REKLAMA

Izaack van den Blocke, "Apoteoza Gdańska"

OFF Czarek
Data emisji:
2021-03-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po wcale państwa moim gościem jest pan prof. Marcin Lesiński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry dzisiaj kolejny obraz, który warto zobaczyć i tym razem wyjątkowo pan prof. Maciej Kaliciński proponuje obraz, który istnieje cała to jest ewenement uważało do tej pory rozmawialiśmy o obrazach, które tylko reprodukcja albo jaki czarno-białe zdjęcia albo żyją w pamięci, a dzisiaj można Szanowni Państwo Rozwiń » się wybrać nie ma tak od razu, ale do sali czerwonej ratusza głównego miasta nie wiem czy stara czerwona jest dostępna pewnie z uwzględnieniem pandemii, bo to jest niewielka przestrzeń, a mówimy o obrazie, który istnieje pod najczęściej pt. apoteoza Gdańska obraz 1600 ósmego roku, który stanowi centralny element dekoracji rycerską malarskiej, a sufitu w sali czerwonej sali posiedzeń letnich Rady Miasta Gdańska obraz jest za, a malarze przybyłego do Gdańska z Niderlandów to jest taka grupa artystów którzy, a jako dysydenci religijni znaleźli zatrudnienie w gdańskiej za handel Loka stworzył ten obrazują dopełnia zamyka stanowi, a taki klub programu bardzo skomplikowanego programu dekoracji sali czerwonej, a to zresztą miejscem rozlicznymi deklaracjami alegoryczne mniej ni, a począwszy od kominka jego programu dekoracji przez dekoracje snycerskie takie Cosmo Cosmo logiczna cykl wcześniejszy kredyt, gdy EFIS, który jest takim kataklizmem dobrych rządów aż potem stron, a który jest skomplikowany i o pozostałe malowidła oczywiście nie zdołał powiedzieć ze względu na brak czasu ale zanim opisze i zapytuje o apoteoza niezbędny jest kontekst powstania tego dzieła to jest taki czas niezwykłych dziejach Gdańska, a czas, które jest z punktu widzenia historii kultury apogeum cywilizacyjnymi artystycznym Gdańska nowożytnego to okres dominacji politycznej kalwinów dominacji w Radzie Miasta nie jest dominacja, jeżeli chodzi o liczebność o strukturze demograficznej, a dominacja kalwinów zatem wyznawców tzw. drugiej reformacji, a Karlino, którzy byli rolnikami doktryny Jana Calvina to jest nie tylko abstrakcyjna doktryna, ale także projekt polityczny pamiętajmy, że Janka liczbę swoje ustrojowe idee urzeczywistnia w Demokratycznej w Genewie takiej raz vice miejski jednocześnie gminy chrześcijańskiej, której podjął się budowy Królestwa Bożego narzeczeni wraz z narodem przemierza, którego uznawał za politycznego dziedzica Izraela podobnie ze sobą osób innych miastach np. prezydent ochroni Verden syndyk Johana Altus jest jak bardzo podobna koncepcja tarczy związkowe na wieść, że w tej gminie może ziścić się taki zasadzie mityczny projekt, a ResPubliki i srebra, czyli rodzaj takiego paktu społecznego opartego na idei przymierza z Bogiem, gdzie państwo żydowskie z taką zmianę realizowaną ideową wskazówką, a zatem, kiedy ci gdańscy Alvin przybyli do miasta byli głównie decydenci zostali po prostu zmuszeni do opuszczenia Niderlandów NIK, która objęła okupacja katolicka hiszpańska oni przynieśli sobą taką ideę, którą a, której takie mityczne obliczeń wyraża inny obraz Izaaka van den Block tym razem z kancelarii też z ratusza miasta głównego, który pokazuje gdańszczanie lub wybranie, który opuszcza, a ziemie od odwrócił się Books, które mamy tego obrazu upadek wieży Babel i ci mityczni gdańszczanie idą zbudować swoją ziemię obiecaną jako umiłowany nowe dzieci Izraela a, wybierając się do Gdańska do swojej ziemi obiecanej skądinąd, a temu pochodowi gdańszczan przewodzi para zna, która ma aktualizowane rysy to znaczy to jest ja, choć mamy z małżonką odpowiedzialny w dużej mierze za artystyczne oblicza Gdańska w czasach dominacji Kaliński zatem co byłoby taka wstępna od listopada kontekstu, ale uwaga teraz różnimy się samemu obrazowi, jeżeli państwo mogą trzeba zadrzeć odbywane na torze górę tak ciasno, że głowa i stworzyć Góra i najlepsze miejsce pewnie do oglądania tej sali to są te ławy wg projektu wziętych z wzorów wydawano Serge owi radni siedzieli też miejsce ekskluzywna tam w zasadzie goście wczasach, kiedy to było żywe miejsce o takich politycznych proklamacji ono było zamknięte i teraz tak korzystałem złożoność tych malowideł trzeba było dopiero w zasadzie ogranicza Iwanowski żeby, żeby głębokość oraz przeprowadzono przecież była przez owych członków rady być może burmistrz wymyślona i do nich adresowana się jak wysoki wyrafinowany był poziom intelektualny tych graczy, którzy patrzyli na te obrazy je rozumieli, bo one były do nich adresowane skody jak pomyślę dzisiejszych radnych ich tej władzy humanistycznej to w porównaniu z nimi to rzeczywiście większości taka grupa cymbałów, a zatem serię i wyobraźmy sobie, że siedzimy sobie na tych ławach bardzo niewygodnych zresztą, a i patrzymy Góra na wszystko co interesujące w zasadzie wymaga jednak patrzenia z żabiej perspektywy ku niebu i widzimy ten obraz o kształcie owalnym i uderza nas mrzonką brama taka jak sam dni, ale w środku daczy w środku niekoniecznie tak w środku, bo ona jednak jest trochę wyniesiona one jakby między niebem ziemią morzem zatem mamy 2 strefy tę, która jest w miarę realna i tę, która jest inwigilowana, która jest obrazem alegorycznym, a tutaj nie mamy wątpliwości co do tej dolnej strefy, bo to jest Ninie Gdańsk pars pro toto, czyli w zasadzie ten Gdańsk symbolizuje, a Dwór Artusa 2 kamienica część za całość miasta w tym, że ten chory, a czasami przypomina dzisiejszego testu jeszcze renesansowy Dwór Artusa i całość dzieje się, jakby na przedpolu nie jedyna przed mrozu trochę na podobieństwo apoteoza oferty Frydmana Flisa i tam mamy grupy gdańszczan wśród nich wyróżnia gdańszczanin, który dobija interesu takim sarmackim Polakiem obcięty poseł dali, a mamy tam biegającego wśród kupców Merkurego mamy gdańszczanki ubrane zgodnie z tymi ordynacja dotyczącymi przepisowych stroju mamy flisaków kodziarzy coś na 15 na schodach akcja tak wdzięczny obraz wdzięczne obraz rodzajowy, a z tym, że on już był źródłem pewnych nieporozumień, bo ten obraz, a przedstawia apoteoza Gdańska dokładniej można by sprecyzować jako wywyższenie Gdańska jako patologiczne Jerozolimy na przedniej niesie tak wydaje, ale to nie zawsze tak było, bo ten obraz jak bardzo wiele dzieł gdańskich był takim obszarem walki o dusze od odbiorcy takiej Psycho ma Gdański co znaczy zaczyna się oczywiście od niemieckiego niemieckie próby nazwania tego obrazu, która była skądinąd taka neutralna Niemcy nosi tytuł tego obrazu jako alegoria handlu gdańskiego podchodzą do tego bardzo pragmatycznie, a natomiast ze strony polskiej jak zwykle na zasadzie słonia sprawa Polska pojawiła się propozycja, że jest to alegoria więzi Gdańska z polską o i przy okazji Merkury ociąga podciągnięto pod tą Orła, który znajduje się nad panoramą miasta z tym, że nie jest to Orzeł chaotyczne tylko jest to Orzeł odnoszące się to symboliki Orła jako znaku opieki Bożej nad nad ziemią, gdzie złożył Orzeł jest nad panoramą miasta taki biały dzień w ujęciu naturalistycznym nieetycznym i na towarze, a dla tych, którzy ręką boską tak, żeby szukali Orła to wynik oni znajdą, bo przecież orzekł, że to mebli i prawne takiej innym można tak kreatywnego rozwoju jest, że to takie taka mieszanka jakiegoś łabędzie z Ewą, bo malarze pewnie przyzwyczaili się do chaotycznej takiego naturalistycznego Orła nie miało nie umieli grać w ruchu poza tym panie na taki na koty jak malowany lekko to panie profesorze, ale po lekturze także w razie gry tron patrząc na rozmiary tego tego ta zyska no to raczej bym jednak optował za smokiem, bo proszę zobaczyć co się z rozpiętość skrzydeł jak najwyższy budynek gdańskiej to jest moc trud proszę uwierzyć, że jest to 1 Orzeł, a i nieprzypadkowo tutaj znajdzie pod Orła mieliśmy też w Orfeuszu, które o, których mówiliśmy ostatnio jest to 8 jako znak opieki nie zresztą potwierdza to Łacińskiej na PiS i mamy tutaj jak jesteśmy przy tej partii akurat na nią teraz stać się centra g jak oni, że mamy Index HDI czy tą rękę Boga, który nieprzypadkowo trzyma hełm ratusza zresztą tego trzyma, że nie widać akurat posągu króla polskiego, który zdjęcie, a autora wymaga to wypadkowa zbieżność żadnej przypadkowości nie ma maść i moim zdaniem ten hełm po prostu chce uchronić przed atakiem smoka, który właśnie nadleciał zaraz będzie zionął ogniem trzeba żonie takim czymś, ale wróćmy do tego smoka, jeżeli pan profesor pozwoli po informacjach Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie 1120 państwa moim gościem jest pan prof. Marcin Kaliński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego dzisiaj za pan derby blok apoteoza Gdańska to ten piękny obraz trochę z gatunku fantazji i gry tron mogą państwo podziwiać podziwiać w sali czerwonej ratusza głównego miasta oczywiście teraz obostrzenia covidowe lockdowny tak dalej trzeba poczekać do naszych czasów informację o 1120 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pan prof. Marcinka, lecz chiński Instytut historii sztuki Uniwersytet Gdański rozmawiamy dzisiaj o bardzo interesującym obiekt sztuki jedną z tytułów, które mogą państwo to znaleźć to apoteoza Gdańska, a samo dzieło znajdą państwo na suficie sali czerwonej ratusza głównego miasta w Gdańsku autor jest Izaak van der blokach i pan prof. Maciej Kaliciński rozszyfrowuje dla nas ten obraz twierdząc, że to nie smok po stoczni Gdańsk, ale Orzeł w takt jest często EHEC jest Orzeł, który jest znakiem Bożej Opatrzności nad miastem Bożena Bogdańska tutaj nową Jerozolimą roztacza skrzydła Orzeł, a to jest Orzeł wzięty z psalmu 1001. a okryta okryje się sygnaturami kryje się swoimi biurami chroni się pod jego skrzydłami, a tych odwołań Dorna jest więcej, ale jeżeli jesteśmy już przy tym o dyrektor jest naturalistycznym, a nie o konotacjach gminy, a nie chaotycznym co chciałbym dodać, że Apollon docent ręczna interpretacja apoteozy głównie związana z artykułami ze stratą wylicza ustępuje ostatecznie tej, którą na początku lat siedemdziesiątych zaproponował prof. Iwanejko, który był wybitnym badaczem sztuki gdańskiej protestanckiej Jan odważył się interpretować właśnie duchu polityczno religijny ten obraz abstrahując albo wręcz negując te wątki parametryczne ja wiem od słuchaczy tych jego pierwszych wykładów także w Gdańsku tylko to bardzo trudne spotykało się z oporem tutaj publiczność wręcz krytyką władz władz miasta, ale ostatecznie jego tak bardzo humanistyczna tradycyjna formuła interpretacji triumfuje i był oczywiście wybitny naukowiec, który wyznaczył ten nurt badań właściwy zatem zwróćmy uporządkuje metę pełna relacja mamy owego Orła znak opieki Bożej mamy rękę Bożej Opatrzności, która wyraźnie wybiera Radę Miasta jako adresata tego przymierza powyżej ten set to tragedia sfera mamy napisem łacińską sentencję mówiącą właśnie o tym, że miasto znajduje się pod skrzydłami opieki Bożej wreszcie niżej na wysokości tańczy napis Celejewski jogi z Arką, czyli łączenie niebiańskim łukiem to jest to co tutaj widzimy w tej partii partii głównej ogólnie rzecz biorąc, a kluczowa jest ta struktura architektoniczna ona wygląda jak brama triumfalna łuk triumfalny, ale raczej taki którego, które pojawia się tzw. festiwal BUX, czyli takich księgach i ilustrowanych, które powstawały po uroczystym, więc władcę po utracie, a i bardzo podobną panoramy miasta wypadku Londynu mamy jako zwieńczenie łuku triumfalnego właśnie takim okazjonalnym okazjonalnym wydawnictwie ten motyw, jakby wierzy, że miasto wiszącego albo zawieszonego na czym się odnosić do Boga jest inspirowany Ala koncepcjami Todora bez takiego bardzo ortodoksyjnego Kamińskiego co loga z Genewy tutaj wraca co poza tym już kiedyś mówiliśmy Gdańska jako nowej Jerozolimy jako niebiańskiej rozumiem dokładnie chodzi o tę Jerozolimy, która z 1 strony jest tą ziemią obiecaną dla gdańszczan, a z drugiej strony tą ziemią można zawsze szczęśliwą, które już w nocy nie będzie ci to z patologiczną Jerozolimą, która się wyłania po skończeniu dziejów ta myśl w Gdańsku była już żywa przed powstaniem tego malowidła zachował się taki tekst dominikanina Marcina gruntownego bardzo ważnej postaci a gdzie on postrzega Gdańsk jako ziemia obiecana, do której z różnych regionów Niemiec przebywają przeszli gdańszczanie i porównuje Gdańsk do apokaliptycznego opisu nowego Jeruzalem miasta wybranego wybranego przez przez Boga, a zatem autorzy tego obrazu linii przede wszystkim koncertowy koncept, którego wymyślił i każdy rok był tylko realizatorem tego tego pomysłu okazują w tej partii architektoniczne oraz poniekąd za pośrednictwem tych odnóg przedziwnych odnóg rzeki, która ten Bóg otacza ten obraz, który można bardzo ciekawy porównać z tekstem apokalipsy, gdzie mamy też tę wizję nowej Jerozolimy przez minione, którą oblewają rzeki ten motyw zresztą pojawia się także w obrazie sądu ostatecznego wydawania decyzji w tym samym miejscu, a jeżeli byśmy się przyjrzeli teraz temu Łukowicz Nawalnemu jest bardzo charakterystyczne, bo ona kolumny korynckie nie jest przypadkowa to, że kolumna Orońska naszej tradycji greckiej i rzymskiej określone znaczenie takich aksjologiczne, ale w tym wypadku warto zwrócić uwagę, że w tabeli holenderskiej teoria elektronicznej kolumnach koreańska związana była z kolumnami świątyni Salomona porządek koreański nazywany bywa w traktatach lord Salamonik, czyli porządek Salomon nićmi jak ten, który dotyczy świątyni Salomona dajmy się, że ta brama rzeczywistość jest ukazana pars pro toto, czyli tych zasad alegoryczne, gdzie pewien element służy za obraz całości jako ogra świątyni jerozolimskiej tej Jerozolimy przemienione i wówczas, gdy w apokalipsie zapoznamy się z opisem tysiące, a takim, a inne fragmentem, gdzie jest aleja z okresu opisana i fontanny to zauważy męża, przez które tej bramy jest perspektywa na właśnie taką, ale Expressu z fontanną, a na końcu mamy taki samotny biały żagiel płynąc płynący, a zamykający, gdyby nie ognie czas powstania tego dzieła to pomyślałbym, że jest to taki widok, który można podziwiać na Awentynie w klasztorze kawalerów Maltańskich tam jest taka willa kościół Santa Maria Przybora to on zaprojektowany w osiemnastym wieku ale, ale tam jest taka brama wejściowa charakterystyczna dziurka od klucza tzw. Buko i przez które właśnie widać taką piękną aleję zwieńczono na końcu kopułą bazyliki w Watykanie Świętego Piotra w Watykanie no ale oczywiście to jest późniejsza późniejszy projekt niż ten, którym mówimy, ale takim przyszło do głowy ta ta brama nocy dramy Modlińską jest oczywiście obecnie wprost w ramach gdańskiej, a wszystkim tej bramie znanej pod błędnym tytułem złotej brane i bardzo długo licznej, a których wprost jest od strony katowni naniesiony cytat z samo zresztą nieprzypadkowo w języku niemieckim, a który wita w Gdańsku tak jakby witał pałacach świątyniach Jerozolimę, więc ten motyw jest zresztą oni też toczony w 1 ze schematów, które komentują główną scenę, bo to jest bardzo złożona struktura obrazowania zatem ciągle wznosimy się do tego roku jako elementu Jerozolimy jako jako jako takiej, a proboszcz Jerozolimy to Niewiem czy pan profesor zauważył wspomniał pan o tym Tetra g Jahwe tylko, że troszeczkę i się literki po chyba pomyliły PiS pierwsze litery zrobili heca nie chcę, więc jest tam literówka w hebrajskim nieźle się uwaga nie życzę uwagi, chociaż akurat jeszcze tę analizę analizę Hebrajskiej nie było nie jest analiza łacińska rośnie zresztą nie zgadzam, a tak to też, toteż polecam uwadze pana profesora pierwszą literę jest literówka moim zdaniem, że to ma być oczywiście program to bo, bo bywa tak pomyślane jest tak bardzo przekonani o naszej wszech wiedzę, a niekiedy tak jak to ona kiedyś było w gabinecie chińskim w Wilanowie, gdzie były tego rodzaju napisy tylko chińskie i przyjechała kiedyś delegacja chińska od razu spróbowano ją skonsultować okazało się, że piktogramy są chiński, ale raczej bezsensu też wrzucone do góry nogami także na różnie różnie bywa w każdym razie tak albo nawet wygląda na czwartą liter w to jest, ale tutaj bo, bo na pewno w Gdańsku byli tacy uczeni w tym czasie, którzy znali Brański to czas zwalić całą winę na artystę w końcowych w ostatecznym wykonawcą na czym polega wartość tego dalej malowidła całej tej, a struktury Otóż tutaj pojawiają się treści, która związane są ideał religijną polityczną, gdzie tej lokalnej wspólnocie nadaje się taką szczególną sankcję religijną jako wspólnocie wybranej przez Boga jako nowym życiem Izraela w tej strukturze status nowej Jerozolimy to taki szerszy europejski projekt Karliński, który próbował, a w niektórych ośrodkach tych zdominowanych przez skarżących było niewiele też jest geneza chroni ten w ramach MDM zbudować nowe państwo demokratyczne i radość z tego wszystkiego polega na tym, że albo inni za realizowanie obszar Profanum, a jednocześnie w sferze sacrum nadawali charakter świecki prowadziło to do takiej bardzo korzystnej sytuacji społeczno-politycznej, bo prowadziło to takiej wewnętrznej integracji społecznej jednocześnie auto no i izolacji i modernizacji, bo to jest taka droga, która doprowadziła najpierw poprzez bardzo restrykcyjne narzucane siłą obyczajowe postulaty przez strony w konfesjonale z racji w duchu kalwińskim do jako genetycznego ceni cięcia tych społeczności duchem obowiązków wobec społeczności ducha dobra wspólnego i to w gruncie rzeczy w tych landach niemieckich protestanckich Skandynawii Holandii doprowadziło to bardzo nowoczesnej struktury Obywatelskiej Państwowej, a duże poczucie odpowiedzialności, a Obywatelskiej i na tym polega ten paradoks oczywiście ten Gdański projekcie skończył fiaskiem moim zdaniem od początku pewną utopią wobec realiów tego miejsca w Europie, ale te malowidła są niezwykle świadectwem takiego poszukiwania w gruncie rzeczy nowego wspaniałego świata dla dla lat dla za czasów tych ludzi panie profesorze bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i polecam pana analityczne umysłowi tę literówkę w hebrajskim dobrze, bo czekają w żadnym ciekawi co z tego co można tam wyciągnąć pan prof. Marcin koryciński z Instytutu historii sztuki Uniwersytetu gdańskiego był państwa moim gościem informację już za kilka minut o godzinie 1140 dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a nad jakością naszych połączeń czuwał Szymon waluta Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA