REKLAMA

Bez bielizny, własnej kartki i długopisu. Rzeczywistość więźniów w izolatorium

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-03-11 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny gość programu jest Jolanta Nowakowska zastępca dyrektora zespołu do spraw wykonywania kar w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry państwu jak roczna już pandemia wpłynęła na sytuację osadzonych w zakładach karnych nasze jakoś zmieniła wyraźnie przez sytuację, jakiej z nas świat zmieniła się bardzo podobnie jak zmieniła się i nasze życie zmieniło się również i dają temu wyraz więźniowie, kierując do nas skargi dotycząca sytuacji Rozwiń » związanej z koronawirusem 800 skarg wpłynęła od marca 2020 roku do dnia dzisiejszego i poruszano 3 zasadnicza kwestia mianowicie istotne było bezpieczeństwo zdrowotne radziła się bowiem takie pytanie jak maksymalnie zminimalizować zagrożenie epidemiczne w więzieniach na temat inny problem to relacje ze światem zewnętrznym więźniów to zrobić by więźniowie pozostali Real w relacjach z bliskimi w obliczu wstrzymania widzeń bezpośrednie, które odbywały się więzieniu i trzeci bardzo ważne to bezpieczeństwo osobiste osób pozbawionych wolności jak zorganizować BU więźniowie w zamkniętych salach wobec zwiększonej deprywacji potrzeb no nie stanowi zagrożenia dla siebie, ale także dla innych osób funkcjonariusze służby więziennej nowość, ale wygląda praktyka, bo teoretycznie co potrafi sobie to wyobrazić, że w warunkach zakładu karnego utrzyma utrzymanie rygorów sanitarnych może być prostsze niż niż na wolności choćby przez to, że osadzeni siłą rzeczy mają ograniczone możliwości poruszania się przemieszczania itd. tak proszę tylko z pozoru mogło wydawać, ale reagowanie na covid-19 w zakładach karnych aresztach śledczych jest bardzo trudna, a dlaczego, ponieważ jest to bardzo duża zgromadzenie osób w 1 miejscu mamy około 70 000 więźniów i nieco ponad 100 jednostek penitencjarnych i oczywiście możemy sobie wyobrazić, że wszystkich więźniów możemy zamknąć w celi i no i nie wypuszczać prawda zresztą przepisy stanowią zatem art. 247 kodeksu karnego wykonawczego stanowi o tym, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego zdrowia osadzonych można ograniczyć prawa więźniów i to się w tej chwili dzieje, ale przecież nie ma możliwości, żeby te osoby się ze sobą nie spotykały prawa przychodzą nowe osoby to aresztów śledczych, które zostały zatrzymane wobec, których sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu są funkcjonariusza należy rozważyć nałożenie na zagrożenie prawda stanowią zagrożenie, więc są konieczne transportem między jednostkami są osoby chore, która muszą udzielania świadczeń zdrowotnych poza jednostką penitencjarną, że tak, więc ten ruch w jednostce penitencjarnej jest, nawet jeżeli ogra niczego Domin nim to niestety on się odbywa duża skala zachorowań w zakładach karnych w Polsce nie mamy takich szczegółowych biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma takich szczegółowych danych ostatnio wyczytałam na stronie internetowej służby więziennej, że ten odsetek zakażonych więźniów kształtuje się na poziomie 016%, więc wydaje się dużo, że nie jest dużo prawda, ale my wiemy o tym, że są duże ogniska zakażeń w niektórych jednostkach penitencjarnych, więc są chorzy na covid więźniowie no i ta oznacza, że dochodzi do naruszeń reżimu sanitarnego no właśnie mówiła pani, że kodeks karny wykonawczy przewiduje ograniczenie praw i wolności osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w sytuacji pandemii, o co tak naprawdę, choć czy to są prawa do no do widzenia rozumiem tych witryna nie ma nie ma już od roku prawda małą ofertą, jakie to są ograniczenia przede wszystkim ograniczenie zatrudnienia zapiski na zewnątrz, ale również to zatrudnienie wewnątrz jednostek penitencjarnych, które nie jest tak, bo konieczna prawda, bo niektóre zakresy zatrudnienia oczywiście mają miejsce, żeby utrzymać w ogóle funkcjonowanie jednostek nie ma widzeń z osobami bliskimi innymi osobami są ograniczone nabożeństwa np. religijne czy udzielanie posług religijnych mogą te ograniczenia jeszcze dalej mogą być, zwłaszcza wobec osób Resovię ta kwarantanna albo izolacją nie odbywają się spacery i osoby nie korzystają stale fanów samo interesujące aparatów telefonicznych tak właściwie naprawdę nie odbywają się żadne zajęcia kulturalno-oświatowe zajęcia sportowe, ale jeśli już to tylko indywidualnie w celi wobec grup, które mogą być tylko ze sobą także właściwie życie więzienna zamykamy także te ograniczenia są bardzo dotkliwa dla dla więźniów, choć muszę powiedzieć, że w pierwszym okresie rok temu spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem wśród więźniów jakich ich rodzin co do wprowadzanych ograniczeń takich akt wyrażali to w listach kierowanych do biura Rzecznika Praw Obywatelskich to swoją aktywność zamieniali np. niektórzy przecież masa Chuck dla różnych społeczności poza więzienne, więc początkowo było bardzo duże zrozumienie no czym dłużej sytuacja taka trwała no i pojawia się coraz więcej frustracji na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich czytałem, że dużo skarg napłynęło do do was z aresztu śledczego w Bytomiu zakład z zakładu karnego w Potulicach więźniowie skarżyli się tam ograniczenia ich praw przede wszystkim jeśli chodzi o korzystanie no np. ze przyborów piśmienniczych, dlaczego więźniom odebrano nawet możliwość pisania nie do końca jest to dla nas zrozumiała sytuacja, ale rzeczywiście wpływa bardzo duża skarg od osób, które zostało objęte izolacją to są osoby, która u, których potwierdzono potwierdzono zarażenie koronowirusa i osoby takie są przetransportowana innych jednostek do aresztu śledczego w Bytomiu zakładu karnego w Potulicach, bo tam jest izolatorium no i otrzymujemy taką informację od służby więziennej że, żeby absolutnie przeciąć to możliwość przenoszenia się zarażenia trzeba wprowadzać takie bardzo rygorystyczne ograniczenia więźniowie mówią, że nie mogą posiadać bieliznę odzież własna czajnika do gotowania wody skarżą się, że jest zimno te zalane, więc realne taki jak zamykanie lasów na początku pandemii to znaczy trudno po prostu wyjaśnić logicznie tego typu obostrzenia no poza po prostu chęcią chęcią utrudnienia życia osadzony tam też jest bardzo trudno zrozumieć dlatego też kierujemy pisma do dyrektorów okręgowych służby więzienne, które podlegają tym jednostką no i próbujemy argumentować przekonywać, że nie ma takich nie ma takiej potrzeby, żeby wprowadzać takie ograniczenia, żeby więzień nie mógł nawet posiadać własnego długopisu i kartki oczywiście służba więzienna twierdzi, że dostawca chętnym do sali szpitalnej kartki długopis w celu przygotowania pisma bądź ich i administracja tę korespondencję wysyła ale dlaczego to może być kartka długopis administracja nie może być to kartka długopis więźnia tego nie możemy zrozumieć sprawy bieliznę też trudno zrozumieć tak jeszcze jest takim problemem bardzo poważnym ETA jest brak możliwości powiadomienia osób bliskich, które przez więźniów, którzy znajdują się w izolatorium w pytaniu w zakładzie karnym w Potulicach rzeczywiście skarg czytamy, że sytuacja ma miejsce w ten sposób wygląda w ten sposób, że osoba otrzymuje informację, że test wyszedł na koronawirusa po pozytywnie w związku z tym zabieramy pana do aresztu śledczego w Bytomiu tam umieszczamy w sali szpitalnej nie ma takiego momentu sporem oraz zarażone więzień mógł powiadomić swoich bliskich o tym, że jest zarażony i o tym, że zmienia swoje miejsca pobytu w chciałem zapytać jeszcze o sprawę widzeń w zakładach karnych tych widzeń niema niemal od roku jak pani powiedziała z małą przerwą, dlaczego właściwie administracja więzienna nie mogłaby wprowadzić możliwości odwiedzin w przy przy zastosowaniu reżimu sanitarnego reżimu sanitarnego tak to za to od marca do lipca zeszłego roku takich widzeń nie było no i wtedy powiedz co ma służba więzienna tak jak my przez uczyliśmy się tej nowej sytuacji prawda no trudno było też podejmować takie decyzje, które rzeczywiście mogło skutkować ewentualnym zarażeniem się wielu osób jednostek penitencjarnych 1105 Francja mej potem te widzenia się pojawiły, ale też no były bardzo ograniczone, ponieważ ta widzeniem widzeniu mogła uczestniczyć tylko 1 osoba dorosła, a i tylko w kręgu osób najbliższych, więc nie mogło w takim widzeniu uczestniczyć dzieci osób pozbawionych wolności nie mogli też korzystać znajomi, którzy dotychczas utrzymywali kontakty z taką osobą, bo np. więzień nie posiada osób najbliższych osób bliskich, ale w momencie, kiedy przyszła druga fala pandemii ponownie wstrzymano widzenia i one są wstrzymane do dnia dzisiejszego Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej z no taką prośbą wnioskiem rozważanie, żeby wrócić do widza nowe re z właśnie w tym szczególnym reżimie sanitarnym na razie nie ma zakładów karnych mają taką możliwość na nie jest nawet taka kara administracyjna w zakładach karnych, czyli widzenie przez specjalną trzeba tak to są takie ćwiczenia bez możliwości bezpośredniego kontaktu osoby odwiedzającej osobą pozbawioną wolności nowe, jakie niebezpieczeństwo zakażenia przy rozmowie przez aparaty telefoniczne i przez szybę rzecznik proponował takie rozwiązanie natomiast odpowiedzi wyjaśniono, że niestety nie we wszystkich jednostkach penitencjarnych takie pomieszczenia się znajdują to jest prawda zwykle w oddziałach zakładach karnych typu otwartego, czyli tam, gdzie są w ogóle takie obniżona zmniejszono reżimy ochronne być może takich miejsc nie ma zwykle one są w zakładach karnych typu zamkniętego półotwartego, ale są też liczne ta pomieszczenia w związku z tym pewno nie kwestie te właśnie organizacyjne nie pozwoliłyby na sprostanie oczekiwaniom więźniów, chociaż służba więzienna potwierdziła, że rozważy ten nasz wniosek wniosek rzecznika, ale nie został nawet wdrożone w życie, a na koniec jeszcze chciałem zapytać panią o szczepienia osadzonych no bo rozumiem, że osadzeni są różnym wieku także, w których dotyczą choroby przewlekłe czy plan Narodowy plan szczepień obejmuje także osadzonych w zakładach karnych aresztach śledczych i czy oni także są podzieleni na grób skierowaliśmy pytanie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej w tej sprawie, ponieważ rzeczywiście ta Narodowy plan szczepień nie różnią takiej grupy jak osoby pozbawione wolności prawda ta osoba pozbawiona wolności pustek poszczególnych grupach adekwatnych jak mamy to jeśli chodzi o osobę będącą wolne, czyli te pierwsze okresie szczepienia w grupie 1 były osoby pozbawione wolności, która miała więcej niż 80 lat natomiast prawdopodobnie, bo ja nie mam nie mamy takich informacji na drugie pismo skierowane w tej sprawie do Centralnego Zarządu Służby Więziennej jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale mam nadzieję, że ta osoba została zaszczepiona natomiast nie potrafi nic powiedzieć na temat organizacji planów organizacji szczepień dla kolejnych grup osób pozbawionych wolności czekamy na odpowiedź z Centralnego Zarządu Służby Więziennej mam nadzieję, że to pana została przygotowana bardzo dziękuję za tę rozmowę Jolanta Nowakowska zastępca dyrektora zespołu do spraw wykonywania kar przy biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była państwa i moim gościem bardzo dziękuję dziękuję również wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Katarzyną Borowską program realizował Szymon waluta za chwilę informacje Radia TOK FM po nich audycja połączenie Jakub Janiszewski Mikołaj Lizut do usłyszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA