REKLAMA

"Od dłuższego czasu dziarsko kroczymy w kierunku państwa represyjnego"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-02-25 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:31 min.
Udostępnij:

- Rząd nie może jednym pociągnięciem pióra niektórym pozwalać prowadzić działalność gospodarczą, a innym nie. Władza powinna zdać sobie sprawę, że problemów nie rozwiązuje się prawem karnym - mówił w Magazynie EKG Łukasz Chojniak, adwokat, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka mamy dokładnie 5 minut po dziewiątej to jest czas na magazyn EKG w radiu TOK FM Tomasz sed przed mikrofonem dzień dobry witam państwa witam naszego pierwszego gościa razem z nami jest dziś pan dr Łukasz Chojniak adwokat katedra kryminologii i polityki kryminalnej Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry panie lekarz pani Merkel na początek zapytam czysto teoretycznie na czym polega przekroczenie uprawnień jako przestępstwo to sytuacja, w której Rozwiń » funkcjonariusz publiczny, który jest zobowiązany do działania na podstawie prawa to co jest jego obowiązkiem wyznacza ustawa rozporządzenie także czasami wewnętrzne regulaminy wykracza poza to co jest mu, a dozwolone, czyli nie mieści się w tych ramach pamiętajmy o tym, że taką generalną regułą działania władzy publicznej, a jej emanacją są funkcjonariusze tylko władzę sprawują jest to, że nie mogą się poprzeć tylko w granicach tego prawa, które jest przyznano nie mogą sobie uzurpować kompetencje będą zakładać mogą, więc jeżeli nie mogą, jeżeli wprost na 10 nie pozwala to po prostu tego nie mogą zrobić i odwrotnie jeśli coś mają zrobić JST refleksem tego terenu te powinności, jeżeli mają zrobić dlatego nie robią to nie dopełniają obowiązku ich również bogom w ten sposób popełnić przestępstwo pyta to, dlatego że doskonale nasi słuchacze też pan wie, że wczoraj rząd zdecydował o tym, że przez kolejne 2 tygodnie będziemy mieli w Polsce wydłużenie tych obowiązujących już restrykcji nieco ostrzejszych w stosunku do województwa warmińsko-mazurskiego części tych restrykcji uderza przedsiębiorców, bo ogranicza wolność gospodarczą ci przedsiębiorcy twierdzą, że nie powinno się to dziać w drodze rozporządzeń stąd w kontekście tego co pan powiedział zastanawiam się czy można traktować jako przekroczenie uprawnień, a ja nie ukrywam, że to jest oczywiście problem, którym przecież już po tylko lokalnie wałkujemy od blisko roku, bo niedługo będzie rok chyba jak jesteśmy już są pandemią problemy związane działają na podstawie rozporządzenia pojawił się samego początku ja nie mam nie mam nie miała nigdy wątpliwości radnych, że jeżeli chodzi o możliwość wprowadzania tak daleko idących ograniczeń jak chociażby w tym przypadku ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej przypomnijmy, że jest 1 ze swobód Konstytucyjny to nie jest jakaś łaska państwa to jest konstytucyjna swoboda mamy prawo, a ekonomicznie tak realizować jak znak bezprawia, jeżeli państwo nam ograniczać możliwości to ingeruje w konstytucyjną wolność, a czy to znaczy czy to ten fakt, że to jest wolność konstytucyjna to znaczy, że trzeba ograniczać jakiś szczególny sposób karze to jest wolność konstytucyjna tylko podnosi rangę problemu ale nawet by nie była to wolność pisana z konstytucji również likwidację, a w zakresie bez praw nie szukam jednostki powinny być dokonywane w drodze ustawy nie może być tak, żeby ustawę tak ważna jest dość tego kilka czasem zdaje z tego sprawę, że nie pomyślano także, aby nam się bardziej podoba ustawa to chcemy ustawą to ograniczyć ani rozporządzenie ustawa jest takim podstawowym aktem prawnym raczej dlatego po pierwsze jest ujmowana kolegialnie to chodzi tylko teoretyczne założenie, czyli przechodzi przez wieś parlamentu w przypadku Polski to drugie ten proces legislacyjny jest do zasady, bo jak to jest w praktyce tam wszyscy wiemy, ale powinien być wydłużony jest czas refleksji po trzecie transparentny to też różnie bywało, ale to jest mankamenty funkcjonowania polskiego parlamentaryzmu ani jego urok założeń teoretycznych, a co w przypadku rozporządzenia, a w przypadku sporządzenia to jest także może je wydać jedno minister i tu jest większy problem ten, jeżeli już nie i nie widzimy tego kłopotu czy to samo to powiedzieć, że nie może być tak państwo demokratycznym, że minister czy nawet rada ministrów obecną funkcjonariuszy powoływany przez parlament władza wykonawcza 1 pociągnięciem pióra, a jednak pozwala działać gospodarczo, a my nie pozwala wiele rzeczy mówi panie mecenasie przepraszam, że wchodzę słowo, ale od tego problemu zdają się nie dostrzegać rządzące tak jak pan powiedział od blisko roku, czyli od tego momentu kiedy mierzymy się z pandemią koronawirusa co więcej to prawo zamierza bezwzględnie egzekwować na początku miesiąca Onet ujawnił takie pismo zastępcy prokuratora generalnego Krzysztof Sierak w takim okólnik adresowanym do śledczych apeluje o to, żeby instruuje wręczy prokuratorów, żeby ci przedsiębiorcy, którzy otwierają się właśnie wbrew rozporządzeniom, żeby właśnie na gruncie prawa karnego ostrze ich traktować jak pan na taką instrukcję patrzy jako adwokat z nie traktować, jeżeli nie samych adwokatów tylko jako ja jako obywatel to patrzę z dużym powątpiewaniem i bez takim założeniem, że chyba nie do końca pan prokurator rozumie, jakimi środkami posługuje, żeby rozwiązać problem, ale my kroczymy od dłuższego czasu bardzo odważni dzielni dziecko w kierunku państwa oraz bardziej opresyjne i po polega na tym, że problemów z wysp ze współczesnym państwie program w społeczeństwie nie rozwiązuje się poprzez czynny cały, a taką pałą jest właśnie prawo karne to nie jest sposób to nie jest tak jak mebluje się ludzi i ogranicza się ich rozgoryczenie i za usprawiedliwione zresztą o tym co się dzieje dookoła tylko no to obywatel będzie tak surowo karać pamiętacie to bardzo długo 1 droga oczywiście strony oceny czy takiej, a instytucjonalny uważam, że taka sama ma teraz prokuratora i nie o to chodzi, żeby dawać jakiś okólnik tylko, żeby każdą sprawę rozpoznawać indywidualnie i to powinno być prokuratorzy szeregowi, którzy prowadzą takie postępowanie zresztą wiem, że mają chyba spory problem i pismo pana prokuratora krajowego jakąś szczególną atencją nie nie cieszyło prokuratura, ale mogę się tutaj oczywiście mylić poza oczywiście formalnym jego zdaniem bardzo tego nie ma żadnych wątpliwości, ale czytam szanowano linach i dodaje władza powinna sobie sprawę z tego, że problem rozwiązać poprzez straszenie prawem karnym tylko poprzez rozwiązanie samego problemu jego przyczyn wchodzą na słowo, bo jak czujemy się w te instrukcje, o których rozmawiamy tam jest między nimi sugestia, żeby takim przedsiębiorcom stawiać zarzut z art. 165 kodeksu karnego, który mówi o sprowadzeniu powszechnego niebezpiecznie bezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pytanie czy osoby, które otwierają taki biznes nie utrzymują tam reżim reżimu sanitarnego czy w takich sytuacjach no nie jest zasadne stawianie takiego zarzutu tu trochę jako adwokat diabła występuje, ale ministra drugi może je być może jest tylko, że proponowana tym, że pan prokurator nie musi tego pisać proszę zrozumieć dobrze, bo przecież każdy prokurator, który prowadzi postępowanie, którego taka taka postawa, bo np. policja przekazała taką notatkę tak on to musi ocenić na gruncie zaistniałego stanu faktycznego sprawdzić stopień zawinienia ewentualne potencjalne zagrożenie dla życia zdrowia innych osób itd. z innymi prokurator jako fundusz publiczny również tym mówić na początku każdy działa z urzędu na podstawie prawa nie potrzebuje takiego okólnika pana prokuratora, że postawa okolicznej wyjaśni te panie tak, żeby tego unika prokurator przymknie oko tak to działa, więc należy ten kurnik rozumieć tylko w ten sposób, że to jest naprawdę dokładnie Arbor drugą stronę takie to świadomy Bożenie celowe chce być też Śliwę interpretatorem tego unika, ale wywieranie presji na prokuratorów krajowe, żeby doszukali się więcej aniżeli mogłoby wynikać ze stanu faktycznego to jest oczywiście też oczywiście bez składek niepożądane, ale tego nie potrafi wytłumaczyć BL AZE powtarzam nie potrzeba prokuratorom mówić, że mają ścigać potencjalne popełnione przestępstwa i dążyć do ukarania przestępców skoro to jest ich dna zawodowe i istota pracy dr zostali powołani przypomnę, że goście magazynu EKG jest dziś pan dr Łukasz Chojniak w tym sporze prawnym, który obserwujemy od kilku miesięcy mamy 2 strony z 1 strony też państwo, którym sporo rozmawialiśmy drugą stronę są przedsiębiorcy, którzy wybierają drogę dla odmiany cywilną pozywają powoli państwo za to, że nie mogą wykonywać pełni swojej działalności gospodarczej w związku z rozporządzeniami, która wydaje rada ministrów jak pan ocenia szansę tych firm, które takie pozwy przeciwko skarbowi państwa składają to są trudne sprawy od razu chcę jasno zaznaczyć, dlaczego dlatego, że przez jakiś czasem bardzo zwracam uwagę była taka fala entuzjazmu związana z tym, że pojawiały się orzeczenia dali się pojawiają orzeczenia ma sądów powszechnych sąd Administracyjny sąd Administracyjny, które kwestionują legalność i możliwość tym samym karania przedsiębiorców za naruszanie te restrykcje nałożone na mocy rozporządzenia, a tylko, że nie możemy kupić i takich pola widzenia to jest kwestia związana ze niedopuszczalność sankcyjną ości, czyli dopuszczalnością karania, a czym innym jest zupełnie kwestia związana ze możliwość dochodzenia odszkodowania najlepiej oczywiście trzeba było wykazać nie tylko szkody jako taką a, ale także jak wielkimi bezprawne działania co jest możliwe co jest możliwe i przeprowadzenia badań również żadnego postępowania cywilnego druga sprawa też i to że, gdybyśmy byli w stanie nadzwyczajnym tam specjalny reżim odszkodowawczy, który formalnie działa pytanie jak tego sądy podejdą czy to, że on formalnie nie wiedziała, bo nie z wprowadzonymi oznacza, że przedsiębiorcy stracili to prawo do odszkodowania to są oczywiście kwestia czy będą wyjaśniały sądy i jak potrzeba to w ten sposób rozumiem, a te starania i wcale by od nich mijanie się odżegnywał natomiast chce też jednoznacznie powiedzieć, że droga będzie trudna, ale myślę, że wszyscy, którzy decydują są konsultacje swoimi prawnikami i doskonale zdają sobie z tego sprawę jak dużą przeszkodą dla takich pozwów może być wniosek złożony w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej przez premiera później też przez marszałek Sejmu wniosek, który dotyczy odpowiedzialności władzy za stanowione prawo ogromną, dlatego że czas, gdy zwrócił uwagę 1 detal ten wniosek, jeżeli tego, że właściwie zawsze takim prejudykatem, czyli takim orzeczeniem konieczny wstępnie, że w ogóle pójść związkiem odszkodowanie musi być wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kres twierdzi np. niezgodność rozporządzenia z konstytucją zostało korzyść polega na tym, że do tej pory sądy nie były związane z rozporządzeniem dlatego np. kwestionują sądy wiąże ustawa rozporządzenie rozporządzenie jest jawnie sprzeczne z ustawą obowiązek trzymać się ustawy, a tutaj kupować mówi się tak sądzie drogi dopóki Trybunał nie powierza sporządzenie chociażby widział gołym okiem żona jest jawnie sprzeczne z ustawą z konstytucją, ale dopóki Trybunał tej oczywistej prawdy nie powie to można z tym zrobić, a jak Trybunał szybko mówi co mówi to wszyscy doskonale wiemy nie do RM linii orzeczniczej tego Trybunału Konstytucyjnego to możemy daleko idące zastrzeżenia, a które ja od tych, o którym warto kiedyś publicznie by porozmawiać, więc ten wniosek należy odczytywać ewidentnie jako próbę ograniczenia albo zahamowania takiej fali pozwów lub pozbawienia ich podstaw prawnych, gdyby się okazało że, a nuż okaże się, że jednak sądy stają po stronie przedsiębiorcy co może oznaczać w praktyce dla już złożonych posłów, że taki wniosek w Trybunale jest, ale nie mamy daty, kiedy Trybunał się tą sprawą zajmie nie wiemy w jaki sposób te sprawę rozstrzygnie czy to oznacza, że te sprawy, które są w sądach cywilnych te pozwy sądy będą się wstrzymywały orzekania w tej sprawie do czasu aż stanowisko zajmie Trybunał mogą nie muszą przypominam, że długi czas byśmy problem, ale z ustawą dezubekizacyjną przeznaczy 1034 lata są czekały aż w końcu poddały się rozpoznawać sprawę tutaj sytuacja inna, bo tyle jeśli chodzi o rozporządzenie, więc sądy mogą także powiedzieć, że na dzisiaj sytuacja jasno rozporządzenie nie wiąże wniosek jest jak będzie rozpoznany będziemy się zastanawia się 10 jest nie możemy sobie sprawę, ale równie dobrze sądy mogą powiedzieć sprawa się trochę zmieniła jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożony należy poczekać na rozstrzygnięcie dąży do zawieszenia postępowania taką decyzję zaskarża dla, a więc trudno powiedzieć tym kierunku pójdą sądy natomiast należy powiedzieć jednoznacznie, że ten wniosek oczywiście otwiera taką możliwość jestem w stanie przewidzieć myślę tu nie pomylę, że Prokuratoria generalna, która będzie stała po stronie skarbu państwa będzie ochoczo wniosku prosiła o to, żeby takie postępowania zawieszać taniec sądy powszechne z takimi wnioskami uczynił to jeszcze krótko na koniec zapytam o taką hipotetyczną sytuację, kiedy sąd zaoczny zdąży uporać się z takim pozwem, bo to też są długotrwałe sprawy, ale załóżmy, że zakończy taką sprawę pozytywnie dla przedsiębiorcy i po tym czasie Trybunał uznał, że jednak sąd nie miał prawa oceniać czy rozporządzenie było zgodne z prawem czy nie co wtedy będzie się działo z takimi pozwami rozpatrzone mi na korzyść przedsiębiorców jeśli ustawa jest prawomocnie zakończona jedyną drogą, która pozostaje skarb państwa jest dążenie do wznowienia postępowania czy będą przesłanki wznowienia postępowania nie sposób teraz tego ocenić to mało jeszcze wiemy też tylko teoretyczna możliwość, ale jeżeli poseł po będą prawomocnie osądzone i zasądzone będą odszkodowania będą podlegały realizacji, a jeżeli WNBA żeńska państwo będzie chciał coś tutaj zmienić będzie musiał wnosić o wznowienie postępowania wznowienie postępowania stronie cywilnej jest jednak bardzo trudnym rozwiązań IT stawiamy kropkę dr Łukasz Chojniak adwokat katedry kryminologii i polityki kryminalnej Uniwersytet warszawski był naszym gościem dziękuję za rozmowę czas na informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA