REKLAMA

Nowelizacje dotyczące KRS nie odzwierciedlają unijnego prawa i nie muszą być respektowane

Połączenie
Data emisji:
2021-03-02 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1341 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Robert Grzeszczak z katedry prawa europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu słuchaczom skończymy będziemy proszę państwa mówili o Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej, które orzekł dzisiaj, że kolejne nowelizacje ustawy o krajowej radzie sądownictwa mogą naruszać prawo Unii nie w pewnym sensie nie muszą być respektowane, Rozwiń » żeby to wytłumaczyć musimy się cofnąć zdaje się do 2018 roku, kiedy krajowa rada sądownictwa zaczęła powoływać jak rozumiem nie przyznawać rekomendacje sędziom kandydującym do Sądu Najwyższego to wtedy jak rozumiem zaczęły zaczął się pewien proces, który teraz zajmowało się psuła Otóż proces zaczął się wsie szybciej od destrukcji Trybunału Konstytucyjnego, a później Sądu Najwyższego i w efekcie sądownictwa natomiast bezpośrednio mamy wyrok dzisiaj prejudycjalne, a więc jest to odpowiedź Trybunału w Luksemburgu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytanie sądu krajowego w tym wypadku Naczelnego Sądu Administracyjnego polskiego NSA zadał pierwszą turę pytań, a potem dołożył jeszcze związku z dynamizmem można by nazwać się prawodawstwa krajowego drugą turę pytań, a zapytał generalnie o to i jaka sytuacja jak ocenić prawo polskie tak naprawdę jak rozumieć przez owe wybrane przepisy prawa Unii Europejskiej, które wprowadzają standardy dotyczące sądownictwa niezależnego bezstronnego wobec sytuacji, w której 5 kandydatów na sędziów do Sądu Najwyższego w 2018 roku nie przeszło tej procedury w ten sposób, że krajowa rada sądownictwa postanowiła w drodze swoich uchwał nie przedstawić ich prezydentowi do powołania, a jednocześnie powołał prezydent innych kandydatów do Sądu Najwyższego w tym do nowo tworzonych izb, które Izby, które jak wiemy został też uznane w międzyczasie przez Trybunał możliwości za niespełniające zgłasza izba dyscyplinarna wymogów, a elementu nie ma nie posiada tych cech, które mają sądy, czyli proszeni są sądami są czymś ci kandydaci w odwołali się ta piątka do o do NSA, aby ten zbadał procedury teraz NSA, a w sytuacji, jaką ustawodawca przy sprawił, a mianowicie taką, że KRS dana uchwała KRS nie mogą być tak naprawdę zwykłym proces w procesie podana o ocenie sądowej, a więc ta jednostka tych 5 sędziów, którzy zostali powołani do do Sądu Najwyższego mówiąc, żeby to niewolniczy przyciągać już nie chodzą takie szczegóły proceduralne nie mogli rzeczywiście efektywnie odwołać do sądu, aby ten bada przesłanki, dla których kary nie za nie przedstawiła prezydentowi akurat ich, a innych, owszem, przedstawiła, bo prezydent skwapliwie oczywiście skorzysta z okazji powołał określoną grupę sędziów do nowych izb, zapewniając po prostu, że skład Sądu Najwyższego będzie odzwierciedlać pewne pożądane na obraz to tak enigmatycznie cechy, a struktura struktury osobową dla władzy aktualnej władzy i w efekcie tutaj mamy taki stary chwyt by w ogóle władzy generalnie w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, bo w 2018 roku powołani sędziowie, bo byli w jakiś sposób niewygodni no nie znamy właśnie przed dokładnie uzasadnienia, ale widzimy szkolna może to front po co powiedzieć nie byli z tej opcji, którą chciała władza nie dostali się do Sądu Najwyższego zaskarżając do NSA NSA zawiesza postępowanie i pyta Luksemburg oto jak należy rozumieć właściwe tutaj też przepisy prawa Unii Europejskiej w tej sytuacji między czasie ten stary chwyt władzy już sprawdzany wielokrotnie w PE parlament, czyli tak naprawdę parlament jest w rękach władzy wykonawczej, czyli rząd poprzez parlament zmienia kolejną ustawę o krajowej radzie sądownictwa sądownictwa i Neo KRS zrobi to w ten sposób, że zmienia i ustawy o KRS i inne powiązane ustawy w tym m.in. Sądzie Najwyższym wprawo lewo tam były też kwestie, które kontrolował 3 możliwości Unii Europejskiej już po prostu mamy mnóstwo tych regulacji mnóstwo zmian do zmian i to jak Trybunał Konstytucyjny w efekcie się wszyscy gubimy, o której zmianie mówimy, o którym reżimie prawnym w danym dniu, który właściwy był, o której nie i w efekcie pozmieniał znowu ustawy o KRS w związku ze zmianą prawa umorzył to jest też, jakby taki na sposób rozstrzygania spraw kłopotliwych w związku z tą ze zmianami, bo dokonał zmian w ustawie o krajowej rady sądownictwa i powiedział wszystkie postępowania, które dotyczyły się w związku z działaniem poprzedni na karę w poprzednim reżimie prawnym ulegają mocy prawa umorzeniu, a więc także tych 5 sędziów co w efekcie chciał osiągnąć nowością może utrącić możliwość zapytania Luksemburga i odpowiedzi ingerencję Luksemburga tą sprawę, bo powiedział one umorzone, a więc pytanie staje się bezprzedmiotowe, bo już niema tych postępowań odwoławczych, bo przecież zmienić ustawę i wszystko zmieniamy zaczynamy, jakby tabula rasa od nowego to jest stary chwyt bardzo przydatne dla władzy tej lub innej do tego są sądy, żeby tak, żeby się temu nie dać należą się tam nie dać muszą być niezależne niezawisłe czy właściwie, jeżeli byśmy mieli powiedzieć sobie co Trybunał jako jako powiedziałbym narzędzie obrony praworządności w Polsce tutaj proponuje to znaczy no właśnie, bo to, gdzie te Trybunał ten wyrok jest trudny i niestety będzie dużym wyzwanie dla sądów krajowych polskiej przypuszczam ja myślę, że bardzo Lubie czytać na świeżo informacja o wyrokach Trybunału w tych sprawach, bo one są po pierwsze, tak pisane są uniwersalizm ująć, czyli to nie jest przesłanie tylko dla w ogóle NSA w Warszawie tego polskiego NASA czy w ogóle sądów administracyjnych w euro Unii Europejskiej dla wszystkich sądów, a później także organów w ogóle państwowych pól władze publiczne, które stosują prawo, czyli ten wyrok jest uniwersalny w tym swojej wypowiedzi uzasadnia odpowiednie zapytanie konkretne pytania NSA Trybunał luksemburski robił w sposób uniwersalny, aby to było przydatne na przyszłość dla wszystkich podmiotów netto zlote trybuna możliwość no w powiecie przemyskim doszło do złamania wskutek zmian prawa w 2013 roku 2019, bo późniejsze NSA dodał pytania prejudycjalne do swego wniosku 2018 w związku ze zmianami w 2019 roku trybun powiedział, że w związku z tymi zmianami doszło do złamania zasad dotyczących zadawania pytań prejudycjalnych, bo w istocie zmiany zmierzały do tego, aby uniemożliwić uczynił bezsensowny tak naprawdę już bezprzedmiotowym trans w języku prawniczym odpowiedź na pytanie WSA NSA w związku z tymi odrzuconymi kandydatami do Sądu Najwyższego, a więc naruszenie procedury prejudycjalnej tego reżimu pytań sądów krajowych, które przecież to jest podstawowy mechanizm współpracy sądów krajowych i Luksemburga same zasady lojalności, a więc tego zobowiązania do lojalnej współpracy między państwami państw z Unią europejską, a potem przeszedł już do rzeczy, które są dość mocno omówione w orzecznictwie i nawiązał do i nawiązuje do swojego orzecznictwa powtarza, że zostało złamane to prawo, które wynika z traktatu Unii Europejskiej dla jednostek na każdego Kowalskiego dla każdej firmy, czyli osób fizycznych prawnych w zakresie chodzi o obowiązek każdego państwa członkowskiego Polski Węgier Niemiec Francji tak dalej, aby państwa w zakresie ustanowiły środki niezbędne, aby takie regulacje prawne, które zapewnią jednostką poszanowanie ich praw do skutecznej ochrony prawnej za dziedzinach objętych prawem Unii innymi słowy co już wiele razy przez Trybunał o tym mówił o tym jest debata o 2015 roku od czasów, kiedy zaczęto reformować tak to nazwę Trybunał Konstytucyjny, że sprawa nie wynika nasze prawo do tego, abyśmy mieli możliwość ochrony sądowej, o czym się sprawa, które dotyczą prawa Unii Europejskiej, ale to generalnie większe spraw gospodarczych prawno człowieczych tego dotyczą trybuna nawiązał swojego wcześniejszego orzecznictwa i dalej mówi coś takiego, a to bardzo zawile tak naprawdę to znaczy trochę jak pytać i trzeba tutaj odkodować his stały się tak naprawdę nie chciałbym być teraz w składzie orzekającym co się będzie musiał kontynuować sprawę NSA proszę państwa jest tak Trybunał sprawdził się odpowiada w formie wyroku ten wyrok dzisiejszy jest formalnie z dedykowany temu naszemu NSA, który zapytał i wiąże go dokonaną wykładnią prawa, ale ten wyrok publikowany w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej, ponieważ wielkiej izbie, więc 15 sędziów, więc można jestem przekonany będzie we wszystkich językach urzędowych Unii opublikowany i wiąże na przyszłość wszystkie sądy organy administracji publicznej i powiedział są coś takiego luksemburski, że sąd krajowy tutaj wypadku NSA lekarzy innych, które uzna, że ustawodawstwo jako, które na krajowe, które prowadzi do uzasadnionej wątpliwości co do wyłaniania sędziów sędziów w sposób, który będą niezależni bezstronni to sąd ten, który uzna, że doszło takiego naruszenia zagrożenia ma podjąć kroki, aby temu zapobiec myślę, że państwa to ma wykonać nasz NSA w jaki sposób oczywiście jako akademik powiem bardzo prosty, bo mamy zasadę pierwszeństwa powie izba odmówić zastosowania ustaw tych wszystkich nowelizacji dotyczące KRS i powiedzieć i zastosować prawo w kształcie czy takiej formie, żeby ono odpowiadało prawu Unii Europejskiej innymi słowy, aby zapewnić taką procedurę, że sędziowie będą, a powoływani transparentnie zgodnie z kryteriami ustawowymi i zapewniający sposób tak zapewniającym bezstronność i niezawisłość, ale jak my kolokwialnie diabeł tkwi szczegółach w jaki sposób to zaś będzie wymagana taka odwaga orzecznicza tego sądu tutaj mówimy NSA, a co jeśli to będą sądy niższych instancji, bo jak działa wyrok Trybunału powiedziałem on wyznacza standardy, a sądy krajowe mają je zastosować i tak to mówi Trybunał, że często w swoim orzecznictwie do sądów krajowych należy decyzja 3 i potem przewodzi, jakby swoje myśli co mają ustalić i co efekt mają zrobić wniosek sobie taki na ostatnim etapie nie uda się tak znaczne wyłożyć przepisów prawa krajowego, aby one były zgodne z prawem unijnym to ma odwozi ich nie zastosować odmówić zastosowania, ale widzicie państwo tutaj mamy całą już przekładany władza działa bardzo przewidująco spodziewała się rozwój sytuacji nie będzie aż takim zakresie, ale przewidywała i uczyniła to obyczaj stary chwyt, czyli zmiany do zmian to jest Trybunał konstytucyjnym i w efekcie nie wiemy, który dokładnie to wymaga tak już Aptekarskiej pracy i zbadać, który stan prawny danej chwili do danej sytuacji był właściwy oczywiście będzie w stanie to zrobić i w efekcie zbadać ten stan prawny odpowiada tym standardom unijnym, a jeżeli nie to sprowadzi doprowadzić do zgodności, a jeżeli nie uda odmówić zastosowania tych ustaw o konkrety przepisów i pytanie, a co z 2 zamiast tego zamiast tego zastosować inne przepisy, które doprowadzą do zgodności jest to duże wyzwanie, a dla NSA jak dla wszystkich sądów następnych, ale jest to rzeczywiście, jakby legitymację legitymacja dla tych działań pewność, że ktoś, a co teraz może mamy jeszcze zanim się inną sprawą czy ten wyrok w jakikolwiek sposób odnosi się do funkcjonowania jednej z izb Sądu Najwyższego co, do której już Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział, że nie jest sądem, czyli do Izby dyscyplinarnej tak niebezpośrednio przemija nie zauważyłem, ale to nie da się tam nie w uzasadnieniu tego nie nie zmieni przecież nie pojawi natomiast pośrednio oczywiście tak, dlatego że ich trybuną mówi teraz bezpośrednio o tym o procedurze powoływania sędziów w tym wypadku sędziów do Sądu Najwyższego i prawa do ich prawa ich jako jako obywateli Unii Europejskiej do środka zaskarżenia efektywnego środka kontroli sądowej takich decyzji, gdzie im odmawia np. powołania na urząd sędziego tego innego sądu natomiast o, jakby wypowiedź dotycząca KRS i tych zmian w 20182019, a przez te zmiany dotyczyły także procedury powoływania sędziów do izb Sądu Najwyższego w tym Izby dyscyplinarnej i uznanie, że one potencjalnie na de facto po prostu, że naruszają tylko musi stwierdzić sąd swoje krajowe w swoim wyroku prawo Unii Europejskiej z trybun powiedział oto jest przepis by, aby macie tego zrobić ciasto, a więc tutaj daje standardy składniki, ale chce czynności musi podjąć, czyli decyzja o tym, że po pierwsze, te przepisy niezgodne, a potem jak to, a jak dalej procedować, aby uczynić znaleźć inne przepisy prawa krajowego będą zgodne czy inny skład co powołać sędziów do już obsadzone stanowiska bardzo trudna pośrednio odpowiedź na pytanie pana redaktora odnosi się do statusu Izby dyscyplinarnej jeśli spodziewam się tam w tym roku będą przede wszystkim odwołanie do wcześniejszego orzecznictwa sąd się tak, ale sól działa Trybunał chce Polski rząd mówi już wcześniej powiedział proszę zajrzeć dokładnie do punktów z uzasadnień swoich wyroków wcześniejszych, a więc jest to kolejna odsłona tej całej już epopei wyroków albo w trybie komisja przeciwko Polsce, czyli skargi przeciwko Polsce albo właśnie z pytań prejudycjalnych, czyli pytań, kiedy toczy się postępowanie przed sądem krajowym w tym wypadku NSA albo jakimś innym sądem ten sąd może zawiesić postępowanie zapytać Luksemburg o wykładnię prawa unijnego temu odpowiada i dalej toczy się już postępowanie przed sądem krajowym, ale obowiązkiem zastosowania tej wykładni to jest jednym z akordów na powstanie cała Symfonia, ale rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której właściwie możemy sobie zadać pytanie na ile to jest na ile ten wyrok jest jak w praktyce do zastosowania tak to znaczy rozumiem, że kiedy robią to sądy takie jak sąd Administracyjny najwyższy sąd Administracyjny to pewnie są, ale na na poziomie sądów rejonowych okręgowych trasy, choć świat idealny i świat nazwijmy to akademickiej perspektywy jest prosty to odpowiedź prosta odpowiedź napytania wątpliwość na tą kwestię pana redaktora w praktyce jest nieco inaczej albo zgoła silnie inaczej mianowicie w perspektywie akademickiej jak wygląda książkowo mamy odpowiedź prostą zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, a zwłaszcza takim podstawowym wypracowało wypowiedział się lat końca lat siedemdziesiątych Trybunał możliwości każdy sąd krajowy wyższe niższej instancji z mocy własnych uprawnień to tzw. reguła cmentarz może odmówić zastosowania prawa krajowego, jeżeli jest ono nie do pogodzenia z prawem Unii Europejskiej i to wynika z jego własnych kompetencji nie musi szukać, ale te na zapas tak, a praktykę to ten sędzia niższej instancji, które jest coraz bardziej uwikłany uzależniony od tych struktur hierarchicznych im wyżej hierarchii tym te struktury są bliżej władzy, bo przez karne OKS mianowane albo przed obsadzone stanowiska przez ministra sprawiedliwości to tym będzie ciężej sędziemu podjąć tą decyzję, że chce być sędzią walecznym tym odważnym, który się potem może spodziewać różnorodnych reperkusji łącznie z doprowadzeniem do Izby dyscyplinarnej dziękuję bardzo, prof. Robert Grzeszczak z katedry prawa europejskiego na wydziale prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego był z nami 1358 za chwilę informacji łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA