REKLAMA

Dlaczego kryzys klimatyczny to też kryzys praw kobiet?

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2021-02-28 19:20
Czas trwania:
32:17 min.
Udostępnij:

Dlaczego katastrofa klimatyczna najbardziej uderza w kobiety? Co sprawia, że kobiety zdecydowanie częściej są ofiarami klęsk żywiołowych? Jaką rolę odgrywa w tym patriarchat? Czy ten problem dotyczy jedynie kobiet z regionów słabo rozwiniętych ekonomicznie, czy może zagraża kobietom na całym świecie?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Małgorzata Czyńska teraz rozmawiamy o tym co wspólnego z sytuacją kobiet na świecie i ich dyskryminacją ma kryzys klimatyczny i w związku z tym nasi goście nie są teraz jest nas Wolińska koordynator do spraw orzecznictwa koalicja będzie miała dobry wieczór dobry wieczór oraz SA sumkę członkini centrum edukacji Obywatelskiej i koordynatorka w programie ten plan for All razem dla klimatu dobry wieczór na wieczór młodzieżowy strajk Rozwiń » klimatyczny kilka miesięcy temu opublikował post ten post był zatytułowane kryzys klimatyczny to kryzys praw kobiet dlaczego, dlaczego kryzys klimatyczny jest bardziej dotkliwe dla kobiet, które chwali do korzystania Justyna Zwolińska Klima kryzys klimatyczny jest sprawą ważną dla praw kobiet z uwagi na to, że ma znacznie negatywnie, iż oddziaływanie na kobietę jako osoby, które najczęściej mają niższy status ekonomiczny społeczny niż mężczyźni i powoduje np. też więcej kobiet ginie z powodu zmian klimatycznych powoduje również, że skutki zmian klimatycznych są dla kobiet bardziej dotkliwe z uwagi np. na to że, pozbawiając je dostępu to pożywienia czy też, ograniczając możliwość wytworzenia pożywienia czy zdobycia powodują, że kobiety po prostu jedzą mniej, dlatego że kulturowe warunki powodują, że np. tam, gdzie występują zmianę klimatu prowadzące np. do suszy czy do powodzi czy do innych zjawisk, które rzutują na produkcję żywności w ogóle dostęp do żywności to w tej hierarchii dostępu do talerza np. Południowej Azji i mężczyźni czy chłopcy danej rodzinie jedzą 2× więcej kalorii niż kobiety i dziewczynki w Indiach czterokrotnie częściej dziewczynki są narażone na to, żeby być niedożywione, więc mamy taki bardzo patriarchalny dogmat, który powoduje, że kobieta je ostatnia, mimo że 23 kobiet na świecie po prostu wytwarza żywność 99% światowego bogactwa leży w rękach mężczyzn w związku z tym te dysproporcje kulturowe dysproporcje ekonomiczne to np. kobiety nie potrafią pływać albo, że kobiety wstydzą się wychodzić z domu podczas katastrof naturalnych z uwagi właśnie takie warunki takie uwarunkowania kulturowe kulturowe społeczne to, że muszą dalej chodzić pożywne, żeby ją zdobyć z uwagi na to, że zmiana klimatu pozbawiła je degradacja środowiska pozbawiła je dostępu do żywności bliżej domu to wszystko powoduje, iż w związku z tym są bardziej narażone na przemoc również przemoc seksualną są wszystko rzeczy wywołane zmianą klimatu związane z tym jak kobiety żyją pracują i podnoszące ryzyko w każdej dziedzinie życia dla kobiet za chwilkę jeszcze sobie mówimy te poszczególne elementy c, ale jeszcze najpierw pytania o takie bezpośrednie przyczyny związane właśnie ze zmianą klimatu jak choćby kwestie z tego wychodzące, czyli np. chorobę, a rankami tak to może ja tylko powiem, że znalazł nawet kilka przykładów tutaj badań, które wskazują na to jak zmiana klimatu wpływa na właśnie ukąszenie zostaną zdrowia kobiet przed wszystkim kobiety mają inną strukturę ciała, więc gorzej wytrzymują, ale upału, bo to też przebadane pod we Francji podczas fal upałów nie tylko Francja także sens znaczone, gdzie po prostu Ng większość ofiar śmiertelnych TVP upału były kobiety z drugiej strony upały mają też bardzo negatywny wpływ na kobiety, które są ciąża np. Hiszpanii jedno badanie prowadzone to dokładnie w Walencji potwierdziło, że upały falą upałów mogą powodować przedwczesny poród nawet o 20% częściej niż, gdy upał nie ma i takie same badania tylko z tym, że z innymi prezentami było potwierdzonych we włoszech w stanach inne stany Zjednoczonych poza tym też przeznaczone te wykazało jedno z badań, że bardzo często występowała depresja wobec ciąże po huraganie Katrina i też kobiety były na mają też szybko na względy zdrowotne problemy noworodków, które zajmują się też kobiety, więc też poważna kobiety ogólnie na stronie Carbon brief Olek można znaleźć 130 badań na temat tego jak zmiana klimatu wpływa na życie kobiet mężczyzn i 60% 8 tych badań wskazuje właśnie większe gorsze oddziaływanie zmian klimatu na kobiety niż mężczyzn to są takie bezpośrednie skutki, ale w kontekście chorób pojawia się też wątek skutków pośrednich, czyli roli, którą najczęściej kobiety jednak sprawują roli opiekunek osób, które zajmują chorymi noworodkami dziećmi, jaki to właśnie wpływ w kontekście kryzysu klimatycznego ewentualnych katastrof itd. oczywiście kobiety są osobami nadal przygotowywanymi społeczne do tego, aby zajmować się rodziną dziećmi osobami starszymi, które też są bardziej bezpośrednimi ofiarami też bardzo często są ofiarami chociażby fal upałów czy katastrof dzieci i osoby starsza, tak więc obie te części muszą zrezygnować z pracy czy z uprawy właśnie poletka, aby zająć się członkami rodzin z drugiej strony też ten fakt, że one muszą zajmować rodzinami powoduje, że kiedy przychodzi np. katastrofa taka powolna katastrofa typu susza, gdy plony są mniejsze mężczyźni częściej migrują kobiety ten sam z tymi rodzinami to też powoduje dosyć Duszan dyskryminację względem nich zostają, ale z drugiej strony np. Jan dane z takiej stanu w 2010 roku, gdzie po powodziach ponad 70% osób, które były wysilone to były kobiety dzieci tak oczywiście, że są przesiedlenia przymusowe przeważnie przy powodzi to jest też inna sytuacja niż takie powolna migracja pękniętej opony migawki np. mamy wieloletnia susza i nie ma przesiedleń osoby pochodzi od uciekają z danych to w trakcie seksu mężczyźni, którzy podzielą się do miast, żeby znaleźć pracę natomiast bardzo czasu się, kiedy dochodzi do takiej katastrofy to właśnie w tych miasteczkach np. w częściach pozostają w prawie same kobiety starcy dzieci również mężczyźni części odpływają do miast już mieszkań poza tym miejscowościami to pytanie teraz do Justyny Zwoliński rozwinięcie wątku dotyczącego powiązań między kryzysem klimatycznym, a przemocą i przemocą przede wszystkim w stosunku do kobiet do dziewcząt ta dysproporcja społeczna ekonomiczna, która jest budowana system naszego społeczeństwa w niektórych krajach widoczna również bardzo w takim posiedzeniu kulturowym kulturowym kobiety powoduje, że kobiety są w ogóle grupą narażoną bardziej na wszystkie ekstremalne zjawiska również zjawiska, które występują w połączeniu ze zmianą klimatu, czyli to wszystko, o czym się mówiła częściej występujące susze przedłużające się susze powodzie cyklony huragany wszystko to co prowadzi do utraty różnorodności biologicznej to co prowadzi do degradacji środowiska to, że np. na danym terenie w ogóle przestaje występować woda albo często są to też działania związane po prostu chce grabieże ziemi czy takim zachowaniem powiedzmy korporacje międzynarodowe, które odcina dane do domu społeczność możliwości zdobywania sobie pożywienia czy uprawy czy uprawę roli tak jak do tej pory miało tradycyjnie miejsca i teraz, jeżeli popatrzymy na tę grupę właśnie tych niewidzialnych producentów żywności, czyli te 23 kobiet na świecie, z których większość jest po prostu takim bardzo drobnymi rolnikami, chociaż my mówimy rolnik to nam się kojarzy raczej wizerunkiem mężczyzny być może być może takiego z wąsami być może takiego właśnie z maszyną, ale prawda jest taka, że za to co spożywane na świecie, która to gwarantuje odpowiedzialne są kobiety i teraz, jeżeli odbieramy możliwość wytwarzania pożywienia zdobywania pożywienia to narażamy na wszelkie możliwe skutki łącznie strach tragedią utraty najbliższych tragedią utraty dzieci z wywołaniem wielu bardzo chorób związanych z głodem czy niedożywieniem również z tym, że kobiety muszą zacząć inaczej po prostu działać, chcąc przeżyć tak czy np. właśnie podróżują dalej w celu zdobycia pożywienia, narażając się na, ryzykując właśnie tym, że został staną się przedmiotem przemocy takiej normy jakieś napaści tak jakiś taki właśnie obrazy seksualnej one są po prostu przemęczone takim trybem spada na nią spada na mnie ogromna odpowiedzialność za utrzymanie rodzinne zawsze, jeżeli jest problem zbyt małej ilości jedzenia to kobiety są właśnie tą grupą, która będzie dostawała jedzenie na na końcu są takie wszystkie warunki które, które powodują, że im bardziej będziemy radować środowisko naturalne i mocniej będzie szalała zmiana klimatyczna więcej kobiet na świecie znajdzie się w sytuacji bardzo dla nich trudnej związanej z ubóstwem ubóstwo zależy zawsze się wiąże np. z rozwojem prostytucji ubóstwo zawsze się wiąże z rozwojem patologii społecznych różnego rodzaju, którego przedmiotem bardzo często stają się kobiety dzieci to możesz to powiem, że właśnie zmiana klimatu powoduje, bo zwiększenie nierówności powoduje to, że czas więcej osób biednych coraz bogatsi się bogaci ani równości zawsze powodują, że jest więcej przemocy, a główną głównymi ofiarami przemocy są kobiety, tak więc to wszystko razem ze sobą połączone tak samo, kiedy np. właśnie jest jakaś rodzina, której środki ekonomiczne zmniejszają ze względu na jakikolwiek sytuacje związane właśnie z katastrofą naturalną czy taką właśnie gwałtowną bardzo powolną to powoduje pewne, więc tester w rodzinie i części występuje po prostu przemoc wobec kobiet z partnerów dziś wydaje się też wystarczy popatrzeć na statystykę, jeżeli wiemy mniej więcej, że są takie prognozy, że ta liczba migrantów klimatycznych wzrośnie może wzrosnąć nawet 200 000 000 w 2050 roku z powodu zmian klimatycznych tak migrantów klimatycznych czy z powodu powodzi samych powodzi np. właśnie, ale w Azji szacuje się, że może być 20 000 000 takich migrantów klimatycznych w 2050 roku, a nawet 40 000 000 do 2000 setna tego, czyli w zależności od tego w jaki sposób zahamujemy zmiany klimatyczne uczona będzie postępować no to teraz należy sobie powiedzieć, że będzie mniej więcej to 145 osób, która będzie musiała opuścić miejsce swojego życia z uwagi na to, że tak zmieni się w klimatach zmienić środowisko w tym miejscu nie będzie można zostać, bo tam się po prostu nie wyprodukuje żywności i tam nie będzie w ogóle warunków do życia w związku z tym jak wiemy wszystkie fale migracyjne całe w ogóle szlaki migracyjne najeżone są różnego rodzaju pewnie jak to powiedzieć trudnościami, które ta klasa panująca musi przejść bardziej narażona na zarażenie się różnymi chorobami jest właśnie narażona na to, że stanie się przedmiotem handlu handlu ludźmi jest narażona na wszelkiego rodzaju sytuację, gdyż po prostu opuszcza swoje miejsce w dodatku nie wie najczęściej nie wie co będzie z nią dalej, a ten złotym nic zbudowany wokół dotarcia do Europy czy do Stanów zjednoczonych do tej cywilizacji, która mogłaby zapewnić te lepsze warunki ekonomiczne czy w ogóle lepsze warunki życia bardzo często okazuje się zupełną mrzonką i tylko powiększa problem ubóstwa wokół dużych dużych miast są narażeni wszyscy z krajów, które nie są aż tak rozwinięty jak kraje choćby Europę, ale kobiety w szczególności z tego względu właśnie, o którym panie wspominały no choćby z tego względu że, że przemoc bardziej ich dotyczy wrócimy do tej rozmowy w skrócie informacji naszymi gośćmi są na rachunkach i Justyna Zwolińska za kilka wracamy biuletyn rewolucyjne przy mikrofonie Małgorzata Łuczyńska naszymi gośćmi są Justyna Zwolińska ekspertka koalicji żywa ziemia koordynatorka do spraw orzecznictwa w tej koalicji, a także zasłonkę członkini centrum edukacji Obywatelskiej koordynatorka w programie łan planet Four, ale razem dla klimatu jeszcze raz dobry wieczór, aby alergie czworo rozmawiamy o kryzysie klimatycznym i o tym jak ma się ona do sytuacji kobiet na świecie, dlaczego jeszcze przyniesie do jej pogorszenia i teraz chcę jeszcze kilka danych podać to w kontekście klęsk klimatycznych, bo przygotowania się do tej audycji miałam takie poczucie, że może jest to temat, który gdzieś jest mocno poruszane, bo medialnie trafia do nas do Czytelników do słuchaczy, ale może nie jest najistotniejsze natomiast w książce niewidzialne kobiety wyczytałam, że wg światowej organizacji meteorologicznej sytuacja na świecie jest prawie 5× bardziej niebezpieczna niż 40 lat temu i w latach 20002010 doszło do prawie 3500 klęsk żywiołowych powodzi huraganów Susz czy też fal upałów, a 40 lat wcześniej tych klęsk było 700 kilkadziesiąt i Justyna Zwolińska już wspominała trochę też tych w takich kontekstach kulturowych, z których wynika to, że kobiece jak wyczytałam w rezolucji parlamentu europejskiego 2012 roku czternastokrotnie bardziej są narażone od mężczyzn ryzyko, że zginął w katastrofie naturalnej, ale przez chwilę, gdybyśmy mogły zatrzymać się właśnie przy tym i opowiedzieć jak to wygląda, dlaczego w momencie, kiedy dochodzi do powodzi do huraganu to kobiety często albo o tym wiedzą albo nie mają odpowiednich umiejętności, żeby reagować albo są tam, gdzie powinny, żeby jakoś być w stanie uciec to może tak zaczniemy tego, że kobiety często nie wiedzą sesjach lekarzy tak kobiety bardzo często nie mają informacji na temat tego, że jakaś katastrofa nastąpi na terytorium niedostatek informacji np. o tym, że zbliża to jednak do wynika z tego, że bardzo często zajmują się po prostu domem i nie mają oni wychodzą poza dom rodzinny i nie mam kontaktu z osobami, które zajmują się przed polityką lokalną samorządami, więc nie chciała do nich takie wiadomości też ciężko osób analfabetów na sieci są kobiety nie ma tutaj danych konkretnych ana, ale to już tak jest myślę że, podsumowując ubóstwa, w którym żyje żyją kobiety, a 70% wszystkich ludzi żyjących w ubóstwie poniżej właściwe ubóstwa na świecie to są kobiety, które bardzo skutecznie odcina od odpowiedniej edukacji od właśnie po pozyskiwania informacji od nabywania umiejętności też jak radzić sobie trudnych sytuacjach plus cała fizjologia to, że kobiety są słabsze bardzo często są też odpowiedzialne za większą liczbę człon członków rodziny czy ten brak przygotowania, jakby to zez sama natura tak kobiece powoduje, że ciężej ciężej znosi najgorszym skutkiem zmiany klimatu zmiany klimatu dziewczyn kobiet również bardzo czas np. taka książka jest na nie mają umiejętności pływania chociażby, która jest bardzo ważnym aspektem, kiedy nadchodzi powódź kobiety w wielu krajach, zwłaszcza muzułmańskich nie wychodząc z domu i mają taką blokadę przed wyjściem z domu i zobaczenia się z obcymi osobami, że Th to hamuje można tam się wydawać dosyć na dziwne, że osoba dziękuje swoim życiem tylko dlatego, bo boi się już może się spotkać obce osoby, ale to jest aspekt kulturowy jest bardzo istotne wystarczy, że kobieta uzna, że jest nieodpowiednio ubrana, żeby wyjść z domu i wszystko co się dzieje na zewnątrz, czyli to, że właśnie przede wszystkim powinna ratować swoje życie przedziwny sposób schodzi na plan dalszy znacznie powinno wydawać dziwne, ponieważ sami wiemy, że zgodzimy niszczymy ziemię i nas doprowadzić do jakiegoś upadku, a mimo to kontynuujemy nasze życie tak jak dalej, więc nie powinno być też akcja kobiet ważne jest, żeby powiedzieć, że przy katastrofach naturalnych tak naprawdę właśnie bardzo dużo zależy od tej kulturowej roli, które pełnią kobiety mężczyźni, dlatego że w przypadku krajów, które jest kulturowo kulturowo mocno osadzone podporządkowanie kobiet mężczyzną rzeczywiście tymi głównymi ofert ofiarami katastrof klimatycznych będą kobiety, ale np. jeżeli spojrzymy na nie przypadek Nikaragui czy w ogóle np. Ameryki Południowej tam, gdzie jest bardziej taka kultura to mężczyzna broni Rząsie staje bohaterem tracił w trakcie katastrofy wówczas będziemy mieli sytuacje, że to mężczyźni jednak będą większymi ofiarami danego np. bardzo gwałtownego wydarzenia pogodowego co nie zmienia faktu, że później kobiety zostają same właśnie z dziećmi i one muszą odbudowywać sobie życie na tym miejscu po katastrofie właśnie bardzo często bez tych umiejętności, chociaż tutaj też wspólnotowość bardzo pomaga taka Solidarność trasie pomiędzy kobietami wytwarza, ale przede wszystkim jest brak środków do tej odbudowy to są kobiety, które nie nie mają właśnie tych umiejętności zawsze dla, zanim były załatwiane sprawy nasza Puszcza do banku załatwienia jakieś sprawy urzędowej ona nie miały tego kontaktu ze światem zewnętrznym, żeby nawet czasami się domyślać, że mogą się domagać pomocy danej sytuacji w związku z tym tak czy inaczej te skutki klimatyczne są zawsze bardzo dużym obciążeniem dla kobiet rozmawiamy teraz o regionach świata, które są słabo rozwinięte ekonomicznie i pojawia się pytanie czy to w jaki sposób, pomijając kwestie fizjologiczne dotyka albo może dotknąć kobiet, które żyją w Europie Ameryce jeszcze, uprzedzając wasze odpowiedz powiem, że odkryłem w głowie w pamięci i taka informacja, że w grudniu ubiegłego roku we włoszech 98% osób, które były zwolnione, które straciły pracę w związku z pandemią pandemia wiadomo, że jest powiązana z kryzysem klimatycznym to znaczy kolejne choroby kolejne pandemie będą też wynikały właśnie tych zmian klimatycznych w związku z tym właśnie 58% osób, które straciły pracę to były kobiety rok do roku tam dane wyglądały także 70% osób, które straciły pracę w związku z pandemią to były kobiety pytanie czy macie jeszcze jakieś przykłady albo wyobrażenie na temat tego jak może w przyszłości właśnie wyglądać pod kątem kobiet już nie tylko w tych regionach słabo rozwiniętych i mi się wydaje, że trzeba powiedzieć w urzędach 1 rzecz jest taka, że mówimy o kraju, który właśnie bardzo kulturowo ta rola tak ożywi żywiciela rodziny jest przypisana w mężczyźnie w związku z tym niezależnie od tego, jaką rolę do tej pory pełniła kobieta będzie się odzwierciedlać w tym jak są uregulowane stosunki pracy tak, czyli pod pozwoli odchodzić kobietą, bo im tradycyjnie jest przypisana rola właśnie żon matek kogoś kimś, kto się zajmuje ogniskiem domowym, a mężczyzna to ma być właśnie ta osoba, która będzie przynosiła pieniądze, więc po kobiety też tych pieniędzy mniej przynoszą po prostu tak to też prawda tak, ale w tym w tym kontekście akurat Włochy są takim dosyć specyficznym przykładem, ale myślę, że jeżeli pytamy o pandemii covid 19 w odniesieniu też do zmiany klimatycznej to należy się zastanowić czy rzeczywiście tak pandemia ma to samo podłoże czy te same przyczyny, które do prawa doprowadzają do postępującej zmiany klimatu coś takiego stało, że dostał się na świat wirus, który zagroził tak naprawdę bezpieczeństwo całej planety czy może być uczy to związek np. wprowadzeniem działań np. nie wiem w produkcji zwierzęcej globalnie na całym świecie z tym z tym ja się w ogóle zanieczyszcza środowisko jak degraduje środowisko, że my jako gatunek staliśmy się nie odporni na tego typu wirusy i czy to są rzeczywiście te same powody, które wywołują również wszystkie zagrożenia związane ze zmianą klimatu nie umiem dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że system, które mamy na świecie, które jest tak strasznie odcięte od tej ekologicznej podstawę ekologicznej trwałości naszego w ogóle przeżycia, powodując albo tak dużo zmian taką dużą zmianę klimatu albo właśnie bardzo ekstremalne zjawiska w postaci szybkiego rozprzestrzeniania się groźnych chorób musi być zmieniony tak czy inaczej niezależnie od tego czy rozmawiamy o kobietach dzieciach mężczyznach osobach starszych czy młodsze po prostu tak tymi największymi ofiarami na pewno będą kobietę, ale tak naprawdę to będą zmiany które, które spowodują, że życie i przetrwanie będzie bardzo ciężki dla wszystkich wszystkich ludzi i wszystkich żywych organizmów na naszej planecie, a cechą KC by chciała dodać mi się wydaje, że póki co nasze bardzo rozwinięte kraje są oczywiście mniejszą ofiarując klimatu natomiast w naszych krajach nierówności ekonomiczne między kobietami mężczyznami istnieją kobiety stanowią większą część tych gospodarstw, które są ubogie i np. teraz tak już na myśl, że Hiszpania ostatnio się przecież spotkała z bardzo dużymi opadami śniegu wielkimi mrozami, które również spowodowane zmianą klimatu, która wpłynęła na wielu polach one, który właśnie spowodowały takie by nadzwyczajnie zimne dni w Hiszpanii i tam domostwa, które są zarządzane przez kobiety, które są uboższa nie mogą sobie pozwolić np. na zużycie energii, ponieważ Hiszpan ma bardzo specyficzny rodzaj płatności za uiszczenie ceny energii i po prostu Domoń nie były w stanie zapłacić rachunków, więc było cięć np. właśnie od pędu światła, więc też do takich aspektów, które też trzeba brać pod uwagę co by mówić, ale też Andrzej będące upadła w upalne lata to no tak jak już tutaj wspomniany uboższych to bardzo dotyka, więc te domostwa są zarządzane przez kobiety, które są uboższe będą bardziej dotknięte zmianami klimatu chociażby przez upały, gdzie te bogate rodziny bogatsze domy będą mogły sobie np. zapewnić klimatyzację w takim wypadku obosieczny nie będą mogły tego zrobić, więc kto będzie spotkać kobiet na bardzo wielu płaszczyznach oprócz tego tej opiece, któremu byłyśmy już, że będą musiały po prostu podjąć czy zrezygnować z pracy, żeby podjąć się opieki nad starszymi osobami nad dziećmi chociażby z pandemii, kiedy dzieci nie mogą chodzić do szkoły to przedszkole na kobietę zauważamy też w Niemczech były takie badania robione szczerze mówiąc nie znam, ale uważam, że kobiety, jeżeli pojawiła się taka sytuacja, że trzeba było coś się zostawić pracy były kobiety, które rzuca pracę, że prezydenci mnie w domu i pomocne przy edukacji zdalnej chciałem tylko powiedzieć, że ta z założenia Asi są słuszne, dlatego że ze wszystkich badań wychodzi, że w momencie, kiedy mamy rodzina z dziećmi i dwójką pracujących rodziców to i tak w takiej sytuacji kobieta poświęca 2× więcej czasu na obowiązki domowe i 3× więcej czasu na opiekę nad dzieckiem nawet bez sytuacji pandemicznej Prus poświęcają wiele więcej inwestor pieniędzy 9 wg dekretu Global niesie tej kobiety inwestują w godzinę 9 proc swoich zarobków, a mężczyźni skoczyć 5% to jeszcze na koniec pytanie o taką kwestię, bo w kontekście dyskusji na temat praw kobiet ich sytuacji i kryzysu klimatycznego podnoszona jest też ten wątek, że kobiety zdecydowanie rzadziej zasiadają czy to w samorządach czy w rządach i mają wpływ na tę decyzję polityczne dotyczące właśnie klimatu pytanie, dlaczego to jest też istotne w tym kontekście jak pokazują przykłady i aktywistek na świecie i kobiet, które objęły stery rządów tak czy kobiet, które po prostu działają aktywnie różnych gremiach czy to samorządowych czy to rządowych czy też międzynarodowych one wnoszą wartość taką takiej współpracy nie współzawodnictwa nie konkurencyjności tylko współpracy obie te są spokojniejsze bardziej nastawione na to, żeby negocjacje przyniosły określony efekt myśląc myślą trochę szerzej myślą są bardziej otwarte na takie właśnie myślenie o przyszłości dzieci w przyszłości wnuków są bardziej otwarte na zieloną polityka lepiej lepiej rozumieją nie wiem my są też bardziej empatyczne jest dużo cech, które kobiety wnoszą do po do do polityki, która pozwu, które moim zdaniem pozwolił pozwała pozwalają tak czy umożliwiają takie zmiany, które mają służyć wspólnemu dobru szybciej będą kobiety szybciej będą się poruszały takimi wartościami oczywiście nie dotyczy to wszystkich kobiet, które zajmują jakąś pozycję liderką są też kobiety, które są bardzo mocno przywiązane do paradygmatu takiego ekonomicznego te, które są bardzo przywiązana do tego, żeby hodować para para tematowi patriarchalne może jednak to mężczyzna jest na pierwszym miejscu, ale jako polityczki kobiety chętniej dążą do kompromisu to czy do zgody do wypracowania takich rzeczywistych rozwiązań niż nic niestety na to miejsce w przypadku mężczyzn, którzy też noszą obciążenie obciążenie kulturowe, że oni muszą koniecznie odnieść sukces, bo to nie jest nie wynika tylko z przykładów, ale wynika w ogóle z badań, które są przeprowadzone pod tym kątem, ale jeszcze pytanie czy szacunkach Czyżby chciała dodać tylko chcę dodać, że to wynika z tego, jakie są przygotowywane przez całe życie jest uspołecznione cała opiekuńcze, które noszę kwestionowane od dzieciństwa powoduje, że właśnie się rozwijają nas takie właśnie dość jak empatia jak Solidarność jak chęć współpracy oraz gdy chłopcy z dzieciństwa są wychowywani do tego, aby konkurować, aby być lepszym i aby stawiać na własny interes ani na interes większości osób w takim, więc to jest naturalne, że jak dostanę to myślimy też bardziej szeroko bardziej przyszłościowo i właśnie mamy takie bardziej te opiekuńcze charakter my chcemy też takiej polityki wprowadzać opiekuńcze chociażby jak CD, ale z nowej Zelandii z tak i to jeszcze na sam koniec dodam, że przykłada na coś takiego też pokazują badania, że większa obecność kobiet w parlamentach narodowych skłania kraje do przyjęcia bardziej rygorystycznej polityki klimatycznej to już tak na koniec naszymi gest dniami były Justyna Zwolińska koordynatorka do spraw orzecznictwa w koalicji będzie miała bardzo dziękuję dziękuję bardzo, chciałbym powiedzieć kobiety Polski łączcie się w zakazie stosowania glifosatu w Polsce zahamujemy zmian klimatu będą nasze dzieci zdrowsze będziemy się lepiej odżywiać i SA Funka członkini centrum edukacji Obywatelskiej koordynatorka w programie planet for All razem dla klimatu bardzo dziękuje dziękuję bardzo, dziękuję także w imieniu swoim i Anny Piekutowski, która razem ze mną przygotowała program wydawała go Karolina Kaczyńska zachęcam do pisania do nas na adres biuletyn małpa TOK kropkę FM, a jeszcze nazwę Małgorzata Łuczyńska i życzę państwu udanego wieczoru Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA