REKLAMA

"Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania problemu z kredytami frankowymi"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-02-11 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:18 min.
Udostępnij:

Mamy pozytywny odzew w sprawie zawierania ugód między bankami a kredytobiorcami. Banki muszą rozpoznać skłonność klientów do zawierania ugód tak, aby móc oszacować skutki realizacji tego przedsięwzięcia na większa skalę - mówił prof. Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dobrze się z państwem słyszeć znowu po krótkiej przerwie dzień dobry Tomasz sed przed mikrofonem zaczynamy magazyn EKG 5 minut po godzinie dziewiątej moimi państwa pierwszym gościem jest prof. Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego dzień dobry dzień dobry państwu jak blisko jesteśmy rozwiązania problemu frankowego jesteśmy coraz bliżej pracy trwającą dość intensywne jak miałem okazję mówić publicznie zaangażowane w to Rozwiń » zaangażowany zdecydowanie większych banków mająca portfele frankowe uczestniczy w tych czasach też od początku urząd komitetu finansowego obecnie jesteśmy twarze, które banki przystępują przygotowują pilotażu tego procesu pilotaż polega na tym, że banki będą zawierały przystępowały do zabrania rzeczywistych ugód na tych warunkach nakreślonych także propozycji KNF od grudnia 2020 roku mamy pozytywny odzew w związku z tym sami lub zawierania ugód na małą skalę docierać sygnały, że jestem pozytywnie odbierane przez sądy jako takie pragmatyczne zakończenie sprawy pozwala zakończyć ten spór w sposób w sposób sprawny układ ze w trakcie wszystkich zaangażowanych interesariuszy, więc ten pozytywny odbiór określa pan wspomniał chwilę temu to jest pozytywny odbiór ze strony klientów po tych pracach pilotażowych czy pozytywny odzew ze strony klientów oczywiście tak, bo do mówimy o rozwiązaniu dobrowolnym, więc ugoda żołnierzy może też skutku tylko wtedy, jeżeli wiek będzie zainteresowany banki prowadzą równocześnie pilotażu, czyli zawieranie ugód na małą skalę w celu rozpoznania jak to działa w praktyce, a jednocześnie prowadzą też część banków uszami ale, że to będzie praktyka, jeżeli chodzi większość 22 do ankiety zmierzające do oceny skali jak i 5 byli zainteresowani byliby zainteresowani przystępowanie do długu, czyli to ćwiczenie pozostałe kuchnie ma taki wymiar dwu dwuwarstwowe z innej strony są pilota czy rzeczywiście zawieranie ugód w celu zweryfikowania jak jak proces wydania zgody na tego typu założenia ekonomiczne wygląda w praktyce w szczególności jak zapadł już na to sądy mimo tak, aby 1 wątek drugim wątkiem jest to, o czym pan tak też wspomniał, czyli to, że banki muszą rozpoznać skłonność klientów do zawierania ugód na tych warunkach tak, aby móc oszacować skutki realizacji tego przedsięwzięcia na większą skalę, bo podkreślam ponownie w tej pracy dobrowolne, czyli do zawartej ugody trzeba zgodnej woli banku klienta, więc to, jaka będzie tak jak jego pies oczywiście kluczowym elementem tego przez jasne w tym wątku jeszcze dopytam czystych ankiet coś wynika czy możemy powiedzieć, że jakaś np. duża część klientów jest tego typu ugodami zainteresowana doświadcza 1 banku, który taką ankietę przeprowadził wynikało, że nawet do 70% klientów może być zainteresowana zawarciem takiej ugody oczywiście to są na ten moment ankiety na stosunkowo niewielką na niewielkiej próbie, więc być może te wyniki będą regulować czas natomiast, jeżeli to byłby poziom zainteresowania na poziomie 70% to uważam, że były dobre wyniki, więc wstępne wyniki ankiet określimy jako bardzo obiecujące Panie Przewodniczący powiedzieliśmy już o klientach powiedzieliśmy o sądach natomiast też warto wspomnieć w tej całej sprawie o bankach pan powiedział, że większość banków jest zainteresowana przystąpieniem do tej operacji mówimy tutaj operacji jak rozumiem przewalutowania kredytów frankowych większość to nie wszyscy co z tymi bankami, które nie przystąpią do tego procesu ugodowego z klientami frankowymi czy od początku, przedstawiając rozwiązania rozwiązanie dobrowolne tak jak w kilku wymiarach po pierwsze w dowolnym zdaje się o tym wie przed chwilą czyli, że to wymaga porozumienia między bankiem klientem, ale też dobrowolnego w tym sensie, że do banku będzie należała decyzja o zaoferowaniu tego rozwiązania oczywiście kąt widzenia usunięcia ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi jest jako jako problemu systemowego to oczywiście oczywiście, że między banków zawodu za zadeklaruje udział w tym przedsięwzięciu tym lepiej natomiast jest od początku zaznacza, że nie jest naszą intencją wymuszanie decyzji którąkolwiek ze stron znaczenia chciał, żeby każdy z banków tę decyzję podjął na swoją własną odpowiedzialność wymuszanie, ale że będzie pan jako regulator podejmował próby jakiegoś nakłonienia banków do tego, żeby przystąpić do tego procesu po prostu zastanawiam się dużą wskazał dlatego całego pomysłu będzie to, że jakaś część banków nie weźmie udział znaczy oczywiście z punktu widzenia ryzyka systemowego też wynika, bo być może nawiązuje pan tak to wydało komunikatu zarządu dróg banku polskiego w tej kwestii, gdzie skazany właśnie proszę o rozwiązaniach systemowych zgadzamy się systemowego punktu widzenia to byłoby oczywiście rozwiązanie lepsze natomiast ja decydowałem tej podtrzymuję to że, o ile jestem gotów rozmawiać z tymi bankami, które chcą takie rozwiązanie zastosować nad naszym podejściem nadzorczym, które będziemy stosowali pragmatycznie w stosunku do skutków tego co tego całego przedsięwzięcia decyzja banków o tyle też powtórzę to IT tak zostanie też nie zmieni nie jest moją intencją żadnego nacisku na banki, które jak względów dojdą do wniosku, że nie chcę tego pilnować, aby jednak zrobiły to jest decyzja odpowiedzialność zarządu banku każdego osoby z osobna i proszę zwrócić uwagę, że sytuacja banków pod tym względem może być różna wielu przyczyn chociażby, dlatego że kredyty walutowe były w różnym okresie generowane przez banki powoduje, że różnica między kursem zaciągnięcia w taki średni kurs zaczął mieć tylko realia kursem bieżącym może być różna różna jest też jakość dokumentacji żydowskiej różne doświadczenia banków, jeżeli chodzi o ich relacji z klientami, którzy mają kredyty walutowe w związku z tym jak ten polega na na ocenie będzie dokonywał w pierwszej kolejności bierze kolejności będą dokonywały właściwe organy banku często na koniec będą akcjonariusze natomiast cel mojego celem mojego apelu jest, aby ta decyzja banku była świadoma poddana pełnej możliwej wiedzy i pełnym zrozumieniu konsekwencji każdego z wariantów natomiast to pozostaje decyzja banków i jakkolwiek chciałbym, żeby to ryzyko zostało usunięte systemowo to zamierzam w tym zakresie polegać na ocenie dokonanej przez bardzo wspomniał pan kondycję banków warunek funkcja gangu naturalną korzyścią zastosowania tego te rozwiązania jest usunięcie tego ryzyka prawnego, więc też nie jest także ja widzę potrzeby jakiegoś dodatkowego zachęcania banków czy stawiania dodatkowych zachęt dla banków, aby zbywanie zastosować jasne rozwiązania co sama Przewozy ostatni ma rosnąć to będzie zachęta sama przez się, jakby w konsekwencji mają być oczywiście będzie odgrywało w tej całej sprawie rolę zachęty to jeszcze zapytam ten wspomniany przez pana komunikat wydany przez Narodowy Bank Polski to jest odpowiedź wydana w tym tygodniu przez NBP na listy ze strony banków, które były ciekawe czy wręcz prosiły o to, żeby w tej całej operacji wziął także udział Narodowy Bank Polski ten w wydanym komunikacie stwierdza, że jest gotowy do wzięcia udziału w tej operacji, chociaż pod pewnymi warunkami proszę krótko powiedzieć czy ten komunikat to stanowisko Narodowego Banku Polskiego to jest jakaś duża zmiana czy to będzie miał duży wpływ na realizację tego Pańskiego pomysłu odbieram stanowisko Narodowego Banku Polskiego historii bardzo pozytywnie rzeczywiście to stanowisko stanowi odpowiedź na pozew potrzebę na na postulaty zgłoszone środowisko bankowe dotyczące dotyczące współpracy Narodowego Banku Polskiego z bankami przy realizacji przedsięwzięcia 2 te warunki wskazane stanowisko czy oczekiwania wskazane stanowisko Narodowego Banku Polskiego oczywiście rozumiemy co więcej kwestie, na których my skupiamy naszą uwagę w pracach nad tym rozwiązaniem w dużej części pokrywają się z tymi kwestiami jako istotne wskazuje zarząd Narodowego Banku Polskiego jest moim zdaniem tutaj podejście nowego banku polskiego nasze cele na pewno wspólne, czyli realizacja tego przedsięwzięcia ze skutkiem postaci maksymalnej możliwej eliminacji ryzyka prawnego bilansów banków i więcej na pewno wspólny, jeżeli chodzi o zagadnienia, które zostały wskazane kwestie te zostały wskazane przez zarząd Narodowego Banku Polskiego to zasadniczo te same kwestie postrzegamy jako kluczowe z punktu widzenia powodzenia tego projektu, więc identyfikacja kluczowych kwestii zdaniem też jest zbieżna więcej wiedzy myślę, że myślę, że to nasza propozycja też w pewnym sensie wpisuje się to co sieć bezpieczeństwa finansowego nie tylko sieć bezpieczeństwa finansowego i zdrowa jakiegoś czasu, bo zarówno Narodowy Bank Polski, jaki jak inne instytucje od dłuższego czasu wypowiadały się w kierunku takim, że dobrze byłoby, gdyby została stworzona możliwość polubownego rozwiązania tego problemu i zdjęcia tego ryzyka prawnego w wyniku działań samych uczestników rynku powoli kończy nam się czas Panie Przewodniczący, więc pozwolę sobie wejście w słowo, bo chciałem wrócić do pytania z początku naszej rozmowy o blisko jesteśmy rozwiązania tego problemu pan powiedzieć jesteśmy coraz bliżej to ja pytam na koniec naszej rozmowy z jakimś deadline dla banków nie jest magiczna data 2005. dzień marca to jest dzień, kiedy Sąd Najwyższy powinien odpowiedzieć na pytania zadane przez pierwszą prezes tego sądu pytania dotyczące właśnie tego co powinno dziać się w polskich sądach z tymi sprawami, które zakładają frankowicze pytanie właśnie, kiedy możemy spodziewać się tych pierwszych gotowych wypracowanych już ugód z kredytobiorcami, kiedy banki będą miały szansę pierwszy raz pańskim zdaniem pokazać takie propozycje czy to powinno się stać przy tym 25marca czy to będzie miało sens potem 25marca te odpowie też dwuczęściową może po pierwsze, ten proces wychodzenia przez banki będzie jak wynikało nasze wcześniejsze rozmowy pewnie będzie sprawowany, bo pierwsze kolejności banki mówiąc kolokwialnie będą pilotażem dalszej kolejności szlaku większość banków należy oczekiwać, że zarządy będą musiały wystąpić do akcjonariuszy banków o autoryzację realizacji tego przedsięwzięcia na większą skalę, więc to, czego można się spodziewać w najbliższych tygodniach to jest po pierwsze, realizacja pilotaży, a po drugie, deklaracja zarządu co do wystąpienia do akcjonariuszy, a akcjonariusze pochylić nad tym tematem podjęli strategiczną decyzję w szczególności, realizując zawieranie takich ugód przez poszczególne banki, więc to jest mega na najbliższe najbliższe najbliższe tygodnie to jest to, czego ja też bank oczekuje w tym zakresie nasze pilotażu plus deklaracji ze strony zarządu, że zarządy zamierzają zwrócić w tej sprawie akcjonariuszy oczywiście nie przesądzając tego, jaka decyzja akcjonariuszy dążymy kończy też proszę pana też jednocześnie pamięta lata to bardzo lud jest odmładza, jeżeli dodawanie nie zmieni pozostanie w kalendarzu jako data uchwały oczywiście jest pewna bariera psychologiczna, ale barem cały czas, że nadal nawet niezależne rozstrzygnięcia tej sprawy przez Sąd Najwyższy to zawsze rozwiązania ugodowe ma oczywiste zalety rynku rozwiązania procesowego, bo to jest to leży na stole jest spotyka się z bankiem kulturalnej przyjaznej atmosferze podpisują umowę dalej pracują oni się do tego produktu do innych produktów, więc niezależnie od tego jak się kształtuje linię orzeczniczą moim zdaniem rozwiązania ugodowe ma wiele zalet, o czym mówił prof. Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA