nie wiemy też planuję kopano fantazją nawet jak sami tak dobieramy chyba też przedsiębiorstwo radzi się do Brada widziano budowali właśnie niczego często opierają się na intuicji dać poczucie wiemy oceny może fachowcy mówili nam, że zła droga ich drogo, ale cały czas kontrolowaliśmy pani nie było takiej sytuacji, żebyśmy czekali kilka lat na lata, jeżeli po drodze wszystko działo się do wzięcia strategia była realizowana, jeżeli cokolwiek się chciało sobie była korygowana zmieniana nie ma żadnego problemu w tym, żeby dokonać zmiany to nie jest to nie jest żadna zmiana nie jest żadnym problemem oczywiście i tak powinno być czekamy czekamy na szczegóły tego rozliczenia strategii odpowiedzialnego rozwoju w dokumencie, który mówi nasz gość w pierwszej części magazynu EKG pan Ludwik Kotecki oczywiście przypominam rządzący już zapowiadają, mimo że tej strategii odpowiedzialnego rozwoju sami nie rozliczyli, ale chyba już zamknęli rubla pod koniec minionego roku zapowiadają nam kolejną strategię zobaczymy, więc jak to będzie gośćmi magazynu EKG są panowie Henryk Orfinger i Jarosław Janecki K2 to pana dr. Janeckiego jeszcze mam pytanie w oczekiwaniu na ponowną suszenie się z panem prezesem Orfinger rem jak co istotnego jeśli istotnego coś usłyszeliśmy od prezesa Narodowego Banku Polskiego w miniony piątek było spotkanie trudno powiedzieć z dziennikarzami było spotkanie konferencja prasowa, gdzie odczytywano wcześniej nadesłane do banku pytanie, więc wybrane przez przez bank pytania czy dla nas konsumentów, którzy na co dzień złotym płacą interesują się wymiarem stóp procentowych poziomem, bo to w końcu oprocentowanie naszych lokat albo kredytów no jeszcze martwi nas lub nie inflacja czy coś istotnego od prezesa banku usłyszeliśmy z mojej perspektywy najważniejszą sprawą było to, że bank centralny w dalszym ciągu jest przygotowany do operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych w ogóle dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym ja wiem, że to może dla zwykłego konsumenta jest może nie sprawa najważniejsza, ale to pokazuje, że jednak bank centralny będzie interweniował będzie starał się pewien sposób jednak wpływać na no sytuację, jaka jest w sektorze sektorze bankowym no ale ogólnie jako konsumenta nie dla pana jako ekonomisty to ma znaczenia dla mnie ta akurat ma znaczenie, dlatego że o tak naprawdę znaczy to znaczący sposób wpływa na rentowności rentowności papierów skarbowych na nadpłynność w sektorze i ja generalnie mam tym momencie akurat, którym się znajduje AB mamy dużo wątpliwości czy 3 kolejne tego typu działania są są w tym momencie akurat potrzebne tak, ale ma znaczenie dla nas konsumentów czynie no daleko dla nas konsumentów może mieć o tyle znaczenie, że konsumenci powinni Generali powinny być się w miarę czuć się bezpieczniej z punktu widzenia tego co co się dzieje w tym sektorze bankowym tak to są zapowiedzi banku centralnego, że w tym przypadku zagrożenie destabilizacją sektora finansowego na nie grozi natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na 1, że to może przedstawieniach panie doktorze, jeżeli jeszcze 1 rzecz tak, ale dla kogo chodzi o sprawę związaną z interwencjami na rynku walutowym tutaj też, kiedy bank jest aktywny na rynku walutowym wpływa na kurs dokładnie taki tutaj akurat te zdania oczekiwać, że tak rzeczywiście będzie w przyszłości, że będzie jeszcze bank się na tym rynku pojawiał, dlaczego do pana dopytam być może w trzeciej części EKG gdzie, gdy będziemy złotym rozmawiać to mam nadzieję jeszcze do tego tematu wrócimy mówił pan dr Janecki wie pan nie prezesie do pana prezesa Singera kolejne pytanie gotowi na otwarcie obiektów hotelowych w najbliższy piątek cały czas na usta, a 3 miesięcy jesteśmy gotowi niech pan żartuje Anna nie żartuje, dlatego że proszę pamiętać, że byliśmy zamknięci na wiosnę przez 2 miesiące i wtedy też szykowaliśmy dostarcza szykowaliśmy się do odparcia potencjał takie pandemicznej, która była zupełnie inne niż teraz prawie nikt nie wiedział też pandemia w efekcie przeprowadzaliśmy były kary bardzo daleko idące my właśnie przygotowaliśmy się wtedy na tyle dobrze, że cały czas jesteśmy gotowi działać w maju w warunkach, które oznaczają bardzo ostre rygory dzień, ale czy może ona elementem na obrazie ze swojego biznesu lub od rozumiem osób, które w podobnym biznesie do pana operują pewnie wymieniać informacje wiedzę ruszyły rezerwacje będzie jakieś zainteresowanie wiemy, że takie wydarzenie w hotelach to branie na procent Marc czy pan ma też by jechać czy nie, bo dziś ruszyły rezerwacje w sposób przewidywaliśmy zresztą to znaczy jedenastej godzinie po konferencji w trakcie konferencji premiera Morawieckiego zaczęły się telefony maile i próba kontaktu Ukrainy byliśmy w stanie nadać list tak ludzie są tak spragnieni ruszenia Polskę ruszy w ogóle duszenia się tak wyjazdu aktywności stan psychiczny ludzi się pogarsza m.in. dlatego że siedzimy zamknięci ograniczyli by nie możemy restauracji nie możemy do klubu może mieć nigdzie i w związku z tym w ciągu kilku godzin mieliśmy naprawdę aż 3 hotelach obłożenie, które powodowało, że musieliśmy później kolejnym gościem potencjalnym odmawia, ale restauracja hotelowa będzie czynna ludzie dla to jest jedyny element jest tutaj jakby niedopasowany, bo naprawdę byliśmy tak przygotowani do innych funkcjonowania hotelu, że gastronomia w klasycznym wymiarze tylko dla gości hotelowych naprawdę nie jest problemem, ale skoro decydenci zdecydowali, że room Service być jesteśmy na to przygotowani stały w restauracji zostały skręcone nóżki jeżdżą po hotelu jesteśmy przygotowani i gości to nie zraża to sobie wyobrazić, że goście tak sprawnymi roku, że są gotowi dać na serwisie na konsumpcję w hotelu to oczywiście aranżujemy w sposób najbardziej przyjazny, ponieważ można mieć to znaczy będziecie jak rozumiem to wszystko robić, bo taką powiada pan a jakby się teraz działa przecież chyba teraz leczenie już ćwiczyliśmy mieliśmy taki okres krótki, że tylko serwis mógł być hotelu i zastosowaliśmy te działania do tej bowiem jesteśmy przygotowani np. ponieważ mamy obłożenie możliwe do zrealizowania 50% na czele z dużą część pokoi stoi pusta w związku z tym np. proponujemy taki pokojach są za mało, żeby tam ustawić proponujemy w sąsiednim pokoju urządzenie nie wiem tego właśnie room Service panie prezesie jak byli ażeby nie trzeba było w tym samym pokoju, w którym się śpiewa sumować jak duże pokoje to można organizować mniejsze pokoje to jest trudno to teraz do tej ramy czy barwnej bardzo dziękuję za nią opowieści jak możemy wyobrażać sobie funkcjonowanie branży i hoteli w najbliższym czasie proszę opowiedzieć tę drugą część czy branża hotelarska utrzymała zatrudnienie, mimo że do piątku jeszcze nie może funkcjonować czy wg pana wiedzy pracownica jest najlepsza branża hotelarska nie jest jednolita w związku z tym nie można powiedzieć otrzymała lub nie otrzymała duża część przedsiębiorców, którzy prowadzą hotele zwolniła pracowników, ponieważ dba np. związane z nimi umowami nie o pracę, a nowymi umowami czasowej było lat tak część, która długofalowo planuje swój rozwój zatrzymała liczby nie zwolniliśmy nikogo wszystkich zatrzymaliśmy to są koszty, które musi być nas stać tarcze nie nie pokrywają nam koszty w związku z tym jakoś tak otrzymamy, jakie panie, ale chcieliśmy 1 rzeczy i turystyki wpłynęło bardzo dużo ludzi jak wpłynęło do różnych innych do przemysłu da do tego sektora dzisiaj dostaw różnego rodzaju bardzo rośnie brak natomiast szok i w ten sposób pozyskiwanie ludzi do pracy na turystyce cały bardzo trudno nie ma ludzi na rynku możemy mówić o bezrobocie to jest to miał być moje zdziwienie właśnie tak rozmawialiśmy z panem Kotecki, aby zachodziła usługowym wracamy do tej dla Rosji niezwykle interesującej teraz mówił pan Henryk Orfinger wcześniej pan Jarosław Janecki ekonomia kapitał gospodarka w radiu TOK FM rozpoczynamy trzecią część magazynu EKG jest dziewiąta 43 Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są pan Henryk Orfinger pan Jarosław Janecki to już nie czekając nie, opóźniając panów zdziwienia pan prezes Martin jako pierwszy bardzo proszę co pana tak też chciałem ja się nawiązać do bezrobocia moje zdziwienie bezrobocie oficjalnie mamy też współpracę i oczywiście normalnej sytuacji się dzieje to jest bardzo wysokie bezrobocie w tej sytuacji jako mali można uznać, że to jest bardzo dobry parametr bardziej, że jada się zastanawiam się wiarygodność tego parametru, bo z 1 strony mamy ludzi przypomnę zresztą pan minister Kotecki, że nie poszukują aktywnie pracy nie ma ich w tym zestawieniu, ale z drugiej strony mamy szarą strefę, która szczególnie w okresie takim jak teraz tego lockdownu jest moim zdaniem bardzo duża by cała turystyka, która funkcjonuje, bo część funkcjonuje nie oszukujmy się opierać na szarej strefie i ci ludzie pracują nie są ujęci żadnych ewidencję VAT w zestawieniach, więc swojego doświadczenia dzisiaj znaleźć ludzi, których te do pracy jest bardzo ciężko ci, którzy odeszli wcześniej do innych sektorów świadczy drugi taki podzielony tak z 1 strony mamy pewien, który radzi sobie albo miary dobrze albo nawet bardzo dobrze w tej pandemii i usługi, które od razu bardzo źle i od ludzi z usług jest bardzo dużo przeszli do przemysłu, który rośli w jamie przemysł generalnie czy to jest część trasy po prostu radzi albo potrzeby związane z pandemią są tak duże, że całej gospodarki bardzo nie ma w tym zakresie rośnie i ludzi nie ma na rynku po prostu nie ma ludzi to nie jest kwestia tego, że za chwileczkę kończą się dotacje i będzie rozwijał bardzo takie będzie przez proszę zobaczyć wersje pierwsza tarcza PFR kilka ofert na to byłyby nie 150 miliardów w sumie zostało wydanych i tam nie ma ograniczeń dzisiaj żadnych zatrudnionych dopiero przy tych goli trzeba nie otrzymywać zatrudnienia, ale już nie trzeba zostało moje zdanie zrzeszone w związku z tym, jakby zostały rozluźnione, jeżeli chodzi o zatrzymanie ludzi i nie będzie żadnej wielkiej hali zwalniania ludzi, bo jeżeli wytrzymaliśmy tyle, jeżeli opieramy dzisiaj hotele i powoli wdrażamy turystykę, ale również kina teatry itd. to, jeżeli w ciągu 2 tygodni okaże się, że możemy to utrzymać to nie będzie moim zdaniem żadnej wielkiej fali zwalniania ludzi tak, ale pan mówił o tej o tej części biznesu, która jest zmrożona są jeszcze takie, które nie są narażone to one już moim zdaniem dawno straciły tych ludzi ja nawet nie mieć pozbyły się straciły na rzecz innych gałęzi przemysłu i innych trzeciej bierze potrzebowały ludzi mówił wcześniej mówił pan Henryk Orfinger coś takiego z makroekonomicznego spojrzenia pan do pana Jarosława Janeckiego mam pytanie jakaś polemika albo zgoda prezesa Marcin g, proszę bardzo, tak no jako kontynuujące ten temat można się zastanowić co w takim razie będzie się działo z procesami cenowymi, ponieważ zazwyczaj w takiej sytuacji no powinna pojawić się pewnego rodzaju walka o pracowników to powinno zaowocować wzrostem płacy i być może również przełożyć na procesy cenowe, ale generalnie jestem zbudowany tutaj bardzo pozytywnie determinacja przedsiębiorców i tutaj naprawdę oni robią wszystko, aby dostosowywać się do szybko zmieniających się regulacji husarzy także tacy, którzy w użyję tego słowa mam nadzieję, że nie nie będzie ono niewłaściwe w desperacji otwierali te biznesy, bo zupełnie inaczej pewnie, działając w mniejszej skali, a chcieli jakoś poradzić sobie jak sami zresztą mówili także przedstawiciele różnych branż naszej antenie to nie jest bunt to po prostu ostateczność potrzeba tego otwierania biznesu o tym przecież w ostatnich dniach wielokrotnie mówiliśmy dokładnie taki tutaj jeszcze może, kontynuując temat związany z cenami, a no ja jestem nieco zaskoczony tym co się dzieje my w gospodarce niemieckiej w Niemczech w styczniu inflacja skoczyła do 160% przypomnę, że w grudniu była tam deflacja minus siedemdziesiątych ten wzrost cen to jest przede wszystkim efekty powrotu stawek VAT po prostu Niemcy wrócili do starych stawek VAT przedkryzysowych, ale również w Niemczech nastąpił wzrost płacy minimalnej i tutaj też ciekawą skanu zwraca się teraz powszechnie uwagę na to, że niektóre ceny w tym np. ceny odzieży one po prostu nie spadały tak bardzo jak rok poprzedni z tego względu, że sklepy były sklepy były zamknięte Generali nie organizowały tak licznych promocji czy też wyprzedaży to jest też efekt ptaki, które wpływa no na to że, że te ceny zazwyczaj sądową w okresach takich zwyczajowych wyprzedaży nie obniżają się no mamy mamy inflację wyższą w Niemczech i zobaczymy co będzie w Polsce jasno, że po prostu powinniśmy przyjąć do wiadomości to, że ten efekt taki deflacji, który zazwyczaj importowaliśmy z zagranicy w tym roku ruszy nie będzie funkcjonował i jeżeli już przyjdzie nam życie w takim otoczeniu gdzie, gdzie nie ma deflacji jest już nieco nieco wyższa inflacja mówił pan Jarosław Janecki to jest magazyn EKG za chwilę kolejne zdziwienia, a teraz krótki jeszcze przegląd informacji rynkowych i 20 na plusie takim powiedzmy pół procentową 1966 punktów pozostałe indeksy na naszej giełdzie także na plusie euro 448USD 372 frank 4zł 14gr funt 5zł groszy prawie 12 w kawie czy to były pana zdziwienie to do dyrektora Janickiego mam pytanie czy pan jeszcze ma jakieś zdziwienie no w zanadrzu mam jeszcze jedno z roślin prac ze zdziwieniem związane, ale takie pozytywne mianowicie prezes EBC ostatnio pani Krystyny legat stwierdziła wystąpiła z takim przemówieniem apelem mianowicie, abym powiedziała ona, że anulowanie długu covid owego państw strefy euro jest nie do pomyślenia jest to my reakcja na apel 150 ekonomistów, którzy postulują anulowanie zadłużenia państw strefy euro europejski bank centralny i pani pani prezes zwraca tutaj uwagę na to, że zamiast taki no sporej energii, jaką poświęcają ekonomiści na to, żeby protestować zajęli się jednak tym w jaki sposób wykorzystywać zadłużenie przeznaczać na na cele takie, które by wspomagały gospodarkę to jest w sumie słuszny apel, ponieważ no jako zajmujemy się czasami rzeczami, które wydaje się mało realne w kolejności tak jak w Polskiej polityce wie pan ciągle to samo mówił pan Jarosław Janecki panie prezesie do pana prezesa Findera pytanie ma pan jeszcze jakieś zdziwienie to właśnie teraz, proszę bardzo, dziwią różne rzeczy wie pan jestem przedsiębiorcą wszyscy mówią o skali makro i bardziej jestem skoncentrowany z nami Tomasz takich bardzo Mika, ale panowie myślę o tym co się dzieje tu dzisiaj mnie i to nauka bardzo ładnie dużo dyskutujemy ostatnio pracy zdalnej jak i ekwiwalenty jak pracownikom wynagrodzić przyznam też, że Unia to nie jest temat, który wywoła spowoduje to wyraz dużo pan raczej odwrotnie tak, ale uważam są 2 obszary raz do uregulowania 1 to jest sprzęt wyposażenie potrzebne do pracy pracownika w domu jego montaż, a drugi taki ubezpieczeniowe i to są tylko 2 tematy, które moim zdaniem powinien być rozwiązany dyskutujemy o tym różnych rzeczy, które są de trudne nie mówiąc już na tym, że praca zdalna, a opóźnia rozwój przedsiębiorstwa oraz innowacyjność umiejętność tworzenia ciekawych fajnych rzeczy z domu nieznacznie mniejsza niż takie się w zespole jeszcze warto zacząć to takie moje drogi pana takie podejście do świadczenia czy poparte badaniami doświadczeń ja bardziej mówi osobistych doświadczeniach z własnym spojrzeniu nie prowadzimy takich badań jak czytamy badania oczywiście pytamy pracowników to oni chcą znacznie więcej zaczęliśmy ten wydaje się naturalne mówi moje doświadczenia, które wcale nie wynikają z tego, że jeszcze pracowników wydusić jakieś wyjątkowe rzeczy mam wrażenie, że zgadzał się temu, że są traktowani bardzo przyzwoicie, ale chciałbym, żeby było realnie i rozsądnie i ze świadomością co oznacza praca zdalna na dzisiaj musi być nie ma wyjścia, ale trzeba pamiętać o tym, że ona tak jak z opcjami mieliśmy przecież dzisiaj informacje na temat tego jak się uczą dzieci zdalnie co widzialne w nauce zdecydowanie i tak samo sprawowaną przez pamiętajmy, że mało tego ta praca zdalna dotyczy, jakiej grupy pracowników 15 proc w skali kraju Unii przez produkt na produkcji nie zrobią nic w domu hotele trzeba pracować hotelu nie da się pracować 15% mojej załogi 1000 osób może pracować zdalnie i podejrzewam, że to jest w skali kraju taki parametr właściwy jak te wróci możliwość pełnowymiarowego prawa pełnowymiarowej pracy w biurze to wszyscy wrócą do biura w jakimś zakresie tak my mieliśmy jeszcze przed pandemią wprowadziliśmy 1 dzień pracy zdalnej na życzenie pracownika za zgodą przełożonego jak ktoś raz w tygodniu pracować zdalnie, proszę bardzo, natomiast jak przychodził na taką pracę w sposób ciągły zdalną pana naprawdę z punktu widzenia rozwoju firmy jest szkodliwa oczywiście pomijam taki biały jak księgować np. głosować przykład, że jedna z pań pracujących księgowości wyjechała z mężem do Chin 23 lata temu stamtąd pracowała nie było żadnego problemu co pewne obszary, gdzie praca zdalna jest łatwa i nie wymaga księgowość o taką nieładnie poprawianie dokumentów księgowości można robić w każdym miejscu na świecie i autora tutaj bronił, że w polskich warunkach to nie jest wyłącznie odrabianie dokumentów, bo przepisy i zmienność przepisów FIFA oraz wyjątkowo troskliwość organów skarbowych wymaga wielkiej wytężonej pracy to była ciekawa relacja, ale jak rozumiem właśnie na własnych opiniach i przemyśleniach mówił pan prezes Henryk Orfinger współzałożyciel przewodniczący rady nadzorczej dr Irena Eris wcześniej pan dr Jarosław Janecki szkoła główna handlowa w Warszawie Towarzystwo ekonomistów polskich i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA