REKLAMA

Nowy podatek od reklam byłby niezgodny z konstytucją

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-02-12 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:57 min.
Udostępnij:

- Podwójne opodatkowanie tego samego przysporzenia zawsze będzie naruszało zasadę powszechności i równości opodatkowania. Będzie to dotyczyło każdej branży - mówił prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem programu prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych dzień dobry dzień dobry witam państwa w czy nałożenie na media nowego podatku od reklam może być podwójnym opodatkowaniem tego samego czy tych samych przychodów, a tym samym czy pańskim zdaniem ten podatek narusza konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości, a właściwie to pan redaktor w pytaniu zawarta w moją odpowiedź można powiedzieć, ponieważ podwójne opodatkowanie Rozwiń » tego samego rodzaju przysporzenia zawsze będzie naruszało zasady powszechności równości opodatkowania będzie dotyczyło każdej branży zresztą warto zwrócić uwagę, że ten ta sytuacja ten protest dotyczy podatku od reklam podatku medialnego można powiedzieć, ale jeżeli taki podatek zostanie uchwalony to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby wprowadzać podobne podatki branżowe tak, ale profesorze, bo ja chciałbym uściślić 1 rzecz, bo przecież bardzo często zdarza się, że podobne rzeczy te same rzeczy są objęte różnymi podatkami jak przeczytałem uzasadnienie do tej tego projektu no to ten podatek nowy podatek nowy haracz nałożony na media byłby jakimś rodzajem podatku obrotowego prawda, czyli on nie jest naliczany od zysku, ale od przychodu no, więc sąd działa trochę jak VAT powiedz to jest tylko my socjotechnika, bo tak naprawdę jest ten sam rodzaj przychodu podatki dochodowe, ale generalnie obejmują dochód, czyli przychód minus koszty, które służyło osiągnięciu tego przychodu, ale tak naprawdę zastępuje wielokrotnie podatek przychodowy mamy takie sytuacje już w Polskim prawie także np. zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, ale ten podatek płaci się miejsce podatku dochodowego zamiast podatku dochodowego ani płacić 1 i drugi to jest próba uzasadnienia wprowadzenia drugiego podatku przychodowego, który będzie funkcjonował obok już obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych, więc jest to dokładnie opodatkowanie tego samego rodzaju przysporzenia co innego np. kiedy płacimy podatek od nieruchomości podatek dochodowy z działalności gospodarczej podatek od nieruchomości jest podatkiem od posiadania majątku dochodowy od przysporzenia czy tego co zarobiliśmy zresztą generalnie biorąc oczywiście te związane z takim też pewnym pomysłem w nowym świecie gospodarki cyfrowej, który podatek dochodowy nie sprawdza to jest prawda powinniśmy pomyśleć o podia podatku cyfrowym czy innych rozwiązaniach, ale dotyczących systemowo wszystkich rodzajów tego typu działalności, a także zastępujących podatek dochodowy, a nie opodatkowując po raz drugi ten sam rodzaj przysporzenia tutaj mamy ewidentnie do czynienia z podwójnym opodatkowaniu w uzasadnieniu tego projektu czytamy także o przeróżnych progach różnych wyłączeniach no jest to projekt niezwykle skomplikowany swej konstrukcji kogo najbardziej dotknie ten nowy haracz to znaczy to oczywiście to jest następny problem ponieważ, jeżeli konstruujemy podatek i wprowadzamy ulgi zwolnienia wyłączenia one po raz kolejny mogą naruszać zasadę powszechności równości opodatkowania takim klasycznym przykładem chociażby zwolnienie 20 sześciolatków to jest właśnie takie naruszenie równości opodatkowania tak rozumiem, że jest taka mętna woda, w której łatwo się negocjuje, ponieważ jak rozumiem cel tego podatku jest stricte polityczne no więc, ponieważ ustawodawca czy pomysłodawca daje tej różne możliwości wyłączeń progu tak dalej to temu to to służy tak to rozumiem tak tak dokładnie temu służy to ma też jak uzasadnić tego uzasadnić zatem brak naruszenia pewnych zasad sprawiedliwości podatkowej przez to, że w mniejszych osiągających mniejsze przychody z reklam będą dotyczyły też łączenia tymczasem właśnie to co pan redaktor powiedział czym większy większe rozchwianie ilość wyłączeń powody jeszcze jeszcze zwiększenie wątpliwości co do konstytucyjności takich regulacji, a teraz pomijam tło polityczne, ponieważ zapewne większość ocenia dokładnie tak jak powiedział pan redaktor, ale ja patrzę z punktu widzenia systemu podatkowego i konstytucji jako niedopuszczalny wyłom w konstrukcji opodatkowania w ogóle przychodu dochodu specjalnie tego zaciągu pamiętajmy, że nie chodzi tylko media za chwileczkę może tak będzie ktoś, kto nie będzie się podobał władzy jak lekarze cykliści będą też podwójne opodatkowanie, więc musimy zwrócić uwagę, że taki taki ruch może także uderzyć się wszystkich podatników, którzy nie będą władzy zbyt przyjaźni odpowiednia akceptowania natomiast wracać do tych wyłączeń, nawet jeżeli media o tym samym poziomie przychodów i reklam będą podobnie opodatkowane to nie zmienia faktu, że będą opodatkowane po raz drugi i oczywiście analizy, które są prowadzone dotyczące wpływów z tego podatku czy też obciążeń wskazują, że najbardziej będą obciążane media niepubliczne, czyli te media, które dzisiaj no pełni to bardzo znaczącą rolę w państwie demokratycznym, informując o wszystkich kwestiach niektóre się dzieje pamięć niewątpliwie jest tak skonstruowane ażeby dołożyć opodatkowania dołożyć ciężarów podatkowych i być może zlikwidować albo przynajmniej zahamować krytykę przez media wolne media publiczne profesor, bo nie przechodzi do głowy taki przykład totalnej sprawiedliwości tego podatku przykład rynkowy Otóż na rynku portali internetowych w Polsce są 2 liderzy wirtualna Polska i Onet i z tej ustawy wynika, że 1 podmiot płaci podatek reklamowy, a drugi nie, więc jeżeli, a no, a oba te podmioty po prostu walczą o trudnym konkurencyjnym rynku, więc właśnie 1 jest bez szans, na który przegrany, choć oczywiście o to że, że one jest częścią grupy kapitałowej zagranicznych no ty tak tak tak zapewne te założenia wyłączenia zostały przemyślnie skonstruowane, że był skutek taki dokładnie jak państwo analizują, odkrywając skutki, żeby obciążyć jednych tym podatkiem drugich nie pamiętają, bo oficjalnie nazwa jest to składka jest 1 składkę to jest po prostu zwykłe podatek tak jak nazwa tego wyboru ratującym mówi pan Grad ryzyko podatek zwykły podatek tak jak nie ma daniny solidarnościowej tylko trzeci próg skali podatkowej nie zaczniemy mówić wprost jak to wygląda jest zwykły podatek, ale niezwykłe w ten sposób nakładany na branże to w sposób wybiórczy, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że 2 podobne portale informacyjne, które działają mniej więcej podobnym obszarze i rynkowym będą winny sposób opodatkowane inny ciężar będą ponosiły od takich samych wpływów z reklam to mamy ewidentnie by konstrukcję naruszającą wszelkie dopuszczalne granice opodatkowania zarówno w rozumieniu naszego systemu podatkowego jak również równości wolności prowadzenia działalności gospodarczej Unii Europejskiej i to myślę, że pojawią się pojawia się sporo obszarów, których również Unia europejska będzie podejmowała pewne kroki co do dyskryminacyjnego charakteru tego podatku no właśnie, ale wracając do sprawy podwójnego opodatkowania rozumiem, że nasza konstytucja nie ma takiego zapisu wprost, że podwójne opodatkowanie tego samego nie jest nie jest konstytucyjne tylko to podwójne opodatkowanie narusza zasadę równości i sprawiedliwości tylko panie profesorze, kto właściwie może w tej chwili w obecnym systemie prawnym w Polsce zbadać czy jakaś ustawa jakiś podatek jest zgodny niezgodny z konstytucją skoro Trybunał Konstytucyjny został zrealizowany przez władze to jest bardzo dobre pytanie oczywiście, bo mówimy o tym, że nie znają ten nie ma najmniejszych wątpliwości naruszenia właśnie zasady równości powszechności i wynikającej z niej zasady sprawiedliwości podatkowej natomiast to pada zwykle Trybunał Konstytucyjny, o ile on w Polsce istnieją dlatego specjalnie zasygnalizowałem też kwestie Unii Europejskiej, ponieważ może się okazać, że to jest znowu ostatnia deska ratunku dla wolności słowa, a która będzie interweniowała z powodu naruszenia kanonów funkcjonowania wolnego rynku wspólnego wolnego rynku dlatego wydaje się, że w Polsce przepisy podatkowe nie tylko podatkowe tworzone są bez względu na ryzyko stwierdzenia niekonstytucyjności, ponieważ takie ryzyko nie istnieje z powodu braku Trybunału Konstytucyjnego to tutaj rzeczywiście duży problem musi od początku podkreśla, że to nie jest tylko kwestia konstytucji polskich regulacji, ale również swobody działalności gospodarczej w ramach wspólnego rynku, ale pani profesorem konstytucja obowiązuje wszystkich, a więc sądy powszechne także czy sądy powszechne mogą badać kierować konstytucją po prostu Sejm rzecznicy czy też prawa oczywiście będą rozstrzygane przez sądy administracyjne podatkowe sprawy tam trafiają, ale te 4 do tego to sąd Administracyjny powszechny nie może zakwestionować przepisy ustawy jako niezgodny z konstytucją bez orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego co innego dokonywanie wykładni prokonstytucyjnej tak, żeby zapewnić z jakąś tam lepszą zgodność przepisu natomiast sam takiej decyzji nie może podjąć może złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów, ale dalej rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, który w demokratycznym państwie prawa bardzo ważną rolę dlatego właśnie jego brak powoduje, że trudno takimi przepisami dyskutować no dobrze to spróbujmy zastanowić się winny sposób czy podwójne opodatkowanie tych samych przychodów narusza jak jakiś zapis traktatowy jeśli chodzi o Unii Europejskiej no to przede wszystkim ochrona kapitału, bo to też zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie, ale przede wszystkim wolności gospodarczej nie chciałbym tu się odnosić się wprost do wolności obywatelskich wolności słowa, ponieważ także może na to wpływać, ale już te zasady gospodarcze są naruszone, a zresztą my no pewnie z innych przyczyn nie wszczęto postępowania w sprawie podatku bankowego Ron de facto ma ten sam skutek, choć się podstawę opodatkowania, których naciągnięta są aktywa nie przychody, więc tam sytuacja była trudniejsza do zakwestionowania niż właśnie przypadku medialnych o podatku medialnego, gdzie podstawę opodatkowania tak samo dotyczy tego samego rodzaju przysporzenia na tym tu, jeżeli mówimy o Unię europejską to właśnie dyskryminacyjnych podatek, który jest narzucany określonym branżom rodzaju prowadzenia działalności gospodarczej bez dostatecznego uzasadnienia, a tu nie ma żadnego uzasadnienia, bo jeżeli nawet jakieś media miałyby płacić jakoby, chociaż płacę podatek dochodowy od osób prawnych to państwo w ostatnich latach tak wzmocniło administrację skarbową instrumenty do kontroli, że może spokojnie kontrolować podmioty tylko, o ile wiem to kontrolowano różnego rodzaju spółki medialnej się okazało, że nie ma żadnego ukrywania dochodów przychodów przerzucania dochodów nie ma decyzji negatywnych jak były te zostały uchylone przez sąd Administracyjny i być może to jest ten problem, że rzeczywiście rzeczywistości te spółki płacą należne podatki, więc administracja próbuje narzucić inne obciążenia abstrahując od tła politycznego w związku z tym taki podatek branżowy w sposób oczywisty będzie narusza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej wyboru formy prowadzenia działalności rodzaju działalności bez dyskryminacji przez państwo bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę prof. Adam Mariański przewodniczący krajowej rady doradców podatkowych był państwa i moim gościem dziękuję bardzo, bardzo i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa wraz ze Szczepanem malarki program realizował Szymon waluta, a teraz proszę państwa na informację, a po nich na program połączenie w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA