REKLAMA

Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot ma już ponad 30 lat

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2021-03-13 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:05 min.
Udostępnij:

- Dobrostan przyrody jest też dobrostanem człowieka - mówił w audycji Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni Na Rzecz Wszystkich Istot. O zarządzanej przez niego organizacji, jej początkach, sukcesach i niepowodzeniach mówili też związani z nią Diana Maciąga, biolożka, koordynatorka kampanii dotyczącej klimatu i energii Rozwiń »
oraz dr Ryszard Kulik, psycholog i aktywista. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór Ewa Podolska proszę państwa w audycji, które prowadzę od wielu lat pojawiają się przedstawiciele organizacji o nazwie pracownia na rzecz wszystkich istot i pewnie niektórzy słuchacze zastanawiałem wszystko to nazwa, dlaczego pracownia, skąd te istoty nazwa zaiste, oryginalne Otóż nie wiem czy państwo wiedzą, ale pracownia ubiegłym roku obchodziła na rocznicę swego powstania trzydziesto, ponieważ działa od 1990 roku i czy teraz mają 31 no i postanowiła Rozwiń » przybliżyć państwu tę samą organizację ludzi państwo ma, więc będą może oprócz 1 naszego gościa pozostałe 2 osoby dość często goszczą na nasz Sejm na antenie przewidzieć organizacji i powiedzieć o tym co udało się zrobić przez te lata, jakie wyzwania stoją przed pracownią liczymy, że jest owe pracownia na rzecz wszystkich istot jego zastępczyni przedstawień od prezesa pracowni no jest z nim dobry państwu znany Radosław Ślusarczyk linowych dzień dobry pani dzień dobry państwu Radosław Ślusarczyk z wykształcenia geografem pracowni jest od roku dziewięćdziesiątego piątego związany z pracownią hit 26 lat i drugim naszym gościem w Krakowie jest Diana Maciąga dzień dobry dzień dobry państwu związana od 10 lat pracownia jest koordynatorką kampanii dotyczącej klimatu i energii natomiast nasz trzeci gość to dr Ryszard Kulik dzień dobry dzień dobry państwu mówi dr niezbędne każdy jest pan doktorem psychologii i aktywista autor książek dotykających relacji człowiek przyroda związany od lat 28 US pracownik zacznijmy od początku, skąd wzięła się pracownia, skąd wzięła się nazwa, że prezes, czyli Radek Ślusarczyk pracownia na rzecz wszystkich istot jak sama nazwa mówi jest to praca na rzecz wszystkich istot i wychodzimy z takiego założenia, że praca dla tych wszystkich istot to jest praca dla człowieka uważamy, że dobrostan przyrody jest również dobrostanem człowieka i zależy nam na tym chronić właściwie pracować dla siebie i przez pracę dla bioróżnorodności dla lat pracę dla tak tego świata, który nas otacza będąc czuję członkiem będąc elementem tego świata nie oddzielamy za bardzo przyrody od ludzi, dlatego że właściwie oddychamy powietrzem jesteśmy częścią bez oddychania nie ma człowieka, a przecież powietrze jest częścią ekosystemu jest częścią globu, więc tak naprawdę zwracamy uwagę na powiązania człowieka z przyrodą, a w praktyce zajmują się naprawdę ochroną ekosystemów ochroną przyrody tej dzikiej tej, która jest naszego punktu widzenia najcenniejsza powiedział pan no bardzo pięknie o idei działania pracowni, ale ja w imieniu słuchaczy pytam i kiedy pracownia jak powstała dlatego pracownia nazywa się pracownią na rzecz wszystkich istot skoro mówimy, że ma taką długą historię, ponieważ ma 31 pracownia na rzecz wszystkich istot wprawdzie istnieje 31 lat wtedy została zarejestrowana formalnie jako Stowarzyszenie natomiast faktycznie istnieje działa od połowy lat osiemdziesiątych wtedy grupa aktywistów związana z Politechniką śląską zainicjowała taką nieformalną organizację, która nazwa pracownia architektury żywej byli głównie architekci urbaniści, którzy nie zgadzali się na nas taki nie niezbyt ekologiczne Res właśnie tej architektury wtedy realizowanej w połowie lat osiemdziesiątych no i stwierdzili, że koniec tego, że trzeba zakasać rękawy wziąć do roboty po prostu chronić środowisko przyrodnicze, bo to od ni od niego właśnie zależy dobrostan ludzi pracownia na rzecz wszystkich istot ta nazwa po na to ma 2 źródła pracownia po prostu wskazuje na to, że ta grupa ludzi była zainteresowana przede wszystkim pracą działaniem konkretnym działaniem na rzecz przyrody nie gadaniem nie biadolenie na temat tego jak źle jak być powinno tylko konkretnymi działaniami to na to wskazuje właśnie ten pierwszy człon, czyli pracownia, a drugi na rzecz wszystkich istot odwołuje się do buddyjskich korzeni tych pierwszych ojców założycieli matek założycielek oni byli jakoś związani, z czym jest rodzący się wtedy w Polsce ruchem przy czym buddyjskim takim nurtem praktyki, gdzie mówi się budowie mówi się wszystkich istotach o tym, że celem praktyki jest wyzwolenie wszystkich istot sąd też właśnie pojawiła się żadna z pracowni tutaj Radek Ślusarczyk wspomniał o Januszu Kornelu możemy powiedzieć czy wymienić nazwiska kilka osób, które były na samym początku które, jakby tutaj pracownie tworzyły tak tym pierwszym właśnie ojcem założycielem był zdecydowanie Janusz Korbel wokół niego była grupa tam tam była jeszcze Marta Lelek Janusz sternik Janusz Majewski to były osoby właśnie z tego pierwszego ścisłego grona później dołączyły kolejne np. Sabina Nowak, który Sabina Nowak, która była przez wiele lat prezeską stowarzyszenia będzie ona powstała w momencie, kiedy mówię, gdy zaczynała, gdy zaczynała się nowa Polska tak to określam ma dużo rzeczy się zmieniło wtedy także podejście do ochrony środowiska powstawały nowe możliwości, ale także pojawiali się inwestorzy, którzy no cóż ostro ostro wyraźnie brak zmieniających się systemem brali się te roboty, jakie były pierwsze, jakie kampanie i zaangażowania pracowni może warto wspomnieć, że pracownia może wszystkich istot jest Jeż jest jedną z pierwszych organizacji, której udało się zarejestrować właśnie wolnej Polsce wtedy, kiedy weszło prawo o stowarzyszeniach, kiedy się zmienił ustrój to pracownia się wtedy oficjalnie zarejestrowała w sądzie miała swój statut swoje swoje cele i zaczęła działać to jest też bardzo istotne, że jesteśmy jedną z najstarszych organizacji ekologicznych działających w Polsce i od samego początku działalności skupiliśmy się na ochronie najcenniejszych elementów przyrody zaczęliśmy od Doliny Wapienicy to jest taka Dolina pod Bielskiem białą, skąd większość osób z założycieli, a mieszkało 100 na Śląsku w Bielsku-Białej i to jest przepiękna Dolina pewnie może część słuchaczy, więc jest Dolina Wapienicy, a przepiękny las, gdzie mieliśmy stację edukacji ekologicznej i tam próbowaliśmy budować miejsce, które było już wtedy wolne od gospodarki leśnej, które było miejscem spacerów miejscem edukacji miejscem też ochrony przyrody, bo to jest właśnie teraz strefa podmiejska Bielska-Białej, więc to był to było też takie myślenie o przestrzeni miejskiej, która jest i potrzebach ludzi już wtedy o tym by mogli przyjść do właśnie nie przekształconej w środy by mogli obcować z tą przyrodą by mogli poczuć się częścią zaczęliśmy od Doliny Wapienicy pierwszą taką dużą kampanią, która później okazała się częściowym sukcesem była były działania związane z puszczą Białowieską i przypomnę, że te, gdy w latach dziewięćdziesiątych 0304. roku leśnicy zarządzający puszczą Białowieską wycinali bardzo piękne drzewostany ponad 3 stuletnie dęby szły wtedy pod topór i te działania były bardzo intensywna i pracowników wszystkich został wtedy zmobilizować nie tylko polskie społeczeństwo o, ale też pokazać, że my mamy perełkę europejską i zaangażować inne innych ludzi z innych krajów do ochrony Puszczy Białowieskiej w tamtych czasach działo się zrobić, a w kwestii pod wieloma ambasadami protesty by w Polsce polscy leśnicy nie wycinanie Puszczy Białowieskiej i dziewięćdziesiątym czwartym roku po kilku ciekawych wtedy nowatorskich akcjach przed urzędem rady ministrów pod kolumną Zygmunta, a wtedy, kiedy Warszawa była za bardzo zajęta by pojechać do Puszczy Białowieskiej postanowiliśmy przywieźć część Puszczy Białowieskiej i przywieźliśmy na takiej jak na lawecie, a taki czy stuletni wycięty pień dębu wyciętego pokazaliśmy polskiemu społeczeństwu co właśnie tracimy wtedy naukowcy byli bardzo zaangażowani udało się poszerzyć Białowieski park narodowe i objąć parkiem Narodowym no wtedy posiedzi dwukrotnie czyli, a około 16% w Puszczy Białowieskiej parkiem Narodowym co oczywiście nie skończyło kampanii, a ta kampania cały czas trwa i jesteśmy też bardzo od wielu lat aktywni by tom a by doprowadzić do tego, żeby na całym na całym terenie po Puszczy miejskiej park Narodowy byliśmy aktywni wtedy, kiedy rząd Jana szyszki, a przed inwestorami do Puszczy Białowieskiej wtedy, kiedy zrobił destrukcyjne działania dlatego jako systemu byliśmy, a ścisłe kontakty w kontakcie psy US staraliśmy się wpływać pokazywać światu, że tracimy, a coś bardzo wyjątkowego bardzo ważnego i no w sumie dzięki zaangażowaniu mnóstwo ludzi ludzi organizacji udało się wyeliminować cięcia w tym łowieckich, chociaż nie rozwiązać, a problemu parę dni temu lasy państwowe i nasze ministerstwo znowu podpisało tzw. są to planów urządzania lasu co jest jednoznaczne z tym, że Polska dalej chce wielu wielu lat eksploatować coś co jest porównywalne z parkiem mielą z tą coś jest perełką średnicą na skale świata w tym się zupełnie nie zgadzamy i nad tym od wielu lat pracujemy, chociaż tego co nas to nas cieszy, że to już nie jest grupka kilku osób, ale to jest generalnie chęć całego polskiego społeczeństwa by objąć u siebie jest partią narodową i nie można mówić o opuszczenie mówiąc o zwierzętach nie mówiąc o naszych drapieżnika żyjących w naszych lasach, zwłaszcza że ostatnio w szczególności tezę tę kwestię ostatnie tygodnie bez przerwy, gdy wrzucam agendy naszego Radia chociażby to przynajmniej raz na kilka dni widzę temat i wielki drapieżnikami też pracownia zajmowała zajmuje dokładnie tak wielki duże drapieżniki tak jak niedźwiedź Ryś Wilk są niezaprzeczalnie futbolem dzikości niestety na duże drapieżniki przede wszystkim nawierzchni przez wiele dekad polowano może się wydawać nakazy szokującą jeszcze w latach osiemdziesiątych zawieszeń płytę one nawet wypłacało wypłacono premie za zabicie pracownia za to 90 bardzo ostre zaangażowała się kampanie na rzecz objęcia Wilka ochroną udało się to zrobić od dziewięćdziesiątego ósmego roku na ich niepełny można polować, ale są one w Polsce objęte ochroną ścisłą kampania ta przyniosła sukces, dlatego że była ona tworzona wspólnymi siłami naukowców organizacje ekologiczne przyrodniczych, ale także wielu pasjonatów przyrody, którzy nie zwracali się na to, żeby te piękne zwierzęta mordować i owoce tego sukcesu nie zostały zmarnowane zbieramy dzisiaj, a dziś populacja znika w Polsce ma się całkiem dobrze aż po nieprzerwanych starań środowisk sędziowskich do polowań na te zwierzęta wrócić inflacja w maju po naszym środowisku jest absolutnie taką scenę przyczynia się do uzdrowienia leśnych do systemu, bo zdrowe ekosystem właśnie ten, gdzie występują duże wrażenie, gdy mówiłem słowo Wilk z kolejek przechodzą tematy do tematu 5 z piosenki myślę naturalny dom mówimy słowo także myśliwi niestety niestety, ponieważ mimo, że nie można Miki polować jednak jest także i sami myśliwi wielki zabijają pracownia bardzo była jest zaangażowana w kwestii łowiectwa kwestię udziału dzieci w polowaniach i czy coś się realnie udało pracownik osiągnął w tej materii no tak rzeczywiście tutaj osiągnęliśmy częściowe przynajmniej sukces 2018 roku zostało zmodyfikowane prawo łowieckie uchwalona nowelizacja, która nim zawiera część zapisów nad którymi pracowaliśmy od wielu lat i za którymi lądowaliśmy przede wszystkim nowe prawo łowieckie wzmocniła uprawnienia właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich po prostu pozwala teraz to prawo wyłączyć się swoje prywatne grunty z obwodów łowieckich no i to, że udało to też zakazać osobom poniżej osiemnastego roku życia udziału polowania myśliwi nie będą mogli zabierać dzieci na ten bestialski proceder nie będzie można urządzać po kotów z udziałem dzieci także to na pewno i jest bardzo ważna ważna kwestia, którą walczyliśmy od wielu lat no też wiemy, że do tej pory myśliwi byli dość bezkarni jeśli chodzi o oto co siedzi na polowaniach i o o użycie broni w różnych taką kontekst tak teraz będą musieli przechodzić okresowe badania lekarskie, które będą eliminowały spośród tego grona osoby, na które po prostu są niebezpieczne, które mogą używać broni niezgodnie z przeznaczeniem no i ostatecznie poprawa to ta nowelizacja pozwoliła na to że, że minister środowiska będzie większy nadzór nad polskim związkiem łowieckim, o co zabiegaliśmy i tak patrzy na krótką listę na razie działań po tak pan Radosław Ślusarczyk ja jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć o 1 istotnej rzeczy, które się łączy, jakby strategią myślenia kampanii, które prowadzimy przez pracownie jest to ona wychodzi poza pewien, jakby schemat to chodzi o to, że my chcemy też chronić procesy jedną z bardzo dba o ważnych rzeczy jest to, że jeżeli udało się ochronić Wilka i wpisać na listę gatunków chronionych zaczęliśmy pracować nad tym by chronić miejsca, w których on żyje to jest związane właśnie ze miejscami takimi jak obszary natura 2000 lepszy lasy to jest to to jest związane z tym, że trzeba było wprowadzić w tym się Sejm zajęliśmy minimalizację wpływu dróg krajowych i autostrad na przyrodę dużo energii, bo po święcili my temu by wprowadzić do Polski tzw. przejścia dla zwierząt, które powód pokaz pozwalają zminimalizować wpływ barierą wydruk tak, żeby zwierzęta mogły kolonii Zobacz przemieszczać się nowe tereny by mogły w ogóle żyć w przestrzeni co w jakim stopniu się też udało, czyli my jak pracujemy nad jakimś zagadnieniem to staramy się myśleć całościowo jakby, jeżeli wilki zostały chroniony to to przez wiele lat pracowaliśmy nad tym by dać szansę i możliwości przestrzeni, w które on może rzecz by minimalizować barier, ale tutaj takie mam pytanie dotyczące naszego konkretnego działania ponieważ, gdy pojawia się słowo ekolog ataki pojawia się w naszym kontekście to pracowni to ludzie na skojarzenie protest protest państwo mówią praca praca kampania praca, bo na końcu jesteś sorry, ale rzeczywiście powstaje np. w szczęście nas wierzą czasami jest tak, że coś nie powstaje na czym polega ta praca, bo ta praca nie może oznaczać trwanie w oporze w konflikcie, ale muszą się dziać rzeczy pozytywnych one muszą działać we współpracy prawda pracowniami zbuduje przejścia dla zwierząt na czym polega też kwestia lobbowania kwestia no właśnie na tym polega ta współpraca po to, musi być w pełni wpłynąć współpraca z decydentami ja może bowiem także zaczynamy od swojego podwórka to znaczy od samego siebie i praca dla przyrody zaczyna się od pracy nad sobą i pracy wewnątrz siebie, a musimy zdawać sobie pytanie co zresztą pracownia tu nie padło jasno odwołuje się do zasad głębokiej ekologii takiego nurtu filozoficznego w o to, żeby ograniczać pewne konstytucyjność i podejście takie konsumpcyjne, a my z postawić na jakość życia, więc zaczynamy trochę od siebie od tego zadawania sobie pytania, czego ja mogę zrezygnować i być szczęśliwy i być zadowolony z życia więcej by i czuć się, dobrze więc dla nas najważniejsza to jest tworzyć zespół, dlatego że tworzymy ten dobry zespół to ludzie są przez wiele lat pracownik, a pan i tworzymy grupę osób, która ma do siebie zaufanie to jest dla nas bardzo ważne ma dzieliła się kompetencjami, bo na bardzo wielu polach, które się zajmujemy te kompetencje są niezmiernie potrzebne wracając do konkretów o pracownia mając w zespole jednego z lepszych specjalistów odnośnie właśnie wielka, że minimalizacji wpływu inwestycji liniowych na przyrodę wraz z generalną dyrekcją ochrony środowiska ryzykował tylko rok, kto jest więcej o koledze Rafał u mówi o Rafale Kurku, który wydał nasz był autorem podręczników, które weszły do kanonu związanym z budowaniem przejść dla zwierząt, a współpracowaliśmy jest i współpracujemy od zawsze chcemy od samego początku powstania z naukowcami z instytucjami naukowymi i pracy współpracujemy z prawnikami na poziomie czy to konkretnej sprawy czy też jak jakiegoś miejsca, a i funkcjonuje w postępowaniach administracyjnych sądowych czy to na poziomie chociażby uwag do prawa tak jak prawo łowieckie prawo o ocenach oddziaływania na środowisko udziale społeczeństwa w inwestycjach, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko czy chociażby Puszcza Białowieska na poziomie komisji europejskiej, a czy też takich spraw jak Rospuda Tatry czy niektóre inwestycje drogowe więc, jakby ten nasz wachlarz działalności jest bardzo duże za ich właściwie pokrywa się Rezy potrzebami danej sprawy patrzymy też na to całościowo i myślę, że są też ważne prowadzimy też edukacji stacja edukacji ekologicznej, przekazując pewne, a pewną wiedzę pewna z tym pracy myślenia i ja się bardzo cieszy, bo właśnie taką elementem edukacji, a jest właśnie Diana, która tutaj pracowni weszła, która zaczęła pracować bardzo intensywnie dla klimatu odnosić sukcesy razem z całym gronem pracownie i to jest jakby takie istotność, że staramy się być na wielu polach, które są istotne dzielić kompetencjami w tym będę miał pytania, ale skoro została wywołana Diana no to właśnie, gdzie jest też coś ten trudny temat klimatu energia są trudne tematy i o wiele płatki trafiają do ludzi i kwestie, które poruszają i zdecydowanie bardziej emocjonalnie, czyli kwestię polowań kwestie zwierząt kwestie niszczenia niszczenia Puszczy prawda tak pan powiedział przywozimy czy stuletnie drzewo ścięte klimat energia wydaje się tak być abstrakcją coraz bardziej do nas dociera to, że to wszystko nas dotyczyć zakłada się na nasze życie codzienne no właśnie pani jest koordynatorką tych działań jak to wygląda z punktu widzenia pani i pracownicy udałam się osiągnąć w tej materii rzeczywiście jeszcze nawet teraz kwestie klimatu energetyki wydają się bardzo oderwane od naszej polskiej rzeczywistości 8 lat temu, kiedy zaczynałam zajmować tym tematem było pod tym względem jeszcze gorzej to była totalna abstrakcja jako pracownia zdaliśmy sobie pewnej chwili sprawę z tego, że nie ma ochrony przyrody bez ochrony klimatu, dlatego że katastrofa klimatyczna wpływa na systemy na gatunki także na ludzi, jeżeli nasze społeczeństwo miasta lokalnie się pozycje, jeżeli pojawią się konflikty np. wobec czasowe do takiego zdestabilizowania społeczeństwa targanym przez wojny przez wojny nie będzie mowy o jakiekolwiek ochronie przyrody z drugiej strony przyroda, a także pomaga nam chronić klimat musimy chronić mokradła musimy chronić lasy, aby móc przeciwdziałać katastrofie klimatycznej w życiu właśnie z tego założenia i zaangażowaliśmy się w kampaniach dotyczącą budowy nowej wielkiej elektrowni Węglowej to po elektrownia północ to była pierwsza tego typu kampania w Polsce miał przyjemność koordynować i dzięki współpracy ekspertów bardzo wielu pół prawników przyrodników, ale także wtedy rodzącego się ruchu społecznego klimatycznego w Polsce, a udało się doprowadzić do szefa żadne nie powstała, a ich ujemne za jeden z największych sukcesów, a tego typu nie tylko w Polsce, ale w całej Europie później dołączy zaczęliśmy prowadzić kolejną podobną kampanię dotyczącą elektrowni Ostrołęka c, który teraz bardzo głośno to także miało być duża elektrownia Węglowa, która dzięki naszej kampanii ostatecznie nie powstała tutaj również współpracowaliśmy bardzo szerokim gronem ekspertów ruchy społeczne także wprowadziliśmy byliśmy jednym z pierwszych, którzy wprowadzili temat finansowania tego typu inwestycji, dlatego że szkodliwe projekty będą powstawać, dopóki będzie, dopóki będzie się znajdowało się nie finansowania, czyli zeszliśmy z założenia, że po prostu ten akurat pieniędzy należy zakreślić zwrócić uwagę na to, że do niszczenia środowiska do niszczenia klimatu przyczyniają się np. banki ubezpieczyciele kampanie obie kampanie zakończyły się bardzo dużym sukcesem elektrownie powstały można powiedzieć, że dzięki temu udało się zapobiec emisją dwutlenku węgla również emisją rocznym Polski albo tyle wyemitowały elektrownie podczas całego swojego ponad 30 letniego życia, a poza tym dzięki temu w zasadzie razem z elektrownią Ostrołęka c zakończyła się era nowych inwestycji drogowych w Polsce, ale tego się po prostu nie robi teraz to co nam pozostało do zrobienia to całkowite wyjście z węgla najlepiej w roku 2030 natomiast podczas naszych działań klimatycznych także stawialiśmy na to, o czym rada już mówił czy na taką bardzo błędną ekspercką edukację dla aktywistów dla lokalnych liderów edukację dotyczącą tego jak się prowadzi kampanię, ale też dotyczące siano lub masz też się naszą filozofię chodzi o edukację jest to, że ma ona prowadzić przede wszystkim działania to nie jest edukacja dla edukacji i podczas tych ostatnich 8 lat myślę, że wyszkoliliśmy już ponad 100 osób, które teraz prowadzą swoje własne kampanie wspierają ruchy klimatyczne pracują też, że organizacje ekologiczne także poczytuję sobie za bardzo duże przez państwa zwracam się do tych słuchaczy, który być może teraz dzisiaj do naszej rozmowy, słuchając ją pracownia na rzecz wszystkich istot skończyła 30 lat ja nie studia zdań goście tylko przedstawicieli pracę i prezesa rady też ustaw czeka także Diana Maciąga i trasie Kulika rozmawiamy o tym co pracownia robiła przez te lata czym się zajmowała i jakie sukcesy odniosła, a teraz zadam pytanie to z drugiej strony ja wiem, że wiele z tych kampanii to są historie zakończone, bo one cały czas się toczy tak jest w Puszczy Białowieskiej, o czym wspomina jeszcze ta kwestia drapieżników tak jak kwestia energetyki klimatu i więc można powiedzieć taktu to został zakończony, choć pokazywaliśmy konkretne np. uregulowania prawne, które także dzięki waszym dzięki waszym działaniom powstały, a wasza porażka największa porażek w naszej pracy i to w pracy organizacji pozarządowych jest bardzo duży co znaczy się bardzo ciężko jest chronić przyrodę ja myślę, że tych miejsc, które odeszło, z którymi chcielibyśmy się pożegnać, a jest naprawdę dużą myślę, że to jest takie przeciąganie liny ja ostatnio po latach była w Dolinie Wapienicy i widziałem jak bardzo las jak zmieniliśmy swoją siedzibę stacji edukacji ekologicznej byliśmy zdolni 2500, które kiedyś wiele lat temu byliśmy jak relacje z bardzo zdewastowane jak bardzo wiele dróg powstało jak bardzo, a dużo wspaniałych dużych długów, które tam rosną zostały wywiezione sprzedane a, jakbyśmy tam byli mam wrażenie, że udałoby się minimalizować ten wpływ gospodarki leśnej na środę na pewno nie udało nam się i uważam, że to jest bardzo istotne zmobilizować polskiego społeczeństwa do lepszej ochrony bioróżnorodności teraz ty toczy się dyskusja na poziomie Senatu, bo przez Sejm przeszła ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko udziale społeczeństwa w inwestycjach, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę i to jest coś co to jest to jest taka ustawa, która właściwie dotyczy każdego z nas to jest takie nasze prawo to ta ustawa określa prawa podstawowe, czyli wpływ człowieka na to w jakim środowisku będzie funkcjonował, jakim będzie żył jak jak będziemy mogli mieć wpływ i uważam, że świadomość społeczna pamięć świadomość tego, że bioróżnorodność jest ważna i że jako społeczeństwo mamy wpływ i powinniśmy mieć wpływ na kształt inwestycji, które są obok nas powinna być większa myślę też takie działanie, które musimy zwiększyć, które musimy lepiej tłumaczyć, a społeczeństwo także ta ustawa z bardzo techniczna ona w ogóle te procedury są bardzo techniczne one są związane z wydawaniem tzw. decyzji środowiskowej to jest język specjalistyczny, ale proponowane zmiany wychodzą naprzeciw temu co pan mówić czy nie czy wolne właściwie wychodzą to jest trochę także komisja europejska Polska nie spełnia dyrektyw europejskich po raz kolejny i a więc Polska została przymuszona bez mała przez komisję europejską, ale zdajemy sobie sprawę, że komisja europejska nie załatwi przez nas za nas wszystkich problemów, więc ta ustawa trochę pozornie trochę poprawia możliwość wpływania na inwestycje, które mogą wpływać na nasze zdrowie życie na klimat na wodę na przyrodę, ale niewystarczający sposób i chyba największym a jakby no tutaj problemem jest to, że polskie społeczeństwo bez tego nie rozumie myślę, że dopiero taki ruch, że buduje i ciągle przez te lata transformacji w Polsce byliśmy uważani jako ekoterroryści jako ci co blokują i też dzisiaj po tylu latach znowu pojawiają się gdzieś wysoko w jakiś dziennikach, a te specjalistycznych informację znowu ekolodzy dostają więcej praw będą blokować i będą EPL blokować inwestycję przez to będą blokować rozwój nic my nic bardziej mylnego my musimy zmienić myślenie o naszym rozwoju, bo tak jak pewien prof. Piotr bała mówi pokazuje badania, że kryzys bioróżnorodności to jest kryzys związany z obecnym koronawirusem i innymi patogenami, czyli czy mniej bioróżnorodności tym więcej patogenów w tym większy kryzys dla ludzi, więc jeżeli nie zmienimy tego paradygmatu, jeżeli nie będziemy brać w sprawy swoje ręce i bardziej przedstawiać myślenie o tym, żeby przemysł nie miał tak drastycznego wpływu na nasze życie, a przez to, żeby nam nasze potrzeby były trochę inne to będziemy w takim zamkniętym kręgu, ale powiedział pan słowo blokują także jesteście znani z tego, że ich dzieci częściej niż inne organizacje do sądu czy prowadzicie taka takich działań na drodze prawnej nie jest kwestia ta fizycznych działań przeciwstawiających się jakieś inwestycje tylko po prostu punktuje cie ten proces inwestycyjny czy często trafia do sądu czy dobrze myślę tu jeszcze jedno od razu ze ścian zapytać, bo takie mieszane uczucia wielu osób wywołuje kwestia gór narciarstwa, którym się też zajmujecie to może pierwsza rzecz jest właśnie wspomniana ustawa o ocenach oddziaływania środowisko udziale społeczeństwa w procedurach, a właśnie jest taką ustawą o specjalistyczną, którą myślę, że dobrze znamy znamy procedury i umiemy na posłów na wczesnym etapie wejść w postępowanie i być na prawach strony wnosić uwagi wnioski ekspertyzy do tego postępowania to jest wiedza dosyć trudna, ale to pokazuje prawdziwy udział społeczeństwa i współdecydowanie o kształcie pewnych przedsięwzięć IT to robimy mamy zespół prawny mamy zespół ekspercki staramy się być od początku, więc my jeszcze nie zgadza z tym, że cokolwiek blokujemy my współuczestniczy my, jeżeli organy nie podzielają naszego poglądu nie biorą pod uwagę eksperckich opinii naukowych przede wszystkim tak podzieli współpracujemy z naukowcami wtedy mamy prawo do sądów prawo do sądu jest to prawo obywatela do do tak naprawdę no to sprawy podstawowe, więc korzystamy z tego na różnym poziomie od polskich sądów po sądy europejskie i myślę, że to jest bardzo ważna dziedzina tego, gdybyśmy chcieli dzielić stąd to byśmy chcieli rozwijać, aby ludzie byli bardziej sprawni, bo bardzo tu dużo osób zgłasza się do nas z problemem wtedy, kiedy już dany teren jest albo zniszczony albo weszły ciężki sprzęt, a wtedy mówimy bardzo nam przykro, ale konsultacje społeczne uwagi można było zgłaszać rok 3 temu teraz wszystkie decyzje są już podjęte więcej by ten udział wasz naszego społeczeństwa czy te dane osobowe za późno na to zwracamy uwagę, ale tek stojących kropkę nad i konkretyzując czy mogę powiedzieć, że generalnie uważacie, że polskie góry to nie jest teren, gdzie można należy rozwiać narciarstwo narciarstwo zjazdowe, żeby być precyzyjnym czy budować 1 słowem nabył środki i nowe stoki itd. niewiele trzeba sobie jasno powiedzieć, że narciarstwo zjazdowe jest dziedziną sportu, który bardzo jest energochłonne i bardzo wpływa na zmiany klimatu, że z uwagi na to, że góry nasze są niskie, żeby na śnie żyć trzeba zgromadzić bardzo dużo wody, żeby naśnieżać stoki trzeba zużyć bardzo dużo energii elektrycznej to wpływa wszystko nam bardzo destrukcyjnie na ekosystem i tak naprawdę zawsze narciarze chcieli wejść do wy tereny, które są najwyżej położone, a takie to z terenu są najcenniejsze, jeżeli chodzi o nasze Karpaty dyskusja, którą toczyliśmy odnośnie rozbudowy kolei na Kasprowym Wierchu teraz zajmujemy się nową koleją gondolową w parku Narodowym pienińskim, który polskie koleje linowe mają pomysł, żeby wszędzie budować koleje linowe Romney to samorządy mają pomysł samorządy mają głównie, ale głównym Warta, ale głównym partnerem i tutaj ze spółką, która będzie tam inwestowała polskie koleje linowe znania nam od wielu lat długo dyskutowaliśmy, z jaką firmą odnośnie kolejną sprawą Wierchu, a dyskutujemy odnośnie przebudowy kolej na to tylko lego gry Gąsienicowym, a więc, jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy wpływ narciarstwa, a że wpływ narciarstwa na przyrodę jest ogromne oczywiście temat, który jest bardzo niepopularny wśród ludzi, dlatego że wszyscy lubią jeździć na 2 i osobistego bardzo dobrze zdajemy sprawę, że to jest sport, który jest bardzo promowany jest przez bardzo wiele osób no tutaj chętnie ludzie korzystają z tego sportu, ale my dajmy zwraca na to uwagę, że niestety, jeżeli chcemy chronić klimat chcemy chronić bioróżnorodność to pewne nasze potrzeby powinniśmy co najmniej ograniczać, bo innej inaczej się nie da nie da się mieć ciastko zjeść ciastka po prostu świadomość społeczna w tej aspekcie musi wzrosnąć, ale pracownia te kilka organizacji działania to także pismo, o którym do tej pory nie powiedzieliśmy ani sóweczka dzikie życie co to jest miesięcznie, gdzie można kupić coś w nim znajduje tam dzikie życie jest naszą wizytówką chętnie się nim chwalimy i zależy nam na tym żeby, żeby to pismo ten miesięcznik nowy schodził pod strzechy i docierał do jawnej szerzej grupy ludzi wydajemy go od 27 lat jest jedną z pierwszych pism poświęconych ochronie dzikiej przyrody powiedzmy od razu najbardziej bezkompromisowe i nie korzystamy z żadnych dotacji utrzymujemy się ze sprzedaży i datków stowarzyszenia może warto powiedzieć, że od wielu lat redaktorem naczelnym miesięcznika dzikie życie Grzegorz Bożek, który zaangażowaniem determinacją, bo dba o to, żeby zasięgi tego tego przekazu naszego był jak najszerszej rzeczywiście one rosną widać że, że od wielu lat dziś życie jest teraz bardziej popularne jest sprzedawane można je kupić w wielu miejscach w sieci Empik jest też możliwość zaprezentowania do otrzymywania co miesiąc od księcia albo albo wykupienia prenumeraty elektronicznej także na pewno jest taki mocny przekaz związany z głęboką ekologię działania pracownik, który o, którym zależy nam żeby, żeby dotarł do żadnej szerszej grupy ludzi wróćmy jeszcze mamy kilka minut do tego co przy 2, jakie są największe wyzwania oczywiście tak już powiedziałam ne i działania na rzecz Puszczy drapieżników i ochrony góry i ochrony terenów cennych przyrodniczo cały czas trwają też nigdy nie kończy, ale tak samo jak coś się zaczęło w sumie nie tak dawno, o czym mówiła Diana Maciąga, ale co przede wszystkim nabierać na ważności i na skali problemu, czyli kwestia klimatu energii transformacji energetycznej dokładnie tak kwestia katastrofy klimatycznej, bo musimy tak opowiedzieć nacjonalizacja jest nie tylko jeden z największych wyzwań dla pracowni, ale prawdopodobnie największe wyzwania, a ludzkości w ogóle dzięki naszym sukcesem zakończyła się w Polsce ramowego węgla, ale wciąż pozostajemy bardzo uzależnione od tego paliwa krajem tymczasem, że katastrofy klimatycznej uniknąć bezradnie musiała odejść od tego paliwa do 2030 roku to już duże wyzwanie, a dlatego, że chciał się Polska Polska polityka polskie, a strategie dotyczące energetyki są bardzo mało ambitne i mogą uniemożliwić osiągnięcie unijnych celów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z drugiej strony pojawia się kolejne potężne zagrożenie, jakim są inwestycja, a wręcz prze inwestowanie gaz gaz bynajmniej nie jest gaz kopalne bynajmniej nie jest paliwem ogląda klimatów jest w praktyce samo szkodliwy jak węgiel jak co nie możemy sobie pozwolić na budowę nowych wielkich elektrowni infrastruktury gazowej, która za, którą zapłacimy olbrzymie pieniądze, która będzie na czas życia znów liczone dekada okazał też musimy odejście niemal natychmiast uwagi dlatego tutaj pojawia się oczywiście wielkie wyzwanie uznania, więc przechodzimy okres transformacji energetycznej, ale bez napięć, bo ja rozumiem te 2 wielkie kampanie elektrownia północ Ostrołęka zakończyły się powodzeniem i tutaj teraz mówimy jakieś rzeczy mówi jakieś kampanie, które ma zacięcie mówimy o działaniach edukacyjnych i trzymaniu ręki na pulsie mówimy też nowej kampanii, która także dotyczy elektrowni Ostrołęka c, ale już jej nowe, a nowym wcieleniu, czyli właśnie elektrowni gazowej, a rozwiała powstać na północy Polski, ale tak samo w Rybniku ma powstać elektrownia gazowa bardzo wielu innych miejscach te inwestycje absolutnie nigdy nie powinny mieć miejsca, dlatego że i to na zdarzenie z ochroną klimatu, a zaczęły się niedawno zajmować też inną kwestią łączy bioróżnorodność klimatem jest to kwestia spalania biomasy drzewnej elektrownię za produkcję tzw. bioenergii mówię tzw. dlatego że jest to, a spalanie lasów w ogóle elektrownia to totalna pomyłka prowadzi do emisji, a nie tylko gazów cieplarnianych, ale też do niszczenia urządzono niszczenia lasów, które są nam absolutnie niezbędne, żeby ratować Klima to jedno z tych działań z kolei, w których jesteśmy zaangażowani na poziomie unijnym w opracowaniu działa tylko w Polsce a, ale bierze udziału w różnych działaniach koalicji z innymi organizacjami z całej Europy, a dlatego, że w końcu klimat i przyroda są wspólne dla całego kontynentu to dla nas nie tylko ważna jest praca, ale także współpraca wspólnie utworzyć się lepszy świat i w kontakcie w kontekście tego klimatu i naszych działań, a my także dążymy do wielu zmian systemowych i naszą przekaże naszej edukacji, a bardzo silna silna jest wezwanie do zmiany wobec surowca tego co uważane za za rozwój, a zmniejszenia konsumpcji generalnie chodzi o nas wszystko na to, że w życiu dużo ważna jest jakoś ani ilość no właśnie, że jest wzorców opłaty dlatego rośliny unijne to nie uratujemy się przed katastrofą klimatyczną stąd dla nas ważna jest w tej chwili i powstrzymanie tych szkodliwych inwestycji, ale także działania na rzecz zmiany systemowej i Unii w Polsce, a turystów to rzecz i chorzy są dużo bardziej ambitnych działań dotyczących, a przeciwdziałania zmianom klimatycznym do, ale zwanej reformy naszego systemu energetycznego, aby było ono płatne na energetyce odnawialnej Obywatelskiej, a nie na władzę wielkich koncernów paliwowych i dotknęliśmy tutaj w ogóle kwestii czy po jako 10 puszczają w i tereny cenne przyrodniczo, ale kwestia lasów państwowych, gdzie tu zachodzą no ważne zmiany, a raczej jest szansa na ważną zmianę pan Radek Ślusarczyk przede wszystkim dzięki naszemu działaniu komisja europejska dostrzegła problem i teraz przeciwko Polsce prowadzi się postępowanie przed europejskim Trybunałem sprawiedliwości śledzimy to Polska gospodarka Leśna prowadzona obecnie jest destrukcyjna dla gatunków siedlisk i mamy nadzieję, że dzięki wyrokowi europejskiego Trybunału sprawiedliwie Trybunał sprawiedliwości uda się zmienić gospodarkę leśną i przez kilka lat najbliższych, czyli około 2 będziemy pracować nad systemowymi zmianami gospodarki leśnej to co jest ważne tak jak jest wasz udział w tym, że w ogóle ta sprawa pojawiła się na forum europejskim się przez partyjne jednak jak ma przede wszystkim z sal i przede wszystkim nie zgodziliśmy się z nowelizacją ustawy o lasach, która to US stwierdziła, że gospodarka Leśna z urzędu jest zwolniona z ochrony gatunkowej zaskarży złożyliśmy skargę do komisji europejskiej komisja europejska podzieliła nasz pogląd komisja europejska prosiła by państwo polskie zmieniło ta to prawo polskie państwo nie chciało tego zmienić i sprawa trafiła do europejskiego Trybunału sprawiedliwości jesteśmy, jakby w procesie, ale to co jest ważne polskie społeczeństwo widzi jak bardzo wielu miejscach wycina się bardzo dużo się polskie społeczeństwo tego nie akceptuje i mamy nadzieję, że dzięki wspólnej pracy wielu grup wielu organizacji uda się doprowadzić do systemowych zmian w lesie i to co jest ważne komisja europejska i ciała europejskie mówią o tym ze ścisłą ochroną trzeba objąć 1020% terenów leśnych i będziemy dążyć do tego by zmienić model gospodarki leśnej prowadzone obecnie w Polsce co przyczyni się do ochrony takich misjach w sztabie łowiecka i nie tylko środowiska, bo takich miejsc cennych jak w Karpatach u siebie wszystkich szczeblach święto wszystkich jest naprawdę dużo, bo w Polsce mamy jeszcze drzewostany, które są na scenie, że stronami nie są do dni le ręką człowieka, które są naturalne i o to nam najbardziej chodzi myślę, że to jest dużo pracy przed nami wspólnej pracy różnych środowisk i ludzi, więc myślę, że duże duże wyzwanie na najbliższe lata i ostatnio bardzo konkretne pytanie jak można wspomóc nasze działanie przede wszystkim teraz dobry czas można przekazać nam 1% podatku to naprawdę nic nie kosztuje zapraszam na stronę pracownia ze wszystkich istot numer KRS-u jest można nas wesprzeć można dołączyć do naszych działań można nas wesprzeć również finansowo to co jest ważne zawsze prosimy ludzi wsparcie konkretnego działania bierzemy, jeżeli prosimy ludzi o pieniądze to na konkretne działania czasami nawet o to, żeby mieć pieniądze na to, żeby dojechać do komisji europejskiej by przedstawić raport np. gospodarki leśnej by zorganizować jakąś inwentaryzację przyrodniczą by wesprzeć i zapłacić za prawników, którzy ochronią pewien teren przed inwestycją, więc jeżeli proszę o pieniądze na konkretny cel, więc zachęcamy państwa tego możecie nas wesprzeć finansowo, ale też możecie wesprzeć nas w swoich działaniach jesteśmy otwarci na wasze kompetencje i to co mówiliśmy pracownia jest praca jest współpraca, a to jest zmiana na różnych polach, więc zapraszamy do współpracy w już państwa gościliśmy przedstawicieli pracowni na rzecz wszystkich istot pracowni, która w tym roku kończy 31 lat swego działania nie kończy działania o wyzwaniach, jakie stoją przed nią rozmawialiśmy z ostatniej części tego programu ana Miłosz wybili Jana naciąga Ryszard Kulig i Radosław za to dziękuję państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA