REKLAMA

Cztery niezależne listy w obronie wykładowcy z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Kultura Osobista
Data emisji:
2021-02-18 11:40
Audycja:
Czas trwania:
14:49 min.
Udostępnij:

Gośćmi audycji są dziś dr Małgorzata Kaźmierczak viceprezeska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, wykładowczyni w Instytucie Sztuki Mediów w Krakowie, prof. Marek Wasilewski, wykładowca z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Weronika Parafianowicz z Inicjatywy Pracowniczej Rozwiń »


Wracamy do sytuacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Czy uniwersytet zwolni kolejnego wykładowcę? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska dzisiaj w kulturze osobistej wracamy do sprawy zwolnień na Uniwersytecie artystycznym w Poznaniu mimo protestów związków zawodowych profesorów i artystów rektor Uniwersytetu prof. Wojciech Hora nadal likwiduje stanowiska pracy, tłumacząc się skutkami epidemii koronawirusa jest jedyny wśród rektorów uczelni artystycznych w kraju tak wynika z wielu informacji, który właśnie pandemią tłumaczy zwolnienia swoich pracowników Rozwiń » tej sytuacji będę dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi Małgorzatą Kaźmierczak wiceprezeską Międzynarodowego stowarzyszenia krytyków sztuki Ajka sekcji polskiej witam serdecznie dzień z Weroniką Parafianowicz z inicjatywy pracowniczej dzień dobry dzień dobry i prof. Markiem Wasilewskim wykładowcą Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu dzień dobry dzień dobry zacznijmy od konkretnego przypadku dr. hab. Rafała Jakubowicza, nad którym ostatnio na uczelni zebrało się ciemne chmury, dlaczego zdecydowali się państwo napisać listy poparcia właśnie dla dr. Jakubowicza mamy jako Ajka wystosowaliśmy list w geście Solidarności z naszym kolegą z naszego stowarzyszenia wszystkim, dlatego że jest to wybitny artysta jest to ceniony bardzo zaangażowany w pracy zastępcami dydaktyk zaniepokoiły nas wszystkim zarzuty, jakie są przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przeciwko Jakubowi owi i przede wszystkim te, które godzą wolność słowa, czyli chodzi tu wszystkim oto, że rzekomo Jakubowicz przerabia jakieś nie niestosowne treści ze studentami na zajęciach to jest absolutnie dopuszczalne argument czy zarzut, jeżeli mamy na uczelniach przede wszystkim artystyczne, ale w ogóle na uczelniach kształtować świadomych krytycznie nastawionych do rzeczywistości obywateli, żeby mówić o jakieś zakazanych treściach ważne, bo nie są to książki zakazane podkreśla prawdopodobnie nie są, ale być może na łapy jest jakiś wewnętrzny indeks ksiąg zakazanych no i chodzi też o tym artykuł naukowy, który napisał Jakubowicz do pisma nowa krytyka, w którym krytykuje władze uczelni, ponieważ jest artykuł naukowy poddany wszelkim rygorom naukowości, czyli opatrzona aparatem naukowym poddanym recenzji i postępowanie dyscyplinarne w sprawie artykułu naukowego jest ograniczenie wolności badań naukowych jest ograniczają przede wszystkim wolności słowa, które znam konstytucyjnie zagwarantowana, więc chcieliśmy tutaj zasygnalizować władzom łapę, że to już nie jest tylko wewnętrzny konflikt władz uczelni z 1 profesorów, ale my przyglądamy się tym procedurom, jakie są stosowane w stosunku do niego jako krytyk Stowarzyszenie krytyków sztuki też nie wypowiadamy się o prawie pracy, chociaż oczywiście jako prywatne osoby, które w większości są zatrudnione na uczelniach wiemy coś na ten temat natomiast, jaką właśnie krytyków sztuki przede wszystkim opada mi się po stronie wolności słowa i w obronie przejrzystości procedur Weronika Parafianowicz z inicjatywy pracowniczej takie reprezentuje komisję inicjatywy pracowniczej na Uniwersytecie warszawskim i naszej perspektywy związkowej oprócz tego co tutaj oprócz tych wszystkich argumentów, które zostały powiedziane są bardzo ważne dla nas bardzo istotne jest właśnie ten element związkowego za zaangażowanie Rafała Jakubowicza tutaj wyrażamy Solidarność naszym kolegom związkowcem, bo widzimy w tych działaniach rektora UEP po prostu szykany związane też również oprócz tego, które zostało powiedziane działalnością związkową, a przede wszystkim właśnie dosyć konsekwentną krytyką polityki właśnie polityki pracy po kadrowej dyrektora w ostatnich miesiącach, którą Rafał Jakubowicz podejmował głośno i odważnie w ostatnim czasie dlatego jako związek zawodowy widzimy w tym bardzo niebezpieczny precedens, ponieważ dostrzegamy w tym ograniczenie możliwości działania związkowego ograniczenia wpływu tych pracowników na dane na politykę właśnie zatrudnienie i Polska kadrową władz władz uczelni i obawiamy się, że takiego typu działania mogą też być sposobem na zastraszanie nie tylko doktora habilitowanego reforma działa też innych pracowników, którzy w przyszłości pracownic chcieliby zwracać uwagę na jakich niekorzystne działania wobec pracownic pracowników dlatego też perspektywy związkowej, ale ta sprawa wydaje się bardzo skandaliczne dlatego zdecydowaliśmy się też zabrać tutaj głos co więcej obawiamy się, że żaden przypadek nie będzie odosobniony, że w przyszłości może być coraz więcej tego rodzaju działań stosowanych przez rektorów czy różne władze na różnych poziomach uniwersyteckich wobec pracownic pracowników krytykujących po prostu polityki podejmowane przez władze bardzo panie profesorze zwracam się do prof. Marka Wasilewskiego pan jest sygnatariuszem listu osób, które są najbliżej tego konfliktu, bo pani pana koledzy jesteście wykładowcami związanymi z uczelnią na co dzień, jakby pan mógł ocenić co takiego się dzieje na Uniwersytecie artystycznym w Poznaniu i czym leży przyczyna tej sytuacji no jeszcze, jaki finał tej sprawy dr Rafała Jakubowicza pan przewiduje spodziewasz ja może powiem parę słów o tym liście, który podpisało 18 osób koleżanek kolegów Rafała Jakubowicza Uniwersytetu artystycznego to są wszystko osoby bardzo długo związane z uniwersytetem artystycznym to są profesorowie doktor habilitowany profesorowie uniwersyteccy osoby o ogromnym doświadczeniu i osoby, którym bardzo zależy na dobrym imieniu na autorytecie Uniwersytetu artystycznego w tym naszym liście wyrażamy po pierwsze, naszą Solidarność wsparcie dla naszego kolegi i tutaj te wszystkie argumenty pani Małgorzata Kazimierczak już powiedziałem nie będę powtarzał tego, że Rafał Jakubowicz jest artystą wybitnym i dla nas ważnym argumentem właśnie jest to, że uczelnia składa się z indywidualności artystycznych dużym stopniu o atrakcyjności uczelni ojej sile przyciągania decyduje właśnie w przypadku sztuki to jakich interesujących często kontrowersyjnych ciekawych artystów to uczelnia posiada pozbywania się tego typu osobowości uznajemy za działanie, które szkodzi i uczelni autorytetowi, zwłaszcza wysuwanych zarzutów taki, jakie tutaj już były cytowana one mogą sprawiać wrażenie, że uczelnia ogranicza wolność słowa ogranicza wolność badań artystyczne i naukowych i naszym zdaniem nie służy ta na pewno autorytetowi naszej uczelni dlatego wezwaliśmy pana prof. Kazimierza Araba, który jest rzecznikiem dyscypliny nauczycieli akademickich na łata, a żeby umorzył postępowanie, ponieważ waszym zdaniem ono nie doprowadzi do niczego dobrego wiemy doskonale, że finałem tego postępowania najprawdopodobniej będzie usunięcie z pracy Rafała Jakubowicza i przeciwko temu zdecydowanie protestujemy trudno też uwierzyć w to wszystkie tłumaczenia, że zwolnienia są spowodowane pandemią, bo no chociażby trzeba podkreślić, że ministerstwo kultury w czasie pandemii wsparło finansowo Uniwersytet artystyczny w Poznaniu podobnie jak wszystkie zresztą uczelnie artystyczne w kraju, czyli to chyba jednak nie jest kwestia finansów, a może rzeczywiście jest także na Uniwersytecie jest nad etatowo ość zatrudnienie na etacie 429 osób to to państwa zdaniem proporcjonalnie do potrzeb uczelni ja może powiem tak, że w przypadku innych zwolnień, kiedy pisaliśmy listy proces protestacyjne do pana rektora w obronie naszych kolegów koleżanek wskazywaliśmy na to, że uczelnia powołuje się właśnie na te względy finansowe zwalnianiu pracowników, ale jednocześnie na stronach uczelni są ogłoszenia, w których jest nabór o pracę, że są poszukiwani kolejni pracownicy do obsadzenia stanowisk dydaktycznych w związku z tym nie bardzo wiemy jak te 2 fakty ze sobą pogodzić czy zwolnienia to nie jest również efekt reformy systemu edukacji reformy 20 jak państwo myślą no w moim przekonaniu możemy widzieć w tym element takiej polityki czy logiki działań Uniwersytetu do jakich zachęcają reformy zarówno na takiego wdrażania różnych neoliberalnych rozwiązań np. związane właśnie tzw. optymalizacją kosztów działalności instytucji naukowych i redukcja etatów wydaje mi się tutaj bardzo takim wyraźnym znakiem tego szukać oszczędności tam dzisiaj absolutnie nie powinna szukać to znaczy czy osób zatrudnionych na bardzo różnych stanowiskach prawda mówimy zarówno tutaj o pracownikach naukowo dydaktycznych jak już pracownika administracji obsługi, którzy są też bardzo ważnymi bardzo ważnymi członkami członkiem wspólnoty akademickiej bez, których funkcjonowanie uniwersytetów jest po prostu niemożliwe, więc jestem też tak jak tutaj też pani życia to uwagę, a te te tłumaczenia się pandemią są bardzo są bardzo mgliste i trudnego do uzasadnienia, dlatego że ten czas pandemii związane ze szczęściem na pracę online i gruncie rzeczy oszczędność na różnych powiedzmy należnych na różnych materiałach takich rzeczy różnych przestrzeni ten powinien nie powinien skłaniać do oszczędności właśnie w tym zakresie co więcej Uniwersytet jako instytucja publiczna powinien być to czy uniwersytety generalnie powinno być takim miną i odpowiedzieć instytucjami byt wyznaczających dobre praktyki tego jak pracodawca powinien działać w trakcie pandemii zapowiedział kryzysu zdrowia publicznego kryzysu gospodarczego, który za tym zatem za tą pandemią będzie będzie następował i wystarczy wziąć wszystkie miejsca pracy możliwe, które którym, które funkcjonowały na uczelni przed wybuchem pandemii dlatego w tym świetle, jakby decyzja rektora łapy wydaje się, tym bardziej kontrowersyjna i dlatego być tak tak dużo zmienia świadczy nie tylko wśród pracowników tej uczelni, ale też środowiskach naukowych i pracowników uniwersytetów w całej Polsce dobrze to kto mógłby wpłynąć w takim razie na decyzję rektora w tej konkretnej również sytuacji zmienić po prostu czy ja myślę, że to co się dzieje w tej chwili, czyli upublicznienie tego konfliktu, który nie jest takie jak już tutaj panie powiedziały wewnętrznym konfliktem w obrębie uczelni, ponieważ on dotyczy uczelni, która jest finansowana z podatków wszystkich obywateli jest uczelnią państwową jest bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym artystycznym w mieście i w Polsce, że właśnie takie upublicznienie jest forma pewnego nacisku i być może spowoduje pewną refleksję u zarówno jego licencji rektora jak i rzecznika dyscypliny, aby zastanowili się bardzo poważnie nad tym czy te działania bardziej jednak nie szkodzą wizerunkowi Uniwersytetu niż działają na jego korzyść chciałbym też odnieść się do tej kwestii ustawy 20 ja myślę, że ta cała historia, której rozmawiamy z takim klinicznym przykładem tego, dlaczego właśnie doprowadziła do czego miała doprowadzić ta ustawa, ponieważ ta ustawa o znacznym stopniu zmienia cały balans sił na uczelniach ona odbiera właściwie całkowitą autonomię wydziałom sprawia, że Uniwersytet przestaje być tym czym był nazywany kiedyś, czyli wspólnotą akademicką z naciskiem na wspólnotę, a zmierza do tego, aby być czymś na kształt korporacji i wielu autorów wielu badaczy życia Uniwersyteckiego i nauki wskazują na to, że takie działania doprowadzą do śmierci idei Uniwersytetu w teście na koniec pytanie o związki zawodowe to pytanie być może do pani Weroniki Parafianowicz również, bo związki zawodowe na uczelniach było zawsze czy faktycznie mają coraz mniej narzędzi, żeby pomóc pracownikom i zahamować te niepokojące trendy, o których dzisiaj rozmawialiśmy mają coraz mniej do powiedzenia ja bym powiedziała, że wręcz wręcz przeciwnie to znaczy ta sytuacja pokazuje jak bardzo potrzebujemy związków zawodowych jak ważne jest żeby, więc prezencję pracowników pracownicy różnych szczebli różnego typu właśnie tylko naukowo dydaktycznych też pracownik pracownik administracji i czy obsługi wstępował do związków zawodowych, bo wygląda na to, że w tym zmieniającym świecie też, jeżeli chodzi o 8 i polityki ekonomiczne związki zawodowe będą jedną z ostatnich organizacji, które mają jakąś możliwość chodzenia właśnie spory z pracodawcą i negocjowania różnych kwestii bardzo ważny dla pracowników jak regulaminy pracy jak regulaminy wynagrodzeń i są tak ważną oraz innymi organizacjami, jeżeli chodzi właśnie o wspieranie pracowników aptek indywidualnych konfliktach z pracodawcą dlatego się wydaje, że ostatnio sytuacja jest takim trochę bodźce mam nadzieję, że stanie się impulsem dla pracowników pracownicy na innych uczelniach, żeby poszukać zobaczyć, jakie są komisja jakich związków zawodowych działają na na uniwersytetach na uczelniach w jej instytucjach badawczych i 1 czy to też jest dosyć znamienne, że np. że chodzi o komisję inicjatywy pracowniczej to duża kontrola komisji inicjatywy na uniwersytetach została założona właśnie na fali strajków 2000 osiemnastym roku, bo właśnie wprowadzenia reformy 20 start o takim impulsem bardzo ważnym do mobilizacji pracowniczej właśnie w kierunku związkach Jania, ale są też oczywiście inne związki na uczelniach, więc jest to wybierać bardzo państwu dziękuję musimy kończyć, bo czas nas nieubłaganie popędza Weronika Parafianowicz z inicjatywy pracowniczej dr Małgorzata Kaźmierczak wiceprezeska Międzynarodowego stowarzyszenia krytyków sztuki Ajka sekcji polskiej i prof. Marek Wasilewski wykładowca Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu byli gośćmi kultury osobistej bardzo państwu dziękuję oczywiście trzymamy rękę na pulsie sprawę zwolnień na Uniwersytecie artystycznym w Poznaniu do usłyszenia czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KULTURA OSOBISTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA