REKLAMA

Prezes ZUS: Decyzja o likwidacji OFE została podjęta dawno. Czekamy na kalendarz prac legislacyjnych

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-02-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry państwu Tomasz seta przed mikrofonem mamy 4 minuty po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG we wtorek moimi państwa pierwszym gościem jest dziś pani prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli po prostu ZUS-u dzień dobry witam pana redaktora witam państwa pani prezes wiek emerytalny w Polsce powinien wynosić 70 lat to znaczy chciałem powinien wynosić 70 Radia to czysto wróciła, że system emerytalny w Polsce, który Rozwiń » został wprowadzony 1stycznia 90 tego dziewiątego roku o zdefiniowanej składce jest po prostu opartym na założeniu im duch prawa i więcej składek opłacamy na swoje konta emerytalne i później przechodzimy na emeryturę jest wyższa emerytura system jest chyba retorycznie zakłada, że rzeczywiście ta dłuższa aktywność zawodowa ma bardzo istotny wpływ na wysokość pobieranych świadczeń innych już widzimy realnie, bo mamy doświadczenie jest mieszane część ze starego co jest nowego systemu widzimy realnie wpływ każdego roku dalsze aktywności zawodowej po osiągnięciu tego wieku podstawowego, które otwiera prawo do emerytury 6065 za korzystanie obowiązek przechodzenia na emeryturę, że rocznie od 8 do 15% następuje wzrost świadczenia emerytalnego kilka lat powoduje, że to jest naprawdę duży wzrost, a więc cała filozofia prawo nowego systemu emerytalnego one są po prostu oparte na, a tej dłuższej z punktu widzenia wysokości świadczeń aktywności zawodowej w tę logikę, którą pani mówi nie wpisuje się aktualny wiek emerytalny w Polsce, ale jeszcze dopytam, bo to o, o czym pani po powiedziała przed momentem czy możemy powiedzieć zdanych ZUS-u i jak dużo osób decyduje się na późniejsze przejście na emeryturę, chociaż mają do tego prawo zgodnie z obecnym wiekiem emerytalnym, które jest to grupa, a około około 1 000 000 osób to jest także właściwie jak kilka lat temu dokładnie 2017 roku nastąpił ten powrót do do wieku emerytalnego 6065 obserwowaliśmy, że trakty 80 kilka procent osób, które spełniały warunki i natychmiast przechodziło na emeryturę natomiast bardzo zmieniło tak właśnie pan redaktor podkreślił że, że właśnie ten wskaźnik przechodzących obniża mamy do kilkunastu procent tych, którzy przedłużają co najmniej rok decyzja o przejściu na emerytury i mamy też teraz wyższy wskaźnik tych, którzy po prostu jest później przychodom niż osiągnięcie wieku emerytalnego i jest tendencja stałem się, że to jest ogromna też zasługa doradca emerytalny wprowadzony 1lipca 2017 roku oni służyli dużo ponad 30 000 000 spraw nie można przejść jest po prostu dokładnie ustalić określony założenia określonych w zarobkach, jaka byłaby ta emerytura i myślę, że system docenić fakt, że ci co przeszli na emeryturę także jest nas dużym stopniu powracają na rynek pracy dotyczy całkiem spora grupa 800 000 osób w tym głównie na modowe, ale także zostania działalność gospodarczą, czyli de facto oni są na rynku pracy i właśnie te wskaźniki te fakty trzeba widzieć w całokształcie tej polityki rynku pracy pani prezes w tej dyskusji o tym ile powinniśmy pracować wpisuje się także to jak dużo powinniśmy na tę naszą przyszłą emeryturę odkładać w tej sprawie wiceminister rodziny Stanisław Szwed zapowiada pojawienie się ustawy projekt ustawy, która będzie porządkować sytuację w ubezpieczeniach społecznych mówiąc bardziej Polska i bardziej wprost chodzi chociażby o oskładkowanie wszystkich umów zlecenia miałoby się dostać od 1stycznia 2022 roku, czyli już od tego nowego roku, kiedy pani zdaniem poznamy projekt w tej sprawie rozumiem, że ZUS w prace nad tym rozwiązaniem jest zaangażowane tak oczywistym od początku prowadzimy koordynujemy te prace jest wydany bardzo dobry raport na ten temat dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zrobiony przez think tank zewnętrznych przy naszym udziale to jest kwestia do rozstrzygnięcia TK główna od wielu lat, dlatego że te obecne zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne są bardzo skomplikowane, zwłaszcza że chodzi o opłacaniu składek od zlecenia one przecież generują też, że koszty administracyjne po stronie pracodawców płatników sądowi Inspekcji pracy i co wynika z tych wszystkich analiz, które prowadzimy od wielu lat, że najczęściej nie oskładkowane są sytuacje takie, że ktoś jest pracownikiem niezależnie od tego jest zleceniobiorca jest wielokrotnie zleceniobiorca prowadzi działalność trwa jest zleceniobiorcą inwestorzy czy też opalamy takim, które dziś powszechnym obiegu takim też publicystycznym, ale niestety naukowym krążą szczególnie dotyczy osób młodych no tak wynika z naszych badań, że zjawisko, a tych wielokrotnie umów zlecenia zbiegów tytułów dotyczy jednak osób powyżej czterdziestego roku życia ponadprzeciętnymi dochodami to jest około 7000zł i tak naprawdę porównaliśmy stan prawny faktyczny do sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej dziękuję tak nie jest, żeby umowy, które generująca wysokie dla zatrudnionego dochody czasowej przychody w ogóle nie pracowały na emerytury co dziś w pierwszym 2 dzisiaj naszego spotkania, że system zdefiniowanej składki jest wygodniejszy bezpieczniejszy może dla państwa wymaga od nas bez pytamy wyższych składek późniejszego przechodzenia najlepiej powiedział słowo, bo pani powiedziała przed momentem mitach, które dotyczą tej całej sprawy, ale też pewnym bezsprzecznym wydaje mi się faktem jest to, że dzisiaj osoby, które są na umowie zleceniu nie płacą wszystkich składek od takiej umowy to tu i teraz dla nich jest wymierna korzyść, bo dostają po prostu więcej pieniędzy na rękę na to pytanie panie przekonały to osoby, które dzisiaj widzą w takim rozwiązaniu zysk do tego, żeby no właśnie pogodziły się z tym, że od nowego roku wszystkie tego typu umowy będą oskładkowana tak jest ja już odpowiedź na wprost na to pytanie w ten sposób, że po prostu największym stopniu będzie to 1 dotyczyło tych osób dobrze zarabiający, a więc, jeżeli one w tej chwili płacą składkę od 4 minimalnego wynagrodzenia w 2800 to naprawdę mogą znaleźć w tej grupie, która być może będzie miał zagwarantowaną minimalną emeryturę, ale mogą się raczej znaleźć w tej grupie, która nie ma minimalne emerytury mamy tak już tych osób już prawie 350 000 ze względu na to, że mają krótszy niż 2025 lat okres opłacania składki są niewystarczające NATO, żeby mieć gwarancję minimalnej emerytury, a więc jak gdyby jest też ten moment z punktu widzenia tej grupy osób, której do, których rozwiązania większym stopniu jest, a adresowane, żeby po prostu jednak nie jest na uwadze to kwestie tylko zabezpieczenie dochodów na starsze panie redaktorze nie możemy mówić o potrzebie dywersyfikacji, że emerytura powinna być nie tylko zabezpieczane przez państwo przez pracodawców przez nas my powinniśmy być bardziej przezorni, ale tak naprawdę z punktu widzenie sytuacji dzisiaj z badań GUS-u wynika, że 80 kilka procent dochodów, które są w budżetach gospodarstw domowych to pochodzi z systemów emerytalnych publiczny, a więc jest wiele upłynie, zanim zbudujemy tam dywersyfikację czy to oznacza, że jednak myśleć o tym oskładkowaniu gromadzeniu tego kapitału emerytalnego mamy bardzo dobre zasady też waloryzację kapitału emerytalnego, a więc naprawdę widzimy jakiś sposób bar i my tak jesteśmy przez okres aktywności zawodowej część chce płacić składek to pan się wprost proporcjonalnie na wysokość zabezpieczenia emerytur miasta ani prezes w tym temacie to zapytam ile dzisiaj osób płaci składki jak ta struktura tych ubezpieczonych zmieniła się w 2020 roku tym roku z pandemią koronawirusa jak to jest takie właśnie kultowe pytanie, które zadał pan redaktor, jeżeli chodzi o te gigantyczne prace, które wykonaliśmy w ubiegłym roku właśnie na to, żeby zachować ten ogromny potencjał zdolności do prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, a tym samym zachowania tych ubezpieczonych nie tylko pracowników przedsiębiorców zleceniobiorców na rynku pracy i powiem tak, że podjęliśmy ogromne działania strony zwolni z obowiązku opłacania składek świadczeń postojowych dodatku solidarnościowym dodatkowych świadczeń ubezpieczenia chorobowego na ponad 30 miliard na koniec ubiegłego roku ten Miller, odpowiadając wprost na to pytanie jest następujący naszych rejestrach jest 2 pół 1 000 000 płatników składek o 50 000 więcej niż w lutym 2020 roku, czyli to oznacza, że przez 3 miesiące zwalnia z prawie 2 000 000 płatników składek zwolnieni z obowiązku opłacania składek to oni i tak wróci do tych obowiązków składkowych w tym zwolnień to oznacza, że tak uratowaliśmy 6,51 000 000 zatrudnionych u tych pracodawców, bo pomimo zwolnienia z obowiązku opłacania składek napisaliśmy jako zobowiązanie państwo składki, które byłyby należne musiałby być opłacalny rejestru ubezpieczonych emerytalno-rentowym także na koniec roku było 15,51 000 000 osób też 55 i pani prezes oczy tych danych przepraszam, że wchodzą słowo czy tych danych widać jakąś różnicę w relacji do tzw. etatowców do samozatrudnionych czy tutaj pojawiła się też istotna zmiana ta struktura on się nie zmieniła się tak bardzo jak poprzedni oczywiście są dominującą formą osób ubezpieczonych nadal jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę natomiast, jeżeli chodzi o te od formy pozostałe to są albo zleceniobiorcy albo prowadzący działalność i w zasadzie ta fluktuacja w ciągu roku była w kierunku kilkudziesięciu czytam tysięcy osób natomiast generalnie ten ten wynik jest bardzo porównywalny do struktury zatrudnienia w 2019 roku, czyli nastąpiło jakieś tąpnięcie w stosunku do jednej z tych grup, owszem, tak jak mówię cały czas ta fluktuacja była, ale generalnie po roku widzimy, że te struktury są podobno pani prezes powoli kończy nam się czas chcę jeszcze zapytać co najmniej 2 rzeczy więc, proszę bardzo, krótki odpowiedzi pierwsza to pierwsze pytanie będzie dotyczyło projektu likwidującego otwarte fundusze emerytalne takie projekty pojawi się właśnie na rządowych stronach pani już jest na ciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 5 lat ma pani nadzieję, że tym razem nazwijmy to za pani kadencji uda się to rozwiązanie przeprowadzić to dotyczące likwidacji OFE myślę, że ja tu na to w ten sposób, że ta decyzja o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych została podjęta bardzo dawno temu przypominam, że ta instytucja OFE ma taką mówili wam historię od początku wprowadzenia jest kwestia teraz właśnie, ponieważ 2000 dwunastego przez czternasty roku kolejne to ten proces likwidacji się odbywa ja myślę, że ten projekt jest on znany jest procedowany być może w tym roku będzie procedowany no to wtedy te środki na ubezpieczonych, które są na OFE pójdą do IG, a jeżeli ktoś będzie chciał to trzydziestym środkami na konto emerytalne będziemy edukować informować, a tak pomagać kalkulatory emerytalne, chociaż tak jak sobie pierwsze wskazanie taki projekt ustawy i bierze środki pójdą na indywidualne konta emerytalne dla wszystkich osób ubezpieczonych Kamilka, jakiej będzie kalendarz prac legislacyjnych ja po prostu my jesteśmy tak jak powiedziałem gotowości dostosowania się także tego prawa więc, że w ciągu tych 5 lat dokonaliśmy tutaj gigantycznych reform Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i takich na rzecz czy ubezpieczony tak jest powiedzieli jeszcze do pytań pani prezes przy przepraszam, że znowu odzew sława już prawie byśmy po czasie to pytam bardzo krótko jakich wpływów pani się spodziewać do ZUS tego tytułu likwidacji OFF-a czy ja myślę, że my musimy przyjąć się tak jak to było wcześniejszych naszych na jej granicy, a w granicach kilku kilkunastu 20% tych środków, jeżeli one trafiły do na konta emerytalne to jest taki przyjmowany wskaźnik natomiast wciąż byłby wyższy no jest kwestia, w którym momencie przyjęta byłaby ustawa, jaka byłaby też ta te predyspozycje tych właścicieli środków o te świadomością, że takie edukacyjne czy chcieliby rzeczywiście jest do indywidualnych kont czy też by chcieli te środki zdeponować, które towarzyszą wielu czynników jasne już absolutnie na sam koniec ostatnia rzecz od nowego roku działa w ZUS-ie rejestr umów o dzieło czy możemy powiedzieć ile takich umów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych państwo widzą na ten moment tak, ale ponad 60 000 powód jest wypłata około 30 000 mamy też tutaj inny taką dobrą współpracę z tymi zleceniodawcami tych umów odpowiadamy na liczne pytanie analizujemy dociekamy to jest zjawisko w ubiegłym roku podaje się wg głównych źródeł, ale my na pewno podamy już będzie rejestr pełny podobne było 500 typu, bo 40 000 miesięcznych w tej chwili wychodzi około 30 000 miesięcznie, a więc jakieś takie głębsze wnioski będą pewno jakiś czas myślę, że część tych umów, które były zawierane w ubiegłym roku to regiony anektowany też pojawiają się ciekawe też praktyki właśnie zawierania umów normą pani prezes będziemy mogli porozmawiać przy następnej okazji rozumiem, że na to takie szersze podsumowanie tego rejestru umów udział też musimy jeszcze poczekać dłużej niż ponad miesiąc, bo tyle ten rejestr dopiero działa bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była naszym gościem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA