REKLAMA

Jak wspierać rozwój młodego sportowca

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2021-02-14 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, czyli o sporcie Przemysław Iwańczyk otwieramy drugą godzinę naszego programu naszym kolejnym gościem jest Łukasz Borkowski dzień dobry witam pana redaktora witam państwa autor książki jak wspierać rozwój młodego sportowca 10 zasad dla rodzica i trenera przyznam, że trafia pan pewnie zapotrzebowanie rynku trafia pan pewnie taką mocno deficytową mocno deficytowe segmenty wiedzy psychologicznej dla rodziców dzieci trenerów jak tak jak wspierać tych małoletnich w sporcie pan Rozwiń » zauważył pewnie te potrzeby stąd zresztą opozycja, która ukazała się na rynku tak oczywiście ja obecnie pracuje na uczelni sportowej na wuefie no to nie jest tajemnica i też rozmawiam z moimi studentami z moimi uczniami, którzy już pracują jako trenerzy pracują konstruktorzy już pracuje jako nauczyciele sportu może tak szeroko mówiąc, bo tutaj można włączyć choćby nauczyciel wychowania fizycznego i oni zgłaszają pewne trudności zgłaszają pewne uwagi i szukają rozwiązań, a z drugiej strony sam posiadam doświadczenie jako trener dzieci, więc też mogę korzystać ze swoich własnych spostrzeżeń dotyczących tego tego elementu pracy czy różnego rodzaju sytuacje które, które są typowe dla pracy trenera psychologa nauczyciela jego współpracy z rodzicami, aby ta potrzeba dziś skompensowania tego skondensowane przepraszam tego w 1 podręcznik wynika nie wiem z tego jak zmieniają nam się dzieci pod wpływem czasów czy jak zmieniają się oczekiwania wobec tych dzieci, że presja jest coraz większa także ze strony rodziców czy być może wynika to z tego, że generalnie nie mieliśmy my rodzice my dorośli podanego takiego katalogu postępowania z młodymi sportowcami ja myślę, że pewne sytuacje są dosyć uniwersalna jesień zmiany na przestrzeni lat, bo też myślę, że ciężko powiedzieć o jakiej takiej zmienności sytuacyjne czy zmienności postępowania rodziców na przestrzeni 51015 lat, więc pewne sytuacje są dosyć typowe, a jednak jednocześnie są bardzo powtarzalna bo, bo wielu rodziców prezentują określone postawy 1 można nazywać tymi pozytywnymi żyjącymi wspierającymi właśnie inne możemy nazywać bardziej Niechcę użyć słowa kontraktowymi może tutaj trochę może to przełoży na słowo nie współpracującymi, którzy utrudniają pracę to na 3 czy to wychowawcom, więc myślę, że taka pozycja niezbyt obszerna podana w formie poradnikowe może pomóc wszystkim ze stron zastanawia mnie czy trzeba, aby w warstwie retorycznej poruszamy się dobrze to proszę nie traktować tego jako zarzut do tytułu Pańskiej książki, ale czy młodych ludzi powinniśmy traktować młodych sportowców, bo gdzieś to słowo narzuca pewne zobowiązanie wyniku to jest też oczekiwanie, że to jest sportowiec, który się potwierdzi popatrz patrząc na wielkich Mistrzów my byśmy niedzielny przykład Igi Świątek, która walczyła Rolanda Garrosa z poprzednim roku w tej chwili wydawało nam się na Australian open wszystkich wielkoszlemowych turniejach będzie bić wszystkich i przechodzić kolejne rundy aż mego czy ktoś miał się tutaj, odpowiadając na panią pana pytanie trzeba najpierw skonsultować z kim w ogóle sportowiec, więc pojęcia sportu czy sportowca rozumiano już od od tego wieku najmłodszego gdy, gdy dzieci startują w ogóle do aktywności fizycznej znajdują pierwsze czy czy stawiają pierwsze kroki w kulturze fizycznej, więc tutaj warto np. senatorskim sportowiec ja też myślę, że często takim pojęciu dosyć potocznym tego sportowca wykorzystuje to pojęcie to pojęcie młodego piłkarza tak, bo też pytanie czy chłopiec, który rozpoczyna przygodę ze sportem w wieku 3 trzeba grać z piłkarzem, dlaczego nie może zostać kandydatem na piłkarza wiem, że to być może trudno jest przekaz albo trudniejszy w przekazie, ale ale, ale daje pewien margines, że się nie powiedział, bo chłopiec dziewczynka nie będą chcieli kontynuować tej drogi tak dlatego też do 1 stronę może wrócę tak czy sport, więc tutaj, aby ująć te książeczki spory zdefiniowane m.in. jako taka regularna aktywność fizyczna jest tu też tutaj jakby pewien sposób muszą odesłać do zawartości samego samego tego poradnika podręcznika i przede wszystkim kierować tutaj uwagę na na pewno też merytoryczną no bo jakby o zawartości chyba lepiej rozmawiać w kontekście całej publikacji musi pan przyznać, że my dorośli mamy pewien problem, ponieważ bardzo płynna jest granica między wsparciem kandydata na sportowca bądź też młodego sportowca, a taką konstruktywną mobilizującą krytyką, która ma wyzwolić jeszcze jeszcze więcej potencjału gdzieś się zaciera sam mam problem jako jako rodzic, którego narzędzia użyć i aby nie jest to jedno narzędzie tylko nie wiem intensywność stosowania powoduje, że albo jest to no właśnie taka wzmacniająca krytyka albo albo wsparcie takie bezwzględne bez znaczenia okoliczności, które żyje się wybory etc opuszczaniu przekazywanie pan informacyjna to oczywiście ciężko jest podać 1złotą radę to jest wręcz niemożliwa, ale jeśli ktoś myśli, że na wszystkie te wszystkie bolączki będzie 1 tabletka, tudzież 1 rada to może być wręcz się, więc bardzo negatywnie odebrana ja tworzę książkę myślałem, żeby przede wszystkim dać rodzicom pewnego rodzaju wędkę oby może tak kolokwialnie, ale myślę, że to tutaj pasuje też pewnego rodzaju wędka, która pozwoli dopiero określone środki odniesienia określonych sytuacji kontekstu pewnych pewnych zachowań, bo też myślę, że ciężko oderwać sport czy właśnie jak zaczęliśmy rozmowę tak sport dzieci młodzieży takiego życia bardzo związanego z aktywnością całą poza sportową towarzyską szkolną rodzinną, bo pewne umiejętności są dosyć uniwersalna, więc tutaj podanie jakiegoś kontekstu pewnych sytuacji a, toteż staramy się uczynić na łamach tej publikacji danie pewnych rozwiązań i pomysłów może już pozwolić pewna nabyć pewnych kompetencji pewnych umiejętności, które będą się wspierać tych naszych młodych podopiecznych jest pan doktorem nauk psychologii proszę powiedzieć jak dom praca naukowa uzupełnia się praktyką trenerską jest pan także trenerem na ile można wykorzystywać 1 kompetencje w drugiej dziedzinie i na odwrót trenerskiego w dziedzinie psychologii praca praca zarówno psychologa praktyka pan pyta typową pracę, jakby naukowym tak jak przez pryzmat choćby Akademii wychowania fizycznego, ale to praca naukowa ma przede wszystkim tak uważam służyć praktyce tak czy zima, choć brak prowadzimy zajęcia w ramach w ramach określonych kursów akademickich tam oprócz wiedzy czysto teoretycznej, a ja czystą uważam, że nie ma nic często praktyczniejsze niż dobra dobra teoria czy jako podstawa źródło, do którego zawsze możemy wrócić, do którego zawsze możemy sięgnąć to tutaj także wykorzystuje ona choćby w ramach przygotowania psychologicznego przyszłych trenerów różnego rodzaju moduły zajęcia programy, które mają służyć rozwijaniu ich ich praktycznych umiejętności te rozwijanie programu także często opiera się m.in. na potrzeb na dostosowanie aktualnych potrzeb studentów czy określonych kierunków czy określonych dyscyplin sportowych ja często staram się rozpoczynać choćby zajęcia od pytania w jakim obszarze państwa się poruszać, jakie dyscypliny sportowe trenujecie po to, żeby jak najlepiej stosować określone wskazówki pojęcia zagadnienia czy to związane z budowaniem relacji wyznaczanie celu placu zakresem do określonych dyscyplin sportowych, więc myślę, że przede wszystkim tutaj ta wiedza akademicka to podłoże akademicka ma służyć praktyce sportowe, ale tutaj też kwestia, żeby budować relacje z osobami, która przechodzą określoną wiedzę i dogadywać na placu oni najbardziej potrzebują to tak nie wiem tytułem zachęty do wysłuchania kolejnej odsłony naszej rozmowy Polski rodzice dzieci zaangażowanych w sport jest rodzicem kompetentnym wg vanem o edukację to nie jest rzecz, ale ma takie praktyczne narzędzia w ręku pańskim zdaniem no wiele umiejętności, które to zależy tylko chcę w życiu codziennym, bo też pamiętają, że wielu trenerów takie zdania się pojawiają, że rodziców trzeba trzymać dalej od sportu tak czy trener wolę panem władcą na wojsku, ale też tacy trenerzy muszą pamiętać, że rodzice są tymi osobami rozporządza spędzają z dziećmi jak najwięcej czasu i to i to oni są pierwszymi pierwszymi wychowawcami zapadają panu pytanie czy rodzic jest osobą kompetentną, czyli świadomą dużym stopniu wielu sytuacjach tak, ale często jest tak, że pojawią się sytuacje, których potrzebują wsparcia potrzebuje określonych wskazówek i każdy może zostać pozostawia być pozostawionym swoich trudnościach przy wątpliwościach samym no właśnie to wsparcie to m.in. Dekalog wyjęty z Pańskiej publikacji nie jest z nami Łukasz Borkowski dr Łukasz Borkowski autor książki jak wspierać rozwój młodego sportowca, czyli 10 zasad dla rodzica trenera, które omówimy szczegóły już po informacjach Radia TOK FM, na które teraz wspólnie z naszym gościem zapraszam przy niedzieli o sporcie paniom się po informacjach Przemysław Iwańczyk dr Łukasz Borkowski jest z nami kłaniam się panu dzień nowe występujące dziś w roli autora książki jak wspierać rozwój młodego sportowca, czyli 10 zasad dla rodzica i trenera od razu państwo bowiem pozycja obowiązkowa dla każdego kto, kto ma dziecko zaangażowane w sport niekoniecznie rysuje się przed nim wizja kariery zawodowej Roberta Lewandowskiego zacznijmy panie doktorze to jest mój apel traktować sport jako narzędzie społeczne do socjalizmu wania do nabywania kompetencji relacji międzyludzkich komunikacyjnych sport to tylko narzędzie oraz powtórzenie cel sam sobie pan podziela moje zdanie czy czy nie oczywiście mogę się z ręką na sercu podłączyć do Pańskiego panu panie redaktorze oczywiście sport to jest narzędzie poprzez sport możemy uczyć dzieci określonych umiejętności sport uczy pewnych pewnych kompetencji, które będą się później przykładać w życiu dorosłym takt to to, używając powiedzenia, czego Jaś nauczy tego nie będzie umiał i ten Jaszczur przy sojowym może znaleźć swoje swoje inspiracje możliwość budowania Sony kompetencji postaw wiedzy umiejętności właśnie poprzez udział w aktywności sportowe tej organizowanej na tej dobrowolnej, która obecnie gdzieś tam zanika tak, bo można doświadczyć, że jednak konsolę czy 3 smartphone, wybierając trochę to dobrowolna aktywność fizyczną, ale jej wartość jest niepodważalna była jest będzie niepodważalna jeśli chodzi o budowania pewnych umiejętności, ponieważ moje trzecie imię to prowokacja to teraz stać pozwoli pan nasi słuchacze zastosuje, bo z 1 strony mówi o tym, że sport jest tylko narzędziem, ale z drugiej strony musi pan przyznać my jako rodzice, ale także dzieci żyjemy w takim tylko komicznym świecie, gdzie z 1 strony mówi nam się o sporcie jako dobrej zabawie z drugiej strony pielęgnuje się wzorce, które mówią o bezwzględnym zaangażowaniu nie wiem wstawanie o piątej rano wszystkie historie określone w podręcznikach sportowców, którzy doszli na szczyt oparte są na tej determinacji takim całkowitym poświęceniu i właściwie braku wyboru innej drogi jak się znaleźć w tym świecie z 1 strony chciałbym powiedzieć dziecku słuchaj stary to jest tylko zabawa, ale z drugiej zobaczy ten Lewandowski nie byłby tu, gdzie jest, gdyby nie harował w dzień dzień tym mając lat 5315 musi harować tak samo oraz, odpowiadając trochę, uchylając rąbka tajemnicy co jest zawarte w książce, bo myślę, że zaraz sobie Dekalogu mówimy mamy 1 punkt dziś minutę, czyli 10 minut wystarczy no to ja ogólnie może to biorę jeśli chodzi o o podawanie przykładów choćby Roberta Lewandowskiego tak doszedł określonego poziomu tylko, że w sytuacji, w której był dzieckiem to też zgaduje, że jego opiekunowie TOZ inaczej na tę aktywność sportową jego w tym momencie patrzyły patrzyli inne wartości były tutaj wpojone tak należy aktywności były promowana okresie właśnie tych tego sportu dziecięcego, więc też bardzo istotne wydaje mi się też rozmawiam ze specjalistami innych dziedzin odróżnienie tego sportu wyczynowego tego sportu przez duże US tego sportu oglądanego przez przez miliony ludzi telewizji o tego sportu, które ma być elementem edukacji od tego sportu które ma być uzupełnieniem codziennej aktywności dziecka, które mają go wyposażać właśnie różnego rodzaju kompetencja, które będą służyły nie tylko w sporcie tak, bo też pamiętać o tym, że każde dziecko trenująca w cudzysłowie trenujące biorące udział w treningach zostanie sportowcem, a jednak każdy potrzebuje pewien zakres umiejętności by sobie doskonale rodzić w różnych sytuacjach sport tego też może uczyć no dobrze przechodzimy do pkt 1 daj dziecku czas na rozwój nie porównuję go z innymi rozprawa wydaje się być oczywista, zwłaszcza w drugiej części tej tej sentencji oczywiście ja tak pan redaktor powiedział też pierwszy punkt, więc ja przede wszystkim zaczynam od tego, że należy patrzeć przez przez aktywa sportowym poprzez bardzo długofalowy proces to nie jest tylko to nie jest tylko te złote mistrzostwo dochodzenie do pewnych umiejętności poprzez poprzez bardzo długi czas też tutaj posługuje się różnego rodzaju modelami ujęciami teoretycznymi choćby długotrwałego programu szkolenia sportowego powołuje się także na Narodowy model gry, który także powstał dosyć niedawno pod pod opieką ponad miarę Marcina Dornę fundament szkoleniowy jeśli chodzi o polską piłkę oczywiście tak i tam także znajdują różnego rodzaju wskazówki, które pokazują, że szkolenie sportowe szkolenie może piłkarskie może bardziej ukierunkowują znaną publikacja to jest po prostu proces tak to jest to jest etap określone etapy rozwojowe dziecka wiąże wiążą się z tym, że musimy musimy zwracać uwagę na troszkę na inne aspekty tego wychowania tego treningu, a jednocześnie nie można właśnie dzieci porównywać ze sobą, bo to jest czasami błąd szkole którzy, który popełniają popełnia wielu rodziców z rynku jak po dzisiejszym meczu no dobrze, a jako swoja szefowi i właśnie się zaczyna tak ktoś żongluje teraz, a ja żegluję tyle razy ktoś potrafi zrobić jakąś tam jakiś złoty nie potrafi tak ktoś, czyli udawanych tyle, więc takie podejście do aktywności na pewno nie służy raz zatrzymaniu dziecka przy sporcie 2 nawet jeśli zostanie po jego satysfakcji z udziału w tych zajęciach, gdyby przechodzimy dalej pamiętaj, że zranił to przede wszystkim zabawa o tym już sobie mówiliśmy po części będziemy zgłębiać pozwoli pan ten punkt rozmawia i pozwoli doświadczyć porażki rzecz oczywista każda droga zawodowa czy czy szkolna nie jest usłana jedynie różami, ale musi pan przyznać, że sport jak żadna inna dziedzina nie nie przygotowuje np. na to, że w dorosłym życiu ktoś wyleci z roboty trzeba będzie się by z tym po prostu poradzić tak ale, ale też, jakby tutaj dodam, że sport przez sport dzieci często pierwszy raz doświadczają pewnych sytuacji w tym sytuacji właśnie porażki i tutaj także można dać pewne wskazówki rodzicom jak mają sobie z tymi sytuacjami radzić jak rozmawiać z dziećmi jak przerwą przeformułować pewne pojęcia pewne zagadnienia po to, żeby dzieci traktowały porażkę niejako kara, a w sytuacji czasami rodziców bardzo krytycznych każde niepowodzenie każda porażka jest definiowana przez pryzmat końca świata tak bardzo mówiąc lakonicznie atak nie powinno być tak przede wszystkim powinniśmy patrzeć na porażkę kona lekcja, jaką nam możliwość wyciągnięcia określonych wniosków i w zdarzeniu kolejna kolejne możliwości, które będą w przyszłości takich sytuacjach pomagać no właśnie, toteż można gdzieś analogicznie zapytać takiego rodzica, który egzekwuje same zwycięstwa jak to jest, kiedy pierwszy raz na nartach przewrócił się co koniec świata czy podniósł się stało jechał dalej panie doktorze najbardziej inspirujący dla mnie punkt prosiłbym od jego wyjaśnienia może zacytuję inne chwal za określone zachowania rzecz oczywista przekazu krytykę poprzez konstruktywną informację zwrotną to poruszyłem w jednym z pytań na początku naszej rozmowy współpracy z trenerem sprawa oczywista, ale pan podaje drobnych szczegółach bądź pozytywnym kibicowaniu sędziom z trybun uczy samodzielności tolerancji Pomóż wyznaczać cele ten punkt bardzo mnie interesuje, ale przede wszystkim słuchaj aktywnie co to znaczy aktywne słuchanie rodzica aktywne słuchanie może tutaj pogląd taki fragment myśl od razu włącza z takiej nomenklatury to akademickiej, bo myślę, że rozmowa służy jak w praktyce też i chciałbym, żeby nasi słuchacze jakieś praktyczne wnioski dla siebie wyciągnęli po tym, po to nasze rozmawia mówimy proszę państwa pamiętać, że wychowanie czy proces nabywania pewnych umiejętności sportowych to poza sportowych to nie tylko pokazywanie przekazywanie informacji, ale także słuchania w tym rozumieniu aktywne słuchanie to jest taki rodzaj wspierania, który opiera się na zatrzymaniu na dowiedzeniu się, czego dziecko tak naprawdę potrzebuje, czego tak naprawdę chce, jakie w tym danym momencie rozwoju dziecka są najistotniejsze potrzeby i wsłuchanie się właśnie to co nam co ono tak córka syn co mają nam moment do powiedzenia do przekazania, jakie emocje odczuwają aktywne słonie to nie tylko percepcja czy nie tylko odbiór pewnych informacji, ale także emocja czy wsłuchanie się emocja naszych dzieci co sprawia przyjemność co ich w pewnym stopniu może blokować co może rozwijać, a także świadomość tego jak czasami sama obecność rolnictwo to także zabiera takim pomocnym definicyjne ujęciu aktywnego słuchania jak często sama obecność czy wspólnie spędzony czas i jak wpływa nasza relacja, a skuteczność regulacji może w dalszym w dalszym postępowaniu wpływać na użyje po raz kolejny Kosowa, ale właśnie na rozwój naszych podopiecznych nie chciał nie chciałbym, żeby pan uznał nasi słuchacze również, że tutaj próbuje wcisnąć panu raty do do swojej publikacji, ale z własnego doświadczenia rodzica dziecka, które po sport jest zaangażowane nic tak dobrze nie robi jak wspólny zastanowienie się co by było jak świat wyglądał, gdyby tego sportu nie było, nabierając takiej perspektywy zupełnie inaczej na sport spoglądamy, więc nie zagra trwały ale, ale ale, ale intencja jest dość jasna nie wprowadzajmy tego do sprawy życia śmierci sportu dziecka tak raczej też pamiętajmy, że pewne rodzaje pełna rodzaj aktywności w tym także po na tym polega sport może być dobrowolna muszą muszą wynikać często także potrzeby samych dzieci jako trener często spotykam się sytuacjami, które rodzice często są na ojcowie przyprowadzają swoje dzieci na zajęcia oni wcale nie chcą uczestniczyć w zajęciach opartych na na na sporcie tak czy na zajęciach typowo spółki może np. tylko bardziej pasują inne dyscypliny sportowe albo grana instrumencie, ale po prostu czytanie książek, więc tutaj też, opierając się na pewnych przesłankach wynikających z choćby tą samą determinację w działaniu, która pokazuje, że pewne aktywności tylko wtedy będą rozwijać, kiedy będą dobrowolna, kiedy będą opierały się właśnie na moim zainteresowaniem moich potrzebach i na moim zainteresowaniu tak to się kształtuje po ludziach już od wczesnych lat panie dr. Polska federacja piłkarska, czyli Polski związek piłki nożnej wprowadził program certyfikacji szkółek Akademii przyznawał, przyznając im gwiazdki złote srebrne brązowe itd. wiążą się z tym przywileje ale, ale też trzeba spełnić pewne wymagania ja mam pewien apeli chciałby pan się do niego odniósł, żeby każda Akademia, która może sobie na to pozwolić, a zakładam, że wolontariat wśród psychologów jest to też duży miała kogoś na podorędziu, kto przynajmniej raz w tygodniu spotkać z rodzicami z nimi porozmawiać z dziećmi, które sport uprawia, ale z rodzicami bo, bo myślę, że to może otworzyć troszeczkę perspektywę trochę inne spojrzenie na na to co się dzieje na cały ten proces oczywiście tak tutaj też oczywiście muszą być muszą być uznane pewnego rodzaju możliwości danych lub dane organizacji obecnie także pracuje w klubie, który zatrudnia psychologa dietetyka, więc te spotkania z rodzicami odbywają się w sposób cykliczny sposób warsztatowy szkoleniowe odbywają się rodzice mają choćby do mnie stały kontakt czy to my Love to bezpośredni i też widzę choćby swoje praktyki jak to jest bardzo potrzebę, a z drugiej strony może być jeszcze rozszerzę to to co panują w swoim stwierdzeniu, żeby rodzice mieli stały kontakt rodzice mieli możliwości, ale także trenerzy, bo także szkoleniową z trenerami tutaj współpracujemy i widzę sam po swojej praktyce jak duże często zapotrzebowania bardzo często wejdę panu słowo trenerzy to to ludzie się dużo mniej doświadczeni życiowo od samych rodziców prawda są młodzi ludzie bardzo często bardzo często tak dlatego, że jakby zacząłem naszą rozmowę od stwierdzenia, że często stają się swoimi studentami, którzy są początkującymi właśnie szkoleniowcami bytowanie właśnie zaczynają zaczynają to przygoda dzieci dzieci ze sportem, ale mówiąc o tych trenerach czy tych szkoleniowca jako o jako mniej ważne to też często popełnia błąd, bo to są tzw. u nas przez duże te, bo jeśli oni sobie jakoś będę jeśli oni będą popełniać różnego rodzaju niezręcznością wobec szkolenia dziecięcego to błędy czy te braki braki umiejętności będą się później za tymi dziećmi ciągły tak dalszy jak i rozwoju sportowym jeśli mówimy o zatrzymaniu dziecka rozpoczyna na dłuższy czas, ale żeby, żeby to podsumować na pewno przyłączą się do Pańskiego apelu, żeby rodzice, żeby trenerzy mieli dostęp czy to do współpracy z psychologiem czy do specjalistów z innych zakresów tak to 41, jakie to czy różnego rodzaju przygotowania sportowe dziękuję panu bardzo za te rozmowy dr Łukasz Borkowski autor książki właściwie pozycja obowiązkowa każdego rodzica i trenera, który zaangażowany jest sport dzieciaków jak wspierać rozwój młodego sportowca 10 zasad dla rodzica i trenera kłania się panu dziękuję za to, że pan idzie w sukurs tutaj problemu rodzicielskimi i trenerskim bardzo dziękuję za rozmowę państwu za uwagę informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA