REKLAMA

Tolerancja po osmańsku

OFF Czarek
Data emisji:
2021-02-23 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:14 min.
Udostępnij:

Więcej: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/bitstream/handle/20.500.12528/1783/Agnieszka_Aysen_Kaim_-_Ludzie_dwoch_kultur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie z na te długie zimowe wieczory Szanowni Państwo polecam różne lektury ostatnio przeglądałem albo nawet zaczytywał się, bo jest to lektura fascynująca następującą pracę ludzie 2 kultur wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków w imperium osmańskim w siedemnastym osiemnastym 19 wieku autorką jest pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Rozwiń » Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam panią, bo w internecie Ciechu z prawem, a hitem bardzo interesująca praca ci z państwa, którzy słuchają programu Owczarek szczególnie rozmów z panią doktor z pewnością nie będą zaskoczeni, bo pojawiają się tam się postaci, o których już w programie Owczarek mówiliśmy, czyli Wojciech Bobowski, czyli licówki Bay także salowe Regina 5 nowa i Konstanty Borzęcki i oczywiście oprócz nich pojawia się cała masa fascynujących innych postaci, ale nie tylko o nich jest książka ta książka jest powiedziałbym o pewnym pomyśle polityczno społecznym na państwo tak tak też zrozumiałem proszę proszę o zmianie poprawiać marże oczywiście pomysły myślę, który w, które powstawały przez wieki dynastia normańska korzystała z różnych cywilizacyjnych pomysł wcześniejsze, ale ten pomysł Wielonarodowego imperium jak zarządzać tymi wieloma narodami i jednocześnie powstrzymywać chaos rewolucję nabyły jakimś skutecznym przez kilka wieków modelem no właśnie jak jaki był pomysł Osmański pewnie to byśmy dzisiaj nazwali była ładnie tolerancją, ale to nie jest tak, że ktoś mówi bądźmy tolerancyjni, a wszystko się samo ułoży rozumiem, że ta tolerancja jest w pewnym sensie rezultaty skutkiem pewnych działań pewnej myśli politycznej en rzeczywiście ten termin tolerancja jest bardzo współczesne bardzo też po prostu europejski natomiast no Orient liści znawcy tej historii państwa osmańskiego, gdy reagowali na temat odpowiedniego bardziej jednak adekwatnego terminu i rzeczywiście na tolerancja u nas też polskich polskiej literaturze dotyczącej państwa osmańskiego jest bardzo często używane, ale tolerancję zakłada że, że toleruje się jakąś grupę mniejszościową pozycji wyższością owej prawda i też no jest brak dyskryminacji natomiast wręcz tutaj w państwie osmańskim były grupy, które funkcjonowały wcześniej, zanim się, zanim Konstantynopol został przez Turków podbite, więc one one, bo już za mecz bez zastane tak Kony funkcjonowały wcześniej były takie wspólnoty wspólnoty wyznaniowe etniczne, które miały określone granice, ale też między nimi dochodziło do różnych interakcji bo, bo właściwie różnice były wpisane we, jakby cały ten cały ten obraz obraz społeczny społeczne one były mile widziane właściwie, więc można powiedzieć, że ta tolerancja była w jaki sposób antagonistyczne, bo tak też proponują niektórzy badacze, że były napięcia i napięcie tak naprawdę rzekłem władza najwyższa, czyli rysunkami, które też wokalistę muzułmańskim, a my te napięcia wcale nie reagował ich to znaczy nie dochodziło do otwartych walk natomiast pewien rodzaj zróżnicowania i takiego bez pewnych pewnych takich tarć były pisane, jakby to polityka nawet mówić na rubieżach pewnych prowincji specjalnie osadzano grupy radykalne, żeby np. właśnie były jakieś formy buntu od razu były były poskręcane także telewizja antagonistyczne, ale bardziej preferowane forsowane takich kart jako egzystencja, czyli współistnienie współistnienia, ponieważ te grupy rzeczywiście miał własną jurysdykcję miały własne samorządy oczywiście może mówić bardzo ogólnie, jakie to o jakich grupach mówimy, czyli np. Grecy tak duże ci, którzy pozostali, bo w Konstantynopolu była oczywiście społeczność włoska wenecka była społeczność ormiańska społeczność cie bałkańska czy nie Katalończycy była społeczność żydowska była społeczna społeczność Jacka kościoła wschodniego chrześcijańskiego były byłam oczywiście społeczności no może też już mówiłam no akcji spocząć katolicka włoska także tutaj one miały może naczelną władzę w buszu tam tolerowano żadnej żadnego podważania jego zwierzchności natomiast były dosyć autonomiczne społeczności dlatego tak koegzystencja SW istnienie bardzo pasuje do tego modelu moim zdaniem oczywiście pojawiło się też takie pomysły jak użyteczność wzajemne także te one funkcjonowały te właśnie społeczności zamiany sobie w jaki sposób prawda różne usługi jest służący różnymi różnymi świadczyć już świadczą różne usługi, czyli na zasadzie takiej umowy między między społecznościami Łukasz w jaki sposób przyjęła się taka taka taki model między społecznością tak też taka jak karmi tylko Unia Kalety został wprowadzony chodzi o to, że to zróżnicowanie między tymi społecznościami kulturowym etnicznym religijnymi, które zamieszkiwały konkretną dzielnicę konkretną ulice były, a było po prostu na porządku dziennym UE w tym zróżnicowanie nie dyskutował tę dyskusję lekarz dopiero wtedy, kiedy pojawił się model państwa Narodowego podkoszowi 1819 wieku wtedy te różnice zaczęły przeszkadzać tak pokrótce taki, gdy jesteś pasujące jeszcze w kontekście tego, że kiedy myślimy o państwie, w którym dominującą religią jest islam to automatycznie włączają nam się takie stereotypy, że oto chodzi o to, aby wszyscy przeszli na islam i tutaj Ogniemi mieczem będziemy wszystkich siłą zmuszać do konwersji tymczasem rozumiem, że bierze taką wersję nie była obowiązkowa, ale często była wybierana z różnych powodów no to jest bardzo ciekawe, bo nam się wydaje jest ze współczesnej perspektywy, że to apostazja prawda konwersja zmiana zmiana wyznania, że to jest jakiś w ogóle no w niektórych prawdę kontekst hipster postrzegany jako w ogóle zaprzaństwo i całkowita no no zwyczajnie zdrada zdrada natomiast en to dochodziło do konwersji bardzo często można było być Krzystka swojego życia chrześcijaninem i potem przyjąć tę warstwę kolejnej kultury, czyli kontury wyznaniowej zostania muzułmaninem i projekty z tym radzić tak czy system radził oczywiście dochodziło do tzw. synkretyzmu, czyli np. na zewnątrz było się muzułmaninem, który bez stroju w zachowaniu natomiast w tej społeczności domowej swoim własnym swoim własnym jednostek rodzinnego tak powiem można było, aby powrócić do tych praktyk w tej pierwszej Religi, czyli np. przyjmować sakramenty czy karty dostępne w Polsce namaszczenie przed śmiercią bardzo często ci konwertyci jednak przyjmowali od od swoich innych duchownych w tej pierwszej wspólnoty natomiast ten z różnych powodów tak prawda my w Polsce wiemy o zjawisku jest seria, a tym, że po prostu byli sprzedawaniu wybrańcy i potem przyjmowali jako niewolnicy trafiali do różnych do różnych głos tam byli zmuszani do konwersji to znaczy w przypadku niewolników rzeczywiście no nie było wyjścia natomiast w przypadku ludzi, którzy decydowali się nam na konwersji dobrowolną bardzo często w związku z względy ekonomiczne po prostu muzułmanie było Góra pierwszy innowierców wpłacone jako podatek u nich zdecydowanie finansowo tak powiem jeśli ktoś pół osobą bardzo majętną to to na pewno nie uszczuplały jego majątku, kiedy przyszedł na insta i korzystał z tych przywilejów, którzy nimi miała ta warstwa muzułmańska natomiast też oczywiście były bardzo dochodziło do szczerych konwersji takich dobrowolnych na zasadzie no i geologicznej, a ponieważ czemu w okresie takiego bardzo duże wzmocnienie już od piętnastego wieku nietolerancji chrześcijańskiej właśnie te wszystkie wydarzenia związane z inkwizycją jak wpływu chrześcijan Europy ludzie po prostu wybierali MK, który wydawał się o wiele bardziej tolerancyjne i nawet duchowieństwo było zaniepokojone takim, na którym kwestie nazywano to nawet potokiem chrześcijan czy właśnie romantyzmem, a chrześcijan, tak więc płyt to różne powody i nawet mało się mówiło o tych szczerych konwersja ach, na islam, a że on był taki sposób poparte poparte przemyśleniami duchowymi, ale proszę pamiętać, że to niebyły jakieś takie nagłe olśnienia tak na polegał na tym, że ktoś właśnie to może powodach pani doktor porozmawiamy, jeżeli pani pozwoli po informacjach, bo zbliżają się nieuchronnie jak odpuść kościoła katolickiego pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest państwa moim gościem informację o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek wcale państwa moim gościem jest pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk polecam także bardzo interesujące są prace pani doktor zatytułowaną ludzie 2 kultur wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków imperium osmańskim siedemnastym osiemnastym i dziewiętnastym wieku który, który to pracę znajdą państwo nie tylko przygody można tak powiedzieć Polaków wybranych Polaków imperium osmańskim, ale też całą masę informacji na temat tego w jaki sposób kształtowała się czym była jak rozumieć tożsamość różne modele tożsamości imperium osmańskim o tym w jaki sposób Polacy mieszkańcy Rzeczpospolitej pewnie lepszym byłoby tutaj stwierdzeniem trafiali do imperium osmańskiego i jakie były np. ścieżki kariery to znaczy wie wiele osób zaczynało jako niewolnicy czy jako bramkarz ubranek, ale niekoniecznie znaczyło, że jako tacy musieli swoje życie kończyć pojawiają się relacje z, o których pani pisze dotyczące porównania powiedziałbym tzw. czy po prostu niewolnictwa imperium osmańskim, a niewolnictwa w innych państwach ówczesny czy też, które wtedy istniały no rzeczywiście wielu podróżników i dyplomatów, którzy znaleźli się imperium porównywali do do swoich przy swoich sytuacji niewolników w swoich krajach i nie ukrywam że, że to porównywanie wypadało na korzyść imperium osmańskiego niewolnik miał jednak o wiele szersze prawa miał też szansę na wykupienie z niewoli miał podpisywane bez podpisywano umowę ze swoim panem był często traktowany jako członek rodziny użyli innych przywilejów no właśnie taka historia zdarzyło się naszemu Wojciechowi Zubowskiemu, który tam w wieku około 40 lat to wolność zyskał, ale nie skorzystał z niej w ten sposób, że wrócił do Rzeczpospolitej, lecz został w Rzeczpospolitej, lecz został imperium z różnych powodów m.in. dlatego że jego liczne talenty miały większą szansę na na rozwój oraz na to, żeby być użytecznym dla dworu osmańskiego i innych zleceniodawców i tak też było w przypadku wielu wielu prostych ludzi, a np. chłopów pan prezes Dariusz Kołodziejczyk pisał o o kolegach którzy, którzy nie chcą wracać c z US i z niewoli czy po wyzwoleniu z po zmianie statusu niewolnika na ludzi wolnych niszczyli wracać, ponieważ powrót była na widzieli, że też wiąże ze o wiele gorsze warunkami bytowymi niższy niż imperium po prostu wiele osób zostawiało oczywiście np. w przypadku kobiet było to często podyktowane tym, iż miały one już dzieci w tych nowych związkach, a musiałoby je po prostu porzucić i wrócić jako osoby bezdzietne czy też właśnie za skuteczne zakładały rodzinę były wszystkie emisje delegację starały polskiej Rzeczypospolitej staramy się dotrzeć do tych osób, które były koncerty tam ludzi sposób mówić na powrót na łono kościoła katolickiego czy też powrót do Rzeczypospolitej, ale to po prostu nie zawsze się nie zawsze udawało czasem zdarzało się też nowe rodziny ma właśnie plac w przypadku wdów Polek które, które już były w tej rodzinie osadzone a, a po śmierci męża mogły jak wrócicie no ze względu na dzieci ze względu na my jakoś tak pojmowany honor rodziny po prostu nie puszczano różne były historie na, czyli no właśnie, czyli trochę naszej wizyty inna historia czy też inna opowieść niż ta jak gdyby do siebie mieszkańcy Rzeczpospolitej trafiali wjazd do niewoli tam też kończyliby zmuszeni do przechodzenia i już tylko pani książki zjawia się właśnie obraz imperium, które musi zarządzać różnorodnością musi zarządzać różnorodnością taki sposób, aby jak rozumiem nie było zbyt drogie w utrzymaniu, jeżeli chodzi o zasoby tak, a jednocześnie, żeby było owocne żeby, żeby można było raczej korzystać na różnorodności, a nie ją tłamsić, tak więc tutaj np. zdecydowaniem nawet z listów tych, jakby z historii imperium osmańskiego, czyli tego momentu, kiedy nagle nagle zaczęło być bardzo istotne żeby, żeby pewne grupy się zaczęła asymilować czy też, a ten nagle nazywano grupy społeczności mniejszościami taką przedtem nigdy nie nazwał mniejszościami, ale właśnie egzystował tu nagle stały się mniejszościami i tak właśnie jak czytam listy polskich emigrantów w dziewiętnastym wieku tych, który po powstaniach trafiali do imperium i niektórzy decydowali się na konwersję dla nich ta kwestia zmiany wiary była już w ogóle no rzecz w tym bardzo było to władanie tragedia życiowa to oni to niektórzy po prostu tłumaczyli się, że rolnik tego musieli dokonać ze względu na to, żeby funkcjonować armia osmańska, żeby w ten sposób lepiej postrzegani, a z drugiej strony też względu na warunki bytowe, ale w sercach są nadal chrześcijanami Polak katolikami Polakami tak bardzo podkreślano, czyli ta perspektywa też tożsamościowa się bardzo zmieniła wtedy w tym osiemnastym dziewiętnastym wieku no cóż też można powiedzieć, że rzeczywiście tam, ale dochodziło do napięć między tymi grupami w ramach imperium realnej oczywiście w tej chwili Republika turecka nie jest taką muzyką różnych grup społeczności wielo wyznaniowe raczej mówić prawdę Turek z pochodzenia Ormianin czy pochodzenia Kurt w ten sposób się określa tożsamość oczywiście, kiedy czytamy te wszystkie zapisy konwersja, bo było zapisywane w księgach kat Ka ich były dawne wakacje to stąd też badacze karpiom wiedzy ja też trafiłam na takiej adnotacji odnośnie wielu wielu Polaków, którzy znaleźli się w tym dziewiętnastym wieku imperium jest często zaznaczone Klim czy było wcześniej, czyli np. jakiś tam Jorga z Miletu greckiego tak czy właśnie Polski i Polski uchodźca tak przyjął tak tak umie ów statyści może tutaj kraju w takim momencie powiedzieć jak to wyglądało, czyli najpierw Bór podjął decyzję potem to ustnie wyrazić także się przyjmuje wiarę muzułmańską, a następnie przyjmowane dostawiane strój odpowiedni, czyli zupełnie innym strój, który już określał przede wszystkim zabój na głowę czy to co nazywamy Urbanem bardzo często też właśnie kaftan często też zwracano uwagę na obuwie różne, bo jak kolory zarezerwowane dla niektórych dla różnych grup apotem już trzeba było funkcjonować przynajmniej tych zewnętrznych pozoru ach, jak ten jak ten właśnie neofita muzułmanin, a to co się działo właśnie tak jak mówię by w warunkach domowe rodzinne, gdzie kobiety np. zmieniały zeznania bo zanim płacone głównego czy one jak już tak bardzo liczyły się w życiu społecznym to no Masza była właśnie kultywować tę wiarę przodków oczywiście nie afiszują się tym także na dochodziło takich scen krytycznych tożsamości też bardzo zresztą synkretyzm jest nadal obecne, zwłaszcza na Bałkanach, gdzie przecież mamy też do czynienia z wielu z licznymi grupami muzułmanów, którzy funkcjonują obok społeczności chrześcijańskiej na to, że to myślę, że może też przypomnieć fascynujące postaci, o których rozmawialiśmy wcześniej, ale ale, który poświęca pani znacznie więcej uwagi i i jak rozkłada na czynniki pierwsze pierwsza postać to jest Wojciech Bobowski, czyli Ali ołówki EBI, który zrobił niesamowitą karierę, bo przecież i jako kompozytor jako muzykolog jako tłumacz jako Dragon man jeszcze całą masę pewnie i innych pobocznych Anny funkcji neutralnego miał no tak tak fascynująca postać i przyznam, że Polski, jakby no tutaj jakoś się nawet pół prawdopodobnie ten jest jakąś tajemnicą, że był pomijany przez historyków wcześniejszych ja mówię o jakim się po 17 wiecznych pracach ze względu na to, że po poczucia końcem tak tego słowa trochę walka skończy się wcale to byłby koncerty był to tańcem Danusi oraz Surma niż się normalnie się zwyczajnie celnik chciałem crack, czyli okresie stał się korkiem, więc w, jaki sposób PN po prostu da obawiamy się, że to, ale pozbawi splendoru ród Dubowski, kiedy będzie się przywoływać tego tego, który się jakoś właśnie to tu uczył także on właściwie to bardzo ciekawa postać ze względu NATO, że to, o czym mówimy, czyli tych warstwach różnych kultur jak winnych można sobie przez całe życie nosić on pod koniec życia próbował znaleźć zatrudnienie na dworze angielskim przy też swoich spółkach MF nie ukrywają, że chciałby wrócić na do George dla społeczności chrześcijańskiej, aczkolwiek Monika rolniczki, ale anglikańskiej akurat w tym wypadku czy też opracował plan dla holenderskich protestantów UE tutaj no wyraźnie widać, że go ciągnęło tą stronę tak czy został imperium, dlatego że że właśnie otrzymał nową posadę sułtana jako Drug Roman był po prostu zatrudnionych w Ługańsku kancelarii czy też, dlatego że że no nie uznał, że to jest po prostu pewniejszy pracodawca też, dlatego że ze względów rodzinnych nie mógł opuścić imperium dlatego nie wiemy niestety nie pozostawił sobie żadnych wspomnień zresztą tego dokumentu, czyli tak bardziej osobiste dokumenty na nie trafiały się jakoś tak częsta w tym czasie każdy napisał Emil relację z Pałacu sułtańskiego seraju, która stanowi jeden z nielicznych świadectw jak tak funkcjonował ten Dwór i ten pałac, ale bardzo niewiele tam napisał o sobie no właśnie to jest to jest ciekawe że, gdyby nawet opis świata, ale on tam trochę się pomija, ale może zawiesić na chwileczkę i Powróćmy, jeżeli pani pozwoli po informacjach Radia TOK FM, gdyż te równie nieuchronnie się zbliżają pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk jest państwa moim gościem informację o godzinie dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk dzisiaj ludzie 2 kultur, czyli wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków w imperium osmańskim siedemnastym 18 i dziewiętnastym wieku ta cała masa fascynujących postaci m.in. Wojciech Bobowski, czyli ani ołówki Bay, ale także salowe Regina Gruszecki ich pierwsza nowa to jest kolejna fascynująca postać i Konstanty Borzęcki, ale także inni o tych postaciach mówiliśmy poprzednio w programie Owczarek także, że państwo skorzystają z wyszukiwarki i w w czasie, kiedy właśnie gości była pani doktor to to pani opowiadała o przygodach, ale te przygody są fascynujące także właśnie na tle tego oczywiście mówimy, czyli tej wielokulturowości tolerancji tym modelu koegzystencji różnych kultur różnych religii różnych filozofii obok siebie w imperium osmańskim i trochę wydają się dzięki temu takie postaci jak Bobowski czy PiS nowa czy w końcu wspomniany już Borzęcki mogli stać się mogła się to co osiągnęli tak właściwie tam taka możliwość kariery w imperium zaskakiwała wielu przyjezdnych nawet kwestie fakt, że na stronach na tronie sułtańskim za zasiadali synowie niewolnic tak, bo właściwie byli no nawet gdyby właśnie w kulturze polskiej wówczas ten status bękarta był bardzo niski natomiast wielu pisarzy zauważał, że no tutaj właśnie bękart może zostać sułtanem biorąc pod uwagę fakt że, że Enter chciałam prokreacja osmańska polegała na obcowanie z niewielu z nich rolnikami haremu także były takie zaskakujące od otwartej ścieżki kariery jak byśmy te dzisiaj ujęli i w przypadku właśnie region piewcy nowej, które już mówić, ale może tylko przywołam że, gdy szczególna sytuacja w imperium, czyli samodzielnej niezależnej kobiety, która wykonywała swój zawód KN nauczyciel, którego nauczyła się w drodze właśnie takiej tradycyjnej mistrza na ucznia, bo nie mogła zdobyć formalnego dość niedzielnych formalnego po prostu wykształcenie jako kobieta, ale nauczyła się tego profesji lekarskiej bardziej specjalizacji okulistycznej i mogła funkcjonować na dworach Harry ma pracowała jako lekarka będąc całkowicie niezależną, zdobywając coraz wyższą pozycję, gromadząc majątek podróżując sen i tego nie mogła robić w Rzeczypospolitej na tym ogromnie ubolewała, mimo że do końca życia pozostała katoliczką i podkreślała wielokrotnie właśnie z tak, że nie zmieniła wiarę tak, ale imperium mogła funkcjonować znacznie swobodniej i mogła mogła być po prostu tzw. no i wykonywać zawód i nie być przepisane i nie być czyjąś żoną i przez to mieć pozycję tylko jako ona jak niezależne biało głowa która, która jest cenioną specjalistką na dworach paszą sułtańskim dworze też, że w innych krajach pracowała nie tylko znać nie tylko samej stolicy nie tylko w Stambule w 80 zlotym, czyli znoszą taką potoczną wiedzą o opozycji kobiet czy państwach islamskich państw muzułmańskich czy też właśnie 4 litery osmańskim kurczy się, dlatego że MO no oczywiście, gdyby ona była muzułmanką i urodziła się tam jest sytuacja byłaby inna nieco natomiast fakt, że była była innowiercy czynią no nie przynależała do żadnej konkretnej społeczności dawało jej też dużo wolności poza tym lekki sposób była też niezwykle też zależało od warunków charakterystycznych, bo niezwykle Przedsiębiorcza ona grała sprawy w sądzie Kalinowskim zmian karami ona ona dała się w takim dniu taki proceder bardzo często zresztą nie ona 1 okazuje się teraz znajduje coraz więcej kobiet, które zajęły się po prostu handlem niewolnikami imperium Polek które, które trafiały i tak rozczarowały, więc ona zajęła się handel niewolnikami i kraju została naczynie nie dostała okupu od od kilku swoich właśnie podopiecznych i poszła z tym do do sądu muzułmańskiego Siedleckiego także i wygrała tą sprawą oczywiście też trochę pomogła jej protekcja na dworze osmańskim w tym Lech, ale po prostu okazywało się, że właśnie te sądy są też sądy muzułmańskie wariackie były preferowane również przez inne mniejszości ankiet właśnie w przypadku kobiet, które szukały swoich praw do domagały się sprawiedliwości ani mogły np. swojej społeczności żydowskiej czy greckiej uzyskać, a bynajmniej tak nagły niepodważalnym wyrokiem już w imperium był wyrok sądu muzułmańskiego więc, więc tam się udawały i tam np. okazywało się że, że otrzymują majątek po ojcu, który na, której odebrano a kiedy przed śmiercią ojca i przebrać się nie podzielili albo różne takie przypadki właśnie dotyczące spraw bytowych czy liczenia także to mi bardzo bardzo powierzchowny obraz sytuacji kobiety US w tej sprawie społeczności bardzo wiele dokumentów archiwalnych świadczących o tym, że kobiety np. w bursie w mieście Bursa też zdania znanym z produkcji tekstyliów jedwabiu kobiety po prostu miały własny Manufaktury wpływ właścicielka sklepów doskonale sobie radziły mówimy tutaj wieku siedemnastym np. tak więc to jest to jest wyjątkowe jak na tamte czasy, że co panią w czasie tych badań jak najbardziej zainteresowało wzburzyło albo inny sposób było sporym zaskoczeniem mnie zaskoczyła rzeczywiście bardzo duże też zmianę w zależności od okresu historycznego mamy ten wiek siedemnasty, kiedy jednak temu pojawiania się Polaków Rzeczypospolitej obok albo obojga narodów było, aby miały miejsce poprzez porwanie poprzez poprzez, jakby taki trochę traumatyczny początek potem nagle okazywało, że MO, że to był początek nowego życia takiego spełnienia wielkiego także, że nie można było rozwinąć tych talentów swojej rodzimej kulturze, a w tej obcej, która była właśnie tak wielokulturowa i bardziej stymulowały takie jednostki wybitne tam po prostu ludzie krzyki, a pan i to było bardzo ciekawa jednocześnie właściciel naszego klubu inne osiemnasty, kiedy były podróże i ten zachwyt wschodni możliwością kariery był czymś zupełnie innym dziewiętnasty, kiedy nagle te sprawy religijne no były właśnie też perspektywy polskiej emigracji były tak istotne także, że będą został prawda skrytykowany za przejście nam islam Czajkowskim, który zresztą podwójne konwertyta, który właśnie el ME kreślą na islam, a nie nie mógł się z tym pogodzić Zamoyski nie mogli się pogodzić te z tym wielu właścicieli polityków schody landach i były wielkie dyskusje na temat tych zjawisk w sieci dysku polskiej Polonii bardzo podzielone jednak i tutaj nasz wieszcz Adam Mickiewicz okazuje się tym rozjemcą, który próbuje w Stambule jakoś pogodzić te zwaśnione grupy, a jednocześnie sam ma swoją wizję utworzenia Legionu sprawy narodowej załatwienia sprawy narodowej poprzez Polski oddział też Legionu żydowskiego obok armii osmańskiej i to po prostu są takie wątki no fascynujące to znaczy jak jak każdy dzień każdy bardziej reagował na czoło znalezienie się w tym żywiole innej kultury innej religii i lekki sposób w jaki sposób budował siebie tak w tym nowym Burzyński, który najpierw prawdę był powstańcem niedoszłym księdzem nagle znaleźć się, że w imperium został paszą publicystą został mną i takim geologiem właściwie, którym udowadnia że, że od europejskie korzenie Turków, który udowadnia, że wszystkie języki pochodzą od języka tureckiego także to właściwie transformację bardzo bardzo mnie ciekawiło no właśnie transgresje, które polegały na tym że, że po prostu przekraczało się pewne granice tak jak przypadku Kathleen nowe granice bardzo określonej właśnie jest na to ile kobietom wolno było w tym czasie tak jak te granice społecznej też obyczajowe i ona całkowicie była tutaj Ano nieposkromiona w tym swojej takiej ciekawości i do takiej pazerności trochę, bo dane po prostu strasznie chciała mieć zbyt bogata, więc dążyła do tego żeby, żeby być, żeby po prostu całką zdobyć taką całkowitą niezależność finansową i świetnie prosperować to też napędzało i robiła rzeczy, których na, które Eleną niewątpliwie Duda NRL komórek jej niż mieszkań nikt nie było takiego przypadku na terenie Rzeczypospolitej w ówczesnym ówczesnej ówczesnym społeczeństwie polskim mam mieszane myśli kobieta na handlu niewolnikami dorobiła np. ale też tym, że ona właściwie en była samodzielną osobą dziennym lekarzem, który był zaproszony zapraszany na dwory, które był specjalistą, który konkurował z lekarzami mężczyznami i też wiele opisuje przypadków właśnie, że rzeczywiście jakiś kami en właśnie im NMP lekarza pół Szymańskiej próbowali różnym pułapki na nią zasadzać się, a ja już nie mówię o ich partnerach, którzy właściwie medium i utrzymany kami, toteż PiS pisze w tym w swoim pamiętniku bardzo otwarcie co chyba też nie było typowe dla tego okresu, żeby pisać o swoich romansach pozamałżeńskim pozamałżeńskich fascynujący świat pani doktor myślę, że zbyt mało jeszcze wiemy i pani badania i to, o czym pani pisze mam nadzieję, że się przełoży na lepszą wiedzę, a co za tym idzie wyjście ze stereotypów raczej, ale także stosowanie tego przy teraźniejszości, czyli myślenie o tym że, że bogactwo szeroko rozumiane tak nie tylko chodzi tutaj zamożność ekonomiczną, że bogactwo rodzi się z różnorodności źle taktem bardzo ważne bardzo ważne taki punkt ciężkości mojej pracy i im właśnie to jakby wielu antropologów zauważa, że to odkrywanie środowiskach zróżnicowanych kulturowo jest wielką stymulacją i no po prostu w takich warunkach wychowują się jednostki otwarte bardzo kreatywne odważne generalny tak i Crist bardzo bardzo bardzo dobre środowisko, którego sobie należy po prostu tylko życzyć cudownie w takim razie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani dr Agnieszka Aysen Kaim tylko gorzka orientalista z Instytutu slawistyki Polskiej Akademii Nauk była państwa moim gościem rozmawialiśmy o pracy pani doktor zatytułowanej ludzie 2 kultur wybrane przypadki transgresji kulturowej Polaków w imperium osmańskim siedemnastym osiemnastym 19 wieku dziękuję serdecznie informacje już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA