REKLAMA

"Tak dla rodziny, nie dla gender". Co może zmienić propozycja Ordo Iuris?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-03-16 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
programy kolejny gość dr Grzegorz Wrona certyfikowany specjalista i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu jutro Sejm zajmie się projektem autorstwa ordo iuris tak dla rodziny nie dla gender, która zakłada wypowiedzenie konwencji stambulskiej przypomnijmy, że to jest konwencja rady Europy o zapobieganiu zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej tzw. konwencja antyprzemocowa, dlaczego ordo iuris Rozwiń » chcę chcę byśmy ją wypowiedzieli trudno powiedzieć, ponieważ żaden sposób nie wynika to z tego projektu ani jego treść ani najważniejsze uzasadnienie do tego projektu nie zawiera jakiś argumentów, które można by uznać za istotne, które by uzasadniały tak poważny krok wypowiedzenie konwencji rady Europy należy raczej się bardziej domyślać tegoż tej treści niż można w nim przeczytać no chodzi głównie o takie ideologiczne poglądy, które głosi tutaj ordo iuris dotyczące wskazania źródeł przemocy i to miałoby się nie podobać, ale szczerze powiedziawszy jestem zdziwiony że, wykonując taki ruch jak projekt obywatelski no nie uzasadniono emerytury rocznie potrzeby wypowiedzenia konwencji są takie straszaki konwencja stambulska zawiera niebezpieczne kontrowersyjne ideologiczne postanowienia dokument celny oparty na radykalnej ideologii gender i podważa prawa przysługujące rodzinom można przeczytać w taki broszurze na temat konwencji stambulskiej wydanej przez ordo iuris, a więc może zacznijmy od tego strasznego gender gender to jest jak rozumiem termin wywodzący się z języka angielskiego, który oznacza po prostu płeć społeczną kulturową da dlaczego, dlaczego to ma być ideologia po prostu płeć płeć znaczeniu, jakim jest użyta w danym zdaniu ten tytuł ustawy tak dla rodziny nie dla gender bowiem tak naprawdę miejsca dla rodziny nie dla ludzi jak się tak powiedzą, jakby ta dopadł do ognia Kasia, jakby absurd tego zdania samego w sobie nie mam pojęcia, dlaczego doszukuje się na siłę elementów ideologicznych cokolwiek miałoby to oznaczać, ponieważ stworzenie znał pojęcia płci społecznej kultury kulturowej ma związek-li tylko z tym, że związać odgrywa pewną rolę w kontekście kulturowym społecznym oczywiście odgrywa każdy, żyjąc w różnych środowiskach różnych kulturach respektem różne tradycje wie, że spółdzielczą wiążą się przypisywane właśnie określone role zachowania i zwyczaje ma to jest-li tylko stwierdzenie nie jakieś założenie niepoparte kazuistyką ordo iuris argumentuje, że konwencja wprost uderza w małżeństwo rodzinę, upatrując w różnicach między kobietami mężczyznami źródło przemocy no tak tutaj z tym zdaniem już jednoznacznie zgodzić się nie można, ponieważ konwencja żaden sposób żadnymi części żadnym nawet urywków zdania nie kwestionuje czy nie pod China podwalin, jakim jest rodzina małżeństwo czy związki międzyludzkie, chyba że przyjmiemy, że rodzina jest źródłem niższej roli założenia kobiety no to wtedy, gdybyśmy chcieli przyjąć, że np. taka tradycja obowiązuje w Polsce to wtedy jak najbardziej tylko, że no nie sądzę, żeby Stowarzyszenie ordo iuris broniło takiej tezy, że Polska tradycja kultura oraz prawo zakładają niższą lekko wiedzy mężczyzn w rodzinie w małżeństwie no tak argument w tej słynnej już też pada taki, że konferencja Episkopatu Polski poparła inicjatywę tak dla rodziny nie dla gender, czyli wypowiedzenia konwencji stambulskiej no to wszystko jakoś bardzo źle brzmi, bo czy to oznacza, że zarówno katolicy w Polsce, jaki ordo iuris jak i no konserw konserwatyści, których ta organizacja reprezentuje, chociaż to dla mnie już nie takie jasne uważają, że przemoc w rodzinie to nie jest problem, którym państwo powinno się zajmować chyba nie, zwłaszcza że przedstawiciele stowarzyszenia ordo iuris pośrednio zasilili obecnie skład zespołu monitorującego przy ministrze rodziny i polityki społecznej, a zatem są osobami, które w tym państwie zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie monitorują to zjawisko i tutaj jest ewidentna zmiana kierunku w tym zakresie to znaczy teraz Stowarzyszenie mówi, że najbardziej należy przeciwdziałać przemocy ba nawet zaostrzyć prawo karne w tym zakresie czy nawet rozszerzyć pomoc dla osób doznających przemocy, a więc tutaj wydaje się, że tonie ten kierunek co pan redaktor przytacza tylko tutaj się jak zmienił pogląd natomiast chodzi o chyba jednak jakieś takie bym powiedział pozamerytoryczne argumenty, ponieważ trzeba sobie powiedzieć jasno wszelkiego rodzaju opracowania ordo iuris, które są publikowane one na obu cechują się pewną dokładnością myślę, żeby nie zgadzać z tezami tam głoszonymi one mogą nie podobać może z nim polemizować, ale na ogół przykładała się do tego dość dużo właśnie takiej dokładności precyzji w Cannes ten projekt ustawy tego nie ma tam nawet w uzasadnieniu nie zacytowaną wprost przepisów, które miałyby być źródłem tych nieprawidłowości, o których się pisze, a więc chce śmiem twierdzić, że potraktowano tę inicjatywę niepoważnie niechlujnie bez zbędnej bez, jakby należytego uzasadnienia do tak poważnego kroku, a zatem idąc dalej można powiedzieć, że sami projektodawcy trochę nie wierzą w to o co wnoszą co z kolei mojego punktu widzenia oznacza, że raczej nie nastawiają się na powodzenie tego projektu no jak wiadomo konwencja stambulska została uchwalona w 2011 roku, a w przez Polskę ratyfikowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego 2015 roku no trudno wskazać te koszmarne rzeczy, o których mówi ordo iuris, które ta konwencja wprowadza np. że zobowiązuje Polski rząd do promowania nie stereotypowych ról płciowych cokolwiek co znaczy polskich szkołach albo, że konwencja posługuje no konwencja np. zobowiązuje polskie władze do wykorzenienia zwyczajów tradycji opartych na stereotypowym modelu roli kobiet mężczyzn co znaczy no tak dużo to jest właśnie ten fragment, który pan redaktor teraz się przytoczył jest wyjęty z kontekstu należałoby przeczytać przytoczyć cały art. 12 konwencji, żeby zrozumieć, o co chodzi chodzi właśnie ową dyskryminującą niższą pozycję kobiet w stosunku do mężczyzn i tylko w tym zakresie konwencja nakazuje na zmianę postaw czy dążenie do takiej zmiany natomiast no 6 lat tak żeśmy będzie 0606. roku w lipcu obowiązywania konwencji skoro ktoś uważa, że ta konwencja może czynić szkody czy wywoływać jakieś poważne konsekwencje powinien wskazać przykłady takich właśnie negatywnych skutków tymczasem takich po prostu nie ma nie wskazano ani 1 konkretnego przykładu, z którego wynikało, że konwencja miałaby prowadzić do negatywnych skutków argument ordo iuris jest też taki, że konwencja daje rządzącym narzędzi do przeciwdziałania przemocy czy to prawda, bo to nie jest jej rolą dawać narzędzia jej rolą jest wskazać kierunek, a państwa, które ratyfikują konwencję mają obowiązek dostosować swoje ustawodawstwo do postanowień konwencji my zresztą zrobiliśmy w tym kierunku olbrzymi krok w listopadzie zeszłego roku, kiedy wprowadziliśmy natychmiastowy nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawców przemocy w rodzinie wcześniej, kiedy zmieniliśmy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia wnioskowego na ściganie z urzędu bez konieczności składania wniosku, a zatem te narzędzia my sobie sami musimy stworzyć natomiast nie można pominąć 1 aspektu mianowicie ten rok 2021 jest pierwszym rokiem, kiedy Polska zostanie oceniona przez komitet Gremio czy w sposób należyty wdraża postanowienia konwencji no ale czegoś, czego się pan spodziewa ja się spodziewam tego, że raport w tym zakresie będziemy bardzo negatywne dla rządu polskiego, zwłaszcza w zakresie przemocy seksualnej no i osobiście w tych właśnie ruchach takich jak tam żądanie wypowiedzenia konwencji upatruje no taki przed strach tych, którzy nie będą musieli zmierzyć z tym raportem to znaczy trzeba być przygotowanym na to, że kilku przynajmniej zakresach Polska po prostu tych warunków konwencji nie spełnia ale jakie warunki przyjrzyjmy się szczegółom to znaczy, czego nie robimy co zalecanym konwencji no właśnie to jakby trzeba wprowadzić taką rozmowę do konkretnych sytuacji prawda nie do ogólnych zdań i Polska przede wszystkim nie zapewnia właściwej ochrony w zakresie przemocy seksualnej sama definicja zgwałcenia zawarta w art. 197 kodeksu karnego, który wymaga użycia przemocy groźby podstępu ani akcentuje kwestię zgody osoby pokrzywdzonej nie spełnia kryteriów ustawowych nie spełnia ten przepraszam konwencyjnych podobnie definicja przemocy domowej, gdzie konwencja nakazuje objąć ochroną osoby, które już nie pozostają w związku, ale nadal doznają przemocy polskie prawo nie spełnia przesłanki, jeżeli się, jeżeli ktoś doznaje przemocy w rodzinie się rozwiedzie wyprowadzi polskie prawo już nie obejmuje go ochroną z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Emu kolejna rzecz dotyczy przemocy ekonomicznej przemocy psychicznej to wszystko Polska teoretycznie teoretycznie podkreślam będzie twierdziła, że spełnia natomiast rozmawiamy konkretnie pracujemy z osobami znającymi przemocy to się okazuje, że te przepisy albo nie są stosowane szeroko albo w ogóle nie są stosowane powodują, że ta ochrona dla konkretnej osoby doznające przemocy w związku po prostu nie chronią nie chronią, a zatem my mam nadzieję, że komitet Gremio posłuży się przykładami konkretnymi przykładami osób dotkniętych przemocą, którym nie udzielono pomocy udzielonej w niewystarczającym zakresie, a nie tworzenie takich pustych nic nieznaczących zdań, z których wynika, że my mamy jak to chyba jeden z wiceministrów stwierdził najlepszy na świecie system przeciwdziałania przemocy w rodzinie panie mecenasie jak jest niebezpieczeństwo, że Polska wypowie konwencję stambulską i jakie były tego konsekwencje żyjemy w takich czasach w takiej sytuacji politycznej, że niebezpieczeństwo jasno byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że nie, mimo że gdzieś tam wierzę w rozsądek oraz wiek tak dobrą wolę części sceny politycznej natomiast niebezpieczeństwo oczywiście jestem ta procedura wypowiedzenia ona jest długotrwała nie taka prosta jak tutaj się lansuje taką tezę przejść do tego projektu dołączono 2 opinie prawne jak to miałoby wyglądać natomiast jeśli mu trzeba założyć jeśli by się okazało, że te prace ruszą na poważnie no to mam nadzieję, że to uruchomi taką reakcję zwiększonego żądania ze strony osób doznających przemocy, ale przede wszystkim też ze strony organizacji pozarządowych i całego środowiska związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie żądania no nie tylko nie wypowiadania konwencji, ale przede wszystkim zwiększenia tej ochrony wprawie krajowym, a zatem myślę, że ruszanie tego tematu w sytuacji, w której jesteśmy bardzo kocha leczeni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie aborcji i dość mocno zdeterminowani myślę, że będzie takim kolejnym argumentem, żeby po prostu się nie godzić na to w jaki sposób traktuje się kobiety w Polsce a jakie prawa by procedura wypowiedzenia konwencji no czy to wystarczy większość sejmowa ona teoretycznie jest odwrotnością przyjęcia to znaczy najpierw Sejm Senatem, uchwalając ustawę, która zezwala prezydentowi, po czym prezydent to robi dam sobie terminy przewidziane przy czym no konwencja powinna sama regulować dokładnie jak jest tryb tego wypowiedzenia jak tutaj mogę służyć przykładem z tego względu, że nie znam przypadku wypowiadania konwencji w związku z tym chyba to nie jest to nie jest rzecz która, którą w ogóle brano pod uwagę wcześniej na jakim wdziękiem rozumiem, że jest Senat tak ta jest Senat to na pewno jest też się zagadnienie prawne ciekawe ono na razie teoretycznie zobaczy zobaczymy jak się do tego podejdzie, a mianowicie czy w ogóle projekt w tym trybie zgłoszony właśnie obywatelskim może rozpoczynać procedurę wypowiedzenia konwencji międzynarodowej to już jak właśnie tutaj jakby projektodawcy podpierają opiniami prawnymi, które oczywiście wskazują, że może ale, toteż rozumie będzie przedmiot dyskusji ja nie wiem co się jutro wydarzy w sejmie może oznaczać, że projekt zostanie skierowany do komisji, ponieważ taki jest zwyczaj parlamentarny, że zabraknie projekty raczej powinny trafiać do do komisji ta nie być uznane pierwsze czytanie, tak więc pewnie to co się jutro wydarzy jeszcze niczym nie będzie przesądzało natomiast co się wydarzy w komisji ewentualnie to już tak i to NATO będziemy pewność tego z ogromnym napięciem przysłuchiwali przygląda bardzo dziękuję za rozmowę dr Grzegorz Wrona adwokat certyfikowany specjalista i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie był państwa moim gościem i to już wszystko co przygotowały dla państwa razem z Katarzyną Rawską program realizował Szymon waluta za chwilę informacji Radia TOK FM po nich połączenie, na które zapraszam w imieniu Jakuba Janiszewskiego Mikołaj Lizut to suszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA