REKLAMA

"Nie można akceptować tylko tych orzeczeń, które nam się podobają"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-03-03 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:07 min.
Udostępnij:

Wybieranie tych orzeczeń, które mamy zamiar zrealizować to zaprzeczenie idei państwa prawa - mówi prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest to już jest ósma 7 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry naszym gościem jest pan sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego dzień dobry dzień dobry czy orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to wczorajszy to kolejne ważne czy jakiś sposób przełomowa życzeń ja myślę, że to jest ważne orzeczenie i oczywiście wnioskować od ważności wnioskować można na podstawie argumentacji opartej Rozwiń » w uzasadnieniu tego orzeczenia, ale można do takiego wniosku dojść także na podstawie reakcji osób, którym to orzeczenie się nie podoba tak naprawdę się wydarzyło zacznijmy od tego to jest orzeczenie, które dotyczy procedury rekrutacji sędziów Sądu Najwyższego przypomnijmy, że zgłosiło się na te stanowiska sędziów Sądu Najwyższego ileś tam osób na każde z tych stanowisk osoby, które nie zostały wskazane przez krajową radę sądownictwa z tego grona odwołały się do Naczelnego Sądu Administracyjnego wg ówcześnie obowiązujących przepisów ten sąd wydał takie postanowienie, które miało dotyczyć dalszej procedury, czyli powołania już konkretnych kandydatów przez prezydenta pan prezydent Duda to postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego po prostu zignorował i powołał te osoby, które wskazane zostały przez krajową radę sądownictwa nowe biura rady sądownictwa, że tę nową krajową resortu tak no tak tę nową takty wg różnych tam się używa określeń neo-KRS itd. i no i teraz doczekaliśmy się orzeczenia Trybunału luksemburskiego, które stanowi taki rodzaj przewodnika dla Naczelnego Sądu Administracyjnego, które dalej będzie w tej sprawie procedował będzie wydawał orzeczenie to jest oczywiście bardzo trudne teraz orzeczenie z wielu względów m.in. z tego powodu, że Note osoby, które uczestniczyły w tym konkursie zostały powołane na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego pytanie jak teraz można postąpić w odniesieniu do tych decyzjami prezydent działa wadliwie no właśnie będzie musiało zdecydować Naczelny Sąd Administracyjny jest naprawdę trudna decyzja dotyczy wielu osób w tym pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo właśnie te konkursy dotyczyły osób z różnych izb i zobaczymy co zrobi Naczelny Sąd Administracyjny należy część opozycji, ale jednocześnie panie sędzio mamy wczorajszą wypowiedź pana ministra sprawiedliwości, który powiedział, że orzeczenie jest nie do przyjęcia no właśnie wszyscy ci, którzy krytykują to orzeczenie odwołują się jeszcze do konstytucji jako to jest właśnie ich oręż tak mówią, że konstytucja nie pozwala na nas takie rozwiązania co nas bardzo uproszczonym sposobem rozumowania nasza konstytucja dopuszcza taką możliwość uważam, że w pełni powinniśmy respektować te wskazania Trybunału luksemburskiego zobaczymy co zrobi Naczelny Sąd Administracyjny naprawdę trudno przewidzieć trudno przewidzieć także ewentualne reakcje na orzeczenie tego naczelnego są reakcje władzy chodzi tak tak reakcje władzy jak te orzeczenia czy one będą respektowane czy nie jest wszystko efekt wprowadzonych zmian zmian w ustawie o krajowej radzie sądownictwa szeregu innych zmian określanych generalnie jako dobra zmiana wymiarze sprawiedliwości przypominam, że wtedy żeśmy no wiele osób tak przestrzegało przed różnymi konsekwencjami potencjalnymi to jest bardzo rozciągnięte w czasie widzimy, ale jednak reakcje są i pewnie kiedyś nie wiem czy teraz czy być może w przyszłości będziemy się jeszcze odwoływać do tego orzeczenia słów, które wczoraj zapadł, ale ono wprowadza jakiegoś rodzaju kryzys w Sądzie Najwyższym czy daje nadzieję, że w przyszłości będzie można rozwiązać albo odkręcić te zmiany które, które są nieprawne czy nie praworządne ja cały czas mam nadzieję, że m.in. w oparciu o to orzeczenie będzie można kiedyś powrócić do do reguł nie powrócić do dawnych czasów co oczywiście propaganda na strony przeciwnej cały czas takie formułuje zarzuty, ale powrócił do reguł, które obowiązują w Europie już w pełni i i kiedyś to być może nastąpi, ale to zależy znowu szeregu czynników nie tylko prawnych zależy też od układu sił politycznych tzw. woli politycznej niż mówią nawet jakiejś hipotetycznej sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany władzy to wcale nie będzie proste zadanie im szereg prawników zastanawia się nad tym jak to można zrobić tak, żeby to było właśnie na zgodne z pewnymi cywilizowanymi regułami państwa prawa nie na zasadzie no jakieś, jeżeli można wprowadzać pozaprawne zmiany, ale odkręcać te zmiany trzeba zgodnie z prawem ja tak uważam, że pan jeśli pójdziemy w stronę odkręcania także na zasadzie jakichś decyzji politycznych na tej zasadzie, że ja mam rację, kto będzie kwestionował to będzie ktoś kwestionował możemy też w ogóle w spiralę takich zmian, które co chwilę, kto obejmie władzę to będzie po swojemu regulował no to temu zapobiegać właśnie idea państwa prawa towar ma wykonać to jeszcze jedno pytanie czy ma jakieś dalsze konsekwencje nie tylko dla czy oczekiwania na orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego funkcjonowania Sądu Najwyższego czy inne OKS, ale trzyma jakiś szarż wymiar takiego poczucia sprawiedliwości i prawa w Polsce wypowiedź ministra sprawiedliwości, który mówi, że nie przyjmuje do wiadomości orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to może mieć jeszcze jakieś konsekwencje czy przez to ktoś w innej sprawie może powiedzieć no skoro minister sprawiedliwości mówi, że nie akceptuje to ja obywatel czegoś mogę akceptować albo jakiś organ władzy, czego mogę akceptować, ale w sposób oczywisty pan rację tak właśnie będzie takie konsekwencje są już widoczne od szeregu miesięcy 3 lat jeśli będziemy akceptować tylko te orzeczenia, które nam odpowiadają, który nam się podobają to znowu zaprzeczam idei państwa prawa i respektowania orzeczeń sądowych nie możemy sobie wybierać tych, które będziemy realizować i na co dzień widzimy też już, że pewne tam nie wiem zobowiązania do przeprosin całego ignorowane ktoś powinien nie przeproszę, chociaż zapadły prawomocne orzeczenia no to podważa w ogóle ideę prawa to jest bardzo szkodliwe dla społeczeństwa w dłuższym wymiarze szerszym wymiarze tak tak nie powinno być ja jestem jakby tutaj wyznawcą tego państwa prawa idei państwa i to podważa tę tę tę idee antypaństwowe moim zdaniem, ale może mieć konsekwencje nie tylko w takim wymiarze tej wielkiej polityki, którą zajmują się politycy właśnie, ale także naszego codziennego życia, ale jak najbardziej ktoś powinno wprawdzie sąd rodzinny powiedział, że mamy oddać dziecko ojcu albo matce, ale ja nie oddam boja wiem lepiej w ogóle co tam jakiś sądy będą mówić skoro minister sprawiedliwości prokurator generalny może powiedzieć rząd nie będzie respektował jakiegoś tam orzeczenia, tym bardziej ja mogę lepiej wiem tak co jest dobre dla mojego dziecka dla mnie osobiście na takich przykładów można przytaczać dziesiątki czy setki no jeśli wejdziemy w coś ty takiego oto mamy prostą drogę jak już chaosu do bałaganu prawnego do nieodpowiedzialności na razie jeszcze tego chaosu w Polsce nie ma prawnego on myślę potęguje wie pan od jakiegoś czasu i tam także dlatego panie sędzio, że mało się o tym mówi, ale może warto w Sejmie trwa procedura nowelizacji w parlamencie trwa procedura nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa pana prezydenta to jest to jest zmiana pozornie dotycząca sprawy wydłużania terminów, ale faktycznie zdaje się to jest zasadnicza zmiana dotycząca obsady stanowisk w Sądzie Najwyższym tak tam w tej ustawie oczywiście szereg różnych zmian, ale 2 mają taki mocno kontrowersyjny charakter pierwsza dotyczy obsadzenia stanowisk prezesów izb Sądu Najwyższego to jest de facto prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą danej Izby i tam wprowadzono takie rozwiązania, które pozwolą prezydentowi stwierdzić, że procedura wskazania kandydatów była np. niezgodna z ustawą wobec tego on wprowadza jako osobę kierującą Izby wyznaczonego przez siebie sędziego używa się takiego określenia sędzia komisarz to jest takie tworzenie scenariuszy na przyszłość, bo w sierpniu mijają kadencje prezesów Izby cywilnej i Izby pracy ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w tej izbie cywilnej ochrony jak sądzę chodzi o zagwarantowanie, że wśród kandydatów przedstawionych prezydentowi będzie 1 przynajmniej spośród tzw. nowych sędziów, więc tych, którzy przeszli właśnie tę procedurę przed krajową radę sądownictwa tę Neo czy nową krajową radą sądownictwa, której mówiliśmy przed jest 10 takich sędziów izbie cywilnej nowych i myślę, że ta zmiana ma zagwarantować tworzenia zrodził się znajdzie, a co władzy darze wskaże tego kandydata ostatecznie pan prezydent powoła no wie pan osoba, która kieruje pracą danej Izby ma jednak pewien wpływ na na to co się w tej izbie dzieje dotychczas ta osoba no wyznacza składy wyznacza składy orzekające może to czynić różny sposób no teoretycznie można dostosowywać składy do sprawy tak my oczywiście więcej o problemy da jeszcze większą kontrolę władzy nad Sądem Najwyższym stanu pewnością poza tym w obu tych izbach zadane zostały pytania prejudycjalne z tych izb tutaj pani pierwsza prezes domaga się wydania tych spraw przeciwko temu oponują nie wydają akt tych spraw tam będzie można ewentualnie cofnąć pewne pytania to są wszystko możliwe scenariusze, które może zrealizować taki właśnie swój, jakby prezes Izby, czyli jest rozszerzenie władzy politycznej nad Sądem Najwyższym nad wymiarem sprawiedliwości tak tak, bo ten no, jakby postępuje ten proces już to wszyscy widzimy tak jakby no Niewiem różnie różnie, ale za każdym razem trzeba o tym mówić panie sędzio tak to dochodzi do no różnie to można określać, ale przejmowania czy zwiększania wpływu na na to co się dzieje w Sądzie Najwyższym widzieliśmy ten proces widzimy w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego w części sądów powszechnych na teraz to odbywa w odniesieniu do Sądu Najwyższego i tak krok po kroku to jesteś taki kolejny kroczek ten ten ta zmiana przepisu natomiast druga ważna zmiana mianowicie pani pierwsza prezes będzie miała uprawnienie do wskazywania składów określania składów, które będą rozpoznawać tzw. pytania prawne czy przedstawione zagadnienie prawne są takie sprawy, w których dochodzi do różnych interpretacji zadaniem Sądu Najwyższego jest wskazanie jak się powinno jakiś przepis interpretować jeśli pani prezes będzie miała możliwość miejsce prezesów izb wskazywania określania składu rozpoznających dane pytanie no to znowu ja mówię teoretycznie można tak kształtować składy w zależności od tamtego pytania, że można oczekiwać określonej w odpowiedzi to jest oczywiście nie uwierzy pani pierwsza prezes tak zamierza robić, ale taka możliwość będą jak istniała na tym panie sędzie dzisiaj zakończyłem bardzo dziękuję za rozumowaniem sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego był gościem tej części poranka Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA