REKLAMA

Możemy zapomnieć o dostępie do informacji publicznej. Wszystko zależy od TK

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-02-26 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM witam ponownie Żakowski piątkowy poranek TOK FM teraz 24 minuty po siódmej i mamy już połączenie z panem sędzią Wojciechem Hermeliński byłem szefem Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry pani sędzia dzień dobry prosiłem pana o tę rozmowę w był pan ostatnio w parlamencie europejskim miał pan okazję wysłuchać zorientować się, jakie są mniej więcej nastroje był pan tam razem z Martą Lempart Rozwiń » opowiadaliście o sprawie uchwały uchwały Trybunału pani Przyłębskiej dotyczącej prawa prawa do aborcji pani Lempart powiedziała w pewnym momencie nie proszę państwa deklaracje tylko działania jestem obywatelką Europy, a państwo powinno walczyć oprawa europejskich wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale sytuacja z Polski może się powtórzyć w innych państwach członkowskich, jaka tam była atmosfera, jaka była reakcja jak ja śledziłem śledziłem dyskusję online, bo wszyscy byliśmy zaproszeni większą liczbę posłów też mawiała ze swoich gabinetów czy mieszkań prywatnych, więc w Brukseli byłem tylko myślami atmosfera była rzeczywiście taka widać było wyraźnie przyjęcie, że się ze strony posłów w tym co dzieje się w Polsce też słowa pani Lempart tutaj wywarły duże wrażenie niewiele czasu mieliśmy, bo każdy z nas miał tylko 5 minut czasu jest bardzo niewiele teraz rozumiem posłów w sejmie polskim, którzy narzekają, że mają mało czasu na wypowiedź, bo oczywiście trudno się zmieścić w ciągu kilku minut ja staram się przedstawić tutaj, ponieważ wyrok Trybunału był tym za 7, który spowodował i protesty w Polsce poza polską i też właśnie posiedzenie połączonych obu komisji parlament parlamentu europejskiego komisji trafi wolności komisji kobiet wyrok Trybunału spowodowany staram się jest z grubsza przy innym przybliżyć posłom treść tego wyroku i krytykować bądź on podlega nadaje się do skrytykowania ze strony Sony błędów formalnych popełnionych przez Trybunał merytorycznej więc, więc postaram się posłom przedstawić natomiast atmosfera odbyło się tam bardzo drobnym obecności problem obecności dublerów problem obecności w składzie orzekającym ranny sędziny, która wcześniej składała wniosek dotyczący tej sprawy podpisywała, ale mnie interesuje ją reakcje no co Polsce państwo słyszeliście z 1 strony już usłyszeliśmy od pani komisarz do spraw praw człowieka no rzeczy prawdę bo, bo prawo traktaty Unii Europejskiej nie przewiduje możliwość wkraczania ze strony Unii Europejskiej w tego rodzaju sprawy właśnie aborcja, ale z drugiej strony przecież też podnosi pani komisarz też podnosili to parlamentarzyści europarlamentarzyści, że jednak traktat Unii Europejskiej w art. 2 mówi o tym, że nie opierać na wartościach także w postaci poszanowania godności osoby ludzkiej czy równości, a tutaj jest kwestia właśnie przede wszystkim kwestia godności osoby ludzkiej godności kobiety bo o ile Trybunał w swoim wyroku przy przywiązał nadmierną wagę do godności nienarodzonego natomiast pominął zupełnie kwestię godności kobiety godności kobiety, która jest w ciąży, która ma świadomość, że nosi w sobie nienarodzonego płód, który nie na akcję jest niezdolny do życia jest dotknięty tak do tak dotkliwą dogłębną wadą czy też nieusuwalną wadą zagrażającą życiu, że pewnym jest wynik badań prenatalnych, że po urodzeniu przeżyje kilka dosłownie Świlczy czy godzinie mówi już nie mówiąc o dniach, więc to jest ogromna trauma dla kobiety ból cierpienie tego w ogóle ustawodawczego w ogóle wyrok Trybunału mgnienie nie dotknął nie mogli się nad tym przeszedł do porządku dziennego tym też była też była też była mowa, że strony ze strony europarlamentarzystów i Senat co odpadała pani bojem ska, która reprezentowała rząd jako przewodnicząca rady do spraw rodziny przy ministerstwie rodziny polityki społecznej proszę panie, bo szkoły na pewno porządku powiedziała, że w ogóle nie reprezentuje właśnie nie reprezentuje rządu, ale jest przedstawicielem agendy rządowe, więc nie można się to dystansować od rządu o wystąpienie było takie w zasadzie, jakby programowych znaczące podkreślano jest rzeczy, które akurat w tym momencie oczy oczywiście są ważenie istotne podkreślanie historii podkreślanie poszanowania kobiet w Polsce AK to co wywołało mieszkaniu złe wrażenie, bo zabrakło mi tutaj argumentów merytorycznych odnoszących się do tego problemu natomiast takie wystąpienie programowe nadaje się na inne okazje na tym ani na nie na dyskusje w parlamencie euro euro parlamencie na tematy aborcji i tej przesłanki, które jutro Trybunał dziura usuną podobnie też muszę przyznać z przykrością wystąpieniu pana ambasadora też nie znalazłem jakichś rzeczy istotnych rzeczy, które by nawiązywały do rozpatrywanej kwestii no ja rozumiem, bo państwo reprezentują linię rządową starali się tutaj wykazać, że wszystko w porządku, ale Europa nie chodziło jest pan troszkę bardziej optymistyczny co do aktywności instytucji unijnych w tej sprawie po tej debacie czy nie prościej się, że specjalnie jakiegoś wielkiego optymizmu nie nabrałem dojrzeli jeszcze spojrzeć na na to co dzieje się jak w jaki sposób Unia odnosi się do kwestii związanych z szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości rozumiem, że Unia nie jest tym nie jest organem Quazi kwestii dyscyplinującym 3 czy organem śledczym i nie może zajmować tylko tym tymi sprawami, które są przedstawiane chociażby w wyniku pytań prejudycjalnych ze strony sądów różnych skarg ale niemniej jednak dosyć ospale ta procedura jest prowadzona jeśli chodzi o rozstrzyganie rozstrzyganie właśnie kwestii, które są przedstawiane Trybunałowi chociażby Luksemburskiemu, więc tutaj też inne niż nadmiernym optymistą nie jestem, bo tak jak rozumiałem tej wypowiedzi pani po głównie pań posłanek euro posłanek kilku było tylko mężczyzn o zasadzie no była to krytyka tego co dzieje się w Polsce było oczekiwanie, iż stosowanie tej postaci wtórowały temu powiedziała pani Maria Lempart oczekiwanie na jakiś szybkie działanie europarlamentu czy komisji europejskiej domaganie się, żeby uruchomiono w tej sprawie art. 7 traktatu unijnego, ale stratosfery wynikałoby z takiego pośpiechu, bo bardzo było mało czasu na wystąpienia ciało około 2 godzin no nie jest specjalnie optymistą nie chcę powiedzieć, że była to dyskusja, którą zaplanował, żeby przeprowadzić na tym koniec, ale jednak też tutaj w tym zakresie jak Trybunał nie ma specjalnie mnie i jakiś istotnych merytorycznych narzędzi poza, chociaż poza tylko tym właśnie art. 7 czy poza tego rodzaju spotkaniami czy posiedzeniami komisji, którzy w, których celem jest ono wymóc na polscy jednak jak zmiany w zakresie prawa prawa aborcyjnego czy miał ten czas przeczytać historię pana Obajtka w Gazecie wyborczej za nie życzy czy też PiS tylko źródeł, bo te artykuły już pokazywały to znaczyć widziałem też i taki takich firm, które się pokaże w telewizji TVN 24 z grubsza grusza jestem zorientowana w ramach rama jest o tyle sprawa jest tyle nowa mocna, że widać bardzo wyraźnie, że jako wójt Pcimia pan Obajtek prowadził nielegalną działalność gospodarczą faktycznie kierując, kierując spółką ewidencji politykom i pracownikom polecenia wprost itd. itd. już nie mówi o charakterze działalności czy uszkodzeniu anioły uczciwej mniej czy bardziej nieuczciwej konkurencji chciałem pana ZTE czy ta jest poważna sprawa, kiedy wójt kieruje prowadzi przedsiębiorstwo wbrew ustawie o prywatne przedsiębiorstwa wbrew ustawie o pracownikach samorządowych proszę jeszcze się ustawy, z czym zdecydowanie wypowiadać powiedział no nie znam wszystkich szczegółów sprawy są zasady oczywiście nie powinno następować nic nie powinno dochodzić do łączenia funkcji związanych z prowadzeniem prywatnej działalności gospodarczej z funkcją samorządową te rzeczy powinny być rozdzielone sezamie oczywiste podobnie jak posłowie czy czy osoby, które pełnią różne funkcje chociażby funkcje funkcjonowania publicznego nie powinny łączyć tych 22 kwestii zawsze budzi to jednak podejrzenie co do uroczystości co do czystości intencji, więc marże prokuratura umarza postępowanie w takiej sprawie to jest pana zdaniem poważna sprawa czy nie poważ przyznał się, że to decyzja prokuratury nie zaskoczyła, bo jeśli choćby jak obserwuję niektóre postępowania prowadzone przez prokuraturę w stosunku do osób, które pełnią różne funkcje publiczne jednocześnie mieszczą się w kręgu powiem władzy to tutaj czasami wydaje mi się, że prokuratura jest dosyć liberalna w stosunku do tych osób nie znam przyznał, że nie jesteśmy pewni merytorycznie, bo nie znam zawartości akt sprawy oczywiście oczywistych powodów przecież, więc nie wiem, jakie postawy legły u tego postanowienia o umorzeniu czym to uzasadnione, ale oczywiście zawsze, jeżeli chcę się, jeżeli chcę się jakoś też przeforsować to zawsze można, iż przesłanki znaleźć ale, ale tutaj niesienie chce się uprawiać postanowił po prostu panie sędzio panie panie sędzio pani prezes Sądu Najwyższego pani sędzia manowska pyta Trybunał Konstytucyjny czy ustawa o dostępie do informacji publicznej nie narusza praw człowieka prywatności tak dalej naruszać narusza procedury taka druga sprawa, która jest w wnoszona przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w roku 2013 roku dobrze pamiętam też ówczesna pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani z SLD wniosło też chyba identycznej identycznej treści wniosek już nie miał czasu, żeby wczoraj dokładnie przeczytać ten wniosek o obecnej sędzi Manowskiej on jest bardzo drogi, ale tak jak pamiętamy tak jak porównuje pamięć obydwa wnioski one dotyczą w zasadzie istota rzeczy sprowadza się do tego, że osoby, które pełnią funkcje publiczne tu chodzi też m.in. o sędzią Manowską pierwszego prezesa Sądu Najwyższego osoby pełnią funkcje publiczne czy też, zderzając 2 wartości 11 wartość to jest prawo dostępu do informacji publicznej m.in. tych osobach publicznych z drugiej strony prawo do prawa do prywatności jak rozumiem ten wniosek o zmierza do tego, że trzeba oddzielić te 2 kwestie, ponieważ czasami domaganie się jawności ze strony różnego rodzaju instytucji czasu fizycznych idzie zbyt daleko wkracza w prywatność osób publicznych, ale to w moim przekonaniu jest jest to, że nie chce być, że wybieg, ale prowadzi to w przyszłości dlatego, jeżeli Trybunał Konstytucyjny obawiam się, że może z wnioskiem się zgodzić po pierwsze, wniosek ten rok 2013 został wycofany przyspieszą prezes ten podejrzewa, że wycofanie nie będzie, jeżeli Trybunał tutaj zaakceptował wnioski żądania zawartym w tym w tym wniosku pierwszy prezes to obawiam się, że możemy zapomnieć o prawie dostępu do do informacji publicznej osobach publicznych, a będzie z niekorzyścią i będzie podważał dotychczasowe orzecznictwo sądów sądów administracyjnych sądy administracyjne swojemu rzecznicy dosyć szeroko interpretowały prawo dostępu do informacji publicznej w osobach publicznych nawet pamiętam był taki wyrok, gdzie Sąd Najwyższy dopuścił uznał, że jest informacją publiczną i numer telefonu komórkowego prezydenta miasta stołecznego Warszawy może to poszło za daleko, ale np. kwestia natomiast już odmówił uznał, że już odmówił uznania ujawnienia telefonu komórkowego ówczesnego prezydenta prezydenta Komorowskiego oznacza też daleko idące ale, ale są administracyjne często np. uważały, że i my my obywatele prawo do informacji publicznej o miejscu zamieszkania sędziego o portrecie zdjęciu i o wizerunku prokuratora czy nawet o planach urlopowych osób, które pełnią funkcje w samorządzie to nie jest całkiem absurdalne to, czego chce pani manowska no do oczywiście oczywiście, że nie jest to zmierzały po raz pod postacią to zmierza do ograniczenia możliwości wglądu dostępu do informacji o osobach publicznych tu takie argumenty w tym wniosku zawarte, że nie są nie jest doprecyzowane co to jest osoba publiczna prawo informacji no myślę, że to jest ostatecznie uzasadniony i sprecyzowane w ustawach, ale słuszna, ale wniosek został złożony i obawia się najgorszego bowiem, że Trybunał tutaj skwapliwie może go zaakceptować bardzo dziękuję Wojciech Hermeliński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były szef PK w ogóle osiągać Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA