REKLAMA

S16 przez Biebrzę ale nie dla Biebrzy

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2021-02-20 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:03 min.
Udostępnij:

Trwają prace nad wyborem wariantu przebiegu drogi ekspresowej S16 na terenie Mazur i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Organizacje ekologiczne domagają się ich wstrzymania. Według nich budowa drogi w proponowanych wariantach zniszczy cenne przyrodniczo walory Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzańskiego PN.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu w czwartek kilkanaście organizacji ekologicznych wystosowało petycję edycję skierowaną do ministrów infrastruktury klimatu środowiska finansów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od tej petycji i organizacje domagają się wstrzymania prac nad trasą z 16 przez Mazury Biebrzański park Narodowy domagają się przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lat drogi i wypracowanie nowego wariantu i przebieg jest audycja spot byśmy Rozwiń » sobie wyjaśnili, o co właściwie chodzi o wszystkim osobom, które są niezorientowanych w tej kwestii studio płacze nie studia tylko połączyliśmy się tak jak to robimy od dłuższego czasu z przedstawicielami 3 organizacji, które są sygnatariuszami petycji jest Małgorzata Górska Fundacja gmin mają dzień dobry dzień dobry i Małgorzata Stanek Fundacja za pierwszy dzień dobry dzień dobra oraz pan Krzysztof Worobiec inicjatywa społeczna Ratujmy Mazury towarzyszy także Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba dzień dobry dzień dobry ja przede wszystkim państwa chcę zapytać by ktoś z państwa powiedział naświetlić nawet naj naj ogólniej, o co chodzi jak droga ma być budowana jako nasze ma do tego co się pojawia w materiałach w mediach do via Baltica via Carpatii Otóż to naszym słuchaczom, bo myślę, że wielu z nich te naprawdę pierwszy raz usłyszało w momencie, gdy rzecz została nagłośniona choćby tą petycją czy rzeczywiście w naszym radiu rozmawialiśmy o tym samym centrum zrobiłam audycje czy mógłby ktoś z państwem zarysować bez problemu dobrze ja zacznę może ty tam droga tych, którym mówimy, która jest petycji wymieniana naszej nazywana jest 16 jest drogą, która biegnie z ze Wschodu na zachód lub Zachodu na skutek powoli zaczyna się koło gdzieś tam koło Grudziądza kończy na granicy litewskiej i to jest droga, która powstała w dziewiętnastym wieku w czasach, gdy XC stolicą Prus wschodnich był Berlin i ta droga była nazywana jest kręgosłupem województwa warmińsko-mazurskiego połączy Zachodu na wschód to województwo, czyli aut z Olsztynem itd. na zachód i w 2000 ósmym roku powstał projekt liczy zaczęło się głośno mówić, czyli czy rozpoczęto pracę może tak poprawni i na tym by nad planami przebudowy tej drogi do drogi do klasy drogi ekspresowej, czyli taki prawie autostrady, która będzie przecinać województwo ze Wschodu by powiedział na zachód i częściowo została ta inwestycja realizowana na odcinku między Ełkiem między Olsztynem przepraszam, a Mrągowa nie na całej od długości, ale częściowo i dwutysięcznych ósmym roku powstał projekt właśnie i kontynuacji tej tej tej modernizacji tej przebudowy drogi przez krainę wielkich jezior i to się zaczął zsypy i problem, ponieważ na odcinku od Mikołajek do Ełku droga ta miałaby przecinać krainy wielkich jezior mazurskich czy największy Polski Jeżowa biec tutaj koło Mikołajek czy takie tereny i o bardzo krajobrazowo atrakcyjnej tak dalej turystyczny i tu się zaczął problem tu zaczęła się dyskusja jak ta droga ma biec to jest taki wstęp może nam pani Małgorzata Górska wyjścia dodać tak troszeczkę, a jeszcze bym chciała dodać jeśli chodzi oto sytuacji odcinka południowego, a tego, który ma przecinać Biebrzański park Narodowy, ponieważ tutaj akurat ta droga w innym w innym kierunku przebiegać w południe północ, a jest częścią planowanego Międzynarodowego korytarza drogowego o nazwie via Carpatia to jest droga tranzytowa, która ma łączyć kraje Europy Południowej poczynając od Grecji, a właśnie z państwami bałtyckimi a, czyli Litwą, a właśnie tutaj wzdłuż wschodniego skraju Unii Europejskiej, czyli przez wschodnią Polskę no i niestety na terenie województwa podlaskiego została wytyczona czy też promowana jest w tej chwili trasa przebiegu tej drogi te przez środek Biebrzańskiego parku Narodowego, a te 2 odcinki mazurskiej i Biebrzański obydwa wpisują się właśnie koncepcję drogi ekspresowej nr 16 także jest ta sama droga od co to znaczy wytyczona trasa znaczy wybrany już został wariant no nie mówiąc żona prasa tak pani Małgorzata Niemen Krzysztof w Boga, a mówiąc szczerze to jest tutaj spory bałagan zamieszanie, ponieważ ta droga nie jest wpisana do krajowego programu rozwoju dróg, a właśnie krajowych ekspresowych autostrad natomiast jest wpisana do do sieci tych dróg i no pytanie takie, na które my zapewne nie odpowiemy tutaj w tym programie to jest to na jakiej podstawie tak naprawdę ta droga jest przygotowywana do realizacji tak czy inaczej generalna dyrekcja dróg krajowych autostrad przygotowuje się do budowy tej drogi w tej chwili wydawane są publiczne pieniądze na prace planistyczne na opracowywanie dokumentów na uzyskiwanie decyzji oto, żeby przystąpić do realizacji do budowy to psie to przedstawiliśmy jak to ma wyglądać ale dlaczego wobec tego co leży u podstaw państwa sprzeciwu problem jest problem problem jest w tym, że i co ja to ta sytuacja, w której ja mówiłem, czyli ten odcinek Mazurski i to co mówiła Małgosia o tym odcinku Biebrzańskim są rozpatrywane, gdyby oddzielnie nie jest nie ma nie ma 1 koncepcji nie ma 1 planu jest odcinek Mazurski, który i i rozpoczęła się prace nad tym odcinkiem w 2000 ósmy roku i byłyby z przerwami to mogę powiedzieć szczegółowe to było ile wariantów tej dalej, ale krótko mówiąc były rozpad był cały czas rozpatrywany cały czas była mowa tylko odcinku i odcinku przecinającym krainy wielkich jezior mazurskich jak gdyby bez żadnych konsekwencji żadnej kontynuacji i oddzielnie jest prowadzone są teraz pracę i mówi się odcinku przecinającym, żeby mieć, że nie ma jak temu połączenia tych 2 odcinków nie ma strategicznej oceny tej całej całej trasy nie ma jak gdyby i spójności w tym w związku z tym to jest problem, gdzie i lub co innego rozpatrywanie krótkich odcinków można wykazać, że coś z porządku, bo nie w porządku, a co innego jest położenie strategiczne i globalny na cały czy takie całościowe na na nadzór nad na ten problem i na całą trasę i jest problem pani Małgorzata Stanek do tej pory milcząca pani reprezentuje z kolei ten tak samo jak pani Małgorzata Górska rozumiem ten jest, bo jak powiedzieć tę kwestię Podlaską tak reprezentuję fundację dla wie, że i, odnosząc się do pani pytania, w czym tak naprawdę jest problem odłóż z naszego punktu widzenia problem polega ono przede wszystkim braku informacji ze strony samorządowej oraz ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a mianowicie informacja o tym, że jest planowana przebudowa, aby uzasadnia przebudowa budowa nowej trasy tranzytowej międzynarodowej o oznaczeniu US 16 i on się pojawiła dopiero w maju 2019 na takim etapie, gdzie biuro projektowe już zaproponowało warianty, które miałyby przecinać dolinę pierwszy oraz Pieczyński park Narodowy od było to duże zaskoczenie, ponieważ wcześniej taka informacja nigdzie inny nie została przedstawiona lokalnej społeczności i nawet sam park nie został poinformowany, że takie plany są szykowane w związku, z czym zasady teraz można już powiedzieć, że od 2 lat staramy się, żeby po pierwsze udostępnić informacje o planowanych wariantach podjąć dyskusję dialog zarówno z przedstawicielami generalnej Dyrekcji biurom projektowym oraz samorządami oraz do 3 z informacją do lokalnej społeczności, ale również do ogółu społeczeństwa, ponieważ musimy pamiętać, że park Narodowy z założenia jest dobrem Narodowym, więc nie jest to tylko wyłącznie sprawą oka pytanie skierowane do wszystkich państwa, zanim przejdziemy do takiej rzeczy, jaką jest strategiczna ocena działań na środowisko wtedy natury dosyć ogólnej państwo reprezentują reprezentują organizacje ekologiczne na jej najszerszym tego słowa znaczeniu natomiast pytanie dotyczy tego, jaka jest postawa w tym wypadku samorządów tych miejsc, które tutaj państwo reprezentują chcą tej drogi przez swój teren czy nie chcą tych różnych wariantach ja ja powiem tak w ich stowarzyszeń, który reprezentuje nie jest sensu stricto ekologiczny, bo my zajmujemy krajobrazem kulturowym głównej krajobrazem generalnie i tutaj jest widzimy zagrożenie dla krajobrazu poprowadzenie tej drogi nie tylko dla natury, ale generalnie dla krajobrazu i z którego żyją Mazury, bo Mazury nie mają tutaj nie mamy w Toskanii i na każdym kroku renesansowych kościółków muzeów itd. winnic mamy tylko krajobraz polodowcowy, który jest naszym skarbem, że efektem lokalnym, z którego żyjemy, którego Ross, dzięki któremu się rozwijać turystykę itd. i walczymy o zachowanie ten krajobraz i sytuacji muszę muszę jednak troszkę naświetlić, bo Witalij to już powiedziałem wcześniej sytuacja rozpoczęła się w 2000 ósmy roku i drogowcy przedstawili parę wariantów dróg na początku podniesie sprzeciw lokalnych społeczności jest by drogowcy wytyczyli aż 41 wariantów, które przeanalizowali i w 2000 dziewiątym roku stwierdzili, więc takim podsumowaniu kilkuset stronicowym opracowaniu i dotyczącym osoby by warunków przyrodniczych głównie, że ni i czy akurat mam przed całą nie jest możliwe przeprowadzenie przyszłej drogi bez kolizji z obszarami cennymi przyrodniczymi co wyklucza przeprowadzenie drogi przez dany obszar nakazuje szukanie korytarz alternatywnego i po tym, nastąpiła przerwa 3 i od 2 tysięcznego dwunastego do 2 tysiące dziewiętnastego roku i w 2000 dziewiętnastym roku drogowcy wy ogłosi nagle, że mają 3 genialne warianty przecinające ja mówię o VAT cały czas o odcinku mazurskim oczywiście przecinający Mazur i podniósł się przeciw tej społeczności lokalnych dużo większy niż przy placu pierwszym etapie i o dziwo, na tym drugim etapie włączyły się to co pani pytała samorządy samorządy lokalne i gminy i przez które ma ta droga miałaby przebiegać gmina Mrągowo Mikołajki Ryn i Orzysz wystosowali wystosowały protest i stwierdził, że ta droga nie może w tym kształcie przebiegać przez ich teren także to jest wyjątkowa sytuacja w skali kraju tak naprawdę i gdy organizacje ekologiczne, których pani mówi, gdy mieszkańcy i zwykli efektem w cudzysłowie szeregowi obywatele, gdy inne organizacje zostały wsparte przez samorządy także tu duży opór byłby ze strony całej społeczności lokalne nie tylko organizacji nie tylko, bo się często usiłuje to sprowadzić do, a tam parę ekologów tam, aby protestuje nie wiedzą co mówi tutaj były wszystkie społeczności lokalne co zaangażowane na wszystkich szczeblach to niestety to wsparcie samorządów powoli się wykrusza wiadomo jest presja ze wszystkich stron władcy itd. świat może nie będę mówił część była mało natomiast i konsekwentnie dalej przeciwna tej inwestycji jest i gdyby Centralna gmina gmina Mikołajki, przez którą w każdym wariancie ta droga będzie przebiegała no właśnie tak pani Małgorzata Górska działa już trenować jak wygląda kwestia samorządu na Podlasiu, bo tutaj pan Krzysztof Worobiec usuwa wyjątkowo, bo zazwyczaj tak bywa i zazwyczaj taka taka taki przekaz do opinii publicznej samorządy mówią dajcie dajcie nam drogę, bo ta droga to postęp cywilizacji przyniesie nam pieniądze, a wbrew temu zostają ekolodzy, którzy tej drogi nie chcą nie nadążają za potrzebami nowoczesności cywilizacji tak dalej jak to wygląda na Podlasiu nad naszym Biebrzański im podwórku czy też podlaskim sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, a ponieważ od początku samorządy popierały ten plan budowy tej drogi tutaj od paru miesięcy, kiedy pojawiła się koncepcja przejęcia parku Narodowego w drugim miejscu niż pierwotnie planowano tamte samorządy również chciały tej drogi, więc u nas nie ma takiej polaryzacji, że jedne samorządy chcą drugi nie chcą, a wszystkie chcą, a moim zdaniem z tego się wyłania taki bardzo smutny obrazek, a do państwa przepraszam, że wtrąca do państw jesteście postrzegani jako hamulcowy sprawy to zawsze może tak, lecz tu jest bardzo krzywdząca opinia, ponieważ my cały czas mówimy o tym, że lokalna ekonomia lokalny rozwój tego regionu bazuje w dużej mierze na tych dobra naturalne na tych walorach naturalnych przyrodniczych, które mamy również rozwój gospodarczy działalność gospodarcza działalność rolnicza to też biznes turystyka przede wszystkim opierają się właśnie te zasoby naturalne, które moim zdaniem są przez lokalne samorządy marginalizowane niedoceniane, a wręcz negowane i postrzegany właśnie jako to co hamuje rozwój i ja nie mogę z tym zgodzić, ponieważ widzę jak bardzo tam przyroda potrafi napędzać nam ruch w biznesie czy to rolniczym czy turystycznym, a czy innym i po prostu bardzo żałuje, że żal, że nie ma tego wsparcia lokalnych samorządów właśnie w tej w tej dziedzinie rozwoju pani Małgorzata Stanek nie ma wciąż jeszcze dodać ze swojej strony, że obydwie strony, ponieważ my reprezentujemy środowiska ochrony przyrody rada naukowa Biebrzańskiego parku Narodowego wybieg wypowiedziała się również negatywnie o planach budowy tej klasy międzynarodowej, więc chciałabym zaznaczyć, że to nie jest tylko i wyłącznie głos ekologów a, ale również ludzi nauczy przedstawicieli Uniwersytetu oraz po drugiej stronie mamy samorządowców których, który stanowisko ja rozumiem potrafi się tak powiem patrolować w tej kwestii, ponieważ szukają jak najlepszych rozwiązań dla regionu, że pobudzić gospodarkę, żeby znaleźć nowe stworzyć nowe miejsca pracy dzięki drodze, ale jednak to, o czym powiedziała Gosia bóstwa nie jest kompletnym brane pod uwagę, ponieważ te tereny mają niesamowite walory przyrodnicze oraz turystyczne i również rolnicze o tym samorządy niestety uważam, że jest to w ten sposób zamierzone działanie nie informują do końca pierwsza jak druga jaki, jaki wpływ druga będzie miała na rolnictwo ponieważ, jeżeli przewidujemy, że w zasadzie nie przygotujemy go zmienić całą strukturę gospodarki Wodnej na terenie to jest pierwszy to znaczy, że za uczcimy całą dystrybucję wody również na teren ochronny, a to oznacza, że w kolejnych latach możemy te tereny niebywale osób się, więc rząd tutaj ludzie również utrzymują się z rolnictwa w przyszłości, bo musimy w tym kontekście budowy musi myśleć o konsekwencjach nieco co będzie za rok za 2 lata tylko za 51020 jak powiemy jak mocno zdeformowane my zmienimy całą przestrzeń wojny wiecie i samorządy nie informują lokalne społeczności, jakie będzie miał w przyszłości konsekwencje po pierwsze, społeczne, ponieważ sporą część osób najprawdopodobniej z powodu tego, że nie będzie mogła prowadzić swoich gospodarstw rolnych będzie musiał się przebranżowić albo nawet opuścić te rany osoby i nie ukrywajmy jednak ten kierunek i ten trend jest coraz silniejsze i turystykę w agroturystyka gastronomia nie te walory przyrodnicze mogą zostać zmienione stracone, więc ta gałąź ekonomii może być bardzo mocno naruszono zadawaliśmy w trakcie spotkań społecznych informacyjnych takich bardzo konkretne pytania co wójtowie starostowie burmistrzowie mogą zaproponować jako wartość dodaną do budowy takiej drogi, jakie miejsca pracy, jakie firmy proponują, żeby ściągnąć na te tereny mamy przykład ósemki proszę powiedzieć na odcinku Warszawa Białystok czy te miejscowości poparł szlakach od momentu, kiedy została ukończona droga jest 8 i czy to miasto miasteczko spektakularnie się rozwinęły no raczej nie teraz w takim razie pytanie, jaki to będzie miało też wpływ na teren wojny Biebrzański rządem całe całą dyskusję momentami wydaje mi się jałowych, ponieważ musimy o tym pamiętać, że plany drogi zostały poprowadzone przez sąd środek największego parku Narodowego w Polsce i rozdającym pytam, dlaczego w ogóle projektanci zaprojektowali taką drogę przez park Narodowy, dlaczego nie można było szukać rozwiązania alternatywnego już na poziomie projektowania w skali całego kraju, bo to nie jest droga wobec kraju, bo niby sposób przecież narodowa to nie jest Inicjatywa Polska i europejskiej będzie to trasa tranzytowa przez Polskę, a nie dla Polski przez bierze ani dla większej dziękuję powiedziała pani, dlaczego nie szukali rozwiązania alternatywnego czy takie rozwiązanie istnieje czy państwo macie propozycję takiego przebiegu, która by jak by z 1 są droga ta pełniła swoją funkcję, a z drugiej strony unikać tego, o czym państwo piszą, chociaż w petycji, czyli co tu dużo mówić zniszczenia najzwyczajniej w świecie krajobrazu przyrody wpływu na środowisko zarówno Mazur jak i Podlasia czy istnieje taki, jaki kończyliśmy teraz narysować na mapie oczywiście, że istnieje jest na równi będą oczywiście, że istnieje i to co pani wrócę jeszcze najpierw do tego co pani mówiła wcześniej hamulcowych no niestety nic zbyt często się upraszcza jest zbyt często się przykleja takiej łatki i zamiast dyskutować typu hamulcowy przeciwnicy rozwoju tak dalej no od początku mówimy i ja ja cały czas konsekwentnie mówi odcinku mazurskim oczywiście głównie ale, ale to nie tylko dotyczy tego odcinka od początku konsekwentnie mówimy, że należy chronić Mazury centrum serce Mazur krainy wielkich jezior przed i ruchem tranzytowym, który nie generuje nie wnosi nic pozytywnego tak naprawdę będzie tylko generował kłopoty zniszczeń, ale od, ale nie jesteśmy przeciwni, bo przeciwni, ale od początku mówimy, że istnieją rozwiązania alternatywne takim rozwiązaniem alternatywnym jest doprowadzenie i dróg to Mazur ze wszystkich stron od strony Warszawy od strony Olsztyna itd. i rozproszenie z ruchu i był już po Mazurach czy wyremontowanie i bo często się mówi jesteśmy przeciwnikami dróg budowy dróg nie jesteśmy przeciwnikami lub uważam, że należy wy wy re montować drogi, które istnieją na Mazurach uprościć pewne odcinki po pobudować tam, gdzie trzeba też małą obwodnicę natomiast nie budować autostrady czy czy drogi ekspresowej i natomiast taki ruch rozproszony byłby dla mieszkańców dla turystów i zaopatrzenia lokalnego natomiast tranzyt należałoby ominąć i czymś co my nazywaliśmy zawsze obwodnicą Mazur, czyli skierować poza tym jak się buduje obwodnicę Warszawy tej Berlina riksze wybudowało, który ma prawie 100 km tam itd. i żeby ruch skierować na inną trasę i i od zawsze powtarzaliśmy, że najprościej poprowadzić ruch tranzytowy poniżej i Puszczy Piskiej to jest Puszcza Piska ktoś uzna Mazury i wie, że to są głównie lasy wody jeziora tereny bagienne tak podmokły itd. natomiast poniżej Puszczy Piskiej jest płaska jak stół prawie równina wędrowała piaszczysta bez bez wielkich i bez Jeża bez wielkich cieków wodnych bez terenów podmokłych i działa dużo łatwiej dużo uprości i nie im mniej ingerując środowisko można poprowadzić trasy i ta trasa w tym, gdyby tam została zaprojektowana zrobiona i by mogła być kontynuowana w okolicach i czy okolice Łomży właśnie omijać od południa i Biebrzy bagna biebrzańskie i łączyć się z tą trasą, której Małgosia mówiła, czyli via Carpathia jest natomiast my to mówimy od 2 tysięcznego siódmego roku od 2 tysięcznego siódmego roku słyszymy, że no w zasadzie przydałaby się koncepcja rozwoju komunikacji na Warmii Mazurach, ale 2000 piąte dziesiątego roku nic w tym kierunku nic nie zrobił mówimy cały czas o tym, że są możliwości natomiast nikt tak naprawdę nie przedstawia rysy drogowców realny i nie rozpatruje i alternatywnego rozwiązania, o których o, których mówił w czy pani Małgorzata Stanek chciała, gdzie takiemu wciąż jeszcze ze swojej strony dodać, że i alternatywne rozwiązanie istnieje i jak mój przedmówca powiedział faktycznie, jeżeli ten temat podnoszony już od 4 lat można było całą koncepcję projektu trasy via Carpathia przygotować odpowiednio wiele lat wcześniej, a nie myśl takiej zasady jak to określa się, jaką szokowanie takiego salami, czyli projektowania i realizowania takich taki druk na zasadzie kawałków sami problem jest tutaj taki, że ta alternatywa istnieje po to, żeby i takie tereny wartością przyrodniczą i nie dewastować niesamowicie dużym natężeniem ruchu musimy pamiętać, że prognozy ma przyszła 2030 zlote 2050 roku są takie, że dziennie przez trasę tranzytową będzie przyjeżdżać do kilkudziesięciu pojazdów dziennie to oznacza 6 godzin w Expo lasów będzie ponad 1000 co oznacza, że na minutę będzie ich około 20 i teraz tak, jeżeli Bobby spotkaliśmy się takimi zarzutami, że alternatywne rozwiązanie, które również przedstawia obecnie dla pierwsze i w jaki sposób będzie dyskryminowało Białystok, ale nie do końca się z tym zgadzamy, ponieważ jest już realizowana trasa jest 19% z Lublina Białegostoku tak jak najbardziej na Podlasiu drogi krajowe wymagają modernizacji remontu i to można zrealizować nie narusza z tych terenów zielonych trasę międzynarodową tranzytowa w układzie 2 pasy dwukierunkowe plus dodatkowo drogi techniczne po bokach wysoką kilkuset metrów szerokości można poprowadzić od Bielska podlaskiego teraz mówią znacząco południa na mapie Polski od Wielkopolskiego przez Zambrów Łomżę czy pod Łomżą jak partia mogłaby się połączyć via Baltica i iść dalej na Szczytno Olsztyn i dalej w połączeniu z Trójmiasta do polskiego morza, a więc ten ruch najcięższy ruch tranzytowy mógłby być mogą być przesunięte na trasy spokojnie wymóg mijać zarówno krainy wielkich jezior jak większa, ale rozumiem zarówno, że zarówno w przypadku Mazur jak w przypadku Podlasia tym wariancie decydentów nie jest rozpatrywany ten wariant alternatywny nie są zbyt no właśnie oni pozwolę sobie wejść pierwszy to jest też o tyle ciekawe, że w ten wariant, który mówimy południowy znalazł nieoczekiwane wsparcie przez samorządów lokalny, a nie tylko, o których mówiłem te, które protesty, które nie chcą u siebie drugi 1616, czyli Mrągowo Ryn Mikołajki Orzysz, ale i polskich samorządów powiatów przygranicznych, że tak powiem, czyli spółki nowych Mazur, czyli Nidzica Szczytno byłyby PiS i 29 bodajże samorządów z tych i terenów południowych, czyli i poniżej krainy wielkich jezior tak naprawdę i są za tym, żeby ta droga przebiegała przez tereny oni ożył widzą w tym szansę rozwoju i te tereny są turystycznymi rozwinięte jak te, które wspomniałem wyżej te w centrum Mazur w związku z tym oni chcieliby tę drogę mieć u siebie, czyli jest wydaje się, że sytuacja jest dosyć proste tutaj nie chcą tam chcą i społeczność protestuje na to co tu budować wybudujmy tam niestety takiego myślenia nie ma dalej jest konsekwentne i inny konsekwentny konsekwentna realizacja tego projektu, który wywołuje największe kontrowersje, a ten projekt, który nawet u nas przynajmniej na Mazurach wywołuje największe kontrowersje i ten ten ten odcinek liczy około 70 nie od państwa 80 km i tu natężenie prognozowany do pięćdziesiątego piątego roku i 20 około 24 000 samochodów na dobę w tym około 5000 ciężarówek na dobę co daje dziś tam 4 ciężarówki na minuty, które wyjechały i tą drogą i i to pokazuje, jaka to jest skala zagrożenia już pomijam zagrożenia dla przyrody dla środowiska i prace ziemne zaś dla rozumu, ale i to pokazuje jak z jakimś absurdem mamy do czynienia jedni chcą inni nie chcą, a samorząd drogowcy tak robią swoje no bo mówią państwo pani Małgorzata Górska chciałabym nawiązać do tego, bo to jest roli zupełnie naturalna, że jedni drogę chcą inni tej drogi nie chcą mamy różne interesy w sensie rolnictwo być może jakieś centra spedycyjne tutaj turystyka gastronomia jeszcze jakieś inne priorytety i ja myślę, że my już w tej chwili TUW w audycji poruszyliśmy różne wątki, a ja chciałbym spróbować wspiąć pod takim hasłem, które już dzisiaj padło, czyli brakująca strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dlatego, że to jest taki proces, który może zebrać jedno wszystkie argumenty, a dla wszystkich możliwe przebiegu tej drogi i pomóc wyłonić rozwiązanie optymalne i chciałbym po prostu chwilę móc opowiedzieć o tym jak możemy się z tym problemem uporać, ponieważ przynajmniej tutaj w części Podlaskiej, a my szeroko rozumiane społeczeństwo jak również generalna dyrekcja dróg krajowych autostrad takie doświadczenie mamy przed kilkunastu lat z kontrowersyjną równie kontrowersyjną drogą międzynarodową o nazwie via Baltica ja tylko zanim pani dopowie i na ten przykład to takie pytanie strategiczna ocena działania na środowisko może łatwiej jak to zrobić tak dzieli prawda plasterki jak mówiła pani Małgorzata Stanek uzyskiwać tak do oceny oddziaływania na środowisko takie cząstkowe no one są do potem do zakupu do klęknięcia przez stosowne dyrekcje ochrony środowiska niż uzyskać całościowo, jeżeli się nie patrzymy patrząc z punktu widzenia inwestora prezydenta, jeżeli nie patrzymy całościowo co nam łatwiej przeprowadzić tylko inwestycyjny takimi kawę kawałeczka uzyskiwać czy to jest myślę, że tak jest, ale to jest nieprawidłowe działanie, dlatego że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko absolutnie nie wyklucza tego, że później już dla poszczególnych krótkich odcinków drogi jest robiony zwykły raport oceny oddziaływania, ponieważ jedno i drugi jest wymagane prawem tylko, że my w tej chwili, pomijając ten etap oceny strategicznej próbujemy pójść na skróty i właśnie procedować tymi krótkimi kilku dziesięciokilometrowy mi odcinkami dróg dróg atutu, a to tam przykładowo w okolicy Białegostoku doprowadziła do tego, że w tej chwili mamy planowane 2 zupełnie różne przebiegi innej drogi krajowej o nr. 19, a w 2 różnych miejscach po prostu, jeżeli nie mamy tych analiz strategicznych powoduje to potworny chaos chaos planistyczny w przestrzeni, ale jeżeli chcemy podejmować mądre decyzje i też rozsądnie gospodarować środkami publicznymi pod drogi są potwornie drogie inwestycje to my musimy mieć koncepcję musimy mieć plan skąd, dokąd te pojazdy mają jechać to jest droga tranzytowa z południa Europy na północ Europy czy ze Wschodu na zachód po prostu musimy to wszystko wiedzieć musimy wiedzieć przeanalizować zidentyfikować te walory, które mamy, które możemy stracić jak również korzyści, które nam się mogą pojawić dzięki budowie drogi musimy wiedzieć, kto ma na tej drodze skorzystać aktor stracić i nie jest nie może być pomijane ten wątek właśnie przyrodniczy ten wątek walorów naturalnych, pomimo że w Polsce są to aspekty no właśnie marginalizowane i pomijane to prawo zarówno Polski, jakie prawo unijne mówi bardzo restrykcyjnie, że to są te walory dziedzictwa wspólnego, które mają być chronione i planując inwestycje, które mogą szkodzić środowisku mogą szkodzić przyrodzie musimy to bardzo skrupulatnie przeanalizować czy identyfikować po pierwsze, walory te wartości, które mamy musimy wiedzieć co jest cennego nadanym obszarze w jaki sposób nasza inwestycja może na to wpływać i to bardzo skomplikowany proces, ponieważ teraz zerka na ustawę my mówimy o oddziaływaniach bezpośrednich pośrednich wtórnych skumulowanych innymi inwestycjami i tu np. temat Biebrzański jest bardzo adekwatny, ponieważ równolegle do tej drogi TBS 16 jest planowana linia kolejowa też europejska Rail Baltica, więc będą oddziaływania skumulowane to też musi być wzięte pod uwagę dalej oddziaływania krótkoterminowe długoterminowe pozytywne negatywne co jest ważne oddziaływania na obszary natura 2000, a my takie obszary mamy i na Mazurach i oczywiście Dolina Biebrzy Biebrzański park Narodowy te, toteż jest o Ostoja natura 2000, więc naprawdę skomplikowany proces, który musi być przeprowadzone po to, żebyśmy mogli koniec końców podjąć świadomą decyzję co tracimy co dysku co co zyskujemy i czy po prostu jest możliwe bardzo integralny i tego procesu jest analiza rozwiązań alternatywnych czyli, jeżeli istnieje takie rozwiązanie, które pozwala osiągnąć nasz cel typu połączenie drogowe prawda z punktu ADO punktu ba w sposób inny niż ten, który zniszczy przyrodę krajobraz zasoby naturalne zabytki też itd. to wtedy no mamy wybór prawda takiego procesu nam zabrakło on powinien być przeprowadzony to jest jeden z postulatów w naszej petycji, którą złożyliśmy FR czwartek na ręce ministrów i generalnej Dyrekcji dróg krajowych autostrad, ale zaraz, bo tu jeszcze pani z Dębiny opowiedział jak Karpaty ale zanim usłyszymy tam w tym przykładzie takiego procesu nie było dobrze, ale prawo wymaga absolutnie będzie musiała powstać strategiczna ocena działań na środowisko czy dobrze myślę tak prawo tego wymaga wymaga tego zarówno nasza Polska ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko mamy tutaj cały dział czwarty, który dotyczy właśnie ocen strategicznych, więc to jest Polski polskie prawo UE jak również mamy prawo unijne mamy dyrektywę dotyczącą strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i moim zdaniem od tego nie uciekniemy tak jak nie udało się od tego uciec właśnie kilkanaście lat temu przy drodze via Baltica UE, pomimo że naprawdę mam takie wrażenie, że to jest w ogóle zderza w niej, że my w tej chwili staramy się wypełnić dokładnie te same błędy ja co kilkanaście lat temu via Baltica tutaj przy szesnastce, kiedy też wtedy było dośrodkowanie inwestycji długiem inwestycji liniowej na małe krótkie odcinki te przysłowiowe prawda plasterki salami i to był błąd, a w końcu akurat to komisja europejska tak powiem przycisnęła Polskę do tego, żeby strategiczna ocena zdrowia Baltic została przeprowadzona tak się stało przeanalizowano bardzo szeroki wachlarz wszystkich możliwych wariantów przeprowadzenia tej drogi poczynając na Wschodzie od tego, które w tej chwili jest ponowna 16 właśnie jest lawin i tamtym wariant został wtedy odrzucone aż po na Zachodzie właśnie przez wariant przez Łomżę, które w tej chwili te, a który został wtedy wybrany jako wariant najlepszy jest w tej chwili realizowane i niedługo ta droga będzie tam skończona jeszcze chce nawiązać co to znaczy najlepszy, bo to nie jest najlepszy tylko i wyłącznie ze względów środowiskowych, ale w tamtym procesie kilkanaście lat temu przeprowadzono też analiza wielu kryteria Anną to znaczy, że ten cały wachlarz kilkudziesięciu wariantów porównano na podstawie tych samych kryteriów i to były kryteria ekonomiczne to były kryteria transportowe to były kryteria społeczne co jesteś bardzo bardzo istotne jak również środowiskowe i mając wszystkie informacje zebrane razem, a podjęto decyzję o wyborze wariantu optymalnego tego, który jest dziś realizowane udało się tam konflikt rozwiązać, a jeszcze oczywiście nie mogę pominąć aspektu Doliny Rospudy, bo to była ważna batalia ona była elementem właśnie Dżabal dziki, a Dolina Rospudy udało się uratować obwodnica Augustowa udało się zbudować drogę via Baltica jest w budowie zobaczymy, że wszystko poszło prawidłowo poszło do przodu drogi są realizowane tylko po prostu musimy mądrze mądrze robić musimy przestrzegać prawa musimy zapewnić udział społeczeństwa musimy po prostu szanować nasze walory naturalne bardzo byśmy chcieli liczymy na to, że naprawdę to się w stanie oby jak najszybciej, że taka sama historia spotka droga jest 16 Mazur były uratowane, żeby Biebrzański park Narodowy był uratowany droga jest skoro jest potrzebna, żeby została zbudowana tak jest w tym przykład zbywa ten przykład jawne ten przykład Rospudy jest bardzo dobrym przykładem go często się powołujemy na to zawsze twierdzimy na spotkaniach, które są niestety rzadko i konsultacje są reguły takie fasadowej niemerytoryczne, ale czas mamy jakieś tam czasami się odbywają tego konsultowali coś co się nazywa to co powinno być konsultacja dyskusji merytorycznej tej dalej to się sprowadzać do wymiany takich ogólników i haseł, ale podczas tych spotkań mówimy, że po i w czasie, gdy budo budową, gdy była mowa o budowie wiaduktu przez życie estakady nad rozbudową i drogowcy twierdzili, że nie ma lepszego wyjścia, że to jest jedyne słuszne tak dalej szuka założy się znalazł rozwiązania alternatywne korzystniejsze tańsze tak dalej i to samo mówimy w przypadku Mazur należy szukać rozwiązań alternatywnych są takie nad i drogowcy są zobowiązani, bo unijne dyrektywy i na wspólnym wyraźnie nakazuje inwestorom wskazanie głównych powodów dokonania wyboru danej trasy, ale też przedstawienia alternatywnych rozwiązań tych alternatywnych rozwiązań nie ma, bo trudno nazwać alternatywą teraz żeby, żeby zejść na do konkretu te odcinki, które były przedstawione te odcinki mazurskiej było mogę o 3 warianty ów tak naprawdę nie były za żadne warianty to były i ponieważ na 23 i 23 całej trasy wszystkie 3 biegły tą samą tym samym miał ten sam przebieg jednak na 13 od Chin tylko były zróżnicowane minimalnie w związku z tym to są takie pseudo warianty i to wszystko wskazuje, że i niemal jak gdyby woli i szukania jakiś jakiegoś kompromisu czy rozwiązań alternatywnych, o których mowa w dyrektywach unijnych i to jest właśnie fizycznie zrozumiała, że cały czas obracamy się cały czas mówimy o tych samych rzeczach natomiast nikt nie chce rozpatrzyć żadnego wariantu alternatywnego jesteśmy w stanie jeszcze tę sytuację uratować zbudować drogę z 16 prawidłowego tak żeby, żeby służyła ona swoim celom, a nasze skarby natury i krajobrazu były uratowane i na Mazurach i Biebrzańskim parku Narodowym, ponieważ jeszcze nie rozkopano, któremu jeszcze budowa nie jest rozpoczęta w tej chwili odcinek Mazurski jest na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej w u Regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Olsztynie odcinek Biebrzański jest na IT i jakby 2 kroki do tyłu, ponieważ są przygotowywane w tej chwili dokumenty właśnie o wystąpienie o takową decyzję, więc to jest jeszcze na tyle wczesny moment, że możemy się z tych niemądrych decyzji wycofać możemy jeszcze nam wrócić po rozum do głowy i po prostu spróbować ten proces naprawić przeprowadzić strategiczną ocenę i wybrać wariant, który będzie najlepszy my o to właśnie apelujemy do ministrów i do generalnej Dyrekcji dróg krajowych autostrad w naszej petycji podpisanej przez 14 organizacji pozarządowych z całej Polski a, czyli po pierwsze, żeby wstrzymać realizowane w tej chwili pracę dla odcinka mazurskiego Biebrzańskiego przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla całego odcinka drogi ekspresowej z 16 i w oparciu o to by wybrać wariant najlepszy jak również nie rezygnować z remontów i poprawy bezpieczeństwa na istniejących drogach po to, żeby mieszkańcy tych regionów turyści odwiedzający mogli dobrze dla istniejących dróg nie tranzyt do gotowych tylko tych lokalne chcę wojewódzkich krajowych i korzystać proszę państwa rozmawiamy dlatego w tym momencie, ponieważ czwarty kilkanaście organizacji o ekologicznych zwróciło się do ministrów powtórzy infrastruktury klimatu środowiska finansów generalnej Dyrekcji dróg krajowych autostrad i domagają się wstrzymania prac nad trasą jest 16 Mazur Biebrzański park Narodowy domagają się przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lepiej drogi i wypracowania nowego wariantu i przebiegu, a pod petycją podpisało się wymieni wszystkie te 14 organizacji Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba Fundacja dla Biebrzy Greenpeace Polska Fundacja brata klub przyrodników Górnośląskie Towarzystwo przyrodnicze centrum ochrony mokradeł smok inicjatywa społeczna Ratujmy Mazury Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich istot Fundacja Greenmind Fundacja dzika Polska Towarzystwo przyjaciół Słońska Unitis Viribus ogólnopolskie Towarzystwo ochrony ptaków i czternasta Fundacja WWF Polska, a z nami w tym programie był przedstawiciel organizacji fundacji Greenmind reprezentowała Małgorzata Górska Fundacja dla Biebrzy reprezentowała Małgorzata Stanek, a Krzysztof Worobiec inicjatywa społeczna Ratujmy Mazury Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur Sadyba bardzo serdecznie państwu dziękuję dziękuję pani stworzenia wpisem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA