REKLAMA

"Potrzebujemy pokojów pożegnań w szpitalach, ale to nie jest odpowiedź na zaostrzanie praw

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2021-02-14 19:40
Czas trwania:
18:36 min.
Udostępnij:

Osoby, które poroniły lub urodziły dziecko z wadami letalnymi nie mają dostępu do psychologa, muszą leżeć w jednym pomieszczeniu z kobietami, które urodziły zdrowe dzieci (lub na korytarzu), nie mają prawa pożegnać się ze zmarłym dzieckiem i spotykają się z obojętnością i brakiem czasu ze strony personelu. Jak zmienić tę tragiczną sytuację? Rozmowa z prezeską fundacji Rodzić po ludzku.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjny przy mikrofonie Anna Piekutowska dobry wieczór w minionym tygodniu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat opieki nad pacjentkami w przypadku poronień lub martwych urodzeń i wnioski, jakie z niego płyną są bardzo niepokojące osobom, które poroniły urodziły martwe dziecko lub, których dziecko zmarło tuż po porodzie skontrolowanych szpitalach nie zapewniono prawidłowej wystarczającej opieki o wynikach kontroli NIK-u porozmawiam z Joanną Rozwiń » Pietrusiewicz prezeska fundacji rodzić po ludzku dzień dobry dzień dobry w Polsce każdego roku około 1700 kobiet rodzi martwe dzieci, a około 40 000 kobiet ciąża kończy się poronieniem szacuje się, że około 1015% wszystkich ciąż kończy się właśnie poronieniem to jest naprawdę spory odsetek, a w myśl nowego prawa, czyli tej decyzji, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego 22października 2020 roku, która ogranicza wręcz uniemożliwia szansę na aborcję szpitalu w Polsce te liczby prawdopodobnie pójdą do góry tak myślę, że to jeszcze ta liczba jeszcze wzrośnie i że będziemy naprawdę mieć do czynienia z ogromną już mamy w tej chwili do czynienia z ogromną liczbą pacjenta takiej sytuacji my skrajny życiową bardzo trudnych państwo brali udział w przygotowaniu tego raportu wskazujecie w nim na uchybienia zgłaszane przez pacjentki to w listach skargach przesłany właśnie do fundacji rodzić po ludzku, jaki obraz z nich wyłania wszystko to, o czym pisałyśmy Najwyższej Izby Kontroli ma też odzwierciedlenie w wynikach obie te miesiące do nas zwracają nam uwagę szczególnie nam ten aspekt komunikacyjny to jest to, o czym mówią, że zabrakło im też to jest taki obszar, który spowodował, że to cierpienie, które przeżywałem sytuacji narodzin dziecka martwego lub poronienia, bo stawało się jeszcze jeszcze trudniejsze jeszcze mocniejszym takim przykrym doświadczeniem ich w ich życiu i tej kobiety pisały o tym, że czas spotykały się z obojętnością albo takim infantylizm działaniem sytuacji albo inne albo takim takim brakiem przestrzeni na to, żeby osoba, która tego doświadcza mogła poczuć ból smutek żal strach złość i jakby taka Niezgoda na to, żeby przeżywać te emocje i to było to jest taki obszar, który się najczęściej powtarza kobieta też zgłaszał nam sytuacji wydawałoby się, że na NATO ma możemy dość szybko zaradzić to było sytuacje związane z tym, że musiało przebywać na sali, których przebywały kobiety i zdrowych ciąża albo po to, były zdrowe dziecko, które się właśnie niedawno urodziło taka sytuacja była dla nich bardzo dramatyczna tutaj no to, czego zabrakło w raporcie o takiej twardej argumentacji Najwyższej Izby Kontroli, a takie jak też my jako Fundacja to znaczy żądania zmiany prawa standardy organizacyjne opieki okołoporodowej rozporządzenie ministra zdrowia, które było nowelizowane w 20092019 roku i albo wcześniejsze zapisy rozporządzenia miało taki twardy nawet nakładały taki twardy obowiązek na szpitale zapewnienia kobietom właściwej organizacji temat nie umieszczania ich na salę właśnie z innymi kobietami zdrowymi kobietami natomiast w tej chwili ten zapis mówi o tym jest taki dopisane sformowanie w razie możliwości no to oczywiście otwiera furtkę do tego żeby, żeby tak bardzo się nie starać ja widzę fundacji taką różnicę w momencie, kiedy poprzednie rozporządzenie obowiązywało skarg, które dotyczyło tych sytuacji, bo zdecydowanie mniej on teraz powrotem się pojawiają wydaje się, że takie zachowała taki taka organizacja opieki po prostu nie powinna mieć miejsca kobiety powinny mieć w tym zakresie zagwarantowane prawo do intymności prywatności nie przebywania z kobietami, które są skrajnie innej sytuacji życiowej, a co jeszcze powinno znaleźć w takim rozporządzeniu mamy to oddzielenie od zdrowych pacjentek rozumiem, że też problemem jest jakiś empatia i szkolenie lekarzy co jeszcze myślę, że obowiązek egzekwowania wobec kierowników placówki organizowania szkoleń, które dotyczą usług pracy z kobietą, która oświata i poronienia narodzin martwego dziecka i tak jest taki obowiązek powinien być realizowane oraz na jakiś czas waszego powinno się odbywać cyklicznie w akademiach medycznych i to nam mówią studenci też szkolenia w tym zakresie są w ich opinii niewystarczające natomiast akurat to jest taki obszar, który trzeba po prostu sobie przepracować przemyśleć co ja myślę na temat śmierci to dla mnie znaczy to, żeby móc wtedy usiąść spokojnie wobec wok przy tej kobiecie i rozmawiać z dnia takim takim obszarem, który też się przewija często w listach od kobiet to mieć taki brak szacunku, ale one zwracają uwagę na czas to znaczy nikim dla nich czasu to wybrzmiało też o raporcie NIK-u zwrócił uwagę, że czas prace personelu medycznego czasami przekraczało granice zdrowego rozsądku osoba, która pracuje 14050 godzin, a nawet zdarzało się osoba, która pracowała 80 możemy sobie wyobrazić, że bez powodu zmęczenia nie jest w stanie dać wystarczająco dużo uwagi cierpliwości empatii osobie, która w tym momencie potrzebuje takiej wyjątkowej uważności personel medyczny no właśnie, bo nawet najlepszy trening komunikacji nie pomoże, kiedy jest się na dyżurze 88 godzin też takie też NIK wskazuje na takie sytuacje tak zdecydowanie to każdy z nas może myślę, że ma takie doświadczenia, kiedy jest zmęczone i ma wszystkiego osi podchodzi np. dziecko, które akurat chce w tym momencie jakiś uwagi i często zachowujemy się w takich sytuacjach niezadowalająca jak powiedziała oględnie prawda nie jesteśmy w stanie się jeszcze zmobilizować do tego, żeby jednak baczną uwagę i to jest i to są rzeczywiście rekomendacje, które powinny być skierowane do do kierowników placówek, ale też myślę do ministra zdrowia, dlatego że ta napastników pokazał mi poważne problemy związane z zabezpieczeniem szpitali placówek medycznych niezbędny personel medyczny to jest coś co przed nami stoi jako poważne jedną z najpoważniejszych wyzwań, czyli fakt mamy mało położnych mało pielęgniarek i a zbyt mało lekarzy i myślę, że za chwilę z każdym rokiem, bo nie będziemy się kom konfrontować z tym problemem coraz fakty czytam, że przeprowadzona w trakcie kontroli ankieta wśród pacjentek wskazała, że blisko 35% kobiet nie miał możliwości skorzystania z pomocy psychologa to rozumiemy kolejny obszar pomoc psychiatryczna psychologiczna, które też szwankuje tak zdecydowanie i tutaj bym powiedziała żona szwankuje dwupoziomową to znaczy i raport NIK-u też wskazał w szpitalach, które miały obowiązek zatrudniania psychologa na etacie ten odsetek korzystania z pomocy psychologicznej był najwyższy do szpitala w trzecim stopniu referencyjności takie szpitale, którym radzą, a kobiety, których ciąża była skomplikowana lub dziecko rodzi się przewidywania są takie dziecko urodzi się jakiś skrajnie trudnej sytuacji no NATO logicznej i tamte kobiety mają największą dostępność i rekomendacje rzeczywiście powinna być taka, że w szpitalach 0102. stopnia referencyjności, gdzie również dochodzi do sytuacji szczególnych ten ta pomoc psychologiczna powinna być zastąpiona w tym drugim poziomem, na które zwracano uwagę to jest ich wsparcie psychologiczne dla personelu medycznego taka, która ma miejsce w sytuacji poronienia dotyka nie tylko kobieta oczywiście ją i osoby najbliższe w szczególności, ale od osób, które towarzyszą też wymaga pewnego zakaz zaangażowania emocjonalnego bardzo ważne jest to, żeby personel medyczny miał system odpowiedni system wsparcia mogę takie sytuacje, kiedy położna lekarz towarzyszą kolejny raz kobiecie w trudnym doświadczeniu, jakim cierpieniu możliwość, że mimo przebadania tej sytuacji osoby z psychologiem czy superwizora zespołu im jakieś procedury, które będą wspierać się położną lekarza w tej sytuacji to jest niezbędne i niezbędne potrzeby pomoc położnej lekarzowi, żeby to, żeby ta osoba mogła następnie kobiecie towarzyszących empatyczny, ale przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, bo taki taki towarzyszenie i a takie czerpanie ze swoich emocji powoduje też tak po kilku latach personel medyczny właśnie obojętnie, a ileż można się angażować, więc bez podniesienia odpowiedniego wsparcia personelu to będzie po prostu to będzie właśnie powodu prowadziło do obojętności braku zaangażowania NIK stwierdził też nieprawidłowości w postępowaniu ze zwłokami płodów i dzieci martwo urodzonych i poranionych jak w szpitalach w ogóle postępuje się z płodami ze zwłokami dzieci martwo urodzonych po poronienia to rzeczywiście było dla mnie bardzo zaskakujące i myślę czy tak jakby w miejscach od kobiet nie wybrzmiewały być może po prostu nie mają świadomości, a w tym zakresie prawo jasno określa zarówno obowiązki personelu względem kobiety to znaczy powinna być ona zapytana o to w jaki jakby co chce w tej sytuacji zrobić czy chciałaby dokonać pochówku czy też odstąpić od tego tutaj raport NIK-u wskazał na nieprawidłowości w tym zakresie kobiety nie zawsze były, ale o to pytamy właściwie jak i nawet trudno stwierdzić, ponieważ dokumentacja medyczna, a wg wyników prowadzona była w sposób nieprawidłowy, więc pewne do pewnych mimo obszaru opieki trudno jest dotrzeć, ale my oczywiście sytuacje, w których szczątki zwłoki na dziecko są w szpitalu przez kilka lat wydają się obyć się trudnego zrozumienia albo, że były one traktowane jako odpady medyczne mam nadzieję że, że takie sytuacje nie będą miejsca, bo tutaj interwencjami kół w tym zakresie jest to goście mocna to znaczy z tego co pamiętam to sprawa została zgłoszona poszła do prokuratury i myśli mam nadzieję, że to ostatni raz mówimy o takiej sytuacji w przestrzeni publicznej po wyroku w sprawie aborcji pojawiają się różne polityczne pomysły związane ze wsparciem osób, które poroniły albo, które urodziły martwe dziecko no chyba takim najgłośniejszym cytatem jest pokój do wypłacania się dla kobiet, które urodziły martwe dziecko to jest propozycja rzeczniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszki Borowskiej co pani myśli o tych pomysłach jak Fundacja już jakiś czas temu wyraziliśmy zdanie w tej sprawie uważamy, że kobieta ma prawo decydowania o tym czy urodzić jak rodzic kim urodzić swoje dziecko nikt nie powinien tutaj to prawo ingerować natomiast jesteśmy też jako państwo zobowiązani do tego nawet układana jest konstytucja taki obowiązek szczególnej troski obie te wciąż, że i tutaj w tym też kobiety, które będą doświadczało oczywiście poronienia i każda inicjatywa, która gwarantuje kobietom intymność prywatność jest wskazana teraz tych rozwiązań może być bardzo dużo ja chcę jak by komentować tego typu jest dobre czy nie, dlatego że myślenie o tym jest rozmowa tylko tutaj mówimy o sprawie wyboru te, na którego kobieta po prostu nie ma, więc ta powinna być przede wszystkim dane nam kobietom, żeby mogły decydować o tym kiedy chce urodzić dziecko w jaki sposób chcemy małe dziecko z kim, gdzie to są nasze prawa nasze prawa człowieka no bo i by wszyscy się wyzywali na tych słowach odnośnie pokoju do wypłacania, które też dosyć nieludzko zabrzmiał w kontekście, w którym padł natomiast de facto takie pokoje są potrzebne i to wynika również tej kontroli tak zdecydowanie ponad wykonywane takie pokoje pożegnań wydaje mi się po prostu, że w kontekście Trybunału Konstytucyjnego dawanie takiego efektu związanie po prostu trochę dla mnie absurdalne, bo to nie jest rozwiązanie w ogóle danie tego co my jako kobiety postulujemy natomiast decydowanie o zagwarantowanie kobietą czy rodziną, bo musimy też pamiętać o tym, że to jest przecież sytuacja dotyka bardzo mocno partnera kobiety wydatki takie miejsce, w którym będą mogli spokojnie pożegnać się ze swoim dzieckiem i wiele szpitali wiele placówek pomaga rodzicom w takim w takim momencie pomaga też filmy w organizacji pamiątek po dziecko, bo to, żeby to, żeby te pamiątki wpisały się jakiś album tej rodziny, żeby pozostał po tym, potem dziecku rusza bardzo ważne jest to, żeby to miejsce było trochę inne niż sala do narodzin, które mają swój specyficzny wystrój wiele placówek takie rozwiązania ma prostej w raporcie NIK on nie wybrzmiały, ale wiem, że tak w Polsce są takie miejsca myślę, że warto tak to zresztą jako dobrą taktykę i korzystać z tego to są miejsca, które właśnie ma odpowiednie wyposażenie to są miejsca, które są oddalone od traktu porodowego istnienie oddziału położniczego kierownicę przez kilka godzin mogą spokojnie pobyć w swoim, a dzieckiem pożegnać chciałabym zakończyć jakoś optymistycznie naszą rozmowę zapytać, jakie są szanse w ogóle na zmianę na torze na to, że sytuacja się poprawi wierzymy, że są też dlatego Fundacja rodzić się po ludzku działa to, żeby zmieniać to rzeczywistość i jeśli my odwrócimy wzrok spod spojrzymy trochę za plecy co było metra kończymy dwudziesty 25 lat to mamy do czynienia zupełnie inną rzeczywistością mamy sale porodowe pojedyncze te doświadczenia, o których piszą kobiet one też są one się zdarzają ta zmieniła się skala pasy bez medycznej dużo bardziej wrażliwa na potrzeby kobiet to nie jest oczywiście to nas nie zadowala nie zadowala standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który również gwarantuje prawa kobietom, które doświadczają poronienia martwych urodzeń jest bardzo dobrym prawem i to jest też nasz duży dorobek i teraz będziemy działać po to, żeby ten standard po prostu działo do tego potrzebna też jest aktywna jak wykonać prawo inne w tym, żeby dawać informacja zwrotna, a szpitalom zachęca kobiety, które w, jaki sposób ich prawa zostały naruszone, żeby korzystały ze swoich praw to znaczy dawały informacje zwrotne szpitalom my mogą dorobić się przez taki formularz skargi, które jest dostępny na stronie biorą dzieci kwoty strona fundacji rodzić po ludzku zgłoś nieprawidłowość lub, wypełniając ankietę po porodzie NIK ankiety na stronie fundacji rodzić po ludzku i te opinie kobiet, które zostały zawarte w tej ankiecie później są publikowane na portalu udzielić informacji tworzą taką presję społeczną o inne tam publikujemy ranking coś takiego rytmy, które im oceny kobiet później taki zbiorczy sposób prezentuje kobiety mogą wybierać te placówki, które ich opinii najlepiej spełniają prawo ale, żeby najlepiej zna się nimi zajmują taki ludzki sposób i odpowiednio się z nimi komunikują to jest to co my kobiety możemy robić i i to też działa na przestrzeni tych kilkunastu czy właśnie 25 lat widzimy, że akcja rodzić po ludzku przyniosło ogromne efekt mamy inną rzeczywistość oczywiście musimy jeszcze wiele poprawić i Joanna Pietrusiewicz prezeska fundacji rodzić po ludzku bardzo pani dziękuję za naszą rozmowę bardzo dziękuję to wszystko co dla państwa przygotowałyśmy razem z Małgorzatą Wólczyńską nasz program wydawała Karolina Raczyńska jeszcze nazywam Anna Piekutowska już jest państwem żegnam zapraszam na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA