REKLAMA

Grunt i horyzont. Interpretacje nowoczesnej architektury i sztuki

OFF Czarek
Data emisji:
2021-02-17 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry dzień dobry państwu, a przed sobą mam książkę pani autorstwa zatytułowaną grunt horyzont interpretacje nowoczesnej architektury sztuki książka ukazała się Rozwiń » nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze ciepła można powiedzieć jest wódka prosto z od drukarskiego rowy i żeby ta książka powstała musza pani chyba przestudiować całą literaturę świata związaną z teorią architektury mnie nie niechętnie unikanie tak nie ma takich ambicji, ale rzeczywiście teoria architektury, zwłaszcza fenomenologii architektury jest takim nurtem, z którym jestem związana jako badaczka architektury i tak się złożyło, że ta książka zbiera kilkanaście tekstów, które powstawały w ciągu 7 lat powstawały z jak z różnych okazji, ale jedną z takich okazji były wystawy czy też dzieła sztuki dzieła sztuk wizualnych, które w, jakim stopniu inspirują się architekturą i tak np. tytuł grunt grunt horyzont nie podejmuje tutaj się w wyjaśnieniach to nie jest książka o pojęciach filozoficznych, aczkolwiek z nurtów filozoficznych tutaj korzystał, ale to pojęcie gruntu horyzontu pojawiło się, kiedy rozmawiam z artystami pisałam o projekcie akcje serii fotografii Elżbiety Janickiej i Wojciecha walczyka okazywanej na wystawie w 2013 roku w Zachęcie nazwała to seria nazywała się inne miasto to były fotograf się takie wyglądające na dokumentację inne, ale autorzy fotografii poruszali się w centrum Warszawy w obrębie w obrębie getta, którego jak to cały czas podkreślali na horyzoncie widać jednocześnie bardzo wiele wysiłku włożyli w to, aby te zdjęcia pokazywały najwyższe budynki na horyzoncie, które jakiś sposób pozwalają nam, jakby zobrazować sobie przypomnieć sobie o o tym obszarze, więc tak to się zaczęło, ale ta książka zbiera też inne refleksje dotyczące np. gruntu czy horyzont odnajdą państwo jeden z ważniejszych takich zupełnie inspirujących dla też wielu badaczy z tego kręgu analogii architektury przykład już istniejące lek. Wiera prowokacji ten House zaprojektowany dla milionera szarża bez tego właśnie Carlosa Best i m.in. mecenasa Dorota i ile korozję w latach trzydziestych zrealizował ten ten chaos na NATO ostatnia kondygnacja kamienicę przy polach Elizejskich w Paryżu, a dlatego ten przykład jest fascynujące, dlatego że na ostatniej kondygnacji zaprojektował jak to zgodnie ze swoimi punktami nowoczesnej architektury zaprojektował ogród na dachu, który jednocześnie był salonem i tam ogród czy właśnie ten salon niema sufitu sufitem jest niebo, a ściany są nieco za niskie, żeby być takimi ścianami, które znamy z wnętrz one np. nie mają w wysokości 2,5m tylko trochę niżej trochę niższe, ale też są za wysokie żeby, żeby można je uznać za taką nie wiem balustrady czy przegrodę w ludziach jest taka, że takie ściany wzniesiono na poziomie mniej więcej w uśrednionej wysokości wzrok ludzkiego około 55m 60 to jest jeden z takich przykładów, które w, który lubię przywoływać, kiedy mówimy o oznaczeniu horyzontu w architekturze, że obok baptysterium katedry w Pizie zaraz do tego wrócić, a także duży, że można tego tylko zdanie proszę tego chciała jeszcze podkreślić, że ktoś bardzo chciałbym dobrze opisać to to po to, wrażenie, które o byt wrażenie, którego można było doznać czynów sytuacje architektoniczne już istniejącej wychodzimy na ostatnie piętro chaosu środku Paryża nie jesteśmy w stanie nie ma tam okiem, ale jest taka ściana, która nie kryła nam część miasta, ale z kolei bardzo dokładnie ta mi architektonicznego horyzontu katuje jedynie wybrane przez le Corbusiera zabytki Paryża np. wieżę Eiffla czy zakres fair, więc są takie zabawy czy też eseje powiązana bezpośrednio z praktyką architektury i tym w jaki sposób architektura niekiedy no zmaga się pojęciem gruntu i horyzontu 4 ten sam książkę w wspomniałem o tym, bo kryterium do niego za chwilę przejdziemy, ale przyznam się pani, że czytając książkę myślę sobie, że na końcu właściwie trochę wszystko jedno czy mamy do czynienia z pięknym udane budynkiem czy dobrze posłuży się eufemizm mem mniej udanym i nie aż tak bardzo pięknym zawsze możemy znaleźć jakiś tekst filozoficzny albo historii sztuki albo z psychologii albo psychopatologii albo z teorii literatury, który wyjaśni nam, dlaczego ten budynek co znaczy pomimo tego, że nikomu się nie podoba jest trudny do mieszkania w, że posłużę się taką konstrukcją amerykańską anglosaską, ale skoro pan wspomniał o 2 Oscary już dziś to przypominam sobie naszą rozmowę niegdyś naród ofiar w sejmie, bo do tego wzmożone i kiedy rzeczywiście pan audycji rozmawialiśmy o polskim tłumaczeniu dynamiki formy architektonicznej Rudolfa Heima, które jak pojawienie się te książki bardzo mnie też ucieszyło i m.in. po naszej rozmowie też trochę więcej zajęłam się kontekstem tak już naukowym tej tej książki Rudolfa Hessa, który z 1 strony dobrze, że został przypomniany tłumaczeniem, ale jednocześnie został w pewnym momencie nieco zapomniane przez History kusi teoretyków architektury już nie znalazł się od lat osiemdziesiątych takich możliwości takich podręcznikowych zestawach antologię też anglosaskich, aby przecież wykształcony w kręgu berlińskiego statystów w latach dwudziestych trzydziestych później jeszcze wyjechał do Stanów zjednoczonych i tam przeniósł pewne pewne elementy berlińskiej szkoły psychologii postaci na wyspie grunt amerykańskiej, ale i światowy dynamika formy architektonicznej jest jego książką, której też wspominam, ale nie o to, żeby decydować tylko podkreślić jej aktualność m.in. nawiązuje to tytuł całego zbioru, czyli grunty chory rząd także router Archer zajmuje się używa pojęć, których wkład mówią o tym, że jakiś budynek, że wygląd jest ciężki, ale poległ takie pozornie niewinne określenia wprowadzą nas ku jego refleksji dotyczącej tego w jaki sposób budynek jest usytuowany wobec gruntu, na którym się znajdujemy i Antoni z 1 strony rozwój jak wiadomo, że rozwijał refleksję nad nad nocną nad psychologią postaci czyli, czyli tak relacją pomiędzy figurą, a tłem natomiast płynące formy architektonicznej podejmuje się nieco innego zadania, dlatego że ta relacja czysto wizualna figura tło umorzone płaska dotyczy figury naiwnej na tle rozumiany jako płaszczyzna tutaj również organizm daje sobie trud, aby przeniesienia pewnych ustaleń ani też artystów na jak na tę na ten obszar badań właśnie postrzegania architektury mówi o tym mówi pani profesor, żebyśmy do szczegółów tego powrócili po informacjach, bo dobrze nasz nasz grunt horyzont radiowy oznacza, że zbliża się na horyzoncie są informacje, a po informacjach wrócimy do naszej rozmowy pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa moim gościem dzisiaj książce pani profesor zatytułowany grunt horyzont interpretacje nowoczesnej architektury sztuki rozmawiamy w programie Owczarek informację o dziesiątej 20 Polska państwa moim gościem jest pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego najnowszą książkę pani profesor grunt i horyzont interpretacje nowoczesnej architektury sztuki książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i wracamy do może baptysterium pani profesor katedry w Pizie i wracamy do hali ma tu król Chaim tak do armii chama, który kiedyś rozmawialiśmy jak wspomniałam już na pana programie, ale w tym stadium Chełm w pewnym momencie Amiki formy architektonicznej pyta, dlaczego baptysterium i że wygląda jak czubek w szparagach wystający z ziemi tak jakby nie był dobrze umieszczony umiejscowionych w gruncie, jakby za głęboko ta budowla wynikała grunt można można rzec, że nie musimy podzielać jego wrażenia, ale to wrażenie jest istotne, dlatego że Anchim dotyka tutaj problemu gruntu i bryły architektonicznej wizualnym doświadczeniu przestrzeni, ale dlatego, że wg Chaima rund rozumiany jako ziemia, na której budujemy oraz horyzont, jaką wysokość nie dla niego są takie 2 fundamentalne granice tego co nazywa wizualnym polega siła architektura to właściwie o takie pole, w ramach którego postrzegamy architekturę, ale też, więc tyle może to stary już, że to jest tylko, ale łącznie 3 lata nie ma tu, ale po postawie architekt skreślił robotę do każdej do każdego co każdy budowy do każdego budynku musimy, gdyby poszukiwać usprawiedliwień, dlaczego powinno zachwycać, chociaż nie zachwyca też nie pisze o zachwytach, ale rozumiem pana wątpliwości pytanie to chodzi o to, że ziewa stary już, że jesteś jak właśnie coś coś wg Haye ma wizualnie jest nie tak ale jakby to pojęcie gruntu horyzontu dotyczy czegoś innego my mamy bardzo proste takie budowane intuicyjny mechanizm ostrzegania nie chodzi tu ocena estetyczną, ale tego czy budynek jest lekki proporce mieszkanie, w którym jest też to mieszkania czy budynek czy czy budynek użyteczności publicznej, które się to, że czujemy większą tym jak pojawiają się też takie rozważania wprowadzony w ślad za bardzo ważnym nurtem tzw. atmosfery logiczne estetyki atmosfer czy też ich nowych rozważań na temat podzielenia czy też rehabilitacji nastrojów i wydaje mi się mówi pan bardziej ocenie budynku uczony piękne czy nie dla mnie ważniejsze jest jak miesiąc w tym postępując w tym nurcie myślenia o oznaczeniu atmosfer nastrojów w architekturze czy towarzyszy czujemy w danym mieście w danym budynku czy w domu w mieszkaniu Szczęść utrata wartości środków z ratą też trochę inne to nie chodzi o to czy mam się coś podoba, ale to jest inaczej postawione pytanie jak Krzyżak, ale nawet w nowym otoczeniu czujemy czy ono jest od powie odpowiada naszym oczekiwaniom wobec danej funkcji budowli no właśnie podejrzewam, że pewnie zawsze możemy znaleźć jakąś teorię gdzieś tam leżącą niekoniecznie związaną z architekturą, która nas przekona, że powinniśmy się czuć dobrze, pomimo że się nie czujemy, ale skoro jest teoria to być może z nami jesteśmy w porządku być może jesteśmy zarażeni myślę, że z nami zawsze jest znaczy to i tak nie kwestia czy znany jest też w porządku czy nie, ale pewne doświadczenia mówi nam, że może rzeczywiście są powody, dla których przestrzeń, która nas otacza coś z nią jest nie tak ja posłużę się taką anegdotę pyta pan wspomina teoriach te teorie się czasami ścierają opinie ścierają, ale pamiętam takie bardzo rezolutne wystąpienie wybitnego brytyjskiego historyka architektury, które wprost wobec Międzynarodowego jak gremium powiedział, że nie znosi architekturę, której nie ma normalnych schodów Osą rampy, dlatego że on czuje się jak wznoszące się lub lock lub opadające z rządu będąc w takim budynku czuje się jak był na statku i jak zaraz z tą robi morskiej oczywiście to wymalował skandal, dlatego że była to aluzja między innych projektów architektów architektów dekonstrukcji m.in. do IT realizowana i oczywiście wywołano tutaj różne argumenty, ale także tezie ramka mają uzasadnienie ona też znaczą jak są inną formą projektowania ciągów komunikacyjnych, więc nie należy tego sprowadzać tylko do tego, że ktoś nie lubi pani chodzić, ale pojawiały się też argumenty, że przecież i znów powracamy do pojęcia gruntu, że dobrze wypoziomowana podłoga jest taką podstawą tego, aby dobrze się czuć we własnym mieszkaniu czym innym jest przechodzenie po rampach budynku czy Bogu użyteczności publicznej, a czym innym jest doświadczenie, jeżeli po sobie wyobrazić, że muszą mieszkać pan w takim pomieszczeniu, w którym nie ma żadnej wypowiedzi Murowanej zwłok mieszka tu dziwne dziwne dziwne, ale dziwne doświadczenie Szkot podłoga, która się kompletnie wybrzuszeń i jest to nie taka sytuacja pewnej dezorientacji naszego ciała wobec wobec zaprojektowanego wnętrza z myślą, że to są też takie oceny, które architektury, które prowadzą nie są bardzo radykalne one wprowadzone do takiego mówienia o pewnym doświadczeniu architektury w książce ośrodkowi czy architekcie zanurzają się teorie, a priori czy też, a posteriori to znaczy, kiedy np. ich dzieło podlega krytyce to wtedy mówią no może nie jest udane może źle się w nim czujemy może nie działa może nie ma poziomów, ale za to odpowiada teorii zapomnianego włoskiego filozofa szesnastego wieku, który mówi, że np. symetria jest estetyką głupców, a więc, proszę bardzo, nie możecie krytykować, gdyż zna wyciągnąłem tutaj traktat, który usprawiedliwia moje działania nie chcę tu wypowiadać się za praktykujących architektów i też nie generalizować znikną też chcą Car detekcji architekcie myślą jak tworzą, ale to pyta pan też bardzo ciekawe zjawiska takiej relacji praktyki architektonicznej teoria i oczywiście Faktorii architektury znane są przypadki, o których wspomniałam np. często słynne zderzenie Jacquesa Derridy dekonstrukcji architekturą, która właśnie jest bardzo często niezrozumiała czy niespodziewana czy niesamowita dla dla dla jej odbiorców architektura, która kwestionuje właściwie wszystkie takie podstawowe elementy konstrukcji ściana nie staje się ścianą nośną właśnie podłoga jest poziom mowa tylko staje się jakąś rampą i to na pewno jest jeden z takich nurtów, które bardzo wyraźnie się z zaznaczył w takim zderzeniu architektury architektów właściwie ich i teorii, ale jeżeli wspomniałam o już mówimy o tym jak się czujemy jak doświadczam architektury rozpoczął pan tego, że właśnie architekcie bardzo często tłumaczą się, że miało być tak być dobrze stałem tutaj naprawdę w obronie każdego twórcy to znaczy wierzy w absolutnie dobre intencje, jeżeli ktoś zaczyna projektować budynek malować teraz pisać książkę to dzisiaj znikł z taką intencją, że chce, żeby to była to dobry budynek przyjechał wraz, ale ma już oferty różnej dramacie Żydów w pamięć intencje są weryfikowane ale, ale może nie pamiętam pewnego, jeżeli pamiętam pewnego 16 wiecznego włoskiego filozofa to intencjami wybrukowane piekło tak to jest jedna z wersji tej historii, ale tutaj chodzi też zawierzenia i pewien, że już wracamy do architektury to to do do projektowania jedna z części tej książki grunty horyzont dotyczy pojęcia niesamowitości witam zastanawiam się, która jest bardzo też kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale proszę nastąpiły tutaj dalsze przemyślenia na ten temat i pojęcie niesamowitości jest przede wszystkim historia architektoniczna wpiszcie zapożyczony od frajda także od od Tigera, więc to są te ścieżki humanistycznych filozoficzne, ale pojęcie niesamowitości szkoda, że coś, o czym kiedy mówimy, że dom jest niesamowity dom staje się staje się niesamowite nikt moim zdaniem nie projektuje założeniu niesamowitego domu dla znaczeniu takiego domu, który miałby nas napawać lękiem, bo taki jest przede wszystkim znaczenie historia niesamowitości architekturze począwszy jeszcze przed projektem właściwie osiemnastego wieku od takiego momentu określenia, że coś wzbudza u nas z nas lęk, więc mówić o intencjach, ale np. tutaj, jeżeli architekt projektuje dom w zakładamy, że tą maszyną kojarzyć z miejscem schronieniem miejscem bezpiecznym, w którym nie doznajemy nie chcemy doznawać lęku i to są te intencje, których chowie natomiast później w będą rzeczywiście może się przekształcić w miejsce, które w lęk nas na spółce ale, toteż pytanie, które powraca w tej książce nad, na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi ale o ile architekt jest odpowiedzialny za zaprojektowanie nastroju czy też zaprojektowanie atmosfery w danym pomieszczeniu na ile jakaś odpowiedź może tutaj odkrywam przykład, który bardzo dobre dla bardzo przyznana architektów dość niedawno okazało się okazał się przykład bardzo ważnej książki, która jest uznawana za taki podręcznik architektury, ale taki, który próbował humanizm orzekać architekturę, choć tutaj oczywiście język wzorców Christophera Alexandra goście całego zespołu badaczy jest to profesorowi ważne, ale może moim zdaniem ważną część opozycja proponuje byśmy powrócili do niej po informacjach bo, bo zbliżają się nieuchronnie, a praca jest ta pozycja bardzo ważna i chciał monitor więcej rozmawiać po informacjach państwa moim gościem jest pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy po informacjach o skalę państwa moim gościem jest pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy m.in. w książce pani profesor grunt i horyzont interpretacje nowoczesnej architektury sztuki książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i przerwała pani trochę niegrzecznie za co przepraszam już możemy wracać do pozycji wydawniczej, która otwiera wiele drzwi i łączy ze sobą nici i i góry coś na wspominał pan o przed przerwą o dobrych intencjach, które ta stąd ich, a ja będę bronić też jednak tego, że dobre intencje mają znaczenie także w projektowaniu architektonicznym zaczęliśmy rozmowę o książce, której też pisze w określonym kontekście, ale książce bardzo dobrze znana architektem na całym świecie książka po raz pierwszy została wydana w 1977 roku chodzi o słynny język wzorców Christophera Alexandra i całego zespołu badaczy nie tylko architektów, ale też socjologów i książka ukazała się też polskie tłumaczenie to ogromny tom liczy ponad 1200 stron zawiera ponad co nazywa Aleksander wzorcami projektowania przestrzeni jest nazbierał ich ponad 250 są to krótkie dłuższe opisy taki właśnie sytuacji, w których on chce, żeby ludzie czuli się dobrze od poczynając od projektowania większych jak fragmentów miasta aż po np. taki wzorzec, kiedy piszę o ozdabianiu wnętrz zdjęciami rodzinnymi i nawiązując do naszej rozmowy o i o dobrych intencjach powiedziałabym, że ta książka jest pełna dobrych intencji, chociaż oczywiście niektóre założenia już zweryfikował czas, ale tutaj architekcie piszą o tym, że cały czas o tym, że ludzie mają się czuć dobrze w mieście wielu bardzo takich ciekawych sposobach projektowania np. Aleksander w jednym z takich wzorców opisuje atmosferę spożywania posiłków wspólnie spożywania posiłków jest taki wzorzec, kiedy ono opis opisuje nie tylko to, że stół ma mieć niewielki wzrost pandemiczne no trochę tak właśnie wreszcie zaczęliśmy spożywać wspólnie posiłki nie mogę podać, gdy tak, ale niestety też tutaj jest wiele innych ksiądz jak Aleksander podkreśla cały czas, że atmosfera spożywania posiłków dotyczy zarówno spożywania posiłków na mieście ich domu, ale też jest po mieście może pewnym pewnym wydarzeniem społecznym zadaniem architekta jest najpierw jako określenie w tej sytuacji społecznej, ale Alexander pisze o tym, że dobrze, że ludzie poszukują np. w kręgu światła one jak spajają czy tworzą grupy chwilową wspólnotę dopiero później radzi architektom, że właśnie podąża jak Stwórz grę światła ustaw ciężki stół w centrum przestrzeni, którą jest przeznaczona na posiłki i dopiero jak butów od środkową atmosferę taką ma stroną społeczną organizowania jak spożywania posiłku tak, ale toteż to jest opis, który można przeciwstawić innej takiej podręcznika, żeby trochę oderwane od rzeczywistości, ale że tak nie przypuszczała pani profesor, dlaczego uważa pan, że to jest oderwanie od rzeczywistości były różnice ciągle przyciąga atmosfera i dobra kuchnia, czyli coś co jest co powstaje raczej po tym, jak powstaje architektura, ale tutaj jest wzorców proponuje myślenie takie, jakby kolacja jest to, że wystrój wnętrz i rozwoju nie tylko 1 i jednym z przykładów wzorców które, które Aleksander jak pro proponuje architekt poproszę też pamiętać, że jako pierwsze wydanie tej książki są lata siedemdziesiąte to była reakcja na takiej jak bez technicy chowanie języka architektury, więc jeżeli dzisiaj niektóre rzeczy niektóre postulaty mogą się wydać na ich dla mnie nie do końca z kolei na to, że ja zauważam 8 ciąg w takim myśleniu i konsekwencja myślenia jak inni o tym, że np. stół jadalny ma mieć plan ma być na wysokości 576cm tylko, więc nie myślimy jedynie o projektowaniu załóżmy wnętrza w kategoriach metrycznych, ale myślimy o tym w jaki sposób projektować przestrzeni np. której wiemy, że wszystko było w zasięgu ręki, żeby było też wygodny ergonomiczny, ale też, żeby była to przestrzeń, którzy Ray ludzie czują się swobodą razem z po zła jest wysiłek to jest właśnie czy pani mówi nawet dobrym projekcie, a ja uwierzę np. brak apodyktyczna ego ojca będzie tym elementem, który sprawi, że będzie się miło jadało posiłek tak, a może wtórnie wymiary czy też projekt stołu a, ale do no rozumiem pana wątpliwości, ale mam odpowiedź poniekąd bardzo proszę, dlatego że powstał bardzo ważna też rozróżnienie i to właśnie w ramach fanom takiego nurtu fenomenologii, ale także dotyczące architektury powołuje się na bardzo ciekawego filozofa Huberta Gryfusa już niestety nieżyjącego znanego komentatora Heideggera, ale też krytyka sztucznej inteligencji, chociaż absolutnie na sztucznej inteligencji się znał w bardziej sprowadził takie rozróżnienie pomiędzy atmosferą w pomieszczeniu i atmosferą czy też nastrojem pomieszczenia i ich twierdzi, że za tworzenie atmosfery czy też nastroju pomieszczenia odpowiedzialni są architekcie tego rodzaju nastrój można zaprojektować możemy z tym dyskutować natomiast za nastrój w pomieszczeniu odpowiadają ci, którzy w tym pomieszczeniu przebywają ciekawe, że Dreyfus wymienia tutaj np. mówców, że z formy retoryczne czy sposób mówienia czy to, o czym się mówi absolutnie oczywiście wpływa na po jak na atmosferę, jaka jest, jaka panuje w danym pomieszczeniu i ona jest zmienna, ale z kolei mówiącą o atmosferze, więc jeżeli pan wspomniał o politycznym ojcu to to jest ta postać, która tworzy atmosferę nastrój pomieszczeń, ale architekci wg tego wam bardzo ciekawego rozróżnienie otworzą atmosferę nastrój pomieszczenia, które jest powiązane nie tylko chwilowymi, jakby wrażeniami z nastrojami, które oczywiście są udzielane mogą być komunikowane są komunikowane ale gdy ten nastrój czy atmosfera pomieszczenia związana jest bez całą taką tradycją projektowania jak wg zasady stosowności, że od domu oczekujemy przytulności, a od świątyni nastroju pobożności dalej dalej, więc to są jak takie bardzo istotne przynajmniej, że dla moich rozważań rozróżnienie między tym co jest za co jest odpowiedzialna architektura i architekci i 1 rzecz od gminy są zbyt nastroje powiązane z konkretnymi osobami, które np. Sianowa przednia przemawiają w danych pomieszczenia tak to znaczy są odpowiedzialni albo powinni być odpowiedzialni, bo otoczyli się to ostatecznie udaje to jest już inna kwestia i oczywiście, kiedy się nie udaje rozkładają ręce mówią albo mówią, ale był taki filozof szesnastym wieku, który twierdzi, że to co zrobiłem jest Super, ale powiem pani, że podziwiam panią, bo po prostu wydają się, że nie żartował na początku że, żeby ta książka powstała, żeby poszczególne części powstały NATO przeanalizowała pani po prostu jakąś olbrzymią liczbę pozycji z tej dziedziny tak, ale też, pisząc np. rozdział o kosmosie mogę się przyznać nie polecę Platona, a trudno pisać o doświadczeniu grawitacji, która chce też jest powiązane z naszym postrzeganiem grunt horyzontu tyle Czechami oglądałem nasad i i to jak w obszarze zamknęła się pani samochodzie też na cały dzień tak jak sugeruje pani najbliższe nie one ale, ale w spory związane doświadczenie ze spaniem w korku auta w mieście czy autostradzie nawiązuje pan takiego segmentu w książce, w którym rzeczywiście to są takie wspomnienia strona przy kosmonautów astronautów amerykańskich które, że usiłowali wytłumaczyć ludziom, którzy nie nie przebywali np. nazw stacji kosmicznej, że Rze, że to są tak małe pomieszczenia, że proszę sobie wyobrazić to, że ktoś przebywa, ale nie chodzi tylko o pomieszczenia tylko samą właśnie atmosfery życia proszę sobie wyobrazić, że ktoś sieci przez tydzień w samochodzie nie może otworzyć okien ani drzwi nie dotyczy to jedynie, ale poczucia właśnie uczyć takiego przeżywania w stanie nieważkości, ale także takiego gremium zapachu metalu czy też czy też czy też gumy, więc nawiązek, owszem, zapewne do tego natomiast tak miałam o tym że, że w to próba opisywania doświadczenie architektury, które jest zebrane byty dzieła sztuki czy też niektóre wybrane realizacje architektoniczne są też takim pretekstem, ale też co ważnym źródłem tej refleksji, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie czegoś doświadczyć to to tak jak lotów kosmos, jeżeli pisze w gruncie horyzoncie próbuje sobie wyobrazić to doświadczenie, bo bardzo wciągnęło mnie oglądanie niegdyś właśnie takich filmów kręconych właśnie przez astronautów na międzynarodowej stacji kosmicznej, które nie tylko prowadzili zdalne lekcje fizyki dotyczące dotyczące Grawitacja także pokazywali jak wygląda ich życie codzienne właśnie każdy ruch czy też w jaki sposób śpią czy czy jedzą czy też poruszają się zarówno w module powietrzne do kuratoryjnej czystych modułach, które są modułami mieszkalnymi, więc nie tylko lektury, ale właśnie taka próba zebrania i Cosmo doświadczeń czy nawet porównania doświadczeń, która w ten sposób były dostępne pani profesor bardzo panie dziękuję, a państwa nasi słuchacze, którzy są zainteresowani gruntem horyzontem oraz interpretacjami nowoczesnej architektury sztuki odsyłam do książki pani profesor po to, właśnie tytułem książka ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego państwa i moim gościem była pani dr hab. Gabriela Świtek kierowniczka zakładu teorii sztuki w Instytucie historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i proszę Szanowni Państwo się smucić, bo informacje już za chwilę o godzinie jedenastej, a po informacjach będzie jeszcze więcej architektury dzisiaj wydanie architektoniczne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA