REKLAMA

Wariant turecki w polskich sądach. Sędzia Igor Tuleya opisuje, jak do tego doszło

Na prawo patrz!
Data emisji:
2021-03-17 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:46 min.
Udostępnij:

PiS zdaje się wręcz przebijać komunistów w szarży, jaką przypuściło na niezależność sędziowską, bo - jak podkreśla wielu - nawet w PRL nie dochodziło do ścigania w procedurze karnej sędziów w związku z treścią wydawanych przez nich orzeczeń, a takie rzeczy dzieją się teraz. Wszystko to opiera się na fundamencie jawnej drwiny obecnej politycznej władzy - z procedur, przepisów, po prostu: praworządności. Rozwiń »

Sędzia Igor Tuleya na swoim osobistym przykładzie ale też na przykładzie innych sędziów pokazuje, jak daleko sięgają zapędy pomysłodawców demontażu systemu demokratycznego państwa prawnego w Polsce a w nim: wymiaru sprawiedliwości. Podkreśla zarazem, że mimo iż niszczenie sądownictwa trwa już szósty rok wciąż nie udało się zrujnować sędziowskiej niezależności. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu witam w podcaście inicjatywy wolne sądy i Radia TOK FM naprawo patrzy jak wam się Michał Wawrykiewicz moim gościem jest sędzia Igor Tuleya dzień dobry naprawo patrzy, bo prawo patrzy na ciebie nawet jeśli o tym nie wiesz, bo prawo to nie tylko przepis to również ludzie instytucje wpływające na twoje życie, bo wszyscy musimy się bronić przed porozmawiamy sobie oczywiście o tym co się dzieje teraz swoją sprawą, ale nie tylko z tym co się wydarzyło Rozwiń » wczoraj, czyli próbą stawiania zarzutów już sędzią Sądu Najwyższego w tym panu prof. Włodzimierzowi Wróblowi i ponieważ jak wiemy wpłynęły do Izby dyscyplinarnej wnioski o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej tych właśnie sędzia Sądu Najwyższego wnioski od prokuratora Prokuratury Krajowej czy mamy analogiczną sytuację w twojej próba zastraszenia i środowiska sędziowskiego i poszczególnych sędziów odpowiedzialnością karną i to za działalność orzeczniczą, czyli znów sytuacja analogiczna do otworu jak tak pomyślałem zastanawiając się właśnie nad tym co się dzieje na twoją sprawą, że twoja sprawa jest trochę takim lustrem destrukcji całego wymiaru sprawiedliwości i szerzej pojętej praworządności w Polsce na przestrzeni ostatnich 5 już ponad 5 lat, bo jak spojrzymy na twoją sprawę do czego się zaczęło zaczęło się od posiedzenia Sejmu w sali Kolumnowej to było to było źródło sprawą, w której prokuratura próbuje postawić zarzuty, bo co się działo w izbie niezbyt w sali Kolumnowej przypomnę może co siedział wtedy rekordowe, bo jako rząd kontrolował 6 postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w tej sprawie to był grudzień 2016 roku bardzo gorące obrady w naszym parlamencie mówi o tym tak jakby to było oczywiste prawdy wydaje się, że to jest oczywiste, ponieważ to co się działo wówczas Sejm było na bieżąco relacjonowane pod Sejmem były tłumy ludzi chodziło generalnie o to, że posłom opozycji większość parlamentarna uniemożliwiła udział w debacie parlamentarnej przeniesiono obrady w sali Kolumnowej i tak naprawdę przygotowano dosyć sprytne sprytny plan przed samym przeniesieniem obrad w sali Kolumnowej tam była narada klubu Prawa i Sprawiedliwości i tam jakby zapadły te kluczowe decyzje które, które zaważyły na na tych obradach posłowie partii rządzącej ustaw i że po prostu uniemożliwi się posłom opozycji udział w tej debacie nie będzie się dopuszczał do mównicy nie będzie im się udostępniało mikrofon, a nawet wręcz fizycznie uniemożliwi im się przemieszczać po tej sali Kolumnowej tak też się stało jeszcze w trakcie obrad klubu prawa i sprawiedliwość ustawiono takiej zapory może nawet wręcz piramidę zła ustalono, że na tych ławkach będą zasiadali młodzi postawili sędziowie partii rządzącej Sługi posłowie tak posłowie partii rządzącej, a powiedzie sędziowie dla tych krakowskie przejęzyczenie no w zasadzie można powiedzieć, że w jakimś sensie są sędziami, bo no chyba już wydali wyrok na obrońców praworządności w naszym kraju, ale wraca wracając do tych obrad, więc ustalono, że młodzi i silni posłowie typu pan poseł choćby Tarczyński będą siedzieli z brzegu później będą siedzieli mężczyźni, a na tych miejscach najbardziej oddalonych od wejścia do sali Kolumnowej będą siedziały kobiety jest cel był taki, że właśnie nie dopuścić posłów opozycji do głosu tak też się stało też przecież były takie dosyć pamiętny migawki, kiedy jeden z posłów opozycji usiłuje przejść poseł już nie będzie nazwiska mówi, żeby spadał i tak wyglądał w efekcie posłowie opozycji złożyli zawiadomienie do prokuratury na prowadzącego obrady marszałka na zachowanie swoich kolegów z parlamentu prokuratura prowadziła śledztwo po jakimś czasie umorzyła nowi posłowie opozycji odwołali się od tej decyzji prokuratorskiej i sprawa trafiła do sądu rok później w grudniu 2017 roku na posiedzeniu sądowym rozpoznawał właśnie te zażalenia posłów opozycji czy wejdziecie dresu jeszcze trzymają się cud czy mamy tutaj przykład pogruchotane wszelkich zasad parlamentaryzmu prawidłowej legislacji przecież nie wyobrażam sobie w normalnym demokratycznym państwie prawnym można było nie dopuszczać opozycji do głosu do głosowania do uczestnictwa w ogóle obrad, czyli tak jak tak jak powiedział zaprzeczenie normalnego demokratycznego parlamentaryzmu, gdyż jeden z tych pierwszych elementów zniszczenia praworządności w Polsce, ale dalej co w swojej sprawie, zanim dojdziemy do tego momentu kiedy, kiedy rozpoznawały jako Sąd Okręgowy w Warszawie zażalenie postanowienie prokuratury, bo przecież w normalnych warunkach taka sytuacja, czyli ustawa uchwalona w takich warunkach ustawa budżetowa jedna z najważniejszych ustaw w państwie mogłaby być skontrolowana przez Trybunał Konstytucyjny dla tego, że Trybunał Konstytucyjny nie kontroluje wyłącznie samego składu tego formalnego ustawy z treści ustawy wczoraj zgodna z konstytucją, ale również kontroluje proces legislacyjny, w wyniku którego dochodziło do do uchwalenia ustawy tutaj nie ma Trybunał Konstytucyjny to prawda budynek Trybunału Konstytucyjnego stoi natomiast samego Trybunału jako instytucji nie ma ten Trybunał został sąd Konstytucyjny został przejęty zdewastowane już wcześniej prawda i tak naprawdę no bo jesteśmy w 2017 roku, kiedy już Julia Przyłębska jest wybrana nieprawidłowo zresztą sposób na prezesa Trybunału Konstytucyjnego przypomnijmy, że zgodnie z ustawą ustrojową dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego powinno wyłonić zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego w formie uchwały na takiej uchwały nie był też można zwrócić uwagę, że może jeszcze do tego momentu, czyli po prostu przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego u nas jest realizowane ten scenariusz węgierski, bo tam też chyba Orbán zaczął dewastację demokracji właśnie od od sądu konstytucyjnego, bo tych scenariuszy, które były są będą realizowane w naszym kraju myślę że, że jest kilka i zaczął się od tego scenariusza węgierskiego, który z perspektywy można powiedzieć, że był dosyć ile to, bo jesteśmy jeszcze parę lat tak te, ale Kopacz kolejny niszczenia praworządności, który odbija się tym symbolicznym lustrze twoje sprawy czy swoich spraw twojej osoby w ogóle w tym wszystkim to jest prokuratury, bo przecież prokuratura, której postanowienie kontrolowały jako sąd wydaje oczywisty sposób przedziwne nawet patrząc z punktu widzenia takiego chińskiego przeciwne postanowienie nie, dopatrując się tym skandalicznym procedowaniu parlament nie, dopatrując się, że wg tak jest jeszcze o tyle dziwne żyją, jakby przedstawiłem tylko fragment tego co się działo wówczas w sejmie będzie od tych ławkach o takiej wręcz fizycznej agresji wobec posłów opozycji, ale przecież tam było mnóstwo istotnych wątpliwości do tego czy w ogóle było kworum na tej sali w jaki sposób liczono głosy opozycja kwestionowała rzeczywiście wydaje się, że można mieć wgląd zasadnicza wątpliwość czy to głosowanie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny prokuratura wydała decyzję wydała też trudno mówić nie wiem czy to jest ten moment rok 2017, kiedy prokuratura ukręciła łeb temu śledztwu to jest ten moment, że ona jest, że możemy powiedzieć, że to już nie jest niezależna prokuratura tylko prokuratura upolityczniony jeśli bowiem, że ten proces upolitycznienia prokuratury już zaczął wcześniej, czyli pewnie około 20162016 po tytuł ustawy w marcu wchodzi w życie, czyli zupełnie nowe słusznie instrukcja prokuratury połączenie funkcji ministra sprawiedliwości prokurator generalny i budowanie prokuratury będą nowe moduły taka była całkowicie podporządkować tak jeszcze może, że jeśli im, że 2 w 1 tak naprawdę jest 3 jedno, bo oczywiście 1 osoba jest ministrem sprawiedliwości prokuratorem generalnym, ale tą 1 osobą jest jeden z liderów partii rządzącej, czyli pan minister Ziobro te no teraz kolejny niszczenia praworządności, który znów odbija się w swojej sprawie, czyli nowy system dyscyplinarny nowy system reżim dyscyplinarny wobec wobec, który jest tworzony już 2017 roku zaczyna zaczyna działać, bo w niedługim czasie pod swoim orzeczeniu jest też staje się przedmiotem ataku w postaci wniosków rzeczników dyscyplinarnych przeciw osobom do może też parę słów na jak zaczną działać system dyscyplinarny oczywiście nie było także sędziowie wcześniej nie ponosili odpowiedzialności dyscyplinarnej, że nie było czegoś takiego jak sądy dyscyplinarne, bo oczywiście były niezależne sądy dyscyplinarne, które normalnie orzekały była dziś na samym szczycie tej instancji odwoławczy w postaci Izby karnej Sądu Najwyższego i to nie było także sędziego jeśli naruszenie prawa czy popełniać delikty dyscyplinarne być bezkarni wprost przeciwnie byli karani i oczywiście wtedy również obowiązywała ta najsurowsza kara dyscyplinarna, czyli po prostu usunięcie sędziego z urzędu, ale co się dzieje następuje reforma tego systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej albo minister formy, aby to wszystko sprowadza do tego, że cały system dyscyplinarny zostaje podporządkowane znowu ministrowi sprawiedliwości prokuratorowi generalnemu i aktywnemu politykowi, bo minister sprawiedliwości wybiera sędziów w sądach dyscyplinarnych minister sprawiedliwości wskazuje wybiera rzeczników dyscyplinarnych tych głównych rzeczników, którzy ścigają sędziów, którzy nie boję się mówić prawdę o tym co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości minister sprawiedliwości może wybrać spec rzecznika spośród prokuratury i wstawić go do jakiegoś postępowania dyscyplinarnego minister sprawiedliwości swoimi byłymi podwładnymi i znajomymi obsadza tzw. izbę dyscyplinarną minister sprawiedliwości może inicjować postępowanie dyscyplinarne może odwoływać od decyzji, które tam zapadają krótko mówiąc minister sprawiedliwości całkowicie podporządkował sobie ten ci w postaci odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, czyli minister sprawiedliwości skupia już w swoim ręku trzyma kolejny na kolejny atrybut jest nie tylko ministrem sprawiedliwości nie tylko prokuratorem generalnym, ale tym, żeby użyć właściwego słowa tym facetem, który po prostu kieruje całym systemem dyscyplinarnym sędziów kiedyś jako wolne sądy zrobić taką grafikę przedstawiającą teczkę, którą trzyma rękę ministra sprawiedliwości co w tej też się znajduje teraz to powiedziałem to rzeczywiście to wręcz włosy na głowie stają jak potężna władza jest w rękach ministra sprawiedliwości i właśnie jednocześnie prokuratora generalnego, bo przecież on wybiera i rzeczników, czyli tych prokuratorów postępowanie dyscyplinarne, czyli ścigających i sędziów, którzy potem, sądząc no sędziowie, którzy są w tym kotle postępowania, o ile osób podczas to nie jest żaden sposób postępowania, które nosiłoby znamiona bezstronności czy niezależność to jest przerażające to prawda też mogę się podzielić taką dosyć osobistą refleksję, że wtedy jak zaczynają działać rzecznicy dyscyplinarni to oczywiście patrzyliśmy na to z niepokojem te parę lat temu uważaliśmy, że no to jest coś strasznego rzecznicy dyscyplinarni rzeczne zaczynają kąsać każą składać jakieś wyjaśnienia przesłuchują w czasie tych przesłuchań wyrzucają naszych pełnomocników, stawiając zarzuty wydawało się, że to jest coś okropnego, ale z perspektywy dzisiaj to jest po prostu śmieszne to co nam się wówczas wydawało straszne tak naprawdę jest dosyć było dopiero przygrywka było przygrywką i nawet nie zapowiadało tego się wydarzyło operat później tego się krótko mówiąc dzieje dzisiaj było się ze zaraz dojdziemy do tego co się dzieje dzisiaj to jeszcze w tym lustrze swoje sprawy prześledźmy kolejne elementy, które czy też element wymiaru sprawiedliwości państwa prawa, które zostały zniszczone no bo mamy tutaj przecież nową krajową radę sądownictwa wspomnianą przez izbę dyscyplinarną czy też szerzej nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która pozwoliła wraz z ze zmianami w ustawie o okresie wprowadzić do Sądu Najwyższego już prawie 50 osób, które są tam po prostu w sposób nielegalny to sytuacja niewyobrażalna jeszcze pewnie kilka lat temu wójt musi w głowie mi już coś takiego może może mieć miejsce, ale przecież izba dyscyplinarna, która ma ogromne znaczenie w twojej sprawie no to jest właśnie utwór stricte polityczny stworzony przez obecną władzę i wybrany w 100% przez nową krajową radę sądownictwa przypomnijmy krajowa rada sądownictwa w systemie konstytucyjnym naszego państwa ma stać na straży niezależności sądownictwa niezawisłości sędziowskiej to jest art. 186 konstytucji taka jest rola, a składać z 25 osób wśród, których 15 osób 15 członków krajowej rady sądownictwa to mają być sędziowie wybrani przez sędziów przez środowiska sędziom, że reprezentują sędziów tymczasem postawiono przy głowie teraz tych 15 członków krajowej rady sądownictwa jest wybieranych przez parlament tym samym not większość dodają jeszcze za swoje włości, który zasiada z urzędu przedstawiciela prezydenta, który zasiada w KRS się to mamy większość polityków obecnego obozu rządzącego ta rada okazji rada złożona z polityków już wybranych przez przez większość rządzącą wybrała 100% izbę dyscyplinarną, w której zasiadają z kolei w większości prokuratorzy to prokuratorzy związani właśnie z ministrem sprawiedliwości jak na to patrzysz można powiedzieć, że ten układ w tym momencie został domknięty jak się czuję jeszcze w życiu sędzia zobaczył swoją koszulkę sprawdza kartkę i jest taka to jest przecież rzeczywiście coś tam przełożenie dosyć wprost tej sytuacji krakowskiej do obecnej sytuacji niezależnych sędziów w momencie, kiedy oczywiście okej, ale trzymają się naszej historii, czyli wydaje mają orzeczenie w grudniu 2017 roku nakazuje prokuratorowi i kontynuowanie tego postępowania przygotowawczego jednocześnie składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa składania fałszywych zeznań przez prominentnych polityków posłów partii rządzącej naj po 3 latach w lutym 2020 roku dowiaduje się, że prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie jego immunitet immunitetu sędziowskiego prokuratura zarzuca absurdalne zarzuty w skrócie można powiedzieć, że prokurator twierdzi, że sąd które prowadzi czynności sądowe może ujawnić informacje z postępowania przygotowawczego i że ujawnienie tych informacji uniemożliwiło tak naprawdę prokuraturze kontynuowanie tego śledztwa chodzi oczywiście o moje posiedzenie z grudnia siedemnastego roku, czyli to co, wygłaszając ustne motywy swojego postanowienia wtedy w 2017 roku opowiedziała o tym co się działo jak wyglądało postępowanie przed prokuraturą dotyczące posiedzenia w sali Kolumnowej zaproszeni byli dziennikarze na sali, którzy tego wysłuchali, bo sprawa żywo interesowała opinię publiczną to tak bardzo wściekł rządzących, że publiczność mogła się dowiedzieć co się tak tak oczywiście żadnego prawa nie naruszyłem, bo nasza procedura w artykule w dziewięćdziesiątym piątym BPK pozwala sądowi przeprowadzić takie posiedzenie jawnie i art. 357 kpk przewiduje, że w takim posiedzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele mediów, ale co najważniejsze są w ramach tych czynności sądowych nawet czynności, które mają związek z postępowaniem przygotowawczym nie może sędzia popełnić przestępstwa art. 241 kodeksu karnego jest oczywiste dla każdego prawnika pomimo tego oczywiście prokuratura składa wniosek o uchylenie immunitetu po 6 terminach w pierwszej II instancji tzw. izba dyscyplinarna 18listopada 2020 roku uchyla mu immunitet i tym samym otwiera drogę prokuraturze do stawiania mi zarzut jeszcze oczywiście w międzyczasie powiem, że też rzecznicy dyscyplinarni usiłują Kasak domagają się w tej sprawie sali Kolumnowej, abym złożył wyjaśnienia na piśmie jesteśmy w końcówce 2020 roku właśnie teraz Kopacz, że możemy dojść do kolejnego elementu tej destrukcji praworządności, który odbija się znowu w lustrze swoje sprawy, czyli europejski porządek prawny w Polsce, bo przecież to nie jest przypadek, że w tej chwili prokuratura zaczyna ścigać karnie sędziów podczas gdy wcześniej hali was postępowanie dyscyplinarne, bo przypomnijmy, że w międzyczasie komisja europejska 2019 rozpoczyna procedurę przeciw naruszeniu ową, czyli stwierdzenia, że doszło do naruszenia traktatów przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej składa wniosek o zabezpieczenie i 8kwietnia 2020 roku Trybunał sprawiedliwości wydaje postanowienie o zabezpieczeniu w tym postanowieniu o zabezpieczeniu nakazuje Rzeczypospolitej polskiej, aby nie przekazywała do Izby dyscyplinarnej w sprawach, w których orzekały składy, w których niezależność bezstronność budzi wątpliwość w świetle wcześniejszego wyroku Suez 19listopada 2020 roku, czyli dużym skrócie zamraża działanie całej Izby dyscyplinarnej, ponieważ zamraża obowiązywanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym ten przepis o tym, że w ogóle powstanie wystawy przepis o kompetencje wszystkich no ale nasza władza izba dyscyplinarna w sposób taki sprytny sobie interpretuje to postanowienie Trybunału sprawiedliwości mówi ona ma zastosowanie wyłącznie do postępowań dyscyplinarnych wobec mecz, a do innych postępowanie, czyli spadł z może działać w innych sprawach no i teraz, ponieważ przedstawienia została zamrożona wzrost postępowań dyscyplinarnych tu zaczyna postępowanie karne czy to się składa też oczywiście składaj może jeszcze też zwrócę uwagę na pewien fakt, że sędziowie zaczęły się tego, że sędziowie byli za wydawane orzeczenia ścigani dyscyplinarnie to jest przypadek mój, gdzie musiałem składać wyjaśnienia już przypadek pana sędziego większe już Cieszyna wielu wielu innych, ale tak naprawdę postępowanie dyscyplinarne nie przestraszyły sędziów nie przestraszyły sędziów sędziowie dalej wydawali orzeczenia w sposób niezawisły w taki sposób, które no nie podobał się rządzącym, bo nie ma żadnych wątpliwości, że z działaniami rzeczników dyscyplinarnych stoją konkretne konkretne siły polityczne także oczywiście postępowanie dyscyplinarne nie przyniosły zamierzonego rezultatu sędziowie nie dać się sterroryzować i ciągle wydawali w sposób niezawisły orzeczenia no i pojawiają się oczywiście postępowanie karne, czyli już no naj grubszy najgrubszy kaliber nie nieba ci nie nie kijem w postaci postępowań dyscyplinarnych tylko już są na członka zagrożenie karą pozbawienia wolności tak jest oczywiście finał postępowania karnego jest nie tylko usunięcie sędziego z urzędu od niczego od orzekania, ale też konkretna kara, która jest przewidziana w kodeksie karnym tutaj też ciekawostka taka procedura, która nosi się do swojej sprawy, bo w tej chwili jesteśmy po kilku wezwaniach czy do prokuratury nie stawia się do prokuratury całkowicie słusznie rozwój, że izba dyscyplinarna nie jest sądy nie tylko twoje zdanie to jest zdanie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskiego Sądu Najwyższego to zostało potwierdzone w uchwale połączonych izb Sądu Najwyższego skoro nie jest sądem zasiadają sędziowie to, mimo że uchylić swojego immunitetu immunitetu sędziowskiego zgodnie z polską konstytucją wyłącznie sąd może to zrobić no ale nie stawia się do prokuratury prokuratura chce jednak, czyli przymusowo ściągnąć na przesłuchanie, więc co robi składa znów do tej samej Izby dyscyplinarnej wniosek o zezwolenie na przymusowe doprowadzenie na przesłuchanie teraz ciekawostka taka formalna, ponieważ zwrócił na to uwagę zresztą pan poseł Wróbel kilka dni temu, że kompetencje Izby dyscyplinarnej w ustawie o Sądzie Najwyższym nawet gdyby przyjmować ona istnieje jako sąd w siódmej kompetencji nie ma prawa do wydania zezwolenia na przymusowe doprowadzenie sędziego na czynność no oczywiście jest tak dokładnie tak jak mówisz czy może warto warto podkreślić pewne pewne elementy, że oczywiście wniosek znowu trafia do tzw. Izby dyscyplinarnej nielegalnego sądu, w którym zasiadają osoby, które nie są sędziami one będą musiały będą próbowały rozstrzygnąć moim losie tutaj się pojawia w w swoje opowieści nazwisko pana prof. Wróbla, która za moment pojawi się po raz kolejny wasz od tego zaczęliśmy naszą bardzo wczoraj doniesie o tym, że do Izby dyscyplinarnej wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu m.in. prof. Włodzimierza Wróbla, czyli sytuacja zaczyna być już bardzo poważna najwyraźniej hamulce wszelkie zostały zwolnione prokuratura już sięga po najwyżej hierarchicznie usytuowanych sędziów tych niezależnych sędziów, ponieważ księga posadził Sąd Najwyższy w 2 bardzo bardzo poważne ciekawe w jakim kierunku to będzie zmęczyć i oczywiście ten ani mój przypadek ani też sytuację, w której znaleźli się sędziowie Sądu Najwyższego nie jest czymś wyjątkowym, bo już tak naprawdę od kilku lat w naszym kraju sędziowie byli ścigani za wydawane orzeczenia w sytuacji, kiedy sąd np. nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie prokuratura wszczynała postępowanie karne taka sytuacja dotyczyła sędziów chyba ze Szczecina, którzy nie uwzględnili wniosków teraz mamy też sytuację sędziów z Krakowa, którzy rozstrzygali sędziów widział pracę, którzy rozstrzygali w sprawie prokuratora Krasonia i wydali orzeczenie korzystne dla niego, więc prokuratura wszczęła postępowanie karne i przesłuchała sędziów z pierwszej II instancji, którzy rozstrzygali w sprawie prokuratora Krasonia, czyli można powiedzieć, że już doszliśmy do tego etapu, że sędziowie w naszym kraju są ścigani od jakiegoś czasu za orzeczenia, które wydają ścigani nie tylko dyscyplinarnie, ale również karnie ja tak jak powiedziałem, że pewnego momentu był u nas realizowane ten scenariusz węgierski to już mam wrażenie, że od jakiegoś czasu jest realizowane scenariusz turecki, gdzie sędziów po prostu, a może nie turecki tylko rosyjski białoruski, gdzie sędzia ściga się za wydawane orzeczenia, bo ten scenariusz turecki to myślę, że dziś teraz dzieje się teraz są wnioski o doprowadzenie pozbawienie sędziego wolności o doprowadzenie go na przesłuchanie myślę, że to już jest ten scenariusz turecki czyli jakby trzecia faza jakich okropności, które się dzieję w naszym kraju zastanawia się czy jest jakaś jeszcze czwarta czwarta faza czwarty scenariusz, które będzie realizowany na czym on będzie polegał sytuacja jest niewiarygodne, bo nawet z punktu widzenia historycznego jak się spojrzy na to co się działo w czasie reżimu komunistycznego to z tego co, opowiadając dzieje z tamtych czasów opowiada prof. Strzembosz takie rzeczy widział czy nie występowano wprost przeciwko sędziom z zarzutami karnymi za ich działalność orzeczniczą, czyli tutaj obecna władza robi jeszcze krok naprzód w stosunku do swoich poprzedników w sensie ideowym z czasów komunistycznych, więc tak, zbliżając się do podsumowania ta twoja sprawa rzeczywiście, tak więc zrobiliśmy przegląd tego co się odbija w lustrze swoje sprawy to odbije się właśnie takie podręcznikowe rozkład praworządności na wszystkich płaszczyznach wszystkich elementach poczynając parlamentu zniszczenia tej procedury prawidłowej procedury legislacyjnej przez Trybunał Konstytucyjny powstanie nielegalnej krajowej rady sądownictwa nielegalnych powołań do Sądu Najwyższego stworzenia Izby dyscyplinarnej upolitycznienia prokuratury stworzenia całego zimowego takiego systemu ścigania sędziów no i skończy się na ignorowaniu ostentacyjnym ignorowaniu europejskiego porządku prawnego przez pamiętam parę dni temu, kiedy 2marca został wydany wyrok kolejny wyrok Trybunału sprawiedliwości tym razem mówiące o tym, że cała procedura powoływania do Sądu Najwyższego jest nieprawidłowa z punktu widzenia standardów europejskich to nasz rząd mówi to z my nie przyjmuje tego wyroku minister sprawiedliwości prokurator generalny mówi ja nie akceptuje takiego wyroku Trybunał sprawiedliwości nie ma kompetencji do takiej oceny, czyli jak nie neguje europejski porządek prawny to prawda może coś optymistycznego na koniec optymistyczny chyba to ja tak sobie ciekawe jak na to patrzeć, że to chyba oni to gdzieś tam już nie do końca ta pęd ku ku represje wobec niezależnych sędziów, dlatego że ktoś musi prędzej czy później skończyć już rozpędzili się tak bardzo, że to już ociera się dziś szaleństw te wnioski w stosunku do sędziów Sądu Najwyższego o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wydaje się teoretycznie wejść dalej nie można pójść, a z kolei orzeczeniu Trybunału sprawiedliwości i europejskiego Trybunału praw człowieka mam cały czas jeszcze mnóstwo spraw w obu tych Trybunał ja tak sobie myślę, że łącznie całe orzecznictwo, które nakreśla ma bez zniszczeń z 1 strony mamy odbudowy będzie nam pomocne już wkrótce w momencie, kiedy powstanie możliwość odbudowywania z tytułu łamania praworządności w Polsce da takie jasne kryteria co zostało zniszczone jak należy odbudować i co też ważne, kto jest za to odpowiedzialny będzie także i jestem absolutnie optymistami jestem doskonałym nastroju, bo też proszę zwrócić uwagę, że to niszczenie sądownictwa trwa już szósty rok i nie udało się zniszczyć tych niezależnych sądów i wykończyć tych niezawisłych sędziów i to nie sędziowie płaczą tylko lider partii rządzącej żali się, że te sądy ciągle są ostatnią barykadę ostatnim bastionem i pomimo tego, że my stosujemy wyłącznie legalne środki i poruszamy się w granicach prawa ciągle walczymy, a dopóki walczymy jesteśmy zwycięzcami jestem przekonany, że tak jak powiedziałeś to zwycięstwo jest bliżej niż dalej no właśnie dzięki postawie takich sędziów jak ty czy Waldemar Żurek Beata Morawiec Krystian Markiewicz Paweł Juszczyszyn Monika Frąckowiak Dorota Zabłudowski moglibyśmy w walucie innej wolnym sądom innym adwokatom prawnikom, którzy walczą proponują w naszej obronie, a przede wszystkim dzięki i obywatelom, którzy od 6 lat bronią demokracji w Polsce ta demokracja jest w środy absolutnie przekonany zostanie obroniony, a praworządność będzie odbudowywać mam nadzieję ulepszać w stosunku do tego co było aby, aby system demokratycznego państwa prawnego służy obywatel bardzo dziękuję za 1 dynamiczną rozmowę czy nakreślić sobie stan zniszczenia polskiego państwa na koniec daliśmy kilka optymistycznych akcentów moim gości był sędzia Igor Tuleya sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie nadal zgodnie z prawem czy sędzia tego sądu bardzo dziękuję za rozmowę jeśli pan Michał Wawrykiewicz to był podcast Radia TOK FM i wolnych sądów na prawo bać dziękuję zaprosi na prawo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NA PRAWO PATRZ!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA