REKLAMA

Młodzi skarżą 33 państwa - "przełomowa" klimatyczna sprawa w Strasburgu

Światopodgląd
Data emisji:
2021-02-26 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:14 min.
Udostępnij:

Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie badać działania 33 państw na rzecz ograniczenia emisji i zmian klimatycznych. O tej bezprecedensowej sprawie rozmawiamy z Dominiką Lasotą z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i dr Magdaleną Słok-Wódkowską z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz DeLab. Rozwiń »
"Podejrzewam, że takich pozwów będzie jeszcze więcej pod warunkiem, że będzie jeszcze na to czas" - komentuje sprawę Dominika Lasota. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz światopoglądzie teraz pozew, który złożyło sześcioro młodych Portugalczyków mają od 8 do 21 lat przeciwko 3233 państwom w tym Polsce w związku z ich politykami niewystarczającymi jak podejrzewają młodzi by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu i wiemy już, że europejski Trybunał praw człowieka w Strasburgu zajmie się tą sprawą i to pomimo tego, że trzydzieste w rządy wszystkie koordynując swe akcje próbowały to utrudnić Rozwiń » czy zatrzymać po pierwsze, zatrzymać szybką ścieżkę, ponieważ Trybunał ostatecznie uznał, że jest to na tyle pilna sprawa dobro prawa tych młodych ludzi próbowali zatrzymać by było to pilnie rozpatrywane oraz próbowali w ogóle otrzymać możliwość by europejski Trybunał praw człowieka w Strasburgu zajmował się bada kontrolował polityki klimatyczne tych wszystkich 33 państw państwa gośćmi są teraz Dominika Lasota z młodzieżowego strajku klimatycznego dzień dobry czy mogą państwo i dr Magdalena Słok-Wódkowska dzień dobre w dobre aktorstwo Rutkowska związana z wydziałem prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim tamtejszym della obie, czyli specjalistycznym laboratorium tak to powiem badań zaczyna od pytania do Dominiki Lasoty nie wiem na ile pani zna tę sprawę tych ludzi, ale w zasadzie, dlaczego europejski Trybunał praw człowieka, dlaczego ci młodzi ludzie, o co chodzi w tej sprawie na przede wszystkim, jako że osoby to są wszystkie te osoby, które złożyły imprezy są częścią globalnego młodzieżowego ruchu klimatycznego wtedy faktycznie, którego jako młodzieżowy strajk i medyczne również należymy i są to osoby, które w zeszłym roku po tym, jak Portugalia doświadczyła najgorętszego lata od podaje, że 90 lat postanowiła złożyć taki pozew, bo prawda jest taka, że państwa Europy w 1033 państwa w tym oczywiście wszystkie państwa Unii Europejskiej po 6 czy też w zeszłym roku po 5 latach od podpisania porozumień paryskich wobec, których tak naprawdę zadeklarowały się, że będą podejmowały działania wobec kryzysu klimatycznego i obiecały, że obniżą emisję tak, abyśmy zatrzymali ocieplenie na takim w miarę jeszcze bezpiecznym poziomie to państwo w 5 latach nie zrobiły tak naprawdę nic, bo tak naprawdę te kraje biedniejsze, które służyło okazały się puste, a działania nadal Unii Europejskiej są bardzo słabe Polski rząd również tak naprawdę duża w tym temacie nie zrobił, więc te osoby z Portugalii uznał że, że tak naprawdę musiał posunąć do tego kroku, żeby wymusić już tak naprawdę decydenta konkretne działania no zobaczymy jak ten to sprawa rozwiąże póki co idzie to bardzo szybko i Trybunał sprawę to jest pozycja Górnika tak dobrze pamiętam tak to jest dokładnie poseł z września w październiku Trybunał nadał właśnie temu tego priorytetu w listopadzie już rządy próbowały podważyć ten terror taki nawet wnioskowały o to, żeby ten pozew odrzucić natomiast Trybunał w Strasburgu można powiedzieć, że nadal wspiera tych Portugalczyków i nadal ta sprawa ma charakter priorytetowy interes wkroczyła tak naprawdę dalszy etap rozwoju tej w tym działaniu tej aktywności młodych ludzi towarzyszy z 1 strony biurka z drugiej strony trzecią stroną chcą być eksperci narodów Zjednoczonych ONZ naukowcy przedstawiciele innych organizacji ruchu klimatycznego w Europie, zanim zapytam Dominika Lasota, jakie nadzieje właśnie z tym wiąże chciałam zapytać doktor słoń Gutkowski jak pani ocenia sam fakt, że europejski Trybunał praw człowieka zajmuje się będzie kontrolował polityki klimatycznej no i badał czy prawo do życia do domu do rodziny tych młodych ludzi jest zagrożone czy naruszone z punktu widzenia proceduralnego sprawa jest niezwykle ciekawa dlatego, że to nie jest także w europejskiej konwencji praw człowieka podstawa wolności, którą chroni europejski Trybunał praw człowieka jest gdziekolwiek zapisane wprost właśnie takie prawo do ochrony klimatu w związku z tym cała ta sprawa jest oparta na takich bardzo najbardziej chyba ogólnych, a w prawach zawartych w euro w konwencji, czyli prawie do życia art. 2 prawie do życia rodzinnego do poszanowania prywatności art. 8 jest art. 14, czyli zakaz dyskryminacji czy ten art. 14 musi być w związku z tymi wcześniejszymi artykułami dotąd żadna dyskryminacja miałaby eks męża są młodzi między nich to szczególnie należy to jest dyskryminacja ze względu na wiek w związku z tym przez to, że są młodzi to tym bardziej dotkliwe to będzie dla nich nie ma takich twardych zobowiązań, które tutaj, na które oni wskazywali, bo ich nie ma myślę, że wybrali europejski Trybunał praw człowieka dlatego, że to jest jeden z nielicznych międzynarodowych trybunałów, które dopuszcza skargi osób prywatnych i zajmuje się właśnie ochroną praw osób fizycznych, a my natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że od kilku lat jest coraz coraz częściej spotykamy się z tym, że te ciała międzynarodowe nawet takie nie wprost zajmujące się prawem środowiska czy ochroną klimatu są przychylniej się w myśleniu o tym Trybunał nie może takich wprost uprawnień tego typu nie ma w ogóle w sprawie rady Europy, a w tych podstawowych konwencjach prawno człowieczych to elementy ochrony środowiska od wielu lat się pojawiają w orzecznictwie Trybunału w zasadzie zawsze był dosyć przychylnie nastawione natomiast tutaj sprawa ma wiele takich aspektów no bardzo przełomowych po Timesie, że te sprawy proceduralne też nie zostały rozstrzygnięte do końca on po prostu będą rozstrzygane razem z Meritum przez Trybunał, bo tam np. państwa członkowskie kwestionują, a takie kwestie jak wyczerpanie drogi sądowej to właśnie to jest bardzo nietypowe dla tego typu spraw zostało pozwane 30 został pozwany 33 państwa naraz zazwyczaj są jednak sprawy takie, gdy pozywa się własne państwo to jeszcze wrócę właśnie do tego czym mogłoby się skończyć, ale jeszcze Dominika Lasota zapytam z 1 strony mogła pani krótko powiedzieć na tle nagle oczywiście to pani śledzie, ale mam wrażenie, że ta droga sądowa jest coraz częściej wykorzystywana na bardzo różnych sądów np. w Polsce Greenpeace przeciwko PGE, ale bardzo różne podmioty prywatne i państwa są w sądach po pozwany czy też jakaś taka strategia, a z drugiej strony na co pani liczy myślę, że to zdecydowanie jest strategia, ale dla mnie czy gdy tak jak czołgi pomyślimy sobie tym trochę tak z takiego meta poziomu, że młodzi ludzie w wieku od 820 lat muszą iść do europejskiego Trybunału praw człowieka, żeby oczekiwać i ich zabezpieczyć swoje prawo do życia prawo do bezpieczeństwa prawo do wolności dyskryminacji jak tak sobie pomyślimy o tym obiektywnie to jest to wydawałoby się już pewna absurdalna sytuacja, że takie podstawowe prawa, do których wszyscy mamy prawo ci młodzi ludzie tak naprawdę to się boją, bo rząd w tym momencie swoją bezczynność wobec kryzysu klimatycznego i tego nie gwarantują jest zdecydowanie strategia myślę, że jest już taki pewien dosyć mocny sygnał, że sytuacja klimatycznej naprawdę niebezpieczne, jeżeli w krótkim czasie nie zostaną podjęte działania, które będą zmierzały do dosyć tak naprawdę głębokiej transformacji naszej gospodarki do głębokiej transformacji prawdziwej transformacji górnictwa systemu energetycznego to tak naprawdę zagrożenie będzie jeszcze większej spodziewam się, że takich pozwów może być jeszcze więcej, jeżeli w ogóle będzie jeszcze na to czas póki co mamy, czas więc mam nadzieję, że to będzie taki silny sygnał, ale które rzeczywiście doprowadzi do tego, że rządy po prostu natychmiastowo podejmą działania to zwrócę się teraz znów dr Magdaleny sług Rutkowskim za państwo pod wieloma względami bezprecedensowe bezprecedensowa sprawa, ale rozwiąże negatywne z punktu widzenia pozywających wynik będzie taki, że Trybunał uznał jednak nie powinien tak tym zajmować, a czy może się skończyć pozytywnym z perspektywy skarżących to znaczy co do czego może doprowadzić to znaczy możliwości jest bardzo wiele, dlatego że może uznać, że nie ma uprawnień do tego, żeby się tym zajmować może uznać, że prawo do życia określone w konwencji, a czy prawo do prywatnego jest jednak zbyt ogólne i nie wskazuje na konkretne zobowiązania państw w tym zakresie, a muszę powiedzieć, że bardzo trudno jest przewidzieć ja myślę, że warto warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę to chyba pani Dominika ma rację, że ta droga sądowa jest chyba jedyną drogą, bo nie mamy te uprawnienia, które nie ma takich uprawnień twardo wynikających z prawa Międzynarodowego szczecinecka krajowego, a dla jednostek te uprawnienia trzeba wyprowadzać właśnie taki ogólniejszy przepisu, ale co się dzieje, bo myślę, że tutaj warto wspomnieć tutaj Super przełomowej sprawie sprzed kilku lat holenderskiej, gdzie faktycznie Trybunał Sąd Najwyższy holenderski wypowiedział się, a pozytywnie o tym, że faktycznie istnieje takie zobowiązanie sądu holenderskiego do tego, żeby implementować silniej mocniej tę politykę klimatyczną, ale też w sposób niewystarczający też to jest bardzo ciekawe perspektywy tego jak oceniają sądy weźcie przychylił się to wniosku skarżących tam była Fundacja ma się tutaj nazwa organ da pytanie jak się czyta i kiedy sąd przychylił się z drugiej strony wskazał, że to co obowiązuje państwa to jest to minimum, do którego się zobowiązały dokumentach międzynarodowych natomiast nie wyprowadził takich silniejszych zobowiązań, a też to co zobowiązuje państwa w dokumentach międzynarodowych to jest tak naprawdę bardzo niewiele tutaj pani Dominika z po wspomniała o porozumieniu paryskim ona jest tak skonstruowane, że każde państwo dobrowolnie określa, jaki będzie jego poziom ograniczania emisji w związku z tym bardzo trudno jest osiągnąć się ten ten stan ograniczenia emisji, które zagwarantuje nam ten wyznaczony zresztą wpisany w porozumieniu paryskim cel jeśli chodzi o o podniesienie temperatury na ziemi, bo w ten sam w taki sposób został tam określone natomiast nie ma takiego takiej relacji bezpośrednich dokumentach międzynarodowych między ograniczeniem emisji, a ograniczeniem tempa wzrostu temperatury próbowano to zrobić wiele lat temu w protokole z Kioto to nie wyszło to to był bardzo skryci nieudany projekt myślę, że te instrumenty są często nieskuteczne nas będziemy tę sprawę śledzić mam nadzieję, że również z wami, bo bardzo dziękuję za te wydają się rzeczywiście niezwykle ciekawe komentarze też sprawa jest niezwykle ciekawa komentował dla państwa dr Magdalena Słok-Wódkowska z wydziału prawa administracji i de la, bo na Uniwersytecie warszawskim i Dominika Lasota z młodzieżowego strajku klimatycznego przypomnę, że dziś po szesnastej premier Mateusz Mazowiecki ma przedstawić w końcu krajowy plan odbudowy, czyli między z ważnych dokument w wskazujący jak rząd sobie m.in. właśnie wyobraża te zmiany i transformację teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA