REKLAMA

Czy PiS powoła sobie p.o. Rzecznika Praw Obywatelskich? "Mamy wojnę przeciwko konstytucji"

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-03-10 17:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:56 min.
Udostępnij:

Tak, to jeden z możliwych scenariuszy: że zwykłą większością głosów PiS, który nie jest w stanie legalnie przeforsować uległego sobie kandydata przez Parlament uchwali sobie sposób na to, by ominąć konstytucyjne wymogi powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozwiń »

O takim "rozwiązaniu problemu" mówi w tej rozmowie prof. Ewa Łętowska zaś prof. Mirosław Wyrzykowski podkreśla, że wniosek skierowany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, którego celem jest, mówiąc w uproszczeniu, pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, to prawdziwa wojna z konstytucją: jeden konstytucyjny organ wnioskuje do drugiego o "ubezwłasnowolnienie" trzeciego.

W tej rozmowie pada więcej gorzkich słów w sprawie działań obecnych rządzących przeciwko Adamowi Bodnarowi jako Rzecznikowi Praw Obywatelskich ale też generalnie przeciwko tej instytucji. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witam w kolejnym odcinku, a wolnych sądów dla Radia TOK FM naprawo patrzy jak nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram i dzisiaj mam wyjątkowych gości panią prof. Ewę Łętowską i pana prof. Mirosława Wyrzykowskiego tytuł pod kask tu o tytuł spotkania to co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich naprawo patrzy, bo prawo patrzy na ciebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepis to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy Rozwiń » musimy się bronić przed bezprawie co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pojemna dzisiaj została wyznaczona no chciałam być rozprawa, ale to może byłoby za daleko zebranie w Trybunale Konstytucyjnym, który miał zdecydować o losach instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i po raz kolejny, bo 0809. raz zostało one to zdjęte SMS z wokandy nie odbyła się nie odbyło się to inne spotkanie, a ja, zanim przejdziemy do tego co może się wydarzyć z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Polsce chciałbym państwa zapytać może trochę przewrotnie na początek czy instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich jest w ogóle potrzebna w Polsce pani profesor to zależy komu pani postawić pytanie, jeżeli pani zapyta kogokolwiek obecnego establishmentu politycznego na pewno powierzenie jest potrzebna zresztą to nie jest nic dziwnego, bo planach politycznych obecnie dzięki ponad rzecznicy wręcz traktowany jako instytucja zbędna, jeżeli zapyta pani kogoś jest potrzebne z uwagi na okoliczności, które w tej chwili istnieją jak powiedział, że jest potrzeb mniejszych niż kiedykolwiek i Kliczko wyjaśnienie ja sama ja byłem pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich mówiłam, że to jest taka luksusowej instytucja, ale ona się okazuje być bardzo potrzebna wtedy, kiedy kwestionuje się zasady, która w tej chwili spoczywa u podstaw polskiej konstytucji mianowicie zasady społeczeństwa otwartego morza siada i mówi mniej więcej coś takiego, że musi być duży wspólny mianownik, żeby w nim, że pomieści różni różne mniejszości i one musiały ich u minimum plan musi być honorowane, jeżeli jednak Kazia siada stoi w sprzeczności z praktyką polegającą na tym, że w praktyce politycznej obecnej wyznaje zasadę, kto nie z nami ten przeciw nam wszystkie mniejszości niezależnie od tego jaki jest kryterium ich wyodrębnienia cierpią na tym, jeżeli akurat ich cechy nie pasuje z różnych względów establishmentowi politycznemu i ponieważ to zasada polityczna, kto nie z nami ten przeciw nam jest obecnie panująca ktoś, kto akurat może trochę przypilnować interesów mniejszości jest bardzo potrzebny dlatego uważam, że rzecznik jest potrzebny to co Pani Poseł powiedziała też jest, jakie są jak tego słuchałam tym samym główna właśnie taką narracją przeciwko prof. Bodnarowi sta jest rzecznikiem mniejszości niem czy państwo też to zauważy, ale faktycznie tak jest sondaże tak ma być panie profesorze, że rzecznik jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich rzecznik mniejszości, ponieważ inne instytucje, które zabezpieczają prawa większości w związku z tym ten zaś do prof. Bodnara no wydaje się goście kuriozalny już samego założenia prawda Rzecznik Praw Obywatelskich jest potrzebny osobom, które są w potrzebie one mogą być mniejszości wobec większości, ale to co jest charakterystyczne i co wyznacza zadania rzecznika to obrona pomoc tym, których prawa lub wolności są naruszane, a naruszane są wolności prawa przez większość tak jest zawsze stąd też akcent mniejszościowy jest istotna ale gdy mówimy o większości to myślę o tym kto jest wnioskodawcą do Trybunału Konstytucyjnego inicjatywy o uchylenie bądź stwierdzenie niezgodności z ustawą przepisu, który pozwala na kontynuowanie funkcjonowania mechanizmu obronnego dla obywateli po zakończeniu kadencji przez urzędującego rzecznika, kto występuje w Sejm wniosek do Trybunału odpisało 50 posłów przez ostatnie 5 lat każdorazowo uczestniczyłem jako obserwator na sali sejmowej, a chwilę czy dłuższe chwile składania informacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich przed Sejm i nigdy nie widziałem na sali sejmowej więcej niż 2 posłów koalicji rządzącej podpisało 50 co to znaczy to znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której wnioskodawcy kompletnie nie byli zainteresowani tym co ma do powiedzenia Rzecznik Praw Obywatelskich wnioskodawcy nie byli kompletnie zainteresowana stanem wolności praw obywatelskich co więcej, jeżeli popatrzymy na to te co bliższej, a mianowicie wnosi o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisu ustawy to przecież na prawo inicjatywy warte od inicjatywy ustawodawczej wystarczy 15 posłów nie 50, czyli możemy powiedzieć, że mamy trzykrotność wnioskodawców stosunku do możliwości inicjatywy ustawodawczej, ale co więcej wniosek do Trybunału został złożony 20września ubiegłego roku, o ile było posiedzeń trybuna sal Sejmu, żeby w ciągu 10 minut 8 minut uchwalić ustawę 2 artykuł ową po pierwsze, skreśla się przepis, który mówi o kontynuacji pracy po drugie, wprowadza się przepisy mówi, kiedy ustawa wchodzi w życie mamy do czynienia z brudną intencją i wykonanie będzie z brudnych rękach Boga tylko dodać tak bardzo proszę pani Teresa od zwrócić uwagę, kontynuując wątek uniesie to jest fragment większego takiego takiego ciągu takiego bardzo charakterystycznego działania, jeżeli rzecznik czasami się w tej chwili mówi jest takim ostatnim organem, który nie został niezależnym, który nie został z was realizowane w jaki sposób to mu do chodzi o to, że IEO obecna praktyka polityczna praktyka społecznym, że podtrzymywana przez establishment polityczny idzie w kierunku eliminacji czy utrudnienia trzeba realizacji wszelkiego rodzaju instytucje, które nie są bezpośrednio podporządkowane działaniu czysto politycznym i proszę zobaczyć na tym przykładzie, który mówił pan Józef Wyrzykowski widać również co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym przecież, jeżeli do zmiany ustawy o rzeczniku wystąpi wystarczyła większość parlamentarna plastyki innych względów nie chciała zrobić tego co wolała zrobić cudzymi rękami to z jakim działaniem mamy do czynienia mamy do czynienia z działaniem, które przede wszystkim ukazuje jak dalece to co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym powoduje dwoistość państwa dawniej Trybunał Konstytucyjny służył do tego, aby oczyszczać z wypadku wątpliwych co do konstytucyjności system prawa w tej chwili służy do tego, żeby wykonać jakiś polityczny plan, który z różnych względów, którego już nie będą nie chce wykonać istniejąca większość parlamentarna aż tu jest widzę bardzo znamienną sytuację jak daleko byśmy odeszli od zasad konstytucyjnych mamy z 1 strony porządek Konstytucyjny z drugiej strony my mamy działanie jakiś cały system działań faktycznych, które odcinają się zupełnie inne zasady i uważam to za bardzo, ale to bardzo znamienne i chce za to zwrócić uwagę, bo to nie jest tylko problem tego co się w tej chwili jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich, ale co się dzieje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przy użyciu Trybunału Konstytucyjnego, o czym świadczy to, że ta tzw. rozprawą wielokrotnie przesuwana widać, nawet jeżeli ktoś śledzi sytuacji prawno politycznej w Polsce to na takiego no zdrowo myślącego człowieka widać, że Trybunał Konstytucyjny dopasowuje się do tego kalendarza politycznego, sprawdzając ktoś zgłosi samorząd będzie zaakceptowane jednak może to będzie jakaś się furtka widać, że to jest wspólne wspólne działanie porozumień, jeżeli można liczyć też, lecz przecież to jest znowu fragment większej całości dokładnie takim samym działaniem mieliśmy do czynienia z tą nieszczęsną ustawą antyaborcyjną jest tam też wniosek leżał chyba jak, więc 3 lata chyba leżał w zamrażarce, bo nie chciał z kolei politycznie było do godzin, żeby to zrobi Trybunał rękami Trybunału wyciągnąć kasztany z dnia natomiast odkładanie w tej sprawie też było ewidentne i co więcej nawet to przyznano w gruncie rzeczy później w dyskusjach nad czy tym orzeczeniem, więc odpowiadam nic nowego nie mamy w tej chwili pod słońcem odłożona rozprawa jest i chyba już ósmy raz w tej chwili faktem jest, że ten ostatni raz została odłożona już na wniosek rzecznika samego, któremu po prostu rozszerzono podstawy zaczepienia tyle my jego procedury prawdopodobnie również w tym celu, żeby jak być ułatwić zadanie nie obalenia przepisu, który wcale nie jest z natury rzeczy moim zdaniem niekonstytucyjny jest przepis o charakterze pragmatycznym chodzi o to, że dziś Izby parlamentu powinny współdziałać ze sobą przy wyborze rzecznika, ponieważ w tej chwili mamy inny układ sił politycznych w izbie niższej w sejmie inny w Senacie w związku z tym nie ma szans na to, żeby dokonać normalnie doboru rzecznika w związku z tym tę zasadę konstytucyjną, która ma na celu doprowadzenie do konsensu do zgodnej współpracy po prostu się omija i to wszystko, czego jesteśmy świadkami odroczenia kolejne mają doprowadzić do sytuacji, w której przy zmianie ewentualnej ustawy zwykłej doprowadzić do wyboru po rzecznika to można zrobić zwykłą większością parlamentarną no i wtedy się obejdzie całą procedurę uzgodnień z zdrowej zjemy izbami parlamentu pan panie profesorze, jakiego rozstrzygnięcia spodziewa się w Trybunale za chwilę na to pytanie odpowiem ale gdy jesteśmy na szerszym planie to chcę podkreślić sytuację, która ma miejsce tę mianowicie 1 Konstytucyjny organ państwa, jakim jest Sejm występuje do drugiego konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny o wyeliminowanie z życia publicznego z funkcji ustrojowej funkcji konstytucyjnej trzeci organ Konstytucyjny no to jest przecież wojna przeciwko konstytucji to nie jest już kryzys Konstytucyjny tylko osiągnęliśmy etap, w którym my by, powołując się na szczególną legitymację na szczególne uzasadnienie, jakim jest demokratyczny wybór Sejmu ten właśnie organ prowadzi do zmiany porządku konstytucyjnego państwa oraz 2 mamy do czynienia z taką sytuacją, w której możemy oczekiwać określonego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego pytała pani, jaki będzie rezultat rozprawy, jeżeli popatrzymy na wszystkie dotychczasowe orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydawane na wniosek konstytucyjnych organów państwa, które chciały uzyskać potwierdzenie zgodności działania z konstytucją w sytuacji, w której było oczywiste naruszenie konstytucji przez chociażby ustawy dotyczące Sądu Najwyższego krajowej rady sądownictwa itd. itd. to we wszystkich tych przypadkach mieliśmy do czynienia z uwzględnieniem wniosku przedstawionego czy to przez Sejm czy to przez Prezesa Rady Ministrów co to oznacza to oznacza, że UE no proszę by wybaczyć mi sarkazm, ale jeżeli istotą demokratycznego państwa prawnego jest przewidywalność rozstrzygnięć organów państwa to Trybunał Konstytucyjny jest najbardziej największym stopniu spełnia wymóg państwa prawnego, ponieważ jego orzeczenia są nie tylko przewidywalne, ale mamy pewność, jakie orzeczenie zapadnie w sprawach ustrojowych ja chciałam jeszcze wrócić do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym JM w jaki sposób obywatelom jak sposób rozmawiać teraz o Trybunale Konstytucyjnym to obejmuje jedno pytanie drugie pani profesor powiedziała, że zapewne będzie prowadzone po rzecznika i jeśli tak się stanie to już takiego obywatelskiego punktu widzenia czy zostanie wyznaczone tylko pełniący obowiązki jak my obywatele jak organy państwa powinny go traktować co czy mamy tutaj jeszcze jakąkolwiek możliwość jak jako jak to powinno być przez nas interpretowane wreszcie co powinien w takiej sytuacji zrobić się urzędujący teraz rzecznik pan prezes Bona no, że ci to w gruncie rzeczy nie ma specjalnie żadnego ruchu może po prostu w tej chwili jest w okresie, kiedy kadencja skończyła, ale nadal ma pełny mandat czy do sprawowania swojego urzędu ja chcę powiedzieć, że taka sytuacja, że ten okresy przedłużenia uwaga nieprzedłużenia kadencji kadencja nie nie uległa przedłużeniu to jest po prostu sprawowaniu urzędu porządkowe okres, jakby jakiś czas na dogadanie się 2 izb parlamentu, ponieważ na dogadanie się nie można liczyć, więc czas się przedłuża, ale to już było we w swoim czasie pamiętam, że i ja sama byłam pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich my nie kadencja kończyła się niebo, że wybór kończył się bodajże w listopadzie wtedy była czteroletnia kadencja nie pięcioletni jak ja pamiętam, że wybór nowego rzecznika nastąpił dopiero w lutym przez 3 dni przez 3 miesiące funkcjonowałem, sprawując urząd, trzymając go dla następcy to samo zdarzyło się w swoim czasie wypadku prof. Zolla, który był Rzecznikiem Praw Obywatelskich Dec i długo też sprawował urząd, bo nie dochodziło do wyboru i w związku z tym to jest nie jest nic nadzwyczajnego rzecznik wtedy zachowuje się normalnie normalnie działa normalnie funkcjonuje no owszem, może gdzie, jakimi zachowaniami o charakterze takim bardziej demonstracji nimi zaznacza, że on wie o tym, że jego umówi kadencja już minęła, ale my mamy w ogóle nie zwyczajną sytuację w tej chwili, dlatego że proszę zwrócić uwagę co się działo między wrześniem, a teraz nie ma chcę o tym, że były nieudane próby wyboru rzecznika i to, jakie sytuacje, w których proponowana przez bardzo mocno legitymizowania nią społeczną stronę kandydatka była i Uro ucząca na eliminuje ja do tej sprawy nie wracam one już wycofała natomiast co mnie poraziło, bo też świetnym momencie zaproponowano styl establishment zaprezentował swojego rzecznika kandydata osoba, która winna bieżąco sprawuje funkcję ministerialną to jest raz nawet nie zachowująca decoroom w takim stopniu, że na publicznym przesuwaniu nową zademonstrowała kompletną nie wiem niezrozumienie niewiedzy arogancji, gdy odpowiedzi napytania, który jest zadawano być może działań kandydat wiedział, że i tak jest to na straconej pozycji, ale dla mnie te odpowiedzi robiły wrażenia arogancji, kiedy pytany o jakieś stanowisko swój pogląd powiada nie powie, bo musiałby ujawnić, jaki dokument, który w tej rodzinie jako urzędnik mniej jak w obecnej administracji, bo to wobec, jeżeli pani za panem w tej chwili pytanie co na to czekano, jeżeli będziemy mieli do czynienia z po wyznaczonego w wyznaczonym wedle tych właśnie kryterium to nas czeka to co się stało np. z prokuraturą to bez realizacja ba realizacja organu, który na skutek odpowiedniej obsady daje gwarancję podległości woli większości politycznej i znów wracam do wody do wątków odpowiedziała czasami mówi się publicystycznie rzecznikowi głośno szczekać powinien zwracać uwagę na jakiś niedostrzegane przez większość aspekty prawa, które chronią jak tarcza mniejszość od jej zwracać uwagę właśnie na uszczupla one u osób planu ochrony interesów mniejszości no, jeżeli wobec tego, że odpowiednio u o obsadę nomenklatury nową, dlatego że my w tej chwili idziemy w kierunku obsady różnego rodzaju urzędów nomenklaturą nowa nomenklatura była dla osób młodszych nieznających historii były takie urządzenie do czasów Polski ludowej, kiedy pewne stanowiska były tzw. nomenklaturze partyjnej, czyli nie można było nikogo mianować powołać na to stanowisko, jeżeli rządząca partia PZPR nie wyraziła na to odpowiedniej zgody no, więc jeżeli wracamy de facto do do systemu nomenklatury owego to wiadomo co nas czeka na czeka nas sytuacja, w której czy wyrażenie innego poglądu czy wyrażenie innego zapatrywania czy pokazanie innej możliwości wynikającej z przepisów prawa jest traktowane jako wyraz postawy, kto nie z nami przeciw nam, czyli mamy do czynienia z takim uciszenie dyskursu publicznego i ochrony interesów publicznych u Schillera to się nazywało pokój cmentarzyska jeśli chodzi o odpowiedź na pani pytanie pani mecenas jak mówić o Trybunale Konstytucyjnym to odpowiemy CTA rum cenzor konstytucja musi być obroniona to oznacza, że przyjmujący stare porzekadło dłużej klasztorach niż przeora Trybunał Konstytucyjny mu powrócić do pełnienia tej funkcji, jaka jest zawarta w istocie kontroli konstytucyjności prawa, czyli badania czy akty parlamentu jak rządowe, które zawierają normy prawne są zgodne z konstytucją i musimy o tym mówić, bo jeżeli zostaniemy wprowadzeni na ścieżkę subtelnych, ale za to fałszywych rozumowań alternatywnego sposobu rozumienia funkcji Trybunału opisywania rzeczywistości tej aktualnej funkcji Trybunału jako wzorca modelowego kontroli konstytucyjności prawa no to znaczy, że dokładnie realizujemy zamierzone scenariusz, jakim jest zmiana sposobu myślenia o jednej z podstawowych funkcji ustrojowych instytucji ustrojowych, a drugi problem polega na tym ten wątek, który był poruszany w wypowiedzi pani prof. Łętowskiej, a mianowicie te sytuacja legitymacji Rzecznika Praw Obywatelskich, który nie jest rzecznikiem i mamy 2 sytuacje mamy sytuację, w której Adam Bodnar kontynuuje swoje zadania mając legitymację w postaci uprzedniego wyboru przez Sejm i Senat i skończyła się kadencja, ale zgodnie z zasadą określoną w preambule rzetelności efektywności działania organów państwa realizuje swoich zadań kadencja została skończona zadania są realizowane i co mamy we wniosku Sejmu by zresztą zachęcam wszystkich do przepisania docierają przeczytania wniosku do Sejmu, ponieważ zapewniam państwa, gdyby ktoś na moim seminarium Uniwersyteckim napisał na tym poziomie pracę zaliczenia ową musiałby spędzić wakacje na porządnej robocie i poprawić, bo znajdujemy m.in. takie sformułowanie po upływie kadencji decyzje podejmowane przez rzecznika pozbawione są prymatu praworządność natomiast no i mielibyśmy nowego rzecznika pełniącego obowiązki rzecznika to znaczy, że jeszcze mniejszy byłby poziom prymatu praworządności, ponieważ byłby powołany tylko przez Sejm bez kredy z Naczelnej legitymacji i to co chcę powiedzieć to wniosek Sejm i zawiera jako wzorce konstytucyjne, czyli punkt odniesienia dla oceny kwestionowanego przepisu 2 artykuły konstytucji art. 2 Polska jest demokratycznym państwem prawnym i art. 7 wszystkie organy państwa działają na podstawie ich granicach praw bardzo przeprasza, ale ubrał się diabeł w ornat i na mszę dzwoni Sejm, który swoimi działaniami udowodnił znakomite kompetencje naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego i który swoimi działaniami ustawy ustawami naruszał wielokrotnie art. 7 zasadą legalizmu dzisiaj ma odwagę by nie powiedzieć czelność powoływania argumentacji, która leży u podstaw ustroju Rzeczypospolitej polskiej dla powtórzę to w eliminowania ostatniego niezależnego konstytucyjnego organu państwa to jest szyderstwo, a nie argumentacja praw rzeczywiście tak jest jak pani profesor miała takie, kiedy stwierdzą, że rzecz ma chodzić miał ciecz przeszkadzać, a tymczasem władza chce, żeby rzecznik rzecznik kocha władzę władza kochała rzecznika to jest gruntu założenie swoje błędne, bo właśnie uwierać te władze i takież kończące nasze spotkanie chciałam zadać 2 jeszcze pytania pierwsze tak dobrze państwo mogli pokusić się o taką krótką ocenę kadencji pana prof. Bodnara, który niewątpliwie przypadła na bardzo trudny czas, a drugie pytanie oto w takim razie, jaki powinien, jakie cechy powinien mieć Rzecznik Praw Obywatelskich pani profesor liczby się okres najlepszy najlepszy podsumowanie dla kadencji pana Bodnara można znaleźć w jego własnych przedstawionych sprawozdania te po prostu są byli cieniem tego co zrobił jakich warunkach i jak i co było jego zamieć jego celem i co zostało osiągnięte to jest już w tej chwili gotowe to ma ponad 600 chyba stąd duże jest opracowanie może to wszystko obejrzeć i ja może tylko odniosę się jeszcze uciszenie go do 1 kwestii legitymizacja ja byłem pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich umie był problem z legitymizacją, dlatego że ja byłem oczywiście w sposób wybrana w sposób niedemokratyczny, dlatego że ten Sejm, który wybierał mnie w roku osiemdziesiątym siódmym był oczywiście był Sejmem, który nie miał Demokratycznej legitymizacji, ale i bardzo mnie uwierało, dlatego że ja musiałam niezwykle ciężko pracować na swoją własną legitymizację czym się udało czy nie dało no to jest różnie mogą różnie oceniać w każdym razie w każdej ja się stara i problem polega też na tym, że jest rzeczywiście szyderstwem, jeżeli my teraz wszyte 30 parę lat po zmianie ustrojowej nawet do czynienia z sytuacją, którą legitymizację osiągniętą dzięki konstytucji podważa inny organ Konstytucyjny państwa chcę powiedzieć np. ten sam problem przez dłuższy sprawowaniem urzędu poza literalnie wyznaczony zakres kadencji ma np. prezydent Rzeczypospolitej, bo to jest dokładnie to samo tylko przy pomocy innego środka leczniczego tam nie umierało tutaj uwiera no, więc przepraszam no mało wie, że czystość intencji, które przyświecają temu wnioskowi, o który w tej chwili jeszcze raz odłożono jego rozpatrzenie ja podziwiam pana, bo na razie jedno robi to, czego ja sama np. nie umiem ja np. nie jestem mówcą wiecowy niespecjalnie dobrze sobie radę akurat w takich sytuacjach, z której leje i dobrze jest woda głosujący legitymizacji w działaniach oddolnych kontaktach bezpośrednio rozjeżdżał się po Polsce kontaktował się z różnymi organizacjami ośrodkami na miejscu, ale to pewnie jest tak, że każdy musi do jakiegoś urzędu dokładać to co sam umie najlepiej ja myślę, że akurat wydatku Bodnara nastąpiło to, że to do czego miał talent to właśnie wykorzystały wykorzystał dobrej sprawy ja myślę, że skalą osiągnięć Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich jest poziom niechęci by nie powiedzieć nienawiści establishmentu politycznego do Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ przez 5 lat występował konsekwentnie zdecydowanie w sposób niezwykle kompetentny w obronie konstytucji w obronie niezależności sądownictwa obronie ludzi skrzywdzonych w obronie tych, którzy w sposób niegodziwy zostali ostatnio prokuratorzy i zesłani do innych jednostek prokuratury w Polsce to Rzecznik Praw Obywatelskich był w środku nocy na posterunkach policji po zatrzymaniu osób w sposób brutalny często zastosowaniem metod, o których moglibyśmy powiedzieć, że były to kurami, bo użycie pałki teleskopowej jest przecież zjawiskiem niespotykanym w demokratycznym państwie i Adam Bodnar i jego ludzie z zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich pani Hanna Machińska byli o trzeciej rano na posterunkach, broniąc prawa ludzi do godnego traktowania po zatrzymaniu, ale dając tym samym prawa ludzi do pokojowej manifestacji demonstracji legalnej, bo taki charakter mają wszystkie zgromadzenia i manifestacje, które od roku mają miejsce na ulicach Polski, więc najwyższe uznanie szacunek dla pana Adama wodnych, ponieważ wyznaczył kolejny poziom standardu rzetelnego kompetentnego uczciwego i zaangażowanego organu konstytucyjnego, jakim jest obrońca praw i wolności człowiek muszę państwu powiedzieć, że dla mnie to jest bardzo trudno wyobrazić sobie jak będzie wyglądał świat bez Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich w otaczającej rzeczywistości napraw jako pełnomocniczka jako obrończyni w wielu sprawach zawsze mieliśmy takie poczucie, że ta instytucja rzecznika jest naszym sojusznikiem, że tam zawsze będzie może się zwrócić z prośbą o reakcję, iż reakcja chociażby tak jak w przypadku zatrzymania teraz czy w sierpniu żona nastąpi żona nastąpi natychmiastowo tak samo jak reakcja dotycząca niezależności sądownictwa czy tego wszystkiego co się dzieje wokół sędziów i postępowań dyscyplinarnych bardzo trudno myśleć nam wszystkim obrońcom praw człowieka wyobrazić sobie jak to będzie ten czas przyjdzie nieubłaganie i zostaniemy dla tych takim polskim podwórku już osamotnieni, bo to nasza ostatnia instytucja zostanie nam zabrana wiemy też się dzieje w Sądzie Najwyższym, że tutaj już też są proponowane zmiany, które mają na celu wymianę też zaproponowanie pełniących obowiązki prezesów konkretnych i co jest kolejnym kamyczkiem do zawłaszczenia zagarnia Ania każdego takiego taki błąd już teczki, która dziś trzyma nas w tym demokratycznym tych demokratycznych podstawach przyznam, że to dla nas bardzo trudne i to państwa do odbiorców słuchacze mamy taki apel, żeby szczególnie wnikliwie teraz siedzi to co się dzieje wokół Rzecznika Praw Obywatelskich kolejna tzw. sprawa jest wyznaczona 25marca to jest naprawdę nasza wspólna sprawa, żebyśmy to obserwowali, żebyśmy reagowali, żebyśmy komentowali, żebyśmy do końca Stali za prof. Bodnarem murem można przyjść np. na konferencje organizowane przez komitet obrony sprawiedliwości na pewno będą pod siedzibą Trybunału wyrazić swoją Solidarność, bo oprócz tego, że pan prof. Bodnar jest instytucją jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich to jest po prostu człowiekiem, który potrzebuje naszego wsparcia i wyraźnie tej Solidarności wtedy, kiedy trzeba ją wyrazić to jest właśnie proszę państwa ten moment i tym apelem wezwaniem do państwa chciałbym bardzo podziękować moim znakomitym rozmówcą w dniu dzisiejszym i zaprosić państwa na kolejne odcinki podcastu naprawo patrzy z moimi gośćmi byli pani prof. Ewa Łętowska i pan prof. Mirosław Wyrzykowski ja nazywam Sylwia Gregorczyk-Abram bardzo państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek na prawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA