REKLAMA

Depresja jako doświadczenie. Dimitrova i Stawiszyński o raporcie brytyjskich psychologów

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2021-02-24 19:00
Czas trwania:
42:05 min.
Udostępnij:

W najnowszym odcinku „Naszych wewnętrznych konfliktów”, którego premiera przypada dzień po Międzynarodowym Dniu Walki z Depresją, rozmawiamy o rozmaitych ciekawych nowych sposobach rozumienia tego złożonego zjawiska. W szczególności przyglądamy się opublikowanemu w październiku 2020 roku raportowi Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego „Understanding depression”, którego autorzy postulują zmianę sposobu myślenia o depresji. Rozwiń »

Zamiast definiować ją jako „chorobę”, proponują myśleć o nim w kategoriach specyficznego ludzkiego doświadczenia. Co oczywiście nie oznacza, że odżegnują się w jakikolwiek sposób od skutecznych i sprawdzonych metod przeciwdziałania depresji, w tym psychoterapii czy leków psychotropowych. A co dokładnie proponują i jakie konteksty w swoim rozumieniu depresji biorą pod uwagę – o tym dowiecie się właśnie z najnowszego odcinka. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry sweter Dimitrowa i Tomasz Stawiszyński dobry wieczór albo dzień dobry nie pierwszy raz depresji będziemy rozmawiać, ale wystąpił z jakąś taką próbą nakreślenia trochę tego zjawiska jakoś pisania, chociaż są bardzo złożonej za każdym razem takie, jakim poczuciem niedosytu zostaje, że techniczne, które prowadzą do tego problemu jest bardzo bardzo na punktem wyjścia będzie dla nas raport bardzo ciekawy raport brytyjskiego Towarzystwa psychologicznego Rozwiń » Understanding w prasie rozumienie depresji, który się okazał w październiku 2020 roku wzbudził całkiem sporo różnych kontrowersji, którym też powiemy no bo teza zasadnicza tego raportu brzmi, że depresja to nie jest choroba pewna szczególna ludzkie doświadczenie na jej o tym będziemy właśnie zaraz po zmianie nasze wewnętrzne konflikty podcast psychoterapeutyczno filozoficzny wczoraj obchodziliśmy międzynarodowy dzień walki z depresją temat aktualny cały czas nie tylko w takim dniu, chociaż oczywiście w takim dniu uwaga bardziej jest skierowana na ten problem problem jest bardzo rozległy można bardzo wiele perspektyw przyjąć na to zjawisko nauczyliśmy się już myśleć o depresji w kategoriach choroby stąd być może ta metafora walki z depresją skądinąd przedsięwzięcie rozpowszechniania wiedzy na ten temat też informacji o tym gdzie można zasięgnąć pomocy w jaki sposób w jaki sposób można wspierać osoby w naszym otoczeniu, które zmagają się z depresją to jest wszystko bardzo potrzebne z drugiej strony tak można zetknąć się też zupełnie innymi racjami innymi wykładnia ami, które pokazują pewną paradoksalną tego zjawiska, a mianowicie niekoniecznie jest to walka, a czasem wręcz coś odwrotnego być może jakaś forma takiego biologicznego zatrzymania się próba przetrwania teraz rozeszliśmy, o co chodzi oczywiście ta myśl nasuwa mi od razu skojarzenie z takim wywiadem, który publikowaliśmy kilka lat temu wspólnie przez nas przeprowadzonym na danym roku embargiem właśnie zatytułowanym depresja jest obroną, czyli że w pewnym sensie to zjawisko też pełni pewną funkcję oporu wobec trudnej otaczającej nas rzeczywistości no ja też jakiś czas temu zwrotem Bergiem zrobiłem indywidualnie rozmowę to jest amerykański psycholog ewolucyjny bardzo ciekawy autor książki otchłań ewolucyjne źródła epidemii depresji myśmy tej książce naszych audycjach tutaj już nieraz wspominali, bo to jedno jest z ciekawszych myślę i takich no i zarazem bardzo intensywnie dyskutowanych kontrowersyjnych książek poświęconych tej tematyce, ale też zarazem jest to jedna z kilku co najmniej takich publikacji, które się wpisują w pewien nazwijmy to nowy model myślenia o depresji, które w kręgach psychologów pojawił w ostatnich latach w ostatnich dekadach to jest oczywiście taki sposób myślenia, który za z 1 strony wykracza poza ten model biologiczną medyczne w tym sensie tutaj często właśnie nie myśli o depresji w kategoriach choroby tylko w kategoriach pewnego specyficznego doświadczenia to zaraz też będziemy rozwijać, odwołując się do głośnego raportu brytyjskiego Towarzystwa psychologicznego opublikowanego w październiku 2020 roku pt. rozum zrozumieć depresję rozumiejąc depresja z drugiej strony nie jest to taki sposób postrzegania depresji, jaki był czy jest zakorzenionej tradycji psychoanalitycznej np. gdzie też ma się pewne wykładnie tego specyficznego procesu psychologicznego, jakim jest depresja właśnie niekoniecznie biorąc całą specyfikę psychoanalitycznej narracji należałoby rozpatrywać właśnie medycznych kategoriach tu też jest jakiś rodzaj takiego rozumienia co właściwie w ludzkim doświadczeniu prowadzi do pozostawania długotrwałego w stanie zobojętnienie rozpaczy braku motywacji tak dalej tak dalej to wszystko są cechy charakterystyczne depresji tutaj to nie jest ani psychiatryczne model bio medyczne, w którym się powiada, że depresja choroba właśnie tak jak wszystkie inne choroby związana z jakimi wadliwym funkcjonowaniem układu nerwowego w szczególności np. jakąś nierównowagą neuroprzekaźników mózgu i zarazem nie twierdzi się, że to jest coś takiego jak psychoanalityczne w rozumieniu i jednocześnie co też bardzo istotne jeśli się tutaj mówi tak jak to mówi Rotenberg czy Piter Kinderman współ autor zresztą tego, a raportu, o którym będziemy rozmawiali też brytyjski psycholog bardzo bardzo ciekawy no, więc jeżeli się mówi, że depresja nie jest chorobą w tym biometryczny sensie to nie oznacza, że się nie wiąże z cierpieniem i nie oznacza także, że nie należy stosować leków antydepresyjnych to jest po prostu pewna propozycja spojrzenia na to doświadczenie w innych kategoriach aniżeli ta kategoria medyczna czy medyka-li styczny bardzo ciekawa moim zdaniem zakorzeniona mocno właśnie i psychologii poznawczej z 1 strony współczesnej i psychologii ewolucyjnej i zarazem też kontekstu, realizując doświadczenie depresji wskazująca na to, że mamy tutaj do czynienia z bardzo wieloma czynnikami, które się odzywają takim doświadczeniu jednostkowym społecznymi kulturowymi życiowymi i że nie da się rozumieć tego co człowiekiem, który jest w depresji się dzieje jeśli się nie weźmie pod uwagę tych wszystkich aspektów jego życia co oczywiście kieruje ku takiemu bardzo indywidualne w rozumieniu jednostkowych doświadczeń to znaczy, że nie jesteśmy w stanie tego zjawiska podciągnąć pod 1 wspólny mianownik i powiedzieć, że czyjeś depresja wynika z 1 tylko czynnika wskazać nawet na kilka, ale jednoznacznie nie bez Top pokazywać jako przyczynę i że na doświadczenie co tutaj jest bardzo istotną zmianą językową właśnie wpływa bardzo wielu czynników to znaczy właśnie autorzy tego raportu zwracają uwagę na to, że myślenie wyłącznie w kategoriach chorobowych czy z 1 strony być może coś otwiera nas też zwracaliśmy uwagę my wcześniej, że w pewnym sensie uświadamia być może zdejmuje też pewnego rodzaju piętno myślenia o na takiego krytycznego stosunku do ludzi, którzy zmagają się z trudnościami natury psychicznej, ale z drugiej strony też zawęża perspektywę tutaj ten model, który proponuje ten raport jest taki bardzo zakorzenione takim myśleniu no bio psychospołeczne i ten to przesunięcie akcentu na doświadczenie też pokazuje jak szerokie spektrum tak naprawdę doświadczeń, które wszystkie możemy opisywać jako doświadczenia depresji, która zresztą też porusza się na pewnym kontinuum to znaczy może mieć większe lub mniejsze natężenie i mniej lub bardziej istotny sposób wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki może w sposób głęboki fundamentalny zagrażać życiu również, że to też są różne no i że jest cała paleta, jakby możliwości tego doświadczenia no i wymieniłeś niektóre, ale może tak dla przypomnienia, bo rzeczywiście chyba powszechnie kojarzy nam się depresja takim głównie smutkiem przygnębienie takim spadkiem nastroju oczywiście ten spadek nastroju jest istotne, ale on w sposób fundamentalny zniekształca albo wpływa na to jak doświadczamy relacji z innymi ludźmi poczucie sensu tego co robimy wpływu na to co robimy i generalnie to bardzo trudne doświadczenie, które może się manifestować też na bardzo różne sposoby, czyli z 1 strony często zjawisko możemy doświadczać właśnie poczucia no braku własnej wartości braku poczucia własnej wartości, ale też pustki znużenia braku uczucia w pewnym sensie doświadczyć wstydu związanego z tym, że w ogóle zmagamy się czymś takim albo poczucie zagrożenia strachu lęku letargu wyczerpania fizycznego oczywiście zaburzeń snu wzrostu lub spadku apetytu poczucie izolacji samotności braku połączeń z innymi no to oczywiście przekłada na naszą nasze funkcjonowanie, czyli wpływa na nasze codzienne zajęcia przyzwyczajenia zaburza je możemy doświadczyć trudności z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji możemy też doświadczenie bardzo dużo złości wtedy czasem mówi się części mężczyzn to jest bardziej widoczne, że doświadczają depresji że, że to co się pojawia na pierwszym planie to jest to jest złość irytacja oczywiście tutaj nie ma reguły frustracja desperacja poczucie właśnie braku sensu uwięzienia myśli samobójcze no i myślę, że kwestia fundamentalna taka, która w pewnym sensie scala to wszystko poczucie braku nadziei braku perspektywy, że w pewnym sensie świat dookoła nas zawęża się i zawęża się też bardzo dosłowny sposób to znaczy i doświadczeniu motorycznym, jakby ciała i w tym, że np. takiej niemocy sięgnięcia po różne rzeczy, ale też zaburzeniach poznawczych w kłopotach z koncentracją w kłopotach z pamięcią, czyli tak naprawdę te rzeczy, które wymieniłam to jest ogrom różnych zjawisk i one wszystkie mogą być charakterystyczne dla depresji co kieruje nas właśnie ku takiemu ten no takiej potrzebie złożonego sposobu rozumienia tego zjawiska, bo ono do jednoczy w sobie naprawdę bardzo wiele rzeczy, które są zarówno objawami naszego z naszego, jakby płynącymi z naszego indywidualnego doświadczenia, ale są też pewnymi objawami no takiej rzeczywistości, w której funkcjonujemy tak to jest właśnie ta zasadnicza można powiedzieć myśl, która przyświeca temu nowemu sposobowi ujmowania zagadnienia depresji to jest taka obserwacja, że w przypadku Stanów mentalnych, które nie mają ewidentnego Korala tu fizjologicznego to znaczy nie ma tutaj bezpośrednie go o związku przyczynowo skutkowego jasno stwierdzonego pomiędzy jakimś procesem organicznym, a wystąpieniem danych Stanów mentalnych są pewne hipotezy są pewne środki, które pozwalają na poprawę samopoczucia no właśnie przezwyciężenia tego wszystkiego skumulowanego, o czym opowiedzą opowiadała przed chwilą natomiast nie ma żadnej wyrazistej teorii dotyczącej uchwytne tego procesu patologicznego, który miałby, który miałby układzie nerwowym przebiegać zaraz podam zresztą kontra argument na to, bo są dobre mocne kadry kontra argumenty wysuwane przez psychiatrów zwolenników tego biometrycznego modelu, którzy nie zgadzają z tym ujęciem proponowanym także w tym w tym raporcie brytyjskiego Towarzystwa psychologicznego tam kilka polemik takich też sążnisty się ukazało m.in. jeden z moich ulubionych autorów głównie, dlatego że nazywa się dosyć fajnie, bo się nazwa pies Roland pies państw oczywiście rola państw wybitny psychiatra jeden z takich najbardziej aktywnych polemistów Thomas Thomasa Sasa takiego anty psychiatra czy właściwie nie identyfikował z ruchem anty psychiatrii ale, a nawiasem mówiąc autorów tego brytyjskiego raportu właśnie się posądza o sympatię Sosnowski 1 spółka usług współautorem jest, a jest osobą, która przyznawała się do fascynacji pracami Sasa i to zostało natychmiast wyciągnięta bossa 102 wielki wróg psychiatrii biometrycznego modelu, ale ów Roland państw tam intensywnie polemizował z czasem w takiej książce Sas Anders, a jak to jest świetna książka takiej serii Adolfa w ogóle, która no przestała chyba jakoś dosyć krótko szybko wychodzić, ale kilka tomów czeka się okazało między nimi Petera Singera i właśnie z Thomasem czasem to kontrowersyjne autorzy, którzy odpowiadają na zbiorową krytykę to znaczy kilkadziesiąt głosów krytycznych na temat pracy Sasa i SA do każdego z tych tekstów się odnosi osób od PiS taką odpowiedź bardzo to jest ciekawe tak samo Singera było to też ciekawe w tym sensie, że wielka kultura polemiczna tam była to znaczy Sas w przeciwieństwie do różnych innych takich przedstawicieli różnych wyrazistych poglądów światopoglądów nie obrażał się natychmiast jak ktoś z nim polemizował i uważał, że każdy, kto z nim polemizuje jest przedstawicielem straszliwego środowiska psychiatrycznego skorumpowanego broniącego swoich interesów tylko dlatego, polemizując ego z czasem, że Sas jest szlachetny i czyste, a oni strasznie źli bywają takie postacie, które w ten sposób reagują na najdrobniejszą nawet krytykę, że jak się tam coś powie to natychmiast jest to dowód na to, że wielkie Consortium złych ludzi przeciwko nim się obraca ta książka czasem jest właśnie fantastycznym przykładem bardzo kulturalnej bardzo merytorycznej sensownej polemiki, w której zresztą sam też potrafi zwrócić uwagę na pewne własne błędy nam nadinterpretacji tak dalej, ale wracając do tego raportu po tej krótkiej dygresji mamy tutaj do czynienia właśnie z czymś co co pokazuje, że wraz w procesach mentalnych, które doświadczamy podmiotowo to znaczy świadomie jako coś co spotyka nas bez bezpośrednio co jest jakimś sensie przedmiotem naszego głębokiego intymnego poczucia samych siebie no nie mamy do czynienia z zazwyczaj z procesami totalnie chaotyczny i przypadkowymi bez ładnymi biorącymi się nie wiadomo, skąd znikąd tylko mamy do czynienia z przenikaniem się bardzo wielu właśnie płaszczyzn czynników, które oddziałują na nasz układ poznawczy na nas cały organizm, który jest takim Choma ostatecznym systemem rozpoznawania i reagowania na sytuację, w której się znalazł i że teraz pewna kompozycja takich czynników ratę Berg też o tym pisze w swojej książce właśnie może powodować, że dzieje się z naszym organizmem coś co z pewnej perspektywy jest bardzo dotkliwe trudne niedobre itd. z innej perspektywy może być np. widziane jako pewien mechanizm adaptacyjny paradoksalnie to znaczy jako coś co jest mechanizmem ewolucyjnie zbudowanym w nasze organizmy, które reagują w ten sposób na jakiś zespół czynników no tak jak w takim myśleniu o tym, że w sytuacji zagrożenia mamy takie bardzo podstawowe uruchamiają się podstawowe funkcje, czyli impuls do walki lub ucieczki to jest jeszcze te to trzecie za zjawisko, czyli zamrożenie zastygnie cięcie coś co możemy obserwować np. w sytuacjach na ten, kiedy zwierzęta np. są atakowane przez drapieżców i Rze, iż wtedy, jakby takie zwierzę na nie mając już innej możliwości o bronienia się zastyga i w pewnym sensie to jest taki taki opis opisowy sposób przedstawienia tego doświadczenia depresji jako mechanizmu, który ma służyć w pewnym sensie przetrwaniu w sytuacji, w której czynniki zagrażające płynące z zewnątrz są zbyt przytłaczające do tego, żeby można je było w jakikolwiek inny sposób no w jakikolwiek inny sposób się z nimi zmierzyć no i tu oczywiście ten czyni te czynniki cywilizacyjne pełnią ogromną rolę no bo w, jakim stopniu nasze organizmy dostosowały się do takiej ilości bodźców, które płyną z jedno świata, w którym się otaczamy i na ile nasz organizm, jakby jest w stanie to przyswajać, ale też procesować właśnie, czyli np. rozpoznawać sytuację, która w pierwszym odruchu może być interpretowana jako jako zagrażająca no i umieć zatrzymać i rozumie się jako jako niezagrażający tych takich bodźców, które mogą wywoływać taką reakcję może być bardzo wiele no właśnie to to jak powiedziałem jest taki punkt widzenia, który charakteryzuje te podejścia, wyłamując się tego modelu medycznego, ale oczywiście to nie jest tak, że to stanowisko jest też bardzo ciekawy brytyjski psycholog również Ryszard Wenta, który krytykuje w ogóle współczesną psychiatria jest tak jak książka dr Lindy May and Why SA KE czy Hitman faul, gdzie on, czyli no, lecząc umysłu, gdzie tam, gdzie nie znaczy przepraszam, lecząc umysł, dlaczego terapia psychiatryczna nie spełniają swojego zadania, gdzie on w ogóle bardzo krytycznie podchodzi do dnia tego biometrycznego modelu i próbuje wykazać, że także farmakoterapia nie jest wcale tak skuteczna jak by się mogło wydawać to jest też dość kontrowersyjny autor i w ogóle ciekawy jest ten spór pomiędzy częścią środowiska psychologicznego, a środowiska psychiatrycznego, bo to mniej więcej w ten sposób rozkłada się psycholodzy dzisiaj próbują wyjąć depresję modelu medycznego psychiatrzy dowodzą że, że to nie jest adekwatne się nie zależy, którzy no tak tak zależy którzy, ale generalnie chodzi o tych autorów książek, o których rozmawiamy i autorów tego raportu NATO mamy do czynienia z psychologami odpowiadają na to krytycznie psychiatrzy, więc tak się rozkłada akurat po tej po tej linii w każdym razie psychiatrzy odpowiadają na to, że mam przed sobą właśnie taką polemikę m.in. autorstwa pana psa który, który zwraca uwagę na to, że no okoliczność, że mamy do czynienia z taką ewidentną nie mamy tutaj do czynienia z takim ewidentnym wskazaniem na konkretny proces patologiczny materialny dziejących się w ciele nie oznacza, że nie mamy do czynienia z chorobą, bo mamy wiele prawda różnych innych chorób, gdzie też nie mamy oczywistego procesu patologicznego nie wiemy, jaka jest przyczyna niektórych zjawisk mamy natomiast takie czynniki w przypadku depresji jak możemy no narzędzia pozwalające przewidywać pewną sekwencję rozwoju tej choroby człowieka jak czynniki ryzyka genetyczne, które można oznaczyć, które mają określoną określoną specyfika jak no różne korelacje neuro biologiczne w postaci tamtych neuroprzekaźników itd. jak pewną charakterystykę symptom logiczną, którą można sformułować itd. tak dalej, więc w tym układzie oni odpowiadają, że tutaj daleko zbyt daleko idącym wnioskiem jest założenie, że tu w ogóle tego typu myślenie mieć do czynienia nie możemy no to to też są oczywiście wszystko kwestie, które podlegają różnym debatom dyskusją et Cetera z kolei, bo z kolei odpowiada się na to często tak czynią z kolei oferenci tego pierwszego stanowiska, które tutaj rozmawialiśmy, że choćby kwestia czynników genetycznych w tym no jest w tym sensie problematyczna, że nie mamy z kolei dokładnych genetycznych faktorów, które nam pozwalają stwierdzać tego rodzaju inklinacje natomiast to co się postrzega jako np. tendencje z zewnątrz pewnych rodzinnych układów do reprodukowania się takich schorzeń czy takich zjawisk może się wiązać wiązać też właśnie z tym, że mamy do czynienia z pewnym środowiskiem, które funkcjonuje w określonej rzeczywistości społecznej z pewnymi wzorcami zachowań tam obecnymi wzorcami doświadczeń z kulturą sytuację ekonomiczną tak czy całym szeregiem, jakby tych wszystkich zjawisk, które które, o których o, których tutaj mowa jest jeszcze ten czynnik też taki indywidualny rezydencji to znaczy, że pewien zestaw zdarzeń czy predyspozycji itd. jakby u niektórych będzie uruchamiał albo nasila pewne tendencje w kierunku depresja u innych nie dlatego jest tak trudno w ogóle to zjawisko jak mówiła zjawisko rozumieć łatwo usunąć takie mówienie choroba ja też nie odżegnuje się od tego to znaczy też myślenie w takich kategoriach jest nam potrzeba jasne, ale też tutaj dotykamy też w dużej mierze na poziomie języka i wydaje mi się, że to jest otwierające doświadczenie obcować z tym raportem, bo włączono w niego zostały różne rzeczy, które do tej pory moim zdaniem były przynajmniej w tego typu publikacjach bardziej pomijane mam wrażenie, że jest bardzo silny akcent położony na kwestie społeczne i to rozmaitych uwarunkowań społecznych, czyli najbliższej sieci społecznej, jakby wsparcia w otoczeniu, ale też na pewne rozwiązania systemowe, które powodują, że pewne grupy sposób naturalne to znaczy automatyczny niejako są narażone większym stopniu na nos zmaganie się z tego rodzaju cierpieniem no bo to co zostało jako wydobyta albo podkreślony w tym raporcie jest to, że pewnym pewną cechą wspólną doświadczenia depresyjnego takiej strony psychologicznej sensu znaczenia, bo nie myślimy tylko o sobie jako o no pewnych procesach biochemicznych, które się toczą w naszym mózgu skądinąd warto też tutaj dodać, że oczywiście, że od lat zwraca się uwagę na to, że pewna pewnymi czynnikami dodatkowymi są kwestie też właśnie od odżywiania, że jest jakaś korelacja pomiędzy tym jak funkcjonują nasze jelita itd. a ten jak oni tutaj w tym raporcie wszystko tak o wspominają, ale wracając do tych takich zjawisk powiedzmy, że bardziej takiego porządku doświadczenia życiowego no to doświadczenie opresji to jest jedno z nich drugie doświadczenie straty na doświadczenie straty to jest coś co już od zarania jak dziejów psychoanalizy czy myślenia takiego w takim duchu jest pewnym sposobem rozumienia doświadczenia depresyjnego to znaczy narzuca pewne światło, choć rzeczywiście ta strata jest czymś może być czymś bardzo szeroko rozumianym to znaczy nie mówimy tylko o stracie dosłownej, ale mówimy też o stratach w świecie wyobrażenia owym, ale też stratach takich, których np. no właśnie coś zostało przez nas w jaki sposób obsadzone pełniło pewną istotną funkcję w naszym życiu np. pozycja społeczna itd. i z momentem utraty tego statusu tej pozycji czy różnych innych strat możemy doświadczyć, jakby właśnie zderzyć z takim cierpieniem, które w pewnym momencie przestaje być zrozumiały co ciekawe rzeczywiście chyba często jest także trudno zorientować się dla osoby, która zmaga się z tą presją, że już jest w tym miejscu bardzo trudno wskazać na coś co było w jaki sposób przyczyną oczywiście przyczynie zbiera tak jak tutaj podkreślam nie da się z wyodrębnić 1 czy kilku i wszystkie wymienić ale, że to jest pewien splot czynników, który w, jaki sposób się toczy i opada nas jak, jakby właśnie, jakby znikąd prawdopodobnie nie jest znikąd, ale tych właśnie czynników jest bardzo bardzo wiele i w tym raporcie to, o czym mówiłam, że jest taki taki położenie akcentu na kwestie społeczne to jednak jest to, że żyjemy w dosyć depresja genem społeczeństwie, które charakteryzują nierówności izolacja też bardzo duża presja coś co jest też często przedmiotem naszych rozmów bardzo duża presja na osiąganie pewnego rodzaju sukcesu w związku z tym też rywalizacja porównywanie się dla wielu osób też doświadczenie takiej opresji na różnym charakterze czy to w środowisku pracy czy czy ze względu na różne formy dyskryminacji tak dalej, ale takiego zawężenia pola możliwości takich bardzo dużych ograniczeń z dosyć kontrastujący z tym przekazem jednocześnie społecznym na i oczywiście tutaj zajmowanie się dociekanie próba rozumienia tego co jest co tworzy to rzeczywistość wewnętrzną osoby, która zmaga się z depresją to jest jedno i na pewno różne formy pomocy psychoterapeutycznej są jakimś polem do tego, żeby eksplorować, ale z drugiej strony też tutaj autorzy raportu zwracają uwagę, że to nie jest wystarczające co znaczy, że jednak fundamentalne znaczenie ma właśnie ten kontekst społeczny, że czasem np. też zdjęcie pewnego stresu może być już jak prowadzić do poprawy, ale też, że potrzebujemy w szerszych społecznościach w ogóle umieć rozpoznawać myśleć, ale albo udzielać sobie wsparcie w kontekście właśnie takiego doświadczenia, że to nie sprowadza się tylko, dlatego że może sięgamy po profesjonalną pomoc, że jednak jest to choroba, która już posłużą słowa choroba choroba, która izoluje i przewrotne czy takie przywrócenie siebie na łono społeczeństwa jednak redukuje to poczucie izolacji osamotnienia właśnie takiego zerwania więzi, a zarazem bardzo często to jest takie błędne koło w oświadczeniu Stanów depresyjnych taki to tutaj przywołam na koniec tej naszej rozmowy jeszcze takich autorów, których też tutaj często cytowały, ale właśnie nie sposób mówiącą depresji nie przywołać, czyli Allana orlica do małej Wilda 2 socjologów autorów książki do lasów sad na 1 moim zdaniem najciekawszych książek poświęconych depresji, jakie w ogóle kiedykolwiek się ukazały, którzy to znowu bardzo tacy powiedziałbym rzetelni akademicy badacze, pokazując pewne procesy kulturowe na statystykach na twardych danych twierdzą, że mamy też do czynienia ze zjawiskiem pewnej nad diagnozą wolności prasy to znaczy, że to co mamy jako zdefiniowane jako epidemia depresji w dużym stopniu bierze się także z tego, że kryteria diagnostyczne dotyczące zaburzenia depresyjnego zostały bardzo zaostrzone w odniesieniu do tego co wcześniej było to znaczy więcej takich sytuacji, która wcześniej traktowane były jako mieszczące się w normie albo jako właśnie adekwatne reakcje na różne trudne doświadczenia dziś jest diagnozowana zupełnie w oderwaniu od tego kontekstu jako jednostka chorobowa właśnie oni to śledzą rzecz jasna na przykładzie choćby redukowania się czasu tzw. normalnej żałoby w ESMA, czyli amerykańskich klasyfikacjach mimo, że to jest książka jeszcze przed publikacją piątego samo, gdzie w ogóle usunięto taki wyjątek nie ma już czegoś takiego jak normalna żałoba nie powikłane żałoba, ale pokazują znowu, odwołując się do statystyk, że dokładnie te same objawy, które mamy w przypadku zaburzenia depresyjnego pojawiają się np. po stracie pracy po rozwodzie i to są pewne epizody, które nie przekształcają się najczęściej u większości osób w każdym razie w długotrwałe zaburzenia depresyjne tylko są czasowo powiązane właśnie z występowaniem tego rodzaju sytuacji, a one wpadają zarazem te statystyki, ponieważ są diagnozowane właśnie taki sposób no i ich postulat jest taki, że tam, gdzie jest wyjątek nie powikłane żałoby w tej klasyfikacji na dziś już go nie ma, ale Horowitz pomstuje, że to skandal, że w ogóle zostało usunięte, bo ich postulat w tamtym czasie 2007 roku, kiedy książkę pisali był taki, że to należy właśnie uzupełnić o kolejne wyjątki był taki, żeby wstawić tam wyjątek dotyczący rozwodu i utraty pracy jako takich sytuacji, które też prowokują tego rodzaju reakcję no ale to się nie stało w każdym razie oni pokazują też jak pewnego rodzaju nazwijmy to wypieranie smutku i pewnych zinstytucjonalizowanych form doświadczania smutku straty przeżywania żałoby itd. w kulturze właśnie no prowadzi do do tego rodzaju zmasowanej akcji naszych organizmów być może polegającej na tym, że jeśli nie mamy to też Rottenberg mówi to mówił też w rozmowie, którą zrobiliśmy, że w sytuacji, kiedy nie mamy takich możliwości, żeby realnie przeżywać pewne sytuacje straty, których doświadczamy jeśli mamy oczywiście taką potrzebę, bo nie wszyscy mają, ale jeśli mamy taką potrzebę nie mamy takiej możliwości no to pewna kumulacja następuje, która prowadzić może finalnie do sytuacji, w której w ogóle cały system regulowania nastroju nam się wyłącza to znaczy właśnie robi się 1 wielki rasa po prostu pojawia się to tzw. wielkie zaburzenie duże zaproszę zaburzenia depresyjne, więc ono to są wszystko bardzo interesujące rozważania i rekomendujemy tę lekturę bardzo interesujące, ale też właśnie wydaje mi się, że każde z tych wykładni ze względu na to czy czegoś jest bliżej czy dalej jest jednak jakąś próbą nadania znaczenia temu zjawisku i w tym sensie czasem być może możemy popadać DSM są na to doskonałym przykładem trochę oczywiście pomijam nie będę teraz chodzić ten wątek całą kwestię, jakby tych różnych zależności ekonomicznych itd. który też powodują, że taki sposób oczywiście definiowane są właśnie takie zjawiska ze spektrum, żeby rząd tylko muszę jedno tutaj to jest anegdotka rzecz jasna, ale bardzo smaczną anegdotkę, którą właśnie przytaczają Chorwacji Wakefield swojej książce mianowicie podają podają przykład osoby, która pacjentki która miała depresję była leczona depresja no była to osoba w ogóle w trudnej bardzo sytuacji ekonomicznej lekarz, który ją leczył nie brał właśnie w ogóle pod uwagę tych kwestii związanych z sytuacją, bo jakoś samotna matka niepracująca mająca liczne problemy tam dzieci na utrzymaniu jakoś w ogóle historia skomplikowaną jakiś przemocowych rodzin sama się wywodząca no mieszkająca w gminie ciekawym otoczeniu naj to osoba, która diagnozowana ba po prostu jako jako chora na depresję i ona w pewnym sensie wygrała w totolotka naczynie w totolotka KOV jakąś tam loteriach słuchał jej objawy natychmiast ustąpiły, kiedy tylko w totolotka wygrała natomiast lekarz, który prowadził uznał, że ona symuluje znaczy wcześniej, że symulowała, że ma realnie nie miała depresji, więc to bardzo ciekawy oni to bodaj jako przykład właśnie takiego bardzo jednoznacznego kotwiczenia się w tej perspektywie biologiczną medycznej i ignorowania jednak kontekst Ekonomiczno społecznego badania pokazujące korelację pomiędzy sytuacją materialną złą sytuacją materialną a, a zaburzeniami depresyjnymi wskazują, że to się właśnie w ten sposób koreluje, że kto ma gorszą sytuację ten jest bardziej na depresję podatne nie znaczy, że to oczywiście 100% no i też analizują dane po to, żeby wykluczyć interpretacji, która mówi, że to jest związane z tym, że osoby ze skłonnościami depresyjnymi są mniej aktywna na rynku pracy, więc mniej zarabiają pieniędzy, więc w gorszej sytuacji ekonomicznej oni pokazują, że to nie jest właściwa interpretacja, że korelacja zachodzi w drugą stroną znaczy właśnie związek przyczynowo to jest właśnie bardzo trudne do uchwycenia też można się bardzo kod ćwiczyć w różnych relacjach nie tylko tej biologicznej można bardzo się zakotwiczyć w doświadczeniach przyzna dziecięcych, które z mojego punktu widzenia są istotne, ale które mogą powodować, że nie widzi się właśnie, jakby całej reszty czynników, które doprowadzają w danym momencie życia do tego, że osoba właśnie mierzy się z takimi trudnościami jedną z rzeczy, które nie wymieniłem przyjęcie rozmawia depresji mam poczucie, że się po prostu ciągle coś ja i że to jest tak szeroki temat i tak trudne, że pokusa, żeby np. jakoś go z kategorii owa, żeby właśnie nazwać chorobą, żeby zredukować do jakiegoś 1 czynnika jest bardzo duże, bo po prostu umysł domaga się jakiegoś rodzaju rozumienia, ale nie powiedział też przemocy czy będziemy tych czynnikach szerszych społecznych nie powiedział o tym, że w pewnym sensie takim bardzo depresja genem aspektem jest takie doświadczenie funkcjonowania w relacjach, które są właśnie nadużywające ze świadczeniem bardzo powszechnymi one mogą być nadużywając różne sposoby oczywiście w tym sensie czynnik ryzyka dla dzieci, które czegoś takiego doświadczyły wzrasta rzeczywiście na to są badania na dzieci dzisiaj osób dorosłych, które miały tego typu doświadczenia nie powiedzieliśmy też o, jakby korelacji pomiędzy np. właśnie takim zmaganiem się z takimi trudnościami sięganiem po różnego rodzaju używki w celach, jakby samoleczenia też być otoczonym jak takim funkcjonowania w takim otoczeniu, które również może działać depresja ogarnie, ale tak czy inaczej wydaje się, że to jest jakaś ogromna ogromne przedsięwzięcie poszukiwania właśnie sensu znaczenia i zarazem wrażenie, że bardzo łatwo coś stracić z oczu właśnie w poszukiwaniu tego w poszukiwaniu sensu znaczenia, że depresja też bardzo tego dotyka dzisiaj myślimy właśnie w kategoriach bardzo medycznych depresji, więc nie sięgamy po to, słowo melancholia, która otwiera szersze spektrum właśnie myślenia w ogóle o tym co jest za stan i i melancholia, żeby już bardziej przybliża do właśnie sensu to znaczy też do nie wiem nie chcę tutaj kategoria jakiś egzystencjalnych mówić, ale no jakichś potrzeb też metafizycznych jakieś poczucie jakiegoś poczucie orientacji tutaj nawiązuję do tego co powiedział na początku, że utrata właśnie tego horyzontu utrata nadziei w jakiejkolwiek formie to znaczy pewnego stanu umysłu, który umie rzutować przód, który może, jakby zasięgnąć jakąś swoją energię witalność do tego to jest właśnie, że bardzo druzgocące doświadczenie, ale też taką właśnie nadawanie znaczenia jest taką funkcją również umysłu jakiegoś poszukiwania jakiejś żywotności i im więcej tworzymy narracji na ten temat, tym bardziej czasem wydaje mi się, że właśnie ta pierwotna potrzeba zanika raczej w próbie jakiejś prostej opowieści prostego kategoryzowanie zredukowania do czegoś i tak naprawdę właśnie izoluje chyba takim celem byłoby być może w ramach właśnie nie tylko takich światowych dni, ale w ogóle jakoś próba współtworzenia sensów tak no i depresji można dłużej pewnie nieraz jeszcze będziemy dochodzić należności bardzo dziękujemy przypominam, że mamy maila nasze wewnętrzne konflikty małpa Gmail com to jest ten adres, na którym mogą państwo do nas pisać, a wydawcą tego programu nieodmiennie jest Bartosz Dąbrowski do usłyszenia już podcast psychoterapeutyczno filozoficzny tylko na tokfm PL w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek w środę po dziewiętnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA