REKLAMA

Co jeśli nie Konwencja Stambulska?

Połączenie
Data emisji:
2021-03-17 13:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i dzięki 1342 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia dzień dobry czy dobry witam będziemy mówili o pomysłach ordo iuris na wypowiedzenie konwencji stambulskiej dziś w sejmie wieczorem pierwsze czytanie ustawy w tej sprawie oczywiście bardzo rysy nie tyle nie tylko chce, żebyśmy wypowiedzieli konwencję stambulską, którą Polska ratyfikowała 5 lat temu ale, żebyśmy Rozwiń » przede wszystkim stworzyli nową konwencję, do której przyłączą się jak rozumiem kraje grupy Wyszehradzkiej przynajmniej niektóre tutaj są zabiegi m.in. zainteresowanie próba zainteresowania rządu węgierskiego tym pomysłem ta konwencja o prawach rodziny, którą ordo iuris proponuje no mocno zmieniałaby rozumienie przemocy domowej pomimo tego, że teoretycznie walka z przemocą domową miałaby być tutaj jednym z celów, a to głównie przez to że, chociaż w pierwszym punkcie w takiej broszury informacyjnej ordo iuris czytamy, że chodzi o ochronę członków rodziny przed przemocą domową przemocą godzącą w życie rodzinne to musimy pamiętać, że parę punktów poniżej czytamy o zakazu o zakazie naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnione ingerencje urzędników i to myślę, że bardzo mocno zmienić to co rzeczywiście rozpoznajemy w tej chwili jako przemoc w rodzinie chyba tego powinniśmy zacząć jak w tej chwili funkcjonuje na ile konwencja stambulska tworzy ramy dla rozumienia tego co jest przemocą w rodzinie pani zdaniem, a Chinka bardzo trudne pytanie na Ilona tworzy ramy, ponieważ szczegóły do polskiej rzeczywistości do polskiej publiczności właściwie informację o tym co zawiera konwencja nie dotarły większość Polaków zapytana o to co jest treścią konwencji stambulskiej zapewne odpowie, że chodzi o gender i o wolność dla mniejszości seksualnych, gdzie się bowiem, że zostanie co to jest konwencja stambulska powiedzą, o co, o co panu panu pani chodzi w ogóle nie będą wiedzieli, więc to byłaby lepsza w tym powiedziałabym rozwiązanie, bo łatwiej jest wprowadzić jakąś wiedzę na zupełnie czyste polega, że jak na tym polu 3 raz na jakiś chwasty i nie można niestety się pozbyć tych starych przyzwyczajeń czy konwencja stambulska wprowadza ramy no jasne, że wprowadzamy do rozumienia zjawiska przemocy w rodzinie dyskusja na temat tego w jaki sposób rozwiązać ten problem przynajmniej zmniejszyć skalę zjawiska przemocy w rodzinie toczy się w k we wszystkich krajach świata tak naprawdę, ale głównie będziemy się skuteczna w krajach które, którą konwencja dotyczy, czyli com w krajach europejskich jest konwencja rady Europy ta dyskusja się toczy od dziesiątków lat ja sama uczestniczyłam w wielu spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez radę Europy przez komisję europejską przedstawiciele różnych krajów zarówno rządów tych krajów jak też organizacji pozarządowych, które się specjalistyczne zajmują problemem przemocy dyskutowaliśmy na temat tego co należy robić, aby skala przemocy zmniejszyć, dzieląc się dobrymi praktykami rejony kraju mamy tylko 10 minut, więc bardzo chciał już powiedzieli sobie co będzie siedziało tematem przemocy w rodzinie w Polsce jeśli Polska wypowie konwencję stambulską nic się nie będzie działaczy dzieje się coś teraz tak trudno jest mi odpisze na takie pytanie, ponieważ my cały czas jakoś krążymy wokół tego, że konwencja stambulska coś już polskiej rzeczywistości zmieniła ona mogłaby zmienić bardzo dużo, ale nic nie zmieniła ona zostać ratyfikowana w 2015 roku od 2016 roku partia rządząca skutecznie ją kompletnie ignoruje, a wręcz zachęca do tego, żeby konwencji nie stosować w związku z tym de facto w praktyce konwencja stambulska niczego w Polsce nie zmieniła czy może zmienić może zmienić wszystko, bo to właśnie ta dyskusja, która się toczy od lat wśród specjalistów z pytaniem co robić i tak konwencja daje na to odpowiedź co robić, bo to są te sprawdzone praktyki rolne krajom, które 8 tak sprowadzona do do zapisów konwencji konwencja wyraźnie mówi o tym, że należy położyć ciężar nie tylko na ratowanie ofiar i na zmianę sprawców, bo tutaj mówimy już działalności Hel szpitalnego oddziału ratunkowego tak czy miejsca, w którym już są jakieś straty trzeba sobie jakoś z tymi stratami radzić ta konwencja bardzo duża uwagi przywiązuje do tego co robić profilaktycznie jak nie dopuszczać do tego, aby w kolejnych miejscach w kolejnych rodzinach dochodziło do problemu przemocy, czyli mówi o wychowaniu dzieci wychowaniu młodzieży o wspieraniu rodziców w rolach wychowawczych o wspieraniu małżonków z równym podziale obowiązków w rodzinie i równej godności do tego, żeby być szanowanym i żeby moje prawa były przestrzegane, więc to jest ten obszar, który wokół, którego się toczy dyskusja z ordo iuris, bo to są te 2 głosy 1 głos konwencji stambulskiej mówiące o tym należy robić wszystko, aby wprowadzać równość, bo tylko równość zapewni nam brak przemocy, a on, a ordo iuris mówi trzeba robić wszystko, żeby państwo się nie wtrącał do rodzin trzeba sobie żyły tak jak sobie chcą no właśnie 2 punkty widzenia no właśnie tutaj mam pytanie odnośnie tego reality bliżej mówimy o tym, że konwencja ma jakby wzmacniać te wszystkie obszary, w których jakby nie tyle rodzina jest traktowane jako jednostka, ale każda poście każdy poszczególny członek tej rodziny tak wiem, że tak takie działanie marką konwencja stambulska no właśnie z jakimi narzędziami to ma się odbywać czy to jest właśnie tylko zbiór takich mówiąc kolokwialnie pobożnych życzeń czy też do tej konwencji są protokoły dodatkowe materiały, które pozwalają interpretować i wdrożyć się bardzo konkretny sposób i znowu się tutaj zatrzymujemy taki w takiej perspektywie konwencje międzynarodowe trudno się przekładają na praktykę stosowania prawa większość krajów w Polsce nasz także ustawodawstwo jest oczywiste, czyli stosujemy przede wszystkim kodeksy w drugiej kolejności ustawy tak konwencje dają pewien szeroki obszar konwencji oprawach człowieka na co dzień nas chroni nie chroni nas przed czeskim kodeks karny jeśli znowu ściąga mnie pan tak w rozmowie do tego obszaru związanego z ratowaniem ludzi, którzy już doświadczyli jakiś przypadków przemocy w rodzinie no to konwencja tutaj mówi sprowadzić do swojego krajowego porządku zapisy, które będą chroniły tę osobę i to Polska dosyć dobrze się broni, ponieważ nasze przepisy krajowe wcale nie są złe teraz uzupełniona jeszcze te nakazy zakazy policyjne są jeszcze lepsze w tym sensie się zgadzam z tym co wpuszczają do przestrzeni publicznej właśnie media prawicowe mówiąca mamy w Polsce bardzo dobry system ochrony ofiar przemocy w rodzinie taki system, który rzeczywiście także, którego wymaga od nas konwencja, ale nie mamy czegoś, czego konwencja wymaga, a my nie mamy tego czy całego obszaru edukacji profilaktyki jak ten obszar miałby być zorganizowany został zorganizowany w innych krajach mamy przykład modelowy, gdzie można by powiedzieć no ta konwencja mówiła o tym, żeby to wprowadzić zostało wprowadzone działa modelowego przykładu 1 państwa na świecie nie ma, ponieważ konwencja brała tworzenia konwencji była poprzedzona wymianą praktyk z różnych krajów były kraje, które mówiły u nas szkolnictwo, czyli edukacja ten obszar związany z edukacją dzieci młodzieży wprowadza następujące treści, które mają doprowadzać do tego, żeby ludzie jak wchodzą w dorosłe życie tworzą intymne relacje to w tych intymne relacje potrafili rozwiązywać pojawiające się problemy bez używania przemocy my tu jest to są te zapisy programu o tym róbcie różne rzeczy dla dzieci młodzieży szkoła ktoś namówił u nas profilaktyka dzieje się głównie w zajęciach pozaszkolnych, ponieważ mamy świetnie funkcjonującą kluby sportowe harcerstwo itd. i tam się dzieją różne rzeczy, które mają charakter taki edukacyjny ktoś mówił mamy świetne kampanie społeczne związku z tym całe społeczeństwo włącza się profilaktykę także tu nie ma 1 kraju każdy ma swój inny model inne inaczej są przekazywane pewne treści edukacyjne profilaktyczne w krajach skandynawskich inaczej co się dzieje w krajach na południu Europy i nie potrafiłabym dzisiaj 1 kraju, chociaż jestem w stanie wymienić chociażby właśnie z tych wymiany doświadczeń wiele dobrych praktyk, które doprowadzone do pewnego poziomu uogólnienia zaraz swoje zapisy właśnie w tej pierwszej części konwencji, w której do, której najbardziej i lat temu ordo iuris i pokrewne organizacje mają wątpliwości to, przechodząc jeszcze do tego co właśnie w konwencji się znalazło i co jak pani mówi uzyskuje bardzo różny kształt w różnych systemach prawnych w różnych krajach to czy możemy powiedzieć, że Polska ma taki system przeciwdziałania pomocy przemocy w rodzinie ma system prewencji, czego właściwie nawet nie próbuje stworzyć systemu prewencji nie mamy nie próbujemy go stworzyć nie pamiętam, kiedy w Polsce rząd państwo samorządy np. zorganizował jakąkolwiek dużą kampanię społeczną edukacyjną dotyczącą problemu przemocy w rodzinie w tej sprawie pojawiają się jakieś działania organizacji pozarządowych, ale nie oni chodzi chodzi o powszechną edukację, za którą odpowiedzialne państwo samorządy tego w Polsce nie było jeśli mówimy o tym czy coś w tej sprawie czy mamy system to opowiedzieć system ochrony prawnej osób, które już doświadczyły przemocy w rodzinie w Polsce jest zupełnie złe czy on jest w praktyce dobrze stosowane to zależy to zależy od czego zależy oczywiście od tego co się dzieje na poziomie polityki czy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zwalczanie skutków przemocy w rodzinie jest priorytetem w różnym w różnych instytucjach w różnych sektorach naszego państwa czy nie ja sama pamiętam lata, kiedy w policji działo się dużo dobrych rzeczy jeśli chodzi o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jeśli kolejni komendanci główni głównie policji wyznaczali swoje priorytety do działań to zawsze w pierwszej trójce było także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie teraz bardzo wielu lat nawet w pierwszej piątce priorytetów polskiej policji nie ma przemocy w rodzinie w związku z tym co robią policjanci spychają także problem przemocy w rodzinie na dalszy plan, bo nie to jest jakby punktowane w ocenie ich pracy pamiętać o tym, że przepisy nie zmieniła być może poprawiły przepisy, ale praktyka stosowania tych przepisów będzie gorsza ze względu na to, że ktoś jest na samej górze mówi tym się nie zajmuj to nie jest ważne, więc tu tak samo w sądach tak jeśli mówimy o tym, że sędziowie orzekają w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie panie będą orzekać tak jak mają świadomość, dlaczego wciąż sędziowie w Polsce nie robią podstawowej rzeczy przy wyrokowaniu przemocy w rodzinie, czyli mówiąc do sprawcy tej przemocy pan w pierwszej kolejności musi wziąć udział w programie korekcyjna edukacyjnym dla sprawców trzeba zmienić pana praktyki stosowania wpływu, bo państwo, chcąc wpływać na innych ludzi stosuje przemoc musi się pan przepraszam ciągle pan może też być pani trzeba się tego oduczyć ich dostajemy sprawcy przemocy w rodzinie jakiś kary ograniczenia wolności pozbawienia wolności czasami nawet kary finansowe, ale co z tego jeśli ich zachowania nadal się nie zmieniają nadal doprowadzenie do ostateczności jeśli chodzi o NRD czy doczekają się do tych samych zachowań wciąż słyszymy w poradni telefonicznej niebieskiego i dzwonią do nas osoby, które stosują przemoc także, chociaż oczywiście niezbyt często mówią co ja mam zrobić nie chciał ponosić jak i złość zalewa cha umysł pan jest w stanie zachować inaczej muszę się tego uczyć, ale nie wiem jak sam sobie nie poradzę, że właśnie do tego powinien być system mówi pani teraz o tym, że jakby normy społeczne problemy społeczne nie to nie są sytuacje czy taki wzrost rozmaitych sytuacji, która rozwiązuje się najlepiej kodeksem karnym zapisami prawnymi to nie jest to narzędzie w gruncie rzeczy nie zmiana na pewno w ten sposób nastąpi w ten sposób może nastąpić leczenie ran miejsca, które już karane są natomiast na pewno zmiana społeczna to jest inwestycja w zupełnie inny obszar, który jest najbardziej właśnie z punktu widzenia z wpływu na społeczeństwo kształtu życia społecznego najbardziej wrażliwe na to zwraca uwagę ordo iuris mówiąc nie chcemy konwencji stambulskiej chcemy swoją konwencję o prawach rodziny, czyli nie wtrącać się nauczyciele kuratorzy sądowi policjanci pracownicy socjalni tak dalej to w jaki sposób wychowujemy dzieci, bo będziemy zachowywać po swojemu a jakie wychowujemy do tej pory na wychowujemy niestety sprawców i ofiary przemocy w rodzinie właśnie w tym kontekście możemy sobie powiedzieć, że kiedy ordo iuris mówi o tym, że chce przeciwdziałać psią przemocy domowej, a zarazem chce zakazu naruszania autonomii rodziny przez nieuprawnioną ingerencję urzędników to w pewnym sensie takie rozwiązania, które o, które też wielokrotnie o tym wielokrotnie rozmawialiśmy z różnymi ekspertami zajmującymi się przemocą domową co jest potrzebne ważne czy rozwiązanie, które weszło w życie 30listopada natychmiastowa izolacja sprawców przemocy żona zaczyna działać będzie siłą rzeczy osłabione, bo wszystko co wydarzy się wokół będzie miało mniejsze zmniejsza możliwość oddziaływania na to co się dzieje w danej rodzinie dokładnie, a też sposób myślenia tych, którzy różne narzędzia mają zastosować, bo jeśli ja mam jako policjant sędzia kurator sądowy pracownik socjalny mamy narzędzia w ręku, ale dookoła mnie cały czas narracja społeczna jest taka ty uważaj, żeby nie przegiąć nie możesz wyrzucić tego sprawcy nie może tam za zabezpieczyć tego dziecka, bo jednak integralność rodziny jest ważniejsza i tego nie wolno robić, bo przecież ani i tak tam sobie jakoś się dogadają, a ty się to nie wtrącać, bo to wszystko zepsuje to człowiek nawet mając w ręku narzędzia nie będzie stosował dziękuję bardzo, Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia była z nami 1358 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA