REKLAMA

Państwo przegrywa z obywatelami ws. kar administracyjnych za nieprzestrzeganie obostrzeń

OFF Czarek
Data emisji:
2021-03-17 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pan dr Michał Szwast zakład praw człowieka wydział prawa i administracji Uniwersytet warszawski dzień dobry witam serdecznie panie doktorze dzień dobry panie redaktorze dobry państwu dzisiaj o trochę mniej przyjemnych aspektach życia w pandemii, ale nie jest wcale nie o zakażeniach tylko o kwestii prawnej Otóż z pewnością słyszeli Rozwiń » państwo spotkali się być może z tym sami, czyli została na nas nałożona kara pieniężna np. przez państwowy wojewódzki przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego np. z powodu nieprzestrzegania zaleceń różnych no i przejdźmy już do rzeczy sądy administracyjne wypowiedziały się w tej sprawie za pomocą orzeczeń jak rozumiem i analizując te orzeczenia można pewne rzeczy wyciągnąć z nich i dowiedzieć się w jaki sposób władza stosuje prawo to tak to jest orzecznictwo, które dotyczy tej pierwszej fali pandemii można by powiedzieć prawdę od marca do powiedzmy czerwca lipca 2020 roku i ona jest w swojej istocie i treści tych rozstrzygnięć dosyć druzgocące dla organów państwa, ponieważ podważa cały ten system kar administracyjnych podstawy prawne, które pozwalały popularnym sanepidu na nakładanie tych tych kar ze przeciwko względem obywateli no i tak naprawdę ja akurat przegadałem temat około 60 orzeczeń w tym przedmiocie no i 58 z nich spowodowało uchylenie tych kar administracyjnych, tak więc tego udziela następnie zaś jest to orzecznictwo niezwykle dla organów państwa dla sanepidów czy to dla rady ministrów, która wydawała rozporządzenia w przedmiocie ustanawiania określonych nakazów zakazów ograniczeń pandemicznych dla ustawodawcy, który w ogóle zaproponował tego typu system nie jest to orzecznictwo naprawdę naprawdę bardzo druzgocące panie doktorze jak jest argumentacja sądów, które uchylają decyzje administracyjne, jakie główne powody argumentacja jest Szanowni Państwo związana z tym, że podstawy prawne ustanawiania różnego rodzaju obostrzeń tzw. może tak będzie łatwiej to wszystko wróci do 1 garnkach obostrzenia jest wadliwa z punktu widzenia konstytucyjnego to znaczy taką w sumie oczywistością dla dla każdego prawnika i to tak naprawdę elementarz to znaczy my tego uczymy na Uniwersytecie na pierwszy na drugim roku studiów dla krakowskiego dla krakowskiego prawnika to w ogóle powinien być elementarz elementarza podczas zajęć spraw człowieka czy prawa konstytucyjnego taką podstawą jest to, że jeżeli chcemy ograniczyć czyjeś konstytucyjne prawo człowieka prawda np. wolność zgromadzeń np. wolność przemieszczania się wolność prowadzenia działalności gospodarczej to taka podstawa musi znaleźć się w ustawie tak, żeby można było w ogóle mówić potem badać czy to jest ograniczenie proporcjonalne odpowiedni adekwatny z uwagi na sytuację, w której się znajduje, jeżeli to nie jest w ustawie, a w tym przypadku to wynikało z rozporządzeń wydawanych przez radę ministrów takich rozporządzeń zresztą od początku pandemii już było kilkadziesiąt dokładnie w tej chwili pamięta może 6070 takich rozporządzeń w NATO, jeżeli tak to jest regulowane to to jest wadliwe pod kątem konstytucyjnym no i sądy administracyjne właściwie orzekają tutaj jako takie powiedziałbym sensu Largo sądy konstytucyjne to znaczy eliminują na gruncie tego konkretem konkretnej sprawy, która jest poddana pod rozstrzygnięcie czy wymierzenia grzywny za brak maseczki czy też za prowadzenie działalności gospodarczej wbrew zakazowi one uchylają decyzje często także w tych orzeczeniach nawet stwierdzona nieważność takiej z uwagi na rażące naruszenie prawa dla panie doktorze, ale właściwie bardzo ustabilizowane orzecznictwo powiedział pan, że to jest elementarz prawnika rozumiem, że dla tych państwa, którzy studiują albo skończyli prawo ewentualnie zajmują się zawodowo prawem to jest rzecz podstawowa no ale przeciętny obywatel może powiedzieć no dobrze, ale ustawa rozporządzenie wypowiedź na konferencji właśnie czy to się różni skoro władza każe to powinniśmy słuchać jak jest różnica pomiędzy tym co nie wiem powie premier na konferencji prasowej to coś tym co się pojawi w orzeczeniu przewożeniu tylko w rozporządzeniu tym co się pojawi w ustawie nad podstawą jest fundamentalna, ponieważ konstytucja określa także system źródeł prawa, jeżeli chcemy być państwem praworządnym, które w konstytucji przestrzega to takie normy, które nas nakładają jakieś ograniczenia właśnie powodują to, że jesteśmy karani za zachowanie, które jest oceniany przez państwo w sposób negatywny muszą mieć właściwą podstawę prawną tak to jest zresztą nie tylko dorobek polskiej konstytucja właściwie całego systemu ochrony praw człowieka, a także tego Międzynarodowego, że to władza ta nazwijmy to ustawodawcza tak czy parlament, który ma demokratyczną legitymację może stanowić jedynie przepisy prawa, które ograniczają prawa człowieka nie może tego robić władza wykonawcza, czyli minister na konferencji czy też rada ministrów, która wydaje rozporządzenie to nie jest właściwa do tego podstawa prawna ustawa znacznie Szanowni Państwo fundamentalne obywatel oczywiście bardzo często tego nie dostrzegają to co przebija nawet tych orzeczeń sądów administracyjnych to, że nawet, jeżeli obywatel nie zarzucał niekonstytucyjności, odwołując się takiej nałożonej kary to i tak sąd urzędu taką niekonstytucyjną ości właśnie stwierdzał, badając czy te przepisy rozporządzenia narusza ustawy z ludzi, czyli mówimy argumentacji sądów uchylających decyzje administracyjne pierwsze, które pan mówił jest taka, że konstytucja pozwala na pewne ograniczenia, ale pod pewnymi warunkami rozumiem jeden z tych warunków jest np. wprowadzenie stanu klęski żywiołowej albo, jeżeli mamy ograniczać to za pomocą ustawy ani rozporządzenia, czyli patrząc ten trójnóg władza ustawodawcza władza wykonawcza władza sądownicza każdy ma swój swoje zadania każdy basen odpowiedzialność i jeżeli chcemy ograniczać prawa człowieka no to tylko w pewnych określonych sytuacjach pewien określony sposób w jakie jeszcze argumenty wyłaniają się z pana analizy czy dokładnie tak jak pan redaktor powiedział za często w tych orzeczeniach pojawia się taki wątek niewprowadzenia stanu nadzwyczajnego o tym mówiliśmy od początku pandemii właściwie wielu konstytucjonalistów specjalistów w zakresie praw człowieka czy prawa konstytucyjnego zwraca uwagę na to, że tak daleko idące ograniczenia, jakie są wprowadzane w dobie pandemii związane właśnie z zakazem zgromadzeń czy też prowadzenia określonej działalności gospodarczej czy też przemieszczaniem się ograniczenia wolności skutek kwarantanny to jest materia, której nawet w ustawie zwykłej nie można byłoby wprowadzać, ponieważ prowadzi do naruszenia istoty tego konkretnego prawa konkretnej wolności oraz konstytucji wynika i toteż się przewija w orzecznictwie sądów administracyjnych czyli, jeżeli ustawodawca władza szeroko rozumiana chciała wprowadzić tak daleko idące ograniczenia NATO było to możliwe w drodze wprowadzenia stanu nadzwyczajnego tutaj można oczywiście zastanawiać, który to stan nadzwyczajnie powinien wyjść no wydaje się już najbardziej adekwatnym jest stan klęski żywiołowej wprowadzony w drodze rozporządzenia rady ministrów takie rozporządzenie z kolei wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwala na wprowadzenie znacznie dalej idących ograniczeń praw człowieka niż to wynika z z takiego stanu zwykłego czy mamy w tej chwili na uraz przyjęto model taki troszkę bardziej konkurencyjne to znaczy, że mamy stan epidemii, który tak poza konstytucyjnym stanem nadzwyczajnym, a więc z punktu widzenia, kiedy jakiś Dobrawa, więc nie nie zmieniła i to jest też zarzut się pojawia w tych wyrokach sądów administracyjnych, które badałem rzeczy, że te ograniczenia w sumie mają sens zdaniem są sądy negują tego, że należy zasłaniać twarz, że w określonych sytuacjach warto odstąpić od prowadzenia działalności gospodarczej itd. itd. one negują to, że to jest robione kompletnie bezprawne prawda bezprawnie w związku z tym te decyzje są uchylane lub stwierdzono jest ich nieważny, jeżeli ustawodawca chciałby być władza szeroko rozumiana tego typu ograniczeń wprowadzać mogła to zrobić poprzez wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, czego nie uczyniła to, wyjaśniając upadło tutaj słowo państwo prawa, jeżeli Polska państwa prawa państwo prawa oznacza, że mamy prawo to nie tylko obywatele powinni tego prawa przestrzegać, ale także władza powinna tego prawa przestrzegać to znaczy to co jest zapisane powinny obowiązywać obydwie strony nie może być także 1 ze stron mówi sobie, a dobra to mnie to nie dotyczy tak to i to za zarówno poszerzy obywatele, jaki po stronie władzy ustawodawczej wykonawczej sądowniczej, ale powrócimy, jeżeli pan doktor pozwoli do tej analizy do orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach kar pieniężnych nakładanych w stanie epidemii przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych powrócimy po informacje informacje już za kilka minut o godzinie dziesiątej 20, a państwa moim gościem jest pan dr Michał Szwast zakład praw człowieka wydział prawa i administracji Uniwersytet warszawski wracały po informacjach o skalę państwa moim gościem jest pan dr Michał Szwast zakład praw człowieka wydział prawa i administracji Uniwersytet warszawski rozmawiamy o orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach kar pieniężnych nakładanych w stanie epidemii przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych rozmawiamy nie o wiedziałby o tym czy nakładanie jest słuszne czy nie słuszne tylko czysty czy to wszystko dzieje się zgodnie z obowiązującym prawem tak jak pan doktor mówił, jeżeli chcemy, że umawiamy się, że chcemy żyć w państwie prawa to obydwie strony muszą zakładać, że tego prawa będą przestrzegały ani, że 1 strona tak, a inne nie panie doktorze inny przykład Otóż nie wyjeżdżamy z Polski, jakiego powodu powracamy do Polski no i teraz ktoś nie wie Straż Graniczna policja ktoś mówi to proszę się teraz poddać kwarantannie, a taki obywatel może powiedzieć, ale właściwie, dlaczego miałbym się poddać kwarantannie, a to oczywiście jest szczególna kwestia tak też było kilka orzeczeń sądów administracyjnych z tego pierwszego z tej pierwszej fali pandemii, w których uchylono decyzję o nałożeniu kwarantanny związanej tylko wyłącznie z przekroczeniem granicy Państwowej, czyli takiej, która jest niezależna od kontaktu z osobą zakażoną czy też właśnie takim ryzykiem szerzenia choroby zakaźnej również w tych przypadkach sądy stwierdzały, że tego typu decyzja sanepidu na były wydawane bez bez podstawy prawnej to wszystko, więc Szanowni Państwo niestety rodzi bardzo negatywne konsekwencje dla społecznego dla lat dla postrzegania i przestrzegania prawa przez demoralizuje czy demoralizujące tak, bo ja jeszcze raz powtórzę jestem daleki od uznania osobiście, że nakazy czy zakazy obostrzenia związane z pandemią są bezsensowne uważam, że mają one bardzo często głęboki sens są uzasadnione natomiast władza nie potrafi w należyty sposób ich wprowadzać też przeprowadzać postępowań, które w wyniku, których są takie kary nakładane było państwo też wiedzieć, że sądy administracyjne z wielu z tych spraw, które analizowałem nie tylko stwierdzały niekonstytucyjność podstaw nałożenia takich grzywien, ale tych kar pieniężnych, ale jednocześnie zwracał uwagę, że sam tryb i postępowanie no odbiegało od reguł rzetelności procedury to znaczy taka osoba najczęściej była karana automatycznie przez sanepid w wyniku pobieżnej analizy notatki sporządzonej przez funkcjonariusza policji bez możliwości wypowiedzenia się co do swojej winy się do swojego zachowania przedstawiania swoich wersji zdarzeń swoich dowodów to był Szanowni Państwo automat zwróćcie państwo uwagę, że te kary administracyjne to nie jest finansowo kwestia błaha, ponieważ one są nakładane w wysokości od 5 do 30 000zł panie doktorze jest jeszcze 1 kwestia, bo mówi pan o tym, że właściwie mamy system, który jest, gdyby nie oceniającego merytorycznego o celu on jest po prostu źle wprowadzony nie jest prowadzone na tym poziomie, na które być powinien, czyli ograniczenia, jeżeli są to powinny być w ustawie albo inny albo powinien być wprowadzony np. stan klęski żywiołowej oprócz tego, że Rze, że to co się dzieje się dzieje, że tak może bardzo tajemniczo powiem to ma przecież swoje reperkusje, jeżeli chodzi o koszty tego wszystkiego to znaczy mamy kogoś nie wiem państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który nakłada karę pieniężną mamy osoby, która się od kary odwołuje ta sprawa trafia do sądu sąd musi się zebrać sąd musi wydać orzeczenie i potem są jakieś konsekwencje to wszystko przecież kosztuje to są pieniądze to jest czas można powiedzieć, że ten system, który nie działa on strasznie kosztowny dla systemu co dziwi, bo przecież podobno było tak źle i te wszystkie zmiany miały usprawnić tymczasem mamy stan, w którym jak rozumiem mamy stratę pieniędzy i stratę czasu takich pieniędzy publicznych nie tylko o wydatkowanych na prowadzenie tych postępowań przez organ administracji którymi sanepid czy też przez sąd, ale zwróćcie państwo również uwagę, że jeżeli taki obywatel wygrywa przed sądem sprawę tak się dzieje 90 kilku procentach spraw, które ja analizowałem no to również organ zwraca mu przecież koszty postępowania sądowego i w tych sprawach, które były przedmiotem mojego zainteresowania to było nie po kilka tysięcy złotych chociażby zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika, który napisał skargę do sądu, więc wydaje się, że ten system wymagano pilnej poprawy pilnego przebudowania, ponieważ na prowadzi on do dostaw w tym sensie marnotrawienia środków publicznych również no tak mówiąc marnotrawienia środków publicznych to oczywiście może nie dla wszystkich co znaczy to znaczy, że każda taka przegrana sprawa przed sądem to i są dodatkowe pieniądze czy w ogóle pieniądze z naszych kieszeni, czyli od mamy władzę, która można powiedzieć w sposób bezkarny stworzyła system i ten system kosztuje czas pieniądze, za które wszyscy płacimy nie wszyscy tak, ale większość z nas podatników no dobrze to, jakie są właściwie patrząc z takiego punktu no nie Pańskiej nowej teorii dziejów ale, ale patrząc z punktu panie doktorze pewnych zalet wad, dlaczego władza, która jak rozumiem ma przecież kompetentne osoby doradców ekspertów, którzy opiniują różnego rodzaju akty prawne, dlaczego władza miałaby rządzić czy też regulować pewne rzeczy za pomocą rozporządzeń, a nie za pomocą ustaw, jakie są zalety dla rozumiem to jest Szanowni Państwo bardzo wygodne i bardzo szybkie, ponieważ rozporządzenie, które wydaje minister czy rada ministrów można wydać właściwie w ciągu godziny spisują zje i publikując w Dz.U. Rzeczypospolitej polskiej bardzo duża elastyczność szybkość działania jest tutaj niewątpliwie zaletą w przypadku ustawy to jak jak można się domyślać chodzi o to, że proces ustawodawczy jest znacznie dłuższy, bo wymaga fazy przeprowadzenia całej fazy przecież w sejmie potem mamy Senat, który przy obecnej konstelacji politycznej jest w rękach opozycji parlamentarnej w związku, z czym widzieli państwo też jak niektóre ustawy też do samego końca tego 30 dniowego terminu były przetrzymywane przez Senat prawda, więc niewątpliwie zaletą jest tutaj szybkie reagowanie na noc na taką bieżącą sytuację epidemiczną wadą procesu ustawodawczego język długotrwałość sąd wybrano takie ani inne rozwiązanie, które jest jak powtarza z naruszeniem prawa to naruszenie prawa konstytucyjnego bardzo istotne dlatego taką opcją, która wydaje się, że jest byłaby najbardziej optymalna do czego nakłaniają zresztą konstytucję konstytucjonaliści znaczącej liczbie już w kwietniu w maju 2020 roku byłoby wprowadzenie rozporządzenia o stanie klęski żywiołowe i takie rozporządzenie przecież może ulegać zmianom w zależności od rewolucji sytuacji epidemicznej i na pewno tego typu wątpliwościach tak istotne by tutaj powstawały no dobrze, czyli rozumiem, że wtedy wydajemy ustawę, a potem do niej rozporządzenia nie ich nie to jest jeszcze inaczej jest to jest rodzaj takiego rozporządzenia o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowe w takim rozporządzeniu zgodnie z ustawą, która normuje stan klęski dziejowej w Polsce można wprowadzać różnego rodzaju ograniczenia praw człowieka w zakresie znacznie dalej idącym niż wynika z takiego stanu normalnego już w tej chwili znajdujemy to jest ciągle rozporządzenia jeśli chodzi o normę prawną, więc zostanę, ale oczywiście patrząc z punktu widzenia prawa prawnego Tatara z ulica prawnego jak mówię no do znajdujemy się w stanie zwyczajne tak nie ma jest norma 25 000 zakażeń nowych 453 osoby zmarły dzień jak co dzień można by rzec to jest zupełnie inna inna kwestia, ale to właśnie przesądza o tym, że ustawodawca czy też szeroko rozumiana władza publiczna powinna się do tego w sensie prawnym dostosować panie doktorze to Powróćmy może do tego wątku po informacjach Radia TOK FM, jeżeli pan pozwoli a, a w międzyczasie informację albo może zasili informacja w międzyczasie program Owczarek no to nieważne państwa moim gościem pan dr Michał Szwast zakład praw człowieka wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzisiaj rozmawiamy od orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach kar pieniężnych, które w stanie epidemii nakłada państwowy wojewódzki inspektor sanitarny sanepid po prostu i pan dr Michał Szwast przebadał to orzecznictwo i wnioski są jednoznaczne, że po prostu no dobrze tu przed informacjami do państwa wprowadza, bo tak państwo słuchają, więc wiedzą, jakie wnioski informacje o dziesiąty 40 po informacjach wracamy do programu Owczarek po wcale wracamy Szanowni Państwo do programu off czarek dzisiaj rozmawiamy o orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawie kar pieniężnych nakładanych przez sanepid to jest tak jak pan doktor mówi sprawa dość jasna państwo przegrywa z obywatelami w sprawie kar administracyjnych za nieprzestrzeganie obostrzeń państwa moim gościem jest pan dr Michał Szwast z zakładu praw człowieka z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego nasi słuchacze pytają przede wszystkim o to dlaczego żaden inny albo żaden kraj w Europie wprowadził stanu klęski żywiołowej czy jest jakaś zaleta i kolejny słuchacz pyta o potencjalne odszkodowania, które mogą wynikać np. właśnie z tego, że rząd za pomocą rozporządzeń różnych rzeczy ogranicza to nie za pomocą ustawy oznacza kolejne pytania po kolei to nie jest także w każdym kraju jest podobny każdy kraj europejski jest podobny system jeśli chodzi o stany nadzwyczajne i na pewno są takie kraje, które mu takie czy inne stany wyjątkowe w swoim stylu ustawowa system prawny wprowadziły w czasie tej pandemii gęsto to tam, toteż nie możemy tak do końca tego tego porównywać chodzi o odszkodowania no to w przypadku kar administracyjnych jest także one po prostu po uchyleniu zdaje się ono jest zwracana tak taki ukaranej osoby, jeżeli mielibyśmy do czynienia z powstaniem dalej idącej szkody po stronie takiego karnego to oczywiście na drodze postępowania cywilnego można byłoby dochodzić do skarbu państwa naprawienia takiej takiej szkody w obecnym stanie prawnym przypominam natomiast duża takiej prawdopodobnym powodem niewprowadzania stanu nadzwyczajnego właśnie była chęć uniknięcia przez przez rządzących na takiej łatwiejszy nazwijmy to drogi rekompensowania strat i szkód związanych z z różnego rodzaju ograniczeniami wprowadzonymi właśnie w czasie stanu stanu epidemii dobrze teraz co zrobić jak pan wspomniał to w czasie naszej klasie pośredni część naszej rozmowy, jakie rozwiązanie byłoby rozwiązaniem optymalnym bardzo, że zgadzamy się co do tego, że pewne ograniczenia są potrzebne po to, aby myśmy wszyscy byli zdrowi, bo nie zaryzykuje, aby było lepiej, bo są tacy, którym się nagle bardzo dobrze zrobił, a są tacy, którym się gorzej z Rosją, ale to jest niezwiązane z systemem prawa wpisać w dobrze, ale zostawmy to co zrobić, aby to wszystko było lege Artis to obcy jest tak naprawdę kilka wydaje się to taką najbardziej optymalną z punktu widzenia konstytucyjnego byłoby właśnie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej tak w drodze rozporządzenia rady ministrów podstawa ku temu znajduje się w art. 222 konstytucji no i w tym rozporządzeniu, które mogły być aktualizowane nowelizowane można było te zmieniać obostrzenia stosu stosownie do zmieniającej się sytuacji epidemicznej na inną opcją jest uchwalenie takiej kompleksowej ustawy o stanie epidemii, która miałaby charakter czasowy 5 epizodyczne i tak ujęcia tych wszystkich obostrzeń, aczkolwiek tak jak już wspominałem to automat tę istotną wadę że, żeby zmienić taką ustawę trzeba przeprowadzić zdawalność na proces ustawodawczy tak czy np. jeżeli by się okazało w maju, że liczba zachorowań hospitalizacji bardzo drastycznie spada to, żebyśmy mogli też uwolnić tak szczęście Kos cięcia przeprowadzić proces legislacji to strzał pełnia ponad na kilka tygodni przynajmniej, tak więc to nie jest taka akcja optymalny tak musi sygnalizowała kilka razy w tej rozmowie na właściwe środowisko konstytucjonalistów było co za skalę zgodne od początku bandami, że taki stan klęski żywiołowej powinien zostać wprowadzony także z uwagi na to przecież działo w przypadku wyborów które, z którymi w maju w kwietniu bardzo było wiadomo co zrobić, żeby się w tym terminie konstytucyjnym nie odbył powiem panu się właśnie, gdy nie, więc powiedzieć w jakim sensie, że mówię tu nie mamy do czynienia z amatorami, którzy nie wiedzą co robić, ale nawet jeżeliby tak było, że nie wiedzą co robić to przecież są otoczeni całą masę ekspertów, którzy to pan mówi znają te ten elementarz konstytucji to przecież nie zakaże zatem to te są to jest podstawa wieży mamy zalety takie, że pewne rzeczy można szybko z dnia na dzień wprowadzać właściwie bez zbytnich przeszkód no ale cierpi mówi to przecież demoralizuje to, że mamy prawo, które jest trochę lipne prawem tak znaczy to wydawane są czy ludzie są karani, po czym idą do sądu sąd mówi w ogóle wyrzucić do śmieci przecież to jest nim nic niewarte takich to nie jest 12 przypadki to pan zbadał kilkadziesiąt przypadków, a pewnie ci wszyscy, którzy zostali ukarani 200 zdecydowali się coś co byśmy tych przypadków mieli jeszcze więcej czy mamy w pewnym sensie demoralizujący system, bo on nie stwarza zaufania tak też podważa w tym sensie zaufanie do do prawa, bo cóż to za państwo, które tworzy sytuację tworzy prawo wbrew własnym regułom zasadom tak dokładnie jak pan redaktor powiedział, kiedy zapadł pierwszy z tych z tych wyroków to był 27października 2000 drugie roku wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu tak ze słynnych, który no właśnie wskazał, że nałożenie kary administracyjnej za prowadzenie zakładu fryzjerskiego w czasie pandemii zakazał miało charakter bezprawne no do masa przedsiębiorców przecież, powołując się na ten wyrok zaczęła mimo trwającego dniem mimo trwających obostrzeń otwierać swoje biznesy prawda właśnie, powołując się na wyrok na wyrok sądu mali minęło od tego czasu już, że prawie pół roku na zwróćmy uwagę, że na nie pochylił się nikt na tym tak że, że tak naprawdę tak te kary są wskazane w istocie na na porażkę prawda więc, więc nie ma skutecznego mechanizmu, który by niejako prowadzić do egzekwowania prawa, które rada ministrów w tych rozporządzeniach o coś dotyczących nakazów zakazów w całym stanie epidemii wprowadza, więc to jest notę pan redaktor powiedział jednak z punktu widzenia takiego społecznego postrzeganej przestrzegania prawa Ano niezwykle niezwykle demoralizujące no i prowadzi do powstania takiego zjawiska obywatelskiego nieposłuszeństwa, które w tym przypadku również znajduje z sukcesu na drodze ewentualnej Odwoławczej przed sądami jak jeszcze chciał podkreślić inną rzecz, bo mówimy dzisiaj głównie o karach administracyjnych od, których odwołujemy się do sądów administracyjnych, ale przecież równolegle funkcjonuje również czy funkcjonowała ścieżka nakładania mandatów karnych przez policję za złamanie tych samych obostrzeń i te mandaty są z kolei przedmiotem czy odmowa przyjęcia mandatu i potem skierowanie sprawy do sądu jest przedmiotem orzekania przez sądy powszechne tak czy przez sądy rejonowe, orzekając w sprawie wykroczeń tam również jest mamy do czynienia z taką sytuacją, który z postępowania są umarzane z uwagi na to, że dane zarzucany czyn takiej takiej osoby, które np. nie nosiła maski uczestniczyła w zgromadzeniu nie stanowi zdaniem sądów wykroczenia, ponieważ jest wprowadzony bez właściwej podstawy prawnej takich wyroków korzystnych chwili już coraz coraz więcej, więc to już w tej chwili promieniuje na również 0202. sektor sądownictwa tak to, bo to oznacza, bo mówiliśmy tej demoralizacji, ale to jest demoralizujące na wielu poziomach tak, bo teraz ludzie nie wiem tracą pracę tracą zarobki nie mogą funkcjonować oczywiście rząd zasłania się tym, że to jest dla naszego dobrano tak, ale jak dla matowe dla naszego dobra, jeżeli to jest wprowadzone niezgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym tak no i teraz ktoś ma otwarty lokal oczywiście natychmiast pojawia się 15 samochodów policyjnych i inspektorzy sanepidu, który nakłada ktoś ma zamknięty no ale 1 drugi rozumiem właściwie można powiedzieć to jest wybór prywatny właściciel lokalu no bo prawo, które obowiązuje jest to prawo czy mówimy o tych może elementach prawa dotyczących np. zamykania lokali to są to są rozporządzenia no, a więc, a więc rozporządzenia wydane jak to się jak to ładnie mówi bez żadnego trybu co rozumiem oznacza, że jeżeli ktoś decyduje zamknąć na to od rząd może powiedzieć panie jakie, jakie odszkodowanie przez 3 nic to wskazuje pan zamknął poza to co albo pani co państwo co to o co chodzi tak mocno przez tory, przenosząc się w tej chwili tak naprawdę liczymy tylko jakiś zdrowy rozsądek, czyli przedsiębiorców, zwłaszcza takich którzy, którzy prowadzą biznesy, w których się na nasze duże lokale dyskoteki prawda kluby nocne na to co wiadomo są takie miejsca, w których dochodzi do największej transmisji wirusa i choroby zakaźnej no i tak naprawdę sanepid nie ma skutecznego w tej chwili mechanizmu też zwróćcie państwo uwagę jak jest problem dla dla organów stosujących prawo tak czy właśnie dla państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, którzy tak naprawdę wiedzą, że ten mechanizm, który w, które co oni wyposażeni są nieskuteczne i są wadliwe wadliwe są takie są taką karę im uchyli w związku z czynu no to jest sytuacja na moim zdaniem dla wszystkich stron tego, czego tego sporu jest demoralizujące pan rektor, bo właściwie, bo właściwie czym się różni od tego, że nie wiem, gdy pan, czyja pójdziemy sobie do jakiegoś dowolnego miejsca i powiemy z rozkazu króla Ćwieczka proszę natychmiast pomalować ściany na niebiesko rozwiąże to ma podobne podobną wartość no powiedz tak, że można w ten sposób również 4 ciekawe czy komuś musi to przetestować w przypadku może się przydać myślę przepraszam wymyśla dowcipy, bo jestem przerażony panie doktorze powiem bowiem panu szczerze no bo myślę, że nic nie jest już w stanie zdziwić tymczasem mamy wadliwie wydane przepisy, na podstawie których dzieją się rzeczy, które dla wielu ludzi oznaczają takie straszne rzeczy utratę pracy utratę zarobku bankructwo w, a tymczasem remedium wydaje się dość proste mówi pan o tym także to, że można albo wprowadzić ustawę napisać nową ustawę albo wprowadzić rozporządzenie dotyczące stanu klęski żywiołowej albo można wprowadzić stan wyjątkowy no ale rozumiem że, że są jakieś też konsekwencje wprowadzenia stanu wyjątkowego, że chodzi o odpowiedzialności np. finansową tak była chwalona jest nie chcę tutaj muszę jakoś tak szczegółowo o tym opowiadać potem wystarczy nam czasu natomiast ona jest znacznie znacznie zwiększona w porównaniu z takim nazwijmy to normalnym stanem, w którym w tej chwili się znajdujemy i to wiele ważnych osób wskazywało że, że to była przyczyna, dla której no nie wprowadzono jednak tego a tego stanu, obawiając się ruiny finansów publicznych na skutek zalew pozwów w związku z nas utrata Roś dochodów przez przedsiębiorców podczas tych obostrzeń pandemicznych, o czym oczywiście mamy też do czynienia w tej chwili z wnoszeniem pozwów na wielkie kwoty w tym także pozwów zbiorowych przez przedsiębiorców w obecnym stanie i sądy pewnie będą musiały się pochylić nad podstawami uwzględniania tego typu roszczeń przy czym no też gdzieś tam w tle trzeba mieć to że, że jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Prezesa Rady Ministrów, który stara się te w tego typu odpowiedzialność ukrócić, więc tak naprawdę zobaczymy jak jak to jak to zostanie finalnie z Finami, kiedy zostanie finalnie rozwiązań 3 ciekawe to będzie ukrócić odpowiedzialność państwa rozumiem państwo prawa wciąż ma polegać na tym, że obydwie strony stosują i władzy i obywatele rozumiem, że jeżeli ukróci odpowiedzialne z 1 strony to pozostaje nam na, toteż będzie zadanie dla naszych słuchaczy w państwa moim gościem był pan dr Michał Szwast zakład praw człowieka wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego informacje już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA