REKLAMA

"Sytuacja na rynku pracy się pogorszyła, ale nie aż tak, jak się obawialiśmy"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-03-11 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka 22 minuty po dziewiątej Tomasz sed to jest druga część magazynu EKG w czwartek druga część troje gości są z nami dzisiaj pani Anna Wicha prezes polskiego forum HR dzień dobry dzień dobre prof. Iga Magda Instytut badań strukturalnych szkoła główna handlowa w Warszawie dzień dobry dzień bez oraz pan Ignacy Morawski główny ekonomista Pulsu biznesu dzień dobry dzień dobry Szanowni Państwo naszym gościem w pierwszej części magazynu EKG był Rozwiń » Sebastian Koćwin wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych z panem przewodniczącym rozmawialiśmy o tym post pandemicznym rynku pracy w Polsce o tej sytuacji w Polsce od rządu słyszymy w zasadzie dobre informacje od poniedziałku rząd chwali się danymi Eurostatu, które mówią o tym, że bezrobocie w Polsce liczone tą metodą unijną jest najniższe w całej wspólnocie nie do końca zgodził się nasz gość w tym takim dobrym podejściem do tego co mówi rząd, bo nad całą sprawę trzeba patrzeć szerzej niż tylko liczba bezrobotnych, bo np. nie wszyscy jako bezrobotni przez ten ostatni rok się zarejestrowali w urzędach pracy mamy też duży przyrost osób samozatrudnionych, które już nie działają na rynku pracy w ramach umowy o pracę jest, więc bardzo dużo tych elementów, które składają się na opis tej sytuacji co tak naprawdę na tym rynku pracy przez ostatni rok się wydarzyło tu pytanie do państwa co państwo przy opisie sytuacji zwracają uwagę czy są jeszcze jakieś inne trendy aspekty, o których mówi się w przestrzeni publicznej niewiele państwa zdaniem są ważne, bo dotyczą bezpośrednio nas z tego jak funkcjonujemy tego jak na co dzień pracujemy może na początek pani Anna Wicha tak witam państwa Rosy jeszcze i myślę, że w wielu aspektach możemy się zgodzić z wnioskami tego raportu, który przygotował dla nas OPZZ faktycznie to bezrobocie nie jest szczególnie dużo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę czy ilość osób, które zarejestrowały czy ilość zwolnień grupowych, które strony mieliśmy do czynienia w ostatniej perspektywie myślę, że są fakt tego jak zakończymy ten kryzys covidowy okaże się dopiero za kilka miesięcy w tej chwili większość firm dokonuje tzw. przeglądu stanu zatrudnienia, bo faktem jest, że bezrobocie dotknęło czy osoby, które zostały zwolnione były zwolnione z tych branż, które bezpośrednio ucierpiały przez covid groźby stosunkowo niewiele one reprezentują około 57% naszego PKB maksymalnie, licząc już takimi tego szerszą perspektywę do 10% zatrudnienia jest to, że wzrosło na bezrobociu około 100100 kilkadziesiąt tysięcy to tego mogliśmy się spodziewać myślę, że a, czego można się spodziewać w kolejnych miesiącach pani zdaniem czy pani postawiłaby taką tezę, że w czasie kryzysu chociażby ta przygotowane przez rząd one trochę nam ten rynek pracy za hibernacji mały, kiedy te tarcze się z skończona to możemy się okazać, że na szkodę jest bezrobotnych nam się zwiększy to jest bardzo dobre słowo za internowanie, bo mam wrażenie, że cały czas film firmy są tzw. stent by czekają mają absolutnie nadzieje na to, że to, że gospodarka się odkorkuje też te tarcze antykryzysowe jest to wsparcie, które zostały przekazane przez rząd w wielu wypadkach rzeczywiście utrzymało się zamroziło zatrudnienie, bo trzeba pamiętać, że wypłata pieniędzy starczy uwarunkowana tym, że będziemy trzymać osoby w zatrudnieniu przez kilka następnych miesięcy myśmy wczoraj opublikowali kolejny raport dotyczący rynku pracy firma man Power badała to czy firmy będą zatrudniać drugim kwartale i 7% firm przewiduje wzrost zatrudnienia 83% to po przekazuje informację, że zatrudnienie pozostaje bez zmian natomiast jest to taka informacja obarczona małym wykrzyknikiem bez zmian, ale w zależności od tego co się będzie działo na rynku ofert pracy jest 24% mniej niż przed rokiem to pokazuje, że możemy mieć kłopot w nadchodzących kwartałach nie szczepimy tak szybko jak tego się spodziewaliśmy trudno prognozować naprawdę pierwszy raz mamy do czynienia z tego typu z tego typu sytuacją trudno prognozować mówi pani Anna Wicha, uzupełniając ten nasz obraz rynku pracy kolejne elementy to teraz może pani prof. Iga Magda na co pani zwraca uwagę, kiedy o rynku pracy mówi co pani zdaniem najlepiej dzisiaj oddaje sytuację tego co na rynku się co na rynku pracy się dzieje czy to jest liczba bezrobotnych tak jak chce tego rząd tak przyznasz, że mamy coraz więcej nowych danych IT, które mamy, który pojawił się ostatnio on tak bardzo dużej mierze komplikują trochę obraz tego rynku pracy i trudno sobie wyrazić wyrobić jednoznaczną opinię na temat tego co tak, ale na tym rynku pracy dzieje, ale jest kilka ciekawych obserwacji po pierwsze, tak patrząc z perspektywy tego ile to bezrobocie w Polsce teraz może wynosić to jesteśmy gdzieś pomiędzy 3,1% z badania BAEL czy tego się wspólną metodologią międzynarodowej organizacji pracy liczonego tę dziewczynę osoby jako bezrobotne niezależnie od tego czy pracują jako pracujący łożą ani ważne także szara strefa czy jakaś inna umowa natomiast, więc jakieś 31% na koniec czwartego kwartału, ale są dane wstępne one mogą jeszcze zmienić z drugiej strony mamy dane, że na koniec czwartego kwartału bezrobocie rejestrowane wynosiło 6 kom 2% wysokości pół procent na koniec stycznia dane z diagnozy społecznej kolejnego z tego badania rynku pracy i teraz mamy pokaz okazują szacują stopę bezrobocia na poziomie 904 com 8% jest gdzieś pomiędzy tymi wartościami się czy po przemieszczamy ważne jest to, że ta sprawa zrobiła wg BAEL ona jest w pewnym sensie zaniżona co widać w zarząd tej perspektywy, że w czwartym kwartale zeszłego roku wg tych danych odnotowaliśmy wzrost zatrudnienia to może zaskakujące, ale ten wzrost dotyczył przede wszystkim osób słabiej wykształconych większym stopniu kobiet głównie kobiet mężczyzn malało i co są przede wszystkim osoby pracujące w rolnictwie deklarujący się jako albo pomagający członkowie rodzin albo prowadzą właśnie własną działalność gospodarczą, ale sporo częstej teoretycznie własnej działalności gospodarczej co de facto jest praca we własnym albo gospodarstwo rolne, które należą do danego gospodarstwa domowego to nie jest dobra informacja z perspektywy rynku pracy tak wcale nie oznacza, że faktycznie ta sytuacja za tą ukrywa tam zaciemnia obraz taką sytuacją mieliśmy do czynienia ze wzrostem zatrudnienia w rolnictwie, jakim nie wiedział, że poza rok po pozorowanym, ale jednak nie odzwierciedlającym dokładnie ekonomicznych trendów mieliśmy do czynienia w latach 1904, kiedy mieliśmy bardzo wysoką stopę bezrobocia jeszcze sporo osób, które traciło pracę de facto uciekał w deklarowanie aktywności zawodowej w we własnym gospodarstwie rolnym i to też obserwujemy w tym momencie i to nam faktycznie zaciemnia obraz tej sytuacji ani profesor zdobyte słowo za chwilę pozwala pani dokończyć, ale chce jeszcze przy tym wątku się zatrzymać, którym teraz pani powiedziała, czyli o tym zaciemnienie obrazu czy to nie jest trochę także, kiedy my patrzymy tylko na wybrane dane, które mówią nam rynku pracy akurat rzeczy dobre czy my, zamykając trochę oczy na ten szerszy obrazek na te wszystkie rzeczy, o których pani mówi to trochę nie sprawia, że będziemy mieli jakąś trudność w odpowiedzi na te problemy, które się na rynku pracy pojawiają pytanie wydaje się trochę retoryczne skoro nie dostrzegamy problemów może nie być na nią odpowiedzi na pytanie co co pani sugerowała rządowi w związku z tymi wszystkimi rzeczami, o których pani powiedziała na rynku pracy się dzieje jak ta rządowa pomoc powinna wyglądać, gdyby rząd na to, że chciał otworzyć oczy absolutnie tak to znaczy 1 zagregowane miara bezrobocia na bardzo niewiele mówi o tym co się z rynku pracy dzieje, kto tak naprawdę ma kłopoty, kto jest trudna sytuacja tonie i myślę, że taki obraz, który jest bardzo spójny, który zjawisk różnych danych, które mamy to przede wszystkim bardzo trudna sytuacja osób młodych tych osób wieku 15 wejście 429, gdzie wyraźnie wzrosło bezrobocie, gdzie wyraźnie sporą część osób wycofała się w ogóle z rynku pracy do bierności zawodowej i to dotyczy w szczególności osób z wykształceniem średnim, a więc spadają z kategorii tzw. nic słów osób, które nie uczą się nie nie pracują nie poszukują pracy i myślę, że to jest bardzo istotne wyzwanie dla dla dla rządu po drugie, nowe lepsze badanie tego co zapewne za tymi statystykami się kryje na razie mamy zagregowane dane nie tylko będą dostępne dla mikro dane myślę, że ważne jest, żeby ministerstwo pracy dział pracy pochylił się nad zrozumieniem tego co tak naprawdę w tym rynku pracy się dzieje potem z perspektywy to co chciał dokończyć jeszcze tych statystyk, które mamy tego istotnego skoku bezrobocia rejestrowanego, które widzimy, którą też była mowa w tym raporcie o OZZ, ale tam doszło do tego ciekawe rzeczy w czwartym kwartale tego zeszłego roku ten skok bezrobocia rejestrowanego wydaje się dużo większym stopniu wynikać nie z napływu nowych osób do bezrobocia, czyli nie z tego, że nowe dużo osób rejestrujących są takie osoby, ale dynamika rejestracji jest relatywnie niższa niż rok wcześniej natomiast dużo niższa jest też dynamika wyrejestrowanie jest teraz ten skok bezrobocia wynika z większym stopniu z tego, że trudniej jest albo znaczną część osób trudniej znaleźć pracę i wyrazistość bezrobocia albo też będą już jest bezrobocie rejestrowane jednak pewien odsetek podobno spory odsetek osób tak naprawdę nie są bezrobotne w sensie ekonomicznym tylko potrzebują tej rejestracji przede wszystkim dla ubezpieczenia zdrowotnego i jakiegoś powodu np. dlatego że ich małżonkowie albo małżonki nie mają już prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, bo wygasło, bo straciły pracę to osoby, które w tych rejestrach były w nich pozostają dlatego ubezpieczenia to tylko jedna z historii, która pewnie ma miejsce jest pewnie wiele natomiast ten słabszy od bezrobocia o większym stopniu wydaje się odpowiadać za tę rosnącą stopę bezrobocia niż gwałtowny napływ nowych osób to mówi pani prof. Iga Magda, która trochę skomplikowała nam ten obraz sytuacji, ale to bardzo dobrze, bo chodzi o to, żeby to co się dzieje wokół nas pisać zgodnie z rzeczywistością ta prosta nie jest to teraz pan Ignacy Morawski trochę wrócę do tego pytania czy to, że nie chcemy pewnych rzeczy dostrzegać troszeczkę komplikuje nam możliwość działania i odpowiadania na pewne problemy trochę nawiążę do tego co wczoraj w magazynie EKG mówiła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk, którą dopytywałem o to czy będzie jakaś regionalna pomoc dla tych miejsc, które są objęte częściowym lockdownem w tej chwili jest warmińsko-mazurskie od soboty będzie to województwo pomorskie Pani Minister powiedziała, że taka regionalizacja tarczy zdaniem jest niepotrzebna dziś słyszymy warmińsko-mazurskie to jest ten region, gdzie bezrobocie w tej chwili największy, więc pytanie czy rząd rzeczywiście, zamykając oczy na pewne sprawy nie chce na te problemy odpowiadać ewentualnie jak taka odpowiedź pańskim zdaniem powinna wyglądać nawiązujące do tej dyskusji o bezrobociu to ja chciałem przypomnieć, że nie ma w ogóle żadnej dziedziny, tym bardziej że w gospodarce, w której możemy dobrze pokazać sytuację przez pryzmat 1 wskaźnika to możemy zrobić porównanie z badaniem pogody tak wstajemy rano 82, jaka pogoda patrzymy na termometr i tylko na ten moment czytam to coś mówi trochę nam mówi, ale nie wszystko załóżmy, że jest 5 stopni tak celem mówi bez stopnia nie wiemy czy słońce świeci są spory czy pada deszcz pada jest świadczenie czy wilgotności nie jak jest odczuwalna temperatura itd. dokładnie tak samo jest rynkiem pracy ze wszystkimi innymi dziedzinami czy bezrobocie jest bardzo ważne wskaźniki to stopa bezrobocia w Polsce jest niska niższa niż w innych krajach Unii Europejskiej właściwy najniższa europejskiej i nie wzrosła istotnie po kryzysie, chociaż zależy, na jaką miarę spojrzymy, ale jednocześnie wiele sygnałów sugeruje, że na rynku pracy spłaca się pogorszyła tak jak zatrudnia gorsza część zapewne straciła pracę, ale przeszła do szarej strefy jest wiele wskaźników, które sterują szara strefa mogła wzrosnąć część osób przeszła na każdego gorszy układ pracy część musiała pracować na na własny rachunek także generalnie w wiele wskaźników pokazuje że, że sytuacja się pogorszyła, choć nie tak jak można było się obawiać teraz czy co sądzą należy zrobić takie wskaźniki bieżące sugerują, że na razie nie mamy jakiejś fali zwolnień, która wynikałaby z faktu, że firmy dostają niedostateczną pomoc wydaje się, że skala tej pomocy, która jest kierowana do firm może być wystarczająca chociaż, chociaż nie ma bieżących danych o tym ile te firmy dostają tak, ale ale, ale wydaje się, że wielkość tarczy jest mniej więcej zbliżona do tego co co powinno być, chociaż podejrzewam, że mogę być większa niedawno analizami Narodowego funduszu Walutowego ciekawa na temat Polski, gdzie MFW zasygnalizował, że powinniśmy więcej pomagać branżom dotkniętym przez kryzys pośrednio wypłaci ci, którzy są dotknięci bezpośrednio dostają pomoc finansową natomiast mniej za małą pomoc dostaną firmy, które są dotknięte pośrednio czy powiedzmy dostaje pomocy restauracja tak, ale już nie dostaje pomocy firma, która dostarcza jedynie do restauracji do tego przez oczy mówi pan Ignacy Morawski wchodzę w słowo, bo musimy zrobić miejsce dla informacji TOK FM, ale w magazynie EKG do dyskusji o rynku pracy powrócimy za kilka chwil mamy 42 minuty po dziewiątej to jest trzecia część magazynu EKG przypomnę, że są z nami goście pani Anna Wicha pani Iga Iga Magda i pan Ignacy Morawski w tej części chciałbym z państwem poruszyć oprócz rynku pracy, którym dzisiaj dyskutujemy także kilka innych tematów stąd będą państwo, proszę bardzo, syntetyczny odpowiedzi na początek pan Ignacy Morawski, któremu przerwałem przed informacjami TOK FM, a przypomnę, że pytałem czy to, o czym dzisiaj rozmawiamy, że sytuacja na rynku pracy wcale nie jest tak dobra, jakby chciał widzieć rząd czy to już teraz wymaga jakiś odpowiedzi rządu pan Ignacy Morawski wycięła dzieli jakieś takie powiedzmy komunikaty polityczne od analizy ekonomicznej wiadomo, że sytuacja rynku pracy jest trudniejsza niż była przed epidemią i to chyba jest jasne dla każdego to rynek obserwuje i to jest jasne dla ludzi w rządzie, którzy podejmują bieżące decyzje tak pomimo na razie tego komunikację na wysokim poziomie politycznym, więc mamy tarcze antykryzysowe i sądzę, że one na razie chowają ten ten rynek pracy przed wielkim w sobotę w razie trudno mi wyobrazić, że dałoby się rynek pracy w 100% ochronić musielibyśmy się nawet nie udało w stanach Zjednoczonych, gdzie skala pomocy fiskalnej dla dla firm obywateli jest dużo większa niż w Europie dużo większe niż w Polsce nawet tam udało się obronić procenta rynku pracy, chociaż ciekawe udało się obronić stara oznaczonych dochody tak znaczne dochody ludności Stanach są wyższe niż były przed epidemią co ciekawe w Europie też tak jest w wielu miejscach także ze względu na dużą skalę dużą skalę transferów fiskalnych łączne dochody są wyższe niż przed epidemią wskazał tutaj też jednolity wskaźnikami pokazuje całej sytuacji, ponieważ duże zróżnicowanie czy, który ma za sobą te dochody wzrosły znacząco innym poziomie, więc więcej, więc co duża zmienność, dla którego funkcjonowania rynku pracy w Polsce w stanach Zjednoczonych to 2 różne światy auta na ogół odpowiedź myślę, że można by robić trochę więcej, żeby pomóc firmom, które są pośrednio dotknięte przez przez kryzys sądzę, że może trochę za dużo mamy też więcej do tego co było w zeszłym roku teraz takiej ostrożności fiskalnej to mówił pan Ignacy Morawski to teraz może pani prof. Iga Magda pani powiedziała w poprzedniej części ten kryzys też mocno uderzył w osoby młode np. to tutaj, nawiązując do tego pytania co w tej sprawie mógłby powinien zrobić rząd na razie nie widzę jakiś konkretnych propozycji skierowanych właśnie do do tej grupy obywateli jest bardzo dużo mówi się o wsparciu np. dla emerytów, dla których wypłacane będą teraz czternaste emerytury tak zdecydował w tym tygodniu prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę w tej sprawie pytanie czy pani ze strony rządu jakiś propozycje w tej sprawie dostrzega czy one powinny mieć miejsce w kontekście tego co pani mówiła w jeszcze kilkanaście lat temu myślę, że to spojrzenie od strony podażowej rynku pracy także tych uczestników rynku pracy tego, kto największym stopniu ucierpią, jakie są konsekwencje negatywne pandemii dla dla ich sytuację rynku pracowały z zdrowotnej życiowej jest jednak istotne te pierwsze kroki również zrozumienie tego jak to wygląda do tej pory działania rządowe adresował stronę popytową przedsiębiorstwa są zrozumiałe całkowicie to myślę, że już sporo na to, żeby lepiej przyjrzeć się konsekwencji dla różnych grup to co rząd pojawiało się deklaracja to co jest ważne zrobił to na pewno pod tym kątem zmiana funkcjonowania też wsparcie funkcjonowania chociażby urzędów pracy, które w obecnej sytuacji mierzą się z tym, że nowa duża część potencjalnych ich klientów osób które, które nie mają pracy, która która, w które wycofały się z rynku pracy tak naprawdę one to, jeżeli ktoś nie zarejestruje w urzędzie pracy to ani urząd pracy nie ma jak zaoferować wsparcia to osoba też niekoniecznie wie o tym jak i wsparcia, aby uzyskać, a jednocześnie w ramach planów unijnych odbudowy Europy POPON po pandemii w ramach tego programu tzw. gwarancji dla młodzieży, która funkcjonuje już dobrych paru lat z Unii Europejskiej, a teraz rozszerzona jest kolejne grupy młodych starszych starszych młodszych osób, czyli tych 200 dziewiątego roku życia tam sporo finansów przeznaczone będzie na wsparcie osób młodych myślę, że z perspektywy rządowej bardzo ważne przygotowania do tego, żeby te pieniądze sensownie wydatkować zaplanować dużo mieliśmy zaś strony to jak funkcjonują urzędy pracy no to jest taki moment, kiedy można to zmienić tę dyskusję o tym, że odetniemy składkę zdrowotną na początek tak, żeby uporządkować struktur urzędu pracy faktycznie służyły pomocy osobom tego potrzebują, a nie takie ekologii jako w dużej mierze obciąża środowisko odpowiedź znajdzie się chociażby w tym Polski nowym ładzie, o którym dzisiejszą mówiliśmy szczegóły tego planu, nad którym pracuje Kancelaria premiera ciągle musimy poczekać mówi pani prof. Iga Magda jako słowo, bo jeszcze jest 1 rzecz, a propos rynku pracy, którą chciałbym zapytać czy kolejnego naszego gościa chodzi mianowicie od trendu, który chyba powiedzieliśmy niewiele, ale chciałbym, żebyśmy znaczyli, chociaż te sprawy dzisiaj w magazynie EKG, czyli praca zdalna i automatyzacja pracy czy pandemia te trendy w Polsce przyspieszyła to jest coś co będzie nam towarzyszyć jeszcze długo po tym, jak już uda nam się pokonać koronawirusa pani Anna Wicha tak myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista chociażby sposób w jaki przeprowadzono teraz teraz audycję pracujemy w trybie zdalnym praktycznie w każdym miejscu, gdzie jest to tylko możliwe tutaj za chwilę powinniśmy mieć ministerstwa przygotowany taki na projekt ustawy, która będzie regulowała pracę zdalną mam nadzieję, że to nie popsuje tych ustaleń pomiędzy pracodawcami pracownikami, które do tej pory pozwalają funkcjonować w zasadzie w oparciu o aktualne prawo i organizować pracę zdalną w trybie takim, które akceptowalny dla praktycznie dla wszystkich uczestników tego naszego rynku podobnie z automatyzacją myślę, że automatyzacja, gdy nie tylko o jest przyspieszona czy ten trend automatyzacja nie tylko zwołany przez pandemię, ale również przez to, że trend demograficzny jest taki, jaki jest, czyli brakuje nam pracowników i tutaj pandemia wcale nie spowodowała takiego się Super dużego bezrobocia i cały czas firmy narzekają na to, że brakuje kandydatów do pracy brakuje kandydatów do pracy, którzy mają określone kwalifikacje stąd tak widzimy, że nie mamy jakiegoś szczególnego odpływu pracowników spoza spoza Polski oni cały czas przyjeżdżają to, jeżeli mówimy o tym co rząd mógłby zrobić mógłby wesprzeć biznes to chociażby uprościć pewne formy, których ci Ukraińcy czy inne nacje przyjeżdżają do nas jak szybko to temat administracyjne są są załatwione i drugi temat, który chciałbym poruszyć też mówiąc o takich długofalowych trendach jak można przygotować gospodarkę na to, żeby trochę lepiej zarządzić kompetencjami pracowniczymi mam wrażenie, że tutaj nie ma nikogo, kto temat mógłby zagospodarować, kto mógłby się tym tematem zajmować mówimy o tym, że brakuje nam konkretnych profili konkretnych kompetencji dla przykładem jest tutaj chociażby służba zdrowia, ale też te środowiska, o których mówiła pani profesor, a one są w wielu wypadkach to młodzież, która nie jest przygotowana nie ma określonych kompetencji jest po prostu niezatrudniona mówimy o takiej kompetencji, które nazwał emploi wyniki w tej chwili Bruksela pracuje no różnymi inicjatywami, które powodują aktywizację osób, które są z definicji niezatrudnione tutaj wchodzą w grę chociażby fundusze europejskie, które mogłoby być wykorzystane na różne inicjatywy, które są związane z tzw. la Long Life Learning wiem czy podnoszeniem kompetencji określonych grup pytanie czy w to wszystko zostanie zaangażowany chociażby krajowy plan odbudowy to co oferuje nam Unia europejska w ramach funduszu odbudowy to mówiła pani Anna Wicha wydaje się, że na tym dziś skończymy temat tego co działo się na na rynku pracy bez jeszcze 1 rzecz, którą chciałbym państwa zapytać te wszystkie rozwiązania odpowiedź ze strony rządu no tak jak słyszymy ciągle musimy czekać, bo na razie jedyny komunikat, który do nas płynie to jest ciągle ten komunikat polityczny, że przez ten kryzys wywołany koronawirusem przeszliśmy suchą stopą w magazynie EKG szybki raport rynkowy jeszcze w tej części na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w tej chwili kolory zielone indeksy WIG WIG 20 zyskują w granicach pół procent spraw w mieście co dzisiaj dzieje się ze złotym za jedno euro trzeba zapłacić 457 za funta 5zł 34gr za dolara 383 i za franka szwajcarskiego 4zł 12gr K2 skoro franku szwajcarskim mowa jest jeszcze 1 rzecz temat, który chciałbym zapytać pana Ignacego Morawskiego, bo oczekujemy na to co Sąd Najwyższy ogłosi w sprawie frankowiczów przypomnę, że za 2 tygodnie 25marca mamy poznać odpowiedź Sądu Najwyższego na 5 pytań zadanych właśnie w sprawie frankowiczów przez pierwszą prezes tego sądu mam wrażenie, że w oczekiwaniu na to co powiązań powiedzą sędziowie powstał taki list przygotowany przez rektorów uczelni ekonomicznych w Polsce czy też stanowisko podpisali się pod nim rektorzy szkoły głównej handlowej szkoły głównej handlowej oraz uniwersytetów ekonomicznych we Wrocławiu Krakowie Poznaniu w tym stanowisko możemy przeczytać coś takiego, że w gospodarce rynkowej korzystanie z cudzego kapitału ma swoją cenę, jaką jest przede wszystkim stopa procentowa w stosunkach międzynarodowych kursy walutowe dalej czytamy, że to fundament ekonomia ich zmiana czy podważanie to większe kontrowersje niż to co znajdowało się w umowach frankowych, czyli zapisy niezgodne z prawem ostatnio też na temat frankowiczów tego jak banki chcą ten problem rozwiązać w tej sprawie zabrał głos prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński musiał jeszcze inną rzecz zapytać pana to pytanie do Ignacego Morawskiego czy rozwiązania tej kwestii problemów frankowych może mieć też taką stronę, że uwolnienie tych kredytobiorców od tych obciążeń związanych ze spłatą tego kredytu co mogłoby się stać po zawarciu ugód czy też może po tej odpowiedzi Sądu Najwyższego czy to miałoby wpływ na poprawę sytuacji w Polskiej gospodarce czy zdjęcie tego obciążenia z frankowiczów mogłoby uwolnić ich oszczędności to mogłoby trochę tych po kryzysowych czasach rozruszać gospodarkę czy to obciążenie problemem frankowym jest tak duże dla gospodarki to będzie miało znikome znaczenie, bo ja myślę, że to jest miecz obosieczny, bo temat może zaszkodzić, jeżeli okaże się, że rozwiązania, że kierunek orzecznictwa jest taki, że banki mogą ponieść straty zagrażających stabilności finansowej to wtedy wydają się to może być dla gospodarki szkodliwe, bo rano pobrano wtedy będzie musiał interweniować rząd tak natomiast nie oczekiwałbym, że te sprawy frankowej makroekonomicznego punktu widzenia wynik nie da pozytywnego natomiast uważam, że pozytywny fakt ciężar czy też koszt wzrostu kursu franka za ostatni z ostatniej dekady zostanie poniesiony w dużej mierze przez banki zagraniczne koniec końców lepiej, żeby to one poniosły Tęcza ziarniste polscy obywatele natomiast jest 1 powiedziałbym linia graniczna tutaj znaczy niebezpieczna, której przekroczenie moim zdaniem sprawi, że pójdziemy w niebezpieczną stronę czy, jeżeli za bardzo tym frankowiczom mówiąc to jest człowiek ujrzymy znaczy, gdyby doszło do sytuacji, w której kredytobiorcy we frankach znajdą się w lepszej sytuacji niż ludzie, którzy brali 1015 czy 20 lat temu kredyty w złotych nadal była, bo za bardzo niedobra sytuacja tak znaczy chcę dobrze, że ich problem zostanie rozwiązany w sposób, który daje ulgę finansową i w pewnym sensie zdejmie z nich ciężar ryzyka, którego mogli sobie zdawać sprawy w dużej mierze ale gdyby doszło do sytuacji, w której o wyrokach sądowych ich sytuacja jest dużo lepsza niż ludzi, którzy brali kredyty złotowe to uważam, że byłoby niekorzystne, a to mam wrażenie, że to co pan mówił trochę się wpisuje ten ton to co co mówię na początku co znalazło się w tym stanowisko rektorów uczelni ekonomicznych, że jest pewna został ekonomiczne, których nie można stawiać na razie planuje przeznaczenie nie do końca rozumiem, jaki był jego cel tak natomiast być może, żeby sędzia Sądu Najwyższego wzięli sobie to do serca Piast tymi odpowiedziami tak tak natomiast to moja interpretacja nie dla mnie taka taka linia granica znaczy ja mówię nigdy bez punktu widzenia powiedzmy zasad sprawiedliwości społecznej tak zdecydowano, że bardzo niedobrze by było, gdyby mam nadzieję, że tego do tego nie dojdzie wiecie ja nie odpowiadać nie przyznaje nie ma kredytu frankowego Serbia nie jest zainteresowany tematem, ale jednocześnie uważam, że dobrze, że we wczesnych ludzi zostanie zdjęty ciężar, ale niedobrze bo gdyby znajdzie się w sytuacji lepszej niż będzie reperacji kredyty złotowe z makroekonomicznego punktu widzenia, gdyby dochody spłaty, który straty banków sięgają obecnie 100 miliardów złotych ex 50 miliardów złotych uważam, że to byłoby wręcz ryzyko dla gospodarki a gdyby gdyby nie musimy kończyć Sadownik tak nadal ktoś to zakończy na tę konkluzję zakończymy te konkluzje, jakie będą wytyczne Sądu Najwyższego tego dowiemy się dokładnie za 2 tygodnie 25marca przed momentem mówił pan Ignacy Morawski byli z nami także pani Anna Wicha i pani prof. Iga Magda pięknie państwu dziękuję za spotkanie w magazynie EKG program przygotowała Olga Majewska realizował Kamil Wróblewski za chwilę dziesiąta informacje o nich audycja Owczarek i Cezary łasiczka Tomasz seta dobrego dnia do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA