REKLAMA

Pracodawcy będą musieli tłumaczyć się dlaczego płacą mniej kobietom?

Światopodgląd
Data emisji:
2021-03-09 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:01 min.
Udostępnij:

Po dniu kobiet rozmawiamy o różnicach płac kobiet i mężczyzn oraz Raporcie Emilewicz z socjolożką dr hab. Julią Kubisą z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Hanną Szymborską z Uniwersytetu Birmingham.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz serdecznie zapraszam państwa na świat podgląd, który zaczniemy od kilku wydaje mi się niezwykle ciekawych inicjatyw czy raportów, które pojawiło się w ostatnich dniach dotyczą walki z dyskryminacją na różne sposoby dyskryminacją kobiety pojawił się oczywiście z wczoraj w związku z wczorajszym przy okazji może bardziej wczorajszego Międzynarodowego dnia kobiet i by trochę państwo o nich opowiedzieć i poznać też opinię zaprosiliśmy Rozwiń » tutaj światopoglądu dr Julia Kubisa dzień dobrem, a raczej dobra Iraku Pisa jest socjolożką pracy Uniwersytetu Warszawskiego jest też dr Hanna Szymborska dzień dobry dzień dobry związana z uniwersytetem Birminghamu to może pozwoliłbym sobie zacząć od płacy zwrócić się najpierw do dr Szymborskiej zacznę od takiego wystąpienia złem, które sesji, czyli współtwórczyni pierwszej szczepionki na koronawirusa związany, która powstała w technologie dają taką ona wczoraj mówiła o tym, że ten sukces to, że im się udało i żeby pierwsi związanej m.in. z tym, że około 50% ich załogi stanowią właśnie kobiety i fakt ich nieobecności też w tych decyzyjnych gronach jest bardzo niekorzystne dla samych akcjonariuszy wg WHO 70% pracowników systemu ochrony zdrowia stanowią kobiety 70% natomiast, jeżeli chodzi już o podejmowanie decyzji, czyli gronach decyzyjnych stanowią 14 tej załogi to jest 1 forma dyskryminacja druga jest oczywiście związana z płacami i w związku z tym są na stole 2 projekty 1 to jest projekt komisji europejskiej sprzed kilku dni, która z 1 strony chce by teraz już obowiązkowa była przez pracodawców tych większych firm zatrudniających co najmniej 250 osób by miały obowiązek takich sprawozdań o różnicy płac między pracownikami i pracownikami i gdyby ta różnica płac wynosiła więcej niż 5% i pracodawca nie potrafił tego wytłumaczyć w sposób merytoryczny to pracodawcy musieliby rozpocząć negocjacje z organizacjami pracowniczymi, a ewentualnie kraje mogłyby jeszcze wprowadzić jakieś kary z drugiej strony tutaj w Polsce koalicja Obywatelska poparła przygotowany przez Kongres kobiet projekt ustawy, który też poparły Konfederacja Lewiatan, a więc przedstawiciele pracodawców też OPZZ forum związków zawodowych, czyli for strona związkowa, który przewiduje, że firmy zatrudniające przynajmniej 20 pracowników będą musiały publikować informacje i raportować o różnicach w płacach pracowników obojga płci, czyli logika jest dosyć podobna no i zwrócę się dr Hanny Szymborskiej jak pani ocenia ten pomysł na czy ten instrument walki z dyskryminacją płacową bardzo dziękuję jestem bardzo ciekawa kwestia, ponieważ z 1 strony wiadomo, że nie możemy rozprawić się z problemem, którego nie znamy i fakt, że w 2021 roku nie mamy jeszcze takich struktur, które zobowiązują przedsiębiorców pracodawców do dzielenia się informacjami na temat wynagrodzenia i równouprawnienia kobiet jest dość osobliwe także moim zdaniem są to zdecydowanie raporty polityki, które powinny zostać jak najszybciej wdrożone natomiast wiadomo, że są to jest pewne minimum które, które powinno zostać zaakceptowane przez przez polityków przez pracodawców, ponieważ droga walki z nierównościami na rynku pracy i z bardziej ogólnym nierównościami ekonomicznymi pomiędzy kobietami mężczyznami jest o wiele bardziej złożona co, jakie inicjatywy pani tutaj wskazała takie, które wydają się możliwe do wprowadzenia czy takie, które wydają się być ciekawym potencjalnie efektywnym instrumentem do walki z tą luką ja przypomnę państwu ona średnio w całej Unii wynosi około 14% no, czyli gdzieś powiedzmy, że na te 10 godzin, które pracujemy to kobiety pracujące 1,5 godziny tak prościej za darmo w porównaniu do mężczyzn, więc myślę, że można rozdzielić ogólnie takie inne inicjatywy na 2 kategorie pierwsza to kategorie, które to polityki, które konkretnie starają się zniwelować czy zapobiec nierównościom płciowym poprzez wspieranie kobiet, więc sposób i do takich do takich środków myślę bardzo ciekawie podchodzi raport z inicjatywy poseł Jadwigi Emilewicz, który będziemy miło tak teraz ani także to zostawia na nas za chwileczkę natomiast inne inne podejście, które też jest konieczne, zwłaszcza jeżeli chodzi nam o trwałe zniwelowanie nierówności odnosi się do prób szerszej polityki gospodarczej to znaczy do do tego w jaki sposób polityka fiskalna czy polityka pieniężna ma jaki wpływ mają na na finanse kobiet na sytuację na rynku pracy pod względem kobiet także potrzebne są potrzebne jest również bardziej ogólny w raporcie analiza tych efektów polityki gospodarczej czy ma pani myśli system podatkowy tak system teraz partia covidowego choćby tak, ale w dokładnie podam przykład powiedzmy wspomniała pani system podatkowy wiemy, że obecnie w Polsce średnia stopa podatku od działalności gospodarczej jest niższa niż opodatkowanie dochodów zatrudnienia, a jednocześnie wiemy też zdaną zdany głosu, że Kopacz proporcjonalnie mniej kobiet jest zaangażowanych we własną działalność gospodarczą także takie taki drobny 1 czy 1 punktu widzenia element polityki podatkowej może mieć dość długotrwałe znaczące efekty na dobrobyt materialny kobiet ponieważ, ponieważ mają one proporcjonalnie w stosunku do swojego dochodu większa większe kwoty odprowadzane średnio przez podatki słuchali państwo to dr Hanny Szymborskiej cały czas z nami też jest dr hab. Julia Kubisa i nie ma czy coś jeszcze dorzuci pani do oceny tych projektów, a jeżeli nie to rzeczywiście może przejdźmy do no i ciekawego wielu powodów chyba raportu przedstawiła już minister, ale związana wcześniej z obecnym rządem zjednoczonej prawicy minister Jadwiga Emilewicz, która przeprowadziła na jej zlecenie IBRiS przeprowadził dosyć szeroko zakrojone badanie i no wiele ciekawych nie wiem na co pani zwróciłaby uwagę, bo tutaj mam zapisane sobie wiele ciekawych rzeczy, które się dowiadujemy z tego raportu na temat kobiet, ale może pani wskaże to co wydaje się pani najważniejsza, a dziękuję bardzo, myślę, że nasza dyskusja będzie cały czas krążyć WHO też takiej relacji między tym, jakie bariery napotykają kobiety, jakie mają oczekiwania mają potrzeby oraz tego, jaka jest jakość oferowanych prac na rynku pracy po bo będzie, że oczywiście bardzo ważne wszystko to, o czym mówiła moja poprzedniczka dni, a tam każdy z bardzo, żeby rozmawiać o Luce płacowej o tym, że trzeba zmniejszać, ale to myślę, że dyskusja musi iść równolegle z dyskusją na temat poziomu wynagrodzeń tak, bo nie chodzi tylko o to, żebyśmy zarabiali równo tylko, żebyśmy zaradni równo i dobrze, bo na premierę na tynku pracę, a w Nisko płatnych pracach równość nie będzie takiej normy osiągnięcia zapytam prowokacyjnie uważa pani, że w tym sensie gender jest na drugim planie jak mnie, że to są równoległe rzeczy to znaczy bez równości i poszanowania dla różnorodności nie będziemy mieć dobrze funkcjonującego społeczeństwa natomiast po prostu zawsze ten, że taką taki aspekt materialny to znaczy tego ile właściwie zarabia powinien być na naszej orbicie zainteresowań, a więc nowym stała tak, aby brat, przechodząc już do tego raportu on, o którym pani wspomniała NATO myślę, że pierwszą rzeczą proszę rzuca, o czym szczególnie w tych doniesieniach medialnych prawda to, że eksponuje się taką wielką aktywność kobiet w Polsce, że może chcą, że potrafią już są dobrze wykształcona, a jednocześnie jeśli przyjrzymy się temu, a jak wypadają wyniki w rozbiciu właśnie na obowiązki i nasz szczególnie te będącą odpłatną pracę domową tarcze i obowiązki opiekuńcze i obowiązki domowe to można powiedzieć, że polskie kobiety w Polsce strasznie dużo na głowie jednocześnie są niezwykle aktywna więc w tym sensie bardzo dobrze, że jest raport, który to pokazuje tak wprost także, a mnie ciekawi to, że w tych doniesieniach medialnych eksponuje się czyta chce pani posłanki lewicy o takie ważkie roli na menadżera chce drogą managera na barki mamy Targ na menadżer domu ten kura domowa no to minister Emilewicz tak w aktach nie ma tutaj tego się napływu AAA co jest po prostu ciekawa sam sobie ale ciekawe dla mnie to, dlatego że pakt z badania wynika, że kobiety w Polsce są zainteresowane podejmowaniem pracy zawodowej takie, które nie są obciążone opieką i też swój stan napięcia, która jest tutaj połączone to wrócimy do tego jeszcze bym dorzuciła do tego napięcia wręcz coś ciekawego czy taką równość otwartość tak wynika z tych badań kobiet na różne decyzje życiowe Julia Kubisa dr hab. Julia Kubisa dr Hanna Szymborska są państwa 8, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są dr Hanna Szymborska Uniwersytetu Birmingham i dr hab. Julia Kubisa z uniwersytetu Warszawskiego jeszcze w związku z międzynarodowym dniem kobiet i z pojawiającymi się na jego tle czy za zainspirowanych tym dniem inicjatywami walczącymi z dyskryminacją kobiet chciałabym byśmy jeszcze chwilę poświęciły złożonemu przez lewicę projektowi zmiany kodeksu karnego, który to projekt zmiany projekt zmian został przygotowany przez organizacje kobiece pod auspicjami Feminoteki i chciałabym poprosić prof. Kukiz o wyjaśnienie intencji czy sensu tego projektu oczywiście, zakładając dobrą wolę słuchających, ponieważ on wzbudził zimno powiedziała również dziwne reakcje i dziwne komentarze, więc jak je jak jest sens tej propozycji myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to kto kto ma króluje temu projektowi tak, czyli organizacja, która bardzo wielu lat zajmuje się walką z przemocą wobec kobiet w tym ma zasługi w zakresie karty z przemocą seksualną czy Feminoteka, więc został na taki po prostu kraju oparte na na eksperckiej wiedzy na jej ten projekt, w którym bada co najbardziej porusza opinię publiczną na to po prostu konieczność seks jest wtedy, kiedy jest zgoda, kiedy jest wyraźna zgoda natomiast jeśli niema to jest ograły ta dosyć proste brzmiąca definicja wywołuje różnego rodzaju reakcje także to jest jakiś koniec flirtu albo po prostu ludzie się nie komunikują w ten sposób, niemniej jeśli spojrzymy na sytuację ze strony osób, które doświadczyły gwałtu i tego jak są traktowane przez Polski wymiar sprawiedliwości, a tutaj dobrą żaden z informacji będzie ostatnia wydana książka Mai Staśko Patrycja Wieczorkiewicz gwałt Polski, a no zobaczymy, że po prostu taka zmiana legislacyjna jest potrzebna, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo kobietom w ogóle, żeby wszystkim nam zapewnić większe bezpieczeństwo to, że ludzie będący w sytuacjach intymnych bardziej otwarcie komunikować nie jest niczym złem nie jest niczym zagrażającym natomiast po prostu dla tak na pewno zwiększy bezpieczeństwo o zmiany też dodam no apelowało wiele środowisk, ale przywołam Rzecznika Praw Obywatelskich, bo on się odwoływał w tych swoich apelach do po prostu prawa Międzynarodowego może to rozwiązanie w Polsce prawny jest niewystarczające, bo potem właśnie dochodzi do takich w powiedział dla wielu oburzających sytuacji, w których brak takiego jakiegoś oporu ze strony kobiety wyrażonego w niemym krzykiem płaczem właśnie nie wiem za co był brany, ale rzeczywiście jestem ciekawa nie wiem czy pani potrafi przewidzieć co się stanie z tą propozycją lewicy w tym parlamencie może bowiem tak bardzo mam zdania chcą i im będzie, że mimo, iż może armatę arytmetyka sejmowa nie jest specjalnie sprzyjająca takim inicjatywom to bardzo obrzeża taka propozycja się pojawiła, bo bardzo bardzo potrzebujemy publicznej dyskusji na temat tego jak jak karami znaczy jakie prawa ja tak jak chronione są ofiary gwałtu no i no właśnie na, dlaczego kwestia wyraźną zgodę tam czas wzbudza kontrowersje, kto jest ciekawa bardzo dziękuję hali państwo prof. Kubis z nami jesteście dr Hanna Szymborska i teraz zwrócił się dr Szymborskiej i wróciła do raportu, który też przejawia przewija się w tej naszej rozmowie z raportu przedstawiła wczoraj Jadwiga Emilewicz czy został przygotowany czy zrealizowane badanie przez IBRiS i tak jak już zdążyliśmy wspomnieć wynika z niego to co mi się wydaje ciekawe to rzeczywiście jak ważna jest dla Polek aktywność zawodowa to bardzo widać tutaj na różne sposoby w liczbach 91% respondentek wskazało, że praca zawodowa daje poczucie dumy i satysfakcji ja ja to do czego dorzuciła to jest to, że rząd też minister Emilewicz mówiła, że wśród kobiet jest wysoki poziom akceptacji dla różnych wyborów kobiety również związanych z rezygnacji choćby z rezygnacją z macierzyństwa i bardziej nawet niż tak czytam dla obywatelek Szwed czy Francji dla Polek ważna jest równość, a co da na co pani zwróciła zwracam się dr Szymborskiej uwaga, jeżeli chodzi o ten raport, bo on z spałem Litwę myślę, że warto zwrócić uwagę po pierwsze na to, że ten raport porusza bardzo wiele ważnych kwestii nie jest zazwyczaj ze zbyt często dyskusja na temat równouprawnienia są ograniczone do reprezentacji do obecnej luki płacowej natomiast tak jak z naszych dyskusji dzisiaj wypłynęła ta kwestia jest o wiele bardziej złożona i moim zdaniem warto warto pochwalić ten raport za to, że stawia na pierwszym miejscu równość kwestii wyborów życiowych i zapewnienie tego, aby różne wybory życiowe, które podejmują kobiety nie powodowały ograniczenia czy nie miała negatywnego wpływu na ich na ich sytuację materialną na dobrobyt kobiet są również ma ma wpływ na dobrobyt całego społeczeństwa mając na uwadze to jak kluczowe jest rola nieodpłatnej pracy domowej naszej gospodarce to co to co pandemia wyczyściła bardzo wyraźnie albo, że tak też, że to był pierwszy punkt zwróciłem zwróciłem też uwagę na 22 propozycje, które wydają się bardzo bardzo by przełomowe po pierwsze a pierwsza była propozycja żeby, żeby koszty związane z okresem macierzyńskim były przejęte przez państwo moim zdaniem jest to absolutnie konieczny krok, aby ograniczyć udokumentowany negatywny wpływ macierzyństwa na sytuację zawodową kobiet co za koszty, a więc jest jest są badania, które z tego co rozumiem z tego co wiem to są badania przeprowadzone zazwyczaj w krajach zachodnich natomiast ekonomiście czy badacze społeczni oszacowali, że każdy każdy rok długotrwały długotrwały trend płacy po macierzyństwie jest zdecydowanie niższe i bardzo długo trwały w stosunku do kobiet, które nie posiadają dzieci także ten to jest taka się nazywa chętnych po angielsku ma dochód po tytule kara macie żeńska w kwestii nie tylko płac tak jak już dzisiaj mówiliśmy, ale też aspiracji kobiet tego, jakie są perspektywy rozwoju zawodowego, który staje, które stają przed kobietami, a także to jest tak jak tak jak wspominałem bardzo złożona kwestia także to, aby aby, chociaż tak wiem minimum minimum te lata, aby koszty związane z macierzyństwem okresie z okresem macierzyńskim były wspierane czy nawet przyjęte przez państwo ma moim zdaniem bardzo pozytywne perspektywy, jeżeli chodzi o to jak jakąś sytuację, jakiej sytuacji znajdują się kobiety, które staną, które podejmują wybór macierzyństwa tak, jeżeli patrzymy na równouprawnienie wyborów życiowych to jest 1 bardzo ważnych elementów w przypadku czy mogłabym tutaj żadnym prof. Kursa tak, bo zastanawiam się nad tym co co pani dr Khan powiedziała to znaczy przecież, a przede wszystkim zastanowić nad propozycją posłanki Emilewicz, bo przecież w Polsce w spłacie za urlop macierzyński więc, jakiego rodzaju koszty teraz chciałby, a chciałbym pani posłanka lewicy przejęło państwo ja przyznam też nad tym zastanawiałam, ale nie wiem czy dr Szymborska będzie potrafiła wskazać po prostu następne zaproszenie do Jadwigi Emilewicz z NATO, że to jest właściwy adres ławkach tak, bo na pewno warto dopytać, bo być może są jeszcze rok właśnie tak się zastanawiam nad tym co co właśnie wymiana myśli czynnej na ile taki dobrze brzmiące dyskurs polityczny, a na ile konkretna propozycja to morska czy coś potrafi pani do tej dyskusji dorzucić jeszcze myślę, że to co dla mnie jest bardzo ważne z punktu widzenia dobrobytu gospodarz finansowego kobiet jest wsparcie na rynku pracy po macierzyństwie to po pierwsze, a po drugie, związana jest w tym druga propozycja, które w tym raporcie jest troszkę między wierszami natomiast jest to moim zdaniem kwestia kluczowa które, która odnosi się do elastyczności pracy i tego w jaki sposób widzimy czy definiujemy karierę i rozwój kariery w tej w tej w tym raporcie były propozycje na temat np. pracy zdalnej by, która powinna być wpisana do kodeksu pracy także to jest tylko czubek góry lodowej z całej dyskusji na temat w jaki sposób podchodzimy do całego całej tej kwestii zatrudnienia to obcy i padł kobiet i gospodarki to pozwolę sobie dać ostatnie ostatni głos ostatnie zdania do wygłoszenia Julia Kubisa, podsumowując trochę nie wiem na cześć pani zwrócić uwagę tak na koniec na co też uwagę jeśli chodzi o propozycje raport no zna myślę, że tutaj przede wszystkim to co mi się rzuciła w oczy to wielkie obciążenia opieką opieka i obowiązki opiekuńcze są jednym z głównych powodów dlatego, dla których kobiety są bierne zawodowo w Polsce, czyli po prostu są obciążone ponad miarę pracą, którą właśnie, której mogłoby jak najbardziej partycypować państwo, inwestując infrastruktura opieki także opieki nad osobami starszymi przewlekle chorymi itd. więc czekam na tego rodzaju postulaty propozycja ta ewidentnie opieka staje się priorytetem w poprzedniej naszej niedawnej rozmowie też ta kwestia wybrzmiał na koniec wydają się to bardzo znaczące bardzo dzisiaj wam dziękuję dr Hanna Szymborska Uniwersytetu Birmingham i dr hab. Julia Kubisa socjolożka z uniwersytetu Warszawskiego były państwa gośćmi informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA