REKLAMA

Czy rząd zablokuje odszkodowania za lockdown?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2021-02-11 14:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarcze jest dokładnie 1443 to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Tomasz seta przed mikrofonem dzień dobry, zanim porozmawiamy z naszym gościem o tym co przedsiębiorców czeka tych, którzy ciągle nie mogą otworzyć swoje działalności pomimo wszystko to robią to sprawdźmy co w sprawie luzowania obostrzeń będzie się działo, bo dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie właśnie sprawie redukcji niektórych restrykcji ten dokument Rozwiń » czeka już na podpis szefa rządu luzowanie jest od jutra, ale uwaga w tym rozporządzeniu, które dziś możemy w internecie znaleźć jest mała niespodzianka, bo oprócz basenów kin teatrów czy hoteli do pracy w reżimie sanitarnym od jutra mogą wrócić też kasyna o tym wcześniej rząd nie wspominał teraz szef komisji nadzoru finansowego, który dziś rano był gościem magazynu EKG i w tym programie szef KNF prof. Jacek Jastrzębski powiedział, że do rozwiązania problemu kredytów frankowych jest już coraz bliżej i dodał, że banki, które są zainteresowane ugodami z klientami na ten moment działają dwutorowo część zawiera już pilotażowe ugody z frankowiczami część sądu ich zainteresowanie taką formą rozwiązania sporu w przypadku 1 banku, który taką akcję przeprowadził wynikało, że nawet do 70% klientów może być zainteresowana zawarciem takiej ugody oczywiście to są na ten moment ankiety na stosunkowo niewielką na niewielkiej próbie, więc być może te wyniki będą regulować czas natomiast, jeżeli to byłby poziom zainteresowania na poziomie 70% to uważam, że był dobry wynik, więc wstępne wyniki ankiet określimy jako bardzo obiecujące tak mówi dzisiaj rano w TOK FM przewodniczący KNF przypomnijmy Jacek Jastrzębski zaproponował bankom w grudniu zeszłego roku by te wyszły z inicjatywą zawierania ugód z frankowiczami, zanim ci pójdą do sądu po zawarciu takiej ugody kredyt walutowy byłby traktowany tak jakby od początku był zaciągnięty w złotych, a skoro franku szwajcarskim mówimy sprawdźmy jak w tej chwili radzi sobie złoty ile dziś za takiego franka trzeba zapłacić w tej chwili to dokładnie 4zł i 17gr za dolara trzeba zapłacić 370 za funta brytyjskiego 5zł 13gr za euro 450 dziś jeszcze tłusty czwartek z tej okazji w całej Polsce zjemy 100 000 000 pączków co daje średnio 2,5 pączka na osobę mi osobiście do tej średniej brakuje jeszcze pół analitycy banku BNP Paribas szacują, że NATO tłusto czwartkowe szaleństwo wydamy w Polsce w sumie ponad 250 000 000zł tyle informacji ze świata gospodarki, a teraz nasz gość silosy przedsiębiorców tych, którzy czekają na obostrzenia, ale nie wszyscy mają cierpliwość nie wszyscy na te możliwości działania czekają raport gospodarcze, a naszym gościem jest dziś pan mecenas Paweł kopii z kancelarii kopii Zubrzycki dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no właśnie wspominałem na początku programu, że czeka nas luzowania obostrzeń to luzowania obostrzeń od jutra, ale ono nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców część cały czas formalnie ma zakaz prowadzenia działalności w związku z pandemią koronawirusa, ale też nie wszyscy mają już cierpliwość, żeby tym zakazom podlega czy, żeby się do nich stosować szczęście mimo wszystko otwiera swój biznes, ale oprócz klientów odwiedza wtedy sanepid i policja czy takie kontrole i wizyty kończą tak oczywiście widzimy to jest doniesień medialnych wynika, że przedsiębiorcy faktycznie biznes swoje otwierają i kończy to w zależności od tego kto kontroluje, jeżeli kontroluje przedsiębiorca policjant to no to policja za popełnione wykroczenia wystawia mandaty karne natomiast jeśli chodzi o sanepid nocą sanepid nakłada kary administracyjne i te kary administracyjne następnie od przedsiębiorców egzekwuje, a czy coś potem z tymi karami się dzieje czy jest także część przedsiębiorców mówi my jesteśmy w prawie nie przyjmujemy tych kar nakładanych chociażby przez sanepid przyjął uważam, że przedsiębiorcy powinni tak mówić powinni stać takim stanowisku, ponieważ postępowania prowadzone przez sanepid znów są obarczone wadami i te wady są na tyle istotne, że przedsiębiorcy powinni to oczywiście wykorzystywać broń swoich praw jeśli chodzi o te wadliwości ja myślę, że możemy mówić o 2 głównych problemach po pierwsze to jest niekonstytucyjność samych tych zakazów, o czym głośno w mediach się mówi jest myślę już okoliczność powszechnie znana, że te zakazy, które rząd wprowadza, a czyni to rozporządzeniami powinny być wprowadzone ustawowo, bo tego wprost wymaga konstytucja i w tym zakresie dochodzi do niekonstytucyjnej podstawy i z tego powodu sądy kary uchylają natomiast trudno z tego tytułu stawia zarzut dla sanepidu, bo sanepid jest związany ustawą i tym, że te kary jest zobligowany nakładać nie mają kompetencji do tego, żeby konstytucyjność podstaw tych kar oceniać jest po prostu związane przepisami, które musi wykonywać nie, a nie ustanawia to jest pierwszy element drugi tak natomiast drugi element tuszy samą postawę postępowanie przed sanepidem postępowanie administracyjne, bo to w tym trybie właśnie te kary są nakładane w odróżnieniu od innych postępowań karnego cywilnego nie jest postępowaniem kontradyktoryjnym tam nie mamy sporu pomiędzy 2 stronami nie ma arbitra traktu obywatel zderza się z państwem i jako organ administracji publicznej jest arbitrem w swojej własnej sprawie, bo często te sprawy są sporne pomiędzy organem, a obywatelem dlatego też ustawodawca w kodeksie postępowania administracyjnego zawarł szereg gwarancji, które muszą być dotrzymywane, żeby te postępowania administracyjne były prowadzone w sposób prawidłowy, żeby obywatel miał zaufanie do tego państwa, a niestety, a niestety postępowania nie są w taki sposób prowadzona to powiedzmy natury gwarancji nie są spełniane co pokazuje praktyka pańskim zdaniem praktyka pokazuje, że to postępowanie prowadzone są bardzo szybko w sposób arbitralny nakładane są kary strony nie mają de facto możliwości przedstawiania takich dowodów czy posiadanie inicjatywy dowodowej nie mają podstawowej gwarancji polegającej na tym, że nie mają możliwości wypowiedzenia co do materiałów zgromadzonych w postępowaniu zajęcia stanowiska wobec czego no nie da się inaczej tej każe powiedzieć jak nałożonej arbitralnie sanepid ma do dyspozycji kary ustalone widełkowo i teraz w 1 stanie faktycznym kara mogłaby być niższa innym wyższa i zaniedbania w zakresie prowadzenia tego postępowania powodują, że te kary są ustalane w oderwaniu od stanu faktycznego od danej sprawy na to też zwracają uwagę sądy z tego powodu także decyzję uchylę no właśnie użył pan słowa sądzę czy wszystko, o czym mówimy to stanowi podstawę dla tych przedsiębiorców, którzy zostali ukarani w ten sposób czy to jest dla nich podstawa, żeby pójść z tym do sądu administracyjnego i tam walczyć o to, żeby ewentualnie uchylić nałożoną na nich kara oczywiście, że tak uważam, że winni to robić i podstawy ku temu są są oczywiste było, bo jest totalnie konstytucyjność, o których mówiłem, ale jest też łamanie tych właśnie podstawowych zasad, które nie mogą być łamane sądy jeśli chodzi o przestrzeganie tych podstawowych zasad gwarancji, która są przewidziane dla strony jest wyjątkowo skrupulatne, jeżeli w trakcie kontroli sądowoadministracyjnej dostrzeże, że te zasady zostały złamane to niemal na pewno ten wyrok będzie uchylający bądź też stwierdzające nieważność decyzji w zależności od tego jak i jaką skalę naruszeń mamy na razie takich decyzji w sprawie przedsiębiorców jest niewiele jakiś czas temu zapytałem wojewódzkie sądy administracyjne wszystkie w Polsce o to, jakie sprawy związane z sanepidem przed tymi sądami rozstrzygają w większości przypadków to są kary jednak nakładane na obywateli przedsiębiorcy, którzy zostali ukarani za prowadzenie działalności gospodarczej wbrew przepisom rozporządzenia bardzo rzadko na razie sięgają po ten element czyli, czyli wyjście czy pójście na drogę sądową jeśli chodzi o ten zakaz i powoli kończy nam się czas jest jeszcze 1 rzecz 1 rzecz, którą chciałem pana zapytać, bo do sądu przedsiębiorcy częściej chętniej chyba wybierają się w sprawie pozwów zbiorowych są to pozwy kierowane przeciwko skarbowi państwa w związku z tym, o czym pan mówił, czyli związku z tym, że ta działalność gospodarcza ich przypadku jest ograniczone na podstawie rozporządzeń ich zdaniem nie z niezgodnie z konstytucją pytania pan ocenia szanse takich pozwów, które już się pojawiają i kolejne sygnały do nas docierają, że takich pozwów będzie więcej sączy ocenia, że te szanse są bardzo duża, dlatego że ta niekonstytucyjność tych rozporządzeń to to nie jest takie subiektywne zapatrywania przedsiębiorców tylko wprost przepisu konstytucji wynika, że to ograniczenia mogą być ustanawiane tylko wyłącznie w drodze ustawy, więc jest, jakby kryterium obiektywne przedsiębiorców tak naprawdę 3 przesłanki muszą wykazać, żeby móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń muszą wykazać swoją szkodę zadaje sobie trud jej wyliczenia muszą wykazać chociażby właśnie niekonstytucyjność tych rozporządzeń czy czy też inną podstawę związaną z zaniechaniem ze strony organów państwa w zakresie ustanowienia stanu nadzwyczajnego tak, ale z drugiej strony jest nowym nie będzie już problemu, bo no, bo w sposób ewidentny, jeżeli szkoda istnieje to skoro ona wynika z prowadzenia tej działalności przyczyną tego są wprowadzone właśnie zakazy pytam, dlatego że w Trybunale Konstytucyjnym jest taki wniosek złożony latem zeszłego roku przez premiera Mateusza Morawieckiego do tego postępowania też przyłączyła się marszałek Sejmu, która złożyła praktycznie podobny wniosek ten wniosek, który zdaniem ekspertów może te plany w zakresie odszkodowań pokrzyżować powiedzmy krótko, czego dotyczy ten wniosek etatowca plany mogą zostać pokrzyżowane natomiast nie uważam, żeby ostatecznie skutecznie natomiast dotyczy przepisu 417 z indeksem 1 ten przepis stanowi, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, czyli tego w tym przypadku jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niekonstytucyjności tego przepisu i tu premier oraz Pani Marszałek stoją na stanowisku, że monopol w zakresie oceny konstytucyjności czy niekonstytucyjności przepisów także rangi podustawowej ma Trybunał Konstytucyjny to jest oczywiście zapatrywanie odosobnione, bo sądy powszechne wielokrotnie przedstawiciele doktryny sam Trybunał Konstytucyjny w dziewięćdziesiątym ósmym roku potwierdził zasadę niezawisłości sędziowskiej także wyrażoną w konstytucji sędziowie podlegają tylko konstytucji ustawą, a to oznacza, że mogą bezpośrednio wprowadzonych przez siebie sprawach indywidualnie kontrolować zgodność rozporządzeń z konstytucją i konsekwencje mogą być różne natomiast dużym prawdopodobieństwem sądy będą zawieszały postępowania do czasu aż Trybunał tymi wnioskami tymi skargami zajmie z tego powodu, żeby nie narazić się na konieczność powtórnego procedowania w tych sprawach, bo niestety, jeżeli Trybunał orzekłby niekorzystnie dla przedsiębiorców w tym przypadku z przyznającym monopol Trybunałowi samemu sobie nocą najpewniej oznaczałoby to, że sądy będą musiały wznawiać postępowanie prowadzić ponownie to bardzo krótko na koniec zapytam czy Trybunał jest związane już terminem, kiedy musi rozpatrzyć ten wniosek, bo pan powiedział, że sądy, do których trafią te pozwy one będą się na Trybunał oglądać będą te postępowania w sprawie odszkodowań zawieszać pytanie jak długo takie zawieszenie takie oczekiwanie na rozpatrzenie sprawy z perspektywy przedsiębiorców jak długo trzeba będzie na to czekać czy wszelkie terminy, które dotyczą sądów Trybunału w ich obowiązków są terminami instrukcyjny są nawet praktyka pokazuje, że te sprawy w Trybunale czekają bardzo długo na rozpoznanie wobec czego no no ja nie oczekiwałbym, że w tym przypadku będzie inaczej i ich, że to orzeczenie zapadnie jako zaskakująco szybko raczej starałbym się na torze będzie czekało na rozpoznanie jeszcze raz jeszcze długo, o czym mówił dla państwa mecenas Paweł Kopeć z kancelarii kopie Zubrzycki bardzo dziękuję za rozmowę to był raport gospodarczy w radiu TOK FM powoli zbliża się godzina piętnasta to czas na informacje TOK FM Tomasz seta dziękuję do usłyszenia raport gospodarcze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA