REKLAMA

Pod przykrywką dostosowywania prawa do unijnych dyrektyw, w Sejmie trwa ograniczanie praw obywatelskich

Połączenie
Data emisji:
2021-02-25 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i dzięki trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Michał Magdziak adwokat dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu będziemy mówili o poselskim projekcie zmian w kodeksie karnym, które teoretycznie mają dostosowywać Polski kodeks karny do przepisów dyrektywy parlamentu europejskiego i rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu, ale tak naprawdę niekoniecznie tych kwestii dotyczy dotyczy bardzo różnych rzeczy dotyczy np. Rozwiń » kwestii przyjmowania mandatu bądź nieprzyjmowania mandatu, które już mówiliśmy dotyczy kwestii dostępu do akt umorzonych postępowań prokuratorskich i o czym dotąd też mówiliśmy już na antenie, ale też dotyczące zmiany to jest myślę, że bardzo ważna i to wydaje mi się jeszcze nie nie brzmiało wystarczająco wydłużenia z czasu zatrzymania ponad maksymalny czas określony w konstytucji, gdzie tutaj jest związek z dyrektywą dotyczącą zwalczania terroryzmu i na czym ten to wydłużenie tego czasu polega no właśnie może po kolei pan redaktor poruszył bardzo kilka bardzo ciekawych wątków związanych z tą nowelizacją to znaczy tak, ale nie wszystkie wątki zdążymy mówi, więc chciał, żebyśmy skoncentrowali na tym właśnie, o którym odpowiedział jako ostatni, ponieważ wydają się szczególnie istotne warte podkreślenia będąc precyzyjnym nie mówimy o tym, że ta nowelizacja wydłuża czas zatrzymania, ale stwarza ryzyko wydłużenia czasu zatrzymania ponad czas określony w konstytucji, ponieważ nowelizacja przewiduje taki mechanizm zgodnie, z którym nie będzie trzeba doręczać zatrzymanemu postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeżeli nie będzie takiej możliwości w dużym skrócie cały mechanizm polega na tym, że jeżeli ktoś jest trzymany pod 48 godzinach prokurator kieruje wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec takiej osoby to sąd musi to zastąpi zastosować tymczasowe aresztowanie w ciągu kolejnych 24 godzin i w ciągu tych 24 godzin musi się wydarzyć kilka rzeczy to znaczy po pierwsze, sąd musi wydać postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, a po drugie musi doręczyć postanowienie osobie zatrzymanej wtedy już tymczasowo aresztowanej osoba tymczasowo aresztowana musi obfitować odbiór odbiór tego postanowienia w ciągu właśnie 24 godzin od momentu złożenia wniosku przez kuratora nowelizacja przewiduje taki wymóg polegający na tym, że jeżeli nie będzie od możliwości doręczenia postanowienia w ciągu 24 godzin to nie trzeba będzie tego robić i oczywiście ustawa nie mówi wprost czy projekt ustawy mówi wprost o tym, że będzie możliwe zatrzymanie ponad 72 godziny, ale usta, ale projekt ustawy przewiduje taki mechanizm, który powoduje, że jeżeli np. sąd nie wyrobi się w rozpoznaniu sprawy w ciągu 24 godzin no to wówczas mógłby dopuszczalne będą takie sytuacje, w których takie postanowienie zostanie doręczone osobie zatrzymanej czy tymczasowo aresztowanej już po tych 24 godzinach to jest to jest ten problem oczywiście ten problem w praktyce może występować, ponieważ no zdarza się niekiedy, że sądy ostatnio pan w ostatniej chwili wydają postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania i coraz częściej mamy też do czynienia ze dość skomplikowanymi sprawami, w których prokuratorzy kierują wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania jednocześnie razem z tym wnioskiem do sądu idzie to albo więcej tomów akt którymi są teoretycznie powinni się zapoznać, ale rozumiem, że to nie powinno być regulowane w ten sposób to znaczy, jeżeli rzeczywiście taki problem istnieje to być może to nie powinny być 24 godziny tylko dłużej, ale to nie może być sytuacja, w której właściwie nie do końca wiemy, o ile można ten to zatrzymanie wydłużyć tak tak tak dokładnie to pełna zgoda dlatego, że to są to co jest ubrane formę takiego wyjątku oczywiście, ale wyjątku, który tworzy określone ryzyko to znaczy w sprawy obywatela, który staje przed sądem ma 24124 godziny na to, aby go tymczasowo aresztować albo zwolnić może się okazać, że sąd, który jakimś przypadku przekroczy 24 godzina 5 minut, a w innym przypadku przekroczyli o kolejne 204 godziny, ale właśnie ze względu na to, że będzie brak możliwości doręczenia postanowienia tymczasowe aresztowanie, ale brzmi dziwnie ten brak możliwości doręczenia postanowienia w sytuacji, kiedy człowiek jest zatrzymany jak jak brak, jeżeli on jest jakby tak brzydko w posiadaniu organów ścigania z szeroko rozumianych w danym momencie, jeżeli on po prostu jest pozbawiony wolności jak brak możliwości doręczenia przez te śmieszne ja też nie wiem, dlatego że takie sytuacje typowe, czyli np. ktoś nie umie pisać mogę może się zdarzyć albo ktoś ma złamaną rękę pro pisze i dlatego nie może podpisać kwitować tego postanowienia one są już uregulowane w kodeksie postępowania karnego, czyli nie ma potrzeby prowadzenia dodatkowych przepisów miałyby obejmować takie sytuacje, a teraz Doda dostajemy dodatkową przesłankę braku możliwości i właśnie z tego względu, że nie wiadomo co ten brak możliwości oznacza tworzy takie ryzyko, o których rozmawialiśmy jak to się w ogóle ma do tej dyrektywy, którą mamy wdrożyć i w związku, z którą całe zamieszanie teoretycznie nowelizacji kodeksu karnego to tego NATO pytanie też nie potrafi odpowiedzieć precyzyjnie jak to się do tej dyrektywy, dlatego że dyrektywa obejmuje określone zagadnienia ta dyrektywa dotyczy np. takich kwestii jak doprecyzowanie definicji przestępstw o charakterze terrorystycznym wzmocnienie współpracy pomiędzy organami ścigania różnych państw członkowskich zapewnienie skutecznych narzędzi do zwalczania terroryzmu, czyli tutaj bardzo duży nacisk kładzie się w szczególności na takie narzędzie służące usuwaniu treści propagujących terroryzm z internetu natomiast dyrektywa nie mówi nic o braku możliwości doręczenia postanowienia o tymczasowym aresztowaniu dyrektywa nie mówi nic o ograniczeniu możliwości dostępu do akt postępowań ta dyrektywa nie mówi nieco liście żelaznym nie mówili o poręczeniu majątkowym o tym, że organy ścigania powinny badać, skąd pochodzą środki przeznaczone na poręczenie, więc w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ustawodawca pod pozorem implementacji dyrektywy tak naprawdę próbuje nam wrzucić jakieś dodatkowe regulacje, które mogły skutkują ograniczeniem praw obywatelskich to jeszcze może wspomnijmy o już w przywołanym tutaj liście żelaznym co to jest instytucja przypomnijmy ten list żelazny jak co teraz będzie wyglądało, dlatego że tutaj jest kwestia pewnej relacji między prokuraturą sądem jest żelaznym to jest taka instytucja, która sprowadza się do tego, że jeżeli ktoś przeciwko komu toczy się sprawa przebywa za granicą może dostać gwarancję od sądu, że jeżeli wróci do kraju po to, aby poddać się aby, aby brać udział w procesie to nie zostanie tymczasowo aresztowany będzie odpowiadać wolnej stopy no i dotychczas liście żelazny o wydanie listu żelaznego takiej gwarancji mogą decydować sąd wniosek o wydanie listu żelaznego mógł złożyć zarówno prokurator jak i obrońca podejrzanego np. albo sam podejrzany teraz ta nowelizacja wprowadza taki mechanizm zgodnie, z którym wniosek o wydanie listu żelaznego będzie mógł złożyć tylko prokurator, a jeżeli nawet sąd zechce wydać sąd żelazny prokurator się sprzeciwi wówczas sąd ma związane ręce takiego listu żelaznego nie może wydać 11 takich przypadków zwiększenia władzy prokuratora nad sądem, które by ostatni w ostatnich latach mieliśmy przynajmniej kilka jednym z nich była np. zmiana dotycząca tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania to polega ta instytucja polega na tym, że w przypadku, w którym sądy chce zamienić tymczasowe aresztowanie poręczenie majątkowe to orzeka, że w momencie wpłaty poręczenia majątkowego powiedzmy od 50 000zł podejrzany ma zostać zwolniony z aresztu nowelizacja, która miała miejsce 2 lata temu wprowadziła możliwość sprzeciwienia się takiemu postanowieniu przez prokuratora, więc nawet, jeżeli sąd zdecyduje o tym, że kogoś zwolnić z aresztu za kaucją prokuratura może się temu sprzeciwić wcześniej też mieliśmy do czynienia z takimi zmianami no to to jest kolejny przypadek, ale czy ta instytucja była w jakikolwiek sposób nadużywana to znaczy czy można powiedzieć, że tutaj były sytuacje, w której ktoś, jakby wymykał prokuraturze wymykał się policji właśnie, dlatego że wydano list żelazny zbyt, bo czy sądy szacowały tym listem żelaznym nie mam pojęcia nie wiem nawet jak to ująć, bo czegoś jak rozumiem taka próba ograniczenia możliwości wydawania sądu żelaznego przez sąd właśnie listu żelaznego przez sąd właśnie no musi płynąć zastanowić czy to może leżeć ten powód, jaki jest ratio legis tutaj też nie wiem, jaka jest przyczyna, ponieważ nie są znane takie przypadki i nadużywania tego listu żelaznego albo łamania warunków wydania listu żelaznego przez osoby wobec, których toczy się postępowanie karne w uzasadnieniu projektu ustawy też takie przypadki nie są przywoływane i tym bardziej nie wpływały na jakieś statystyki albo najbardziej rażące przypadki, które pozwalałyby, na które przekonywałyby nas do tego rzeczywiście istnieje potrzeba takiej zmiany, więc to jest trochę taka zmiana nieuzasadniona jak mamy odwrócił może logika tej naszej rozmowy, gdzie mówimy o tym co jest wprowadzane do kpk do kodeksu postępowania karnego z pod pozorem dostosowywania polskiego kodeksu do dyrektywy unijnej zadałbym pytanie czy to co wymaga dostosowania rzeczywiście jest też zrobione to znaczy rzeczywiście dostosowujemy ten kodeks postępowania karnego do tej dyrektywy, ale koncentrujemy się na tych właśnie wszystkich, że tak powiem brzydko bokach, które również tutaj się pojawiły niemające właśnie żadnego związku z przeciwdziałaniem terroryzmowi czy też w ogóle się nie zajęliśmy emerytom zajmujemy się wszystkim wokół jedyne albo jeden z niewielu przypadków, gdzie rzeczywiście ta ustawa w jakim zakresie dotyka tej materii, która jest objęta dyrektywą to są przepisy, które pozwalają na zabezpieczenie danych informatycznych Toma dużym skrócie polegać na tym, żeby zabezpieczenie danych informatycznych było łatwiejsze, żeby można było zdecydować po jakimś czasie zabezpieczenia tych danych o trwałym usunięciu z internetu natomiast to jest jedno jednak niewielu albo jedyna taka zmiana, dlatego że w ramach tej nowelizacji nie ma żadnych przepisów, które by sugerowały to, że będzie jakaś wzmocniona właśnie współpraca transgraniczna z organami ścigania innych państw, które miałaby służyć bardziej skutecznemu zwalczaniu terroryzmu albo nie ma zmiany definicji przestępstwa charakterze terrorystycznym to on być być może jest podyktowane tym, że rzeczywiście polskie prawo już w jakimś sensie adresuje te problemy to znaczy nie ma potrzeby takiej zmiany i to co jest objęte dyrektywą rzeczywiście w Polskim prawie obowiązuje przy okazji dyrektywa jest wykorzystywana po to, żeby, żeby wprowadzić jakieś dodatkowe zmiany, czyli rozumiem, że de facto myśmy jeśli chodzi o to dyrektywa te zalecenia unijne wykonali tutaj do zrobienia jest relatywnie niewiele natomiast to wszystko co się dzieje w tym momencie z kodeksem postępowania karnego dzieje się właśnie pod pretekstem dostosowywania polskiego prawa do wymogów dyrektywy tak by na to patrzył to jeszcze na koniec może powiedzmy parę zdań o tym gdzie jesteśmy całym w całym tym procesie znaczy, gdzie ten projekt poselski w tym momencie się znajduje na jakim etapie prac z tego co wynika ze stron sejmowych dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie tego projektu ustawy nie wiem czy była już głosowanie nad po pierwszym czytaniu czy jakaś dyskusja natomiast na projekt jest na etapie sejmowym trudno przewidzieć, jakie będą jego dalsze losy natomiast jako prawnik mogę powiedzieć, że ma nadzieję, że w tym kształcie nie stanie się obowiązującym prawem dziękuję bardzo, Michał Marczak był państwa moim go adwokat państwa moim gościem 1356 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA