REKLAMA

Celem wprowadzenia podatku od reklam jest ograniczenie wolności działalności niezależnych mediów

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-02-12 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Jacek Żakowski piątkowy poranek TOK FM teraz 42 minuty po siódmej i mamy połączenie jest pan profesor badań, ale darem wciąż Rzecznikiem Praw Obywatelskich dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie redaktorze witam przedstawiciela wciąż wolnych mediów, a często wolności Otóż jest tak nie całkiem nie całkiem z mediów jednak trochę jesteśmy już zrealizowanie wycieńczeni ekonomicznie co też wpływa na naszą naszą wolność wiemy, Rozwiń » ale zacznijmy od czego innego wiemy o zarzutach grożących Marcie Lempart przyglądamy się tej sytuacji bardzo uważnie wspierając, broniąc prawa do wyrażania poglądów i do protestowania oraz do niezależnego sądownictwa tak powiedział wczoraj pan prezes rzecznik departamentu stanu Stanów Zjednoczonych chodzi o zarzut postawiono zarzuty postawione Marcie Lempart, których na najpoważniejsze grożąca 8 latami pozbawienia wolności 8 lat te 8 lat to jest hasło 8 lat 8 lat i teraz tym razem chodzi o Martę Lempart zarzut jest taki że, działając wspólnie w porozumieniu z innymi osobami w wykonywaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu sprowadziła niebezpieczeństwo dla zdrowia życia wielu osób poprzez doprowadzenie do zagrożenia epidemiologicznego w postaci możliwego zarażenia się wirusem sars-cov 2 i szerzenia się choroby zakaźnej covid 19 w ten sposób, że zorganizowała i przeprowadziła marsz na ulicach Warszawy w celu wyrażenia sprzeciwu wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego 22października wbrew ograniczeniom wskazanym rozporządzeniu rady ministrów czy będziemy mieli panie profesorze pierwszego więźnia politycznego trzeciej trzeciej RP jednego z nielicznych więźniów politycznych Unii Europejskiej samo to, że pan redaktor zadaje takie pytanie jest wstrząsający, że w ogóle zaczynamy się zastanawiać i zastanawiamy się zupełnie na poważnie, że taka sytuacja może mieć miejsce, ale jak przyznają wczoraj ten informacja o zarzutach to przypomniała scena Sejm to jest także Tomasz rzeczywistość tak szybko zapominamy co się działo wcześniej, a tutaj można powiedzieć, że władza ma pewną logikę w swoim postępowaniu, bo przypomnijmy, że w połowie listopada, kiedy trwała debata w sejmie na temat protestu na temat strajku kobiet na temat ataków gazem na parlamentarzystów przemoc fizyczną połamanie legitymacji poselskiej to wtedy Jarosław Kaczyński użył takich słów dopuści jeszcze się zbrodni i że jesteśmy państwem praworządnym będziecie siedzieć, więc tak to brzmiało później to było uzasadnione, o co chodziło właśnie chodziło zastosowanie tego art. 165 kodeksu karnego, czyli tego właśnie sprowadzenie niebezpieczeństwa poprzez szerzenie się choroby zakaźne skoro takie słowa padły to władza konsekwentnie idzie w tym kierunku no tak, ale czy to jest realne zagrożenie czy gadanie trochę optymistyczne jest to, że nie zarządzono aresztu wobec Marty Lempart co cały wskazywało na umiarkowaną wściekłość władz tak co sytuuje Europy w kategoriach prawnych chyba nie trzeba tego analizować raczej raczej politycznych, ale czy pan sobie wyobraża, że może dojść do skazania w tym przypadku jeśli analizowaliśmy wszystkie postępowania władz na poziomie racjonalności na poziomie pewnej przewidywalności prawnej to oczywiście myślę że nikt by się zdecydował na wnioskowanie o zastosowanie w środku zapobiegawczych w tym zastosowanie aresztu tymczasowego natomiast myślę, że w postępowaniu władz widać coraz częściej radykalizację, a jeśli walki w łonie obozu władzy, a co za tym idzie skłonność do stosowania metod, które niekoniecznie muszą być racjonalne dlatego i dlatego właśnie uwierzy ja nie wykluczam, że któryś momencie ktoś w ramach jakiegoś wewnętrznego sporu w obozie rządzącym podejmie decyzję no to w tej sytuacji idziemy w kierunku właśnie aresztu, ponieważ wtedy to będzie powodowało kłopot dla tego, który taką decyzję podejmuje zawsze argumenty prawne czy pseudo prawdę się znajdą tylko dlatego kto np. prowadzi politykę zagraniczną w danym momencie albo coś negocjuje na poziomie międzynarodowym myślę, że to oświadczenie departamentu stanu jest w tym kontekście bardzo ważne, bo ta sprawa będzie obserwowana, ale może ktoś będzie w rządzie chciał zrobić właśnie przykrość i czy może po prostu kłopot polityczny chociażby premierowi taką decyzję podejmie, czyli po prostu boję się najczęściej cie instrumentalnego wykorzystywania ludzkiej wolności do osiągania celów politycznych, a czy czy rozporządzenie rady ministrów z 9października 2020 roku, na które powołuje się prokuratura w zarzutach wobec Marty Lempart czy ono się obronić w sądzie w takiej sytuacji tutaj myślę, że sytuacja z punktu widzenia prawnego był bardziej skomplikowana, ponieważ mamy przede wszystkim przepis kodeksu karnego, który mówi o tym sprowadzeniu niebezpieczeństwa i mamy te ograniczenia związane z zapewnieniem egzekwowania tutaj norm sanitarnych w tym także ograniczenie wolności zgromadzeń, ale jeżeli się przyjrzymy dotychczasowemu orzecznictwu sądów administracyjnych, ale także sądów powszechnych to one jednak dochodzą do tego, że nie można poprzez rozporządzenie pozbawiać ludzi wolności zgromadzeń dlatego w tym przypadku, jeżeli doszło do sprawy to wydaje się, że spokojnie Marta Lempart się wybroni powie, że nie było innego sposobu za protesty wyrażenia stanowiska niż właśnie masowe protesty, że ona, że podobne zdanie miały dziesiątki setki tysięcy obywateli w Rzeczypospolitej natomiast byśmy do tego etapu doszli to musimy mieć po pierwsze, niezależne sądy, żeby sądy musiały mogą rozpatrzyć tę posłów, a po drugie, może nie chodzi o to, żeby kogokolwiek osądzać to, żeby właśnie ta sprawa wisiała ten miecz Damoklesa nad nad Martą Lempart i żeby właśnie cały czas groziła jej także w kontekście być może pociąganie do odpowiedzialności jakiś kolejny czyny czy jakiś kolejny zdarzenia, bo przecież jak znam życie Marta Lempart nie odpuści będziemy organizować kolejne demonstracje oby wczorajsze oświadczenie rzecznika departamentu stanu w 2 punkty zostały jeszcze podniesione jedno to represje wobec nauki czy chodziło o proces przeciwko pani prof. Barbarze Engelking panu prof. Janowi Grabowskiemu za opisywanie udziału Polaków w Holokauście i drugie wprowadza pomysł wprowadzenia podatku od reklam jak się wyraził pan rzecznik propozycja podatku dla mediów w Polsce budzi wątpliwości stoimy na stanowisku, że niezbędne jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do różnych źródeł informacji jak pan ocenia tę sytuację przede wszystkim te oświadczenia departamentu stanu są niezwykle mocne i jednoznaczne i one pokazują też, że zmienia się podejście do do Polski, bo im oczywiście pani ambasador Mosbacher wypowiadała się wielokrotnie chociażby na temat praw osób LGBT czy na temat kwestii związanych z wolno chodzące medium, ale tu idzie taka reakcja też bardzo bezpośrednio właśnie z samego departamentu stanu i myślę, że kurs będzie się teraz często działo także, że ten głos będzie się pojawiał ile pamiętam też był 1 głos z Kongresu amerykańskiego Komisji Spraw Zagranicznych Senatu też właśnie krytyczny pod adresem właśnie tego podatku od odmowy i to jest ważne z punktu widzenia takiego no i uwarunkowań geopolitycznych, które się znajduje, jeżeli priorytetem dla Polski nie jest bezpieczeństwo w sensie fizycznym bezpieczeństwo Rosji to my musimy być po prostu lojalnym państwem członkowskim już nie tylko Unii Europejskiej, ale także na to i budować współpracę porządną relacjach ze Stanami Zjednoczonymi to jest po prostu interes racja stanu żeby, żebyśmy w ten sposób budowali dlatego na tego typu sygnały po prostu powinniśmy reagować, bo znaczy, że nasz największy sojusznik traktuje nas w kategoriach partnerskich tylko taki, że jednak się dzieje na coś niepokojące Polska stała się problem ma nadzieję to jest to jest chyba rzeczywiście rzeczywiście taka atmosfera, która narosła się już jakoś ugruntowała, ale chciałem zapytać o ten podatek, bo rozmawiają przez chwilę prof. Krzyżanowskim bardzo bitym medio znawcą europejskim Uniwersytetu w Uppsali mówi, że takie podatki są podobne podatki są w innych krajach, ale w innych kontekstach i teraz chciałem pana zapytać czy ten podatek pana zdaniem tak ten pomysł wprowadzenia podatku od reklam rzeczywiście stanowi istotne zagrożenie dla wolności słowa i demokracji w Polsce przede wszystkim ja bym przestrzegał przed wejściem w narrację, na której obozowi rządzącemu będzie bardzo zależało, a mianowicie obóz rządzący będzie teraz właśnie starał się ten cały sprzeciw hitem pomysł rozwadniać na zasadzie takiej zobaczcie przecież tutaj innych państwach to występuje zawarcie przez nie robimy nic innego niż rozwiązania europejskie, jeżeli macie tu kłopot to możemy faktycznie zmienimy sposób dystrybucji pieniądza pieniędzy, które uzyskamy i jakoś z tej trudnej sytuacji dla nas wszystkich wyjdzie to przypomina dosłownie narrację sprzed roku, kiedy to prowadzona była ustawa kagańca owa wtedy rządzący na różny sposób argumentowali jak to podobne rozwiązania dotyczące ograniczenia działalności publicznej przez sędziów obowiązują np. we Francji i po prostu nagle ministrowie rządu stawali się ekspertami od prawa francuskie, ale musimy pamiętać, o co chodzi po co jest ten podatek, jaki jest rzeczywisty cel jego wprowadzenia w celi wprowadzenie to jest ograniczenie wolności działalności mediów niezależny poprzez odcięcie im bądź skuteczne ograniczenie możliwości pozyskiwania finansowania działalności obniżenie wartości celem zachęcenia właścicieli do do sprzedaży, czyli musimy brać pod uwagę tło i to wszystko się do tej pory wydarzyło począwszy od 2016 roku, czyli od od porządkowania mediów publicznych niewykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego na ten temat przez różne ograniczenia dla funkcjonowania dziennikarzy prowadzone przez lata przez pozwy w akty oskarżenia kierowane przeciwko dziennikarzom i wreszcie ostatnie wydarzenie, czyli przejęcie Polska Press przez PKN Orlen to pokazuje rzeczywiste intencje władzy ograniczenie debaty i kontroli władzy poprzez metody administracyjne bardzo dziękuję, jaka jest pytanie niespodzianka jak co roku przygotowujemy się do przyznania nagrody Radia TOK FM chciałem pana dotyczy ma pan kandydata to jest trudne pytanie, bo tyle się wydarzyło w zeszłym roku, ale myślę, że to jest taki moment, kiedy powinniśmy myśleć szczególnie o wartościach ponadczasowych i o tym co to wszystko robimy im, dlaczego także działa myślę, że tak to dla mnie taką osobą szczególną w zeszłym roku był Marian Turski po pierwsze ze względu na jego mowę z okazji 75 lecia rocznicy wyzwolenia Auschwitz, a po drugie, umowy praw do 15 przykazanie nie bądź obojętny wszystkim wszyscy poznamy, ale myślę, że druga rzecz, która także okazała taką większą świadomość Mariana Turskiego niż na wszystko to jest jego apel do Marka Zuckerberga, żeby ograniczył po prostu kłamstwo oświęcimskie na Facebooku apel, który spotkał się dobrym przyjęciem faktycznie doprowadził do zmiany polityk redakcyjnych spółka, ale też pokazano jak ważne jest kontrolowanie tych, którzy są tymi gigantami technologicznymi, że wydaje się połączenie misji życiowej z odpowiedzią na aktualne wyzwania też Maria nie bardzo ważny wypowiedzi przeciwko Homofobii zdają się, że to wszystko jest dobry argument, że Mariana Turskiego promować do sejmiku bardzo dziękuję Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA