REKLAMA

8 lutego 1296 roku został zamordowany król Polski Przemysł II

Powrót do przeszłości
Data emisji:
2021-02-08 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
święta Bożego Narodzenia król spędził w Gnieźnie brandenburczycy już wówczas śledzą każdy jego krok, bo koronacja Przemysła przed pół rokiem, a wcześniej objęcie przez niego całego Pomorza gdańskiego napawają Marche niepokojem cel Piasta jest jasne ponowne zjednoczenie wszystkich ziem polskich jest kwestią czasu aż przemysł upomni się i o tereny Wielkopolski, które trzyma teraz w swym ręku marchia Brandenburska pod koniec stycznia król udaje się najpierw dopust, a Rozwiń » potem do obdarowanego Rogoź na nad wełną zatrzymuje się na niewielkim zamku Kasztelańskim Dwór zostaje rozlokowane po okolicznych domostwach w ostatnie dni karnawału organizuje uczty i turnieje czujność ochrony słabnie z każdym dniem z każdym wypalonym do dna pucharem tymczasem 30km dalej czekają na wieści margrabia brandenburski od czwarty jego brat Konrad wśród ludzi przemysłu mają swego informatora sygnał do dogodnego ataku przychodzi po kolejnej wielkiej uczcie, którą przemysł wyprawił na długo przed świtem zamachowcy atakują głęboko śpiące otoczenie króla przemysł najbardziej przytomny z grupą przybocznych stawia silny opór, lecz wkrótce wpada na ziemię nogami pokryte ranami zostaje posadzony na koń i porwane brandenburczycy ruszają z kopyta, ale ranny później ucieczkę, a jego stan właściwie nie daje nadziei na przetrwanie tej podróży zostaje dobity, a ciało porzucone w śniegu raptem 6km od Rogóźna jest 8lutego 1290 tego szóstego roku dobry wieczór państwu witam państwa w audycji powrót do przeszłości przy mikrofonie Karolina Lewicka moim państwa dzisiejszym gościem jest dr Sebastian Adamkiewicz historyk muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi oraz publicysta portalu histo tak org dobry wieczór panie doktorze dobry wieczór pani do budżetu państwa w chwili, kiedy na polityczną scenę wkracza przemysł drugi główny bohater tego wieczoru rozbicie dzielnicowe liczy sobie już 100 kilkadziesiąt lat pamiętamy rok 11003008. jednocześnie tendencję pod koniec trzynastego wieku Sojusz ewidentnie ku zjednoczeniu, bo sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy kilkanaście księstw bez żadnej władzy centralnej i coraz więcej grup społecznych zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji stan posiadania polskie po prostu zagrożony szczególnie o ponowne zjednoczenie ziem polskich zabiega można władztwo kościół silnie zaniepokojony rosnącymi wpływami niemieckimi i na te potrzeby odpowie właśnie przemysł drugi na to potrzeba także pewnie na własne ambicje polityczne, ale zacznijmy od tego panie doktorze kim jest kim był przemysł drugi po grobowiec księcia Wielkopolskiego Przemysła pierwszego tak przed drugim faktycznie jest synem Przemysła pierwszego to jest 1 książę Wielkopolski ta jest by przemysłu pierwszy jest synem Władysława Odonica też takiego księcia Wielkopolskiego, który swego czasu władze w Wielkopolsce walczył natomiast sam przemysł jest faktycznie wnukiem Władysława Odonica, a syn tegoż przez przemysł pierwszego i żeby sobie jeszcze uświadomić, jakiej rzeczywistości przemysłu drugi się rodzi i jakiej funkcjonuje przez dłuższy czas trzeba powiedzieć, że ów przemysł drugi umiera nie znając swego ojca tak pani wspomniała jest grobowcem przychodzi na świat, bo pan powiedział umierać przepraszam przychodzi na świat faktycznie przychodzi na świat, kiedy jego ojciec już nie żyje jest synem przemysł drugi jest celem Elżbiety wrocławskiej, czyli też Piastów ne, a Elżbieta wrocławska jest natomiast z córką takiego władcy, na który jest bardzo znany w Polskiej historii nazwał się Henryk pobożny zginął w tzw. bitwie pod Legnicą mówi tzw. bitwy pod Legnicą, ponieważ historycy, o ile nie mają wątpliwości, że pod Legnicą doszło do jakiegoś starcia rycerstwa polskiego Tatarami o tyle mają wątpliwości co do tego czy to jest bitwa to była raczej jakaś potyczka, więc to jest pewne zarysowanie jak bardzo skomplikowany jest to system więc, więc tak mamy Przemysła teraz ten przemysł drugi przez pierwsze lata swojego istnienia na ziemi znajduje się pod opieką jeszcze 11 postaci ważnej historii Bolesława Pobożnego kim jestem Bolesław pobożny Bolesław pobożny to jest brat tego przemysłu pierwszego, czyli ojca Przemysła drugiego razem jest księciem kaliskim jest księciem kaliskim wskazuje księciem też jego władztwo obejmuje m.in. Gniezno na ten czas, kiedy jeszcze przemysł drugi nie jest dojrzały władcą jest jego opiekunem i w zasadzie sprawuje władzę nad całą Wielkopolską Bolesław pobożny przejmie pieczę nad przemysłem wtedy, kiedy umrze jego matka Elżbieta, której pan doktor mówił to był rok 1200 sześćdziesiąty piąty, czyli przemysł jest wtedy małym chłopcem, bo ma raptem 8 lat sam Bolesław pobożny nie tylko był wielkim wojownikiem, ale ponoć był bardzo ciekawym człowiekiem z 1 strony wyznawca Franciszkańskiej duchowości zwolennik dobrowolnego ubóstwa z drugiej strony właśnie taki wybitny władca i człowiek czynu i oręża no i nie mógł być inne, dlatego że sytuacja polityczna ówczesnej Wielkopolski czy w ogóle Piastów Wielkopolski i dziedzictwa jest bardzo skomplikowana bardzo trudna to jest teren, który jest w oku konfliktu wielkiego konfliktu, który wtedy panuje na ziemiach Polski, ponieważ z 1 strony jest to bezustanne konflikt z książętami śląskimi, którzy również zgłaszają ogromne pretensje do władzy na terytorium całego Królestwa polskiego i odbudowy Królestwa polskiego rock zresztą panie są pretensje nieuzasadnione Śląsk to jest teren, który bardzo szybko rozwija się ekonomicznie, który ma dominuje nad innymi terenami Królestwa polskiego ekonomicznej tutaj tablicy Książąt śląskich są bardzo duże w przypadku Wielkopolski trwa bardzo duży spór długi spór pomiędzy Śląskiem, a właśnie Wielkopolską o tereny, które dzisiaj nazwalibyśmy ziemią wieluńską czy też ziemią ruską, czyli teren, który łączy Śląsk z Małopolską Wielkopolską tak naprawdę umożliwiał im w ogóle jakiekolwiek plany ekspansji to jest pierwszy kierunek, który na dziś wymusza właśnie my i to waleczności i to aktywność międzynarodową drugi kierunek to jest z pewnością kierunek Pomorza gdańskiego i w tej dzisiejszej opowieści o przemyśle drugim ten wątek Pomorza gdańskiego będzie wracał będzie wracał nieprzypadkowo, dlatego że Pomorze gdańskie to jest taki teren, który pragnie, aby było kilka dziesięcioleci uprosił zacznie się wybijać na niezależność nie powiem na niepodległość, ale na niezależność to będzie związane oczywiście rozwojem w Gąsawie zabójstwem Leszka białego z osłabieniem władzy centralnej z takim apogeum rozbicia dzielnicowego i właśnie na Pomorzu gdańskim taki władca Anne rodu sobie słabo rodziców on będzie starał się wybić na taką niezależność Świętopełka drugi on zacznie budować na Pomorzu gdańskim pewną niezależną od Piastów władze początkowo jest tam namiestnikiem natomiast później faktycznie zacznie budować bardzo silną władzę i to jest drugi taki kierunek polityki wreszcie trzeci niezwykle ważny punkt element polityki i punkt polityki Wielkopolski w tym okresie to jest oczywiście teren ziemi Lubuskiej Pomorza Zachodniego, gdzie coraz bardziej swoje władztwo rozpościera będzie tzw. marchia Brandenburska marchia Brandenburska, która tutaj trzynastym wieku zacznie wyrastać na głównego główną główny taki twór państwowy, który zacznie rywalizować o dominację w tej części Europy to jest taki trzeci kierunek dla Wielkopolski bardzo ważny będzie być może czwarty kierunek to jest oczywiście to są ambicje dotyczące Krakowa i odbudowy wspólnoty polskiej natomiast najważniejsze są 3 wcześniej wspomniane kierunki z 1 strony konflikt ze Śląskiem z drugiej strony Pomorze gdańskie no oczywiście spór z mafią Brandenburską to teraz pytam panie doktorze, bo mówiliśmy o tym, że przemysł pierwsze przychodzi na świat po śmierci swojego ojca dokładnie 4 miesiące po śmierci trzydziesto sześcioletniego Przemysła pierwszego jest oczywiście po ojcu nominalnym władcą Księstwa poznańskiego mówiliśmy o tej pieczy Bolesława Pobożnego, który był władcą ziemi Kaliskiej czy nikt przemysłowi drugiemu nie miał ochoty wyszarpać ojcowizny no i usług taką postacią w sposób naturalny były gdzieś jego stryj, czyli Bolesław pobożny, który mógł mieć ambicje do tego, żeby gdzieś tego dorastającego chłopca na powstrzymać przed ewentualnym objęciem władzom w całej Wielkopolsce, ale sam przemysł drugi oczywiście sam przemysł drugi oczywiście na to nie pozwolił mamy tam bardzo ciekawy epizod, do którego być może za kilka wrócimy uwięzienia Przemysła drugiego i też jego uwolnienia i faktycznie odzyskania tego dziedzictwa poznańskiego to jest taka postać właśnie Bolesław pobożny, który w tamtym czasie może być takim człowiekiem, który gdzieś ten tom to władztwo w Poznaniu będzie chciał przemysłowi drugiemu wyrwać to od razu powiedzmy o tym okresie, ale zaczną od roku 1200 siedemdziesiątego drugiego, kiedy stryj kilkunastoletniego Przemysła drugiego uczynił nominalnym przywódcą wyprawy zbrojnej przeciwko Brandenburgii i wówczas zdobyto nowy gród w Strzelcach Krajeńskich tam też odbyła się rzesz mieszkańców grodu ponoć przemysł otrzymał poufną wiadomość, że na straży grodu w Drezdenku stoi zaledwie kilku rycerzy zdecydował się na szybki atak, więc odniósł sukces był triumf, więc jak rozumiem to było takie wdrożenie do pracy politycznej i militarnej na taki jest oczywiście był taki zwyczaj, że na czele wyprawy wojskowych dobrze by zostali książęta albo ktoś książęcego rodu dziewice najczęściej w taki już bezpośrednich działaniach zbrojnych na zastępowali Książąt książęta byli zastępowani przez wojewodów przez kasztelana i tak w tym przypadku było, ponieważ tutaj takim faktycznym dowódcą tej wyprawy był wojewoda poznański przed euro czy Kasztelan kaliski Janko oni odbyło bywali tutaj bardzo ważną rolę natomiast my ta wyprawa wojenna faktycznie zakończyła się taką inicjatywą podjętą ściśle przez Przemysła drugiego, czyli spalenia grodu w Strzelcach Krajeńskich nowego grodu i tutaj oczywiście z 1 strony mamy bardzo takie dramatyczne relacje mówiące o spaleniu strzelec Krajeńskich wspólnie z mieszkańcami często wyobrażamy sobie, że to są kobiety dzieci przy czym trzeba też zaznaczyć, że ten gród w Strzelcach Krajeńskich miał taki charakter było wybitnie obronny prawdopodobnie to był taki gród, który zazwyczaj budowano, kiedy budowano jakąś przewagę na granicach starano się budować przewagę militarną na granicach to oczywiście stawiano różnego rodzaju grody, które miały taki charakter obronny do premii zawsze można było się wycofać, ale też, z których można było prowadzić działania zbrojne i właśnie brandenburczycy jeden z takich Grodów wybudowali w Strzelcach Krajeńskich i prawdopodobnie grób stricte militarnych także, kiedy przemysły zaatakował gród w Strzelcach Krajeńskich to wydaje się, że główną jego obsługę faktycznie stanowili wyłącznie militarnie obrońcy trzeci wojowie, którzy rycerze, którzy osadzali osadzeni byli w tym były w tym ogrodzie no faktycznie do takiej bardzo krwawej rzezi obrońców doszło co zresztą nam troszeczkę nie tutaj pokazuje, że ten czas średniowiecza i ślad szlachetni rycerze, którzy stawali do boju to jest trochę mit średniowieczne to był bardzo krwawy czas czas do krwawych rozpraw i tego typu palenia Grodów i spalania Grodów i palenia w zasadzie do gołej ziemi im mordów na obrońcach było bardzo wiele po to nie są szlachetne wojny wydaje nam się czasem, że te wojny średniowieczne są takie bardzo szlachetne takie grzecznie, ale nie wręcz przeciwnie to są często wojny bardzo brutalne bardzo krwawy i też bardzo bezwzględne, które nie liczą się z pojedynczym człowiekiem, który w, których interes i to w jaki sposób by pokonamy wroga jak zmusimy go do ostatecznej kapitulacji jest dużo istotniejsze od jakiegoś jednostkowe jednostkowych przypadków czy jednostkowej woli także tutaj warto na tę wyprawę faktycznie przemysł drugiego spojrzeć też w ten sposób, bo ona dziś pokazuje też pewną obyczajowość wojenną tamtej epoki zresztą warto tu też wspomnieć, bo wspomniała pani o Drezdenku to też kolejny bardzo ważny gród bardzo ważny gród właśnie na pograniczu polsko brandenburskim, który będą trwały wojny Drezdenko będzie, a to odbudowane, a to znowu palone tutaj tego czasu tych powstanie nowego grodu i niszczenia starego grodu będzie bardzo wiele by pogranicznych miejscowości los tych pogranicznik miejscowości niestety zazwyczaj taki właśnie był już rok później 1200 siedemdziesiąty trzecim roku przemysł został samodzielnym księciem poznańskim jak pan doktor wspominał obejmował tę schedę po rozmaitych kłopotach, bo strój przedłużał swoją władzę nad jego ojcowizną książę był w areszcie domowym zdołał uciec konflikt został zażegnany mam nadzieję, że pan zaraz nam rzucić na ten konflikt większe światło, ale spotkałem też z taką teorią, że Bolesław w ten sposób chciał chronić Przemysła przed zgubnym wpływem króla czeskiego Przemysła Ottokara drugi uosabiał wówczas taki rycerski ideału był światowcem, który zachwycał młodych Książąt Piastowskich, a przy okazji wciągał ich w orbitę swoich wpływów i uzyskiwał nad nimi kontrolę Bolesław pobożny, który był we wrogich stosunkach z Czechami ponoć nie miał ochoty na to, żeby przemysł drugi uległ urokowi Przemysława Ottokara drugiego jest zawsze bardzo zdystansowany od takich teorii, które mówią o pewnego rodzaju uzależnieniu czy też olśnieniem przez jakąś postać wydaje mi się, że dużo bliższe są jednak te teorie, które mówią dziś twardej polityce, która kuratorzy siłą rzeczy o najważniejszych sprawach wówczas decydowała wydaje się, że nie tyle jakaś próba uchronienia przed Przemysła Ottokara drugim, który faktycznie był władcą niezwykle wpływowy jak w ogóle władcy czescy w tamtym okresie był to nie tyle ta chęć uchronienia przed przed właśnie osobowością są chęć opanowania panowania w dzielnicy wielkopolskiej na początku programu wspomniała pani, że mówimy dzisiaj o czasach, które z 1 strony są pewne apogeum rozbicia dzielnicowego, ale z drugiej strony to są te czasy, gdzie istnieje coraz większa świadomość tego, że gdzieś sprawy poszły odrobinę za daleko, że musimy dążyć w kierunku zmniejszenia konsekwencji rozbicia dzielnicowego, czyli jednoczenia poszczególnych ziem, które kiedyś wchodziły w skład Królestwa polskiego tego dum Piastowskiego czasów pierwszych Piastów czy doby Odrodzenia Piastowskiego tutaj na ziemiach polskich to wiązało się również pewną polityką wobec wobec ziem to charakterystycznym elementem polityki było tzw. rządzenie w niedzielę, ale rządzenie w dziale, czyli niedokonywanie podziałów ziemi, czego konsekwencją było rozbicie pogłębianie rozbicia dzielnicowego, ale rządzenie taki sposób, że z 1 strony oczywiście np. synowie zyskują odpowiedzialność na jakimś terytorium, ale tak naprawdę mają mają wspólnie rządzić ojcowizną wspólnie rządzić ojcowiznę tak m.in. rządzić miał przemysłu pierwszy nie właśnie o wy jego brat, czyli stroje Przemysła długiego rejestry Przemysła drugiego, czyli Bolesław pobożny oni tak mieli tak mieli rządzić Wielkopolską i wydaje mi się, że Bolesław pobożny podobnie wyobrażał sobie właśnie zarządzanie całą dzielnicą Wielkopolską nie chciał doprowadzić do głębszych podziałów być może wchodziły jakieś osobiste ambicje i tym podyktowane było właśnie po, żeby przemysł drugi nie za wcześnie zdobył tom niezależną władzę w dzielnicy poznańskiej chodziło o zachowanie jedności Wielkopolski zachowanie jedności tego dziedzictwa, które tych 2 władców uzyskiwał mógł się obawiać, że przemysł drugi, zyskując swoją własną dzielnicę zacznie prowadzić po prostu polityka niezależną, która być może będzie wobec Bolesława po pierwsze, wroga po drugie, pogłębia rozbicie samej dzielnicy Wielkopolski no przychodzimy do samodzielnych rządów Przemysła drugiego skoro miał szansę je już objąć jak wyglądają początki, kiedy pojawia się Przemysła drugiego planu na to, żeby połączyć pod swoim władztwem pod swoim panowaniem jak największą część dawnych ziem Królestwa polskiego i kiedy pojawia się taka, kiedy pojawia się taki pomysł to oczywiście trudno jest w sposób bardzo jednoznacznie określić wydaje się, że ten pomysł związany z władz z władzą na całym terytorium Królestwa się może pojawiać dopiero w latach osiemdziesiątych trzynastego wieku może być związane z postacią Jakuba świnki Jakub świnka po była postać, która dziś pojawia się na dworze Bolesława Pobożnego po postać dość enigmatyczne przeszłości i to jest postać, która faktycznie w 1200 osiemdziesiątym trzecim roku zostaje konsekrowana zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim możemy mówić o postaci, która pewnie gdzieś z przemysłem drugi też wcześniej związana w ogóle z dworem Wielkopolskim i nagle bardzo duże bardzo duży awans awans na tyle duży, że on w ogóle jest duchownym przed tym jak zdobędzie zdobędzie pozycję arcybiskupa gnieźnieńskiego i w tym 1200 sześćdziesiątym trzecim Jakub świnka zostaje arcybiskupem ją od samego początku taką postacią, która ten mit zjednoczonej Polski bardzo silnie nadwozie Przemysła drugiego podkreśla bardzo silnie on towarzyszy nauką, która arcybiskup głosi, więc to jest 1200 osiemdziesiąty trzeci rok jako taki rok, w którym faktycznie tak idea Zjednoczonego Królestwa polskiego ona wraz z postacią Jakuba świnki może może faktycznie funkcjonować natomiast wcześniej przed 1200 osiemdziesiątym trzecim i oczywiście sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana to jest w Polsce przemysł drugi musi przede wszystkim zadbać o swoje dziedzictwo dziedzictwo wielkopolskie, ale też pojawia się problem również wspomniany przeze mnie, czyli Pomorza gdańskiego, które także bardzo duże problemy polityczne związane czy to znając dane ze strony krzyżackiej i też z pewnymi pretensjami Krzyżaków do poszczególnych ziem Pomorza gdańskiego czy też właśnie z rosnącą potęgą Marchii Brandenburskiej to jest niezwykle istotne to są nie jest niezwykle istotne pole działania no i po trzecie pole działania, które też wspominałem, czyli moment, czyli konflikt z konflikt ze Śląskiem konflikt ze Śląskiem takim władcą, który nazywa się Henryk Probus Henryk Probus, czyli Henryk prawy po są też relacje bardzo skomplikowane, bo tak naprawdę władza Przemysła drugiego nie zaczyna się od sporów spróbuj sam, ale od próby ratowania próbą SA, który jest uwięziony przez swoich braci tam następuje taka koalicja zostaje zawiązana między nimi właśnie przez Przemysła drugiego słynna bitwa pod taką miejscowością, która dzisiaj może mieć dość taką nazwę kontrowersyjną, ale zdaje się, że program jest późno, więc możemy powiedzieć o bitwie pod Solcem bitwie pod palcem, która swego ciała, która nazwa pochodzi po prostu od miasta stołecznego kolegów na to tyle co jakiś miasto stołeczne tam dochodzi do bitwy koalicji Książąt Piastowskich, którzy chcą uwolnić Henryka Probusa, który został, który został uwięziony przez innych swoich braci starano się tam wymusić na nim dalszy podział Śląska, więc zaczyna się od pewnego aktu przyjaźni z Henrykiem Probusem, ale później po są stosunki, która opiera się jednak na sporze na konflikcie o wspomnianą ziemię wieluńską ziemię łódzką i takie są właśnie początki rządów Przemysław drugiego natomiast później faktycznie mamy ten rok tysiące 200 osiemdziesiąty trzeci osadzenie Jakuba świnki arcybiskupstwa wie matce dyskusje gnieźnieńskim i początek ambicji, które ostatecznie doprowadzą do tego, że przemysł drugi stanie się poważną postacią jeśli chodzi o walkę o polską koronę, a po co go to co to umożliwi to jest opanowanie całej Wielkopolski najpierw oczywiście śmierć Bolesława Pobożnego śmierć Bolesława Pobożnego tam umożliwi opanowanie całej Wielkopolski panowanie nad całą Wielkopolską będzie czyniło Przemysław drugiego jednego z najpotężniejszych władców z dynastii Piastowskiej, ponieważ pozostali będą oczywiście władali swymi księstwami, ale to będą częste w Cannes małe niewielkie będą mogli mieć ambicje wynikające z pewnego dziedzictwa rodzinnego, ale to przemysł będzie dysponował bardzo dużym potencjale dodajmy, że Wielkopolska właśnie trzynastym wieku stała się obok Śląska taką przewidującą dzielnicą była znakomicie centralnie usytuowane graniczyła niemal wszystkimi dzielnicami rozdrobnionej Polski miała też granice z tymi terenami utraconymi wcześniej, czyli ziemię Lubuską nową marchią, ale skoro jesteśmy w tym 1200 osiemdziesiątym trzecim roku to jeszcze muszę zapytać o wydarzenie, które położyło się czarną legendą na przemyśle drugim, które miało miejsce właśnie w 1200 osiemdziesiątym trzecim roku, a mianowicie śmierć jego pierwszej żony Ludgardy, którą poślubił 10 lat wcześniej, czyli w tym roku 1200 siedemdziesiątym trzecim, kiedy objął swoje panowanie nad dzielnicą poznańską no ta czarna legenda jest związana z plotkami powstałymi dużo później już po śmierci Przemysła drugiego że, że to on stał za przedwczesnym zgonem swojej małżonki, ponieważ ta przez dekadę nie dała mu dziecka tak faktycznie faktycznie żona Ludgarda z jedenastki Meklemburgii jej zmarła w 1200 osiemdziesiątym trzecim roku zresztą tuż przed tuż przed kongresem wspomnianego Jakuba świnki na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i faktycznie czternastym wieku napisany został tzw. rocznik trawki w tym roczniku praskim pojawia się nie taki element takie zdanie, które sugeruje nam, że my to niebyła śmierć naturalna tam pojawia się takie zdanie, że śmierci nikt nie zdołał dociec jak zaszła i to oczywiście był pewien osób dla późniejszych kronikarzy do tego, żeby to historia uzupełniać po samej śmierci żony księcia Przemysła drugiego żadne tego typu sugestie żona mogła umrzeć w sposób naturalny się nie pojawiają nie dostajemy np. relacji dotyczących jakiegoś buntu wewnętrznego czy jakiś pokuty, którą mógł ewentualnie przemysłu drugi mieć wszystko jest to bardzo enigmatyczne i nagle w w wyroku dla 14 wieku pojawia się właśnie takie zdanie, które później zaczyna się na budowę wasz pewną historią, którą już Długosz pisze bardzo dramatyczny sposób i faktycznie pojawi się w tych opisach oskarżenie Przemysła o to, że on stał za śmiercią tej ulga, że to nie przypadek, że prawdopodobnie z tego właśnie powodu, że ona nie dała mu dziecka, a przede wszystkim dała następcy tronu, a wówczas jest to już władca ambitny, który no panuje w Wielkopolsce chce mieć następcę tronu, bo to jest też jeden z takich bardzo ważnych elementów tego czy jest silnym czy słabym władcą, bo posiadanie następcy tronu państwo oczywiście gwarant pewnej kontynuacji polityki nie, ponieważ Ludgarda tego dziecka nie dała, a warto wspomnieć, że wzięła z nim ślub mają zaledwie 14 lat, ale wówczas uważano za pewną dojrzałość kobiecą gotowość do do rodzenia dziecka to przemysł drugi miał lud gardę nakazali zamordować no i tutaj oczywiście pomysłów na to w jaki sposób zamordował jak w jaki sposób doszło do tego morderstwa naturze bardzo duże tutaj późniejsi kronikarze są bardzo są bardzo pomysłowi począwszy od tego, że miała być zamordowana przez swoje służące, które miały ją tam udusić poduszką tylko jakimiś fragmentami bielizny no też mówić jakieś prześcieradła, które miały miały udusić jest oczywiście też wątek, że sam przemysł drugi osobiście zadźgał ją nożem co pewnie nie jest prawdziwe, bo jego wówczas w Gnieźnie, gdzie ona zmarła nie było, ale jeżeli jest najbardziej chyba drastyczna historia o tym, że miała być zgnieciona wkole Młyńskim, więc tych historii o tym jak Ludgarda miała zginąć jest bardzo wiele ja osobiście przychylam się najbardziej do tezy, że ona prawdopodobnie mogła umrzeć po prostu śmiercią naturalną no to się zdarzało różnego rodzaju choroby, które występowały w tamtym czasie, które wówczas nie było uleczalne, ale bardzo często nowotwory które, które dzisiaj dopiero po latach diagnozujemy przez ówczesnych nie były diagnozowane dlatego też czasami pytania, które sobie zadawano, dlaczego ktoś umarł tak wcześnie, żeby pytania, które później będą stawiane w stosunku do Barbary Radziwiłłówny, a ona też prawdopodobnie miała jakiś nowotwór z powodu nowotworu zmarła, czego wówczas jeszcze nie zdiagnozowano, więc ja się przychylamy do tego, że ona po prostu zmarła zmarła śmiercią naturalną natomiast późniejsza historiografia przypisała przemysłowi drugiemu, który znany był ze swojej porywczy kości znany był właśnie chociażby dzięki tym działaniom politycznym, które podejmował też działaniem wojskowym wspomnianym wspomnianym wspomnianym zniszczeniu grodu w Strzelcach Krajeńskich wydawało się, że być może on taki chory wie jakich nienawiści w tym, że był zamierzoną tym małżeństwo mógł dokonać morderstwa Ludgardy wydaje się, że mogło to nastąpić w sposób naturalny warto przy tym dodać, że już kolejna żona Reksa pochodząca ze Szwecji już była jego bardzo ukochaną małżonką włącznie z tym, że przemysł po jej śmierci z kolei potrafi fundować potrafił fundować kościoły klasztory, który nakazywał, żeby za lud gardę palili tzw. wieczne oświatę z RX obce potrafią być też osobą, która kocha w sposób bezwzględny za ręce były te fundacje i np. skąpstwo poznański otrzymało Mieszko silniki w zamian za palenie wiecznej lampki przy grobie zmarłej Reksa urodziła córkę później ślad po niej zaginął zmarł, ale nie wiemy, kiedy nie wiemy też, kiedy dokładnie i gdzie odbył się ślub na pewno w 1200 osiemdziesiątym piątym roku, czyli 2 lata po śmierci lud gardy i pewnie w Poznaniu albo w Gnieźnie trzecią małżonką poślubioną w 1200 dziewięćdziesiątym trzecim roku będzie Małgorzata Brandenburg ska i ona 2 lata później zostanie królową Polski, ale wracam do Pomorza gdańskiego panie doktorze, bo pan powiedział, że to było oczywiście w gestii zainteresowania Przemysła drugiego i w 1200 osiemdziesiątym drugim roku dochodzi do takiego ciekawego wydarzenia mianowicie w Kępnie przemysłu drugi z księciem Pomorza gdańskiego Mściwoja drugim zawarł układ, który zapewni przemysłowi drugiemu objęcie Pomorza gdańskiego po śmierci Mściwoja, gdyby Mściwoj odszedł na wieczną wartę nie pozostawiwszy po sobie męskiego potomka i faktycznie kilkanaście lat później dokładnie 12 lat później Mściwoj zmarł, a przemysł drugi objął rządy na Pomorzu to była częsta figura takie układy jak ja umrę bezpotomnie bez następcy tronu to ty weźmiesz moją dzielnicę dokładnie nie wiemy, jaki charakter miał ten układ, ponieważ to, o czym pani redaktor wspomina po tzw. układ na przeżycie upadł na przeżycie faktycznie te układy na przeżycie były dość popularne w, ponieważ zdawano sobie sprawę z charakteru dzielenia się tego feudalnego dzielenia się poszczególnych księstw, które przecież było też cechą charakterystyczną państwa kryminalnych i o to, żeby zachować pewną jednolitość władz, nad którym sprawowało się tymczasowo władzę na czas swojego życia, żeby zapewnić pewną ciągłość takie układy na przeżycie oczywiście oczywiście zabierano i być może to, o czym tutaj wspominamy to jest właśnie taki charakterystyczny układ na przeżycie przecież historycy też zauważają, że on mieć charakter wyłącznie jednostronny to znaczy on mówił o tym, że w przypadku śmierci Mściwoja drugiego to przemysł drugi obejmie władze wpływ na Pomorzu natomiast odwrotnie już nie to znaczy nie było takiej gwarancji dla Mściwoja drugiego, że w przypadku śmierci Przemysław drugiego nie także Mściwoj obejmie władzę w Wielkopolsce i wydaje się dość naturalne, dlatego że jednak gości wojna nie pochodził z jakiejś ważnej istotnej dynastii to była dynastia z 1 strony oczywiście opiera gdzieś na Pomorzu, ale jednak samozwańcza wywodząca się jakiegoś rodu można ład, czego jednak Piastowie była już poważne dynastia oba jedenastek, która była rozrośnięta władza, która sprawowała władzę na ziemiach polskich już od wieku, więc wydaje się, że taki układ, którym pomieściły drugi otrzymywałby też gwarancję przyjęcia jednej z dzielnic Piastowski no byłby zbyt daleko idący zrozumiałe są takie układy w przypadku jakichś dużych dynastii, które rządzą innymi państwami tak to taki układ byłby niezrozumiały, ale w tym przypadku ta wzajemność prawdopodobnie nie istniała raczej to było dość jednostronne przekazanie władzy przemysłowi nad Pomorze i Sojuszu historycy, którzy twierdzą, że ten układ miał jeszcze inny charakter i tak naprawdę był hołdy lenne był pewną formą hołdu lennego, który ścigał drugi złożył Przemysławowi drugie, uzyskując w ten sposób oczywiście władze na Pomorzu do swojej śmierci, więc zyskiwał ten ciało do swojej śmierci on będzie pełnił władzę na Pomorzu, ale po śmierci pomoże zostanie włączone do władztwa Przemysła drugiego i takie układy również zawierano takie układy również funkcjonowały w tym średniowiecznym świecie na to może wskazywać fakt, że jeszcze za życia Mściwoja czasami przemysł posługuje się literaturą księcia pomorskiego, chociaż de facto szczęśliwą drugi to władze na Pomorzu sprawą, więc my do końca nie wiemy, jaki jest charakter tego układu w Kępnie, ale niewątpliwie i jednym z jego najważniejszych dzięki najbardziej istotnych postanowień jest właśnie to, że przemysł drugi po śmierci Mściwoja może objąć władzę na Pomorzu gdańskim do czego faktycznie dochodzi tak naprawdę to zdobycie władzy na Pomorzu gdańskim to połączenie 2 dzielnic wielkopolskiej i właśnie Pomorza gdańskiego to ono umożliwia Przemysławowi drugiemu później bardzo duży wpływ NATO i uzyskanie po pierwsze, zgodę na koronację królewską my też uznanie wśród innych miastu, ponieważ te 2 dzielnice udaje się z powodzeniem połączyć staje się w ten sposób najpotężniejszym z władców dynastii Piastowskiej to powiedzmy trzeciej dzielnicy, którą ochotę miał przemysł druga, której zająć się nie udało, a właściwie udało się na chwilę, bo w 1200 dziewięćdziesiątym roku na mocy testamentu Henryka Probusa przemysłu drugi objął rządy w Krakowie, tyle że już w 1200 dziewięćdziesiątym pierwszym roku musiał się z Krakowa pod naciskiem Wacława drugiego czeskiego, który wkrótce się tam koroduje wycofać tak zaczniemy od roku 1200 osiemdziesiątego ósmego 200 osiemdziesiąty ósmy rok 200 osiemdziesiątym ósmy roku umiera Leszek czarny to jest władca, który sprawuje władzę właśnie w dzielnicy krakowskiej i warto tutaj dodać, że dzielnica Krakowska była taka dzielnica, którą Piastowie walczyli, ponieważ z nią wiązała się władza senioralna, która co prawda wówczas już była fikcyjna, ale zawsze dawała była była taką bramą była tak im drzwiami do tego, żeby objąć władzę w całym królestwie w całym tym królestwie historycznym no oczywiście dawała pewnie drogę również do koronacji królewskiej mówimy do tej pory ciągle książęta jeszcze nie mówimy o KUL-u, ale zdobycie Krakowa po takiej władzy mogą gdzieś prowadzić stąd też od 1200 osiemdziesiątego ósmego roku trwa oczywiście spór trwa konflikt o to kto ten Kraków zdobędzie no tutaj kandydatów do zdobycia Krakowa bardzo wielu, bo jest też przemysł drugi, ale jest przede wszystkim kamerek czwarty progów, ale jesteś bardzo ambitny Władysław Łokietek, który nie jest jakimś bardzo potężnym władcą spośród wszystkich Książąt Piastowskich, ale jest łatwo bardzo ambitnym, który wiele takich prób zdobycia Krakowa będzie w swoim życiu podejmowały aż zostanie za to hojnie wynagrodzony, ponieważ faktycznie ten Kraków zdobędzie będzie też władcą, któremu uda się zjednoczyć ziemie ziemie Polski zapewnić ciągłość królestwu polskiemu przez swojego syna Kazimierza Kazimierza wielkiego, ale wówczas w 1200 osiemdziesiątym ósmy roku to sztuczka uda się Henrykowi czwartemu prawemu zdobędzie władzę w Krakowie, ale cieszyć się nią nie będzie długo będą do czerwca 1200 dziewięćdziesiątego roku nie by umrze umrze we Wrocławiu po nie wiadomo też przy jakich okolicznościach do tej śmierci dojdzie lepiej historycy podejrzewają, że został otruty został otruty no faktycznie nie miał syna natomiast co ciekawe faktycznie w swoim testamencie zawarł taką decyzję, która byłaby zaskakująca, ponieważ on z przemysłem drugim pozostawał jednak w konflikcie zezwalał Przemysławowi drugiemu na zajęcie Krakowa na zajęcie Krakowa nadał mu kraju to Księstwo krakowskie również sandomierskie, czyli jak przekazywał władzę nad tymi nad tymi 2 dzielnicami oczywiście przemy drugi z tego skrzętnie skorzystał zajął Małopolskę mało tego również przejął od Henryka prawego godło, które mam nadzieję, że za kilka powiemy, bo to jest ważny element panowania Przemysław drugiego godło, które towarzyszy nam do dnia dzisiejszego, czyli godło białego Orła na no nie wiemy do końca na jakim na, jakiej tarczy, ale pewnie na czerwonej na czerwony czy Miedzianej tarczy, ale wiemy, że Orła w ochronie oraz Korony Orła skoro nieco warto zaznaczyć, ale sąd orzeka się wziął też może jest ciekawa sprawa, ponieważ Piastowie śląscy wzięli tego Orła oczywiście heraldyki niemieckiej był bardzo często wyobrażamy sobie, że ten Orzeł towarzyszył już pierwszym miastom pierwszym miastom do końca nie wiadomo co towarzyszyło oczywiście jest na dolarze Bolesława Chrobrego jakieś ptactwo jakoś tak jakieś takie zwierzątko, które NIK niektórzy widzą w nim Orła, ale wydaje się, że raczej był to PAF też związane z heraldyką cesarską natomiast faktycznie ten Orzeł pojawia się dopiero w heraldyce Śląskiej na bardzo szeroką skalę i on prawdę podobnie wzięty jest dopiero heraldyki niemieckiej wcześniej też mamy środek przedstawienia chorągwi ze świętym Wojciechem, więc być może Piastowie też posługiwali się postacią Świętego Wojciecha, jakiego jako takiego sztandarową postać heraldyce natomiast faktycznie w tej chwili 13 wiecznej zaczyna się pojawiać Orzeł i prawdopodobnie od tego Henryka prawego przemysł bierze Orła ten Orzeł jest później wykorzystywane również jego pieczęcie ach, i wchodzi na stałe do Polski heraldyki i w pewnym momencie też odrywa się od dynastii Piastowskiej odrywa się od osób Królewskich od monarchów staje się godłem całego Królestwa właśnie Orzeł biały Orzeł na miedzianym tle, a to też nie jest bez znaczenia, bo to jest tzw. Orzeł Szczebiot, czyli dzień jest Orzeł heraldyki niemieckiej, ale mamy tutaj czarnego Orła na złotym tle złote czy złotej tarczy złota tarcza najbardziej wartościowa heraldyce natomiast tutaj mamy kolor tutaj mamy bardzo miedzianą tarcze widziano, więc to jest nieco gorszy kolor i w ten sposób miasto jakby stworzyli swój swój Hart stworzyli swoje godło, które przez Przemysła zostało rozpropagowane nie tylko jako jego osobiste godło, ale prawdopodobnie już godło również państwa jako takiego no i po kolejnych latach parady się pogłębiała stała się już taką Hardy ściśle związaną z polskimi smakami później z państwem polskim, ale faktycznie tym samym mamy jeden z najstarszych herbu państwowych w Europie liczący ponad 700 lat panie doktorze, bo jak mówimy o tym Krakowie tam jest taki ważny moment że, wycofując się z Krakowa, w którym przecież rządził ostatni król przed rozbiciem dzielnicowym, czyli Bolesław śmiały przemysł zabrał ze sobą insygnia królewskie, mimo że nie uzyskał Małopolski to mając taką dobrze rozwiniętą wielkopolskie Pomorze gdańskie to był już na tyle silny, żeby nałożyć sobie na skronie koronę tak, bo warto wspomnieć, dlaczego się w ogóle wycofał z tego Krakowa teoretycznie nic bym tutaj nie przeszkadzało mi tutaj ani nie przeszkadzało mu w tym, żeby opanował władze Cracovia 1 A1 Otóż pretensje do Małopolski zgłosił Wacław drugi książę czeski tego roszczenia, ale były oparte były od dość mgliste tutaj zasady czy prawa, ale mimo to to był władca na tyle potężny przemysł drugi wolą z nim konflikt nie wchodzić mało tego przemysł drugi był silnie również związane z elitą Małopolską i wydawało się przemysłowi drugiemu, że faktycznie wchodzenie w konflikt nie ma sensu wycofał się z Krakowa, ale faktycznie zabrał insygnia koronacyjne, które były przechowywane w skarbie katedralnym i to przejęcie tych insygniów koronacyjnych ono umożliwiło mu później starania o koronację koronację, która już nastąpiła w Wielkopolsce, która nastąpiła w Gnieźnie już do końca nie wiemy czy ona nastąpiła tak troszeczkę samozwańczo i żeby przemysł drugi postanowił bez zgody papiestwa na taką koronację bez zgody cesarstwa czy też faktycznie taka zgoda była w każdym razie właśnie to porwanie sygnał to zabranie synów koronacyjnych na takie na taką rzecz mu umożliwił 26czerwca 1200 dziewięćdziesiątego piątego roku odbyła się koronacja Przemysła drugiego na króla Polski tak jak mówiliśmy królował na Wielkopolską Pomorzem gdańskim, a nie uznawali jego zwierzchność władcy Śląska Mazowsza Kujaw no i Małopolska w rękach Wacława drugiego i niedługo się cieszy naprawdę niedługo przemysł drugi swoim królowanie i Koroną, bo bardzo szybko we władcy tych 2 dzielnic zagrożenie dostrzegli brandenburczycy tak, ale wyborcy, którzy AG już wcześniej wspominałem mieli wielką ochotę na to, żeby podbić może nie tyle Pomorze zachodnie Pomorze zachodnie było taką dzielnicą było takim księstwem, które było, bo w tym okresie dość silne, aczkolwiek czemu nie natomiast niewątpliwie mieli wielką ochotę na Pomorze gdańskie, ponieważ zdobycie Pomorza gdańskiego umożliwiało jeszcze 1 rzecz ograniczenie z zakonem krzyżackim niemieckim zakładem, a więc tutaj pewne łatwo niemieckie mogłoby się na Pomorzu tym po morzu Bałtyckim, które dzisiaj jest naszym polskim Wybrzeżem mogłoby się umocnić stąd też dla brandem burty słówko bardzo silne wzmocnienie Przemysła drugiego po pierwsze, Koroną królewską, a po drugie, poza zdobyciem Pomorza gdańskiego było niezwykłym zagrożeniem obawiano się, że przemysł drugi w dalszej kolejności będzie oczywiście próbował odrzucić od polskiej granicy brandenburczyków będzie próbował tutaj uderzać w kierunku zarówno Pomorza Zachodniego, ale też ziemi Lubuskiej tego bardzo silnie się obawiano stąd też prawdopodobnie powstał w głowach na mur g grabią brandenburskich powstał taki pomysł, żeby władcę polskiego władcę porwać, choć było też dziś w kanonie ówczesnej epoki takich porwań władców nie osadzenie w wieży osadzeni w jakimś miejscu odosobnienia wymuszanie pewnych decyzji politycznych to było też dość popularne no, jeżeli sobie popatrzymy na historię Śląska ówczesnego takich przykładów władcy, który dzień był osadzany porywane jest bardzo dużo mówiliśmy tutaj też w areszcie domowym na samym przemyśle drugim, więc to nie jest jakiś pomysł, który jest zupełnie szalony, ale faktycznie taki pomysł, bo brandenburczyków powstał być może również wspierali w tym pomyśle brandenburczyków jakieś polskie, aby wspomina się tutaj przede wszystkim o rodzie Zarembów czy też Nałęczów, ale bardziej może nawet o urodzie Zarembów, bo on też popadł w jakiś konflikt z przemysłem drugim był błąd bodajże 1200 osiemdziesiątym czwartym roku, w którym to buncie przeciwko przemysłowi brali udział tak oni brali udziału nie poparli właśnie fabrykami harder Henryka czwartego progu za starania o ziemię wieluńską też udział to jest dość enigmatyczny i jeszcze przez historyków nierozpoznanej pewnie nigdy do końca nie będzie rozpoznany ze względu na braki w dokumentach ale, ale faktycznie do takiej zdrady doszło stąd też później też historiografia być późniejsze kroniki Zaremba, ale jeszcze Nałęczów też spisek przeciwko przemysłowi drugiemu wpisywały, ale prawdę burczy cena takie porwanie się zdecydować wybrali bardzo ciekawy okres na dzisiaj 8lutego w zasadzie nic nie mówi no mamy co prawda dzisiaj piękną wspaniałą zima i zamiecie śnieżne, ale wówczas 8lutego to była środa Popielcowa to była środa Popielcowa środę Popielcową poprzedzały tamtym czasie tzw. zapusty mam się potem zakusach został już tylko tłusty czwartek tłusty czwartek obawiamy się pączkami, a wówczas od tłustego czwartku od czwartku poprzedzającego środę Popielcową no mieliśmy święta za pustynne, które były pełne obżarstwa pełne opinię państwa pełne zabawy no jak takie podsumowanie karnawału podsumowanie tego okresu karnawałowego też w niektórych kulturach zostało u nas faktycznie zostało w ostatni w postaci tłustego czwartku ewentualnie ostatnią sobotę karnawału natomiast wówczas bawiono się w zasadzie do środy Popielcowej poranka te wszystkie zabawy kończyły się poranka w środę Popielcową, więc nie przez przypadek wybrano właśnie ten czas, dlatego że sądzono, że w tamtym czasie takiej hucznej zabawy faktycznie władca może być pilnowany nieco słabiej i w istocie takie właśnie stało Otóż 8lutego nad ranem w 1200 dziewięćdziesiątego szóstego roku doszło do napaści na Dwór Przemysła drugiego w Rogoźnie była to był w zasadzie nie obwarowany gród łatwo było się do niego dostać ta akcja jednak nie udało prawdę Burczyk do końca, dlatego że sam przemysł drugi został przedłużony rozpoczęła się jakaś walka w tej walce przemysłu został kilkakrotnie raniony, kiedy już z nim uciekano no to w trakcie drogi zorientowano się, że po pierwsze, przemysł drugi prawdopodobnie tej drogi nie przeżyje, więc to jest pierwszy problem nie da się żywcem władcy dostarczyć na miejsce na jeszcze drugi problem taki rano zawsze spowalnia ucieczka zawsze jest pewien problem z ranną postacie ucieczkę spowalnia obawiano się, że kości, które oczywiście zabrane mu czekami wyruszył no tutaj dogoni postanowiono, więc władcę dobić pozostawić prawdopodobnie na równie pięknym śniegu jak dzisiaj pada no i oczywiście przekroczyć granicę Brandenburska i zniknąć z terytoriów władztwa Wielkopolskiego po to, żeby ten pościg oczywiście nie złapał mnie ukarał tych złoczyńców, którzy tego czynu dokonali, więc tutaj te wydarzenia również Rogoźna cały bardzo ekscytujące, ale warto podkreślić, bo tego sobie nie zdajemy sprawę, że ten termin nie był przypadkowo się wiązał z tym tradycjami wielkopostnym mi czy za powstałą wielką prostymi, które w tym czasie już miały pewnie swój ryt pewne swoje tradycje to jeszcze panie doktorze na koniec bardzo krótko poproszę co dzieje się tuż po śmierci Przemysła rozbiór jego dziedzictwa jest oczywiście pewien problem po śmierci Przemysła drugiego z jego dziedzictwem, dlatego że jest kilku pretendentów do tego dziedzictwa on sam w takiej też w umowie dotyczącej dziedzictwa na przeznacza swoje dziedzictwo na rzecz władcy Henryka Borowskiego to jest władca Śląski, ale oczywiście również takim my taką osobą, która dziś ma ambicje na zdobycie Wielkopolski Władysław Łokietek zawsze ambitny władca mało tego Władysław Łokietek, który jest wspierany przez rodzime rycerstwo no i kończy się to wszystko takim układem, który w 19001200 dziewięćdziesiątym szóstym roku w Krzywiniu podjęte i wówczas Łokietek uznał prawa ogół długo czeka do Wielkopolski myślę wcześniejszego układu długo czekać Przemysław drugim nowe Kujawski też przekazał część Wielkopolski aż po zimie Obra natomiast oczywiście na tym wszystkim nie kończy się ta historia, ponieważ na firmamencie dziejów pojawia się Wacław drugi, który ma ochotę już nie tylko rządzić w Krakowie, ale także w Wielkopolsce także na Pomorzu gdańskim, ale to już jest otwarcie zupełnie nowej historii, której gdzieś podsumowaniem będzie zdobycie władzy i Wielkopolsce na Pomorzu gdańskim właśnie przez wspomnianego Wacława drugiego króla czeskiego no chyba dopełnienie tego dziedzictwa Przemysła drugiego będzie w roku 1300 dwudziestym, kiedy to Władysław Łokietek zjednoczył Polska w zasadzie jej część tak, bo oczywiście oczywiście po władzę przemyśli duch, którzy będą tutaj panowali w Nowakowie drugim o próbie objęcia władzy też przez Wacława trzeciego i udanej też z powodu tempa niepowodzenie wiązało się przecież ze śmiercią Wacława trzeciego, bo tutaj taką można możliwość pojawi się właśnie przed Władysławem Łokietkiem podboju zarówno ziemi małopolskiej wielkopolskiej i zdobycia władzy zjednoczenia zjednoczenia tych ziem to faktycznie tutaj mamy sytuację grę o tron, gdzie ten stosunkowo najsłabszy gracz na tej scenie politycznej Łokietek pochodzący z pochodzący rządzący takim niewielkim czasem Brzesko Kujawskim on stanie się władcą części terytorium dawnego Królestwa pamiętajmy też, że zdobycie władzy przez Łokietka w zasadzie pozbawiło nas Śląska jego stosunki z władcami śląskimi były na tyle złe, że w zasadzie to był czas, kiedy Polacy już powoli żegnali się z ziemiami śląskimi jako część swojego Królestwa dr Sebastian Adamkiewicz historyk muzeum tradycji niepodległościowych w Łodzi także publicysta portalu histo jak org panie doktorze bardzo dziękuję za rozmowę również dziękuję państwu dziękuję za uwagę życie spokojnego dobrego wieczoru do usłyszenia za tydzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA