REKLAMA

Jak bardzo podzielona jest adwokatura? Co zmienią wybory w Naczelnej Radzie Adwokackiej?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-03-16 12:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:42 min.
Udostępnij:

Czy wybory adwokaturze są wyborami politycznymi? Rozwiń »
Kodeks Etyczny Rady Adwokackiej. Dlaczego reklamowanie się adwokatów jest problematyczne?
Co dla adwokatów znaczy niezależny sąd? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 zlotemu na godzinę 12 Mikołaj Lizut kłaniam się państwu, a pierwsi goście dzisiejszego programu jest mecenas Jacek Trela adwokat prezes Naczelnej rady Adwokackiej dzień dobry dziękuję panie redaktorze dzień dobry państwu 19marca rozpoczyna się dwudniowy zjazd krajowy zjazd adwokatury w Bydgoszczy, choć oczywiście zdalnie na tym zjeździe wybierzecie państwo nowe władze Naczelnej rady Adwokackiej ja się zapytać czy te wybory jak właściwie wszystkie wybory w niemal Rozwiń » wszystkich samorządach są wyborami politycznymi są przede wszystkim wyborami samorządowymi, ale oczywiście samorząd nie żyje później i jesteśmy w środowisku społecznym politycznym często nie w naszej z naszego powodu uwikłani w tematy polityczne, bo polityka wkracza do sądów wkracza do także w ten sposób do prokuratury, bo sądy są naszym naturalnym środowiskiem wykonywania zawodu i w związku z tym można powiedzieć, że jest też swego rodzaju jakiś polityczny podtekst czy kontekst w tych wyborach, chociaż nie dominuje nowa do polityki jeszcze wrócimy, ale ja chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o kodeksie etycznym, którego projekt krajowy naczelna rada Adwokacka już przyjęła budzi kontrowersje na czym polegają te kontrowersje spory państwa środowisku no one dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z reklamą tak temat, który ciągle wraca właśnie jest nieustannie podnoszony przez adwokatów, a dyskusja się polaryzuje jedni uważają, że nie wolno reklamować naszego zawodu czy siebie w tej profesji inni uważają wręcz odwrotnie projekt przewiduje wprawdzie nie, używając nomenklatury reklamy, ale przewiduje możliwość budowania wizerunku przez każdego adwokata przestrzeni publicznej, a to nie nic innego jak właśnie z tego rodzaju reklama oczywiście przy zachowaniu określonych standardów, które nie mogą opłacać zawodowi nie mogą wprowadzać w błąd klientów nie mogą być porównywalne w sensie podobny porównań z innymi adwokatami i IT są goście jedyne jedyne ograniczenia nigdy nie jest tak, że wszyscy będą zadowoleni z tego rozwiązania czy każdego rozwiązania tak jak powiedziałem polaryzacja od samego początku tej dyskusji występuje, więc proponowane przez kolejne rozwiązanie, które jest rozwiązaniem kompromisowym może nie zadowala jednych ani nie zadowala drugich, ale moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem dotyczącym naprzeciw potrzebom nowoczesności współczesności, a jednocześnie stawiający adwokatów podobne pozycje chodzi o informowanie o swojej w swoich kancelariach o swoim zawodzie, bo te warunki, o których powiedziałem na pewno uniemożliwiają taką reklamę, jaką widzimy prawda przykładowo reklamy proszków doprania nie chodzi o to, żebyśmy w ten sposób reklamować tak rozumiem, że jeśli te zmiany są też poglądy nazwijmy je fundamentalistyczne, które głoszą, że adwokat w ogóle nie powinien się reklamować no z tym rzeczywiście zakaz takiej reklamy nie rozwiązuje problemu, bo jak wiadomo są inne sposoby czy powiedzmy, że takie mniej jasne sposoby pokazywania swoich zalet przestrzeni publicznej zgadza się na rentę fundamentalistyczne punkt widzenia jest jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, bo to prawo Unii Europejskiej dopuszcza reklamy przez podmioty gospodarcze wywłaszczenie nie nie pozwala na zakazywanie reklamy, a my adwokaci jesteśmy też przedsiębiorcami podmiotami gospodarczymi wprawdzie w szczególnym obszarze wymiaru sprawiedliwości szczególnym zawodem jesteśmy zawodem zaufania publicznego to jest NT ograniczenia którymi musimy się kierować się, budując model informowania czy reklamowania chodzi też o to, żeby uniknąć właśnie takich niejasnych niejasnych działań, o których wspomniał pan redaktor takich, które np. wykorzystywania pozycjonowania mediach społecznościowych, czyli inny sposób widzimy obserwujemy zjawisko chodzi o to, żeby zezwolić na budowanie wizerunku, a jednocześnie, jeżeli będą przekroczone ramy przez adwokatów, którzy będą nieuczciwie się niewłaściwie się reklamować to w stosunku do nich powinny być wyciągane właściwe konsekwencje dyscyplinarne, ale rozumiem, że w waszym nowym projekcie kodeksu etycznego też ważne spór dotyczy konfliktu interesów, jakby pan mecenas mógł trochę go świetnie, bo rozumiem, że pojawiło się pojawił taki postulat np. że adwokat nigdy nie powinien stawać przeciwko swemu klientowi nawet gdy to był klient w odległej przeszłości, ale rozumiem, że na takich dosyć małych prowincjonalnych rynkach to właściwy jest postulat nierealny tak dlatego ten proponowany przepis kodeksu etyki jest tak skonstruowane, że nie można występować przeciwko klientowi w tej chwili, który jest przeciwko osobie, która jest klientem tej czy winnej sprawie nie stosujemy czasu przeszłego, czyli jak kiedyś był to to literalnie czytając te normy można powiedzieć, że można reprezentujemy pan przeciwko takiemu klientowi, ale też wiemy, że praktyka poprawki te sprawy jak w sposób właściwy ocenić i IT czy pani dyrektor powiedział, że właśnie w szczególności mniejszych ośrodkach potrzebne sobie Boga i że kiedyś przeciwko komuś czy, żeby był klientem ktoś adwokata, a potem przeciwko temu komuś za 3 lata za 5 nie można prowadzić sprawy też pytanie jest to jaki charakter po pierwsze, sprawa miała, bo to są często przeróżne przy różnej rangi sprawy no tośmy sobie wyobrazić, że jeżeli było się pełnomocnikiem, jakim się np. banku jakiejś drobnej sprawie, a potem się przeciwko temu bankowi występuje ten nie ma tego konfliktu, jeżeli natomiast prowadzimy obsługę prawną takiego banki nam przez długi czas wchodząc informacje poufne w tym banku, a później przeciwko temu bankowi prowadzić spraw miałoby się granic warto oczywiście nie można tego robić w przejdziemy panie mecenasie do polityki jak bardzo podzielone jest adwokatura na entuzjastów powiedzmy nie entuzjastą obecnych zmian w systemie sądownictwa NATO tutaj muszą muszę powiedzieć, że nie jest podzielona w każdym razie te podziały nie są tak widoczne jak z wspólne społeczeństwa właśnie adwokaci, którzy swoje życie koncentrują zawodowe życie rozpraw salach sądowych doskonale wiedzący oznaczenie niezależny sąd my doskonale wiemy, że sąd, który jest zależny stanowi fikcję wymiaru sprawiedliwości i właśnie nie ma co do tego sądu występować się ze sprawa dzisiaj mamy dobry przykład Trybunału Konstytucyjnego, który nie jest Trybunałem z nominacji politycznych tak ukształtowaną ustawę niezgodnie zresztą moim zdaniem z zasadami określonymi w konstytucji i ten Trybunał Konstytucyjny jest jest chciałem dzisiaj politycznym, a każda z upolitycznionym może tak, jaki będzie to określić i widać, że wpływ spraw do Trybunału Konstytucyjnego w sposób istotny zmniejszyć to znaczy, że instytucje, które są uprawnione w tym również ludzie do występowania do Trybunału Konstytucyjnego ze swoimi sprawami swoich sprawach rezygnują z tego, bo przewidują, jaki może być rozstrzygnie na jest przed wszystkim pytanie czy nadal czy składy orzekające w Trybunale Konstytucyjnym są de facto sądem, bo orzekają także sędziowie dublerzy dali zaczęło się wszystko prawda obcego tzw. dublerów, czyli od tego powołania miejsce prawidłowo powołanych 3 sędziów jeszcze w 2015 roku prowadzenia nie powołania i wprowadzenia to miejsce innych sędziów to jest takie można powiedzieć anulując ca wada występująca w tym Trybunale ana końcu mamy czynnych polityków, którzy z ław sejmowych przeszli do Trybunału Konstytucyjnego to tacy byli w tych ławach sądowych w sensie swoich poglądów zachowań bardzo wyraziści dobitnie i teraz zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym no, więc można sobie jak przychodzi klient do adwokata mówi, że chciałby w sprawie jakiś skierować skargę do Trybunału Konstytucyjnego no, jeżeli w stanie mu przed przeznaczy na prawda wyobraźni, że będzie występować w swojej sprawie przed właśnie tymi czynnymi jeszcze niedawno politykami to zrezygnuję z tego tak samo instytucję przez panią Pawłowicz czy czy poseł Piotrowicz wrócił do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM mecenas Jacek Trela adwokat prezes Naczelnej rady Adwokackiej jest państwa i moim gościem, a teraz na poważnie mecenas Jacek Trela prezes Naczelnej rady Adwokackiej jest gościem państwa i moim przypomnijmy, że 19marca rozpoczyna się krajowy zjazd adwokatury właśnie jego pierwsza część, która wybierze nowe władze ogólnopolskiego samorządu adwokackiego między działalnością w obronie prawa polityką jest granica nazwijmy ją płynna ostatnio portal oko Press zwrócił uwagę podczas wyborów w warszawskim samorządzie adwokackim, że kandydowali adwokaci związani z ordo iuris i reprezentująca przez organizatorów marszu niepodległości to tutaj oczywiście można zadać pytanie czym jest ordo iuris wszystko finansowane i kogo reprezentuje, ale czy taki spór także toczy się w ogólnopolskim samorządzie adwokatury rzeczywiście to ostatnio w Warszawie niektórym przypisywano kandydat pan przynależność związki z tymi organizacjami daleki jestem od tego tamten przypadkowo nie naszych koleżanek kolegów PS z tego względu, że na adwokaci reprezentujemy przeróżnych klientów przerwy w różnych sprawach, więc się nie znaczy, że muszę się utożsamiać z poglądami na, więc właśnie to jest taka można powiedzieć podstawowa zasada adwokata nie utożsamiam się z poglądami mojego klienta w przeciwnym razie nie byłbym w stanie być obrońcą przestępców patrzę zupełnie na to z innych stron oczywiście w sprawach cywilnych i to trochę inaczej wygląda idzie też ktoś pobierze jednak dokonuje się określonych wyborów swoje w sensie ryba swoje określonych adwokatów do reprezentowania określonych spraw tym niemniej ja myślę, że wszyscy jesteśmy adwokatami niezależnie od poglądów walczymy o pozycję w naszym samorządzie nie, dążąc do jedno upolitycznienia, bo na końcu jak zostanie wybrany to jest przecież to co jest najważniejsze, czyli wolne sądy i prawa jednostki dla każdego adwokata niezależnie od jego poglądów politycznych to jest fundament wykonywania zawodu, bo jest pani mecenas sama adwokaci zwolennicy dobrej zmiany tzw. dobrej zmiany, którzy pod hasłem wolne sądy rozumieją zupełnie co innego mało tego myślę, że samo hasło wolne sądy działa na nich jak płachta na bieg ja myślę, że mogą rzeczywiście tacy pojawiać się no bo jesteśmy przecież emanacją jakoś się poglądów społecznych, chociaż pewnie nie tak radykalnie podzielony podzielony jak jak społeczeństwo, więc na pewno takie poglądy się pojawiają, ale też myślę, że to są osoby, które nie dochodzą do głosu i samorządzie adwokackim i szanse na uzyskanie akceptacji większości nie mają no bardzo często adwokaci w swej działalności stają na powiedzmy w Czańcu politycznym no też często niekoniecznie ze swojej woli były takie przypadki np. to próba zatrzymania mecenasa Giertycha tak i tutaj jak rozumiem rolą też samorządy zajęcie stanowiska, więc siłą rzeczy samorząd w sprawach politycznego sporu także zabiera głos tak jest oczywiście, ale to jest także tę politykę wprowadzają rządzący do naszego zawodu w ogóle do do sądu sprawa Romana Giertycha jest sprawą jaskrawą medialną, ale takich spraw takie sprawy się pojawiają myślę tutaj ją o próbach naruszenia tajemnicy Adwokackiej taki klub jest w skali roku ponad 100 my to monitorujemy interweniujemy podobnie jak w sprawie w sprawie Giertycha ta sprawa Giertycha dodatkowo naświetla nam 1 jedno jeszcze kwestie mianowicie w jaki sposób jak niebezpieczne narzędzie w rękach ma prokuratura w postaci wydał w postaci zawieszenia wykonywania zawodu i bo przecież przypomnę, że Roman Giertych były jednocześnie wtedy, kiedy zatrzymany był obrońcą jednego z biznesmenów zbliżała się rozprawa była prestiżowa sprawa dla prokuratury i to zawieszenie Romana Giertycha jakoś dziwnie zbiegło się w czasie stanu tym właśnie terminem rozprawy no właśnie, a rozprawa była rozprawa aresztował prawda bardzo rozprawa, a aresztowali można sobie wyobrazić jak trudnej sytuacji był postawiony ten klient pozbawiony możliwości kontaktu ze swoim obrońcą możliwości korzystania z jej z jego pomocy dobrze przygotowanego do do tej sprawy obrońcy i pod tym względem świadczeniu takiego wykorzystania tego przepisu w sposób niewłaściwe, bo sądy później uchyliły przecież to zawieszenie wystąpiliśmy z propozycją zmian ustawowych tak, żeby o zawieszeniu wykonywania zawodu nie mógł decydować prokurator tylko mógł to robić sąd wyłącznie to daje gwarancję obiektywizmu no tak tylko właśnie ciekaw jestem panie mecenasie, o co idzie gra w wyborze władz w samorządzie adwokackim potrafi wyobrazić taką sytuację, że to samorząd jest powolny wobec obecnej władzy i nie broni swoich kolegów koleżanek czy ja nie chcę przypisywać żadnemu chce my konkurentów tego rodzaju intencji daleki jestem od tego natomiast ja wiem co zrobiłem dlatego samorządów w sensie warunków pracy adwokatów, ale jednocześnie takiego postawienia w sposób jasny zdecydowany kwestii praw obywatelskich niezależnych sądów dzisiaj ten samorząd wypowiada się w sposób bardzo klarowne dzisiaj też ja sam korzystam czerpię z siły młodego pokolenia, które one, które się zaangażowało pomocnym demonstrującym świat są pomoc jako obrońcy zatrzymanych i pani takie taka synergia między mną, a ani ja nadaje kierunek działań samorządu inspiruje od 4 lat właściwie nie ma nie ma odstępstwa od kierunku, a z drugiej strony to właśnie młode pokolenie dzisiaj dodaje siły, pokazując pokazujący właśnie na właściwe postawy w Polsce trwa w tej chwili spółka właściwie walka o samorządność kształt polskiego systemu sądownictwa zmiany, które wprowadzają rządzący są krytykowani przez krytykowane przez instytucje unijne przesyła przez komisję europejską no ale karawana jedzie dalej jako nasze panie mecenasie czy jest takie niebezpieczeństwo, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a tym samym jego mocodawcy sprawa i sprawiedliwości domknął system i zlikwiduje zlikwidują praworządność demokratycznym rozumieniu na parę lat temu wydawało mi się niemożliwe, że może być przeprowadzona taka właśnie organizacja przy reorganizacja Sądu Najwyższego, jaka dokonała, a się dokonała, więc dzisiaj mądrzejsza doświadczenia można powiedzieć, że takie ryzyko istnieje jednocześnie wie, że postawy społeczne postawy przedstawicieli zawodów prawniczych sędziów adwokatów rzesze będą potrafili przeciwstawić tego rodzaju koncepcją chodzi o to, żebyśmy nie zmierzali w stronę rozwiązań tureckich tylko w stronę kontynuowali marsz się w Europie dzisiaj okazuje się najmniej ostatni jakże prokuratura planuje sposób przymusowo doprowadzić na przesłuchanie sędziego Tuleyę to jest działanie bez precedensów ostatnich latach w Polsce może nawet wielu latach w Polsce nie sięgam dalej do komunistycznych czasów, ale inaczej czasach po przełomie 80 będziemy właśnie w tym programie sędzia Igor Tuleya powiedział, że czuje się trochę jak jak w postać literacka Franza Kafki to znaczy jest ścigany za coś co przestępstwem nie jest, a immunitet odbiera mu coś co co nie jest sądem tak pełna zgoda izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym zgodnie zuchwałą 3 połączonych izb Sądu Najwyższego nie jest sądem Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział, że zawiesza działalność Izby dyscyplinarnej wprawdzie orzekał w zakresie dotyczącym postępowań dyscyplinarnych co teraz przewrotnie wykorzystywane przez izbę dyscyplinarną, która twierdzi, że Trybunał sprawiedliwości zakazał jej prowadzenia spraw o uchylenie immunitetu i dlatego prowadziła sprawę o uchylenie immunitetu tyle tylko, że ta izba dyscyplinarna mówi przewrotnie, bo niesieni postępujemy nie sięga do Ystad uzasadnienia Trybunału sprawiedliwości, który powiedział, że izba dyscyplinarna nie jest sądem, jeżeli nie jest sądem w sprawach dyscyplinarnych nie może być też sądem w sprawach o uchylenie immunitetu, więc nie da się tak w połowie bycia drugim powinien być na ja podzielam to co powiedział pan sędzia Tuleya on ma zresztą moje moją ogromną osobistą sympatię nie znamy się w ogóle z sali sądowej nikt się nie spotkaliśmy na sali sądowej obserwuje go tylko działania w sferze społecznej publicznej jego odwagę głoszeniu poglądów taki sędzia to jest wzór sędziego mogę śmiało to powiedzieć będę wszystkich sił bronić bronić jego oczywiście ma swoich obrońców to jest ogromna historia natomiast ma moje i myślę, że dużej części adwokatury wsparcia bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę mecenas Jacek Trela prezes Naczelnej rady Adwokackiej był państwa moim gościem przypominam, że dziewiętnastego krajowe zjazd adwokatury wybierze nowe władze samorządu adwokackiego ogólnopolskiego samorządu pan mecenas Jacek Trela także kandyduje bardzo dziękuję państwu zapraszam na informację, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA