REKLAMA

Tylko bogatych będzie stać na poręczenie majątkowe

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-03-17 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejnym gościem programu mecenas Ryszard Kalisz adwokat dzień dobry dzień dobry panie mecenasie Sejmu pojawiło się 2 nowe kontrowersyjne dosyć projekty regulacji pierwsza dotyczy zmian w sprawie poręczenia majątkowego tylko oskarżony z własnych środków będzie mógł wpłacać to poręczenie no co de facto oznacza, że poręczyć za siebie będą mogli tylko bogaci widzi pan sens takiej zmianie panach najpierw trzeba dodać, że to jest projekt rządowej oczywiście prowadzony Rozwiń » przez Ministerstwo Sprawiedliwości i to 1 projekt, który dotyczy m.in. tej zmiany, a jest projekt, który miałby niby dotyczyć implementacji do polskiego prawa z przepisów dyrektywy parlamentu europejskiego w sprawie zwalczania terroryzmu ja naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć co do terroryzmu mato, kto zapłaci poręczenie majątkowe dla osoby która dla osoby, której sąd nie stosuje tymczasowego aresztowania to jest w ogóle skandaliczny przepis, dlatego że taka osoba przebywa już w izolacji jest zatrzymana została zatrzymana często w wyniku wyniku najścia na jego inaczej mówiąc nie ma przy sobie również różnego rodzaju zarażenia musi pan złożyć radio, które gra w tle mała zresztą zrobiłem przed chwilą bardzo dziękuję, a przy sobie żadnej PIN-u kodów pieniędzy ma utrudniony kontakt z rodziną, bo rodziny się nie dopuszcza i taka osoba ma wpłacić poręczenie majątkowe kaucje przypomnę, że taka kaucja ona może być różna najwyższa w Polsce kaucja to było 108 000 000 zlote kaucji są w wysokości 2030 000, ale dla normalnych ludzi również nie takich pieniędzy nie nosi przy sobie, bo rozumiemy tę kaucję to poręczenie majątkowe wyznacza sąd prawda wyznacza sąd, ale czym się kieruje to znaczy czy osoba może wyznaczać personel bardzo różne poręczenie zaporowe to znaczy takie, którego na pewno nie będę w stanie zapłacić no właśnie rząd kieruje się różnymi kwestiami przede wszystkim kieruje się znaczeniem zarzutów, które są sprawą, która jest przedmiotem postępowania przygotowawczego również kieruje się o majątkiem takiej osoby również często Sean zaś zarządza czy ustala poręczenie majątkowe w wysokości bowiem właśnie dana osoba nie jest w stanie tego zapłacić nie powinien tak robić, ale tak robi przykładowo jak ta najwyższa kaucja historii Polski 108 000 000 to przecież nikt nie jest w stanie zapłacić swojego majątku nawet biznesmeni to 8 000 000 w przeciągu krótkiego czasu może są pale, ale oczywiście o jest ich niewielu no właśnie w tym przypadku na niego złożyli się koledzy przedsiębiorcy, ale można by powiedzieć, że nawet 20 000 dań, których to nie jest suma, którą oni mają bardzo często muszę powiedzieć mojej praktyki Adwokackiej rodzina stara się takie pieniądze zorganizować pożycza podpisuje umowy też pożyczki stara się znaleźć dalszych członków rodziny, którzy zgodzą się takie pieniądze wyłożyć, ale zupełnie znikomej części te pieniądze pochodzą bezpośrednio od osoby, które przedstawiono zarzuty krótko mówiąc ta sytuacja spowoduje, że wszyscy podejrzani wszyscy biorę w cudzysłowie oczywiście czasami nie stosuje się środków zapobiegawczych będą przetrzymywani w tymczasowym aresztowaniu, a nikt nie będzie chodził za poręczeniem majątkowym, bo jak nowa się w uzasadnieniu tego projektu czytamy ale, ale ten projekt jeszcze to panu powiem nawet jak taki taka osoba zapłaci i to ona musi też udowodnić i na niej potrzeba ciężar dowodu, że te pieniądze pochodzą z legalnego źródła inaczej mówiąc ona z więzienia za aresztu będzie musiała znaleźć dokumenty, kiedy nie ma możliwości poruszania się, że te pieniądze zostały przetworzone w sposób całkowicie legalny zresztą używa się pojęcia, że ze stosunków cywilno prawnej, które też ma wiele prawnych do określeń trudno jest powiedzieć jak prokuratura będzie to stosowała także to jest w ogóle jakiś zupełny zupełny skandal no właśnie modnym projektodawcy, czyli w tym wypadku Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje, że wyłączenie możliwości pokrywania poręczeń majątkowych właśnie dotyczy przede wszystkim zbiórek chodzi o to, żeby podejrzani nie prowadzili np. zbiórek publicznych w internecie na na to poręczenie nie miałem nie rozumie, dlaczego nie mogą zbierać znaczy rozumiem, że są przepisy odnośnie publicznych zbiórek, ale ale, dlaczego nie mogą pożyczyć tych pieniędzy, bo prawda to jest w ogóle po drugie, po drugie jeszcze raz się powtórzy Drodzy Państwo mamy do czynienia z człowiekiem, który jest zatrzymany w stosunku, do którego prokuratura zgłaszała wniosek o tymczasowe aresztowanie, a sąd postanowił jednak ustalić poręczenie majątkowe ta osoba nie ma możliwości kontaktu z kimkolwiek poza swoim obrońcom i toteż jak wiemy praktyki jest iluzoryczne nie ma przecież żadnego środka i żeby uzyskać połączenie internetowe nie ma przy sobie telefonu nie ma nic po wszystko jej zostaje odebrane z chwilą zatrzymania na ja rozumiem, że nie zapraszać swoich obaw o mocy prawa i 5 zbiórka może prosić swego pełnomocnika swego adwokata, który może taką walkę zorganizować no dobrze no to jest jedyna możliwość prawda, ale proszę też pamiętać już, że adwokat się tego nie podejmie, dlatego że w kodeksie wykroczeń jest przepis, który zabrania tego rodzaju o zbiórek i siłą rzeczy w ogóle zapór zabrania płacenia grzywny w jakąkolwiek także to jest prawie niemożliwe ja, bo ten przepis traktuje jako dalszy Romów represyjność polskiego systemu karnego, żeby osoby podejrzane po prostu siedziały w reż także były tymczasowo aresztowane, a nie miały możliwości opuszczenia tych areszt no panie mecenasie, a jak w takim razie traktuje pan inny kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby ograniczyć dostęp do akt zamkniętych spraw prokuratorskich to znaczy do tej pory przez dziennikarzy mogą domagać wglądu do zakończonych spraw do akt prokuratorskich na mocy ustawy o informacji publicznej ta możliwość wg projektu, którego przypomnę 18marca, czyli pojutrze czy jutro drugie czytanie tych w ten projekt zakłada zamknięcie takiej możliwości, czyli do zamkniętych spraw zajrzeć się nie da, a przynajmniej tak łatwo powiem jeszcze więcej jak dokładnie wczytałem się w ten projekt tak jak na trakcie postępowania przygotowawczego na wniosek strony by udostępnić akta służy zażalenie do prokuratura wyższej instancji tak w przypadku dodanego tego przepisu zażalenie nie służy inaczej mówiąc wszystkie akta spraw zakończonych przez prokuraturę i umorzonych pod tylko dotyczy zakończonego postępowania przygotowawczego, czyli przez prokuraturę będą tajne nikt poza prokuraturą nie będzie miał do nich dostępu nawet strona, a dzisiaj mamy do czynienia z bardzo wieloma umorzeniami w stosunku do osób publicznych no jest przecież głośno teraz o prezesie Orlenu, który co, do którego zostało umorzone postępowanie również umorzone w stosunku do organizowania chociażby wyboru w ubiegłym roku 10maja pamiętamy chciała pani prokurator broszek zaraz natychmiast umorzono krótko mówiąc opinia publiczna nie będzie miała możliwości dowiedzenia się co się stało, że prokuraturę w stosunku do prokuratora w stosunku do jakiegoś dygnitarza umorzyła postępowanie ja od razu dodam bo od razu minami przyszła tutaj w ogóle nie konstytucyjność tego przepisu zwrócę uwagę na art. 50 czwarty konstytucji, która każe, który każdemu zapewnia wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji art. 60 pierwszy konstytucji obywatel ma prawo uzyskiwanie informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, ale to jeszcze mało przecież jesteśmy w radzie Europy art. 10 o uroku europejskiej konwencji praw wolności obywatelskich stanowi właśnie, że każdy obywatel kraju członkowskiego rady Europy ma prawo otrzymywania i żądania informacji o działalności organu władzy publicznej bezspornie takim organem jest prokuratura, ale może pani mecenas wiata jest dźwięk tylko w bardziej w szerszym akordy nowo przypomnijmy, że jeszcze niedawno pierwsza prezes Sądu Najwyższego zapytała o o konstytucyjność właśnie zapisów ustawy o informacji publicznej informacji publicznej właśnie ta władza, bo z przykrością mówię, ale panie prezesie pierwszą Sądu Najwyższego aktualną zaliczam do władzy pisowskiej ta władza po prostu się boi ona się boi rozliczeni ona się boi tego, żeby informacje o jakiej działalności przychylności ludzi tej władzy nie wyciekły do przestrzeni publicznej i również wtedy, kiedy prokuratura z powodu politycznej z powodu partyjnych umarza postępowanie wtedy nikt się już w Niedowie, jakiego powodu to postępowanie było umorzone, bo najczęściej jest umarzane bez powodu albo jakiegoś wydumane go powodu albo takich przesłanek, które wynikają z tego, że prokurator otrzymał polecenie umorzenia no właśnie, czyli im w ogóle przepis dla funkcjonowania demokratycznego państwa kuriozalny takich przepisów nie znam żadnym innym kraju Unii Europejskiej, bo Ziobro i jego akolici powołują się często na inne kraje europejskie nie jest nam takiego przepisu być może w Rosji na Białorusi bądź w tego rodzaju kraje no właśnie, ale to wszystko dzieje się jak rozumiem w myśl dyrektywy parlamentu europejskiego rady Unii Europejskiej w sprawie zwalczania terroryzmu, o co dokładnie się dokładniej, a nawet przeczytałem tę dyrektywę to jest dyrektywa 2017 łamane na 5412017 roku notabene to jest dyrektywa czyli ona nie nie obliguje do o łączenia wszystkich postanowień do porządku krajowego, ale co ważne ustawodawca mając ją o utajnieniu materiałów postępowania przygotowawczego takim totalnym utajnieniu wierzcie państwo nic nie mówi ta dyrektywa poza tym trudno cały czas myślę nad jakimkolwiek logicznym związki między terroryzmem, a tymi przepisami, czyli nie ma żadnego związku to jest w ogóle praktyka w tej chwili władzy PiS-owskiej, że oni do ustaw covidowych kiedyś chciano dopisać wprowadzenie kary trzymiesięcznego aresztu domowego to było na prawie na kanwie sprawy, którą ja zresztą prowadziłem przez sąd szczeciński rejonowy uznał, że w ogóle zarzut czynu nie jest uprawdopodobniony i dlatego nie dostosował żadnego środka zapobiegawczego natomiast pan prokurator Święczkowski powiedział o tej sprawie żona jest najważniejsza ze wszystkich i wtedy prokuratura chciała przemycić, żeby bez sądu móc stosować taką sankcję środek zapobiegawczy w postaci aresztu na razie jest w ramach walki z Legią, ale pensję rozliczono wprowadzamy wprowadzamy jakieś horrendalne i drakońskie przepisy umożliwiające dostęp do informacji tego zrobić, bo od razu podjął się od podniesie larum i gazet i i portali i na etapie już projektu ten przepis został wycofany ze strachu zresztą, bo ta władza bardzo będziemy śledzili dalsze dalszy los tych proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmian bardzo dziękuję za rozmowę mecenas Ryszard Kalisz adwokat państwa i moim gościem to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa razem z Tomaszem Krzemińskim Anna Piekutowska program realizował Szymon waluta za chwilę informacje, a po nich połączenia, na które zapraszam w imieniu jako Janiszewskiego Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA