REKLAMA

Czy wirusa można wykryć za pomocą spektroskopii?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2021-02-13 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:22 min.
Udostępnij:

Szybkie wykrywanie mikroorganizmów staje się coraz ważniejsze dla lekarzy i pacjentów. Do szpitali wciąż trafiają ludzie zakażeni bakteriami opornymi na wiele antybiotyków. Diagnostyka koronawirusa stała się kluczowym elementem życia dla wielu z nas. Proces wykrywania patogenów często trwa bardzo długo i jest kosztowny. Dlatego pojawiają się nowe technologie, których celem jest skrócenie i uproszczenie procesu diagnostycznego. Jaką rolę może tu odegrać metoda zwana spektroskopią? Kiedy bazujące na niej wykrywacze wirusów mogą trafić do użytku? O tym opowie dr hab. Agnieszka Michota-Kamińska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek 20 wraca do tematyki quada na wirusa, bo jest to cały czas aktualny temat, ale też w zajmiemy się dzisiaj nowoczesnymi metodami wykrywania nie tylko tego 1 mikroba lotów w ogóle różnych patogenów ze mną studzi doktor habilitowana wnioskami od Kamieńska prof. Instytutu chemii fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu jak rozumiem Instytut chemii fizycznej zajmuje się Rozwiń » chemią, ale też sama nazwa wskazuje zajmuje się fizyką państwo pomysł na to, aby wykrywać wirusa jest właściwie chemiczne fizyczne należy na wstępie zaznaczyć, że interdyscyplinarność badań naukowych jest dzisiaj i modą i koniecznością tak naprawdę połączenie dyscyplin naukowych jest źródłem właśnie takich innowacyjnych badań, jakie w Instytucie prowadzimy, a mojej grupie badawczej z Czechami fizyczne już od około 10 ponad 10 lat prowadzę badania nad upowszechnieniem znalezieniem nowatorskich zastosowań dla niezwykle czułej techniki analizy, jaką jest powierzchniowo wzmocniona spektroskopia rama, na której akronim brzmi serce od angielskiej Nasty z EFS hasła aspekt jest, jeżeli mogę troszeczkę państwu tutaj wprowadzić mechanizmy tej tej techniki w dowolnym zagranicznym właśnie fizycznym, a który leży u podstaw tej metody jest tak najprościej mówiąc rozproszenia fotonów na badanych molekuł na badanych w cząsteczkach w zakresie światła widzialnego i podczerwieni efekt ten Romanowski teoretycznie był przewidziany w latach trzydziestych ubiegłego wieku natomiast to teoretycznie doświadczalnie opisał to zjawisko indyjski naukowiec rama, który też SZ dostał nagrodę Nobla to zjawisko w związku są też nazwa spektroskopii Ramana niska należy zaznaczyć, że rozproszenie rama na samo, gdzie jest czułą metodą, ponieważ tylko 1 000 000 Foton ulega rozproszeniu na molekuły w związku z tym ta technika nie była szeroko szeroko stosowana lepiej wypierają inna technika podczerwień natomiast w latach sześćdziesiątych nastąpił rozwój nanotechnologii laserów laserów elektroniki ponadto w siedemdziesiątym czwartym roku Fleischmann odkrył właśnie ten efekt powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana dla molekuł zaobserwowanych na metalach o nowe trofea i chropowatości były to metale, które miał też odpowiednie optyczne właściwości była to głównie srebro złoto i wówczas zaobserwowano ogromny wzrost intensywności promieniowania rozproszonego rządu 10 do czwartej, a nawet obecnie rzędu 10 do czternastej z co pozwala obserwować pojedyncze molekuły w związku z tym jeśli chodzi o czułość w tej metodzie jest wszystko osiągnięta stąd rozwój tak ogromnie szerokich aplikacyjnych zastosowań spektroskopii Sar nastąpił i w obszarze biologii w kryminalistyce badania dzieł sztuki, ale także coraz częściej w badaniach analitycznych biometrycznych czy mówiąc krótko spektroskopii polega na tym świecie my światłem czy to widzialnym podczerwonym na jakąś cząsteczkę chemiczną potem patrzymy jak ona się zachowuje czyta ona świeci w odpowiedzi też telefony odniesie odbijają świecili laserem tak naprawdę prawda zakresach częstości laserem czerwonym zielonym w zależności od naszych tutaj powierzchni metalicznej święcimy na cząsteczki, które są umieszczone na odpowiednich takich platformach jest odkształcona struktury plazmę odpowiedniej chropowatości i budowa tych nanostruktur klas niższych jest tutaj kluczowa technika od wielu lat wcześniej była właśnie przyjęta czy też szeroko za to mogę nad aplikacjami i medycznych ze względu, że ta czułość wymaga właśnie osiadania ściśle zdefiniowanych tych platform z warszawskich struktur klas technicznych tak naprawdę to było dużo dostępnych komercyjnie podłoży do analiz warszawskich Unia natomiast one się nie nadawały do testów analiz medycznych układów biologicznych ze względu na to, że przede wszystkim nawet miał dobrą czułość miały słabą powtarzalność ta powtarzalność była związana ściśle z morfologią tych nanostruktur wzmacniający to jest od wielu lat pracowaliśmy na to za wprowadzeniem na takich podłoży opatentowali my też wiele takich struktur wiele takich układów do analiz właśnie związków biologicznych, które posiadały 3 cechy, które muszą posiadać podłoża, żeby myśleć ich aplikacyjny zastosowania wysoką czułość tak jak mówiłam rzędu pojedynczych nawet w mleku powtarzalność, która związana z odpowiednią moc polo po tej struktury i stabilność w czasie rejestrowanych sygnał bez tego nie możemy uciekać rzetelnych i powtarzanych analizach właśnie w aplikacjach biometrycznych chybiona, czyli mamy molekuły na podłożu, które musi mieć odpowiednią budowę odpowiednie własności specjalne i wyświetleniu światła większości światła przez molekuł jest szacowana związku z tym mamy widma podczerwieni, a część promieniowanie rozpraszają one są zgłaszane przez molekuły z powodu zwrotem trafia do detektora każda molekuła daje swój taki charakterystyczny obraz aspektami odcisk palca molekuły ma swój odcisk palca, a związek jednak słupek biologiczne czy to będzie komórkę tkankę czy bakteria jest jakąś mieszaniną układa układanki w związku też maski charakterystyczny odcisk palca i biorąc pod uwagę te właśnie firma Spectre realne możemy różnicować różne związki, czyli układ działkę na świadczenia waleni na swojej drgania przy jakiś tam częstości, gdzie pojawiają się pasma charakterystyczne np. dla Klaty dług dziś mamy pasma tykanie Ciarko siarkowych połączeń te pasma nam identyfikują daną substancją czy też en na grupę substancji, ale mówi pani morfologię, czyli takiej budowie tego co chcemy dotyczy wirus, który jest oczywiście bardzo malutki nam się wydaje, że taka prosta struktura nie na chemicznej dosyć złożone i dlatego zastanawiałem się jak można odczytać odcisk palca tak skompilowane i stąd nowej struktury, bo rozumiem, że państwo skupia się tylko na 1 fragmencie nawet takiego fragment jak ten słynny kole oraz, przeciwko któremu kierowane są szczepionki, które budzi nas takie emocje w związku z tym, że tam są mutacje są w nim zachodzą nawet ten kolec jest dosyć skomplikowane, że mogą wykryć tą metodą chyba nie jest takie prosta no wykręcił nogę nic nie jest tak prosto wykresie metodą natomiast muszę powiedzieć, że dzięki fundacji nauki polskiej ligi projektowi fintech, które dzięki 3 lat prowadzimy pierwszych etapach naszych badań skupiliśmy się na detekcji innych mikroorganizmy bycie akty tą metodą, więc wprowadzać państwo pokażą czy pewne tutaj różnica na detekcji bakterii z płynów fizjologicznych z z próbek środowiskowych i mieliśmy sukcesy detekcji cały czas mamy sukcesy detekcji bakterii po raz pierwszy ten nie stworzyliśmy bazę widzi serce patogennych mikroorganizmów ich organizmy bakterii i cała idea czy detekcji właśnie, czyli Rusów bakterii polega na tym, że musimy w przypadku bakterie możemy rozróżnić na na gatunki szczepy w przypadku bakterii opiera się na tym, że bakteria położona jest na to u nas znana struktura harmoniczna świat bakterii obserwujemy definiujemy tylnymi związki, które są ściany komórkowej bakterii na sobie ładnie natomiast strukturze wewnętrznej, że efekt Rostowski sięga Eminema taki zasięg żywości możemy tylko struktury ściany komórkowej obejrzeć różnicować nie różnicują się bakterie en ze względu na właśnie na ekspresję różnych różnych Białek ze złotym możemy różnicować na poziomie gatunków także ma moc z palca danej bakterii z kim mamy całą bazę danych zebranych takich firm surowcowych bakterii i oczywiście przykładzie jakąś próbkę inną nieznaną i chcemy znaleźć tę bakterię empirycznie jest to bardzo trudno, bo te pisma są skomplikowane 3 należy mieć ogromne doświadczenie w analizie w opisywaniu widzi w ramach morskich natomiast frontu wszystko krok analiza statystyczna w tej chwili zbieramy tysiące mamy odpraw odpowiednie algorytmy, które nam dopasowują obraz ekstremalny zbierany do tego, który istnieje w bazie danych nie wskaże jedną z 42 albo powierzenie w stanie wskazać żadnej czas w przypadku bakterii też właściwie to po raz pierwszy taką na takim poziomie taką czułością pokazaliśmy w literaturze możliwość detekcji bakterii z działem techniki sens właśnie dzięki naszym strukturom plazmą niczym bazują te struktury harmoniczne opracowane zostały opatentowane są jest to krzyż modyfikowane laser femtosekundowy następnie pokryty cienką warstwą złota docenta, który ma bardzo chętnie już bardzo taki powtarzalną morfologii zapewniającą i ogromne wzmocnienie ogromną powtarzalność słuchanych sygnał jak rozumiemy Sojuszu potrzebna właśnie to forma sztucznej inteligencji czy ten algorytm, który analizuje te wyniki badań są tak skomplikowana oczywiście my patrząc na widmo żyjemy, bo już po 3 latach jesteśmy nauczeni, że o patrzymy, kto zmierza właśnie ma status oko Horusa ktoś powie o tym aż się polityk PSL po tylu tylu latach sami to proste bakterii widzimy coś co ktoś zebrał, ale oczywiście jest jest idea taka, żeby lekarz 5 stan rzeczy laborant nie musiały się znaczna liczba musi po prostu naciągnąć żyć mimo program ma pokazać czym ma do czynienia w stanie zdiagnozować dany mikroorganizm czy też je takie prace będą badania z rzeszowskiej maski nad bakteriami różnych grupach były prowadzone natomiast brak jest cały czas było brakiem standaryzacji prowadzonych badań związku z tym były różnice od publikacji do publikacji laboratorium do laboratorium w przypadku aplikacji klinicznych wszystko musi być zestandaryzowane podłoże zawsze takie same przygotowania próbki biologicznej również określone w sposób określony czas pomiaru naświetlań czy też taki ze standaryzowany prochu bazowa 4, które do tej pory nie było to za tą za tą ścieżką, ale dużo sukcesów rzeczywiście byliśmy bardzo krótki pracując z lekarzami np. doszliśmy do sekcji chorób wenerycznych i bakterie, które bezpośrednio wciągu kilku sekund trwa ponad 54 sekundy mamy wynik nakładamy tylko badaną próbkę ilości pojedynczych ml na naszą naszą Platformę w związku, z czym jest bez znalezienia świat było to robione zupełnie SM na płynów naszej wspólnoty mają wspólną fizjologicznym duże stężenie tych bakterii i parę sekund myśmy odpowiedź czy dana próbka jest zakażona czy nie i to są takie nasze wielkie sukcesy, które też bardzo podobają się naszym etycznym partnerów tu pracuje w związku z tym idąc, widząc w tym duchu, że bakteria jesteśmy w stanie rozróżniać na poziomie gatunków na poziomie szczepów pojawiło się na nieszczęście zresztą ślub niestety pandemia należy musi też pewne tutaj działania jest rozszerzyliśmy nasze działania jest na możliwość detekcji wirusa tutaj drogi detekcji wirusa mamy zaplanowane gmin co najmniej wiem, czyli bezpośrednia detekcja tak jak chcemy właśnie tak, lecz bez narażania w krótkim czasie czy bezpośrednio wpłyną wymazu z płynu fizjologicznego albo też metody pośrednie z użyciem przeciwciała jest taka ze Słupska kapela jest wtedy wtedy okres przeciwciała igm myśmy mogli wykrywać, bo wygrywa się tak czyste technikami RO manowski w sposób pośredni, tworząc taką Les, ale rzeszowską, ale czy mamy metodę bezpośrednią mamy wymazy na wymazy z nosogardła czy też China czy też krew i chcemy znaleźć wirusa nie złapiemy go za nic mi za ogon ani za głowę no bo tak jak bakterii pro toto po to, po prostu trzeba popatrzeć NATO na inny sposób patrzymy na tak naprawdę na biochemiczną skład biochemiczny, jakby struktura tych płynów, które mamy mamy ślinę od zdrowego pacjenta ma myśli od zakażonego pacjenta, acz i wczoraj np. z daliśmy kilkadziesiąt próbek porównaliśmy podejścia tutaj po duże duże słowa uznania dla naszych medycznych partnerów to jest profesora z uniwersytetów medycznego reformacja biurowce dzięki pani to coś za bardzo, które nam zaś setki tych próbek dostarczają do badań i ostatnio robiliśmy właśnie badania na liniach i widzimy ślina od zdrowego, czyli powiedzmy negatywne negatywnie zdiagnozowana i od tego, który był zainfekowane i widzimy drastyczne różnice intensywności passę i że znanej jasności czy położenia pasa, a związane jest to z tym, że do tak naprawdę w nosogardle jeśli nie dosyć szybko ten wirus się pojawią nocą też próbki pobierane do analiz literackich pojawią się szybko mamy dobry materią i w tej chwili pochodzące od chorego pacjenta ogromny wzrost np. paska charakterystycznych dla dla Renacie po prostu widzimy, że w tym materiale nas nastąpiło bardzo szybki na mnożenie się tego wirusa to jest diametralna różnica jest tutaj zmieniło jego przeciwciał tylko patrzymy nad ruchem 1 i drugiego z materiału zdrowego i jako wrócimy do tego jak państwo traci więc, jakie są perspektywy rozwoju tego wniosku drugiej części audycji już za moment ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski ze mną dziewcząt doktor habilitowana obniżkami oto Kamińska prof. Instytutu chemii fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie witam ponownie witam państwa pierwsza część rozmawialiśmy dosyć szczegółowo o tym jak państwo próbujecie znaleźć wirusa właśnie ślady tego wirusa próbkach pobranych od pacjentów rozumiem, że jest to już na tyle dobrze rozwinięte metody mogą w tym momencie państwo myśleć o tym, żeby wynalazek czy technologia sama stała się wynalazki stała się zalążkiem urządzenia diagnostycznego tak jak najbardziej mamy już ententa to urządzenie dosyć dobrze przeanalizowane na układach biologicznych analizujemy w tej chwili na próbkach drukach opłat od pacjentów z chorobą covidową badamy zarówno w UE silna, jaki wymazy nie znoszą kartą bądź wyniki są w przypadku covida bardzo bardzo bardzo obiecujące, więc do naszej bazy bakterii bakteryjnej następnie bazy warszawski widz ma 4 dołączymy bazy widma ich sam no i powoli właściwie o przebadaniu jeszcze w odpowiedniej ilości trudne, bo musi być też oczywiście pewnie, że nie może być pomyłek więc, więc cały czas te setki próbek będą będą analizowane na pewno chcielibyśmy, żeby nasze urządzenie rzeczywiście pomogło szybkiego akcja może pomóc szybkiej akcji, bo rzeczywiście analiza trwa kilka kilka minut całość całość analizy da się od tego, że koszt naszego małego spektrometr Romanowskiego jest niewielki, a także myślę, że jeśli się mieści się w zasięgu możliwości finansowych nawet niewielkich placówek medycznych mamy opracowane wspólnie mikrofon medyczne taki układ, czyli zbudowaną platformą ser sok z odpowiednimi nas zapewniono strukturą klasy łączone, którą na zaplecze wprowadza się badane badane płyny fizjologiczne rejestruje się widmo Romanowski i odpowiednio odpowiednie algorytmy będą nam mówiły czy mamy tu do czynienia z próbką zakażoną czy też próbką zdrową czy też uprzedzeń np. nie rozpozna, bo też tak nie może się może się zdarzyć trzeba powtórzyć to pytanie, więc czas analizy jest bardzo bardzo krótki właśnie się o to zapytać, bo stosowane obecnie metody, które są metodami chemicznymi tak jeśli mówimy o metodzie PCR tak czy łańcuchowej reakcji polimerazy to musimy chemicznie mnożyć materiał genetyczny wirusa, a potem go wykryć te metody są stosunkowo czasochłonne, zwłaszcza w aparatura jest dużo do tego nawet kiedy próbujemy to zmniejszyć tak jak to próbuje zabić sukcesami zresztą Polska firma Scope Fluidics ona logistyce taki, który jest nie może kieszonkowe, ale łatwo powód do wykonania w warunkach laboratorium czy przychodni czy czekasz mobilnego punktu to nadal jest to jakieś 1520 minut na analizę, a państwo ostatnio kilka minut faktycznie się tak skrócić z uszkami tak jak filmy, które zbieramy mamy na tyle czułe i podłoża, że ma zbieramy widma 34 sekundy sygnał z bardzo silny nacięcie wysycenia rynku detektory, więc sygnały są ze zmian wspomniany są bardzo bardzo krótkie no ale do tego prawda to jest to jest to co już opracowaliśmy cały potencjał rozwoju tych naszych struktur platoniczny baz danych algorytmów, więc to istotna nad tym pracowaliśmy przez lata natomiast na tu chodzi tylko preparaty GI i zrozumienie i odpowiednio odpowiednio dobrani protokołu do detekcji tych próbek covidowych na przebadanie odpowiedniej ilości, żeby nie było tutaj żadnych żadnych pomyłek, więc cały czas jeszcze będziemy intensywnie padać i dużą ilość materiału marszów i krwi śliny musi sam myśli, bo byłoby najprościej z najszybciej naszą szybkość jest kluczowa bo, bo mówimy jednak metodzie fizycznej, która w odróżnieniu od chemii po prostu działa sprawnie działa działa na pewno ciekawie, ale to jest pytanie czy można opracować system właśnie w Japonii preparaty taki system, który mógł wykorzystywać ktoś, kto się nieznane tak jak wcześniej mówiliśmy na chemii fizycznej nie znosi widmo czy to będzie taki system by przygotowanie próbki zrobienie tego badania było tak prosto wykonać każdy laborant czy pielęgniarka ciekaw jak tak, bo to będzie się tak naprawdę sprowadzało do nakreślenia badanego materiału na na Platformę atakom i 3 na 3mm podłoży tam trzeba umieścić odpowiednio wcześniej zdefiniowanego materiału inaczej pewnie dla silnej inaczej rzecz dla wymazów ma nas szukać płaszcz no i ten mały spektrometr Romanowski odpowiednio w sprzężone właśnie ze z takim z takim czytam z dnia mikro polityczne, które jest Platforma no jest wszystko dosyć proste także to to na tej i musi być proste i później program musi dać odpowiedź czy jest to szybkie wszystkie przepisane czy jest to mamy tam wirusa czy nie mamy przecież mieć taką rzecz, że cały czas możemy problemy z dojściem naszych technik do analitycznych zastosowań rzeczy się do klinicznych i aplikacji wynika z faktu właśnie takiej bariery że, że tak naprawdę to im podejrzewam, że medycy nigdy się nie uczą w technikach stereoskopowych ich możliwościach aplikacyjnych czy też nie uczyli się też do tej pory też niewiele też artykułów tak naprawdę inne dziedziny chemii fizyki czy nanotechnologii technologii trafia do artykułów naukowych świata trafia do świata biologów medyków stąd też stąd też są takie no jak duże duże opóźnienia można tak powiedzieć aplikacji tej techniki i urządzeń biometrycznych analitycznych i zastosowania no nie wiem tak jak do tej pory też obserwowaliśmy no pewną trudnością z zawsze był jedno współpraca jeszcze połączyć 2 światy medycznej na fizyczne, więc trzeba też próby kliniczne duże ilości przypadać co nie zawsze jest łatwe, bo lekarze żyją żyją swoim swoim, jakby nocy mają swoje ja swoim światem leczyć pacjentów niekoniecznie dla nas dziesiątki czy setki pewne materiału klinicznego dostarczyć ma tutaj w przypadku tego covida no stety niestety jest to istotne jest to taki taki czas, że właściwie na wysiłki nigdy w historii nie było, żeby się wszystkich nauką skupiły się na innym temacie i tych próbach po prostu mamy w tej chwili bardzo dużo, czyli możemy bardzo bardzo dogłębnie przeanalizować nasz nasz płaszczy czy rzeczywiście wszystko powinno działać tak jak tak jak tak jak sobie zamierzaliśmy wydają się jeszcze medyków mogą przekonać, bo mówimy o tym kto będzie szybka metoda będzie prosta do wykonania, że będzie to też relatywnie tanie, ale wydają się to też ciekawe że, gdyby się wirus zmienił, gdy nastąpiła mutacja bałbym się pojawił niestety też tak może być nowy wirus, który wywołuje pandemię to rozumiem, że dosyć łatwo można by państwo urządzenie dostosować do wykrywania tego zmienionego czy nowego wirusa, bo to jest dużym stopniu pewnie kwestia zmiany oprogramowania znaczy to jest właśnie wszystkie zmiany biochemiczne to to jest kwestia no o tym, że tak powiem uzupełnienia bazy danych oraz, ale my wygrywamy jak każdą odpowiedź organizmu, że coś złego dzieje tak jak wygrywamy też zmiany w komórkach nowotworowych widzimy, że jest inna ilości henny po prostu Białek inne ich relacje proporcję, kiedy jest jakaś zmiana czy to czy to, że właśnie Rakowa czy też po pochowana innym zakażeni gęsta, czyli biochemiczne skład naszego płynu bardzo mocno się zmienia i to wszystko ma też życie ma swoje odzwierciedlenie w spektroskopii Ramana kres niezwykle czułą metodą, a przez to, że mamy tak niesamowicie czułe podłoża i ogromną czułością wszystkie wszystkie drobne zmiany jesteśmy w stanie odnaleźć oczywiście z naszego naukowego punktu widzenia to chcemy te wszystkie zmiany też zrozumieć co widzimy prawda, bo to szybkie urządzenie nam powie tak nie IAI to jest takie aplikacje na czysto zastosowaniami z punktu naukowego chcemy to wszystkie, że zmiany, które obserwujemy odpowiednio odpowiednio zrozumieć podsumowując, żeby spektroskopii serc wymaga dobrych podłoży wymaga obecnie statystycznych metod rejestracji dużych ilości wobec tego nie będą rzetelne wyniki algorytmu, który nam właściwie w tej chwili będzie definiował pomiędzy pomiędzy właścicieli słusznie bakteryjne bakterii od wirusa próbki chory od zdrowych środki jako od Rakowa to wszystko muszą być duże ilości bazy danych i algorytmy definiujące pokazujące, na którą SOR rodzaj materiału zdrowym czy chorym mamy do czynienia mają państwo ze sobą wiele lat badań mają państwo dobre wyniki, kiedy można się spodziewać realnie takiego urządzenia na rynku, czyli w przychodniach szpitalach, kiedy mogłoby trafić do użytku takie pytanie zawsze wszystko zależy tak naprawdę Ott mimo naszych wielkich chęci wszystko zależy od firm i od procesów komercjalizacji, która na nasze wyglądają czasami przychodzi przebiegają w sposób szybki czasami, więc tak naprawdę każdy nasz wynalazek każda nasza wielka radość naukowa związana z tym jak ten jak podejdą do tego na firmy praca jest od rodzeństwa osoby, ponieważ my sami to jako naukowcy będą nad komercjalizacją się aż aż tak mocno środków nie posiadamy na komercjalizację takich takich innowacyjnych oraz miejmy nadzieję, że teraz badania nad koronawirusem przebadanie ogromnej ilości próbek to będzie już dla nas mocno satysfakcjonujące i Lidla dla przyszłych zainteresowanych firm, które chciały z nami współpracować nie planują państwo utworzenia spółki typu spin-off, która by się tym zajmowała mnie jako powielanie struktur uczelnianych tylko szukacie państwo partnera, który zajmie się dalszą komercjalizację nie zamyka tych dróg i same elementy dróg mamy jeszcze chwilę trwania projektu jesteśmy jak najbardziej na różne ścieżki, które wspina się też one są w Instytucie mają swoją swoją dobrą ścieżkę przetartą, więc nie zamykamy oczywiście tej drogi również miejmy nadzieję, że zdążymy sobie poradzić z pandemią w miarę szybko, ale jakieś wspominała wcześniej mogą przejść kolejne groźne wirusy mamy dostęp do czynienia z groźnymi bakteriami takie urządzenie, które byłoby w stanie szybko wykrywać mikroby groźne dla pacjenta w warunkach czy przychodni do szpitala przez byłoby nieocenione tak jak pani powiedziała musimy mówić czy szerzej i częściej o tym jakie są zalety, jakie są możliwości, bo bez tego niestety nie przekona się do tego tych, którzy w praktyce z tego korzystają tak oczywiście wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do starych metod swoich zasad badania i czasami bardzo ciężko jest ją przebić przez pewne utarte metody w związku z tym co ona innowacja wymaga troszeczkę takiego mówi czas że, żeby przetrzeć dość szerokie szerokie zna inne obszary i szeroko za szerokie zastosowanie, więc tu wiemy, że rzeczni każdy lubi swoją metodę my też lubi bardzo swoją też chcielibyśmy, żeby była pożyteczna przede wszystkim za to będziemy trzymali kciuki mamy nadzieję, że to dzisiaj państwo przekonaliśmy do tego, żeby się zainteresować nowymi rozwiązaniami w dziedzinie wykrywania różnych substancji także w tym właśnie wirusów, bo być może w przyszłości właśnie to będzie ratowało zdrowie i życia moim gościem w Łodzi dr hab. Agnieszka mimo to Kamińska prof. Instytutu chemii fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dziękuję bardzo, dziękuję panu dziękuję państwu bardzo uwagę dowiedzenie zapraszam jak zwykle w sobotę mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA