REKLAMA

"Ograniczanie kolegialności w składach sędziowskich doprowadzi do większej liczby pomyłek". PiS szykuje niebezpieczne zmiany w prawie

TOK360
Data emisji:
2021-02-17 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 w TOK 360 gości jest sędzia Jakub Kościerzyński ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dobry wieczór dobry wieczór panie redaktorze dobry wieczór wszystkim słuchaczką słuchaczom projekt nowelizacji kodeksu karnego i postępowania kodeksu postępowania karnego to temat naszej rozmowy i zmiany m.in. taka zmiana dotyczyć ma spraw o przestępstwa zagrożone karą więzienia, której górna granica nie przekracza 5 lat w takich sprawach posiłkuje się tutaj dzisiejszą Rozwiń » Rzeczpospolitą na rozprawie Apelacyjnej sąd orzekać w składzie 1 sędziego jeśli w I instancji sąd orzeka w takim samym składzie 1 zamiast 3, jaka to jest z punktu widzenia takiego może niekoniecznie przeciętnego skoro grozi mu więzienie ale jaka to jest różnica z punktu widzenia obywatela czy stanie przed 1 sędzią przed 3 Szanowni radni słuchacze ta różnica jest bardzo zasadnicza natomiast, zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie chciałbym zwrócić uwagę na 1 kwestię, a mianowicie na motywy, które kierowały korektora premiera tak wiadomo covid pandemia, ale też przyspieszenia postępowania akt usprawnienie jeśli chodzi o funkcjonowaniu wymiaru składek na tak, bo wymiar sprawiedliwości zatkane przez pandemię, więc jeżeli sędzia będzie można jakoś poukładać po różnych salach to będzie szybciej na set niestety to jest nieprawda w tym założeniu, ponieważ aktualna zapaść w wymiarze sprawiedliwości nie jest wynikiem pandę ta pandemia pozostaje tylko wisienką na torcie Otóż sytuacja dramatyczna w wymiarze sprawiedliwości w tym także w sprawach karnych proszę mi przyszło orzekać wynika jednoznacznie z działalności osób, które kierują ministerstw, a mianowicie nie do etatyzmu owa trzeba pamiętać, że tą decyzją ministra sprawiedliwości obecnego zamrożono na ponad 2 lata kwestię awansowe nie ogłaszano w wolnych stanowiskach to, czego doprowadziło mianowicie do tego, że brakowało w całym korpusie sędziowskim około 700 ponad 700 ETA proszę sobie wyobrazić, że sędzia taki jak ja załatwiam jej więcej rocznie około 1000 spraw 2 lata 1000 spraw 700 sędziów to jest chyba jak dobrze liczy około 1 400 000 spraw ta pandemia ten stan rzeczy została wywołany przez aktualnie rządzących i teraz wracając do tego pytania ten ta zmiana jest ze wszech miar szkodliwa i ona żaden sposób nie uzdrowi tej sytuacji w sądownictwie, którą podkreślę jeszcze raz wywołał ogół rządzący poprzez swoje świadome działania ani i to ta zmiana ani nie usprawni funkcjonowania sądów ani nie przyspieszy postępowań tak po jest szkodliwa tak z powodów merytorycznych, jakie praktyczne no właśnie praktyka tak może bowiem najpierw kwestii natury zasadniczej dlaczego, jaka jest różnica pytał pan redaktor to jest jakaś różnica będzie orzekał 1 sędzia w takim układzie czy też 3 sędziów taką legalność w sprawach odwoławczych ma niebagatelne znaczenie mówimy bowiem o o sytuacji, kiedy orzeczenie wydawane przez 1 sędziego jest kontrolowane przez 3 osoby takie organ kolegialny zatem, zwłaszcza w postępowaniu odwoławczym ona służy między m.in. temu, żeby uniknąć pomyłek, żeby możliwie jak najbardziej wszechstronnie przyjrzeć się w sprawie, którą jednak oceniała 1 osoba niestety aktualnie rządzący, kierując się jak już wskazałem fałszywym tutaj założeniem, że chodzi o przyspieszenie i usprawnienie sytuacji sądownictwa, którą oni sami wywołali powoduje, że odejście od tej kolegialności niestety przełoży się na po pierwsze, obniżenie poziomu orzecznictwa, a po drugie, zwiększy ryzyko wydawania wadliwych orzeczeń, jeżeli sędziów jest 3 i oni się wspierają to jak dochodzi do wyroku oczywiście, jeżeli sędziowie się wspierają mają różne zdanie to w trakcie narady następuje głosowanie tak 1 może głosować nie będzie no nie oczywiście 1 nie będzie i teraz tutaj co 3 głowy to niejedna można by powiedzieć tak natomiast jeśli chodzi o kwestię, którą próbuje się wprowadzić to tutaj święta zasada ma być szybko, ale niekoniecznie sprawiedliwie tak natomiast sąd to nie jest fabryka piekarnia, bo tutaj ważą się losy człowieka i przyspieszenie kosztem jakości orzecznictwa kosztem zwiększenia ryzyka pomyłek niczemu nie służy natomiast kwestia pandemii taką, której też pan pan redaktor zwrócił uwagę, bo to zwróćmy uwagę od kiedy mamy do czynienia z pandemią, kiedy jest wprowadzona zmiana no zmianę wprowadzaną więcej po roku pandemii tak a jaka była sytuacja np. jesienią w listopadzie, jaka była sytuacja w marcu, gdzie wtedy mieliśmy sytuację szczytu pandemii jakoś wtedy nie nie chciano tych zmian i zaraz też można deklarację szczytu pandemii Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że takie rozwiązanie 1 sędzia może być też furtkę do manipulowania składami na jakiej zasadzie to znaczy nie chciałbym się odnosić do kwestii opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, który sprawy czysto teoretyczną aż sprawa czysto teoretyczna tak jak mówiono nie będę się tutaj odnosił do kwestii wypowiedzi rzecznika natomiast zwrócą uwagę na jeszcze 1 bardzo istotny trend Otóż chodzi mianowicie o to, że te ta propozycja nie przyspieszy i żaden sposób nie usprawni postępowania też 1 powodu, ponieważ już obecnie obowiązujący kodeks w art. 449 § 2 kpk przewiduje, że we wszystkich tych sprawach, których postępowanie zakończyło się w formie dochodzenia oraz sprawach prywatnych skarbowych sąd jest odwoławczych, jeżeli rozpatruje apelacje od orzeczenia Sądu I instancji, gdzie wydawał orzeczenie 1 sędzia orzeka w składzie jednoosobowym natomiast jak wiemy jak wiemy dochodzenie jest prowadzony zasadniczą właśnie w sprawach, w których kary grożą kary do 5 lat pozbawienia wolności zatem można sobie łatwo wyobrazić, że przepis, który teraz chcą wprowadzić nam rządzący w znacznej mierze on już funkcjonuje też te składy kolegialne zostały ograniczone zatem możliwość potencjał usprawniający tego proponowanego rozwiązania jest właściwie bliski zeru, a właściwie będzie niezauważalna z de facto będzie on się ograniczał wyłącznie do spraw właśnie tej kategorii do 5 lat, których było prowadzone śledztwo, a wiemy o tym, że śledztwa co do zasady w tych sprawach się nie prowadzi, bo w tych sprawach doświadczenie z postępowań przygotowawczych pokazuje, że są generalnie prowadzone wyłącznie dochodzenia naprawdę sprawach bardzo wyjątkowych śledztwa są prowadzone także została minuta chce jeszcze dopytać, bo to nie jest jedyny punkt tej nowelizacji, jakie są inne, które wg stowarzyszenia Iustitia wg jego analizy mogą budzić niepokój bardzo proszę już krótko nasze tak oczywiście z tych bardzo wiele by trzeba by przeznaczyć pewniejszy niejedną rozmowę natomiast rzuca uwagę na jeszcze 1 kwestię Otóż będzie dotyczyła m.in. państwa dziennikarzy również od stanu w stacjach ta nowelizacja wprowadziła możliwość wyłączenia właściwie dostępu do akt zakończonego postępowania przygotowawczego przez inne osoby tak i przez przez inne osoby które, które tak powiem chciałby uzyskać dostęp do dziennikarza, czyli np. ogranicza możliwość ujawnienia ewentualnej pomyłki sądowej, bo mówimy o sprawach cały czas podkreślam zakończonych ten przepis obecnie jest sytuacja taka czy, jeżeli pan chciał zapoznać się z aktami strona stopnie oczywiście dziennikarz, ale strona po prostu postępowania chciałoby się zapoznać z aktami sprawy, które są już zakończone prokurator zakończył sprawę oczywiście przysługuje mu takie prawo może domagać, jeżeli prokurator mu odmówi to może się zawalić do sądu i sąd skontroluje czy prokurator ma rację czy nie ta nowelizacja właściwie wyklucza możliwości taką, żeby strona mogła domagać się udostępnienia jej akt zakończonego jej własnego postępowania przygotowawczego i co jest bardzo istotne decyzja w tym zakresie prokuratora nie podlega żadnej kontroli sądowej to jest tylko takim jest sygnał, który pokazuje, jakim kierunku zmierza i rezydencje odpowiedzieć sobie tutaj mówimy tutaj o ograniczeniu gwarantowanego sześćdziesiątym pierwszym artykule konstytucji prawa obywateli dostępu do informacji publicznej, bo te akta są informacją publiczną bardzo dziękuję sędzia Jakub Kościerzyński ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia był gościem TOK 360 już za chwilę Wojciech Klicki prawnik fundacji Panoptykon ZUS może zyskać prawo do żądania np. od Facebooka albo sąsiadów informacje o tym czy ktoś przypadkiem nie wyłudza zasiłku chorobowego Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA