REKLAMA

Neokonserwatyzm vs braminizacja lewicy. Jaki to ma związek z pandemią?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2021-03-13 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
42:09 min.
Udostępnij:

Dlaczego rośnie znaczenie prawicy? Jak ważne są polityki dotyczące rodziny? Jakie nierówności opisuje lewica?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
na to zaczynamy prof. Małgorzata Jacyna jest z nami dzień dobry dzień dobry socjolożka z wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wspominałem, zapowiadając naszą rozmowę nasze pierwsze audycje pandemiczne rozmawialiśmy właśnie równo rok temu i witaliśmy pandemie w Polsce i lockdown i snuliśmy różne przypuszczenia dotyczące tego jak to wszystko może wyglądać potem właściwie przez cały rok mniej więcej co dwutygodniowych odstępach z licznymi wyjątkami Rozwiń » spotykaliśmy się tutaj na antenie po to, żeby właśnie przyglądać rozmaitym aspektom tego co pandemia za sobą przyniosła mieliśmy w ogóle trochę, o czym innym rozmawiać dzisiaj, ale pomyślałem, że to sobie zostawimy na kolejną rozmowę na ten temat nie będę zdradzał, jaki natomiast dzisiaj jednak okazji tej rocznicy warto o pandemii pomówić z 1 strony spojrzeć na ten rok z perspektywy dnia dzisiejszego, który za nami z drugiej strony jakoś spróbować zmierzyć się z tym co właśnie w tej chwili się dzieje, bo rozkręca się trzecia fala mamy oczywiście zarazem program szczepień, który funkcjonuje nie najgorzej, ale też trzecia fala koronawirusa bardziej zjadliwą formą i za każdą tego koronawirusa rozkręca się w Polsce bardzo intensywnie i nie tylko w Polsce i zacznę może od takiego pytania, które już zadawałem wielokrotnie w tych naszych pandemicznych rozmowach, ale właśnie on jest bardzo na miejscu, więc zadam je dzisiaj ono brzmi mianowicie w jakim jesteśmy miejscu teraz twoim zdaniem nudne, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać rok temu pamiętam, że co do tego zapanowała zgoda między nami, że kryzys jest znacznie głębsze niż nam się wydaje i nie problem pewien problem utrzymuje się cały czas, bo nie jest to tylko kwestia pandemii, a mianowicie cały czas jesteśmy w takiej sytuacji, w której zdrowie nie może stać się kwestią polityczną jest kwestią Sanitarno jest kwestią zarządzania natomiast drogi nie może stać się kwestią polityczną i dobrze to było witać w Polsce latem, kiedy były protesty personelu medycznego i po pierwsze, była to demonstracja były to protesty bardzo nieliczne, a po drugie, pamiętam, że lekarze pielęgniarki prosili o to, żeby mediach przynajmniej ich pokazać, tak więc widać wyraźnie, że cały czas jesteśmy w takiej samej sytuacji ja chciałabym, ponieważ tak mówisz o takiej rocznicy to działa ten powiedzieć coś co pokaże pewien aspekt tej sytuacji, o którym trochę rozmawialiśmy, ale takim rozproszeniu ja sprawdziłam dzisiaj, żeby się upewnić czy cały czas jest jeszcze ta informacja w sieci jest można sobie pisać nazwisko europosła niemieckiego Martin Sheen Dean i pisać obok niego 63 to nie jest data jego urodzenia on się nie urodził 60 trzecim roku nie 63 to jest liczba, która mówi o tym ile razy Unia europejska apelowała do rządów europejskich, prosząc o cięcia w ochronie zdrowia i sugerowała przynajmniej częściową prywatyzację ochrony zdrowia o tak 63 bardzo znaczące to bardzo znaczące na przestrzeni, jakiego czasu 63 należy to jest dekada od 2008 roku łatwo się domyślić jeśli dobrze pamiętam ten cykl zaczął się w roku 2010 ta informacja łatwo się domyślić rok temu bez problemu można sobie, że było wyszukać informacje w tej chwili pozostała w języku niemieckim i języku francuskim są też wywiady jestem europosłem, a więc jeśli chodzi o tę sprawę nawet mając na uwadze program odbudowy to jakiś proponuje Unii Europejskiej to oczywiście niewiele się zmieniło pamiętamy, że Brexit miał taką przyczynę też mogę powiedzieć o tym jak jak ochrona zdrowia pojawiała w dyskusjach przed przed tym referendum i więc widać, że zdrowie nie jest kwestią polityczną, kiedy mamy do czynienia z kwestią polityczną wtedy, kiedy pojawia się temat ceny sceny politycznej mówię tutaj scenie mając na myśli Rosję era, ale nie, dlatego że jest to jeszcze 1 taki ekstrawagancki autor, który pokazuje, że są ścisłe związki między estetyką sceną estetyczną scenę polityczną mówi, że to jest taka taki uprzywilejowany obszar to wstawania pewnych idei politycznych, dlatego że na scenie estetycznej na scenie politycznej mamy zawsze ten sam dylemat, a mianowicie mamy reżysera pytanie o to, jaką sztukę wystawić oraz pytanie o to kto jakie będzie grał rolę, więc ta scena w ogóle nie została naruszona mamy czy żyjemy cały czas w tej samej sztuce, więc to jest 1 poziom 1 możliwość upolitycznienia ona trochę się pojawiła, zwłaszcza wtedy, kiedy były dyskusje są dyskusje o kolejności szczepieni tak to jest moment właśnie chciałbym, żebyśmy tak, żebyśmy o tym dzisiaj też porozmawiali, bo to budzi rozliczne kontrowersje, zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza skądinąd budzi kontrowersje myśmy o tym tutaj rozmawiali tydzień temu szczepienie nauczycieli akademickich, do której grupy się zalicza wszakże, więc wrócimy do tego wątku jeszcze w tej rozmowie no bo rozumiem, że prowadzi teraz wywód nie chcą też z kolei go przerywać tak, czyli mam mówić o kolejności szczepień czy ma to jest 1 nie może zakończyć do końca po prostu to co mówiła żona ja tutaj jako kiedy, kiedy można mówić o upolitycznieniu wtedy można mówić o upolitycznieniu jeśli jakiś problem zostanie powiązany z przemocą tak i są pewne widzialnym widoczny formy przemocy nie tylko przemocy policyjnej, ale ci badacze, którzy zajmują się przemocą policyjną mówią podobnie jak legioniści mówią, że stosunek seksualny nie istnieje to badacze przemocy policyjnej mówią przemoc policyjna nie istnieje nie ma nic takiego jak przemoc policyjna to jest tylko wyraz stosunków społeczno-ekonomicznych, kiedy dochodzi do przemocy policyjnej to znaczy, że mamy do czynienia z jakimiś nierównościami i w Polskiej debacie, ale także w debatach w krajach zachodnich czemu związana z brakiem równego dostępu do ochrony zdrowia nie została upolityczniona, jakkolwiek w krajach zachodnich takie protesty personelu medycznego są znacznie bardziej liczne to jednak to co możemy zaobserwować jeden z takich obrazków, który nie wydaje się bardzo spektakularny, a mianowicie studenci i studentki w Paryżu tworzą kilkuset osobową grupę i odbierają żywność, ponieważ nie mają pieniędzy i grzecznie stoją w tej kolejce z dnia na dzień nie zawsze dla każdego z starczy tej ludności i równocześnie sieć puchnie od debaty czy można jeść awokado mam na myśli tutaj debaty studentów młodych ludzi czy można można jeść awokado, a jeśli tak to ile razy w tygodniu, tak więc przychodzi do jego właściwości zdrowotne chodzi można w sensie to jest zdrowe tak czy to jest ekologiczne nie to jest ekologiczna, a więc stoją w kolejce po żywność, ale debatują nie na tą swoją kondycją tak tylko w zastanawiają się kryzysem ekologicznym nie widząc, że to co się z nimi dzieje jest częścią tego kryzysu tak to, że to jest właśnie to zjawisko le Szcze to jest to jest zjawisko, które myśmy tutaj wiele razy rozmawiali bo, bo ten rodzaj przeniesienia środka ciężkości na wybory w obszarze stylu życia czy takie wybory konsumenckie jednostki i przeniesienie tło to odległe tło kwestii systemowych czy właściwie odwrócenie się od kwestii systemowych jest w ogóle pewną składową także tego co się w kręgu różnych nowo lewicowych narracji dzisiaj dzieje i to jest bardzo w ogóle ciekawy problem i chciał, żebyśmy może rzeczywiście spróbowali trochę jeszcze go pogrążyć, bo bardzo z nami z na znaczące jest to co powiedziała ten rodzaj takiego koncentrowania się na kwestiach z 1 strony właśnie mało znaczących, dlatego że będący tylko pochodną problemów o charakterze głębokim strukturalnym systemowym, a z drugiej strony właśnie, jakby nie widzenia tego wymiaru, które biorą się te problemy, dlaczego tak jest z czego wynika ekonomiści francuscy, którzy przekazywali sobie ten film komentowanie go zazwyczaj w ten sposób przebudzenie będzie straszne jak się jak się przebudzą będą przerażeni tym co się dzieje wydaje mi się, że ta kwestia wiąże się bardzo mocno z tym, o czym mieliśmy rozmawiać, a mianowicie technologiami i wraz nie chodzi mi o to, że technologie zupełnie nas redefiniowania zły, że nami manipulują, że sprawiają, że nasza uwaga gdzieś się przenosi moc i jest właściwością człowieka, że jakoś z pewnymi niepokojami czy z lękiem sobie raczej na taki klasyczny przykład podawany przez badaczy to jest to jak w dziewiętnastym wieku obawiano się nowych technologii obawiano się podróżowania obawiano się w istocie innego typu relacji między ludźmi i np. podróż pociągiem albo potem podróż samolotem wywołuje lęk na badacze zorientowani są też tacy ekonomiści mówią, że istotne jest istotne jest to, jaką mamy wiedzę o efektach, bo efekty nie zachowują się jak worek czy nie zachowują się donica, która stoi na parapecie tylko one są pewnym procesem pozostają pewnym ruchu, więc technologie nie tylko zmieniają naszą subiektywną ość nasze poczucie podmiotowości chodzi o to że one by mogli ją to co i tak nas jest, a następnie zmieniają proporcje i uważa się, że nowe technologie, które są jeśli można tak powiedzieć z tym co mamy ze współczesnym systemem ekonomicznym tworzą jedność osią taki jednorodny kompleks one z rady opiniowały podmiotowość polityczną dzisiaj podmiotem politycznym nie jest suwerenny lud, ale suwerenna jednostka dlatego mamy takie gwałtowne zmiany nastrojów niektórzy badacze mówią taki francuski ekonomista Mont albo mówi, że mamy do czynienia w istocie nie jest elektoratem jest grupa wyborców, ale zła ulicami, które przenoszą się pod wpływem jakieś impulsu bodźców z 1 miejsca na drugie i robią to dosyć gwałtownie czasami nieoczekiwanie, a za chwilę mogą zmienić kierunek wydaje się, że część z tych rozważań pasuje także do tego jak zmieniają się na stronie polskich wyborców oczywiście do tego dochodzi jeszcze do tego mam na myśli to, że wahadło wahadło zmienia położenie i ono zawsze może zmieniać położenie obydwie strony druga rzecz to, że cały czas także myśli lewicowej dominuje myśl dom dominują idee neoliberalne to bardzo dobrze widać w różnych dyskusjach widzę już też, że także polscy ekonomiści są bardzo czujni i wykreślają ze swojego słownika takie pojęcia jak inwestycja ludzki kapitał tak dalej, ale z różnych dyskusji zdaje się unikać akceptacja dla tego systemu i gotowość za to silna presja do tego, żeby dokonywać takich lokalnych naprawę, które pozwolą mi się wydaje też z trwać mam już takie wrażenie tak nam, bo tak mamy pewne opóźnienie jak sądzę to znaczy tym nie służy troszeczkę później niż ja zaczynam mówić dlatego nam się czasami nie nie nie synchronizuje te momenty kiedy, kiedy chce jeszcze jakieś dodatkowe pytanie zadać, ale będę się starał będę się starał tak jakoś no właśnie formułować myśli w momencie, w którym w, którym w, którym będzie to odpowiednio zsynchronizowane czasowo z tobą w każdym razie chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, że często jest tak niem się zgodzić ze mną że, zwłaszcza właśnie w kontekście tych różnych lewicowych narracji, że mamy takie głębokie przekonanie, że skoro proponujemy np. państwo opiekuńcze w miejscu gospodarki wolnorynkowej czy jakieś daleko idące regulacje mające na celu zniwelowanie właśnie tych wszystkich patologii, które wiążą się funkcjonowaniem nie poddanego kontroli rynku no to w zasadzie już wszystko i w związku z tym pewne elementy takiego neoliberalnego sposobu myślenia pozostają nadal, ale takim nie wiem w naszej psychologii czy w sposobie w jaki myślimy o psychologii jednostki np. o kwestiach odpowiedzialności itd. to tam zostaje ten taki tak taki właśnie późna kapitalistyczny indywidualizm natomiast w wymiarze powiedzmy proponowanych rozwiązań ekonomicznych to mamy mamy od neoliberalizmu odwrót, ale hala czy słyszymy trzeba tak przez chwilę ciebie nie słyszałam, ale mogę skomentować to, że nie słyszałem, ale w razie innych, które bardzo wychodziło mi o to czy czy możemy czy możemy proponować gospodarkę nie AK nie wolnorynkową to znaczy proponować rozwiązania, które wychodzą z tego paradygmatu myślenia neoliberalnego, a zarazem dalej jednostce w kategoriach neoliberalnych myśleć oto chodzi myślę, że jedną z takich istotnych kwestii jak nie jestem przygotowana na mówienie o tym co się dzieje z lewicą, ale to co w tej chwili się przypomina 1 rzecz to jest to co Piketty nazywa bramie inicjacji lewicę Niewiem czy u nas się używa takiego określenia, a mianowicie, że lewicy cały czas do mnie, że lewica jest reprezentacją klasy średniej średniej klasy średniej wyższej klasy tych kategorii społecznych, które mają duży kapitał kulturowy duży kapitał edukacyjne i związane z tym aspiracje to drugie słabość w tych strategiach upolitycznienia zdrowia, bo to zdrowie nie budzi chodzi o to, że zdrowie nie budzi emocji tak jak np. kwestie tożsamościowe, dlaczego tak jest, dlaczego w ogóle pojawił się problem kwestii tożsamościowych, czyli tej można powiedzieć głównego korpusu dla współczesnej myśli lewicowej czy dla nowej lewicy to bardzo dobrze widać badaniach odnoszących się do lat osiemdziesiątych też niedługo mogę zapowiedzieć niedługo zostanie wydana książka francuskich autorów to pieluch, którzy robili badania w fabryce peugeota doskonale doskonale uchwycili ten moment, kiedy rozpadają się związki zawodowe i ujawniają się ujawniają się kwestie tożsamościowe tam jest taki długi wywiad w tej książce rozmowa z robotnikiem pochodzącym z Algierii, który nie może przez tydzień to do siebie pierwszy raz się zdarzyło jest koło trzydziestki pierwszy raz musi zdarzyło usłyszeć w rozmowie z koleżanką, że jego bardzo bliska długo znana koleżanka to nie powiedziała wprost, że będzie głosować na prawicę powiedziała ja będę głosować na Francuzów i on tak pierwszy raz musi się skonfrontować z kwestią swojej tożsamości i te kwestie tożsamościowe pojawiają się w związku z nierównościami ekonomicznymi rozpad związków zawodowych i poszukiwanie nowych form Solidarności to jest 1 jak i 1 moment i drugim mamy lata jest to, że dla nich tylko dokończę już służą, że dla nierówności, że nierówności ekonomiczne zawsze muszą być jakoś legitymizować one wyraźnie widać w ostatnich latach przed pandemią ten proces przyspieszył nierówności ekonomiczne są legitymizować ne przez nierówności tożsamościowe prawda, czyli w ten sposób uzasadniamy nierówności ekonomiczne mówiąc o lepszych gorszych bardziej cywilizacyjnie zaawansowanych tożsamością i tożsamością za zacofany ale, ale właśnie kto, kto to mówi, kto to mówi i w jakim w cudzysłowie celu no bo jeśli popatrzymy na źródła tych nowo lewicowych języków tożsamościowych interes akcjonariuszy mu teorii krytycznej rozmaitych wcieleń teorii krytycznej zresztą, bo istnieje ileś obszarów, które właśnie w tym paradygmacie się się rozpatruję Otóż jak popatrzymy na źródła tego to te źródła są ściśle elitarne to znaczy to są języki wypracowywane zazwyczaj na uniwersytetach w kampusach w Akademii tworzą wprawdzie oczywiście pod egidą emancypacji pod egidą rewolucji te podejścia ludzie, którzy nie wywodzą się albo nie w każdym razie wszyscy bezpośrednio ludowej klasy to nie oni nacisk na kwestie tożsamościowe w pierwszej kolejności kładą tylko raczej właśnie intelektualne elity kampus jest modelem dla sieci wyraźnie widać w badaniach ekonomistów, zwłaszcza zajmujących się techno z judaizmem, że kampusy uniwersyteckie amerykańskie kampusy uniwersyteckie zapłat miły wyobraźnie tych inżynierów, którzy myśleli o stworzeniu sieci, której mogliby uczestniczyć wszyscy tak to to była ta idealna utopijna wspólnota, której nie nie otwartość właśnie otwartość za to zazwyczaj mówi to też na to zwracają uwagę ekonomiści, że tak chętnie się porównujemy z Chinami tam są różne ograniczenia tam jest brak dostępu natomiast naszej sieci, mimo że np. wszystkie badania mówią o tym, że jeśli chodzi o wyszukiwarkę to 80% tego co otrzymujemy to są podpowiedzi tak, a Górnik algorytm licznie ten problem naszego wyszukiwań nasze wyszukiwanie jest ukierunkowany algorytm licznie i tak jesteśmy skłonni myśleć, że my w przeciwieństwie do Chin możemy się cieszyć wolną otwartą przestrzenią możemy robić co chcemy, ale myślę, że kluczową rzeczą jeśli chodzi o upolitycznienie zdrowia jest to jak widzimy przemoc jeśli dochodzi do takiej przemocy krwawej jeśli dochodzi do starć ulicznych no to wtedy rozpoczynają się dyskusje czy ta interwencja policji była adekwatna czy nie była nadmierna a dlaczego było i tak dusza, dlaczego są powoływane w Europie nowe jednostki oddziały policyjne itd. natomiast jest też taka przemoc, która myślę, że to tego w tej chwili doświadczamy jest też taka przemoc, która od dawna jest ruty izolowana pocieszające może być to, że jeśli chodzi o równy dostęp do ochrony zdrowia to ta debata o kolejności szczepień to ujawniła prawda ten taki moment niezgody na właśnie rozdanie ról tak to jest ktoś, kto będzie grał główne role kto, kto będzie hala barwnikiem, kto będzie tylko po prostu statystą, więc widać, że nie jest także nie ma tutaj zupełnie żadnego potencjału upolitycznienia natomiast z oczywistych powodów nikt tej kwestii nie podnosi i istotne wydaje mi się to właśnie jak pojmujemy przemoc, jeżeli ja np. staram się o wizytę u lekarza i otrzymuje i otrzymuje informację, że mogę się tam zgłosić za 3 lata po pomoc, której w tej chwili dostaje to znaczy, że na razie jeszcze państwo ma skrupuły to można by było powiedzieć prosto w oczy i stąd jest selekcja musisz mieć albo pieniądze albo bić znajomości, bo sama być lekarzem tak na razie państwo opisuje wypisuje takie z zaświadczenia daje jakąś obietnicę tak w tej chwili nie możemy się z tego wywiązać w tej chwili musieliśmy zawiesić, bo jest pandemia, choć dobrze wiemy, że akurat jeśli chodzi o Polskę to ta sytuacja trwa już od wielu lat i to co jest w tym w tym momencie istotne to wydaje się, że nie ma takiej siły politycznej, która mogłaby się przeciwstawić właśnie ruty za co kii tej formy przemocy banalizacji tej formy przemocy, bo jeżeli ktoś otrzyma informację, że może przyjść za rok np. w jakiej sprawie kardiologicznej i nie jest pewien czy przeżyć no to oni pojawiać się jako człowiek na ulicy, który został pobity np. który krwawi on po prostu może wrócić do domu może może płakać w autobusie czy na ulice, ale on się nie widzi jako ofiara w każdym razie niema tutaj takiego momentu solidaryzm akcji do i to ofiara przemocy tak nie jest ofiarą przemocy po prostu sobie płacze jest mu przykro jest pandemia jest taka sytuacja państwo polskie nie działa prawda itd. natomiast on tak taka osoba w Polsce, ale też w Europie, chociaż trochę inaczej wygląda w krajach zachodnich, gdzie protesty personelu medycznego mogą liczyć na większą Solidarność taka osoba nie jest tutaj ofiarą służb kategorie ofiar, ale akurat takie osoby nie są ofiarą i to co zwraca moją uwagę w różnych dyskusjach to jest właśnie to ubolewanie nad tym, że ludzie nie mają dość pieniędzy albo, że nie ma dostępu do psychiatry kanale jest inne pytanie co to jest system, w którym 40% populacji potrzebuje psychiatry żąda natomiast roszczenia o rewindykację nowej lewicy raczej idą też stronę uregulujemy wysokość wynagrodzeń tak, żeby każdego było stać na raka też by każdy sobie kupić psychiatrę natomiast mniejsze zastanawiamy nad tym w jakim systemie przychodzi nam żyć jeśli tak wiele osób potrzebuje psychiatra pensji, ale to jest jak ja bym to jeszcze rozszerzyła ten kontekst pandemiczne to co mówić, bo tutaj też przecież w ciągu tego ostatniego roku mieliśmy do czynienia z takim dosyć wysoką powiedziałem drastyczną epifanii, czyli drastycznym objechał objawieniem się autentycznej autentycznego oblicza tego systemu, bo braki, które notorycznie pojawiają się w momencie, kiedy okazuje się, że liczba zakażeń idzie w górę poważne utrudnienia jeszcze poważniejsze utrudnienia w dostępie do wszystkich innych specjalistów poza jak koronawirus owymi to jest po prostu rzeczywistość którą, którą mamy 12 miesięcy w Polsce też mnóstwo specjalistów mówi, że będziemy mieli za rok za za nie wiem 1,5 roku no po prostu fale różnych zgonów związanych np. za późno zdiagnozowanymi nowotworami albo jakimiś innymi za późno zdiagnozował innymi schorzeniami, więc to zakrawa na jakiś rodzaj kolaps totalnego czy katastrofy, która się szykują jest odwlekana w czasie Alona z pewnością nadejdzie co się stanie jeśli ten brytyjski wirus się tutaj szaleje do granic to to mówiąc szczerze nawet nie chcę myśleć, gdybym miała w tej chwili ad-hoc upolitycznić te sprawy to powiedziałabym tak, że kraje europejskie stosują strategie z tą ręką tak, czyli zamykamy wszystko albo zamykamy do połowy, a potem jest kompletne rozluźnienie następuje coś co nazwałabym miesiącem miodowym władza i populacja żyją w zgodzie kochają się nareszcie można robić to, czego nie można było robić, gdybym miała upolitycznić pokazać, że Rze, że to nie jest nie jest właściwa strategia to powiedziałabym tak czas często się bardzo słyszy, że nie stać nas na całkowite zatrzymanie gospodarki ekonomi powiem tak nie stać nas na taką ekonomia nie stać nas taką ekonomię, jeżeli KE ten system ekonomiczny cały czas będzie legitymizowanie, jeżeli będziemy różnicowanie jego upadki i ekonomiczne i sanitarne to z pewnością to z pewnością nie tylko ci nie nie zmieni, ale będziemy mieli do czynienia z coraz bardziej agresywnymi formami przemocy bardzo dobrze to widać jak zmieniają się nastroje polityczne i dlaczego rośnie znaczenie prawicy dlaczego, dlaczego w którymś momencie siły nabiera Neo konserwatyzm właśnie, dlatego że on przekazuje polityki publiczne rodzinie można spotkać wiele takich wypowiedzi neokonserwatystów ubolewając nad tym, że polityki publiczne rozbijają rodziny no bo jeżeli człowiek na emeryturę no to wtedy nie ma potrzeby tworzenia rodziny wielopokoleniowej tak tylko żyję sobie osobno, więc jest jest taka prawidłowość im mniej polityk publicznych ten więcej będzie tych wartości konfliktu dając wnoszonych tych wartości, które w tej chwili są przedmiotem konfliktu, a mianowicie właśnie rodzina religia nie da się tego uniknąć bez bez polityk publicznych, które przekazywane są, które przekazywane są rodziną czy przekazywane są jednostką z pewnością, ponieważ wiem, że natrafią na takie informacje coraz bardziej popularny jest w Japonii szkielet egzogenne szkielet egzogenne to jest taki nie wiem jak to nazwać taki właśnie szkielet, który pozwala 7080 lat latką pracować przede wszystkim firmach logistycznych dźwigać przenosić paczki itd. więc widzimy, że to co było realizowane przez państwo musi być komuś przekazane no właśnie to jest powód, dla którego siły prawicowe będą rosły w siłę bardzo dobrze to widać w tej chwili na scenie politycznej francuskiej, kiedy lęk by makro identyfikujący się niegdyś z lewicą przeprasza swoich wyborców za to, że używa prawicowego języka mówi ja muszę się muszą rywalizować musza się ścigać ze skrajną prawicą tak, czyli w istocie musza imitować ten język tak czy muszę napisać podobny program ponieważ, ponieważ grozi nam jeszcze większe niebezpieczeństwo chciałabym jeszcze powiedzieć właśnie o tej organizacji czasami się mówi naturalizacji kryzysu ja bym powiedziała naturalizacji Ruten organizacji tego kryzysu jest taki autor u nas trochę znany jakiś czas temu więcej się o nim mówiło, bo była przetłumaczona jedna z jego książek, ale cały czas pracuje i jeszcze przed pandemią postawił taką kasę, że mamy do czynienia właśnie takim kompleksem Technologiczno ekonomicznym, czyli takim odpolitycznienie i dobrze widać np. i jeśli spojrzymy na to co się dzieje w Chinach po takim etapie ideologizacji dla dla zachodniej wrażliwości nieznośnej następuje etap właśnie odpolitycznienia ten sukces chiński zaczyna się w momencie odpolitycznienia po 2008 roku może nawet wcześniej, kiedy zamiast nachalnej ideologicznej retoryki pojawia się pojawia się kredyt społeczny kredyt społecznego zaufania każda to jak 1 autor nazywał, którym mówisz, bo nie padło nazwisko, a może nam zajrzeć set, gdy rok o tym pisze on zmianę pisze o technologiach amerykańskich chińskich nie uważa, żeby była tutaj konieczność ścisłego odróżniania tych systemów mówi, że właśnie te systemy, chociaż zupełnie innymi drogami ten chiński system odpolitycznienia no czegóż można chcieć od tego chińskiego kredytu społecznego, jeżeli ktoś śmieci albo zajmuje w pociągu miejsce dla osób z niepełnosprawnością albo nie zapłacił mandatu nota niema obowiązuje tam działa tam system lojalnościowy, więc po prostu może albo albo będzie musiał znosić szydercze filmy poniżającego film filmy i zmiana informacji o nim nastąpi wtedy, kiedy jakoś odkupić winy, a więc np. odwiedzić starszą osobę będzie udzielał się społecznie, tak więc my produkujemy lepszych ludzi my sprawiamy, że ludzie są bardziej ludzcy tym nieludzkim systemie tak i tak samo to to samo daje się słyszeć w Europie weźmy się my zbudujemy taką oddolną Solidarności musimy już liczyć na państwo, bo widzimy, że to państwo jest Chromy jest coraz bardziej słabe podobnie zresztą Angusa asy autorzy opisywali system amerykański tak od lat dziewięćdziesiątych, a mianowicie każdy kryzys zostaje wykorzystany przez władze w ten sposób, że władza przygląda się temu, jakie formy Samopomocy powstają spontanicznie, ale wstępnie wchodzą one do stałego repertuaru apelowania wezwali mobilizowania przywoływania do porządku oskarżania itd. w ta organizacja, której mówili ten kompleks technologiczne ekonomiczne takiego kopa opisuje Artur Apatora zajmujący się skądinąd właśnie konfliktami tożsamościowym mi ta organizacja polega na takim przekonaniu na takiej wierze, że ten system nie pada, ale chwilowo się zawiesza np. nasze problemy z połączeniem prawda my uważamy, że ten system jest bardzo dobre ten system jest bardzo dobry po prostu czasami nie działa i dlaczego znowu zaczyna działać no i recytuje się połączenie tego nie wie nikt tak ja chciałabym powiedzieć jak czytałam książka Duraj to sobie przypomniała jak wyrażała chęć zaszczepienia się nie wiem czy pamiętasz była jakiś czas temu taka może tam oczywiście, że z la wszelako wyraziła taką chęć, ale pamiętam też dla chęć wyraziła również sceptycyzm co do szczepienia Sputnikiem tak wyraziłam chęć zaszczepienia się i oczywiście nie zamierzałam się nie zamierzała skorzystać z tej rejestracji o północy jak niektórzy robili, bo stwierdziłam, że na pewno ten system wtedy nie będzie jeszcze działa dobrze działał będzie się zawieszą na Iran faktycznie przeczytałam mnóstwo komentarzy, w których ubolewam na to, że to nie działa absolutnie nie ma możliwości zarejestrowania się na jej postanowiłam, że spróbuje zarejestrowałam się od razu 3× sprawdzałem czy to prawda, że ja się zarejestrowałam ja panu radnymi zatrzymajmy się na tym momencie tak albo przypomnijmy sobie niektórzy młodsi słuchacze słuchaczki to nie pamiętają tego 22 rok i bańka technologiczna obawa co się stanie z naszymi pieniędzmi na końcu się czy się odpowiednio tak prze przez cie konfiguracji są właściwe czyszczenie okaże, że jesteśmy biedakami itd. i ATA dziura mówi momenty załamywania się opisują prawdę funkcjonowania naszego systemu myto my mówimy, że się zawiesiło albo, że np. materiał czy film drogi się ładuje tak spróbujmy jeszcze raz może za chwilę otrzymamy połączenie itd. ten system jest bardzo zawodne, ale np. nie ma połączenia internetowego to operator pisze nasz system upadł nie chwilowe usterki przepraszamy za awarię robimy wszystko co można co zrobili albo co robimy, żeby system się zresetować to nie wiadomo raz działa raz nie działa podobnie jest tymi algorytmami, który chciałeś mówić prawda, czyli tymi algorytmami, które mają diagnozować pacjentów oraz działa bardzo dobrze oraz kompletnie nie działa ruch realizacja polega na tym, że wypieram dobieramy te wydarzenia wybieramy te sytuacje, które mówią o tym, że jest to system, który co chwilę upada tak innego i innego w tym systemie inaczej nie daje się żyć jak bez adaptacji do ciągłych upadków, a czy coś w tym czasie zdarzyło przez ten rok jak najbardziej dużo się zdarzyło, gdyby sięgnąć np. do pracy tak trochę czuję, że dostałam takiego słowotoku, a niewiele wie nie w obszarach jak przed się wydarzy korzysta z zainteresowaniem, ale chciałem zapytać no chciałem zapytać czy w końcu udało ci się szczepić w tej grupie nauczycieli akademickich, a w takim trybie militarnym w nocy informacja rano spakować i wyruszyć jeśli chodzi o moje doświadczenia z tym związane to muszę powiedzieć, że ten system trzyma się na jednostkach, gdyby nie pielęgniarki, które mimo to, że są sieci, że są rejestracje, że można było dać znać swojej chęci, że to wszystko zostało zanotowane ostatecznie najlepiej sprawdza się to, że jest człowiek, który wygląda przez okna i pyta Hej, ludzie wszyscy na szczepienia pomysł odpowiednio do tego dostosujemy i czyli system działa, dlatego że Przedsiębiorczej innowacyjne są przede wszystkim jednostki mógł wrócić do tej metafory to oczywiście, w której wracamy też do kwestii neoliberalizmu tak, z której korzystaliśmy 2 tygodnie temu, a mianowicie ja mówiłam o tym mechanicznym Turku i ludzi o to chodzi, że są technologie są plany możliwości rejestrowania się koncerny farmaceutyczne itd. a na koniec wszystko zależy od pielęgniarki środków w tym urządzeniu w tym biurku siedzi stoczona wymęczona nie do pana pielęgniarka tak jak ten mechaniczny Turek, który grał w szachy musimy to błędne ich to uczynimy błędną wieś, bo jakże ciasna się czas nam się wyczerpał na dzisiejsze spotkanie bardzo serdecznie dziękuję wrócimy do tych kwestii za 2 tygodnie tymczasem prof. Małgorzata Jacyna dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA