REKLAMA

Ekomiasta: trend europejski i światowy. "Nas w Polsce też musi być na nie stać"

Klimat zmian
Data emisji:
2021-03-01 14:10
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:41 min.
Udostępnij:

Słowo "eko" kojarzy nam się najbardziej z ochroną środowiska: ograniczaniem ilości spalin, czystą wodą, dużą ilością zieleni, przyjaznością działalności człowieka dla zwierząt i roślin. Całkiem słusznie, ale pojęcie "ekomiasto" jest jeszcze szersze, bo obejmuje całość funkcjonowania miasta i działalności w nim człowieka: możliwie maksymalnie zrównoważonej w balansie pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami tkanki miejskiej. Rozwiń »

Które miasta na świecie są przykładami miast o eko-logice działania? W Europie to z pewnością Kopenhaga, Amsterdam, Wiedeń, Sztokholm, poza Europą - Singapur czy Vancouver. Te działania są bardzo ważne bo, jak się szacuje, w roku 2050 w miastach będzie żyło 3/4 ludzkości. Znacząca część, niestety, w slumsach.

Na czym polega eko-myślenie w odniesieniu do miast opowiadają mi, i Wam, Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego i Koalicji Klimatycznej oraz Weronika Michalak z Heal Polska. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Reykjavik na Islandii Schweitzer ski Zurych brytyjski Bristol Portland w Oregonie San Francisco w banku were Kopenhaga Sztokholm Singapur i Oslo rośnie liczba miast regularnie pojawiających się w rankingach na te najbardziej przyjazne środowisku miasta się zmieniają ten proces w najbliższym czasie będzie stawał się jeszcze bardziej dynamiczne co jednak dokładnie znaczy Eco miasto jak mają się do tego nasze polskie miasta, jakie zmiany już w nim zaszły, w jakich możemy się Rozwiń » niedługo spodziewać o tym dziś rozmawiam z moimi gośćmi Małgorzata Gołota zapraszam na klimat potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki codzienne proste czasem najprostsze stawką jest nasza przyszłość dlatego nadchodzi klimat zmian podcast ekologiczne Małgorzaty Gołoty Weronika Michalak Heal Polska Urszula Stefanowicz Polski klub ekologicznej koalicja klimatyczna to są moje moi dzisiejsi goście w dzień dobry paniom dzień dobry dzień dobry i zacznę od definicji Eko miasta, którą podaje bank światowy Eco miasto to miejsce, które gwarantuje dobrobyt obywatelom społeczeństwu poprzez zintegrowane planowane jest zarządzanie przestrzenią miejską oraz wykorzystanie w tych procesach zalet ekosystemów dzięki czemu chroni się pielęgnuję te zasoby dla przyszłych pokoleń co dodać do tej definicji albo ująć myślę w ogóle, że nie ma tutaj mowy o jakiejś sztywnej definicji porozumienie tego, jakie miasto być powinno ciągle się kształtuje ocena czy nie jest równoważony jest kwestią złożoną, bo czy wystarczy np. dużo parków ścieżek rowerowych jak nie ma polityki przychodzenia na energię odnawialną albo na gospodarkę obiegu zamkniętego to jest bardzo wiele czynników, które składa się na takie miasto powietrzny idealny, do którego dążymy wielu naukowców kieruje się w ocenie np. stopniem realizacji celu zrównoważonego rozwoju ONZ tu sądzę, że po prostu warto posługiwać się zbiorem cech, jakie to miasto powinno posiadać bardziej niż jakimś 1 kryterium powinno być przyjazne dla ludzi środowiska i zdrowe bezpieczne zielony inteligentny, ale w rozumieniu nie tylko technologicznym to znaczy nie tylko wykorzystanie np. inteligentnych systemów transportowych, ale też przemyślaną przebudowę podwórek ulic poszerzenie chodników spowalnianie ruchu, a nawet rozmieszczanie ławek zieleni w ciągu pieszym czy na placu w sposób przemyślany tak, żeby ludzie starsi mogli odpoczywać generalnie takie miasto też się oczywiście powinna korzystać z energii odnawialnej powinno być energooszczędne wodą oszczędne za sobą oszczędne powinna szukać sposobów na zwiększenie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkańców lokalnie, czyli wytwarzania np. własnej energii w rozproszonych instalacjach na dachach czy fasadach budynków, ale też np. uprawy warzyw owoców miejskich ogrodach powinno obejmować najlepiej 100% odpadów wtórne przetwarzanie i wykorzystaniem powinno ograniczać potrzeby transportowe np. ty poprzez mieszanie różnych funkcji tak, żeby mieszkańcy mówi w pobliżu miejsca swojego zamieszkania znaleźć wszystkie podstawowe usługi, żeby do sklepu do przedszkola do szkoły, ale także do biura co ważne, żeby praca też nie była za daleko, a też do przychodni też do parku czy na plac zabaw dla dzieci, żeby mogli wszędzie dotrzeć się pieszo lub darować w ciągu tych przysłowiowych 15 minut jest to niewątpliwie kwestia kompleksowa i właśnie takie kompleksowe podejście łączące spójne dla wszystkich obszarów funkcjonowania jest państwa lista czy możemy tutaj podsumowując, zbierając 2 zdaniach to wszystko co pani powiedziała stwierdzić, że Eco miasto to miasto, które jest, dla którego priorytetem jest zdrowie mieszkańców po pierwsze po drugie troska o planetach ja, jeżeli mogę tutaj uzupełni z tej taktyczna bardzo kompleksowo faktycznie opowiedziała kompleksowej definicji jako miasta i ja z kolei chciałbym zaznaczyć, że będzie to definicja banku światowego podoba to znaczy myślę, że ona jest sztywna, bo w definicji zasady często sztywne są natomiast uwzględnia najważniejsze rzeczy z naszego punktu widzenia faktycznie zdrowia i dobrobyt społeczne zdrowotne mieszkańców oczywiście również ekonomiczne też jest ważny, ale zdrowie fajnie, że wybrzmiało wypowiedzi pani redaktor, ponieważ środki mamy sytuację taką że, że w tym momencie obecnie już ponad połowa ludności świata mieszka w miastach organizacja narodów Zjednoczonych szacuje, że w 2050 roku 34 populacji światowej będzie mieszkać w miastach niestety wśród tych 3413 również sejmowym krajach rozwijających się to są osoby mieszkające w tzw. slamsach, czyli najgorszych warunkach bytowych, które są w mieście w zasadzie możliwe jest ogromne wyzwania dla dla całego świata dla wszystkich społeczeństw dla wszystkich krajów, żeby tym ludziom, którzy mieszkają w miastach, które są zatłoczone, które są zanieczyszczone, gdzie powietrze jest brudna, gdzie coraz częściej występują problemy z wodą, gdzie są problemy z produkcją i zaopatrzenie żywność i gdzie są problemy z przestrzenią i mądrym użytkowaniem tej przestrzeni, żeby żyło się w tych miastach, dobrze więc podsumowując tę definicję jak my sobie wyobrażamy Eco miasto to jest taki dobrze sprawnie funkcjonujący mechanizm syna ulubionymi wszystkimi częściami, o których pani Urszula wspomniała, które zapewnia ludziom dobry poziom życia w mieście, a jednocześnie przy zapewnieniu tego dobrego poziomu priorytetem właśnie pozostaje zdrowia, bo w miastach chcemy czuć się dobrze chcemy oddychać czystym powietrzem chcemy mieć możliwość dotarcia do różnych miejsc na czas to jest koncepcja miasta 15 minutowego wspomnianego przez inne mają przedłużenia chcemy żeby, żeby miasto nie było miejsca, w którym od tego chcemy uciec zauważa już od zasady wielu lat mniej więcej 2 ostatnich dziesięcioleci proces się nasili, że dużo osób przeprowadza się poza miasto jest tzw. urbanizacja i po to, żeby właśnie uniknąć negatywnych konsekwencji mieszkania w mieście ludzie wyprowadzają się z miasta, żeby oddychać lepszym powietrzem, żeby mieć dostęp do zieleni, żeby to życie w mieście nie było katorgą ażeby mogli jedynie dojeżdżać do niego najpotrzebniejszych celach chodzi o to, żeby to miasto funkcjonowało w taki sposób, żebyśmy musieli się z niego wyprowadzać, żeby żyło się w nim wszystkim dobrze, a teraz jak trudno jest to temat w praktyce i że takiej praktycznej realizacji, bo to pierwsze pomysły dotyczące miast sięgają już z tego co ustaliłam roku 1975, kiedy powstała organizacja o nazwie Urban i koledzy i to już jest dość dawno w związku z tym czym dziś na świecie oprócz tego, że mamy już definicję wiemy jak takie miasto powinno wyglądać, jakie założenia realizować czy myśmy się doczekali takiego miasta, chociaż 1 no powiedziałabym, że nie ma miasta idealnego, ale jest wiele miast, które do tego dążą na różne sposoby dość wysoko np. jest to oceniane Amsterdam, który w ubiegłym roku przyjął nową strategię zrównoważonego rozwoju oparty oparty na tzw. ekonomii obwarzanka po angielsku to jest ona ekonomii, więc nie uważa Marek pączek po pączki, gdzie indziej też muzykę takich dziur, ale nie będę już to jest wchodzić w te teoria ta ekonomia obwarzanka zakłada dążenie do radzenia sobie z zadaniami ekologicznymi społecznymi ekonomicznymi w sposób taki spójnej kompleksowej zwykle podchodzimy do tych problemów w sposób fragmentaryczny ATA koncepcja we wszystkich obszarach funkcjonowania bierze pod bardziej uwagę z 1 strony jako podstawę potrzeby ludzi, a z drugiej strony jako górną granicę możliwości środowiska ma zapewnić jednocześnie komfortowe i zdrowe życie, a z drugiej zadbać, żebyśmy przy tym nie powodowani zniszczeń środowiska jest podobne też do dostać się koncepcji dobrostanu, który akurat też zakłada, że jest sfery ekologicznych socjalnych nie można praktycznie rozliczone tworzą jednolite ramy powinny tworzyć jednolite ramy naszego funkcjonowania, ale wracając do Amsterdamu miasto ma strategię na świat wdrażania gospodarki cyrkularnej w ramach, której produkty wytwarzane zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej mają być bardziej dostępne dla mieszkańców jest miasto ma np. ty zapewni się taką infrastrukturę jak krwi i Platformy wymiany sklepy z używanymi rzeczami takie rynki online serwisy naprawcze tego typu rozwiązania i celem licznych zmniejszenie zużycia nowych surowców o połowę do 2000 trzydziestego roku całkowite przestawienie się na obieg zamknięty 2000 pięćdziesiątego jednocześnie oczywiście wszyscy pewnie dowiemy się zaś w Amsterdamie rower jest głównym ośrodkiem sportu, że rozwija się tam elektromobilności mają tam już kilkaset punktów ładowania w całym mieście jednocześnie mieszkańcy instalują na dachach panele słoneczne uprawiają żywności kupują też lokalnych rolników itd. itd. w różnych obszarach Amsterdam właśnie dość, że do tej równowagi i do tego życia zgodnego z ramami 1 strony potrzeb ludzi, a z drugiej potrzeb czy możliwości środowiskowych pani Urszula, gdybyśmy tak miały w skali od 1 do 10 powiedzieć, jakim etapie jest Amsterdam w dążeniu do tego ideału to jak pani Więcek nie wiem trudno było ocenić, bo nie chciał, aby mówić że, że mają np. 7 czy 8 być może tak jak mówiłem ta definicja będzie się jeszcze w czasie modyfikować zmieniać i zawsze będzie jeszcze coś do zrobienia, ale niewątpliwie sądowy ktoś wysoko to jest wysoko jest też Kopenhaga, która przyjęła sobie w ogóle cel neutralności klimatycznej 20002005. roku i też więcej ludzi też tam mieści się rowerem samochodem tylko 29% gospodarstw domowych czy rodzic ma samochody ja też coraz więcej powierzchni dyskowych przeznacza się dla ruchu rowerowego i nawet członkowie parlamentu codziennie jeżdżę do pracy na rowerze stek to jest bardzo ważne, bo przykład ty powinien zawsze iść też od osób decyzyjnych rządzących, bo nasze bardzo chciałabym, żeby nasi politycy lokalni krajowy też przy podejmowaniu takie wysłaniem, ale w Kopenhadze też je można jeść organiczne jedzenie na każdym roku, bo jeszcze wejście 42% sprzedawanej żywności i prawie 90 pracy podawanej w instytucjach publicznych jest organiczna woda w porcie kanałach jestem wystarczająco czysta by w niej pływać się mieście oczywiście pełne zieleni powstają zielone dachy tak dalej no można by jeszcze 1 Sztokholm, a Singapur sięga też Kinga pór Zurych parkowe Szafran ślisko, ale w tej tam to są wszystko miasta w jaki sposób dążące do tego bardziej ekologicznego trybu życia na pewno w każdym z nich znajdziemy jakieś słabe strony i wiele rzeczy do naprawienia, ale ważne, że stawiają sobie te cele tak samo jak jest bardzo wiele miast, które stawiają cele np. ograniczenia tego ruchu samochodowego bardzo wiele miast europejskich, które ostatnio tworzy Tella emisji Zając u nas to są strefy czystego transportu i po prostu tego typu dążenia są pewnym procesem jak chciał tutaj uzupełnić też o o to, żebyśmy spojrzeli właśnie tylko na te przykłady europejski oczywiście Kopenhaga jest uznawana już byśmy tak dosyć od dłuższego czasu za dosyć szeroko zatem zieloną stolicę Europy faktycznie tutaj bardzo ważna jest zaangażowanie również lokalnych polityków promowanie idei tego zielonego miasta i bycia łące jest zieloną stolicą Europy jak najbardziej tutaj miasta skandynawskie, o których pani wspomniała też czy Helsinki czym tam czysto konwencji, ale możemy spojrzeć na miasto jak Kurytyba, które położone jest w Brazylii i uznawane jest z kolei za zieloną stolicę Brazylii, które wynik 70% od przetwarza swoje odpady na energię albo na inne produkty wielokrotnego użytku i też temu dużej mierze jest miastem zielonym przyjaznym środowisku przez szefową ładowane są przebudowywane są systemy transportu publicznego właśnie o to, żeby mieszkańcy nie musieli korzystać ze swoich samochodów i żeby ten transport też były przyjazne zrównoważonej niskoemisyjnej zdrowe, jeżeli chodzi o Singapur wspomniany przez panią redaktor to to oczywiście jest to też dobry przykład, bo jest najbardziej zielone miasto w całej Azji, a które też wyznacza jakiś sposób te proekologiczne trendy, a dotyczący zarówno transportu publicznego właśnie do przetwarzania odpadów i Annę walki z zanieczyszczeniem powietrza jak i zgody jak najbardziej z tym, że nie ma miasta modelowego sama miałam przyjemność w Amsterdamie mieszkać przez jakiś czas czasach studenckich, a więc mogłam poznać zarówno te dobre strony miasta była już jedno parlament parę dobrych lat temu, ale też pamiętam kwestia np. radzenia sobie z odpadami, która nie była do końca jeszcze w tamtym czasie kilkanaście lat temu i dobrze rozwiązana zauważam coś takiego to jest bardzo pozytywny trans, że miasto zaczynają ze sobą rywalizować, jeżeli chodzi o to miano najbardziej proekologicznego miasta możemy tutaj zaraz będzie dyskusja na temat tego czy być Eko jest modna czy płoty to jest tylko moda to jest bardzo przemyślana strategia, która ma prowadzić do tego, żeby nam się po prostu lepiej żyło, ale myślę, że to pozytywny trans, że miasta ze sobą w jaki sposób współ rywalizują o ogłaszanych jest bardzo dużo konkursów zarówno w skali europejskiej jak nawet w Polsce właśnie na Eko miasta ma dobre przykłady na dobre praktyki co ma na celu nie tylko o to, żeby pochwalić się przed przyjezdnymi przed turystami przed mieszkańcami tym w jaki sposób w mieście, który mieści się najlepiej, ale to nas też na celu to, żeby zainspirować innych włodarzy miast inne samorządy i wymienić dobre praktyki, a ich, żeby dążyć do tego by po prostu było, jakby bardziej powszechna są różne organizacje zrzeszające miasta są tak jak wspomniałam różnego rodzaju inicjatywy projekty czy konkursy, które miasta zrzeszają i zachęcają do tego, żeby ta proekologiczne rozwiązania w miastach wprowadzać one wydają się nam często związane z dużymi kosztami, ale paradoksalnie mogą sprawiać, że w tym, że w mieście, żeby koszty ponoszone przez miasta będą malały, a i chciałbym zwrócić uwagę tutaj bardzo ważną rzecz jest bardzo ważne zagadnienia, które często zapominamy, a w momencie, kiedy rozmawiamy o kosztach inwestycji w mieście, a to rozmowa dotycząca kosztów inwestycji czas ograniczona jest jedynie do ME takich umów z lig do kosztów, które trzeba ponieść w związku ze np. z budową transportu publicznego niskoemisyjnego natomiast zapominamy o bardzo ważnych czynników, którym są koszty zdrowotne to znaczy, żyjąc w miastach jako mieszkańcy ponosimy koszty zdrowotne zanieczyszczeń brudnego powietrza stania w korkach stresu, a i to są różne czynniki czy wysokości, które powinniśmy zawsze uwzględnić takiej kalkulacji, ponieważ tutaj też musiały wejść głębiej samo zagadnienie kosztów zdrowotnych, które jako organizacja zajmujemy często czas też komunikujemy okazujemy takie koszty, ale chodzi o to, że utrata zdrowia czy podleganie wysokiemu stresowi też nas kosztuje kosztuje nas w skali społeczeństwa, a koszty hospitalizacji koszty utraconej obniżonej produktywności ludzie, którzy żyją w miastach zanieczyszczonych zatłoczonych o wysokim wskaźniku hałasu po prostu można to starcie mówisz ująć w prosty sposób, że pracują gorzej czują się gorzej częściej chorują i szybciej umierają my zajmowaliśmy się zajmujemy się cały czas kwestia zanieczyszczeń powietrza również w miastach nawet pomiędzy polskimi miastami można zauważyć żal jest różnica średniej długości życia, a jeżeli chodzi, jeżeli bierzemy pod uwagę czynnik jakości powietrza, a w zależności od miejsca od miasta, którym ludzie przebywają można powiedzieć, że np. tyle tyle miesięcy w skali życia mają one odebranych przez to, że oddychają swoim mieście zanieczyszczonym powietrzem, a tutaj oczywiście podczas audycji nie mamy czasu, żeby przeanalizować wszystkie przykłady każdy ten czynnik zdrowotny, ale bardzo ważny pamiętajmy o kosztach zdrowotnych i o tym, że to też jest coś co powinno być uwzględnione w każdej strategii pewne czy rozbudowy miasta przebudowy wdrażania tych ekologicznych rozwiązań do tych kosztów wrócę za chwilę natomiast chciałabym jeszcze zadać jedno pytanie wcześniej pytanie o pandemię, która właściwie pada z większości programów w tej chwili jej wpływ na nasze zachowania to znaczy czy na sytuację związaną z lockdownem właściwie światowym międzynarodowym nie przysłużyła się pozytywnie tym ideom miast ekologicznych właściwie tych miast 15 minutowych ze względu na to żeśmy sobie wszyscy globalni świadomi, że te ogromne łańcuch dostaw, które są logistycznym wyzwaniem, ale są też szkodliwe dla środowiska nie są też z ryzykiem ogromnym dla nas dla nas dostawców dla nas konsumentów, więc tutaj pani pytanie o wpływ pandemii czy badania czy można powiedzieć, że pandemia pozytywnie zmotywowała nas właśnie do zmian i skrócenia łańcuchów dostaw chociażby to oczywiście jeden z jeden z przykładów tak w sektorze importu eksportu, ale też różnych innych usług, które chcielibyśmy mieć bliżej domu nie dalej to jest kwestia, którą będzie jeszcze oceniać czy tak, ale na pewno można powiedzieć, że po pierwsze, wiele samorządów bardzo wyraźnie dostrzegło to, że potrzebny jest zwiększenie przestrzeni dla ruchu pieszego rowerowego wiele miast na świecie ich w Polsce też miasta niektóre dostrzegły to, że warto powiększać strefę pierwsze poszerzać chodniki tworzyć nowe ścieżki rowerowe czy też nawet ty tymczasową zmieniać się drogi ciałem ścieżki rowerowe wiele miast poszło w tym kierunku myślę, że to będzie jeden z tych trwalszych trendów mam taką nadzieję w każdym razie kwestia przejścia do tego miasta piętnastą pewnego przysłowiowego będzie trochę trudniejsza, bo ona wymaga też znacznie głębszych zmian w planowaniu przestrzennym te, które u nas w Polsce jest odrębnym bardzo trudnym tematem mamy z tym duże kłopoty i od lat nie panujemy nad tym co się dzieje w obszarze planowania przestrzennego miasta tam się rozpędzają nie towarzyszy temu rozbudowa infrastruktury zresztą ma ona pewne ograniczenia, bo jak tak miasto się bez ograniczeń rozszerza NATO niemożna bez końca dobudowywać nowych linii tramwajowych nowej nowej infrastruktury to po prostu dla samego miasta robi się zbyt kosztowne w związku z tym musimy szukać jakiś się innych rozwiązań na bardzo bardziej podstawowym poziomie w jaki sposób zapanować nad tym planowaniem w jaki sposób mieszać funkcję w miastach takie, żeby miasta stawały się bardziej policjant ręczne czy gdzie miały wiele takich punktów centralnych wiele też miejsc, gdzie możemy w pobliżu właśnie znaleźć te wypoczynek i prace i wszystkie potrzebne usługi opiekę lekarską, żeby to, jakby pozwalało nam na tworzenie takich też lokalnych społeczności, które zazwyczaj lepiej mniej anonimowa też funkcjonują protest ze względów społecznych też jest istotne przez lata będziemy oceniać, które pozytywnych trendów nam pozostaną, na które które jakości zostały zmodyfikowane, bo znikną po pierwsze, tak każdy kryzys stwarza nam możliwość zmiany i w tym kontekście patrzymy na pandemię jako organizacja zajmująca się pracująca nad zagadnieniami zdrowia publicznego oczywiście jesteśmy bardzo dalecy od tego, żeby powiedzieć, że pandemia ma dobre strony, które tutaj w jaki sposób, ponieważ była generacja na początku pandemii, które dominują Rze, że faktycznie było np. kalkulacje robione pt. a spadło zanieczyszczenia o załóżmy 3040% jakimś mieście, a to znaczy inne, dokonując kalkulacji, że dla innych osób mniej umrze z powodu zanieczyszczeń powietrza pandemia spowodowała na 1 zgonów absolutnie odrzekł czujemy się tego nie chcemy w ten sposób do tematu podchodzić, ponieważ pandemia bezwzględnie jest tym zdarzeniem, a które ma bardzo wiele negatywnych konsekwencji, a ja bym patrzyła na to w ten sposób, że ona może nam wskazać czy ten kryzys, który teraz mamy może nam po prostu wskazać lepszy kierunek, a lepszy kierunek do tego, żeby faktycznie wdrażać zmiany, żeby się zastanowić nad tym jak chcemy, żeby te miasta przyszłości wyglądały ważną rzeczą jest to, że już teraz urbaniści czym pan ekonomiści zwracają uwagę na to, że kształt miast może się bezpowrotnie zmienić to nie dotyczy tylko tylko transportu czy usług, ale dotyczy tego, że właśnie ludzie będą się wyprowadzać poza miasto, żeby uniknąć takich sytuacji, abym stłuczenia bycia dużym tłumie w przyszłości bardziej będą oceniali swoją prywatną przestrzeń po drugie, o czym wspomniała pani już na torze jest wręcz unikania transportu zbiorowego i potem wielu latach wysiłków organizacji samorządu, żeby zapewnić dobrze funkcjonujący sprawny transport publiczny nagle wszyscy chcą jeździć samochodami, bo obawiają się zarażenia nie obawiają się infekcji wirusów również oprócz samego koronawirusa, więc twierdzą, że są bardziej bezpiecznie w swoim własnym samochodzie, ale też ogromne zmiany czekają kwestiach centrów miast i centrów biznesowych, dlatego że bardzo wiele firm już w tym momencie ogłosiło, że tak naprawdę to oni w 100% nie wrócą do pracy stacjonarnej, a ta przestrzeń biurowa te biura, które zajmują bardzo wielu miastach no dominującą wręcz część powierzchni użytkowych ona zaczyna się zmieniać znaczy miasta będą w jaki sposób przebudowywana, a ludzie będą przynajmniej lekkim stopniu nie wiadomo czy zawsze tak w ciągu najbliższych lat pracować zdalnie, więc to są te zmiany, które mogą być nieodwracalna, a i, który musimy świadomie przy dalszym Anne sprzedaż planowaniu i tutaj ogromne ogromne znaczenie oczywiście ma praca uświadamiania Umer i docieranie do mieszkańców przez samorządy bardzo ważnym tematem, którego jeszcze nie ruszyły nie poruszyły szmaty rozmawia jest kwestia partycypacji społecznej znaczy zmianę koncepcji nawet przedstawionej przez światową organizację zdrowia tzw. albo House, czyli tego miasta czy zdrowia związanego z mieszkaniec miasta jest właśnie to, żeby to mieszkańcy też mogli być zaangażowani w proces decydowania o tym jak co, żeby miasto wyglądało nie tylko władze samorządowe, czyli wszelkiego rodzaju konsultacje społeczne budżet obywatelski to są narzędzia, które pozwalają mieszkańcom wypowiedzieć się a czego tak naprawdę oni chcą, bo zobaczmy, że zdarza się także często osoby starsze osoby wykluczone w jaki sposób społecznie ekonomicznie będą można powiedzieć, że nie mają prawa głosu przykładem takiego takiej nierównowagi w możliwości wypowiadania swojego zdania jest chociażby bardzo silne przynajmniej w Polsce w wielu miastach LOK i samochodowe to znaczy to są osoby, które korzystają z samochodów, które chcą parkować miasta, które chcą się poruszać tylko samochodami zawsze przyspieszy nigdy nie mają czasu, żeby skorzystać z transportu publicznego w ogóle są strasznie zajęci muszą posiadać 3 samochody i to są sytuacje, w których chociażby piesi, którzy no też chcą korzystać z miasta na takich samych zasadach tak, ponieważ miasto powinno być dostępne dla wszystkich, a nie powinno być sytuacji, w której, a piesi rowerzyści są dziś marginalizowani są sytuacje, których piesi czy inne grupy mają możliwość wypowiedzenia się mają możliwość decydowania bardzo często dziś tak, że podczas głosowania na budżet obywatelski mieszkańcy mówią nie my nie chcemy kolejnego parkingu nie chcemy tu Annę kolejnej linii, a na drogi, a dzienniczki tylko chcemy, żeby tutaj powstał park czy chcemy, żeby powstał park lat, czyli zamieniona przestrzeń parkingowa na malutkie parki na przestrzenie zielone, które znajdują się często właśnie na osiedlach blokowych zamiast parkingu, więc to jest bardzo ważny głos bardzo ważny proces nie zapominajmy o partycypacji, bo to ludzie żyją w tych miastach oni znają potrzeby tego miasta tak naprawdę najlepiej nawet najlepsi włodarze często nie zdają sobie sprawę ze wszystkich problemów, a w momencie, kiedy mamy możliwość opowiedzenia się przez mieszkańców oni nam wskażą kierunki, których też chcą, żeby miasto rozwijało, więc wrócę teraz do tematu finansów czy z bilansu zysków strat, bo sny brzmi to wszystko bardzo pięknie i bardzo nęcąca i tak z perspektywy kogoś, kto żyje w mieście mówią ceny optymistycznie, ale pytanie na ile prawdopodobne jest to, uwzględniając oczywiście koszty te które, które samorządy rząd musiałby ponieść ciem wdrażając, realizując wszystkie te idee inspiracja realizowane w Amsterdamie Kopenhadze czy Singapurze czy gdziekolwiek indziej czy polskie miasta polskie samorządy i Polski rząd stać na to, żeby zamienić przynajmniej część tych najbardziej zanieczyszczonych chociażby miast na Eko miasta oczywiście zostać to znaczy biorąc pod uwagę wszystkie koszty i to co powiedział wcześniej, czyli uznania kosztu zdrowotna jak to nie powinna być tam, gdzie to jest kwestia dyskusji, ponieważ mówimy tutaj bezwzględnie inwestycja koszta, które trzeba ponieść danym momencie, ale może bowiem inaczej może nie oczywiście zostać, ale musi być stać, dlatego że zagrożenia związane chociażby z nasilającą się zmianom klimatu czy rosnące zanieczyszczenie powietrza miasta wymuszają na nas pewna zachowania i chociażby kwestia inwestycji tereny Zielona, a chociażby ograniczanie transportu indywidualnego emisji transportowych miasta już konieczność to już nie jest kwestia tego czy uważamy, że to będzie dobra zła, że będą podzielone zdania nie, jeżeli mamy wielotygodniowe wielomiesięczne falę upałów wreszcie będą nasilać w miastach zwłaszcza, bo istnieje zjawisko miejskiej wyspy ciepła to znaczy, że w mieście zawsze jest jeszcze cieplej niż na terenach okalających miasto, a jeżeli temperatury wynoszą 40 parę stopni i nie ma gdzie schronić w cieniu to ludzie po prostu chorują umierają w skali UE, bo coraz większej, a więc chociażby biorąc pod uwagę te działania, aby tak adaptacyjne zmiany klimatu UE musi być nas na to stać, bo inaczej po prostu będzie ogromna o jak będą ogromne koszty utraty zdrowia życia przez dzieci, więc trzeba szukać tych rozwiązań, a trzeba budować strategie tak, żeby brać pod uwagę te rozwiązania proekologiczne i no patrząc na krótko krótkoterminową kalkulację kosztów oczywiście może wydawać, że dobrze mamy jakiś fragment terenu na to zróbmy tutaj kolejny parking, za które będą wpływać do budżetu miasta, jakie środki, bo mieszkańcy będą na nim parkować, a jeżeli zrobimy park czy park LED, a czy jakąś przestrzeń Zielona no przecież mnie co nie przyniesie krótkoterminowo żadnego zysku, ale musimy patrzeć bardziej długoterminowo to znaczy, że im życia przyjaznym mieście czy przyjazne miasta również będą sprawiały, że mieszkańcy będą się do nich chętni wprowadzać od miasta nie będą się ruch wyróżniać i że ludzie nie będą z nich uciekać, więc trzeba na to spojrzeć jak w takiej szerokiej perspektywie i długim okresie czasowym, jeżeli na to spojrzymy w ten sposób to te inwestycje muszą być przeprowadzane oczywiście nie wszystkie naraz bo, choć to jest właśnie kwestie są wykonalność takich cech takich procesów działań a jaki właśnie kosztów, które trzeba ponieść nas nie to powinno być dobrze zaplanowana strategia rozłożone na lata dziesięciolecia to jest też to, o czym wspomniała pani Urszula to znaczy, że bardzo wielu miastach po prostu istnieje kwestia mądrego dobrego planowania przestrzennego gospodarki przestrzennej, a przede wszystkim uwzględniającej kolejne lata dziesięciolecia powinniśmy również czerpać tych dobrych przykładów z zagranicy, a ja nie twierdzę zawsze wszystko co zagraniczne to jest zawsze lepsza absolutnie nie, bo mamy dobre złe przykłady, a natomiast powinniśmy po prostu Ewy, że samorządy powinny czy również powinien czerpać dobrych przykładów i wdrażać jak najszybciej dla zdrowia życia nas wszystkich tutaj czekałem zagadnienia jest również ciąża Polska, starając się on pieniądze z funduszu odbudowy po pandemicznym już pandemia spowalnia niczego funduszu odbudowy musi mieć również musi zapewnić, że wszelkie inwestycje, które będą dokonywane w ramach wydatkowania środków będą zgodne ze zrównoważonym rozwojem i zasadach europejskiego zielonego ładu, więc chociażby tutaj trzeba zapewnić, że wszelkie nowe inwestycyjne będą obciążały mieszkańców dodatkowymi kosztami zdrowotnymi nie będą sprawiały, że miasto będą mniej tylko ekologiczne tylko właśnie, że będą dążyły do tego modelu jak najbardziej zrównoważonego samowystarczalne ego i zapewniającego mieszkańcom dobrobyt i zdrowie w dużym skrócie im więcej wydamy na innowacje takie proekologiczne rozwiązania w miastach oczywiście rozsądnie zaplanowanej wprowadzona tym mniejsze koszty zdrowotne to niesiemy w niedalekiej przyszłości dobrze rozumiała nie taki to nam się płaci nam się płaci nam, jeżeli mogę dodać jeszcze to oczywiście pełna zgoda i podkreślę tutaj jeszcze raz się właśnie teraz są podejmowane decyzje o tym na co przeznaczy środki unijne w ramach kolejnego okresu finansowania i też środki, które mają służyć Unii Europejskiej na odbudowę po pandemii wasz sygnowane też pożyczony na koszt przyszłych pokoleń po raz pierwszy przez Unię europejską dlatego tutaj kluczowe jest zadbanie, żeby tak naprawdę żadne z tych środków nie służyły niewłaściwym celu, żeby wszystkie służyły temu, żebyśmy zbliżali się do tego ideału, bo miast zeroemisyjnych czy w ogóle gospodarki zeroemisyjnej neutralnej klimatycznie nie szkodzących środowisku, a jednocześnie najbardziej przyjaznej dla ludzi teść ważne jest zadbanie, żeby znaczną część środków trafiła jednak poziom lokalny zawsze jest taka pokusa, żeby robić wielkie projekty infrastrukturalne ogólnonarodowe zapomina się o tym, że kluczem często chcą tysiące setki tysięcy takich mikro projektów mikro działań, które dobrze kompleksowo zaplanowany powinny stanowić taką mozaikę stopniowo wprowadzającą potrzebne nam zmiany i też czy taktycznie do tego, że jeżeli miasta będą częściami będziemy zdrowsi, więc mniej będziemy też wydawać się na leczenie dodam, że jeżeli np. oczekujemy domy i skutecznie zmniejszymy zapotrzebowanie na ciepło łatwiej nam będzie przystawić od razu na odnawialne źródła energii z drugiej strony, jeżeli przy tym otrzymamy wsparcie na przeprowadzenie tych inwestycji, jeżeli będzie ona prawidłowo przeprowadzone to koszty ogrzewania powinienem gwałtownie spaść i tutaj mamy kolejne oszczędności tak samo, jeżeli zrezygnujemy z posiadaniem samochodu będziemy korzystać innych tańszych środków transportu, bo nie będziemy oni ponosić kosztów w garażu wania kosztów przeglądów kosztów benzyny różnych innych opłat związanych z samochodem to bez będziemy częściej korzystać z naszych dróg z roweru np. ministra sportu publicznego dodaje nam kolejne oszczędności, a także może nam dać poprawę zdrowia dzięki większej aktywności fizycznej upomnieć państwo jest ich budżetami miast historia jest sama, bo jeżeli miasta właściwie inżynier, czując w dłuższej perspektywie mogą zmniejszyć ten świat zapotrzebowanie na zakup energii, a koszty oszczędzone w ten sposób przeznaczyć na inne cele np. na edukację czy na służbę zdrowia, która jak mieszkańcy będą droższe to będzie też nieco mniej obciążonej będzie mogła objęci lepszą opieką wszystko jakby się ze sobą ja tutaj bardzo chciałam jeszcze podkreślić te kwestie aktywności fizycznej faktycznie jest bardzo ważna rzecz i o tym również mówi się koncepcji tego Eko miasta miasta przyszłości, dlatego że my spędzamy tak dużo czasu pozycji siedzącej zarówno przy biurku w biurze często w domu, jakim samochodzie, że doszło do tego, że po prostu mamy największą aktywność fizyczną niektórzy mają w obrębie swojego mieszkania w zasadzie z niego nie wychodząc przed często zjeżdżają windą chodzą samochodu i nie podejmują żadnego rodzaju aktywności fizycznej i to począwszy od małych dzieci już, które w zasadzie kiedyś mnie Bóg prowadzono badania, bo w Polsce tylko za granicą musiałem sobie przypomnieć szczegóły natomiast wniosek, który z nich płyną był taki, że dzieci największą aktywność fizyczną podejmują inne w sali w przedszkolu, a w zasadzie nie nie spacerują poruszają się już od najwcześniejszych lat życia my mają problemy z nadwagą mają problemy z układem ruchu, który nie jest zimnym wystarczająco Luba wy aktualizowany, a ludzie chorują na tzw. choroby cywilizacyjne, czyli choroby, która wiążą się właśnie z niską aktywnością fizyczną ze złą dietą to jest bardzo wysokim poziomem stresu, a i to wszystko również ma ogromne znaczenia w Eko mieście czy zdrowym mieście chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby zamiast używać, mimo że zamiast jeździć samochodem powinni albo spacerować albo przemieszczać się rowerami to jest nie tylko koszt w postaci obniżenia swojego śladu węglowego, czyli wpływania na podwyższenie emisji Annę zanieczyszczeń, ale także bezpośrednio skutkują poprawą zdrowia innym poprawą funkcjonowania układu krążenia, a tak naprawdę droga całego organizmu to też jest bardzo ważna jest 1 w zasadzie z postulatów podkreślany przez światową organizację zdrowia, żeby zachęcać ludzi do podejmowania aktywności fizycznej miastach, a jak wiadomo będą ciemne bardziej Francji mieszkańcy, żeby taka aktywność fizyczną podejmować w momencie, kiedy nie będą musieli spacerować wzdłuż zanieczyszczonej zakorkowanej ulicy, ale będą mogli przejść do pracy, a czy na zakupy i przestrzenią zieloną przez park parki czy Annę po prostu zamkniętymi dla ruchu samochodowego ulicami cie czy szerokimi chodnikami, więc to jest bardzo ważne nie zapominajmy o aspekt pani Moniko czy są jakieś pułapki los całej tej idei budowania Eko miast czy jedno takich pułapek jest kwestia równości i w ogóle nierówności społecznych zdrowotnych ekonomicznych, które wymagają tego, żeby te grupy najbardziej wykluczone w miastach one w zasadzie w każdym mieście istnieją na to tak jak wspomniał na początku tej rozmowy, a w krajach rozwijających się 13 mieszkańców dużych miast są mieszkańcy tzw. slamsów bardzo ważne jest to, żeby tych grupach nie zapominać, żeby włączać pewne grupy również to aktywnie to życia w mieście taką łatką właśnie może być to, że tak jak również wspominałam ca te działania proekologiczne dają się modna, a żeby tworzyć takich zamkniętych enklaw tam właśnie zielonych radny z drogimi restauracjami, a z, jakby oddzielną tkanką miejską, a tylko, żeby to były faktycznie kwartały czy części miasta czyta małe centra miast miast policjant ręcznych już wspomnianych w trakcie naszych naszej rozmowy członek dostępne dla każdego bardzo ciekawą te przykładach, które nie powiedziałyśmy jeszcze do tej pory są Super bloki Barcelonie, ale są kwartały zbudowane z 9 takich kwadratów części Anny miast, które w środku są zamknięte dla ruchu samochodowego możliwe skoro piesze rowerowe, a automatycznie mieszkańcy mogą przekształcać te przestrzenie przyjazne sobie właśnie na na przestrzeni mogą spacerować mogą powstawać jakieś możliwości uprawiania sportu na zewnątrz, gdzie ludzie mają ze sobą kontakt jest myślę, że pułapką jest to, żeby jeszcze bardziej popularyzować miast trzeba po prostu stworzyć ja dostępne bezpieczne i przyjazne tak naprawdę dla wszystkich, ale myślę, że wszystko, jeżeli zostanie źle zorganizowane może powodować konsekwencje tutaj moglibyśmy przeprowadzić na ten temat kosz po analizę wszystkich wszystkich działań trzeba zrobić z głową to, o czym wspomniałam, czyli angażować też ludzi nie mogą być decyzja odgórna, które później są innym z dotacji z mieszkańcami żona, a więc no chociażby zamknięcia wjazdu dla samochodów tak, a do centrów miast no oczywiście postulujemy to też do tego dążymy, ale jeżeli się stanie nagle w ciągu 1 chwili w mieście to na to by też może być problem, bo wszystko musi być proces musi jednak również akceptacja społeczna tego procesu, a przy wysokiej świadomości mieszkańców działania edukacyjne są bardzo ważna bardzo wiele rzeczy może źle oczywiście przede wszystkim ludzie mogą się też gotować mogą zrozumieć kraj może się wydawać, że teoretycznie dla nich wygodniejsze jest właśnie to, żeby dojechać samochodem tym samochodem stanąć stawu ani wykorzystać dobrodziejstw miasta, które naruszą to będzie wpływało na dobrobyt, a najlepsze zdrowie, więc no to jest proces, któremu trzeba bardzo uważnie, jakie kroki tutaj przychodzić i te działania przyprowadzać no dobrze to teraz jeszcze puentując kończąc już miejmy nadzieję inspirująca dla słuchaczy czy my w Polsce mamy już jakieś przykłady działań podejmowanych przez miasta przez samorządy czy też wyżej przez rządy przez rząd, które zwiastowały, gdy powstanie pierwszych takich Eko miast czy w ogóle Eko inicjatyw miejskich, które można by z kolei uznać właśnie za pierwszy krok na drodze do tutaj dziesięciopunktowej powiedzmy w skali 1 miasta przyjaznego środowisku oczywiście, że mamy myślę, że mamy sporo przykładów miast, chociaż są to głównie większe miasta co jednak widzimy, że tutaj mamy np. Jaworzno nie jest większym miastem trafiła do grupy nominowanych do nagrody Urban rock 6 i łączy to 8 wyróżnienie za działania wzmacniające bezpieczeństwo na miejskich drogach i miasto tam ogranicza prędkości zwiększa liczbę pasażerów transportu publicznego włącza też mieszkańców do projektowania ulice czy przemodelowania ulicy co jest zgodne z tą ideą, której wspomniała wcześniej pani Weronika bardzo ważną te współpracy z mieszkańcami Warszawa też jest oceniana np. w systemie, bo byli i indeksy też za to, że ma dość dobrze rozwinięty system transportu publicznego wprowadza te rowery hulajnogi i inne rozwiązania, chociaż oczywiście jesteśmy dalej być może niż te miasta, o których mówiliśmy na początku rozmowy to mamy przykłady Gdynia też przeciera szlaki jakiś tam rozwiązań typu smart City Gdańsk też te wprowadza rozwiązania w zakresie transportu publicznego, które są korzystne Wrocław można tutaj wymienić też się w trakcie pandemii powiększył ser pierwszą poszerzał, choć chodniki kilkunastu miejscach wprowadził nowe strefy tempo 30 taki efekt jeśli się, gdzie akcie prędkości jazdy jest ograniczona do 30 km na godzinę tworzone są parki kieszonkowe wielu miastach re Pa we Wrocławiu Łodzi Poznań też podjął pracę nad pakietem mobilności poszerza chodniki i wprowadza nowe ciągi rowerowe te mamy pomysły właśnie takie jak pilotaże ulic szkolnej to jest takie bardzo ciekawe rozwiązanie, gdzie zamyka się ulice przy szkole na jakieś 3045 minut w godzinnej największego szczytu dowozów dzieci do szkoły po to, że właśnie ryzyko zredukować liczbę podjeżdżający pod szkołę samochodów i zwiększyć bezpieczeństwo dzieci, które docierają innymi sposobami do tej szkoły pierwsza te lub na rowerze co ma służyć zmianie proporcji 1 kosić właśnie ruchu pieszego rowerowego w Krakowie też w trakcie lockdownu wprowadzono takie zmiany nowe strefy zamieszkania też przenoszenie parkowania z chodników na jest, żeby mieszkańcy odbiła się z tego chodnika korzystać wracając do Wrocławia, który już mówiłam tam jeszcze warto wskazać, że też rozwija połączenia transportu zbiorowego tak jak większość zresztą tych największych polskich miast ulepsza dostępność pieszą w centrum oraz jak kolej aglomeracyjną stara się spóźnić się sieć tras rowerowych jesteśmy bardzo ważny, bo nie tylko budowa ścieżek tam, gdzie akurat jest remont drogi tylko ETA sieć ścieżek rowerowych musi być na tyle spójna, żeby można było tutaj mieści się rowerem bez problemu poruszać praca jest też pierwszym dużym miastem w Polsce, które wprowadziło możliwość korzystania z komunikacji miejskiej zbira ten zapisywany na karcie płatniczej, więc są różne takie nowinki technologiczne z drugiej strony projekty tak jak ławeczka mieszkańca akcie w ramach programu mieszkańcy mogą zgłaszać własne proponuje propozycje lokalizacji nowych ławek wskazywać miejsca i w tym roku chyba się dzisiaj ma być takich ławek postawiony mieście, więc to są bardzo różne programy i one stanowią taką mozaikę bardziej niż te kompleksowe rozwiązania, do których dążymy na razie przynajmniej, ale na pewno jako mieszkańcy my już teraz możemy się tego domagać, żeby te miasta się w tym kierunku zmieniały tak ja wiem, że to, że to się wszystko pięknie łączy to co pani Weronika powiedziała o partycypacji społecznej i to co pani Urszula przed chwilą, o czym wspomniała pani kończy swoją wypowiedź zachęcamy państwa słuchać do tej aktywności do tego, żeby wyrażać jasno swoje zdanie swoje potrzeby najlepiej, żeby to były pro ekologiczne potrzeby, którym kibicujemy wszystkim tutaj wszystkie 3 bardzo dziękuję ja mam jeszcze taką propozycję dla państwa, żeby może w najbliższych dniach w najbliższy weekend, jeżeli będą państwo mieli, chociaż pół godziny czasu przejście po najbliższej okolicy prymas mieszkacie okazuje się, że bardzo wielu i wiele z nas po prostu nie zna miasta jest na swojej najbliższej okolicy nie zna swoich sąsiadów tak naprawdę żyjemy w miastach nie znając tożsamości tych miast, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby z uwagą i mają też taką wizję jak byśmy chcieli, żeby nasze miasta wyglądały przyjrzeć temu co mamy wokół siebie i może być ten pierwszy krok do tego, żeby te miasta wspólnie z dobrym kierunku zmienia się w pełni popieram bardzo dziękuję za możliwość tej rozmowy dziękuję serdecznie Weronika Michalak Heal Polska i Urszula Stefanowicz Polski klub ekologiczny komisja klimatyczne były dzisiaj 18 klimat zmian podcast ekologiczny Małgorzaty Gut rozmowa z ekspertami praktykami życia Eko nasz Klima potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KLIMAT ZMIAN

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA