REKLAMA

ZUS czy IKE? "Każde z rozwiązań jest gorsze niż dzisiejsze OFE"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-03-16 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
15:11 min.
Udostępnij:

O reformie OFE mówił prof. Paweł Wojciechowski - główny ekonomista Pracodawców RP, były główny ekonomista ZUS

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
walka ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Paweł pan prof. Paweł Wojciechowski główny ekonomista pracodawców RPA niedawno np. główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dzień dobry dzień dobry, kiedy pytają pana co wybrać ZUS czy pikę to co pan odpowiada no, że staram się jakimś matriksie, bo działania optymalnym rozwiązaniem było pozostanie w OFE takim jakim, jakim jest ofert Rozwiń » ponieważ, ponieważ tak naprawdę wszystko wiernie działania chodzi, jaki będzie system wypłat nie ma żadnych ryzyk, a wszystko gra tutaj jest wybór pozorne na tym się pewna iluzja wyboru, ponieważ mówi się Mikę lub już tak naprawdę każdy z tych rozwiązań jest gorsza niż obecnie pozostanie Włocha naprawdę każdy będzie gorsza to dlatego jeśli się przecież tzw. IKE to przeniesienie jest też tutaj pewną mistyfikację żadnego przeniesienie, ale załóżmy, że przechodzę do tego Mikę w trakcie posłowie no to tracę na dzień dobry 15% mego moich oszczędności jak przychodzi do ZUS to tracę dziedziczenie natomiast to co to też publiczne przede wszystkim starsi ludzie przeniesienia środków do powrotnego przeniesienia środków w osiągnięciu przez środków by się nie nie ma nie może być mowy, ponieważ to następuje przekształcenie OFE inną instytucję fundusz inwestycyjny i żadnych środków nie przynosi te środki są na moim koncie, tyle że poniesiono 15 proc tutaj byśmy nie zmieniamy spółkę o spółkę akcyjną w sposób przymusowy ktoś wpadłby na to, że ich owacyjnie pocimy jakieś jakiś podatek, ale zmieniamy nazwę z otwartego funduszu emerytalnym na indywidualne konta emerytalne oczywiście dla państwa wszystkich słuchających przypomnienie chodzi o tę przyszłą zmianę, którą być może ci, którzy są uczestnikami OFE podejmować będą między czerwcem, a początkiem sierpnia jeśli oczywiście w parlamencie zostanie przeprowadzona projektowana zapowiadana przez rząd ustawa pan prezydencją podpisano przyjmujemy takie założenie, że tak właśnie się stanie zostaniemy postawieni przed wyborem stąd pytanie czy ZUS czy IKE, ale skoro już pan powiedział, że to jakiś Matriksa wybór jest solą i niżu iluzoryczne to oraz jeszcze trzeba zadać jedno pytanie to po co ta zmiana w ogóle no właśnie to jest dobre pytanie, bo czy jest jak byśmy wcześniej po kolei tak, że po pierwsze nie możemy mówić o tym, że jeżeli chodzi do prywatyzacji, ponieważ tak naprawdę po pierwsze, środki będą zablokowane do emerytury, a po drugie, nawet gdyby była to prywatność to no to tak naprawdę istotne stopa zwrotu powiedziałem to rozwiązanie jest gorsze w stosunku do obecnego rozwiązania no i budżet na tym oczywiście zyskuję te moje 15 proc, które zostanie pobrany z mego kontra wybiorę IT zasili budżet natomiast jeśli przejdzie do suszu no to jest drugi element taki, że utrata dziedziczenia, ale poza tym przyczynia się pośrednio do nacjonalizacji spółek giełdowych tak, ponieważ nastąpi konsolidacja portfela rozproszonego akcji Zaura i będzie przekazane to do FRD funduszu rezerwy demograficznej, które następnie będzie zarządzany przez Polski fundusz rozwoju i tam nastąpi konsolidacja tym, że spółek giełdowych akcji będzie 1 duży akcjonariusz akcjonariusz nie będzie miał duży wpływ na te spółki, więc w każdym wypadku jest to ruchy, który nie jest dla mnie neutralne po prostu równo przez w sposób neutralny jest jak rozumiem dla rządu, bo każda decyzja, którą ja podejmę jako osoba, która miała pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych, choć nie skutkuje do tego Sojuszu jakiegoś czasu na to rozumiem, że każda decyzja, którą podejmę będzie będzie dla rządu dobra dla dobra wszyscy grał w sumie zerowej ktoś musi stracić, lecz klient, a zdecydowanie poza tym tutaj mówienie o tym, że to nastąpi tzw. porządkowanie systemu emerytalnego też nie ma miejsca to się jednak wszystko chodzi jak działa system wypłat w tym nowym systemie to nie zobaczy pojawiają się pewne ryzyka, bo jeśli te pieniądze czy do tego ich tzw. nowego IKE to nie jest takie same i zielonogórskiego pieniędzy wycofać tylko tam pieniądze pozostaną z tego OFE będą jak kiedyś pod wskazał zaś istnieje możliwość, że skoro dzisiaj, gdyby rząd opodatkowuje z powodu przekształcenia albo przeniesienia tych środków, a tak naprawdę nie następuje to w przyszłości może również opodatkować się z powodu np. przekształcenia kapitału, który wypłaca albo jakiegokolwiek innego powodu, więc zimują prywatności to NATO NATO nie będzie to prywatność prywatności i po prostu nie ma również pobierane są w procesie tutaj pewne opłaty też no też jak powiedziałem rząd będzie zyskiwał w postaci zwiększenia swoich udziałów poprzez Polski funkcję nadal ta to panie profesorze z punktu widzenia rządu mamy sprawę mówioną i po raz kolejny te audycja pan po raz pierwszy, ale po raz kolejny zostało udowodnione, że każda decyzja tego członka otwartego funduszu emerytalnego, który zostanie postawiony przed obowiązkiem tego wyboru każda decyzja w konsekwencji jest dobra dla rządu jeszcze małe wyjaśnienie, dlaczego użył sformułowania, że ktoś jest w OFE, ale nikt nie skutkuje Nowocień z nas po ostatnich zmianach tych sprzed kilku lat zdecydowała, że już w ogóle do tego nie będzie nic wysyłać ze swojej składki część osób jeszcze jakiś niewielki procent tej składki tam wysyła panie profesorze, a teraz mając oczywiście w świadomości całą tę opowieść o tym jak to wygląda od strony państwa, jakie moje decyzje pana decyzję o wszystkich słuchających będą miały konsekwencje spróbujmy zmierzyć się z takim indywidualnym wymiarem już pan o tym trochę wspomniał, że jak wybiorę IKE to zostanie podłą po trąca nami ta 15%owa opłata na dzień dobry być może już nigdy tego nie odrobię jak wybiorę ZUS stracę to co było w OFE, czyli dziedziczenie no bo w ZUS-ie zostanie to zapisane na moim głównym kończy dziedziczenie nie nie podlega, ale jakąś decyzję trzeba podjąć to, jakie czynniki brać pod uwagę, podejmując tę decyzję wiek płeć nie z stan cywilny co trzeba wziąć pod uwagę no właśnie tutaj tutaj tutaj jest naprawdę bardzo trudny wybór, bo jeśli np. już nad obecnym kształcie ustawy są pewne luki np. pewne takie niedoróbki i tak np. jeżeli ktoś się ktoś ktoś umrze okresie czy ktoś, kto już w okresie od powiedzmy na początku w okresie stycznia 2022 roku to spadkobiercy nie tylko będzie prokurator po 15% czy kształcenia również będzie potrącony podatek 19%owy ryczałtowy, więc ktoś zamierza umrzeć np. w styczniu 2015 roku to to niech lepiej wybierze usta zamierza umrzeć tak, ale rozumiem intencje pana nie przekazała, że od głosu to pewne niedoróbki legislacyjne nad projektami, że ustawa była procedowana przez blisko 45 lat nie było żadnych konsultacji społecznych nie było żadnych głosów eksperckich dopuszczonych do realizowanych przez ministra, które się nigdy fundusze możemy go rząd wie najlepiej ani ministerstwo pracy Ministerstwo Finansów itd. tak dalej i w związku z tym do obróbki są luki są w tym wszystkim oczywiście ma się znaleźć klientów przez 2 miesiące temu pan mówi w okresie prawie się wakacyjnym i decydować tak prosimy ludzi będzie zastanawiał się co tylko tu zrobić tu zrobić bowiem w końcu machnie ręką i będzie pobrana opłata od cierpienia się, czyli po prostu opłata z tytułu ludzie nie będą mieli czasu nie chodzi tu właśnie moja marzniemy ręką no to zostaniemy pisarzem z oferty i rząd pobierze opłatę tę kwotę podatek również pierwszy raz w historii od 20 kilku lat nie będzie lepsza niż 100% środków na moim koncie en nie będzie po raz pierwszy reforma nie będzie korzystała z 2 dla obywateli, bo wszystkie poprzednie były jednak korzystne z punktu, a stopy zwrotu itd. tak, ale oczywiście jest pytanie takie czyta się oskubać na początku wejściu do 15% czy też wieży wielkie śniegi magiczne słowo dziedziczenie taki zostaje w tym w tym i Kerski procentowi chyba w tym pani rozważa dotyka pan właśnie tego głównego problemu co tu teraz uwierzyć już nawet nie pytam komu uwierzyć tylko całą wieś żyć jak może zabrać dziedziczenie czy NATO może zabrać się dziedziczenia jak bezrobocie 15% podatku to można dać kolejny podatek powiedział 40%owy komisja może przecież głowy z powodu braku podatku od niczego od przekształcenia kolejnego jakiegoś czy, więc to jest pewne ryzyko, więc w zasadzie można powiedzieć, że chyba będący jeden z jego strony 6 pracujące jeden z OFE i presją 6 lat w ZUS-ie obecnie mam większe zaufanie do ZUS-u, ale tym tym niemniej ciepło dyskomfort, że zostanie zabrany dziedziczenie, a po drugie to pewien dyskomfort, że w wyniku mojej decyzji może dochodzić będzie do do koncentracji akcji w ręku państwowego właściciela polskiego funduszu rozwoju to prawda pan prezes Borys mówi, że nie chce zarządzać aktywnie akcjami, ale no, ale weźmy to dużo wysoką opłatę nową opłatę, bo się różnie pobierają opłatę i potrzeba będzie dalej no i przyczyni się do nowelizacji spółek giełdowych trudno ograniczyć osoby, które będą miały niskie dochody również powinny pewnie pozostać dzika to jest paradoksalne, czyli powinny pokochać rynek kapitałowy i nie 5, dlaczego dlatego, że wtedy dopłaci do minimalnych emerytur tak jak nie będą mieli poprzeć pamiętajmy, że wyciągnięcie tego kawałka OFE i wypłaty w 1 kopercie ZUS-u o takie jak to się Jezus będzie oznaczało, że trzeba będzie dopłacać do minimalnych emerytur więcej w przyszłości również następuje sytuacja braku stabilności i zwiększenia stabilizacji systemu czarnego tuszu czasu jest tak naprawdę mało środków to powinien dostać po weekendach już tu rękę no trudno się mówi, ale rząd do tego zmusi powierzył mu ten 15%owy podatek rocka może jak mam mało środków może mi państwo dopłaci do mojej mamy emeryturę mam dużo środków no to powinien chyba wie czy ZUS-u, ponieważ ponieważ, ponieważ 15% jednak jest dość duże wrażenie w maju przyszła emerytura albo lato w mieście nie wiadomo co się wydarzy w tym Mikę w ZUS-ie no powiedzmy sobie szczerze raczej raczej waloryzacja będzie taka jak jest ona jest ujemna wysoka i bardzo bardzo bardzo bardzo wciąż wysoką stopę zwrotu no tak, ale rozumiem, że jeśli nie mamy zaufania do ZUS-u często spotyka się takie powiedzenie przecież w tym ZUS-ie nic nie ma nie wierzę w to w tę wypłatę to można przejść do ZUS-u ze świadomością, że jest duże prawdopodobieństwo, że czas, w którym jeszcze będę pozostawać na rynku pracy to być może będzie dla mnie czas płacenia wyższych podatków po to, właśnie, żeby tego ZUS mógł zrealizować później świadczenia czy te wszystkie jest ich głosy o bankructwie ZUS o tym, że co się wydarzy tak ryzyko polityczne no cóż się jak środki zostaną dzisiaj tutaj jest ryzyko polityczne, bo one będą nie będzie może można wypłacić już dzisiaj, gdyby ludzie wypłacili to może by to gospodarcze w związku z tym koncepcja taka że, że otrzymamy pieniądze musi pobrać opłatę teraz my nie trzyma się kupy tak skoro jest neutralna NATO NATO został tutaj jak jest taki sam takie same zasady podatkowe, więc jeśli przychodzimy do ZUS-u oczywiście proszę państwa jest większe ryzyko, ale państwo itd. ale powiedzmy sobie szczerze na Boże może państwo zmienia się z zasady waloryzacji, ale teraz pod uwagę nazwijmy to siły elektoratu przyszłych emerytur emerytów, których będzie siła będzie rosła w wyniku starzenia się ludności Nora czy raczej czy Polski nie będą się porywali na to żeby, żeby zmniejszać skalę waloryzacji, tym bardziej że obecnie np. dosypując tak trzynasta czternasta emerytura bez waloryzacji tzw. kwotowa, która jest która, która podnosi emerytury dla dla osób o najniższych świadczeniach, więc to wszystko będzie powodowało, że wydają się to, że będą dochodziły takie rządy Gero operacji walczyli o emeryturze wielki emeryci będą ciągle bardzo ważnym elektoratem, czyli państwo będzie musiał zasypywać tej klasy raczej do norm zapłacą wyższe podatki, a więc w tym sensie cała ta cała trudno się demontaż ostatecznie likwidacja OFE nazywany przeniesienie środków na prywatne konta itd. tak dalej nie ma żadnego żadnego uzasadnienia z punktu widzenia powiedzmy odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, bo zwiększa ryzyko systemowe, ale jest pani profesorze uzasadniona, bo mamy w pamięci to, o czym mówił pan w pierwszej części naszej rozmowy wymieniając, jakie to zyski po kolei państwo będzie miało z tytułu przeprowadzenia tej operacji w ciągu najbliższych kilku miesięcy pan prof. Paweł Wojciechowski dziś główny ekonomista pracodawców RP wcześniej m.in. główny ekonomista ZUS cła przed laty, gdy reforma OFE startowała szef jednego z Towarzystwa funduszy emerytalnych bardzo dziękuję za rozmowę to była pierwsza część magazynu EKG teraz informacje po informacjach część drugiej mówić będziemy m.in. ocenach za co w najbliższym czasie płacić będziemy więcej już wiemy za co płaciliśmy więcej, a co będzie dalej i w kolejnych miesiącach do tego tematu wrócimy po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA