REKLAMA

"Godzina dla Ziemi " tym razem - dla Bałtyku, bo jest on jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata

Klimat zmian
Data emisji:
2021-03-08 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:48 min.
Udostępnij:

"Czy Morze Bałtyckie jakie znamy już niedługo będziemy mogli zobaczyć już tylko w muzeum?" - pyta WWF Polska tłumacząc, dlaczego kolejną edycję polskiej odsłony akcji "Godzina dla Ziemi" poświęca właśnie Bałtykowi. Rozwiń »

Jeśli nic nie zmienimy, przyszłość Bałtyku to wymarcie wszystkich ryb, fok i morświnów. Jego wody mogą stać się także toksyczne dla turystów. To oczywiście oznaczać będzie koniec Bałtyku zarówno jako źródła połowów, jak i całej nadmorskiej turystyki w Polsce.

Oczywiście: degradacja ekologiczna Morza Bałtyckiego jest tylko przykładem tego, co ludzie robią wszelkim akwenom. Szacuje się, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie pływało więcej plastiku, niż ryb. A plastik to tylko jedno z zanieczyszczeń, zaś poza nimi degradacja mórz i oceanów postępuje także wraz z ociepleniem klimatu.

O problemie w skali Bałtyku i w skali całego świata rozmawiamy z Rafałem Jankowskim z WWF Polska. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
presja wywierana przez człowieka na morze bałtyckie morze w niedalekiej przyszłości doprowadzić do nieodwracalnych zmian zapobiegać miały działania wynikające m.in. prawa Unii Europejskiej, które zobowiązało nas do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morza Bałtyckiego do roku 2020 celu tych planów jednak nie osiągnięto, a sytuacja Bałtyku stale się pogarsza bezpośrednio i negatywnie rzutując tym samym nie tylko na komfort naszych nadmorskich wyjazdów, ale przede Rozwiń » wszystkim na nasze zdrowie jak ocieplające się wody Bałtyku mogą wpłynąć na ryzyko zarażenia się cholerą co łączy zakwity sinic glonów zatruciem pokarmowym m.in. o tym dziś rozmawiamy Małgorzata Gołota zapraszam na klimat potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki codzienna prosta czasem najprostsze stawką jest nasza przyszłość dlatego nadchodzi klimat zmian podcast ekologiczne Małgorzaty Gołoty Rafał Jankowski WWF Polska to jest dzisiejszy gość dzień dobry panie Rafale dzień dobry pani dzień dobry państwu spotykamy się trochę przy okazji nowego tematu tegorocznej odsłony akcji Godzinadla ziemi będzie godzina dla Bałtyku czy ten Bałtyk morze bałtyckie jest głównym bohaterem w tym roku tutaj już od lat organizowanej akcji, dlaczego właśnie morze bałtyckie na świecie globalnie borykamy się z bardzo wieloma zagrożeniami, jeżeli chodzi o może oceany również na rok 2020 był kluczowy, ponieważ Polska i inne kraje Unii Europejskiej były zobowiązane do osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego poszczególnych elementów ekosystemu w tym ekosystemów morskich i niestety nie udało nam się tych rekomendacji zalecenie wdrożyć w życie cały czas dostajemy trochę z tyłu dlatego chcieliśmy pochylić się trochę bardziej nad problemami, które dotykają nasze może okazać nie tylko politykom, ale też społeczeństwu, które morze bałtyckie kończyć może głównie z turystyki wypoczynku, że to jest nasze wspólne dobro, które powinniśmy zatroszczyć a dlaczego powinniśmy zatroszczyć czy innymi słowy, jakie są zagrożenia czyhające na morze bałtyckie związane właśnie z ochroną środowiska, do której wciąż przykładamy się za mało tych zagrożeń pewnie można było wymieniać bardzo duża i nie wiem czy starczyłoby nam podcastu natomiast postaram się tutaj skupić na takich kluczowych, a który też nie do końca sobie zdajemy sprawę do po jako ludzie mamy trochę inne spojrzenie i nie patrzymy na to holistycznie jednym z największych problemów, z którymi się borykamy jest eutrofizacja, czyli tzw. przez rzeźnie nie może to znaczy, że jest zbyt duża składników odżywczych, zwłaszcza azotu fosforu, które prowadzą do do nadmiernej zakwitów glonów sinic to jest to co możemy obserwować czasami latem na kąpieliskach czy raczej na zamkniętych wtedy kąpieliskach jest dla nas ludzi najbardziej dotkliwe, kiedy nie możemy wejść w sezonie turystycznym do do morza się wykąpać natomiast z punktu widzenia środowiska prawa jest jeszcze dużo bardziej skomplikowany, ponieważ nadmiernie zaciśnięte klony i sinice obumierają opadają na dniu na dno zbiornika, gdzie ulegają rozpadowi, a do tego procesu do tego procesu rozkładu zużywany ogromne ilości tlenu, zwłaszcza zgromadzone sprzedanych warstwa wody a gdy brakuje planu wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które kontynuują ten rozkład, a jednocześnie produkują szkodliwe dla organizmów morskich siarkowodór i w ten sposób powstają obszary o obniżonej ilości klanu, czyli tzw. upusty cenowe martwe strefy, w których zamiera wszelkie życie i powierzchnia samych warstwy strach, bo to tylko wzrosła dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich ponad 115 lat zajmuje w tym momencie około 17% powierzchni morza w kolejnym bardzo bardzo dotkliwe takim bardzo ważnym problemem, z którym się borykamy jest przełowienie czy czy może szerzej mówiąc nie zrównoważone rybołówstwo problem z rur zrównoważonego rybołówstwa czy może raczej jego brat możemy widzieć na przykładzie dorsza gatunku, który kiedyś był najważniejszym celem połowów floty rybackiej polskiej floty rybackiej oraz ważne rybą dla naszego kraju pod względem gospodarczym teraz obowiązuje zakaz połowów kierunkowych na ryby z tego stada, a dozwolony jest niewielki limit połowowy wyłącznie napsuł dorsza podczas połowów innych gatunków ryb dorsze o tyle ciekawe gry było, że kiedyś mógł dorastać w Bałtyku nawet do 1,5m długości, a teraz obserwujemy ryby, które od wielkości nawet 2030cm przystępują do rozmnażania rzadko możemy w ogóle złowić ryby Bałtyku większy niż 30cm w i to zjawisko nazywane karłowa w cenie dorsza, próbując powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale trzeba przede wszystkim wspomnieć o wieloletnich szkodliwych praktykach połowowych i przełożeniu dorszy bałtyckich w przeszłości limity połowowe, które były rekomendowane przez naukowców przez wiele lat były ignorowane i były ustalane w liczbach większych niż te, które były zgodne z rekomendacjami naukowców w kolejnym ważnym czynnikiem tutaj był też przypadkowy połów dorszy, które się pojawią przy połowach innych gatunków ryb i oczywiście pozostaje temat nieustannie pogarszającego się stan ekosystemu Bałtyku tutaj można wspomnieć m.in. o tej neutralizacji, której wspomniałam wcześniej, ale również za zanieczyszczenia chemicznego Bałtyku albo też chociażby plastikiem, a rosnąca temperatura wód w Bałtyku, bo o tym też swego czasu mówiło się bardzo duże bardzo głośno czy to również jest nie jedną z tych największych zagrożeń tak wzrastająca temperatura jest jest konsekwencją tych zmian klimatu, które możemy coraz bardziej odczuwać mimo tej mroźnej zimy, którą mieliśmy w tym roku trzeba pamiętać, że to nie powoda decyduje o zmianach klimatu ale, ale właśnie te średnie temperatury roczne, które są z roku na rok coraz wyższa i tutaj zmiany klimatu też się do tego przyczyniają się nie będę wychodził na razie poza obręb naszego naszego morza Bałtyckiego natomiast wzrastające temperatury prowadzą m.in. to jeszcze intensywniejszych zakwitów glonów tego powiedziałem wcześniej, czyli przyczyniają się jeszcze obficiej eutrofizacji, a co za tym idzie właśnie do tych sposób powstawania czy rozwijania się powiększania martwych stref, które później już bezpośrednio oraz oddziaływują na organizmy zmniejszają dostępność pokarmową dla dla ery, ale też ryby, które korzystają ze starych sprzedanych m.in. właśnie do Bałtyckiej mają utrudnione zadanie i ich kondycja się od osób, a co tracimy wraz z morzem Bałtyckim oprócz tych dorsze, bo doszła też mówi się już ich bardzo długo tym wszystkim bardzo nam wrażenie znany przykład czy jeszcze jakiś gatunek Kret zniknie Bóg morza Bałtyckiego na skutek właśnie niedostatecznej troski z naszych strony stan środowiska naturalnego tych gatunków, które mogą zniknąć z morza Bałtyckiego nie będą tylko ryby jest kilka poza wspomnianym dorszem obserwujemy pogarszającą się kondycję chociażby śledzia z zachodniej części morza Bałtyckiego czy nawet sandacza natomiast już bardzo dużym problemem i też oczywiście wielowymiarowy jest sytuacja morświna w morzu Bałtyckim morświn jest jedynym przedstawicielem waleni, które możemy obserwować polityków bardziej obrazowo jest to kuzyn Delfina, który nasze morze zamieszkuje i kiedyś było to zwierzę bardzo powszechnie występujące w politykę do tego stopnia, że nawet były wprowadzane specjalne nagrodę, bo marsz był traktowany jako szkodnik w rybołówstwie tylko wyłącznie ze względu na to, że od żywią się rybami, na które polowali właśnie właśnie ludzie i były przyznawane nagrody za dowiezienie żuchwy albo płetwy morświna jako dowodu na pozbycie się tak jak szkodnika w w tym momencie spotkanie morświna można powiedzieć graniczy trochę z cudem Bałtyku jako przyrównuje bardzo często do wygranej do wygranego losu na router, a ponieważ morświn Bałtycki osób populacja Bałtycka jest zagrożona krytycznie zagrożona wyginięciem w całym morzu Bałtyckim w Bałtyku właściwym szacuje się, że pozostały już około tylko 500 osobników wiąże trochę do tematu, który jest bardzo bliskiej nam wszystkim, zwłaszcza w pamiętnym dań, czyli do kwestii naszego zdrowia Drodzy Państwo z ustaleń naukowców wynika, że szybkie bardzo szybkie ocieplanie się wód morza Bałtyckiego zwiększa również strefę czy obszar Wybrzeża zagrożone bakteriami rodzinę widuję, które mogą ludzi powodować m.in. cholerę to jest tylko jeden z przykładów mam nadzieję, że teraz pan panie Rafale rozwinięty wątek kwestii zdrowotnych to znaczy co oznaczać dla przyszłości do kwestii naszego zdrowia również ten czający się powoli czarny scenariusz dla Bałtyku, o którym mówimy przy okazji tegorocznej akcji Godzinadla ziemi znad Bałtyku i którego chcemy jednak uniknąć cha warto pamiętać, że te konsekwencje zdrowotne czy negatywne konsekwencje związane z naszym zdrowiem, a też powiązane z pogarszającym się stanem tych będą nas coraz częściej dotyczyć, a przynajmniej, jeżeli mnie niczego niczego nie zrobimy w tym kierunku, żeby tę sytuację zmniejszać tutaj właśnie te wymienione przez pana panie badania raz to jest 1 przykład ja chyba będę wracał bardzo często do tematu eutrofizacji i sinic, które też mogą powodować zatrucia pokarmowe, jeżeli wejdziemy do takiej wody i dzisiaj napijemy albo mogą też powodować infekcje skórne z dużym problemem będzie też pojawiające się coraz większa liczba zanieczyszczeń czy też zagrożeń związanych z bronią zalegającą pod wodą, która pochodzi jeszcze czasów drugiej wojny światowej, która była składowana czy czy zakrapiana czy c inny sposób też dostawała się dotąd typu i która jest teraz tykającą bombą, a jeżeli dojdzie do uwolnienia się tych substancji, a będziemy akurat w wodzie zresztą bywało już takie przypadki w przyszłości są są one silnie toksyczne mogą powodować nie tylko podrażnienia, ale wręcz poparzenia skóry, a nie daj Boże napijemy się takiej wody czy czy spożyjemy mamy gotowe gotowe zatrucia albo wręcz uszkodzenia układu pokarmowego, a co i co się dzieje, jakie w tej chwili decyzje zapadają na rzecz dobra Bałtyku w Polsce i w krajach, które również mają dostęp do morza Bałtyckiego u mnie czy ktokolwiek którykolwiek rząd zdaje sobie sprawy stałe miejsce zagrożeń jakie, a interesują się przez zna przyszłości tego morza i ktokolwiek próbuje już im tak realnie zapobiegać tak bo, bo do tego tego rodzaju akcje jak ja właśnie Godzinadla ziemi to są fakty, które oczywiście zwracają uwagę na problem, ale my jako społecznicy obywatele nie mamy takiej mocy sprawczej, jaką mają o polityce, więc pytanie brzmi czy tutaj już coś na szczeblu rządowym się zaczyna pozytywnego dziać to pytanie jest bardzo punkt, ponieważ obecnie trwa rewizja rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa Unii Europejskiej i Polska odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę, a jej głos ma duże znaczenie tutaj właśnie nasi decydenci będą mogli mocno wpłynąć na to jak sytuacja się Fota czy już 9marca odbędzie się głosowanie wszystkich europosłów w tej sprawie i równolegle trwają też prace nad stanowiskiem rady ministrów do spraw rolnictwa rybołówstwa, które też zaangażowany jest Polski rząd to o co my apelujemy jako Fundacja WWF Polska też przy okazji tej godziny dla Bałtyku to potrzeba wzmocnionego unijnego systemu kontroli rybołówstwa, ponieważ obecnie 7, gdzie około 75% unijnej całej unijnej sloty, czyli PKP jednostki przybrzeżne jednostki małej sali znajdują się poza radarami organów odpowiedzialnych za kontrolę rybołówstwa i dobrym rozwiązaniem może być m.in. wprowadzenie zdalnego monitoringu elektronicznego w tym kamer na pokładach statków rybackich, które działają bardzo dobrze i sprawnie w innych rejonach świata, które zostały przetestowane, które dają gwarancję duszą lepszej dużo bardziej ekologiczne ekonomiczne kontroli tego co się dzieje na statkach w tym właśnie połowu czy czy też przypadkowego pomoc tzw. przełomu m.in. gatunków chronionych i z wykorzystania właśnie tego monitoringu do możemy się dowiadywać, o ile jakie ryby są wyławiane z morza i dzięki temu też również, jakie na to wpływ na środowisko morskie, a więc, jeżeli będziemy postulować ca pozytywnymi zmianami, a tutaj jak już pani podkreśliła też największe znaczenie mają właśnie politycy decydenci możemy wspólnie zadbać m.in. przez też w przyszłości przez wybór odpowiednich osób o to, że stan morza Bałtyckiego, ale nie tylko całego ekosystemu to jest system naczyń połączonych albo będzie coraz lepszej kondycji możemy odwrócić Krzywą, która idzie niebezpiecznym kierunku chciałbym zachęcić wszystkich państwa właśnie do odwiedzenia strony Godzinadla ziemi ta Lu, na której można podpisywać petycję skierowaną do premiera celem tegorocznej godziny dla ziemi WWF jest ochrona środowiska morza Bałtyckiego i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń i właśnie te postulaty ekologiczne chcemy przedstawić premierowi, żeby jeszcze bardziej uzmysłowić jak ważne, ale też delikatne skarb mamy swoich granicach i co możemy zrobić by się na niego zaprosić do kiedy można składać podpisy panie Rafale jeszcze powiedzmy cała akcja trwa do 27marca ona zakończy się symbolicznym gaszeniem oświatę, które jak co roku ma z zwrócić szczególną uwagę na temat jak Godzinadla ziemi w tym roku właśnie problemy środowiskowe morze bałtyckie, a teraz, porównując trochę sytuację morza Bałtyckiego do innych mórz oraz do stanu oceanów oświatowych czy morze bałtyckie na tle innych wód wypada dobrze czy znak, które z tych co najbardziej narażone właśnie na negatywne konsekwencje zmian klimatu, ale też na szkodliwą działalność człowieka po prostu pozwoliłem sobie zrobić krótki Eli Search przed przed naszym spotkaniem właśnie pod kątem innych akwenów oceanicznych morskich które, które są pod dużą presją człowieka, bo również głównie z pracy człowieka wiążą się negatywne konsekwencje dla dla ekosystemów morskich oceanicznych i morze bałtyckie tutaj plasuje się na pewno w pierwszej piątce bardzo zagrożonych państw zagrożonych mórz, a obok morza Bałtyckiego oczywiście możemy też powiedzieć o morzu Śródziemnym oceanie Atlantyckim głównie o północnym Atlantyku, ale też Zatoce Meksykańskiej również ocean indyjski jest bardzo mocno zanieczyszczone na na oceanach mamy olbrzymie plamy śmieci w tym tak największą pracę fizyczną plan śmieci jest to ogromna wyspa w tym momencie kilkakrotnie przekraczająca powierzchni Polski, która składa się z bardzo dużej ilości plastikowych zanieczyszczeń, która pływa sobie po po ścianie wschodniej pacyficznych plamy śmieci, choć bardzo duża różnego rodzaju zanieczyszczeń, ale dominującym zanieczyszczenie jest są odpady plastikowe m.in. utracone czy zagubione narzędzia połowowe, ale też ciastkiem plastiku różnego rodzaju styropianu w palety, które są wykorzystywane do co do przetwarzania do przetwarzania i tworzenia innych materiałów plastikowe butelki gumowe kaczuszki wszelkiego rodzaju plastikowe zanieczyszczenia które, jakby nie patrzeć są produkowane przez ludzi, bo raczej nie przez zwierzęta morskiej w również bardzo dużym problemem tutaj jest mikroplastik, który znajduje się w morzach oceanach, a nawet nie tylko mikro u nas szacuje się do roku 2050 może i oceanach będzie już więcej zanieczyszczeń plastikowych niż niż sery, które wpływają można, więc tutaj powinniśmy podejmować jak najszersze działania, a do tego, żeby z 1 strony sprzątać może i oceany i tutaj warto pewnie wspomnieć o inicjatywie, owszem, syna natomiast z naszej strony powinniśmy dążyć raczej do tego, żeby te odpady plastikowe, lecz pierwszej kolejności ograniczać, a jeśli już doprowadzamy do ich powstawania co, żeby odpowiednio je z recyklingu, lecz powiedzmy jeszcze więcej myślę, że warto rozwinąć ten wątek dając nam poczucie sprawczości i co możemy zrobić dla wód na świecie w ogóle dla Bałtyku pośrednio bezpośrednio, bo na taką inicjatywą oczywiście zgłoszę klina były Bojana lata są bardzo spektakularnej dają dają nadzieję, ale nie ukrywają nie każdy z nas może sobie pozwolić na to, żeby każdy z nas ma też po temu predyspozycje, żeby założyć fundację pracować na innowacyjną metodę usuwania plastiku chce dna oceanu, ale każdy z nas na pewno może coś zrobić, więc ja bym teraz poprosiła o recepty nie takie wzory zachowań które, które powinniśmy praktykować, żeby jednak ocenić en dobry stan, bo na świecie w ogóle i przede wszystkim Bałtyku jak najczęściej proponuje zacząć trochę drugiej strony czyli, jeżeli chodzi o o możliwości naszych wyborów to trzeba sobie uświadomić, że przede wszystkim zmiany systemowe mają największe znaczenie dla tego w jakim świecie żyjemy, a te zmiany systemowe dzieją się za sprawą polityków, czyli to co możemy zrobić to wybierać rządy partie polityków na różnych szczeblach, którzy na serio traktują postulaty środowiskowe w tym również te związane ze zmianą klimatu, ale też ograniczanie zanieczyszczeń to decydenci wyznaczają ten kierunek zmian na poziomie krajowym i międzynarodowych i to nie tylko się tego podziału kraju, ale też biorą udział w posiedzeniach komisjach różnych grupach międzynarodowych tak jak wcześniej wspomniana chociażby w kwestii rybołówstwa Unii Europejskiej to co mogliśmy obserwować w ostatnich latach 2019 roku w marcu zostały zatwierdzone zaostrzone przepisy dotyczące odpadów produkcji plastikowych, które klub parlament europejski chodziło o wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych te przepisy weszły w życie właśnie w 2021 roku, czyli w tym roku na samym początku to są decyzje odgórne, które wyznaczają kierunek zmian, które dużo szybciej pozwalają wprowadzić transformacyjnym zmiany, których w, której wszyscy będziemy tak naprawdę uczestniczyć w już trochę z kwotą bardziej na takie szczeble lokalne i zostawiając naszych polityków teraz trochę zboku możemy mówić też o budżetach obywatelskich szczególnie w miastach nadmorskich możemy wybierać takie inicjatywy, które będą np. dotyczyć infrastruktury technicznej kierującej ruchem, które ochronią wydmy przesadę pytań, które stworzą bezpieczne miejsca dla dla zwierząt, które szukającego odpoczynku, czyli np. okna naszych plażach czy też ptaków, które składają miasta na plażach i tutaj takim przykładem jest śpiewaczką mroźna warto pamiętać, że środowisko jest systemem naczyń połączonych i praktycznie wszystkie nasze decyzje oddziałują gdzieś gdzieś na nasz świat oszczędzanie wody będzie to co jest nam wpajane od dziecka jest już jest tego przykładem, ale też chociażby ograniczanie spożycia mięsa produktów odzwierzęcych też może się przyczynić do tego, że morze bałtyckie będzie lepszym z w lepszym stanie to bezpośrednio może spowodować mniejszą emisję gazów cieplarnianych mniejszą produkcję zanieczyszczeń związanych z istnieniem ferm przemysłowych mniejsze zużycie surowców te mniejsze zużycie żywności którą, którą mógłby spożytkować człowiek, więc jeżeli chodzi o te zmiany, które możemy dokonać już konkretnie w swoim życiu to właśnie polecałbym w pierwszej kolejności ograniczanie spożycia mięsa produktów zwierzęcy przy przekazywaniu dużo większej uwagi do rzeczy, które są nam rzeczywiście w życiu potrzebne, czyli tutaj zastanowić się 2× czy na pewno potrzebujemy nowego ubrania czy na pewno potrzebujemy nowego telewizora czy nowych mebli, kiedy stare są jeszcze w dobrym stanie i bardzo funkcjonalna w możemy też codziennych wyborach w sklepach wybierać produkty przyjazne środowiskowo z odpowiednimi certyfikatami, a przykład, jeżeli mówimy już o rybach owocach morza jest tutaj certyfikat MSC albo z produktów zbożowych np. czy czy roślinnych z z zielonym liściem europejskich państw jeszcze tak dopytam tutaj o wzajemne zależności, bo on tak naprawdę jedno wynika z drugiego i bardzo często w temacie ekologii zdarza się także, działając na rzecz dobra 1 systemu jednocześnie wpływamy pozytywnie na drugi jako system, więc teraz pytanie jak zależność zachodzi pomiędzy kondycją planety w ogóle kondycją morza Bałtyckiego to znaczy czy, działając na rzecz poprawy jakości wód Bałtyku poprawy jakości funkcjonowania systemu Bałtyckiej działamy też korzystnie na rzecz planety i odwrotnie, jeżeli będziemy przyczyniać się do zmniejszania zmian klimatycznych będziemy m.in. oddziaływać na mniejsze ocieplanie się mórz i oceanów zmniejsza emisję gazów cieplarnianych będzie powodowała, że temperatury oceanu będą niższe przez to mecz mniej zakwitów sinic glonów, które z kolei powodują powstawanie martwych stref co przyczynia się m.in. do do tego, że tych siedlisk odpowiednich dla dla ery np. dla dorsza jest też mniej wybieranie produktów ekologicznych czy czy właśnie z certyfikatem tych, które w, których nie stosuje się wielu nawozów sztucznych też przyczynia się do poprawy kondycji morze bałtyckie co znaczy eutrofizacji, który wspomina na początku jest m.in. związana z US to stawanie się do morza zmiennych ilości azotu fosforu, które spływają tam też w dużej mierze właśnie z pól uprawnych to znaczy są stosowane środki różnego rodzaju nawozy sztuczne, ale też naturalne które, jeżeli stosowane są w nadmiarze razem z deszczem mogą wpływać to do mniejszych rzek cieków wodnych później padają to to do większych rzek, a ostatecznie mogą znajdować się w morzu Bałtyckim dlatego tutaj każdy jednak decyzja, którą w, którą podejmujemy będzie miała wpływ na to jak jak będzie wyglądać morze bałtyckie i drugą stronę, jeżeli będziemy troszczyć się bezpośrednio umowy będziemy podejmować te same działania, które przyczynią się do pana do poprawy np. Klima teraz jeszcze powiedzmy o tym co się stanie jeśli z gumy nic, czyli jeśli ten najczarniejszy scenariusz do Bałtyku się spełni i powiedzmy o projekcie osadzonego w przyszłości wirtualnego muzeum Bałtyku, który można już oglądać na stronach na stronie internetowej w USA czy jestem projekt i co możemy zobaczyć w tym wirtualnym muzeum w ramach godziny dla ziemi Głuchołaz stworzyliśmy projekt wirtualnego muzeum ma ona pokazać czy przypomnieć i czy wzbudzić nasz zakład nutkę nostalgii pokazać jak ma wyglądać nasza przyszłość pozbawiona zdrowego morza Bałtyckiego morzach, z którego będziemy mogli korzystać, które będziemy mogli pokazać naszym dzieciom i morze, w którym nie będzie ery, który nie będzie faktem morświnów, które zamieni się 1 gęstą zupę, w której padną wszystkie nadmorskie biznesy, bo ludzie, jakby nie będą chcieli korzystać z oferty turystycznej, ponieważ to może już nie będzie miało miejsce zaoferowania w tym wirtualnym muzeum chcemy się niejako przejdzie do przyszłości i pokazać jak brak konkretnych działań brak podejmowanych tu i teraz decyzji może nas oddziaływać przyszła, czyli morze bałtyckie, do którego mamy dostęp teraz, którym możemy się teraz cieszyć możemy oglądać przyszłości może już tylko wyłącznie w muzeum zapraszamy państwa teraz do tego, żeby złożyć wizytę w tym wirtualnym muzeum przyszłości, bo artykuł, żeby zdać sobie w pełni sprawa jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakieś wątpliwości co en oznacza ta czarna wizja zniszczenia wód bałtyckich jak będzie wyglądać nasza przyszłość bez artykuł czy też z Bałtykiem martwym Rafał Jankowski głos Polska dziękuję serdecznie klimat zmian podcast ekologiczny Małgorzaty Gut rozmowa z ekspertami praktykami życia Eko nasz Klima potrzebuje zmian musimy zmienić swoje przyzwyczajenia i nawyki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: KLIMAT ZMIAN

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA